huis

Wat zegt dat over ons land? Op het gebied van gelul zijn we als land onovertroffen wereldkampioen. En veel van wat we daarnaast produceren heet dan ‘dienstverlening‘, maar het komt neer op het afpakken van geld van de één, om het aan de ander te geven, waarbij de tussenpersoon als regel een fors percentage afroomt om de eigen kosten te dekken. Soms is dat één-op-één, waarbij u doneert aan de collectant, of geld overmaakt voor het ‘goede doel‘, waarna de ‘organisatie‘ aan de slag gaat. Na eindeloos vergaderen, ‘verkennen‘ door werknemers van het ‘fonds‘ naar de lokatie te sturen, waarna dikke ‘rapporten‘ volgen, die ‘besproken‘ moeten worden, bestaat de kans dat er nog wat kruimels overblijven voor de hulpbehoevenden, maar vaak moet er geld bij. Dat komt dan van de overheid, via subsidies. Dus dat deel is dan de onvrijwillige donatie van u aan het ‘goede doel‘.

Het is een ongekende weelde, die we ons konden veroorloven door de productie van alles wat we zelf nodig hebben uit te besteden aan ‘lage-lonen-landen‘, of ver gaand te ‘automatiseren‘. Voorstanders van die opzet vinden we in de ‘financiële sectoren‘, in klassieke economische termen de ‘rentiers‘ genoemd. HIER een uiteenzetting over het verschil tussen een productieve-, en een onproductieve samenleving, zoals de klassieke economen er naar kijken. Het is niet besteed aan de neoliberale economen, de banken, de speculanten, de ‘Hedge-Fund‘-managers, en de producenten van gelul en statistieken, voorzover ze daar hun broodwinning uit halen.

Geen enkele geavanceerde economie ontkomt aan een ‘parasitaire‘ klasse. Sterker nog, zolang er ‘marktwerking‘ is, zijn die ‘parasieten‘ functioneel, en maken ze de samenleving als geheel sterker. Een geavanceerde samenleving kan niet zonder een uitgekiend fundament van ‘onproductieven‘, vanuit klassiek economisch perspectief bezien, om zaken te regelen die alleen collectief gerealiseerd kunnen worden. De dreiging is dat die ‘parasieten‘ op enig moment zwelgen in hun eigen ‘verhaal‘, en niet meer zien wie de huizen bouwt, het voedsel verbouwt, en de grondstoffen produceert waar hun fictieve realiteit op is gebaseerd. Of dat ze wegdrijven op hun roze wolk van ‘gratis geld‘ richting een utopisch-romantisch bestaan dat in de praktijk betekent dat je de bijl zet in de wortels van wat er is opgebouwd.

Lees ook:  De invoering van die verplichte testbewijzen

In een samenleving als de onze, is het een extreem impopulair geluid wat ik hier verkondig. De producenten van statistieken en gelul zijn er niet over te spreken. ‘Ze werken toch voor hun geld!?!‘ Nee. Ze produceren statistieken en gelul. Of zang en dans. Of ze sluizen geld door van de productieven naar de onproductieven. Ze vergaderen, ‘formeren‘, schrijven ‘rapporten‘, bouwen ‘modellen‘, bedenken ‘Apps‘, en bestellen polsbandjes in China. Of ze fulmineren tegen mensen die hen wijzen op ivermectine, omdat ze er heilig van overtuigd zijn dat ‘vaccinatie‘ moet. Waarom, dat weten ze niet. Ze kunnen het niet uitleggen. Zelfs niet als ze ergens ooit ‘medicijnen‘ studeerden. Maar er is over vergaderd. Er zijn dikke rapporten over geschreven. Statistieken over geproduceerd. En eenmaal ‘gevaccineerd‘ krijgen we ons oude leven weer terug, dus doe niet zo moeilijk!

O jee! En toen bleek dat je elk jaar minimaal twee nieuwe ‘prikken‘ moet gaan halen, en kun je nog niks plannen, omdat je niet weet of je wel of niet ‘volledig gevaccineerd‘ zult zijn. Terwijl de producent van één van die ‘prikken‘ bezig is met de ontwikkeling van ivermectine, maar dan onder een eigen naam, en uiteraard schrikbarend veel duurder. Maar heb het er maar niet over, want we kunnen het ons niet veroorloven het verhaal in scherven te zien vallen. Als we al zenuwachtig worden van de absurditeiten waaronder we begraven worden, dan is de reflex dat we méér ‘onderzoek‘ moeten doen, méér statistieken moeten produceren, en er méér over moeten lullen. Maar wat nou als er écht iets ernstig mis is met de mensen die het hele besluitvormingsproces beheersen? Al vele decennia. Is het systeem zoals we het hebben ingericht, met de echoput ‘consensus-wetenschap‘, en bijbehorende censuur, in het middelpunt van de belangstelling, in staat dat te ondervangen?

Lees ook:  Wie durft mocro-maffia nog in de weg te staan: 'Ontluisterend dat deze groep zo genadeloos kan toeslaan'

Enkele maanden geleden schreef ik dat je er vergif op in kon nemen dat als er een tekort ontstaat aan gas en andere brandstoffen, als gevolg van het ‘Groene‘ beleid, de sancties, de handelsoorlogen, en de belastingen aan de grens, om nog maar te zwijgen van de chaos op logistiek gebied, waardoor de complete ‘supply chain‘ als losse schakels op de bodem van de vergader-oceaan ligt, Rusland en China de schuld krijgen. En verdomd. We kúnnen niet, we wíllen niet, en dus krijgen we wat we verdienen. En dat is meer en meer ‘Mickey Mouse‘-geld, waar je niets meer mee kunt kopen, behalve meer gelul en verse statistieken. En zang en dans.

U begrijpt mij niet. En ik begrijp u niet. En er zijn ‘geïnteresseerde partijen‘ die dat graag zo houden, en bereid zijn zekere ‘geluiden‘ actief te onderdrukken. Wat ik niet begrijp van u, als u mij niet begrijpt, dat is dat u niet begrijpt dat als je de toevoer van gas en olie afknijpt, en boeren dwingt om te stoppen met het produceren van voedsel, terwijl je onmogelijke eisen stelt aan de bouwers van woningen, je op enig moment in de kou zit, zonder een dak boven je hoofd, en zonder iets te eten. Keuzes hebben consequenties. Een ‘Free Lunch‘ is een utopie. Ja, er zijn mensen die schatten verdienen op ‘Wall Street‘, en winnaars van de ‘Postcodeloterij‘. En mensen die geld krijgen om te lullen-over-niks, en zonder er verstand van te hebben, of die statistieken produceren die puur bedrog zijn, maar ‘nodig‘ om ons te overtuigen van dit of dat politieke standpunt. Maar die Bubbel gaat te water tot hij barst. En dat gaat écht niet lang meer duren. Verwacht geen wonderen van een ‘Nieuw Kabinet‘, als ze uitgeluld zijn, want het is ‘stoelen rechtzetten op de Titanic‘.

Lees ook:  Trump maakt gehakt van Senaatsleider McConnell in felle verklaring

Als u in extase kijkt naar het ‘kleuternieuws‘, waar ze nu zelfs met vrolijke kleurplaten uitleggen dat de bladeren van kleur veranderen in de herfst, en de presentatoren in babytaal spreken, met lang uitgerekte woordjes, en een voortgangsrapportage over lavastromen, en formaties die met slaapverwekkende snelheid alles wat belangrijk is verzwelgen, dan benijd ik u niet. Dat wordt een ruw ontwaken!

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord