Connect with us

EU

We zijn allemaal voorgelogen! EU-paper bewijst: het ging nooit om “vluchtelingen”, maar om “hervestiging”

Published

on

merkel

De auteur Matthias Matussek heeft explosieve documenten ontdekt die bewijzen dat we allemaal vanaf het begin zijn voorgelogen door de politici en de media. Het ging nooit om hulp aan oorlogsvluchtelingen, maar om hervestiging en daarmee de volledige herbevolking van het Europese continent. De EU-strategen willen de teruglopende bevolking als gevolg van vergrijzing en dalende geboortecijfers tegengaan. Daarom verwelkomen ze elke zogenaamde vluchteling plus gezinshereniging, wat hen helpt hun plannen te realiseren. Matussek vat dit immense schandaal als volgt samen:

1.) Een ieder die bekend is met het lezen kunnen lezen op de originele VN website dat er is natuurlijk de VN-scriptie “vervanging migratie”, die op geen enkele wijze spreekt over zoekers tijdelijke bescherming.

2.) Verder iedere lezer kan lezen op de originele website van de Europese Commissie, dat wil zeggen, net zo zeker , wat de EU-commissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap Dimitris Avramopoulos gezegd en ook op geen enkele wijze over de zogenaamd tijdelijke toekenning van bescherming, maar overduidelijk over permanente bescherming Hervestigingsverplichtingen spreekt:

“Door een permanent kader te creëren met uniforme procedures, kunnen we zorgen voor snellere procedures, waardoor we op onze beurt geleidelijk aan onze gezamenlijke hervestiging kunnen vergroten .”

3.) Op basis van bovenstaande verifieerbare originele bronnen van de VN en de Europese Commissie is bewezen dat we momenteel – voor het grootste deel – geen migraties hebben van grotendeels zogenaamd “tijdelijke beschermingzoekers”, maar vooral gericht op permanente EU “nieuwe nederzettingen” als een indirecte implementatie van het Experience the UN proefschrift over “vervangingsmigratie”.

4.) Deze publiekelijk verifieerbare feiten zijn ons door de – zogenaamd – veelal op kwaliteit gerichte traditionele uitgevers en de publieke omroep lange tijd achtergehouden, ondanks de hoogste door de rechter beschermde vrijheid van meningsuiting en hun basiseis van een overwegend kwaliteits- georiënteerde journalistiek. Het document is voor iedereen beschikbaar op de website van de Europese Unie en wordt hier in ongewijzigde vorm en controleerbaar weergegeven:

Persbericht van de Europese Commissie van 13 juli 2016: Verbetering van legale migratiekanalen – Commissie stelt EU-hervestigingskader voor

De Europese Commissie stelt vandaag een EU-hervestigingskader voor. Het doel is om een ​​gemeenschappelijk Europees hervestigingsbeleid tot stand te brengen dat ervoor zorgt dat mensen die internationale bescherming nodig hebben, ordelijke en veilige routes naar Europa hebben.

De Europese Commissie stelt vandaag een EU-hervestigingskader voor. Het doel is om een ​​gemeenschappelijk Europees hervestigingsbeleid tot stand te brengen dat ervoor zorgt dat mensen die internationale bescherming nodig hebben, ordelijke en veilige routes naar Europa hebben. Het voorstel maakt deel uit van de door de Commissie geplande hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en van de langetermijnstrategie voor een beter migratiebeheer zoals uiteengezet in de Europese migratieagenda. Hij zal ook bijdragen aan de implementatie van het nieuwe resultaatgerichte partnerschapskader voor samenwerking met belangrijke landen van herkomst en doorreis dat de Commissie op 7 juni heeft gepresenteerd.

Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Commissie: “We moeten onze gezamenlijke inspanningen blijven intensiveren om internationale bescherming te waarborgen en met name vluchtelingen in staat te stellen veilig en ordelijk in Europa te worden hervestigd. De ad-hocoplossingen tot nu toe hebben bepaalde resultaten opgeleverd, maar de nieuwe procedures die vandaag worden voorgesteld, zullen ons in staat stellen om in een vroeg stadium met de lidstaten samen te werken om de inspanningen van de lidstaten te bundelen en te intensiveren en in het algemeen efficiënter te zijn. Hoeveel mensen er per jaar worden hervestigd, wordt nog steeds door de lidstaten zelf bepaald en kunnen in de toekomst financiële steun uit de EU-begroting krijgen om hun beslissingen in de praktijk te brengen.

EU-commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap Dimitris Avramopoulos zei: “Het voorstel van vandaag is een belangrijke stap in onze inspanningen om legale en veilige routes naar de EU te bieden en bescherming te bieden aan mensen die bescherming nodig hebben. Het maakt integraal deel uit van het grotere doel om ervoor te zorgen dat degenen die bescherming nodig hebben, bescherming krijgen, de prikkels voor irreguliere migratie te verminderen en migranten te beschermen tegen uitbuiting door smokkelnetwerken en tegen gevaarlijke reizen naar Europa. Door een permanent kader met consistente procedures te creëren, kunnen we zorgen voor snellere procedures, wat ons op zijn beurt in staat stelt om onze gezamenlijke hervestigingsverplichtingen geleidelijk op te voeren. Op deze manier creëert de EU echte legale migratiekanalen in haar poging om irreguliere migratieroutes te sluiten.”

Het vandaag gepresenteerde voorstel heeft tot doel een permanent kader te creëren met een uniforme procedure voor hervestiging binnen de EU. Hoeveel mensen er elk jaar worden hervestigd, blijft een zaak van de lidstaten, maar door de nationale inspanningen te coördineren en samen op te treden, zal de EU als geheel meer kunnen bereiken. Het toekomstige hervestigingskader moet worden uitgevoerd door middel van jaarlijkse EU-hervestigingsplannen, die op voorstel van de Commissie door de Raad zullen worden aangenomen en in de praktijk zullen worden gebracht door middel van gerichte EU-hervestigingsprogramma’s die door de Commissie worden aangenomen. In de jaarlijkse hervestigingsplannen van de EU moeten de algemene geografische prioriteiten op basis waarvan hervestiging zal worden gebaseerd zijn:

Het EU-hervestigingskader moet ook de criteria bevatten waarmee rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de gebieden of derde landen van waaruit hervestiging moet plaatsvinden, met inbegrip van het aantal personen dat internationale bescherming nodig heeft in bepaalde derde landen en de algemene betrekkingen tussen de EU en derde landen landen en hun effectieve samenwerking op het gebied van asiel en migratie, met inbegrip van de verdere ontwikkeling van hun asielstelsel en samenwerking bij de bestrijding van irreguliere migratie en op het gebied van overname, terugkeer en repatriëring.

Het nieuwe EU-hervestigingskader definieert ook gemeenschappelijke standaardprocedures voor de selectie en behandeling van hervestigingskandidaten. Het hervestigingskader bevat ook de gemeenschappelijke criteria om in aanmerking te komen voor hervestiging in de EU in het kader van de gerichte hervestigingsprogramma’s van de EU, de uniform gedefinieerde mogelijke redenen voor uitsluiting van kandidaten en de hervestigingsprocedure (gepaste of urgente procedure) die zou kunnen worden gebruikt.

Om de hervestigingsinspanningen van de lidstaten in het kader van de gerichte EU-programma’s te ondersteunen, stelt de Commissie voor elke hervestigde persoon 10.000 EUR uit de EU-begroting ter beschikking. De middelen komen uit het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) . Hervestiging die niet onder het hervestigingskader van de Unie valt, wordt niet uit de begroting van de Unie gefinancierd.

Volgens de protocollen bij de verdragen kunnen het VK en Ierland desgewenst deelnemen aan de uitvoering van de voorgestelde verordening. Denemarken neemt niet deel aan de aanneming van deze verordening en is er niet door gebonden noch verplicht deze toe te passen.

achtergrond

Op 13 mei 2015 heeft de Europese Commissie een alomvattende strategie voorgesteld met de Europese migratieagenda . Deze agenda vormt de basis voor de lopende werkzaamheden van de Commissie om de onmiddellijke en langetermijnuitdagingen van een doeltreffend en alomvattend beheer van migratiestromen aan te pakken. In de migratieagenda werd ook de noodzaak uiteengezet van gecoördineerde actie om kwetsbare ontheemden bescherming te bieden bij hervestiging.

Op 8 juni 2015 publiceerde de Europese Commissie een aanbeveling voor een Europese hervestigingsregeling . In de daaropvolgende conclusies van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, bijeen in de Raad op 20 juli 2015 , werd besloten om 22 504 mensen die duidelijk internationale bescherming nodig hebben te hervestigen via multilaterale en nationale regelgeving.

Op 15 december 2015 heeft de Commissie een aanbeveling gepubliceerd voor een vrijwillige humanitaire toelatingsregeling voor Turkije . Volgens de verklaring EU-Turkije van 18 maart 2016 zal een verordening inzake vrijwillige toelating om humanitaire redenen van kracht worden zodra de irreguliere grensoverschrijdingen tussen Turkije en de EU eindigen of in ieder geval hun aantal aanzienlijk en duurzaam is afgenomen.

Op 6 april 2016 heeft de Europese Commissie een mededeling gepubliceerd die de aanzet gaf tot een hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en de oprichting van een gestructureerd systeem voor hervestiging om het beleid van de Unie op het gebied van hervestiging vorm te geven en een gemeenschappelijke aanpak te volgen voor veilige en legale routes naar de EU voor mensen die internationale bescherming nodig hebben.

Naar aanleiding van deze mededeling heeft de Commissie op 4 mei 2016 een eerste hervormingspakket gepresenteerd . Dit pakket bevatte voorstellen voor het creëren van een duurzaam en rechtvaardig Dublin-systeem, voor het versterken van het Eurodac-systeem en voor het creëren van een echt asielagentschap van de Europese Unie.

De Commissie brengt regelmatig verslag uit over de vorderingen die bij de hervestiging zijn gemaakt. Het eerste verslag over de herplaatsings- en hervestigingsmaatregelen werd op 16 maart aangenomen. Het tweede, derde en vierde verslag zijn op 12 april , 18 mei en 15 juni aangenomen. Het vijfde verslag over herplaatsing en hervestiging is vandaag aangenomen.

Extra informatie

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

EU

Voor digitaal euro & sociaal kredietsysteem: België verplicht alle winkels om met kaart te betalen

Published

on

belgie

Deze week is in België een wet van kracht geworden die elke winkel verplicht om kaartbetalingen te accepteren. Een puur contante betaling is niet meer mogelijk. De verantwoordelijken stellen dat er op middellange termijn geen contant geldverbod is gepland. 

Critici in België vertrouwen deze rust niet en maken zich ook zorgen over een mogelijke poging om consumptie- en bewegingsprofielen te creëren. Het is waarschijnlijk ook de volgende stap voor de landelijke invoering van de digitale euro – en daarmee totale controle over de burgers

Belgische winkels moeten contante alternatieven aanbieden

Corona als springplank voor een gedigitaliseerde wereldtransformatie: nauwelijks op enig ander gebied was dit aan het begin van de “pandemie” zo duidelijk als bij contant geld. Uit angst voor een zogenaamd “killer-virus” werden mensen het geld als vies verkocht . In sommige gevallen droegen winkels hun klanten op om met de kaart te betalen als anticiperende gehoorzaamheid. Het te betalen bedrag zonder code in te voeren is in Oostenrijk verdubbeld tot 50 euro. De waarschuwingen bleken vals te zijn, maar in veel landen is de sluipende verschuiving van contant geld nu de rigueur.

Eigenlijk zijn de Belgen van mening: alleen contant geld is waar. Driekwart van hen wijst een geldverbod streng af. Maar de overheid doet de dingen niet voor de helft. Zogenaamd om fraude te voorkomen, moet elke winkel op de hoek en frituur nu een alternatief voor giraal betalen aanbieden. Vooral in de hoofdstad Brussel zijn er tal van winkels die sowieso alleen kaartbetalingen accepteren. Maar een ander wetsontwerp, dat ook het accepteren van contant geld wil verplichten, staat in de ijskast – waarschijnlijk buiten de berekening om.

Over tactisch afstand nemen van het geldverbod

Het argument met de strijd tegen fraude en witwassen is altijd hetzelfde. Zo beperkte Italië bijvoorbeeld al de bovengrens voor contante betalingen tot 1.000 euro. Een paar jaar geleden was er in Griekenland zelfs sprake van een drempel van 70 euro – in tijden van torenhoge inflatie zou voortzetting van dergelijke plannen een nog dreigender gebaar zijn. Officieel wil niemand een verbod op contant geld – maar niemand wilde een muur bouwen in Berlijn of verplichte vaccinaties invoeren in Oostenrijk (wat uiteindelijk jammerlijk mislukte).

Zogenaamde pre-teaching: het is een psychologische truc die de communicatie-expert Dr. Braun legde in een AUF1-interview uit : “Ik zal het scenario dat ik later wil implementeren naar voren brengen, maar ik neem er nog steeds afstand van.” Zo betreedt een concept de gedachten- en gevoelswereld van mensen die qua uitvoering geen nieuw terrein meer is . Als je mensen bijvoorbeeld zou vertellen dat ze zich nu niet een roze olifant moeten voorstellen die door een groene woestijn loopt, is dat precies wat ze zich zouden voorstellen.

Sociaal kredietsysteem via digitale rekening van de centrale bank

De situatie is vergelijkbaar met de digitale euro, die de Europese Centrale Bank (ECB) promoot. Haar baas Christine Lagarde is ook bestuurslid van het World Economic Forum (WEF) rond “Great Reset”-architect Klaus Schwab. Op de top in mei was het geplande digitale geld van de centrale bank een groot onderwerp. De mantra is altijd hetzelfde: de digitale euro zou alleen contant geld moeten aanvullen. Maar een blik op Zweden is voldoende om te zien dat het verbod ook kan door middel van bewustmaking van de klant. Contant geld is daar een zeldzaam gezicht. Volgend jaar wordt het helemaal afgeschaft.

Als dergelijke plannen werden uitgevoerd, zou het volk plotseling onder de totale controle van de machtigen komen. Je kon niet eens een saucijzenbroodje kopen zonder een digitale geldrekening. Het is goed mogelijk dat de dreiging van een accountverbod wordt ingezet als gericht middel tegen dissidenten. Een combinatie met een sociaal kredietsysteem met beloning voor “goed gedrag” en straf voor koppigheid is ook denkbaar. En dat is niet eens het enige controlemechanisme dat de elites dan te bieden hebben.

Consumptieprofielen voor onteigening en einde van de democratie

Want inmiddels heeft zelfs de staatsradio er al op gewezen dat dataprotectors waarschuwen voor de mogelijkheid dat op deze manier bewegings- en consumptieprofielen kunnen ontstaan. Al tijdens de eerste lockdown gebruikten overheden deze tool via gsm-operators om te begrijpen of burgers zich beleefd hielden aan de totalitaire voorschriften van de Corona-dictatuur. In de hyperverbonden slimme stad waar de heersers de voorkeur aan geven, zou het beheersen van onderwerpen als onderdanen echter veel angstaanjagender eigenschappen kunnen aannemen.

Een voormalige Deense minister van Milieu droomde bijvoorbeeld van een leven waarin je geen auto, geen huis, geen apparaten en geen kleding had. Een wereld waar je “niets kunt bereiken zonder geregistreerd te zijn”. De lezing van een Finse activist haalde in 2017 het “Smart City Charter” van het Duitse Ministerie van Milieu. Hij sprak over een toekomst waarin gegevens “geld als valuta zouden kunnen aanvullen of vervangen”. In de laatste fase zullen zelfs vrije verkiezingen verdwijnen: “ Behavioural data can Replace democratie as the social feedback system.”

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

EU

NAVO’s nieuwe wereldwijde koude oorlog is nu officieel

Published

on

NAVO

Rusland en China, door standvastig te blijven, kunnen voldoende zijn om de Amerikaanse as de NAVO in het graf te duwen dat het verdient.

Ten slotte heeft de door de Verenigde Staten geleide militaire alliantie, de NAVO genaamd, haar wereldwijde ambities voor de Koude Oorlog expliciet gemaakt. Eindelijk is de oorlogszuchtige organisatie schoon uit de bedrieglijke kast gekomen waarin ze zich jarenlang heeft verstopt. En daarom, moge het voortaan verdoemd worden door alle goeddenkende mensen van de wereld.

Tijdens een top die deze week in Madrid werd gehouden, heeft de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie een nieuw Strategisch Concept uitgebracht waarin Rusland als een “directe bedreiging” en China als een “uitdaging” voor “onze waarden en belangen” wordt verklaard . Wat zijn die waarden en belangen precies? Oorlogszucht en overheersing!

De laatste keer dat de NAVO een strategisch document publiceerde was in 2010. Destijds werd Rusland beschreven als een “partner” en werd China niet eens genoemd.

In het afgelopen decennium heeft het door de VS gedomineerde militaire blok steeds meer een vijandig beleid aangenomen ten aanzien van zowel Rusland als China. De zoektocht naar een nieuwe koude oorlog was meedogenloos, onverbiddelijk en grotendeels impliciet. Nu echter verklaart de door de VS geleide as openlijk haar vijandigheid.

De 30-koppige NAVO heeft formeel twee nieuwe Europese staten uitgenodigd om zich bij haar gelederen te voegen, Finland en Zweden. De twee Scandinavische landen maken een einde aan decennia van nominale neutraliteit in wat alleen kan worden gezien als een berekende provocerende actie tegen de nationale veiligheid van Rusland. 

De nieuwe leden zullen de NAVO-landgrens met Rusland verdubbelen en de reeds ontluikende aanwezigheid van de nucleair bewapende alliantie in het Noordpoolgebied vergroten. Moskou heeft gewaarschuwd voor een dergelijke uitbreiding van de NAVO als een moedwillige destabilisatie van het strategische evenwicht. Het feit dat het blok doorgaat met de uitbreiding spreekt van de roekeloze minachting voor pogingen om wederzijdse veiligheid te vinden en de internationale vrede te handhaven.

De NAVO-top deze week maakte ook duidelijk dat de door de VS geleide militaire as een oorlogsbasis tegen China aanneemt. Waarom zou een Atlantische organisatie anders voor de eerste keer de aanwezigheid uitnodigen van vier landen in de Stille Oceaan die in toenemende mate de Amerikaanse anti-Chinese retoriek hebben herhaald? Leiders uit Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Zuid-Korea waren in Madrid om de zogenaamde “Asia-Pacific Four” (AP4) te vormen. 

Net als bij de door de VS geleide Quadrilateral Security Dialogue, of Quad, en het AUKUS-pact, wordt de Stille Oceaan veranderd in een NAVO-gevechtsgebied gericht op China, op vrijwel dezelfde manier als de Atlantische Oceaan wordt gedomineerd door NAVO-vijandigheid jegens Rusland. Uiteindelijk zijn het de Verenigde Staten en hun imperiale belangen die worden gediend en richting geven. Dit is wat echt wordt bedoeld met de vage en schijnbaar goedaardige bezwering van “onze waarden en interesses”.

Dit hoogtepunt in 2022 is allemaal in overeenstemming met de historische rol van de NAVO. Het werd in 1949 in Washington opgericht als een offensief instrument voor Amerikaanse agressie tegen de Sovjet-Unie. De nulsomideologie van het Amerikaanse imperialisme is noodzakelijkerwijs gebaseerd op hegemonie en overheersing. Andere naties zijn ofwel vazallen of vijanden. Een multipolaire wereld van wederzijds partnerschap is een gruwel. Het concept van de Verenigde Naties is inderdaad een gruwel. De wereld moet worden afgebakend in ‘bondgenoten en vijanden’ om het door het Amerikaanse militaristisch aangedreven kapitalisme te laten overleven.

Toen de eerdere koude oorlog met de Sovjet-Unie in 1991 eindigde door de politieke en economische ineenstorting van de Sovjet-Unie, verdween de aanvankelijke euforie van de vermeende Amerikaanse overwinning snel. Auteur en commentator John Rachel onderzoekt hoe duizelingwekkend gepraat over een einde aan militarisme en buitensporige militaire uitgaven en de anticipatie op een enorm, transformerend ‘vredesdividend’ maar al te wreed werd genegeerd. 

Waarom? Omdat de Amerikaanse heersers en hun NAVO-vazallen beseften dat zonder militarisme en oorlog het spel klaar was voor hun kapitalistische afpersing van het bedrijfsleven.

Toen ontstond de Wolfowitz-doctrine en “dominantie over het volledige spectrum”, waarbij de Verenigde Staten en hun Europese volgelingen letterlijk de oorlog aan de planeet verklaarden om natuurlijke hulpbronnen in het nauw te drijven en de waargenomen machten van concurrenten onder controle te houden. Een herrijzend Rusland en opkomend China zouden niet worden getolereerd als een belemmering voor de Amerikaanse hegemonische ambities.

In de afgelopen 30 jaar sinds het einde van de eerste koude oorlog is er niets minder dan een orgie van oorlogszuchtige oorlogen van de VS en de NAVO waarin zwakkere naties de een na de ander zijn vernietigd door het door de Amerikanen geleide militarisme. Internationaal recht en mensenrechten zijn gestript en geplunderd door een door Washington geleide blitzkrieg op de planeet.

Principiële mensen zoals Julian Assange die dergelijke criminaliteit aan de kaak stelden, zijn vervolgd en gemarteld. De vrijheid van meningsuiting en oprecht onafhankelijk kritisch denken zijn lastiggevallen en vermoord.

Met ongelooflijke hypocrisie, arrogantie en waanideeën verheerlijken de Amerikaanse president Joe Biden en andere NAVO-handlangers de principes van democratie, op regels gebaseerde orde en internationaal recht. Als de waarheid is, zijn de Verenigde Staten en hun NAVO-lacunes de vijanden van de wereldvrede. Martin Luther King maakte bijna 60 jaar geleden een soortgelijke observatie. Hij werd vervolgens vermoord door de Amerikaanse nationale veiligheidsstaat. Washington en zijn handlangers in het Westen of de Stille Oceaan vormen de grootste bedreiging voor alles wat ze zogenaamd, cynisch, koesteren.

De Verenigde Staten en hun bende imperialistische flunkeys in de NAVO snakken al drie decennia naar een nieuwe koude oorlog. Toen de Russische Federatie onder leiding van president Vladimir Poetin het unilateralisme van de Amerikaanse schurkenstaat en zijn satrapen uitdaagde met zijn historische toespraak in München in 2007, die hem als een vijand bestempelde. 

De militaire interventie van Rusland in 2015 om Syrië te helpen dat wordt aangevallen door de VS en de NAVO in een geheime oorlog voor regimeverandering, werd betaald voor de orgie van het door Amerika geleide imperialistische gangsterisme. Die spoiler markeerde Rusland verder als een vijand die moest worden aangepakt.

De staatsgreep van Washington en de NAVO in Oekraïne in 2014 was opnieuw een keerpunt. Het was een feitelijke uitbreiding van de NAVO tot aan de grenzen van Rusland met een nazi-speerpunt. Kan het nog provocerender? Maar Moskou trok de rode lijn. Ondanks herhaalde oproepen voor diplomatieke resolutie over Oekraïne en de uitbreiding van de NAVO, werd Rusland gedwongen om “technische militaire maatregelen” te nemen door de dreiging van het Kiev-regime te neutraliseren.

Ook China heeft stoutmoedig laten zien dat het zijn onafhankelijkheid niet ondergeschikt wil maken aan het keizerlijke bevel van Washington. Dit is de reden waarom Washington op grillige wijze zijn halve eeuw oude Eén China-beleid verlaat met het bijbedoeling om Peking tegen zich in het harnas te jagen. De provocatie richting Rusland in de vorm van het door de NAVO bewapende Oekraïne is hetzelfde als de provocatie richting China met een door de VS bewapend Taiwan en een toenemende NAVO-gelieerde omsingeling in Azië-Pacific.

Overduidelijk, en zonder toevlucht te nemen tot overdrijving, kan men zeggen dat de NAVO-top deze week neerkwam op een conferentie over oorlogsplanning. De door de VS geleide as heeft een nieuwe wereldwijde koude oorlog veroorzaakt.

Dat is op zich vervloekt. In een wereld die wordt geteisterd door pandemie, ziekte, ecologische achteruitgang, armoede, honger en werkloosheid, sluizen de kapitalistische machten miljarden naar oorlogsmachines en veroorzaken ze koorts voor confrontaties op basis van angstzaaierij, fobieën en demonisering. Hun mentaliteit is demonisch. Het door de VS geleide imperialisme heeft veel van de huidige crises in de wereld veroorzaakt, waaronder een nieuwe koude oorlog.

Desalniettemin is de wereld drastisch veranderd sinds de oprichting van de NAVO 73 jaar geleden of zelfs vanaf het moment dat de laatste koude oorlog zo’n drie decennia geleden eindigde. Er is inderdaad een verschrikkelijk gevaar van een catastrofale hete oorlog. Er is echter ook een welkom gevaar voor de NAVO die haar eigen graf graaft uit haar criminele activiteiten en betreurenswaardige tegenstellingen. Rusland en China, door standvastig te blijven, kunnen voldoende zijn om de Amerikaanse as in het graf te duwen dat het verdient.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

EU

EU vernieuwt digitale Covid-certificaat ondanks 99% negatieve publieke feedback

Published

on

Covid-certificaat

Op voorstel van de Europese Commissie heeft het Europees Parlement, zoals verwacht, gestemd om het EU Digital Covid-certificaat met nog een jaar te verlengen. De stemming was 453 voor, 119 tegen en 19 onthoudingen.

De Covid-certificaat regeling zou op 30 juni aflopen. Eerder deze maand had een delegatie van het parlement al een “politiek akkoord” bereikt met de Commissie over de verlenging van het certificaat, waardoor de stemming van gisteren vrijwel een uitgemaakte zaak was.

De certificaatverordening werd oorspronkelijk in juni vorig jaar aangenomen, zogenaamd om “veilig reizen” tussen EU-lidstaten te vergemakkelijken. Maar het digitale EU-certificaat evolueerde snel tot het model en soms de infrastructuur voor de binnenlandse “gezondheids”- of Covid-passen die het volgende jaar de toegang tot vele andere gebieden van het sociale leven zouden beperken.

De EU heeft ervoor gekozen om het covid-certificaat te verlengen ondanks de overweldigend negatieve resultaten van een openbare raadpleging over het onderwerp die door de Europese Commissie is gelanceerd onder de noemer “Geef uw mening” en die van 3 februari tot 8 april voor het publiek toegankelijk was De raadpleging lokte meer dan 385.000 reacties uit – die bijna allemaal tegen vernieuwing lijken te zijn!

In een brief aan de Europese Ombudsman die het Franse parlementslid Virginie Joron op haar Twitter-feed plaatste, schrijft Joron:

Ik lees willekeurig honderden reacties met mijn team. Ik vond geen voorstander van verlenging van de QR-code [dus het digitale certificaat]. Op basis van dit grote onderzoek lijkt het duidelijk dat vrijwel alle reacties negatief waren.

De overwegend negatieve tendens van de reacties was inderdaad vanaf het begin duidelijk. De eerste volledige pagina met reacties, allemaal van 4 februari, is hier beschikbaar . Ze zijn natuurlijk in verschillende talen van de Europese Unie: Frans, Duits, Italiaans en ook één in het Engels.

Om de lezers een idee te geven van de teneur, hier is een vertaling van alleen de eerste regel of twee van de eerste paar reacties (beginnend vanaf de onderkant van de pagina):

Ik ben volledig tegen de vaststelling van dit certificaat, gezien wat er momenteel gebeurt met de rampzalige behandeling van Covid door de EU …

Ik wil dat deze cst [waarschijnlijk een verwijzing naar het Belgische “Covid Safe Ticket”] of vaccinpaspoort eenvoudigweg wordt geëlimineerd …

In het conceptdocument worden beweringen gedaan die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Er wordt bijvoorbeeld beweerd dat het Covid-certificaat een effectieve bescherming biedt tegen de verspreiding van het virus – welke gegevens kunnen deze bewering ondersteunen?…

Hallo, ik ben geschokt en walg van de vrijheidsdodende beslissingen die in de EU zijn genomen … met betrekking tot dit “Europese certificaat” …

Het covid-certificaat of de groene pas MOET onmiddellijk worden afgeschaft als discriminerend en ongrondwettelijk en mag niet worden ondersteund door wetenschappelijke gegevens, omdat het uitsluitend is gebaseerd op BEPAALDE maatregelen voor burgers…

Ik ben tegen de verlenging van de groene pas, die geen ander doel dient dan het creëren van discriminatie…

Ik wil nooit meer onderworpen worden aan een discriminerend certificaat…

En tot slot de Engelstalige vermelding:

Het digitale Covid-certificaat zou per direct moeten eindigen. Er zijn zoveel gegevens die het feit ondersteunen dat digitale paspoorten nul positieve invloed hebben op transmissiesnelheden en in feite zijn er in de meest gevaccineerde en sterk gereguleerde landen [sic.] covid-percentages krankzinnig …

En zo verder, enzovoort, tot 385.191 reacties.

De vernieuwing van het Digitaal Covid Certificaat betekent niet dat het direct wordt toegepast, maar dat de infrastructuur op zijn plaats blijft en dat het kan worden toegepast als en wanneer lidstaten dat nodig achten.

De huidige regels voor het bezit van een geldig digitaal EU-Covid-certificaat discrimineren niet alleen, onnodig te zeggen, tegen niet-gevaccineerde, maar ook tegen natuurlijke immuniteit, die als vluchtiger wordt behandeld dan door vaccins veroorzaakte immuniteit.

Bewijs van voltooide basisvaccinatie maakt een certificaat 270 dagen geldig; het bewijs van het ontvangen van een boosterdosis geeft voorlopig onbeperkte geldigheid. Aan de andere kant geeft een bewijs van “herstel” – waarbij een positieve PCR-test het enige geaccepteerde bewijs is – slechts 180 dagen geldigheid.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Drietal verdacht van poging tot doodslag bij trekkerprotest A32 Heerenveen

Twee mannen en een jongen zijn gisteravond bij een trekkerprotest op de A32 bij Heerenveen opgepakt op verdenking van poging tot doodslag. Het gaat om mannen van 46 en 34… [...]

Krystian M., de man die de moordenaars van Peter R. de Vries aanstuurde?

Op maandagochtend is de 26-jarige Krystian M. uit het Gelderse Ochten aangehouden voor het aansturen van de moord op Peter R. de Vries. Wie is de man die in het… [...]

Peter R. de Vries Een onvergetelijke en onvervangbare man

Het is vandaag precies een jaar geleden dat Peter R. de Vries in het centrum van Amsterdam werd neergeschoten. De shock is nog altijd groot. De misdaadverslaggever Peter R. de… [...]

Kabinet Rutte onbekwaamheid is teken aan de wand

“Naast de commissaris, de coördinator en de gespreksleider, detacheert het kabinet haar werk dus ook bij een stutter…een toevoeging aan de Haagse trukendoos om problemen op afstand te zetten in… [...]

FVD eist transparantie Bilderberg-conferentie: CIA-plot? Nieuwe wereldorde? Schaduwregering? (Video)

Een van de medeoprichters van de Bilderberg-conferentie is de aan de nazi’s verbonden prins Bernhard, een lid van Hitlers ‘Reiter-SS’, een bereden eenheid van de SS. De uiterst geheimzinnige Bilderberg… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN