B.1.1529

Ondanks alle inspanningen en geloofsbelijdenissen in democratie, een samenleving van tolerantie en integratie, ondanks het inroepen van de liberale basisorde en de waardigheid van de mens en zijn grondrechten als individu, wordt elke adolescent genadeloos in deze dag dat degenen die vooruit willen komen in onze samenleving zich moeten aanpassen, werken en zich aan de gegeven regels moeten houden. Alleen dan kan hij of zij opklimmen in het heersende systeem. Wil het machtssysteem behouden blijven, dan is er nog weinig of geen ruimte voor gevoelens, voor hartvorming, voor de waardering van het zelf en het simpele bestaan ​​als mens.

Van onderwerp naar object

De neurobioloog prof.dr. Gerald Hüther spreekt van subject-objectrelaties. Het oorspronkelijke subject dat we worden geboren zoals het wordt heropgevoed in het object, en een middel om een ​​systeem in stand te houden wordt gevormd vanuit het doel van puur zijn. Het bewuste, denkende, wetende, handelende wezen (1) wordt zo het object van de belangen en bedoelingen van anderen. Het ego ontstaat door de scheiding van liefde en de onthechting van de ware kern van het zijn. Het ja tegen wat is en het ja tegen het zelf wordt een nee. Ik moet me inspannen, me aanpassen, aan de verwachtingen voldoen, iets bereiken, gehoorzamen om gezien te worden en erbij te horen, dat wil zeggen niet om uitgesloten te worden van de gemeenschap.

Voor de meerderheid van de mensen in het westelijke deel van de wereld lijkt deze programmering een onherroepelijk paradigma; Toch zijn er altijd mensen die – ondanks alle weerstand van buitenaf – openhartig blijven, die al vroeg vermoedden dat het niet hun diepgevoelde waarheid is die hen van bovenaf wordt meegegeven. Een innerlijke stem die vanaf het begin in opstand komt en je doet twijfelen aan het pad dat je hebt uitgestippeld.

Lees ook:  Coronavirus: Donald Trump verdedigt het gebruik van antimalariamiddelen ondanks de gerapporteerde gevaarlijke bijwerkingen

Maar wat betekent het voor de psyche en identiteit als we worden heropgevoed van subject tot object? Om de rol van het object naar tevredenheid van de heersende verbeelding te kunnen vervullen, moet de getrainde persoon een deel van zijn identiteit afsplitsen, wat altijd gepaard gaat met een verlies van realiteit en met de psychologische consequentie van een verhoogde bereidheid tot massapsychose, zoals we het momenteel moeten ervaren: dat resultaat van de onderdrukking en scheiding van gevoelens en overtuigingen die een ware en gezonde identiteit vormen.

De onderdrukking van ons ware wezen, onze essentie, die onvoorwaardelijke liefde en onvoorwaardelijk vertrouwen is, dient uiteindelijk het doel om te overleven in een wereld van gebrek en competitie die als gevaarlijk en onveilig wordt beschouwd.

Deze onderdrukking is in de loop van de tijd een monster geworden in het onderbewustzijn, dat overweldigend is geworden door permanente onderdrukking. Net zo overweldigend als het ego, dat als innerlijke rechter ons ware wezen klein houdt en verbergt. Een constante strijd die zich vooral in het onderbewuste afspeelt en toch zo vormend is voor de menselijke afgrond. De huidige wereldwijde crisis leidt ons duidelijk naar een soort beslissende strijd waarin het ego lijkt te vechten voor zijn voortbestaan ​​tegen het ware zelf. Het ego roept de opoffering en het gebrek aan denken op tegen liefde.

De rol van het ego

In de buitenwereld vertegenwoordigen de vertegenwoordigers van het digitaal-financiële complex, zoals Ernst Wolff (2) treffend de heersende macht beschrijft, de vertegenwoordigers van de onverzadigbare honger van het ego.Ze zijn het product, de spiegel van een samenleving die wordt gedomineerd door de ego in de ene De bijzonder goed functionerende middenklasse probeert haar bestaan, dat door aanpassing en plichtsvervulling is “uitgewerkt” en “gegarandeerd”, te rechtvaardigen door zich in te laten met schijnbaar altruïstische bewegingen zoals MeToo, BLM, FFF of LHBTQ. Evenzo drukt de multimiljardair achter het digitaal-financiële complex, die zich graag voordoet als een filantroop, ook zijn onbewuste verlangen uit om een ​​subject te zijn,

Ondanks oprechte inspanningen echter, in de schaduw van deze mensen, die ik het onbewuste noem, het verraad van hun eigen hart dat hen ooit van onderwerp tot smeulend object bracht.

Zelfexploitatie leidt onvermijdelijk tot de eerder genoemde bereidheid tot massapsychose, waarvan de basis een leugen is, een verraad waardoor het ware zelf is opgeofferd aan het ego. Deze schaduw vergezelt de verraders en wacht letterlijk op een gemeenschappelijk offer, waartegen ze het kwaad dat in hen sluimert en permanent onderdrukt wordt kunnen positioneren, wat de irrationaliteit van de gebeurtenissen van vandaag zou kunnen verklaren.

Dus de lockdown voor niet-gevaccineerden moest er komen, zoals Markus Söder (3), de joviale Beierse premier, opriep, terwijl Anne Will druk bezig was over verplichte vaccinatie of verplichte vaccinatie. De telegenetische ethische raadsvoorzitter Alena Buyx (4) en de bleke premier van Sleeswijk-Holstein Daniel Günther (5) verscheuren het geduld met de “onsolidariërs”, en de besnorde, geile medische wereldpresident Frank Ulrich Montgomery (6) beschuldigt niet hen van een aanval van gehoorzame mensen met grootheidswaanzin die zich gedurende meer dan 20 maanden min of meer in hun privéleven hebben teruggetrokken en geïsoleerd, zelfs van tirannie.

Lees ook:  De toekomst van een vrije mensheid hangt af van onze acties vandaag

En dan hebben we het nog niet over de corona tweeling mark Rutte en Hugo de gehad, na 50 persco´s weten we nog steeds niet waar we aan toe zijn. Ongevaccineerden krijgen de schuld van de IC-bezettingen en komt er stilletjes een vaccinatie dwang.

Corona minister Hugo de Jonge is in paniek

De paniek van de machtigen is een uitdrukking van de angst voor hun ego. Hoe dringender je geweten beweegt, hoe dominanter dit ego wordt. Wanneer de onbewuste, diepere verdenking van de eigen schuld doordringt, wordt de bewusteloze persoon in staat tot zulke ernstige ontsporingen omdat hij een uitlaatklep nodig heeft waarop hij de schuld naar buiten kan projecteren.

De moeder van ongeduld en paniek is angst voor het heden. Maar paniek slaat vaak om in geweld en geweld in vernietiging. Degenen die uiteindelijk worden misleid, hetzij door zelfbedrog of door externe misleiding, zullen, geïdentificeerd met hun woede, geen genade tonen. In dit opzicht is er reden tot zorg dat de huidige ontwikkelingen in een geweldsspiraal kunnen eindigen.

Tot nu toe is het geweld gericht tegen degenen die een beroep doen op menselijkheid, grondrechten en liefde. Maar binnenkort zal het geweld gericht zijn tegen de daadwerkelijke brandstichters, en het zal niet van de niet-gevaccineerden komen. Het zullen de gevaccineerden zijn, de verraden, die hun woede de vrije loop zullen laten.

#HugodeJongeStapOp 2G-regel en coronapas is een grote farce van Hugo de Jonge

De zondebok voedt het beest in ons

Terwijl de vaccinateur vrede heeft met zijn houding, omdat deze is voortgekomen uit diepe overtuiging door zelfdenken, voeden de gehoorzame en plichtsgetrouwe vaccinfanaten zich door de veroordeling van de zondebokken op wie ze hun eigen slachtofferschap projecteren. De verbale uitspattingen en radicale eisen, de agitatie die ons zo vervreemdt, zijn het resultaat van een wanhopige interne strijd.

Diep gewonde kinderen in volwassen lichamen met samengedrukte lippen. De angst om gepakt te worden is altijd bijzonder duidelijk wanneer in paneldiscussies met Anne Will, Maybrit Illner of Sandra Maischberger maar één mening mag gelden en zelfs de enige zachte tegenstem meezingt in de basistenor. Dan kunnen wilde fantasieën en speculaties de vrije loop gaan, omdat er in principe geen tegenspraak te verwachten is.

In werkelijkheid zijn de absurde tirades van haat tegen de regelrechte tegenstanders het resultaat van paniek en het ontbreken van geldige argumenten en louter beschuldigingen die uitsluitend zijn gebaseerd op ‘wetenschappelijke studies’ in opdracht van de kartels. Deze worden op hun beurt regelmatig gedwarsboomd door de realiteit.

Alle horrorvoorspellingen met betrekking tot het aantal sterfgevallen door coronavirus (7) zijn nooit uitgekomen en beloften met betrekking tot het vaccin (8) zijn nooit gehouden. Fraude, bedrog en doofpot zijn aan de orde van de dag, zoals een blik op de feitelijke bezetting (9) van de intensive care-afdelingen in verband met massaal gepromote bedvermindering, het aandeel gevaccineerde mensen in ziekenhuizen en intensive care-afdelingen ( 10), het aantal coronaire sterfgevallen, de genegeerde gevolgen van vaccinatie en vaccinatiesterfgevallen document. Al deze voor de hand liggende onwaarheden zijn slechts het uiterlijke equivalent van de onbewuste onware gedachten van het ego van de dader.

Lees ook:  EU-lidstaten zijn het eens met elkaar: gevaccineerden mogen vrij reizen. Maar ongevaccineerden niet

Blijf nu in vertrouwen

In de huidige fase, waarin de zienden tot ondraaglijke lasten worden belast, omdat ze de waanzin van de politiek en de tragische aberratie van hun slachtoffers erkennen en tegelijkertijd moeten lijden onder de maatregelen en agitatie van de leidende media, wanhoop groeit. Maar wanneer de twijfel het grootst is, is het noodzakelijk om onvoorwaardelijk te vertrouwen dat het leven het over zal nemen wanneer we er klaar voor zijn. Wat er gebeurt, moet gebeuren.

De protagonisten met hun versteende harten worden geleid door een ego dat niet rust voordat ze zichzelf hebben beoordeeld. Ze kunnen niet terug, hun schuld is te groot, ze zijn te ver gegaan. We moeten gewoon de energie vasthouden en verliefd blijven.

Het verwijt van een gebrek aan solidariteit, dat de fanatieke vaccinatievoorstanders de vaccinatiecritici noemen als een mantra in een eindeloze lus, is een bijna hysterische ontkenning van de innerlijke zekerheid van zelfbedrog in de strijd om een ​​plek in de samenleving door middel van honde- en onverantwoordelijke gehoorzaamheid.

Niet-gevaccineerden beschuldigen van gebrek aan solidariteit is bewezen onzin, aangezien bekend was dat de gevaccineerde persoon zowel besmet als besmettelijk is. Het dient alleen om het ernstige verraad van het eigen innerlijke kompas te onderdrukken – vergelijkbaar met de overdreven nadruk op ‘genderisme’ of klimaatredding – en markeert het verlies van identiteit van degenen die uitsluitend worden gecontroleerd door het ego, het symbool van hun liefdeloosheid.

We bevinden ons dus in de beslissende strijd van het ego. Misschien zal het zijn Waterloo beleven? Alle pogingen in de geschiedenis van de mensheid om de goddelijke natuur van de mens te verslaan zijn tot dusver mislukt. Nu doen de transhumanisten een nieuwe, hopeloze poging. Het leven zal over hen oordelen.


Bronnen en opmerkingen:

(1) https://www.gerald-huether.de/free/maas_huether.pdf
(2) https://www.youtube.com/watch?v=u70FHw_3y1Q
(3) https: //www.abendzeitung-muenchen .de / bayern / soeder-will-lockdown-fuer-unimpfte-art-770347
(4) https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/warum-der-ethikrat-eine-berufsrechte-impfpflicht- sucht , SoUnA4E
(5) https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/coronavirus/Corona-Masshaben-Wiegeht-es-in-Schleswig-Holstein-weiter,guenther1318.html (
6) https: / /www.deutschlandfunk.de/montgomery-wirft-ungeimpften-tyrannei-vor-zwei-drittel-der-bevoelkerung-leide-unter-ihnen-100.html?drn:news_id=1319879
(7)https://www.welt.de/vermischtes/article206479693/Lanz-zu-Coronavirus-Moegliche-Todesfaelle-Kekule-widerspricht-Drosten.html
(8) https://www.puls24.at/news/digital/biontech- oprichter-sahin-corona-vaccinatie-beschermt-tegen-infectie / 228143
(9) https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/intensiv Betten-luege-millionen-euro-versickerten-im-sumpf – 76706404.bild.html
(10) https://www.youtube.com/watch?v=LLpC7DOUH5w

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord