Connect with us

Nederland

Wel geld voor de coronacrisis maar niets voor de woningcrisis

Published

on

woning

De overheid heeft heel veel geld om problemen op te lossen. Dat ging in de coronacrisis ook. Waarom wordt er nu, met de klimaat- en huizencrisis, dan toch niets gedaan?

PRINSJESDAG WAS SAAI, maar de Algemene Politieke Beschouwingen maakten veel goed. Er komt structureel geld voor basisschoolleraren en zorgpersoneel, een tegemoetkoming in energiekosten van burgers, een lagere verhuurderheffing en het leenstelsel is de wacht aangezegd. Is het de opmaat naar een werkelijke omwenteling?

Dat zou op het nippertje zijn, want onze economie is in een spannende fase gekomen. Nu de coronamaatregelen aflopen, wordt steeds duidelijker dat de grootste hobbel voor verduurzaming in Nederland niet de problemen zijn – de veestapel, de luchtvaart, ons gasverbruik – en ook niet het vinden van oplossingen. Veel boeren willen best stoppen, kerosine kun je belasten en CO2 beprijzen. Het grootste probleem is het creëren van financieel draagvlak bij kiezers door de overheid. Duurder voedsel, vliegen en wonen zijn onvermijdelijk als we realistische prijzen gaan betalen voor onze levensstijl. De vraag die de overheid onbeantwoord laat, is waar de rekening gaat komen. Die onzekerheid is fnuikend.

Terwijl Den Haag eindelijk ontdekt heeft dat geld het probleem niet is, met dank aan corona. Hadden we na 2008 dezelfde steunpakketten ingevoerd als in 2020, dan waren er geen recessies en een eurocrisis op de val van Lehman Brothers gevolgd. We weten dus hoe het aan te pakken in de klimaatcrisis: doe wat gedaan moet worden en steun intussen ruimhartig. Dat kost geen geld, het bespaart juist de enorme kosten die in ieder ander scenario te voorzien zijn.

Een financiële manier van denken domineert in iedere vezel van onze maatschappij

Ondanks mooie woorden over sterke schouders en zwaarste lasten worden we nu al ingehaald door de werkelijkheid. De stijgende energiekosten gaan vooral de lagere inkomens relatief veel geld kosten. Als dat een voorproefje is, zullen rekeningrijden, CO2-beprijzing en een eerlijke vleesprijs op massale tegenstand gaan stuiten. De spreekwoordelijke gele hesjes hangen altijd klaar.

Om die in de kast te houden, is niets minder dan een paradigmawisseling nodig rond de inzet van onze financiële middelen. Dan gaat het niet alleen over de cijfers op Prinsjesdag, maar vooral over de verdeling van geld tussen levensbehoeften en hypotheken, tussen winst en loon, tussen dividend en winst, tussen reële investeringen in technologie en productie en financiële investeringen in aandelen en vastgoed. Het gaat ook over de verdeling van publieke uitgaven tussen de publieke sector – de rechtspraak, politie, zorg, onderwijs – en subsidies voor hypotheken en fossiele bedrijven. Dit gaat over een systeem, een vorm van kapitalisme waarin het ophopen van geld belangrijker werd dan het creëren van waarde.

WE KIJKEN NAAR DE PROBLEMEN terwijl we tot onze knieën in het geld staan. Een paar cijfers kunnen dat illustreren. Bij de staatsschuld denken vrijwel alle Nederlandse economen aan 90 procent als veilige grens. Het is nu nog geen 60 procent van ons jaarlijkse bbp van 800 miljard, dus we hebben 240 miljard extra te besteden. Is dat veel? Een woning verduurzamen kost 20.000 euro, dus met 160 miljard kun je alle acht miljoen Nederlandse woningen verduurzamen, om maar iets te noemen. De vraag is alleen nog waar de mensen te vinden die dat gaan uitvoeren, en wat te doen met de andere 80 miljard euro.

Of neem deze: in het prudente Ontwerp voor een beter belastingstelsel stelt de Rotterdamse hoogleraar Bas Jacobs voor om inkomen uit vermogen normaal te gaan belasten. Revolutionair voor Nederland, en zeer profijtelijk. De loonbelasting kan dan in alle schijven tot tien procent omlaag, zonder kosten voor de schatkist. Werkenden gaan er zo duizenden euro’s per huishouden per jaar op vooruit. Wie dit voorstelt is morgen premier, zou je denken. Met het verdienvermogen van Nederland zit het in zo’n scenario ook wel goed. Met zulke uitstekende lonen, die toch geen hogere kosten voor bedrijven zijn, is het vestigingsklimaat hier beter dan in welk belastingparadijs ook. Want dat zijn we natuurlijk ook niet meer – weer een jaarlijkse meevaller van 30 miljard voor de schatkist.

Ons geld hoopt zich verder op in onze pensioenpotten en in onze woningvoorraad, die in tien jaar groeiden met respectievelijk 1100 miljard en 730 miljard euro. Gigantische bedragen. Wellicht kunnen we dat geld beter besteden dan aan het opjagen van prijzen op de internationale financiële markten en de binnenlandse huizenmarkt. Rijkdom voor huizenbezitters, waardoor andere Nederlander steeds dieper in de schulden moeten. En o ja: in Brussel staat 5,6 miljard op ons te wachten. We moeten alleen nog een plan indienen, iets wat alle andere 26 EU-lidstaten al gedaan hebben.

DE CIJFERS LIEGEN ER NIET OM. Er is misschien hier een miljard meer en daar wat minder, maar de orde van grootte is helder. We hebben genoeg financiële ruimte om de klimaattransitie, met alle kosten van dien, te combineren met maatregelen waardoor er onder de streep geld voor burgers overblijft. En dat is hard nodig. De grootste bedreiging voor die transitie is het gevoel bij veel Nederlanders dat ze weinig meedelen in de lusten en veel in de lasten van de economische structuur van de BV Nederland. Dat sentiment is bovendien de grootste aanjager van het populisme dat onze politiek verziekt. Politici kunnen blijven zeggen dat het niet klopt. Ze kunnen ook met een paar relatief eenvoudige, structurele veranderingen laten zien dat het niet (meer) klopt.

Dus wat is er toch aan de hand in Den Haag? Met zoveel oplossingen en zoveel geld om ze uit te voeren, toch niets doen? Natuurlijk, de formatie vlot niet. Dit is het excuus van 2021. Natuurlijk, het is nu corona. De smoes van 2020. Maar ook in 2019 en 2018 hadden we dezelfde problemen, en ook toen waren de oplossingen duidelijk en het geld voorhanden.

ONS ONVERMOGEN de problemen aan te pakken zit niet vast op een disfunctionerend kabinet of een pandemie of gebrek aan geld, zelf niet als het gaat om zeer kostbare uitdagingen zoals woningverduurzaming of de zorg. We zijn een van de weinige landen die dat gewoon aankunnen. We zijn ook een van de weinige waar de inertie regeert. Ons systeem zit ons in de weg, onze vorm van kapitalisme waarin niet het gebruiken maar het ophopen van geld belangrijk werd. Belangrijker dan het oplossen van problemen en het creëren van waarde. De Amerikaanse econoom Hyman Minsky had er een woord voor: money manager capitalism.

Het stilleggen van de economie en de coronasteun waren maatregelen die lijnrecht tegen dit ethos ingingen. Gezondheid ging nu eens boven winst. Gaat dit bestendigd worden? Kunnen we zulke radicale keuzes ook maken als het om andere waarden gaat, zoals biodiversiteit? Hebben we in 2020 eindelijk afscheid genomen van het money-manager-kapitalisme dat ons een kwart eeuw beheerste?

Money-manager-kapitalisme is iets anders dan het industrieel kapitalisme van de negentiende eeuw of het welvaartsstaat-kapitalisme van de twintigste eeuw. De economie draait er niet meer om innovatie en productiviteitsgroei, maar om vastgoedprijzen, opkoopprogramma’s en aandelenkoersen. In money-managerkapitalisme ligt de economische macht niet bij ondernemers of de staat. De macht ligt bij de money managers, de bazen van grote investerings fondsen zoals Blackrock en Vanguard. Zij, en niet de regering of de ouderwetse captains of industry, zijn de nieuwe rolmodellen die door iedereen geïmiteerd worden. Wat doen money managers? Ze hopen geld op. Ze zetten inkomen om in bezit. Ze concentreren rijkdom.

MONEY-MANAGER-KAPITALISME betekent niet dat we allemaal bij een hedgefund werken. Het betekent dat we de waarden van de hedgefunds geïnternaliseerd hebben en ons systeem erop ingericht. We leven in een maatschappij die erop gericht is geld en bezit op te hopen. Een financiële manier van denken domineert in iedere vezel van de maatschappij. Daardoor hebben we weinig oog voor andere waarden dan de financiële waarden van rente, overheidsschuld, huizenprijzen, aandelenkoersen en pensioenpotten. We noemen het geld ophopen sparen, zodat we denken dat we goed bezig zijn. We denken niet meer in termen van werk of ondernemerschap of burgerschap. Al die identiteiten zijn verdrongen door die ene: de financiële investeerder. De money manager.

Nederland staat hierin niet alleen, maar we zijn wel extreem. Kijk eens naar de huizenprijzen die hier door het dak gaan, meer dan elders in de eurozone. De 16 procent stijging van vorig jaar is grotendeels made in Holland, zei dnb-president Klaas Knot onlangs. Die komt dus niet slechts door de lage ecb-rente, maar door onze exorbitante leennormen van 100 procent van de waarde van het huis. En natuurlijk door onze subsidie op schuld. Schulden zijn immers ook financiële assets waaraan verdiend kan worden. Onze obsessie met huizenprijzen zorgt voor polarisatie tussen generaties en destabiliseert de economie. Maar dat zijn reële waarden, die niet zo belangrijk zijn als de hoge huizenprijzen waardoor we ons rijk voelen.

Een ander voorbeeld van onze extreme situatie: nergens worden particuliere inkomsten uit rente, dividend en vermogenswinst vrijgesteld van belastingheffing. Ons belastingstelsel bevoordeelt inkomen uit bezit voor een minderheid, en belast het werk en ondernemerschap van de meerderheid onevenredig zwaar. Zelfs kritische journalisten als Hans de Geus besluiten daarom dat ze toch maar huisjesmelker moeten worden.

En zo gaat het maar door. Onze arbeidsmarkt is financieel onveilig geworden, ook al veel sterker dan in de rest van Europa. Lage lonen en het afwentelen van onzekerheid op werknemers, dat is immers goed voor de winsten. Niet om meer van die winst te investeren in het bedrijf, maar om meer dividend uit te betalen, of meer eigen aandelen in te kopen, of, in het mkb, meer te kunnen lenen van het eigen bedrijf. Allemaal manieren om financieel bezit te verhogen ten koste van ondernemerschap en innovatie.

De overheid faciliteert dit niet alleen actief, maar gedraagt zich ook zelf als money manager, druk bezig met de eigen balans. Gemeenten speculeren met grond. De rijksoverheid betaalt liever via haar overschotten aan obligatiehouders, dan via tekorten de economie en de publieke sector te ondersteunen. Tekorten zijn er intussen toch wel – niet bij de rijksoverheid, maar in het rechtssysteem, bij de politie, in scholen en ziekenhuizen. Het zijn de reële waarden die het afleggen tegen de money-managermentaliteit, ook van de overheid.

PRINSJESDAG WAS OOK DAAROM ZO SAAI, omdat er in de money-manager-mindset geen ruimte is voor ideeën die slechts reële verbetering brengen, en niet makkelijk te vertalen zijn in financieel rendement. In de coronacrisis hebben we het per ongeluk anders gedaan. Dat kan dus. Nu die crisisfase afloopt gaan we in het volgende kabinet ontdekken of we dat vaker willen – of we nu inderdaad eindelijk voorbij het moneymanager-kapitalisme zijn.

Dirk Bezemer is hoogleraar economie en columnist bij De Groene Amsterdammer. Hij publiceerde in augustus 2020 Een land van kleine buffers. Dit stuk is een bewerkte versie van zijn bijdrage aan de Marchantlezing op 7 september 2021 in TivoliVredenburg

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nederland

Verbazing over kledingkeuze overvallers TEFAF-kunstbeurs: ‘Peaky Blinders?’

Published

on

TEFAF

Vier mannen pleegden vandaag op klaarlichte dag een gewapende overval op de internationale kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Niet alle verdachten zijn nog gepakt, maar online circuleert inmiddels een video van de overval. En op social media verbaast men zich voornamelijk over de kledingkeuze van de overvallers.

Rond 11.40 uur vandaag kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een overval in het TEFAF-gebouw. Gewapende overvallers zouden in de kunstbeurs meerdere juwelen hebben gesloten en sloegen daarna op de vlucht.

Roof in TEFAF kunstbeurs Maastricht

Inmiddels heeft de politie twee verdachten aangehouden. Momenteel wordt op de A2 nog een grote zoekactie gehouden naar de overige rovers. Het Franse La Tribune de l’Art was de eerste die het nieuws naar buiten bracht en plaatste daarbij twee foto’s van ingeslagen vitrines.

Kledingkeuze overvallers lijkt op Peaky Blinders

Inmiddels gaat er op social media een video rond waarop de roof te zien is. Daar zien we vier gewapende mannen het glas van een vitrine inslaan. Wat zij precies hebben meegenomen, kan de politie nog niet bevestigen.

Hoewel de overval voor de betrokkenen natuurlijk een ingrijpend incident is, klinkt daar op social media ook de nodige hilariteit. Waarom? Volgens sommigen lijken de overvallers toch behoorlijk op een „mislukte versie” van de Peaky Blinders. Oftewel de Britse boeven uit de welbekende Netflix-serie.

Op de video is namelijk te zien dat de overvallers gekleed zijn in kostuum en een iconische platte Peaky Blinders-pet dragen. Daarnaast concluderen twitteraars dat de overval er wel behoorlijk amateuristisch uitziet.

De TEFAF, oftewel The European Fine Art Fair, is een kunst- en antiekbeurs met internationale bekendheid. Deze toonaangevende beurs keert jaarlijks terug in het Maastrichts Expositie en Congres Centrum (MECC). Afgelopen weekend ging de beurs, na de nasleep van de pandemie, weer open voor publiek. De kunstbeurs verwachtte meer dan 240 handelaren uit zo’n twintig landen.

Het is niet voor het eerst dat de beurs met dieven te maken krijgt. Zowel in 2010 als in 2011 werden hier evenals juwelen gestolen ter waarde van honderdduizenden euro’s.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

‘BBB kan grootste partij van Nederland worden’

Published

on

bbb

Het verzet tegen de aangekondigde stikstofmaatregelen van het kabinet lijkt zich niet alleen bij boeren te beperken, maar ook bij burgers. BoerBurgerBeweging (BBB) ​​heeft vandaag (zondag 26 juni) maar liefst 18 zetels gewonnen in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Daarmee is de partij van lijsttrekker Caroline van der Plas vrijwel de tweede partij in Nederland, slechts drie zetels achter de VVD. Volgens De Hond heeft BBB de potentie om bij de komende Provinciale Statenverkiezingen over negen maanden de grootste partij van Nederland te worden.

In een toelichting op de peiling spreekt De Hond van een op handen zijnde historische politieke verschuiving, zeker met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2023. “Het is maar een paar keer voorgekomen dat in de peilingen naar politieke voorkeur, die ik in de afgelopen 45 jaar was de verschuiving niet alleen een zeer significante, maar ook een voorbode van iets veel groters, ofwel wat er daarna gebeurde in de politiek of wat er zou gebeuren bij de volgende verkiezingen. deze week zijn gebeurd.” En later: “De electorale krachten die nu in opkomst zijn, zijn misschien wel de eerste schokken die de seismograaf aangeeft voor een grote aardbeving in politiek Nederland.”

Gigantische opmars
BBB wint vier zetels van de bewogen afgelopen ‘stikstofweek’, met het boerenprotest in Stroe op woensdag 22 juni. Vorige week stond de partij van Van der Plas op 14 zetels in de peiling, deze week zijn dat er 18. Voor BBB, dat nu nog maar 1 zetel in de Tweede Kamer heeft, een enorme opmars waar de huidige coalitie onder leiding van VVD en D66 zorg voor moet dragen. Deze twee partijen verliezen samen 25 zetels in de peiling. De VVD heeft -13 zetels en heeft 21 zetels. D66, de grote rivaal van BBB, is pas de vijfde partij in het land met 12 zetels in de peiling. Dat is de helft van het huidige aantal zetels.

Ook na de afgelopen week blijft het geplaagde CDA stabiel op 7 zetels, een verlies van 8 zetels. JA21, dat drie zetels heeft in het huidige parlement, moet in de peiling van vandaag 2 zetels inleveren en staat nu nagenoeg op 8 zetels. Joost Eerdmans, de kapitein van JA21, presenteerde vorige week samen met Van der Plas een gezamenlijk alternatief stikstofplan. Dat wordt niet beloond voor JA21. Sterker nog, volgens opiniepeiler De Hond stal de BBB ook enkele zetels in de peiling van JA21. Volgens De Hond gaat de winst van BBB ook grotendeels ten koste van de VVD.

Potentiële overstappers
Volgens De Hond is de partij van Van de Plas in staat gebleken om met name kiezers aan de rechterzijde van het politieke spectrum te mobiliseren. Als de BBB nog het politieke tij heeft richting de Provinciale Statenverkiezingen in maart, kan de BBB volgens De Hond de grootste partij van Nederland worden. “Er is weinig fantasie voor nodig om je voor te stellen wat er aan die kant gaat gebeuren als de kans reëel is dat de BBB op PS2023 groter wordt dan de VVD. Er zijn voldoende kiezers onder de potentiële JA21- en PVV-stemmers die dan naar de BBB zouden kunnen overstappen.”

Pieter Omtzigt is een factor die nog zand in de motor van de BBB kan gooien. Als het onafhankelijke parlementslid met een politieke beweging meedoet aan de verkiezingen, kan hij volgens eerdere peilingen zetels stelen van BBB. Omtzigt gaf vorige week nadrukkelijk aan zich zorgen te maken over het lot van boeren in de stikstofdiscussie, zonder expliciet aan te geven hoe volgens hem het stikstofbeleid vorm moet krijgen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

Caroline van der Plas gaat Nederland slopen

Published

on

van der Plas

Caroline van der Plas Ze heeft een behoorlijke gunfactor, zeker bij de media, en ze wordt in de Tweede Kamer vrij breed gezien als een handige donder die het politieke handwerk verdomd snel heeft geleerd: de 55-jarige Caroline van der Plas. Ze heeft, met slechts anderhalf jaar Kamerervaring, meer positieve media-aandacht weten te genereren dan de hele PvdA-fractie bij elkaar.

Van der Plas beschikt ontegenzeggelijk over een goed politiek instinct en een bijzondere werkdrift, want als eenpitter is ze bij alle relevante debatten aanwezig. Niet alleen bij de plenaire debatten over onderwerpen die veel media-aandacht genereren, maar ook bij de veel inhoudelijker commissievergaderingen waar het ‘echte werk’ gedaan wordt, maar waar de media nauwelijks over rapporteren. In die commissiedebatten zie je types als Wilders en Baudet daarom ook nooit. Want dat kost wel veel tijd, maar levert publicitair, vinden ze, te weinig op. Maar zij van de BoerBurgerBeweging-baas doet daar wel serieus aan mee.

Wat verder opvalt, is dat van der Plas haar stukken meestal goed heeft gelezen en daar ook de essentie uit weet te halen, wat blijkt uit de doorgaans scherpe en relevante vragen die ze aan de bewindspersonen en collega’s weet te stellen. Niemand loopt tijdens de plenaire debatten zo vaak maar de interruptiemicrofoon als van der Plas. Ze is een beeldvanger. Door haar open en vooral onorthodoxe optreden is ze de darling van de kwekprogramma’s geworden. En ook de darling van de boeren en veel plattelandsbewoners, wat natuurlijk ook makkelijker wordt als je die groepen vooral naar de mond praat ….door vooral te zeggen wat zij graag willen horen. Zoals  gisteren in het stikstofdebat: dat het beleid van dit kabinet inzake de boeren ,,stuitend” is. Succes verzekerd.

Hoewel de BBB-leider ook over zaken als het corona- en het vluchtelingenbeleid haar (behoorlijk populistische) meningen geeft, is zij toch vooral de pleitbezorger van het boerenbelang. Dat doet ze niet alleen met passie, maar ook met alle demagogische trucs  die er denkbaar zijn.

Het stikstofdebat van gisteren is daarvoor illustratief. Allereerst ontkent zij dat er zo’n groot stikstofprobleem is. En daar waar er wel een probleem is, is dit niet te wijten aan de boeren. En daar waar de boeren daar ook een bijdrage aan zouden leveren, is die stikstofdepositie in nog veel grotere mate aan andere sectoren te wijten. Maar haar meest irritante retorische stellingname is: die wetenschappelijk experts rommelen ook maar wat aan met hun onbegrijpelijke modellen en hun cijfers die niet kloppen ….vindt zij.

Van der Plas weet het zeker: ,,het stikstofprobleem is door dit kabinet vooral bedacht om de boeren van hun grond te verwijderen . Maar ook om zoveel mogelijk grond vrij te maken voor woningbouw, windmolens, zonnepanelen en datacentra.” (1) Kortom: deze BBB-activiste kon zich gisteren in het debat qua demagogie volledig uitleven. Als een feitenresistente wetenschapsrelativist en complotdenker pur sang.

Haar filippica bracht Jesse Klaver een beetje tot wanhoop. Hij vond dat van der Plas zich hier gedroeg als een complotdenker en een gevaarlijke politicus omdat zij het wantrouwen in de wetenschap en experts alleen maar vergrootte. Ook door elk beleid waar ze het niet mee eens is onderuit te halen door onweerlegbare wetenschappelijke feiten te ontkennen. Vervolgens vindt hij dat ze daar zo’n stellingname ,,gif verspreidt”, waarna hij haar kwalificeerde als een ,,platte populist”.

Dat was niet sfeer bevorderend en misschien ook geen slimme kwalificatie, omdat hij haar daarmee wel erg dicht aandrukte tegen de extreemrechtse vandalen van PVV en Forum die op alle fronten nog vele graden erger zijn. Van der Plas is geen racist, islamofoob of antisemiet en ze gedraagt zich in de debatten doorgans zeer fatsoenlijk. Zij probeert, soms wel met een paar grote oogkleppen voor de feiten, tenminste nog fastoenlijk te argumenteren.

Alleen, en dat is niet te ontkennen, is zij een ongegeneerde lobbyist van het agro-complex: de boeren, de zuivelgiganten, veevoederbedrijven, supermarkten en de RABO-bank. Partijen die altijd het meest verdienden aan de inspanningen van de boer. En voor het beschermen van die heilige belangen zijn heel veel middelen ook voor haar blijkbaar toelaatbaar. Dus komen ze met het macabere voorstel: dring niet de stikstofuitstoot van boerenbedrijven terug, maar halveer het aantal natuurgebieden. !! En zoiets gaat in dit soms dwaze land ook nog serieus bediscussieerd worden.

Ik zou van der Plas niet zozeer een platte populist noemen, maar wel een platte lobbyist voor de agro-belangen. Net zoals CDA, VVD, SGP en CU dat ook altijd geweest zijn. Door feiten te ontkennen, door de milieuschade volstrekt te negeren, door te sjoemelen met regels en door de boeren op te jutten tot onverantwoorde investeringen. Het zijn dan ook deze partijen die de hoofdschuldige zijn aan het ontstaan van deze failliete landbouw-en veeteelt die met veel subsidies ontiegelijk veel milieuschade heeft aanricht.

De moedige en competente VVD-minister Christinanne van der Wal erkende dit overheidsfalen gisteren in het debat volmondig. Natuurlijk ook omdat ze beseft: als de politiek niet snel een einde aan maakt aan ons failliete agro-systeem dan gaan de rechters dat doen. Of Europa. Omdat Nederland o.a. w.b. het stikstofbeleid en het natuurbeleid al jaren in strijd handelt met haar eigen wetten. We zijn de grootste vervuiler in Europa geworden. En het agro-complex maar blijven borstkloppen: we zijn de beste van de wereld.

Ook als je de standpunten van van der Plas opportunistisch of zelfs stuitende demagogisch vindt als het om de landbouwbelangen gaat, kun je niet om de observatie heen dat ze zich in korte tijd heeft ontwikkeld van een onbetekenend groentje waarover wat denigrerend gegniffeld werd tot een politieke vedette, die uitermate serieus wordt genomen door bijna alle partijen op rechts, die haar zien als een geduchte electorale concurrent. Het machtige en voor ons milieu levensgevaarlijke agro-complex kan zich geen betere lobbyist wensen dan Caroline.

Maar lobbyisten horen niet in de Tweede Kamer. Als Kamerlid hoor je ‘zonder last’ de belangen van heel Nederland en alle Nederlanders te behartigen. Dat doet van der Plas niet. Zij is in de Kamer op afstand de belangrijkste leider van het boerenbelang, dat het milieubelang maar irrevant gelul vindt.

Maar de BBB-leider heeft de tijdgeest en agro-ondernemingen met diepe zakken mee en zal voorlopig een grote bedreiging blijven vormen voor partijen die nu hun fouten uit het verleden inzien en zich inmiddels schoorvoetend inzetten voor een ander soort landbouw. Er zijn helaas een paar miljoen Nederlanders die daar (nog) niets van willen weten. Dus die dreigen massaal over te stappen naar BBB. Vooral vanuit het CDA. Linke soep. (jv)

(1) Voor de bouw van de 1 miljoen nieuwe woningen is maximaal 1% van de landbouwgrond nodig. (CBS)

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

NAVO-top op 29 juni: een “verplicht geschenk” aan Turkije!

Turkije – Zweden en Finland hadden zich al lang bereid verklaard om lid te worden van de NAVO. Maar een dergelijke daad moet unaniem worden goedgekeurd door alle Bondgenoten. En… [...]

EU: Uiterlijk in 2035 komt benzine alleen nog maar uit het stopcontact!

“Na de EU-commissie en het EU-parlement heeft de Raad gisteravond ook gestemd om de verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen in 2035 te beëindigen. Dit is historisch! Europa is het eerste continent ter wereld… [...]

Ongelooflijke wreedheden door Spaanse grenswachten – De schande van Melilla!

Melilla! We raden zwakke lezers aan om de onderstaande video niet te bekijken. Wij hebben het ook als onze plicht om deze afbeeldingen beschikbaar te stellen. Zo behandel je mensen… [...]

De VN rouwt altijd meer om vermoorde moslims dan om gewelddadige christenen!

De Verenigde Naties hebben onlangs 15 maart uitgeroepen tot “Internationale dag ter bestrijding van islamofobie” . Deze datum is gekozen omdat op die dag een van de ergste terroristische aanslagen op moslims plaatsvond:… [...]

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset We hebben een college van B & W met een gemeenteraad. We hebben een college van Gedeputeerde Staten dat de provincie… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN