Connect with us

Politiek

WHO en Bill Gates rolt plan uit voor wereldwijde machtsgreep

Published

on

who

In de alternatieve media is al veel geschreven over het feit dat de Wereldgezondheidsorganisatie probeert de macht over de wereldwijde monitoring en reactie op pandemieën te grijpen, en dat zij uiteindelijk alle beslissingen over de gezondheidszorg van de lidstaten kan dicteren. Maar wist u dat Bill Gates, de grootste financier van de WHO ook van plan is een sleutelrol te spelen in deze machtsgreep?

WHO Alweer sinds een aantal weken informeren wij onze lezers over het zogenaamde “pandemiecontract”, waarbij het meest opvallende is dat hierover weinig wordt verteld door de zogenaamde “kwaliteitsmedia” Het zijn juist niet de mainstream media die mensen informeren over het nu al beruchte contract en elk teken ontbreekt dat die media hun oren spitsen en achterdochtig worden. Nee, het zijn juist de alternatieve media, websites (zoals Economedian) en bloggers die deze taak  vervullen. Dus als de reguliere media en regeringen “zachtjes” terughoudend blijven over deze kwestie, kan dat niet veel goeds voorspellen.

En inderdaad, veel mensen die de details van dit plan kennen, zijn gealarmeerd en verontrust. Weken geleden schreef het “Wissenschaftliche Initiative – Gesundheit für Österreich” een open brief aan de Oostenrijkse besluitvormers in hun regering, aan het kabinet van hun bondspresident, aan de ministeries en aan de redacties. In deze brief werd erop gewezen dat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zichzelf boven de grondwet van de lidstaten wil stellen. Volgens informatie van het ministerie van Volksgezondheid hebben Oostenrijkse vertegenwoordigers de totstandkoming van een “pandemiecontract” al goedgekeurd.

Dat is het: de Wereldgezondheidsorganisatie plant onder haar bevel een overeenkomst over “wereldwijde pandemieparaatheid”. Dit moet het voor de WHO mogelijk maken om niet alleen maatregelen aan te bevelen aan de regeringen van haar lidstaten, maar ook om beslissingen te nemen. Beslissingen die definitief zijn en boven de grondwet van de lidstaten moeten staan.

Met dit “International treaty on pandemic prevention and preparednes” zou de WHO, zodra de overeenkomst is ondertekend en van kracht is, autocratisch kunnen bepalen wat een pandemie is en welke maatregelen moeten worden genomen. De WHO zou dan in het geval van bijvoorbeeld Corona, of in het geval van toekomstige pandemieën, een wereldwijde vaccinatie-eis of andere maatregelen kunnen opleggen.

Dit heeft totaal niets te maken met democratische regels. Het is de zoveelste stap naar een New World Order, een “wereldregering”, in feite een “werelddictatuur”, en in dit bijzondere geval voor gezondheidskwesties – gecreëerd met de welwillende goedkeuring van de individuele regeringen die instemmen met dit pact.

Maar dan moet je wel proberen een kijkje achter de schermen te nemen. Wie zouden de begunstigden zijn van dit pact? Duidelijk de farmaceutische industrie met verschillende medicijnen en vaccins. En dat zouden, je kunt er zeker van zijn, vaccins à la Corona zijn. Dus “steeds opnieuw vaccins” en niet “levenslange vaccins” zoals bijvoorbeeld vroeger het geval was bij de pokkenvaccinatie. Bij laatstgenoemde vaccinatie werd een levenslange immuniteit opgebouwd. Dat was een vaccinatie met een klassiek dood vaccin en niet met mRNA spul.

Verder is het algemeen bekend dat de farmaceutische industrie in particuliere handen is. In landen zoals bijvoorbeeld de VS is min of meer het hele gezondheidszorgsysteem in particuliere handen. Het hele systeem zou profiteren van dit pandemische pact. En zijn het niet juist  vooral de Verenigde Staten die de WHO meer macht willen geven? Zodat het de wereld een permanente pandemie kan opleggen, of de ene pandemie na de andere – en waarmee enorme sommen geld te verdienen zijn.

Een andere interessante vraag is wie de WHO financiert. Het budget van ongeveer $ 4 miljard is deels afkomstig van vrijwillige bijdragen van WHO-leden, stichtingen, NGO’s, de particuliere sector en WHO-diensten. Een Wikipedia-item is interessant met betrekking tot financiering. Er staat: “In het tweejaarlijkse budget 2018-2019 kwam volgens de WHO 15,18% van de financiering uit de Verenigde Staten, 12,12% van de Bill and Melinda Gates Foundation en 8,18% van de Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI ).

GAVI wordt op zijn beurt gedeeltelijk gefinancierd door de Bill and Melinda Gates Foundation. Deze drie donoren betalen dus meer dan 35% van het WHO-budget. En hoe luidt het gezegde ook alweer? “Wie betaalt, bepaalt”. En alleen wordt gekocht wat nuttig is, wat geld in de laatje brengt. Een blik op de financieringsbronnen van de WHO leert in ieder geval dat de onafhankelijkheid van de WHO wel erg ver weg is.

Bill Gates’ plan in één oogopslag
– De Wereldgezondheidsorganisatie probeert de controle te krijgen over de wereldwijde monitoring en reactie op pandemieën en, uiteindelijk, alle beslissingen over de gezondheidszorg.

– Bill Gates is van plan een sleutelrol te spelen in deze overname. Hij bouwt een pandemisch responsteam voor de WHO, genaamd het “Global Epidemic Response & Mobilization” of GERM Team, dat de bevoegdheid zal hebben om landen te monitoren en pandemische responsbeslissingen te nemen.

In de ogen van Gates zal dit team bestaan uit duizenden ziekte-experts onder toezicht van de WHO, en zal het landen volgen en beslissingen nemen over wanneer de burgerlijke vrijheden moeten worden opgeschort om de verspreiding van een ziekte te voorkómen.

Maar als Covid-19 ons iets heeft geleerd, is het dat het stoppen van de verspreiding van een virus min of meer onmogelijk is, hoe draconisch de regels ook zijn. Ondertussen zijn de bijwerkingen van o.a. lockdowns en bedrijfssluitingen legio. De gezondheid van mensen lijdt onder een gebrek aan gezondheidszorg. Depressie en zelfmoord zijn omhooggeschoten. Economieën zijn failliet gegaan. Geweldsmisdrijven zijn toegenomen.

Deze theorie van virusbeheersing – het idee dat het beheersen van de bevolking een veel voorkomend virus doet krimpen en verdwijnen is een volledig nieuwe “uitvinding”, de mechanisering van een primitief instinct.

Zo neem pokken een unieke positie in onder infectieziekten als de enige die mensen treft en die is uitgeroeid. Daar zijn redenen voor: een stabiele ziekteverwekker, een geweldig vaccin en honderd jaar gericht volksgezondheidswerk. Dit gebeurde niet vanwege lockdowns, maar door de zorgvuldige en geduldige toepassing van traditionele volksgezondheidsprincipes. Maar helaas leven we nu in een tijd dat niet de volksgezondheid bij politici en farmaceuten op nummer 1 staat, maar het maken van (steeds meer) winst.

– De globalistische kliek is van plan de controle te grijpen door middel van biosecurity governance (bioveiligheidsbeheer), en ze proberen dit te doen via twee verschillende wegen. Als beide aanvallen niet afgeslagen worden, komen we terecht onder totalitair bestuur.

– De eerste aanval komt in de vorm van amendementen op de International Health Regulations (IHR), waarover momenteel wordt gestemd door de World Health Assembly. Deze amendementen zullen de lidstaten van hun soevereiniteit ontnemen en de WHO een ongekende macht geven om uw medische vrijheden en burgerlijke vrijheden te beperken in naam van bioveiligheid. In o.a. Davos wordt er bij regeringsleiders op aangedrongen om aangenomen amendementen in hun land te verdedigen. Tenzij ze door lidstaten worden afgewezen, worden ze bindend in november 2022.

De IHR, aangenomen in 2005, geeft de WHO de bevoegdheid om een Public Health Emergency of International Concern (een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang – PHEIC) af te kondigen.  Dit is een speciale juridische categorie die de WHO in staat stelt bepaalde contracten en procedures te starten, waaronder contracten voor geneesmiddelen en vaccins. Hoewel de IHR de WHO al uitzonderlijke macht geeft over het wereldwijde gezondheidsbeleid, moeten de lidstaten volgens de huidige regels instemmen met de aanbevelingen van de WHO.

Dit is een belangrijke functie die men wil herzien. Volgens de nieuwe wijzigingen zou de WHO een PHEIC in een lidstaat kunnen afkondigen zonder dat die staat bezwaar kan maken. De wijzigingen omvatten ook het afstaan van de controle aan de regionale directeuren van de WHO die gemachtigd zijn om een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van regionaal belang (PHERC) uit te roepen.

Samenvattend, de IHR-amendementen vestigen “een globalistische architectuur van wereldwijde gezondheidstoezicht, rapportage en management”, waarschuwt de bekende Robert Malone, Ph.D., en wij, het publiek, hebben geen inspraak in de zaak. Er is geen officiële manier om feedback te geven aan de Wereldgezondheidsvergadering, ook al zullen de wijzigingen de WHO ongekende macht geven om onze rechten en vrijheden te beperken in naam van bioveiligheid. Er is niet eens een openbaar beschikbare lijst van wie de afgevaardigden zijn of wie over de amendementen zullen stemmen.

Malone heeft onlangs een samenvatting van de voorgestelde wijzigingen verstrekt. Voor in totaal 11 wijzigingen wil de WHO 13 verschillende IHR-artikelen aanpassenen (artikelen 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 48, 49, 53 en 59), waarvan het eindresultaat het volgende is:

1. “Verhoogd toezicht — Op grond van artikel 5 zal de WHO vroegtijdige waarschuwingscriteria ontwikkelen die haar in staat zullen stellen een risicobeoordeling voor een lidstaat op te stellen, wat betekent dat zij het type modellering, simulatie en voorspellingen kan gebruiken (zoals bijvoorbeeld die het risico overdreven van Covid-19 meer dan twee jaar geleden). Zodra de WHO haar beoordeling heeft opgesteld, zal zij deze communiceren aan intergouvernementele organisaties en andere lidstaten.

2. Uiterste termijn van 48 uur — Overeenkomstig de artikelen 6, 10, 11 en 13 krijgt een lidstaat 48 uur om te reageren op een WHO-risicobeoordeling en om hulp ter plaatse te aanvaarden of te weigeren. In de praktijk kan deze tijdlijn echter worden teruggebracht tot uren, waardoor deze gedwongen wordt te voldoen of te maken krijgt met internationale afkeuring onder leiding van de WHO en mogelijk onvriendelijke lidstaten.

3. Geheime bronnen — Op grond van artikel 9 kan de WHO zich baseren op niet-openbaar gemaakte bronnen voor informatie die haar ertoe kan brengen een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid af te kondigen. Die bronnen kunnen Big Pharma zijn, WHO-financiers zoals de Gates Foundation en de door Gates opgerichte en gefinancierde GAVI Alliance, evenals anderen die de macht willen monopoliseren.

4. Verzwakte soevereiniteit — Overeenkomstig artikel 12 mag de directeur-generaal, wanneer de WHO niet-openbaar gemaakte informatie ontvangt over een vermeende bedreiging voor de volksgezondheid in een lidstaat, overleggen met het noodcomité van de WHO en de lidstaat. Hij/zij kan echter eenzijdig een mogelijke of daadwerkelijke noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang afkondigen.

De autoriteit van de directeur-generaal vervangt de nationale soevereine autoriteit. Dit kan later worden gebruikt om sancties op te leggen aan landen.

Zodra de amendementen zijn aangenomen door de World Health Assembly hebben landen slechts een beperkte tijd – zes maanden – om ze te verwerpen. Zo komen we uit op de maand november 2022. Elke natie die de amendementen niet officieel heeft verworpen, zal er wettelijk aan gebonden zijn en elke poging om ze na de respijtperiode van zes maanden te verwerpen, is van nul en gener waarde.

– De tweede aanval komt via een nieuw internationaal pandemieverdrag met de WHO. Men is van plan om geïndividualiseerde geneeskunde te elimineren en algemene uitspraken te doen over hoe een bepaalde dreiging moet worden aangepakt, en dit kan alleen maar leiden tot onnodig lijden – om nog maar te zwijgen van het verlies van individuele vrijheden.

Nogmaals, we zien dat Gates in feite de WHO betaalt om te dicteren wat de wereld moet doen om hem een hoop geld te laten verdienen, omdat hij altijd zwaar heeft geïnvesteerd in de “oplossingen” die hij aan de wereld presenteert. Hoewel hij een reputatie heeft opgebouwd als filantroop, zijn zijn acties egoïstisch, en vaker wel dan niet liep het met de ontvangers van zijn “vrijgevigheid” slechter af dan voorheen. Hij doneert enorme sommen geld, maar vooral ook (via simpele en wat ingewikkelder constructies) aan zichzelf.

De onderhandelingen tussen WHO, EU en G7 over het pandemieverdrag zijn in ieder geval zeer actief, maar desondanks bijna onopgemerkt door het publiek (door een gebrek aan berichtgeving in de mainstream media).

En, wat een verrassing, het initiatief voor het “International treaty on pandemic prevention and preparednes” komt van de EU, van de voorzitter van de Raad, Charles Michel. En via de Raad van de EU zal dit initiatief via de G7 en de WHO de wereld in worden geslingerd. En om welke reden dan ook, de meeste regeringen zullen dit pact ondertekenen, ook al brengt het niet alleen de nationale soevereiniteit in gevaar, het ondermijnt het ook. Op dit moment steunen 21 landen het nieuwe “initiatief”.

Samenvattend wil de WHO haar pandemische leiderschap permanent maken. Het kan dan zijn macht uitbreiden naar de gezondheidszorgsystemen van elk land, en uiteindelijk een universeel of ‘socialistisch-achtig’ gezondheidszorgsysteem implementeren als onderdeel van The Great Reset – de vervolmaking van het Vierde Rijk.

Hoewel een op de WHO gebaseerd universeel gezondheidszorgsysteem momenteel niet wordt besproken, is er alle reden om te vermoeden dat dit deel uitmaakt van het plan. WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus heeft eerder verklaard dat het zijn “centrale prioriteit” als directeur-generaal is om de wereld naar universele dekking van de gezondheidszorg te duwen. Alle macht in de handen van één man….. de Ethiopiër die drie cholera-uitbraken in eigen land toedekte. Een paar dagen geleden is hij opnieuw gekozen (voor een tweede termijn).

En aangezien de WHO haar definitie van “pandemie” heeft gewijzigd in “een wereldwijde epidemie van een ziekte”, zonder de oorspronkelijke specificiteit van een ernstige ziekte die een hoge morbiditeit veroorzaakt, zou zo ongeveer alles kunnen worden aangepast om aan het pandemische criterium te voldoen. De WHO is van plan om geïndividualiseerde geneeskunde te elimineren en algemene uitspraken te doen over hoe een bepaalde dreiging moet worden aangepakt, en dit kan alleen maar leiden tot onnodig lijden – om nog maar te zwijgen van het verlies van individuele vrijheid.

Neem bijvoorbeeld Covid-19. Niet alleen is het risico op Covid niet hetzelfde voor mensen in New York en de outback van Australië, het is niet eens hetzelfde voor alle mensen in die gebieden, aangezien Covid sterk afhankelijk is van leeftijd en onderliggende gezondheidsproblemen.  De WHO dringt erop aan dat de remedie voor iedereen overal hetzelfde is, maar de risico’s variëren sterk van land tot land, van regio tot regio, van persoon tot persoon.

Om af te ronden: (het GERM-team van) Gates zou de instantie zijn met de bevoegdheid om pandemieën uit te roepen en de wereldwijde respons te coördineren. Bent u klaar om alle autoriteit over uw leven, gezondheid en levensonderhoud af te staan aan mensen als Gates? We hopen toch van niet.

Eén van de weinige regeringsleiders die publiekelijk tegen het pandemieverdrag is en het niet wil ondertekenen, is de Braziliaanse Jain Bolsonaro, en Rusland zou zich onmiddellijk uit de WHO willen terugtrekken. Alle anderen zullen, “dankzij” de EU, zich moeten aanpassen aan het feit dat pandemieën en de bijbehorende maatregelen onze constante metgezellen zullen worden.

Over de pandemieovereenkomst zei de Duitse minister van Volksgezondheid Lauterbach ongeveer twee weken geleden in een interview: “We gaan nu een fase in waarin de noodtoestand het nieuwe normaal wordt”.

Dat u alvast weet wat er onze kant op komt. Met goedkeuring van Brussel.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: WHO-pandemieverdrag: Oostenrijkse minister geeft toe democratie af te schaffen INDIGNATIE

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Politiek

Mary Miller abortus overwinning voor het witte leven

Published

on

Mary Miller

De opmerking van de Amerikaanse vertegenwoordiger Mary Miller over het ‘witte leven‘ is de laatste controverse in haar korte twee jaar in het Congres

Toen eerstejaars Amerikaanse vertegenwoordiger Mary Miller zaterdagavond naar een kermispodium ging om voormalig president Donald Trump te bedanken voor het aanstellen van conservatieve rechters die de omkering van Roe v. Wade door het Amerikaanse Hooggerechtshof leidden, noemde ze het een “historische overwinning voor het blanke leven.”

Mary Miller, die de steun van Trump heeft bij het uitdagen van de vijfjarige Republikeinse Amerikaanse vertegenwoordiger Rodney Davis in de voorverkiezingen van dinsdag, ging niet in op de “blanke leven”-opmerking die ze op het podium maakte. Later zei een campagnemedewerker dat ze ‘recht op leven’ wilde zeggen, maar verkeerd uitsprak.

Het citaat van Mary Miller, met zijn racistische ondertoon, werd op een nationaal podium gebracht in een tijd van diepe politieke verdeeldheid die nog werd verergerd door de abortusuitspraak van het hooggerechtshof. In het Congres heeft Miller zich aangesloten bij de extreemrechtse uitersten van de nationale GOP, een factor bij het winnen van de goedkeuring van Trump. Haar opmerking zaterdag verspreidde zich snel op sociale media en werd het meest trending politieke onderwerp op Twitter. Dat was voor haar campagne aanleiding om te klagen dat “de nepnieuwsgieren uit zijn” om haar te pakken te krijgen.

Maar andere Republikeinen uit Illinois hadden ook kritiek op Mary Miller. De Amerikaanse vertegenwoordiger Adam Kinzinger van Channahon, een frequent doelwit van Miller vanwege zijn verzet tegen Trump en zijn rol als lid van de geselecteerde commissie van het Huis die de opstand van 6 januari 2021 in het US Capitol onderzoekt, heeft de video van Millers opmerking geretweet samen met een herinnering aan een van haar eerdere controversiële uitspraken.

En Davis, haar voornaamste tegenstander, zei in een verklaring dat haar opmerking deel uitmaakte van een “verontrustend gedragspatroon dat ze vertoont sinds ze naar het Congres kwam.”

“Miller heeft aangetoond dat ze niet geschikt is voor een openbaar ambt. Daarom is het zo belangrijk om dinsdag in onze Republikeinse voorverkiezingen te stemmen en te laten zien dat het gedrag van Miller in het land onaanvaardbaar is’, zei Davis.

Met opzet of niet, het was de laatste in een reeks grote controverses voor Mary Miller, die werd geboren en getogen in een buitenwijk van Naperville en nu woont in Oakland in het oosten van centraal Illinois.

Slechts enkele dagen na haar aantreden in januari 2021, werd Mary Miller geconfronteerd met oproepen tot haar ontslag nadat ze Adolf Hitler aanhaalde in een toespraak voor een conservatieve vrouwengroep die verwees naar de politieke indoctrinatie van jongeren.

“Elke generatie heeft de verantwoordelijkheid om de volgende generatie te onderwijzen en op te leiden”, zei ze. ‘Weet je, als we een paar verkiezingen winnen, zullen we nog steeds verliezen, tenzij we de harten en geesten van onze kinderen winnen. Dit is de strijd. Hitler had in één ding gelijk. Hij zei: ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.’”

Miller verontschuldigde zich uiteindelijk en zei dat ze er spijt van had de verwijzing naar het brein achter de nazi-holocaust te hebben gebruikt, terwijl ze ook anderen de schuld gaf van “opzettelijk proberen mijn woorden te verdraaien”.

Meer recentelijk had Miller, een lid van de Tweede Amendement Caucus die tegen wapenregulering is, een verklaring voor wat zij en de groep denken dat de oorzaak is van massale schietpartijen na de moorden op 24 mei van 19 kinderen en twee leraren in Uvalde, Texas .

“We kunnen niet toestaan ​​dat degenen die proberen de centrale pijlers van onze samenleving, namelijk geloof, gezin en vrijheid, te vernietigen, slagen”, zei ze over hernieuwde inspanningen voor wapenregelgeving.

“Jonge mannen hebben thuis vaders nodig. Onze dochters ook. Ons land moet geleid worden door ons joods-christelijke geloof’, zei ze. “De Tweede Amendement Caucus zal blijven vechten om onze Tweede Amendement-rechten te verdedigen en we zullen ons blijven uitspreken over wat ons land echt scheelt. We moeten terug naar God.”

Op 11 juni, toen duizenden in het hele land betogingen tegen wapengeweld, plaatste Mary Miller op Twitter dat ze de hele dag wapenwinkels in haar district had bezocht en bekritiseerde ze haar tegenstander voor het steunen van rode vlagwetten die toestaan ​​dat een wapen van iemand wordt afgenomen. als ze na een behoorlijke procesgang een gevaar vormen voor zichzelf of anderen.

Miller heeft zich niet uitgesproken tegen de invasie van de Russische president Vladimir Poetin in Oekraïne. Ze stemde tegen een hulppakket van $ 40 miljard aan Oekraïne en zei: “We zorgen niet voor de onmiddellijke behoeften, de dingen waar Amerikanen om geven, zoals het financieren van onze EMT of onze politie of onze scholen.”

Miller berispte ook House Speaker Nancy Pelosi en House Democrats omdat ze niet hadden gestemd over een door de Senaat aangenomen plan om de veiligheid van de rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof te vergroten. Maar toen de Democraten het in stemming brachten en het overweldigend werd, miste Miller de stemming terwijl ze campagne voerde in haar district.

Op zaterdagavond, sprekend voor Trump tijdens een bijeenkomst op het Adams County Fairgrounds buiten Quincy, zei Mary Miller: “De nieuwsmedia noemen ons uitschelden. Big Tech censureert ons. De mondiale elites zijn vastbesloten om onze manier van leven te vernietigen, inclusief de familieboerderij. We zullen niet toestaan ​​dat ze ons vernietigen.”

Miller exploiteert een familiebedrijf met haar man, staatsvertegenwoordiger Chris Miller. Het heeft meer dan $ 1 miljoen aan federale landbouwsubsidies ontvangen, blijkt uit gegevens.

“Wij zijn Amerikanen. Dit is ons mooie land. En we zullen ons nooit overgeven aan de marxisten in Washington’, zei Miller. “Wij zijn de christenen die ons geloof in God stellen, niet in de regering.”

Miller is ook het onderwerp van een klacht van de House Ethics Committee voor het gebruik van beelden op de vloer van het huis voor politieke doeleinden, in strijd met de regels van het congres. Een Miller-campagneadvertentie die kritiek had op Davis, die uit Taylorville komt, toonde hem samen met voormalig president Barack Obama na een State of the Union-toespraak. In reactie op de klacht beschuldigde Miller Davis ervan te hebben geprobeerd “een van Nancy Pelosi’s House-commissies te smeken” om conservatieven te blokkeren van het zien van de beelden.

Mary Millerheeft Davis ook herhaaldelijk bekritiseerd voor zijn steun aan het onderzoek naar de rol van Trump in de Capitol-aanval van 6 januari 2021. Davis steunde wel een onafhankelijke commissie in 9/11-stijl om de opstand te onderzoeken, maar die maatregel kwam nooit door de Senaat. Davis stemde tegen de maatregel die het huidige onderzoek van de geselecteerde commissie van het Huis creëerde. Miller heeft niet gestemd.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biden betaalt veel geld voor de nieuwste flop van Pfizer

Published

on

pfizer

De regering-Biden betaalt 10,6 miljard dollar aan belastinggeld voor Paxlovid van Pfizer, het niet-originele en ineffectieve Covid-19-medicijn van Pfizer.

In november 2021 betaalde het Witte Huis medicijnmaker Pfizer bijna $ 5,3 miljard voor 10 miljoen behandelingskuren van zijn experimentele  Covid-19-behandeling,  Paxlovid, een antivirale combinatie van nirmatrelvir en ritonavir.

Ritonavir werd ontwikkeld in 1989 en nirmatrelvir werd ontwikkeld in 2020. Met andere woorden, Paxlovid is niet helemaal opnieuw ontwikkeld om Covid-19 te behandelen; de verbindingen bestonden al.

In december 2021 beweerde Pfizer dat de eerste onderzoeksresultaten aantoonden dat Paxlovid het risico op  ziekenhuisopname en overlijden met bijna 90 procent verminderde bij mensen met milde tot matige coronavirusinfecties. Zonder context is deze verklaring schromelijk misleidend. Vrijwel iedereen die de bestaande Covid-19-mutatie krijgt, zal een milde of matige ziekte hebben, maar de medicijnmaker beperkte zijn onderzoek tot mensen die niet waren gevaccineerd en het grootste risico liepen op het virus vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen, zoals obesitas.

Een bijgewerkte, recentere analyse van 1.153 patiënten (van de mogelijke 2.246 patiënten) toonde een flauwe, niet-significante relatieve risicoreductie van 51 procent. Een subgroepanalyse van 721 gevaccineerde volwassenen met ten minste één risicofactor voor progressie naar ernstige Covid-19 toonde een niet-significante relatieve risicovermindering bij ziekenhuisopname of overlijden (behandelingsarm: 3/361; placebo: 7/360).

Volgens het officiële  persbericht van 14 juni van Pfizer toonden de resultaten van de fase 2/3 van de  gewijzigde  Paxlovid EPIC-SR-studie (Evaluatie van proteaseremming voor COVID-19 bij patiënten met een standaardrisico), met mijn nadruk:

  • Het nieuwe primaire eindpunt van zelfgerapporteerde, aanhoudende verlichting van alle symptomen gedurende vier opeenvolgende dagen  werd niet gehaald .
  • Pfizer zal  de deelname aan de EPIC-SR-studie stopzetten  vanwege het lage aantal ziekenhuisopnames of overlijden in de populatie met standaardrisico.

Verscholen in het persbericht van Pfizer was het volgende financiële goudklompje voor investeerders: “De resultaten van deze aanvullende analyses zullen naar verwachting geen invloed hebben op de omzetverwachtingen van Pfizer voor het volledige jaar 2022.” De reden daarvoor is: Pfizer  heeft al $ 5,3 miljard in handen van belastingbetalers en heeft de “blockbuster-status” vastgehouden (gedefinieerd als een miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn).

Naast de reeds toegezegde $ 5,3 miljard, kondigden de VS in januari een vertrouwelijke aanvullende “verbintenis” aan om  nog eens 10 miljoen doses te bestellen  (tegen de prijs van 5,3 miljard dollar meer, voor een totaal van 10,6 miljard dollar), wat Pfizer een zeer gewilde na ” super  blockbuster-status” (gedefinieerd als 10 miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn). De administratie bleef “vastbesloten om door te gaan met de [extra] aankoop”, aldus een Bloomberg-rapport van april 2022.

Volgens Bloomberg zocht het Witte Huis aanvankelijk $ 22,5 miljard aan nieuwe pandemiefinanciering. Democraten waren eerder dit jaar bereid iets meer dan $ 15 miljard op te nemen in een brede rekening voor overheidsuitgaven, maar deze werd verwijderd na onenigheid met de Republikeinen over de vraag of deze moest worden gecompenseerd door bezuinigingen elders in de regering.

De senaatswet van $ 10 miljard bevatte een vereiste dat ten minste de helft van het geld aan therapieën moet worden besteed, maar waarom gokte Biden  elke dollar  op één enkel medicijn van één enkele medicijnfabrikant? Waarom werd Pfizer gekozen om alleen aan de therapeutische clausule te voldoen?

Zoals we hebben gezien, werken FDA Emergency Use Authorizations (EUA’s) niet altijd zoals ze zouden moeten, maar in dit geval was het vanwege een manipulatieve actie van Pfizer en een riskante weddenschap van het Witte Huis van Biden.

Dat komt omdat Pfizer zonder publieke vermelding in het geheim zijn eigen lat had verlaagd na zijn EUA  nadat  het Witte Huis had toegezegd $ 5,3 miljard dollar aan product te kopen. Pfizer verklaarde:

Na de autorisatie voor gebruik in noodgevallen van Paxlovid voor personen met een hoog risico op progressie naar ernstige COVID-19, werd  het protocol gewijzigd om personen met een hoog risico uit te sluiten en de inschrijving van patiënten zonder risicofactoren voor progressie naar ernstige COVID-19  die niet waren gevaccineerd, of wiens laatste COVID-19-vaccinatie meer dan 12 maanden na inschrijving plaatsvond. (nadruk toegevoegd)

Op deze manier was Pfizer in staat zijn medicijn toe te dienen aan een minder ernstig zieke en gezondere populatie in de hoop een superieur werkzaamheidssignaal en een verminderd veiligheidssignaal te hebben, maar het kon  nog steeds  geen adequaat klinisch effect laten zien op een van zijn prospectief opgestelde protocollen. eindpunten.

Om het protocol na indiening door de FDA te wijzigen, had Pfizer formeel en schriftelijk met de FDA moeten communiceren. Een  voormalig niet-wetenschappelijk  directeur van Pfizer,  Patrizia Cavazzoni , nu het hoofd van het Center for Drug Evaluation and Research van de FDA, zou de verandering moeten goedkeuren. Interessant is dat de wijziging van het protocol van Pfizer zo strak werd gehouden dat het niet publiekelijk bekend was tot het Pfizer-persbericht van juni 2022.

Ongeveer een week eerder  had YaleMedicine van de Yale University  zelfs een lang artikel gepubliceerd over de voordelen van Paxlovid, waarin de verouderde oorspronkelijke protocoleindpunten werden geciteerd. Op 7 juni had de CEO van Pfizer, Albert Bourla, plannen aangekondigd om meer dan $ 100 miljoen uit te  geven om de productie van Paxlovid te verhogen en toegewijd aan het aannemen van honderden nieuwe werknemers om de schijn op te houden met het Witte Huis en Pfizer-investeerders.

Paxlovid is niet het eerste voorbeeld van “geheime” en wetenschappelijk twijfelachtige beslissingen die buiten de standaardkanalen van de FDA worden genomen onder toezicht van Patrizia Cavazzoni. Ongeveer een jaar geleden waren er geheime bijeenkomsten rondom Biogen’s monoklonale antilichaamgeneesmiddel aducanumab (Aduhelm) voor de ziekte van Alzheimer, dat miljarden dollars waard was, en dat in elk onderzoek niet voldeed aan de veiligheids- en werkzaamheidsnormen.

Na  een controversiële  en mogelijk illegale en onethische  back-channel ontmoeting met de leidinggevenden van Biogen , werd het medicijn van Biogen echter goedgekeurd door Cavazzoni tegen advies van leden van de FDA-adviescommissie en FDA-medewerkers.

Cavazzoni bevestigde haar beslissing door een komisch  ontoereikende rechtvaardiging van 1,5 pagina’s te schrijven, die meestal de mening van anderen citeerde en niets deed om hun discutabele hypothesen aan te pakken. Bijna elke medische commentator schold Cavazzoni’s goedkeuring van aducanumab uit en noemde het dingen als ” valse hoop “, ” slecht medicijn “, ” schandelijk “, ” gevaarlijk “, ” een ramp ” of ” een nieuw dieptepunt “. De omstandigheden rond de klinische resultaten van Paxlovid van Pfizer zijn eveneens verschrikkelijk.

Maar in tegenstelling tot Biogen kon ik zelfs  geen  online verslag vinden van een vergadering van Cavazzoni die de protocolwijziging voor Paxlovid rechtvaardigde, laat staan ​​een adequate. Pfizer zou een gedetailleerde motivering hebben moeten geven in zijn protocolwijziging en de FDA hield die verzoeken en wijzigingen geheim. Het is gewoon weer een voorbeeld van het totale  gebrek aan transparantie van de FDA .

Een jaar geleden meende ik in een opiniestuk dat  Cavazzoni twijfelachtige beslissingen zou blijven nemen  vanwege haar nauwe banden en lange geschiedenis van dienstverband bij Big Pharma. Het grootste deel van Cavazzoni’s carrière laat zien dat ze werkt als een niet-wetenschappelijke Big Pharma-manager.

Ze heeft ook een opvallend gebrek aan fundamentele wetenschappelijke of onderzoekservaring voor het bekleden van zo’n kritieke positie op het gebied van de volksgezondheid. Helaas had ik gelijk, maar het zijn de belastingbetalers die de kosten van de mislukte Paxlovid-gok zullen dragen.

Waarom heeft het Witte Huis een blanco cheque van belastinggeld afgeschreven voordat het definitieve bevindingen kreeg?

Het is niet zo dat Pfizer om geld kwetst of dat Amerikanen niet al meerdere goedkope,  generieke alternatieven hebben  met omvangrijke peer-reviewed bewijzen achter zich, die tientallen en honderdduizenden patiënten bestrijken. Toch negeerde het Biden Witte Huis de historische wijsheid van de  Spreuken van Ahiqar en koos ervoor om “twee in de hand weg te gooien (dwz hydroxychloroquine en ivermectine) voor één in de bush (Paxlovid).”

We weten al een tijdje dat de dominante gemuteerde varianten van Delta en Omicron (die  volgens de CDC >99 procent  van de huidige gevallen uitmaken) meestal milde infecties hebben veroorzaakt. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door Covid is gedaald, omdat de meeste mensen tegenwoordig slechts minimale tot matige  verkoudheidssymptomen krijgen  . Zelfs Johns Hopkins laat  recorddieptes  zien in Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames op de IC.

Pfizer heeft zijn experimentele product misschien overdreven en bedrieglijk geweest door zijn protocol te wijzigen zonder het publiek te informeren. Door Pfizer te vertrouwen en een aanzienlijke gok te wagen met belastinggeld, spoelde het Witte Huis $ 5,3 miljard belastingbetalerdollars grotendeels door de afvoer. Het Witte Huis zit nu aan de haak voor nog eens $ 5,3 miljard – voor een totaal van $ 10,6 miljard – voor een ineffectieve Covid-19-behandeling die Pfizer al  had  ontwikkeld, terwijl ze bijna niets hadden kunnen uitgeven en de gevestigde veiligheid en werkzaamheid van hydroxychloroquine hadden bevorderd en ivermectine met een superieur resultaat.

Meer praktisch, aangezien Delta en Omicron mild zijn, hadden we Covid-19-mutaties gewoon hun gang kunnen laten gaan en infecties symptomatisch kunnen behandelen met beschikbare generieke farmacologie, zodat individuen kunnen verkrijgen natuurlijke immuniteit .

De regering-Biden koos in plaats daarvan voor deze belachelijke en buitensporige verspilling van belastinggeld. Zal de president, of iemand anders, verantwoordelijk worden gehouden?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Politiek

Russisch imperialisme, geen NAVO-uitbreiding, veroorzaakte de oorlog in Oekraïne

Published

on

imperialisme

Nu Vladimir Poetin Peter de Grote oproept, is het duidelijk dat het Russische imperialisme springlevend is. Buren vluchtten juist naar de NAVO om de scherpe klauwen van de Russische beer te ontwijken. Na 1991 breidde het Westen zich niet uit naar het oosten. In plaats daarvan trok Oost-Europa naar het westen.

Poetin en imperialisme Als het gaat om de Russische invasie van Oekraïne, is het gemakkelijk om in het populaire verhaal van de Koude Oorlog te komen. Drie decennia na de ineenstorting van de Sovjet-Unie leeft dit verhaal nog steeds onbewust, zo niet bewust, in de hoofden van de mensen. Het plaatst de dingen in een eenvoudig perspectief: een binair zwart-wit, de VS tegen Rusland, wij tegen zij. Om George W. Bush (Bush Junior) te citeren, is dit verhaal eenvoudig: “Als je niet met ons bent, ben je tegen ons.”

Hoewel de mentaliteit van de Koude Oorlog voor de hand ligt, zijn andere manieren van denken dat minder. Een belangrijke is imperialisme. In mijn naïeve jeugd had ik nooit geloofd dat Amerikanen hun rol in de wereld zouden zien vanuit een imperialistisch grootmachtsperspectief. Toen de oorlog in Irak in 2003 uitbrak, was mijn indruk ruw verbrijzeld. Ik ontmoette een dokter in Connecticut en vertelde hem dat ik net uit Koeweit kwam.

De goede dokter was nog nooit buiten zijn geboortestaat Connecticut geweest. Toch zwaaide hij uitgebreid met zijn handen en vroeg me: “Dus hoe beheren we de regio?” Ik realiseerde me toen dat deze houding net zo imperiaal was als de Britse om India te ‘beheren’ of de Franse om Algerije te ‘beheren’ of die van een koloniale macht die een kolonie ‘beheert’.

Onze goede dokter wist heel goed dat het Amerikaanse leger een basis had in Koeweit en dat de poort naar Irak rechtstreeks via Koeweit liep. Hij nam aan dat de VS verantwoordelijk was voor de hele regio, aangezien een of andere vorm van politieman van de wereld en soevereine staten in de regio daar weinig over te zeggen hadden. Gezien het feit dat de VS de tophond is als de enige supermacht, is het gemakkelijk om de VS de schuld te geven van neo-imperialisme en meer. Toch is het imperialisme geen Amerikaans monopolie en is het belangrijk om de wereld niet door een monochromatische lens te bekijken.

Amerikaanse provocatie of Russisch imperialisme?

Een van de populaire verhalen in veel landen is dat de VS verantwoordelijk is voor de invasie van Poetin in Oekraïne, althans gedeeltelijk. John Mearsheimer, professor aan de Universiteit van Chicago, heeft deze gedachtegang gepopulariseerd. Hij stelt dat de uitbreiding van de NAVO naar het oosten de Russische president Vladimir Poetin ertoe heeft aangezet Oekraïne binnen te vallen. Het probleem met dit argument is dat het merkwaardig imperialistisch is.

Volgens het wereldbeeld van Mearsheimer waren de NAVO in het algemeen en de VS in het bijzonder verantwoordelijk voor het verwelkomen van landen die deel uitmaakten van het door de Sovjet-Unie geleide Warschaupact. Het toegeven van de drie voormalige Sovjetrepublieken in de Baltische staten was zout in de gewonde Russische trots wrijven. Deze visie vergeet dat het Russische rijk en zijn opvolger, de Sovjet-Unie, zich zowel in West-Europa als in het oosten tot aan de Stille Oceaan hebben uitgebreid. In 1979 trokken de Sovjet-troepen zelfs Afghanistan binnen om de communistische regering te beschermen.

Geen van de landen die geleden hebben onder het juk van Moskou wil daar naar terug. Dat is waar zovelen van hen in de rij stonden om zich bij de NAVO aan te sluiten toen de Sovjet-Unie viel. Oost-Europese landen wendden zich ook tot de EU vanwege de aangeboden economische kansen. Polen, Litouwers en zelfs Hongaren werken liever in Frankrijk, Duitsland en het VK in plaats van in Rusland. In een notendop, de NAVO garandeerde veiligheid tegen een keizerlijk Moskou, terwijl de EU de economie voor Oost-Europa een boost gaf.

Een imperialistische visie zou de uitbreiding van de NAVO zien als een overwinning voor de VS en een verlies voor Rusland. Het kan echter een goed idee zijn om niet te denken aan de NAVO of zelfs de EU die naar het oosten uitbreidt, maar Oost-Europa naar het westen. “Go West, jonge man” had een nieuwe betekenis voor Polen die leden aan nachtmerries van het bloedbad van Katyn Forest in 1943 toen de Sovjets de bloem van de Poolse samenleving afslachtten.

Het is duidelijk dat Rusland de uitbreiding van de NAVO of de EU naar het oosten niet leuk vond. Voor een historisch keizerlijke macht was dit diep vernederend. Vooral de ineenstorting van de Sovjet-Unie heeft Vladimir Poetin getekend.

Deze voormalige KGB-officier heeft uiteindelijk een tijdje een taxi bestuurd. Zoals Atul Singh en Glenn Carle schrijven , hebben de jaren negentig Russen diep getraumatiseerd “die bijna elke Amerikaanse actie en verklaring interpreteren als stukjes van een coherent langetermijnplan om Rusland te ondermijnen.” Rusland beweert dat de NAVO haar soevereiniteit bedreigt door inbreuk te maken op haar nabije buitenland.

Waar gaat het conflict eigenlijk over?

De realiteit is dat NAVO-legers geen plannen hebben op Russisch grondgebied. Het is Rusland dat de Krim straffeloos en in strijd met het internationaal recht heeft geannexeerd. Nu heeft het Oekraïne zonder provocatie aangevallen. Het maakt hele steden met de grond gelijk, vermoordt burgers en pleegt wreedheden op een klassiek brute Russische manier. De geschiedenis en de huidige realiteit van Rusland zaait angst in de harten van zijn buren. Daarom hebben Finland en Zweden een aanvraag ingediend om lid te worden van de NAVO. Hun actie is defensief, niet offensief.

De Amerikaanse president Joe Biden mag dan de schuld hebben gehad in Afghanistan, hij is niet schuldig aan Oekraïne. Poetin is de man die verantwoordelijk is voor dit conflict. Deze autoritaire leider leidt een kleptocratisch regime en moet een democratisch Oekraïne vernietigen. Dit neemt het risico van oproepen tot democratie in Rusland weg. Als Russische troepen Kiev hadden ingenomen, zou er een Moskou-vriendelijke regering zijn. Dat was een belangrijk doel van de roekeloze aanval van Poetin op Kiev. Helaas voor de nieuwe tsaar van Rusland sloegen de Oekraïners de Russische troepen terug.

Nu nemen Russische troepen de Donbas-regio en een groot deel van de Oekraïense Zwarte Zeekust over, zodat Rusland een landroute naar de Krim heeft. De constante verwijzingen van Poetin naar de geschiedenis zijn egoïstische rechtvaardigingen en te slim door halve versluiering. Poetin vergeleek zichzelf onlangs met Peter de Grote die de Grote Noordelijke Oorlogen vocht van 1700 tot 1721. Toen hij jonge wetenschappers en ondernemers toesprak, sprak Poetin ‘over politiek en macht’.

Hij sprak over de nieuwe strijd om geopolitieke dominantie en riep Peter de Grote uit tot een rolmodel die in Poetins ogen Russisch land heroverde. Voor Poetin draait het allemaal om land. Rusland wil de Donbas, punt uit. En misschien nog wat.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

MAGA-Congreslid Miller noemt einde abortusrecht ‘historische zege voor witte levens’

Volgens het Republikeinse Congreslid Mary Miller is het om zeep helpen van het abortusrecht door het Hooggerechtshof ‘een historische zege voor witte levens’. Miller deed die uitspraak op een bijeenkomst… [...]

Poetin De oude wereld is voorbij

De Russische leider Poetin heeft de oude wereldorde begraven en zijn visie op de toekomst van Rusland en de wereld uiteengezet in een sleuteltoespraak. Poetin Er zijn nieuwe machtscentra ontstaan,… [...]

Deze financiële staatsgreep, ook bekend als Great Reset , is een planetaire takedown door financiële “insiders”

Great Reset Catherine Austin Fitts (CAF), uitgever van  The Solari Report  en voormalig Assistant Secretary of Housing (Bush 41 Admin.), stelt dat de zogenaamde “reset” er zo uitziet. Hoge voedsel- en brandstofprijzen… [...]

Duitsland is het middelpunt van een proxy-oorlog tussen de VS en Rusland

Het publiek in Duitsland is zich nog niet bewust van de omvang van de Duitse betrokkenheid bij de Amerikaanse proxy-oorlog in Oekraïne tegen Rusland. In een artikel van zaterdag gaf de… [...]

Peiling 26-6-22

De peiling van het bureau van Maurice de Hond gaf dit weekeinde een forse verschuiving te zien en die was bepaald niet in het voordeel van de regeringscoalitie. Volgens De Hond lijkt de peiling… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN