Connect with us

EU

WHO Gehoorzaamheid: de munteenheid van het ‘nieuwe normaal’ van de wereldwijde dictatuur

Published

on

who

WHO “Stel je naleving voor!” – “Stel je de volgzaamheid voor!”: Pfizer CEO Albertos Bourla is enthousiast over de mogelijkheden van biologische microchips in medicijnen op het World Economic Forum van dit jaar. Ja, ik weet het, weer zo’n “samenzweringstheorie” die waar blijkt te zijn. Bourla spreekt letterlijk over de feedback van de medicatie, die meldt of de burger neemt wat hij zou moeten nemen.

WHO Maar niet alleen Pfizer CEO Bourla is enthousiast over de toekomstige monitoringmogelijkheden. J. Michael Evans, president van Alibaba Group, het grootste online-imperium van Azië met 1,24 miljard klanten, spreekt over de ontwikkeling van een “individuele carbon footprint tracker”, een tool die je CO2-voetafdruk meet. Wat zij eten. Waar reis je naar toe. Hoe je reist. wat je koopt Nogmaals, precies zijn woorden.

Globalistische chantage: toon solidariteit, anders komt het einde van de wereld

Uiteraard is deelname aan al deze mooie nieuwe bewakingsmogelijkheden voor de burger “vrijwillig”. Dat is waar hij elke dag in wordt geboord door de angstindustrie van de media. Wees solidair! Laat je vaccineren! Red het klimaat! Anders dreigt het einde, de ondergang, Armageddon.

Maar als er een of twee mensen zijn die dit nieuwe normaal niet zo geweldig vinden, is het vrijwillige karakter snel voorbij. Laat me een scenario ontwikkelen (voor de Woko Haram: een complottheorie) voor de wereld over twee jaar waarin we in een elitaire technocratie leven. De machthebbers rechtvaardigen hun beslissingen met onbetwistbare experts, aangesteld door dezelfde mensen die aan de macht zijn. Democratische processen en rechten worden ondermijnd.

Wanneer “Tedros” zelf beslist

De WHO heeft haar Pandemisch Verdrag geratificeerd en de International Health Regulations (IHR – International Health Regulations) in overeenstemming daarmee laten wijzigen (alle relevante links aan het einde van de tekst). De directeur-generaal van de WHO, door zijn vriend Bill Gates “Tedros” genoemd, kan nu in zijn eentje beslissen wanneer een pandemie is uitgebroken en wat de reactie moet zijn. Lockdowns, die voorheen niet als verstandig werden gezien, maken nu deel uit van het standaardrepertoire van “pandemische” controle. Staten die niet indienen (Noot van de redactie: Brazilië, Rusland) zullen worden bestraft.

Bill Gates, de grootste financier van de WHO via de Bill and Melinda Gates Foundation en zijn Gavi Vaccine Alliance, installeerde zijn GERM-team (ja, dat is hun echte naam). Wanneer zijn “experts” een wereldwijde uitbraak melden en een bedreiging voor de volksgezondheid voorspellen, wordt Tedros op de hoogte gebracht, die vervolgens onmiddellijk de noodtoestand uitroept.

Ineffectief tegen virussen, effectief bij het beheersen van de bevolking

Net als bij Covid hoeft het geen echte noodsituatie te zijn. Eigenlijk hoeft niemand dood. Het is voldoende als de modelbouwers gevaarlijk klinkende voorspellingen doen. Inmiddels weten we allemaal wat volgt. Social distancing, lockdowns, verplichte maskers. Hoewel het niet effectief is tegen virussen, is het zeer nuttig voor populatiecontrole. Nooit eerder was het mogelijk om aan elk individu te dicteren wanneer ze waar kunnen zijn en met wie ze elkaar kunnen ontmoeten. Natuurlijk mag de natte droom van de farmaceutische maffia, verplichte medicatie gecontroleerd door chip (zie het enthousiasme van Pfizer), ook niet ontbreken.

Maar een pandemie is niet nodig om de grondrechten in te perken. Het kan ook “The Climate™” zijn of de verandering ervan. Het klimaat is altijd veranderd en zal altijd veranderen (of wil je de planeet in een momentopname bevriezen?). Het wordt momenteel warmer, maar dat is ongeveer het einde van de consensus in “Der Wissenschaft™”. Het door de mens veroorzaakte deel van de opwarming en hoe we omgaan met klimaatverandering, daar zijn nogal verschillende opvattingen over. Niet in de media van de angstindustrie natuurlijk, die miljoenen aan belastingen heeft gevoed en alleen ‘experts’ aan het woord laten die acceptabel zijn voor de overheid.

Grondwettelijk Hof accepteert alleen globalistische expertise

Op basis van deze “expertadviezen” heeft het Duitse Grondwettelijk Hof (ik schreef bijna een complothof) in april 2021 bepaald dat de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, met name CO2, vooral fundamentele rechten en vrijheden zijn. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft een resterend CO2-budget berekend dat het maximale is dat nog mag worden uitgestoten. Hier argumenteert het Duitse Grondwettelijk Hof op dezelfde manier als het Oostenrijkse Grondwettelijk Hof, dat ziet dat de fundamentele rechten en vrijheden niet worden geschonden door “maatregelen” als ze worden geëist door “regeringsdeskundigen™” met verwijzing naar hun voorspellingen (voorheen profetieën genoemd).

Volgens een publicatie van het Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) GmbH (dit zijn de “experts” die door de staat worden betaald) , heeft Duitsland recht op een resthoeveelheid van 3 gigaton CO2 om de 1,5 graad doel. Met een bevolking van 84 miljoen is dat 35,7 ton per burger. Niet veel. De gemiddelde Oostenrijker is verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen van 8,3 ton per jaar. Overigens daalt dit budget per hoofd van de bevolking bij elke immigrant, maar dat mag niet gezegd worden, dat zou “juist” zijn.

Je hebt als burger dus een beperkt CO2-budget en de overheid heeft een tool die je CO2-voetafdruk meet. Voeg de geplande Europese digitale identiteit (EUid), de eveneens geplande EUid-portemonnee en het digitale centralebankgeld toe. Ze zijn dan niet alleen volledig traceerbaar. Ze kunnen ook op elk moment worden gesanctioneerd. Hoeveel CO2 heeft jouw schnitzel veroorzaakt? Hoeveel reis je? Hoeveel de volle tank? Heeft u uw maandelijkse CO2-budget overschreden? Sorry, je portemonnee accepteert geen betaling meer voor een tank benzine. Of een bezoek aan een herberg. Of de vlucht naar een vriendin in Engeland.

Groene paspoortherinneringen: basis voor sociaal kredietsysteem

Als dat te dystopisch voor je klinkt en je denkt dat het nooit zover zal komen, denk dan aan de Groene Pas. Het QR-codesysteem waarmee je twee jaar kunt reizen en uitgaan. Of niet. Als je dissident was. De ID2020 Alliance, gefinancierd door onder meer Bill Gates en de Rockefeller Foundation (ik weet het, een andere ware complottheorie), wil vaccinatierecords en digitale identiteit combineren. Zo groeit wat in de ogen van de elite bij elkaar hoort samen. Als u een regel van het Nieuwe Normaal™ overtreedt of het niet eens bent met de regering, wordt u eenvoudigweg geen geld van de centrale bank ontzegd, einde verhaal. Zie Canada.

Een ander onderdeel van totale controle is de EU-taxonomieverordening. Bedrijven in de EU zullen hieraan worden onderworpen. Wie zich niet onderwerpt, heeft bijvoorbeeld geen toegang meer tot de kapitaalmarkt. Officieel dient dit natuurlijk alleen verheven doelen zoals “Climate Protection™” en “Sustainability™”. Officieus is de EU-taxonomie het resultaat van ongeremd snijden en steken onder lobbyisten. Degenen die zich konden doen gelden, zullen er financieel voordeel bij hebben. Overigens wordt er al gewerkt aan een uitbreiding van de regeling met een sociale taxonomie. Dan zullen de Europese bedrijven zich moeten onderwerpen aan de ideeën van de Woko Haram van “Inclusion™” en “Diversity™”. Niet genoeg transgenders van kleur aangenomen? Sorry, dan zal je bank je account moeten beëindigen.

Onnodig te zeggen dat geen van deze regels natuurlijk van toepassing is op de “elites”. De privéjet van Bill Gates mag op weg naar Davos zoveel CO2 uitstoten als hij wil. Niemand zal onze heersers de biefstuk verbieden. Net zoals de lockdown van Boris Johnson alleen gold voor de burgers, nooit voor hem. Bezitloosheid, de afhankelijkheid die daarmee gepaard gaat, en totale bewaking is alleen voor ons gepland. Zodat we de “elites” niet in de weg lopen terwijl ze rijkdom en macht blijven vergaren. De planeet is eindig, 500 megajachten zijn genoeg, 9 miljard boten niet. De “elites” weten dit. 

Dus we kennen het lot dat voor ons bestemd is. Wat kunnen we er tegen doen?

We moeten proberen de controle terug te krijgen nu het nog kan. Laten we burgerlijk verzet bieden tegen ongrondwettelijke verordeningen en wetten. Laten we ze negeren. Laten we onze medeburgers niet controleren. Laten we nooit meer stemmen op partijen of individuen die de ‘pandemie’ van de afgelopen twee jaar hebben aangewakkerd.

Laten we macht alleen verlenen aan mensen die rechtstreeks door ons zijn gekozen. Of het nu in de politiek, justitie of veiligheid is. Partijen dienen zichzelf, niet de mensen. Als gevolg hiervan moet een kandidaat in zijn kiesdistrict worden gekozen door de burger, niet alleen voorgedragen door zijn partij. Een constitutionele rechter die niet rechtstreeks door ons wordt gekozen, verdedigt onze rechten niet tegen de regering. Een politiechef die niet rechtstreeks wordt gekozen, heeft de neiging de regering te verdedigen tegen grondwettelijke schendingen.

Laten we de invloed van internationale organisaties inperken. De WHO-bureaucraten zijn niet door ons gekozen. De bureaucraten van de EU zijn niet door ons gekozen. Ofwel worden de regels die zonder onze toestemming zijn gemaakt of gepland, ingetrokken of verhinderd, ofwel treden wij uit de organisatie in kwestie. Geen wetgeving zonder vertegenwoordiging. 

Laten we deelname aan en acceptatie van digitale identiteit, groen paspoort en digitaal centralebankgeld weigeren. Grondrechten zijn altijd en absoluut, ze worden niet toegewezen door een QR-code door het overheidsalgoritme. Cash is gedrukte vrijheid, de digitale euro garandeert afhankelijkheid (ps: hoe werkt de digitale euro bij stroomuitval? Ik vraag het maar…).

Laten we de regering de middelen ontnemen om propaganda te voeren. De publieke omroep moet zich uit vrijwillige bijdragen financieren, krijgt geen budget meer. Er wordt bezuinigd op de reclamebudgetten van de overheid. De honderden miljoenen euro’s die tijdens de ‘pandemie’ aan de regeringsgezinde media werden uitgedeeld, dienden uitsluitend om de publieke opinie te beheersen, nooit om te onderwijzen.

Wetten moeten van een hanteerbare lengte zijn. Monsters zoals de taxonomie zijn niet meer controleerbaar voor de burger. Wat beslist moet worden, kan ook in 30 pagina’s worden beslist. Anders niet.

Verlaag de levensstandaard van de heersers!

De beloning van onze politici moet worden gekoppeld aan de ontwikkeling van het mediane reële loon. Als de levensstandaard van de burgers daalt, daalt de levensstandaard van de heersers. De overdracht van belastinggeld naar “het maatschappelijk middenveld” moet worden gestopt. Hier heeft de staat functies uitbesteed om onopvallend een agenda na te jagen die hij niet publiekelijk wil nastreven. Een voorbeeld zijn de vele NGO’s die actief zijn “tegen wraak”, voor meer migratie en “Diversiteit™”, voor “The Climate™”. Als deze NGO’s de belangen van burgers vertegenwoordigen, zullen burgers hen steunen. Als de bevolking deze NGO’s niet steunt, is dat acceptabel en niet te compenseren met belastinggeld.Een begroting is beleid uitgedrukt in cijfers, de overheid kan haar doelen nastreven binnen de kaders van de begroting. Een door de overheid gefinancierde NGO is een contradictio in terminis.

Het heeft transparantie nodig. Of het nu in de media, NGO’s, wetenschappers, internationale organisaties is. Helemaal aan het begin moet er altijd staan ​​hoeveel geld er het afgelopen jaar van wie is ontvangen. Het mag niemand worden verboden iets te promoten dat hen na aan het hart ligt. Maar het publiek heeft recht op informatie. Bij overtreding van deze meldingsplicht moeten zowel de ontvanger als de donateur als boete het dubbele van het donatiebedrag betalen. Kleine giften van minder dan 1000 euro per jaar en (rechts)persoon zijn uitgesloten.

De academische vrijheid moet worden hersteld. Er moet een einde komen aan het “opheffen” van ongewenste of slechts afwijkende meningen en de universiteiten moeten worden ontdaan van politieke invloed. Nieuwe inzichten komen altijd van laterale denkers, als de status quo niet in twijfel kan worden getrokken, is verdere ontwikkeling niet mogelijk. Iedereen die dogma’s wil volgen moet een religie stichten, hij is niet op zijn plaats in onderzoek en wetenschap. En in de toekomst zal een brede ligplaats moeten worden vermeden rond modelbouwers wiens modellen keer op keer falen wanneer ze in contact komen met de realiteit, of het nu in het geval van “pandemie” of “klimaat” is. Bij mijn weten is er b.v. Er is bijvoorbeeld geen klimaatmodel dat ontwikkelingen in het verleden correct kan berekenen.

Overigens ben ik voorstander van een zorgvuldige omgang met ons milieu en het sparen van hulpbronnen. Maar WIJ zullen beslissen hoe we onze toekomst vormgeven, wat het waard is om te behouden, hoe we willen leven. Niet Tedros van de WHO, niet Von der Leyen en zeker geen “filantropen” zoals Gates.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

EU

Toename gewelddadige aanvallen op moskeeën en moslims in Duitsland

Published

on

moslims

Tussen januari 2014 en juni 2021 waren er in Duitsland in totaal 768 gewelddadige aanvallen op moskeeën en moslims. Vooral de jaren 2020 en 2021 vallen op met meer dan 140 aanslagen, al zal het aantal niet-gemelde daden van dit soort – waaronder vandalisme, aanzetten tot haat, brandstichtingen en lichamelijk letsel – waarschijnlijk beduidend hoger zijn.

moslims Er zijn dit jaar al talloze aanslagen geweest op moskeeën. In januari meldde de media dat vanuit een appartement op het Islamisches Kulturcenter Halle Saale eV is geschoten met een luchtbuks.

De cijfers zijn gepubliceerd door Brandeilig.org, het eerste landelijke meldpunt voor anti-moslim racisme. De onafhankelijke antidiscriminatievereniging Federatie tegen Onrecht en Racisme e. V. (FAIR), gevestigd in Keulen, lanceerde een initiatief om de samenleving te sensibiliseren voor anti-moslim racisme.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken wonen er tussen de 4,4 en 4,7 miljoen moslims in Duitsland, wat overeenkomt met iets meer dan 5 procent van de totale bevolking. De meesten van hen komen uit Turkije, en elke tweede moslim komt nu uit een ander land. Er zijn ook ongeveer 2.350 moskeeën in het hele land. Duitsland heeft na Frankrijk de grootste moslimbevolking in West-Europa.

Met jaarverslagen wil Brandeilig.org nu bestaande informatielacunes met betrekking tot moskee-aanvallen en geweld tegen moslims dichten. Het initiatief publiceerde afgelopen mei het eerste #Incendiary Report voor 2018, omdat er voor dit jaar voor het eerst een betrouwbare hoeveelheid informatie was; verdere verslagen volgen.

Er werd informatie vastgelegd over het aantal aanslagen, de deelstaten waarin ze plaatsvonden, de aanleiding voor de aanslag, het verloop en de soorten aanslagen.

Voor 2018 registreerde Brandeilig.org in totaal 120 gewelddadige aanvallen van angstaanjagende proporties. In totaal werd in 84 procent van de gevallen in wisselende mate geweld gebruikt en was er ook sprake van aanzienlijke materiële schade en persoonlijk letsel. In vier procent van de gevallen lieten de daders de ledematen van varkens achter op het moskeeterrein – een bijzonder weerzinwekkende praktijk omdat veel moslims om religieuze redenen geen varkensvlees eten.

In Beieren ging het bij 25 aanslagen, wat overeenkomt met 21 procent, meestal om het gebruik van geweld tegen moslims of moskeeën. Noordrijn-Westfalen volgt op de voet met 23 aanslagen (19 procent). Er waren 14 aanslagen in Nedersaksen en 12 in Baden-Württemberg, elk overeenkomend met ongeveer een tiende van het totale aantal.

Ook in tien andere deelstaten was er geweld tegen moslims en moesten mensen voor hun leven vrezen. Alleen in Brandenburg en Saarland werden in 2018 geen aanvallen op moslims of moskeeën geregistreerd door Brandeilig.org.

In totaal zijn 54 aanslagen en daarmee bijna de helft van alle incidenten toe te wijzen aan het extreemrechtse spectrum. In zeven gevallen werd de daad gekenmerkt door racistische woordenschat of racistische symboliek (bijvoorbeeld het bekladden van hakenkruizen op gevels).

Vijftien gevallen zijn terug te voeren op een buitenlandse ideologie (gedefinieerd als “alle buitenlandse niet-religieuze ideologieën”). Tekenen die verwijzen naar de Koerdische nationalistische Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) of duidelijke verantwoordelijkheidsclaims zijn volgens het rapport aanwijzingen hiervoor.

Er zijn 16 gevallen van tegenstrijdige omstandigheden in het buitenland (zonder voldoende aanwijzingen voor een ondubbelzinnige toewijzing aan een buitenlandse ideologie). Het aantal incidenten dat aan geen enkele politieke motivatie kan worden toegeschreven, is 28.

Het meest voorkomende type aanval, met 44 procent, is vandalisme in verschillende mate. Denk aan graffiti, het achterlaten van een kadaver of kapotte ruiten, waarbij de gebeurtenissen van het misdrijf aan een breed spectrum onderhevig zijn. Er zijn ook negen brandstichtingen geweest, b.v. B. door zelfgemaakte molotovcocktails te gebruiken tegen moskeeën. Twee mensen raakten gewond.

Andere soorten geregistreerde aanvallen zijn haatzaaiende uitlatingen (21), belediging (7) of bedreiging (7). Twee mensen raakten gewond door het gebruik van luchtgeweren. Ook ruimtes die verbonden zijn met een moskee – zoals bibliotheken, evenementenruimtes of wooneenheden – werden aangevallen.

In Beieren vond een bijzonder weerzinwekkende daad plaats, die volgens het rapport niet in een categorie kan worden ingedeeld maar kennelijk een extreemrechtse achtergrond heeft. Op de bouwplaats van een moskee in Regensburg werden kruisen geplaatst met daarop de namen van de slachtoffers van de terroristische aanslagen van 2016 in Brussel. Destijds had de “Beierse Identitaire Beweging” het feit erkend. Ook al wordt het niet in het rapport uiteengezet, het doel hiervan is om de oorzaak van dergelijke gewelddaden toe te schrijven aan leden van de religieuze moslimgemeenschap en hen te stigmatiseren.

Met een aanvullend onderzoek onder 68 van de 120 getroffen gemeenschappen kon het Brandeilig-initiatief ook een gedetailleerder beeld schetsen van de enorme omvang van het geweld tegen moslims.

77 procent van de ondervraagden gaf aan de schade zelf te hebben gerepareerd omdat de verzekering de kosten niet wilde dekken. Door middel van donaties werd ongeveer 211.230 euro opgehaald. Hoewel het rapport de financiële omvang van de materiële schade niet beschrijft, geven de fondsen die zijn opgehaald om het op te ruimen op zijn minst een vaag idee van de omvang van de schade. In één geval heeft de verzekeringsmaatschappij het contract voor de betreffende gemeente opgezegd nadat de kosten waren gedekt.

Het is ook verontrustend dat ongeveer de helft van de ondervraagden “ja” antwoordde op de vraag of er eerder aanslagen waren geweest. Bovendien werd de politie in sommige gevallen pas ingeschakeld als de aanvallen frequenter werden. Dit onderstreept de veronderstelling dat er in werkelijkheid veel meer vijandelijkheden waren dan gedocumenteerd door Brandeilig.org.

Terwijl het #Brandeilig-Rapport de aanslagen op moskeeën en moslims in Duitsland tot in detail beschrijft en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan het onderzoek, is de oorzaak van deze geweldsgolf slechts oppervlakkig aangegeven en grotendeels verhuld.

Wel stellen de auteurs van het rapport dat de “rechts-populistische vleugel in het partijpolitieke landschap in Duitsland aan het versterken is en dat ook buitenparlementaire rechts-extremistische en islamofobe groeperingen” zorgen baren. Het rapport stelt echter ook dat er nauwelijks sprake is van “maatschappelijk besef van de ernst van de situatie”.

De belangrijkste verantwoordelijkheid voor het toenemende geweld tegen moslims ligt bij de heersende klasse, die de laatste jaren steeds verder naar rechts opschuift. Het creëerde het ideologische klimaat en de politieke structuren waarin geweld tegen moslims en andere minderheden nu plaatsvindt.

Vooraanstaande vertegenwoordigers van alle reguliere partijen en de media hebben deelgenomen aan de anti-moslim lastercampagne. Tegelijkertijd namen de federale en deelstaatregeringen de facto het vluchtelingenbeleid van de AfD over. Sinds de toetreding tot de Bondsdag in 2017 is de extreemrechtse partij door alle daar vertegenwoordigde partijen betrokken bij het parlementaire werk in de Bondsdag.

Extreemrechtse krachten en terroristische structuren – vaak met nauwe banden met het staatsapparaat – voelen zich hierdoor aangemoedigd en nemen steeds vaker hun toevlucht tot dodelijk geweld. De afgelopen jaren waren het bloedbad in Hanau, de aanslag op de synagoge in Halle en de moord op CDU-politicus Walter Lübcke drie van de ergste rechts-extremistische terroristische aanslagen in Duitsland sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het rechtse geweld kan alleen worden gestopt door de onafhankelijke tussenkomst van de arbeidersklasse, die rechts-extremisme, militarisme en oorlog fel afwijst.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Digitale privacy

EU-landen overwegen een historisch unieke overeenkomst inzake biometrie met de VS

Published

on

eu

In een brief aan verschillende EU-lidstaten en de Commissie dreigt de Amerikaanse regering met een nieuwe voorwaarde voor visumvrije toegang. In Brussel heerst verwarring over een reactie. Het Parlement was als laatste op de hoogte van het initiatief.

Sinds de aanslagen van 11 september 2001 hebben de Amerikaanse regering en de Europese Unie verschillende overeenkomsten voor het delen van gegevens gesloten. Met de TFTP-overeenkomst krijgen de Amerikaanse autoriteiten bijvoorbeeld informatie over wereldwijde financiële transacties via het Belgische bedrijf SWIFT. De PNR-overeenkomst dwingt de overdracht van passagiersgegevens vóór elke vlucht af. Beide contracten waren controversieel onder gegevensbeschermingsactivisten en vochten om in het EU-parlement.

Een nieuw, veel verdergaand veiligheidsakkoord staat nu op de agenda. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid vereist directe toegang tot biometrische politiedatabanken in de EU. De vingerafdrukken en gezichtsopnamen die daar zijn opgeslagen, zijn bedoeld om de identificatie van personen in het kader van de Amerikaanse immigratiecontroles te vergemakkelijken.

Eerst vrijwillig, daarna verplicht vanaf 2027

Het initiatief staat bekend als het Enhanced Border Security Partnership (EBSP). Deelname is in eerste instantie vrijwillig. Vanaf 2027 wordt het echter een vereiste in het Amerikaanse Visa Waiver Program (VWP), waarmee maximaal 90 dagen visumvrij naar de Verenigde Staten kan worden gereisd.

De regering in Washington heeft de regels in het visumvrijstellingsprogramma meermaals aangescherpt. Sinds 2006 zijn reizigers verplicht om biometrische paspoorten bij zich te hebben. In 2008 volgde de verplichting tot preregistratie van binnenkomst in het ESTA-reistoestemmingssysteem.

Tot slot moesten alle VWP-deelnemers bilaterale overeenkomsten ter voorkoming en bestrijding van zware criminaliteit (PCSC) hebben. In individuele gevallen is het wederzijds mogelijk om vingerafdrukken en DNA-profielen op te vragen.

Commissie heeft ook een brief ontvangen van de Amerikaanse ambassadeur

Dus als de Europese regeringen weigeren hun databases te openen als onderdeel van het EBSP-initiatief, bestaat het risico om uit het VWP te worden gegooid. Verschillende EU-lidstaten hebben in februari via de Amerikaanse ambassades een brief van Washington ontvangen, waaronder Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. De exacte inhoud is geheim, verzoeken om vrijheid van informatie bij het Bondsministerie van Binnenlandse Zaken en de Kanselarij liepen op niets uit.

Op EU-niveau zorgen de plannen voor de EBSP nu voor verwarring. Want ook de EU-commissie heeft een brief ontvangen van de Amerikaanse ambassadeur bij de EU. Daarin wordt de Unie uitgenodigd voor een “technische dialoog” over de implementatie van de nieuwe verordening in de lidstaten.

Verdere details van de brief blijven geheim . Openbaarmaking heeft een “negatief effect op het klimaat van vertrouwen” tussen de bevoegde autoriteiten aan EU- en VS-zijde, schrijft de Commissie op verzoek.

In ruil daarvoor geen gegevens over Amerikaanse burgers

In Brussel wordt betwist of de Commissie überhaupt verantwoordelijk is voor het onderhandelen over dergelijke overeenkomsten. Omdat de EBSP bilaterale overeenkomsten tussen regeringen zou zijn. Al in 2008 had de Commissie op verzoek van de Raad echter onderhandeld over overeenkomsten in het kader van het VWP in een “tweesporenbenadering” .

Ondanks de juridische onduidelijkheid heeft het Franse voorzitterschap het initiatief uit Washington opmerkelijk snel afgehandeld. Slechts een maand later stelde de regering in Parijs een gezamenlijke reactie op de Amerikaanse brieven op . Daarin wordt de Amerikaanse autoriteiten gevraagd om de gevraagde opening van biometrische databanken te specificeren.

Zo is het onduidelijk welke van de miljoenen Europese biometrische gegevens interessant zijn voor de Europese politiediensten en welke Amerikaanse systemen in ruil daarvoor toegankelijk moeten worden gemaakt voor Europese grensautoriteiten. Zo onderhoudt het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid de IDENT-database , waarin vingerafdrukken en gezichtsopnamen van ongeveer 270 miljoen mensen worden opgeslagen . Dit zijn echter uitsluitend mensen die de Verenigde Staten zijn binnengekomen of geprobeerd hebben binnen te komen. Biometrische systemen voor Amerikaanse burgers bestaan ​​niet op federaal niveau.

eu

Bij de grenscontroles in de VS worden vingerafdrukken en gezichtsopnamen uitgelezen en opgeslagen, en die zijn nu te vergelijken met EU-systemen. – Amerikaanse grensagentschap

De facto kopie van EU-informatiesystemen

Verschillende formaties van de Raad, waar de regeringen van de lidstaten samenkomen en van gedachten wisselen, hebben het EBSP-initiatief al behandeld. Zo vond er overleg plaats in de Raadswerkgroepen “Informatie-uitwisseling in het JI-gebied” en “Visa”.

Het ging ook in op de vrees dat de toegang van de VS tot biometrische gegevens in afzonderlijke lidstaten ook achterdeurtoegang tot EU-databanken mogelijk zou maken.

Toegegeven, deze toegang zou niet direct zijn. EU-leden zijn nu echter verplicht om ook nationale vingerafdrukken en gezichtsopnamen in Europese databases te spiegelen. Als het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid bilaterale overeenkomsten zou hebben met alle EU-landen, zou het een de facto kopie zijn van de EU-informatiesystemen.

EU-parlement blijft inactief

Pas na de afzonderlijke lidstaten en de Commissie heeft de Amerikaanse regering ook de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europees Parlement geïnformeerd over de geplande toegang tot biometrische gegevens in de EU. Tot nu toe hebben de Kamerleden echter geen actie ondernomen, voor zover bekend.

Gezien de omvang van het Amerikaanse initiatief is dit verrassend. Ook urgentie is geboden, want de Raad creëert met zijn gezamenlijke reactie namens de lidstaten feiten en voert sinds eind maart zelfs gesprekken met de Amerikaanse regering. Vorige week heeft het Franse voorzitterschap samen met de Commissie het EBSP-initiatief besproken tijdens een vergadering over het visumvrijstellingsprogramma in Washington. De resultaten hiervan zijn niet openbaar gemaakt.

 

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

EU

EU graantekorten en een dreigende hongercrisis

Published

on

eu

De EU belemmert inspanningen van de Verenigde Naties (VN) om wereldwijde hongersnood als gevolg van oorlog en sancties af te wenden. Het plan voorziet in de doorvoer van de enorme graanvoorraden van Oekraïne over Wit-Rusland (Belarus) voor verscheping via havens aan de Oostzee. Het plan, dat wordt gesteund door VN-secretaris-generaal António Guterres, wordt beschouwd als het enige haalbare alternatief voor het onlangs geblokkeerde graantransport via de Zwarte Zee.

De EU is evenwel niet bereid haar sancties tegen de uitvoer van meststoffen uit Belarus op te heffen, een voorwaarde voor een succesvolle uitvoering van het plan. Guterres is wel voorstander van deze opheffing, om zo de wereldwijde aanvoer van meststoffen veilig te stellen.

Het is veelbetekenend dat Brussel op 3 juni de sancties tegen de Wit-Russische kunstmestproducenten nog aanscherpte. Anderzijds winnen de pogingen van de VN om de export van Oekraïens graan via de Zwarte Zee op gang te brengen, aan kracht. Rusland en Turkije maken de weg vrij voor de eerste leveringen vanuit Odessa.

De tweeledige aanpak van de VN

Vorige week hebben de Verenigde Naties tastbare vooruitgang geboekt in hun pogingen om de dreiging van een wereldwijde hongercrisis ten gevolge van de oorlog in Oekraïne en westerse sancties af te wenden. VN-secretaris-generaal António Guterres verklaarde dat het zijn bedoeling is “de voedselproductie van Oekraïne en die van Rusland en Wit-Rusland, en ook de kunstmest van deze laatsten, in de wereldmarkt te reïntegreren”.[1]

In feite zijn beide pistes, de Oekraïense en de (Wit-)Russische,  nodig om de wereldwijde voedselvoorziening veilig te stellen. De laatste tijd leverde Oekraïne ongeveer 10 procent van de tarwe en gerst in de wereld, en ongeveer 16 procent van de maïs. Rusland op zijn beurt is de belangrijkste tarwe-exporteur, en Rusland en Wit-Rusland zijn samen goed voor ongeveer 40 procent van de export van kalizout (potas) in de wereld, nodig voor de productie van kunstmest. Zonder meststoffen zal de komende oogst niet genoeg voedsel opleveren om de wereld te voeden. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne streeft de VN ernaar de Russische en Wit-Russische export te hervatten, samen met die van Oekraïne.

Oplossing in zicht

Een oplossing voor de uitvoer van Oekraïense tarwe – waarvan 95% traditioneel via Zwarte Zeehavens wordt doorgevoerd – is momenteel in zicht. Deze uitvoer wordt evenwel door verschillende obstakels belemmerd. Enerzijds zijn de Oekraïense havens bezet door Rusland of worden ze geblokkeerd door de Russische marine. Anderzijds heeft de Oekraïense marine de kustwateren ondermijnd om Russische aanvallen vanuit zee te voorkomen.

In eerste instantie hebben Rebeca Grynspan, secretaris van de UNCTAD (VN-ontwikkelingsorganisatie), en Martin Griffiths, coördinator voor noodhulp van de VN, hun besprekingen in Moskou vorige week als ‘constructief’ omschreven en gezegd dat zij hoopten op een oplossing. Het is bekend dat de Russische president Vladimir Poetin in principe heeft ingestemd met de beëindiging van de havenblokkade. In dat geval zou Turkije op zijn beurt de Oekraïense zeemijnen verwijderen en de graanschepen veilig door de Zwarte Zee begeleiden.[2]

Na intensieve bilaterale onderhandelingen eind mei hebben waarnemers hoop op een doorbraak in de besprekingen tussen de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoğlu en zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov, gepland voor 8 juni in Ankara. Volgens berichten in de Russische en Turkse media is een succesvolle uitkomst nabij.

Sancties werken als een hagelschot

Het is echter nog steeds niet duidelijk hoe het tweede aspect van de aanpak van de VN – het mogelijk maken van de uitvoer van Russisch en Wit-Russisch graan en meststoffen – moet worden gewaarborgd. Zowel de EU als de VS kunnen zich tot dusver verschuilen achter hun bewering dat geen van deze producten onder hun sancties tegen Rusland vallen. Dit is waar, maar het verhult het feit dat enerzijds de transatlantische sancties tegen kalizouten uit Wit-Rusland nog steeds van kracht zijn, en dat anderzijds de Russische export enorm wordt gehinderd door strafmaatregelen tegen de transportsector en de financiële sector.

De vrees voor een verdere uitbreiding van de embargo-maatregelen van het Westen is een bijkomende belemmering met een negatief effect op de handel. Dit afschrikkend effect van sancties is bekend uit vroegere ervaringen. Niet zelden hebben sancties zelfs humanitaire hulp geblokkeerd. [3] Er zijn meldingen dat Washington bereid is het ‘hagelschoteffect’ [cfr. de zwerm loodjes van een jachtgeweer, waarvan er misschien maar één doel treft] van de sancties op de Russische export van graan en kalizouten tegen te gaan. Linda Thomas-Greenfield, de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, wordt geciteerd zeggende dat geïnteresseerde bedrijven inklaringscertificaten zouden kunnen krijgen.[4]

Guterres’ Wit-Rusland-Baltisch plan

De inspanningen van de Verenigde Naties worden momenteel vooral gesaboteerd door de EU, met name door haar plannen om de Oekraïense graanvoorraden niet alleen via de Zwarte Zee, maar ook over land uit te voeren. Met name Duitsland werkt momenteel aan de organisatie van de graanexport van Oekraïne per trein via Polen en Duitsland. De uitvoer is gepland vanuit Duitse of Italiaanse havens. [5]

Er doen zich echter aanzienlijke problemen voor doordat de lading aan de Oekraïens-Poolse grens op andere treinen moet worden overgeladen, als gevolg van het verschil in spoorbreedte. Dat is zo tijdrovend dat deskundigen vrezen dat slechts een klein gedeelte van de Oekraïense voorraden op tijd zal kunnen worden weggevoerd. Een haalbaar alternatief zou het graantransport via Wit-Rusland naar een van de Baltische havens zijn, met name het Litouwse Klaipėda. Via deze route kan bijna tweederde van iets meer dan 20 miljoen ton graan, die momenteel in Oekraïne ligt opgeslagen, beschikbaar worden gemaakt. VN-secretaris Guterres heeft deze route goedgekeurd.

“Categoriek uitgesloten”

EU-sancties tegen Wit-Rusland blokkeren dit project. Minsk [Wit-Russische hoofdstad] is bereid het vervoer van het graan over zijn grondgebied te organiseren, maar eist als tegenprestatie dat de huidige sancties op sommige van zijn exporten via havens, zoals die van Klaipėda, worden opgeheven. Dit zou gedeeltelijk samenvallen met het plan van de VN om de uitvoer van kalizouten ook uit Wit-Rusland te hervatten, teneinde de voedselvoorziening in de wereld opnieuw veilig te stellen.

De EU weigert echter. Vorige week werd gemeld dat ‘de lidstaten en de Commissie’ van oordeel zijn dat “opheffing of versoepeling van de sancties tegen Wit-Rusland categoriek uitgesloten zijn.”[6] De afgelopen drie maanden heeft Brussel geprobeerd Minsk met financiële aanbiedingen weg te lokken van Rusland. Het is echter opvallend dat de EU na de sancties van 9 maart alleen aan Rusland nieuwe sancties heeft opgelegd, en niet aan Wit-Rusland. De Wit-Russische regering heeft niet gereageerd op de avances van de EU. Zij maakte duidelijk dat pogingen om een wig te drijven tussen haarzelf en Rusland tot mislukken gedoemd waren.

De prioriteiten van de EU

Op 3 juni legde de EU dus nieuwe sancties op aan Wit-Rusland. Deze sanctieronde is gericht tegen bedrijven als Belaruskali, de belangrijkste potasproducent van het land, tegen het hoofd van het bedrijf, Ivan Golovati, en tegen de exporttak, Belarusian Potash Co.[7] Het opleggen van strafmaatregelen tegen bedrijven, wier producten VN-secretaris-generaal Guterres weer beschikbaar wil stellen om een wereldwijde hongercrisis af te wenden, is een opvallend rechtstreekse belediging aan het adres van de Verenigde Naties. Het geeft aan dat de EU een hogere prioriteit geeft aan het verzwakken van vijandige staten dan aan het voorkomen van een hongercrisis.

(*) German-Foreign-Policy.com wordt gerealiseerd door een groep onafhankelijke journalisten en sociale wetenschappers die “permanent de hernieuwde pogingen van Duitsland opvolgen om terug een hoge machtsstatus te verwerven op economisch, militair en politiek vlak.” De meeste artikels zijn zowel in het Duits als het Engels beschikbaar.

[1] Sharon Marris: World hunger at ‘new high’, UN warns, with enough grain to feed millions stuck in Ukrainesky.com 19.05.2022.

[2] William Mauldin, Jared Malsin, Evan Gershkovich: Black Sea Grain Talks Gain Steam as Russia, Turkey Eye Cooperation. wsj.com 01.06.2022.

[3] Zie ook  Iran’s Shift to the East en  Hunger wird gemacht (II).

[4] William Mauldin, Jared Malsin, Evan Gershkovich: Black Sea Grain Talks Gain Steam as Russia, Turkey Eye Cooperation. wsj.com 01.06.2022.

[5] Zie ook  Die Hungerkrise.

[6] Thomas Gutschker, Friedrich Schmidt, Reinhard Veser: Buhlen um Lukaschenko. Frankfurter Allgemeine Zeitung 03.06.2022.

[7] Belarus: EU keurt nieuwe sancties goedconsilium.europa.eu 03.06.2022.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

MAGA-Congreslid Miller noemt einde abortusrecht ‘historische zege voor witte levens’

Volgens het Republikeinse Congreslid Mary Miller is het om zeep helpen van het abortusrecht door het Hooggerechtshof ‘een historische zege voor witte levens’. Miller deed die uitspraak op een bijeenkomst… [...]

Poetin De oude wereld is voorbij

De Russische leider Poetin heeft de oude wereldorde begraven en zijn visie op de toekomst van Rusland en de wereld uiteengezet in een sleuteltoespraak. Poetin Er zijn nieuwe machtscentra ontstaan,… [...]

Deze financiële staatsgreep, ook bekend als Great Reset , is een planetaire takedown door financiële “insiders”

Great Reset Catherine Austin Fitts (CAF), uitgever van  The Solari Report  en voormalig Assistant Secretary of Housing (Bush 41 Admin.), stelt dat de zogenaamde “reset” er zo uitziet. Hoge voedsel- en brandstofprijzen… [...]

Duitsland is het middelpunt van een proxy-oorlog tussen de VS en Rusland

Het publiek in Duitsland is zich nog niet bewust van de omvang van de Duitse betrokkenheid bij de Amerikaanse proxy-oorlog in Oekraïne tegen Rusland. In een artikel van zaterdag gaf de… [...]

Peiling 26-6-22

De peiling van het bureau van Maurice de Hond gaf dit weekeinde een forse verschuiving te zien en die was bepaald niet in het voordeel van de regeringscoalitie. Volgens De Hond lijkt de peiling… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN