27 oktober 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

Wie maakt regels voor internet?

internet

Met de Digital Services Act kan de Europese Unie nationale wetten online handhaven.

Nationale wetgevingen in de hele Europese Unie – met uitzondering van staten die hun eigen digitale wetten hebben geïmplementeerd, zoals  Duitsland  en  Frankrijk – zijn erg moeilijk te handhaven als het gaat om online. Dit komt omdat, bij gebrek aan overkoepelende wetgeving die de digitale ruimte zou regelen, technische reuzen gemeenschapsnormen implementeren die soms in strijd zijn met de wetten van landen waarin ze actief zijn. 

Een wetteloos web

Het valt niet te ontkennen dat digitale platforms en sociale medianetwerken ons voorzien van essentiële diensten. Toch zijn deze diensten niet gratis, omdat we er allemaal voor betalen met onze gegevens. Zoals Scott Goodson in een artikel voor Forbes vermeldt : ‘Als u er niet voor betaalt … bent u het product.’ 

Het daaropvolgende gebruik van gegevens door zowel techreuzen als derden is gehuld in mysterie, dat Shoshana Zuboff, de auteur van “The Age of Surveillance Capitalism”, “grachten van geheimhouding, niet te ontcijferen en expertise” noemt. Hoewel onze gegevens op een niet-transparante manier kunnen worden gebruikt voor machine learning en politieke campagnes via advertentietargeting, worstelen democratieën wereldwijd met de gevolgen. 

De reden waarom de gevolgen van de groeiende invloed van het “wilde wilde web” zo moeilijk zijn aan te pakken, is een gebrek aan basiskaders om online wetteloosheid aan te pakken, die tot nu toe voornamelijk berust op willekeurige richtlijnen die door technische reuzen zelf zijn gedefinieerd. Juridische experts, wetenschappers en beleidsmakers waren grotendeels afwezig in het gesprek, aangezien het overkoepelende verhaal tot voor kort was dat een dergelijke regeling een ongezonde overheidsinmenging in het bedrijfsleven en innovatie zou betekenen.

De onlangs aangekondigde  Facebook Oversight Board on Removing aanstootgevende inhoud belooft een manier te vinden om dit probleem te verhelpen, en waarnemers zijn benieuwd naar de impact ervan in actie. 

Wat niet acceptabel is, is offline acceptabel

De discussie over de ontkenning van de Holocaust illustreert de inconsistenties die worden opgelegd aan staten en markten waarin niet-gereguleerde platforms voor sociale media actief zijn. Nationale wetgeving van veel landen, zoals Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Israël, Frankrijk, Slowakije of Tsjechië, beschouwen het ontkennen van de Holocaust als een misdaad. In Slowakije bijvoorbeeld is het strafbaar met maximaal drie jaar gevangenisstraf.

Toch is inhoud over ontkenning van de holocaust wijdverbreid op Slowaakse pagina’s op Facebook, ondanks dat gebruikers het als schadelijk melden. Bovendien oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in een historische zaak uit 2019, Pastörs v. Duitsland, dat ontkenning van de holocaust niet wordt beschermd door vrije meningsuiting.  

Dit begrip wordt niet zonder meer gedeeld door digitale platforms. In 2018 benadrukte Mark Zuckerberg, de CEO van Facebook,  dat inhoud over ontkenning van de Holocaust niet van het platform mag worden verwijderd. Er is een discrepantie tussen wat acceptabel is online en offline – dat wil zeggen, wat illegaal offline is, is niet illegaal online.

Theoretisch zouden de nationale autoriteiten van de bovengenoemde staten kunnen proberen gebruikers van sociale media te vervolgen wegens het delen van inhoud die de holocaust ontkent. (Sommige landen, zoals  Duitsland , hebben wetgeving aangenomen om digitale platforms te dwingen hieraan te voldoen.) 

Maar in werkelijkheid is dat bijna onmogelijk, omdat staten simpelweg niet de middelen hebben om elk stuk inhoud te volgen en vervolgens iedereen te vervolgen die het heeft gedeeld. Bovendien zou de inhoud tegen de tijd dat een zaak wordt gesloten online blijven, aangezien deze ongetwijfeld wijd en zijd zou zijn gekopieerd en gedeeld. Het stelt ook een interessante vraag over de soevereiniteit van de staat en de mogelijke medeplichtigheid van dienstverleners aan crimineel gedrag, aangezien zij de nationale wetten van de landen waarin zij actief zijn, tarten.

Het tij keert in de EU

Gedeeltelijke antwoorden op Europees niveau kunnen komen met het aannemen van de Digital Services Act (DSA), die is uitgesteld tot het eerste kwartaal van  2021 vanwege de coronavirus pandemie . In het onlangs gepubliceerde  ontwerpverslag  over de DSA wordt aanbevolen dat “het beginsel” wat illegaal offline is, ook illegaal online is “, evenals de beginselen van consumentenbescherming en gebruikersveiligheid, ook leidende beginselen van het toekomstige regelgevingskader zouden moeten worden.”

Als dit een leidend principe van de DSA wordt, zullen digitale platforms hun gemeenschapsnormen niet langer willekeurig kunnen aanpassen. In plaats daarvan zouden sociale netwerken zoals Facebook moeten voldoen aan nationale en Europese wetgeving.  

Een dergelijke ontwikkeling zou niet alleen worden verwelkomd door degenen die om de kwaliteit van de democratie in het digitale tijdperk geven, maar ook door digitale platforms zelf. Al jaren worden sociale medianetwerken geconfronteerd met intense kritiek en kritiek op lukrake besluitvorming op beleidsgebieden die op sommige plaatsen verwoestende gevolgen hebben gehad  .  

In 2019 gaf Zuckerberg zijn twee cent voor het maken van regels voor internet en wie daarvoor verantwoordelijk zou moeten zijn. ‘Elke dag nemen we beslissingen over welke spraak schadelijk is, wat politieke reclame is en hoe we geavanceerde cyberaanvallen kunnen voorkomen’, schreef hij in een opiniestuk voor The Washington Post. ‘Deze zijn belangrijk om onze gemeenschap veilig te houden. Maar als we helemaal opnieuw zouden beginnen, zouden we bedrijven niet vragen om deze uitspraken alleen te doen. ‘ Hij herhaalde dit punt verder in een recente videoconferentie met Thierry Breton, de EU-commissaris voor de interne markt, en vroeg om Europees leiderschap op het gebied van platformregulering. 

Zuckerberg heeft gelijk. Beleidskaders en regelgeving zijn niet de belangrijkste expertisegebieden van technologiebedrijven, en dat zouden ze ook niet moeten zijn. Dergelijke inspanningen moeten worden geleid door nationale en internationale instellingen, in samenwerking met technologiebedrijven, actoren uit het maatschappelijk middenveld en onderzoekers, om ervoor te zorgen dat eventuele toekomstige kaders het juiste evenwicht vinden tussen de verschillende belangen van elke belanghebbende. Met de toenemende versnippering van de interne markt van de EU als gevolg van de implementatie van nieuwe digitale wetten op nationaal niveau en de prevalentie van online haatzaaien, is tijd van essentieel belang.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.