Connect with us

Nederland

Wil Nederland politieke unie met Vlaanderen?

Published

on

rutte

Binnen herenigde Nederlanden worden Vlamingen een minderheid

De dagdroom van Bart De Wever over een politieke unie tussen Nederland en Vlaanderen kreeg weinig aandacht van Nederlandse media. Wel plaatste Elsevier op 30 juli op de webstek een opiniestuk van zijn hand. Daarin betoogde hij waarom Nederland en Vlaanderen moeten worden herenigd. Vier dagen later volgde een opiniestuk van Thierry Aartsen, Tweede Kamerlid voor de rechts-liberale VVD. Die vond dat het voorstel van De Wever serieus genomen moet worden. Eénwording ziet Aartsen niet zitten, samenwerking wel. Aartsen komt overigens uit Breda, waar sinds 2018 de intercity tussen Amsterdam en Brussel stopt. Als inwoner van de provincie Noord-Brabant (één van de drie die aan België grenzen) kijkt hij misschien anders aan tegen Vlaanderen en België dan politici van ‘boven de rivieren’.

Algemeen Nederlands Verbond

Elsevier-redacteur Jelte Wiersma verhuisde deze zomer terug naar Nederland. Hij was zeven jaar correspondent in Brussel. Een door hem gemaakte vergelijking viel uit in het voordeel van België. Stukjesschrijvers past bescheidenheid. Veel lezers willen hooguit tijdverdrijven. Mijn artikel, gepubliceerd op zondag, eindigde met een verwijzing naar het Algemeen-Nederlands Verbond. Woensdagmiddag had het ANV zes nieuwe leden. Sterkt het moreel.

Wie serieus werk wil maken van hereniging van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden, moet niet alleen kijken naar de voordelen. Er zijn trekjes die noorderlingen minder prettig vinden van zuiderlingen en andersom. Bij een politiek verband moeten de overeenkomsten en de verschillen in politieke cultuur worden meegewogen. Een aantal kenmerken van de Nederlandse politiek kan ook Groot-Nederlandsgezinde Vlamingen tegenstaan.

Gecentraliseerd land

Stel dat in België de provincies worden afgeschaft als bestuurslaag. Dan nog zou de Vlaamse of de Waalse regering het eigen gewest niet centraal aan kunnen sturen. Of zullen gemeenten uit eigen beweging hun autonomie opgeven? Nederland is een gecentraliseerd land. Het is geen federatie, zoals de twee buurlanden, België en Duitsland. Nederland wordt bovendien van bovenaf bestuurd. Gemeenten zijn ondergeschikt aan provincies, provincies aan het rijk.

Nederlanders aanvaarden dat. Afgelopen voorjaar kondigde Jean-Marie Dedecker tijdens het vragenuurtje in de Kamer aan een bepaalde coronamaatregel niet langer te handhaven. Een week later maakte hij, eveneens in de Kamer, bekend een telefoontje te hebben ontvangen van een hogere bestuurslaag, die meedeelde wat daarvan de gevolgen zouden zijn. Hij was verontwaardigd over dit ingrijpen in plaatselijk zelfbestuur. In Nederland zou geen burgemeester ook maar overwegen openlijk af te wijken van landelijke regelgeving.

Inspraak is wel mogelijk. Achter de schermen, opbouwend. Grote steden krijgen meer gedaan dan kleine gemeenten. Alleen de drie grote steden – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag – zouden daadwerkelijk een autonome koers kunnen varen. De enige die af en toe openlijk verkondigt dat binnen de gemeentegrens bepaald landelijk (lees ‘rechts’) niet opgaat, is ‘de republiek Amsterdam’. Dan volgt doorgaans een telefoontje van het ministerie. Weet de gemeente hoeveel subsidie ze van het rijk ontvangt? Dan houdt de stad zich weer even koest. Of koketteert de gemeenteraad met symbolische maatregelen.

Consensus

Geert van Istendael kent u ongetwijfeld. Bent u ook bekend met James Kennedy, de Amerikaans-Nederlandse historicus die sinds 2003 aan Nederlandse universiteiten doceert? Het valt hen telkens weer op hoeveel belang Nederlanders hechten aan consensus. Nederland kent geen eenheidscultuur. Het was een land van minderheden. Wat dat betreft past het dat wij, sinds de invoering van evenredige vertegenwoordiging en algemeen kiesrecht, altijd minimaal tien partijen in de Tweede Kamer hebben gehad.

Om ondanks de verschillen de boel bij elkaar te houden, wordt altijd gezocht naar een kleinste gemene deler. Dat waar iedereen het over eens is. Consensus. Keerzijde: is die consensus eenmaal gevonden, dan mag daar absoluut niet meer aan getornd worden. Afspraak is afspraak.

SP, PVV en Forum

Het probleem met partijen als de Socialistische Partij (SP), de PVV van Geert Wilders en Forum voor Democratie (FvD) van Thierry Baudet is niet dat ze afwijkende geluiden vertolken. Ze weigeren om, nadat iedereen zijn zegje heeft gedaan, zich te schikken in de uiteindelijke consensus. Vergelijk dit met de twee orthodox-protestantse partijen, ChristenUnie (CU) en SGP. Uiterst gering deel van het electoraat, een bijbelvastheid waar de doorsnee-Nederlander niks mee heeft. Maar ze houden zich wel aan gemaakte afspraken. En worden daarom gewaardeerd door andere partijen.

Belgische partijen lijken eerder de verschillen te benadrukken. En constant manieren te zoeken om terug te komen op afspraken. Zelfs als ze samen een coalitie vormen. Nederlandse politici gruwen daarvan.

Tenminste, die van ‘boven de rivieren’. Plaatselijke en provinciale politici in Limburg en Noord-Brabant hebben meer gemeen met Belgische collega’s. Gemeenten in deze provincies worden soms op de korrel worden genomen door het ministerie van Binnenlandse Zaken. ‘Ondeugdelijk bestuur’, volgens ‘Holland’. Wilt u nog bij Nederland?

Vragende partij

De Wever lijkt bekend met het verschil tussen Nederland boven en beneden de rivieren. Wellicht sprak hij daarom van confederatie van Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Limburg en Noord-Brabant zouden dan het Zuiden kunnen verkiezen. Krijgen we dan één grote provincie Limburg, of wordt het West-Limburg en Oost-Limburg?

Nederlanders hebben geen hekel aan hun land. De blinde vaderlandsliefde van Fransen of Amerikanen wekt op de lachspieren, maar verder zijn we blij met hoe het bij ons is geregeld. Sterker: we beschouwen ons periodiek als voorbeeld voor andere landen. ‘Nederland gidsland’. In de woorden van de huidige premier (campagne provinciale verkiezingen 2015): ‘Een waanzinnig gaaf land’.

De Vlamingen die pleiten voor samengaan met Nederland hebben een hekel aan hun land, of in ieder geval aan België. Wie zijn dan vragende partij?

Confederaal of federaal?

Nederlanders zijn gewend aan een eenheidsstaat. We kunnen nog begrijpen hoe een federatie in elkaar steekt, maar een confederatie?

Waarom bepleit de N-VA confederalisme? Omdat er dan geen hogere bestuurslaag is die Vlaanderen dingen kan opleggen. De Nederlander, gehecht aan consensus, vraagt zich af hoe je dan tot afspraken komt die voor iedereen gelden. Bij een federatie heeft de hoogste bestuurslaag tenminste het laatste woord.

Nederlandse provincies?

Als Nederlanders geen confederatie willen en Vlamingen geen federatie, blijft één optie over: de vijf Vlaamse provincies worden Nederlands. Dan zal het huidige aantal Tweede Kamerleden wellicht worden uitgebreid van 150 naar 200, en het aantal Eerste Kamerleden (senatoren) van 75 naar 100.

Wat zegt u? Dan is er geen sprake van een samengaan op basis van gelijkheid? Klopt. Nederlanders redeneren als volgt: “17 miljoen Nederlanders is een groter aantal dan 7 miljoen Nederlandstalige Belgen. Willen zij bij ons horen? Dan op onze voorwaarden!” Een zelfoverschatting die Nederland vaker punten kost bij internationale onderhandelingen.

De Vlaamse beweging ontstond omdat Vlamingen niet langer behandeld wilden worden als minderheid in België. Wat zullen Vlamingen zijn binnen de herenigde Nederlanden?

Wilt u nog steeds bij Nederland?

Samenwerking

Dan blijft er nog één mogelijkheid over: verregaande samenwerking. Dan kunnen Nederlanders en Belgen/Vlamingen ieder het eigen land besturen naar eigen inzicht, terwijl daarnaast gewerkt wordt aan wederzijds voordeel. Wel de lusten, niet de lasten. Komt het opiniestuk van Tweede Kamerlid Aartsen – lid van de grootste regeringspartij – daar niet eigenlijk op neer?

Staatkundig samengaan is niet onmogelijk. Als Nederlanders bereid zijn om toe te geven dat het ook anders kan dan zij gewend zijn. Als Vlamingen toegemoet komen aan de onaantastbaarheid van afspraken.

Het is ook mogelijk dat de PS waarde gaat hechten aan begrotingsdiscipline.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nederland

Verbazing over kledingkeuze overvallers TEFAF-kunstbeurs: ‘Peaky Blinders?’

Published

on

TEFAF

Vier mannen pleegden vandaag op klaarlichte dag een gewapende overval op de internationale kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Niet alle verdachten zijn nog gepakt, maar online circuleert inmiddels een video van de overval. En op social media verbaast men zich voornamelijk over de kledingkeuze van de overvallers.

Rond 11.40 uur vandaag kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een overval in het TEFAF-gebouw. Gewapende overvallers zouden in de kunstbeurs meerdere juwelen hebben gesloten en sloegen daarna op de vlucht.

Roof in TEFAF kunstbeurs Maastricht

Inmiddels heeft de politie twee verdachten aangehouden. Momenteel wordt op de A2 nog een grote zoekactie gehouden naar de overige rovers. Het Franse La Tribune de l’Art was de eerste die het nieuws naar buiten bracht en plaatste daarbij twee foto’s van ingeslagen vitrines.

Kledingkeuze overvallers lijkt op Peaky Blinders

Inmiddels gaat er op social media een video rond waarop de roof te zien is. Daar zien we vier gewapende mannen het glas van een vitrine inslaan. Wat zij precies hebben meegenomen, kan de politie nog niet bevestigen.

Hoewel de overval voor de betrokkenen natuurlijk een ingrijpend incident is, klinkt daar op social media ook de nodige hilariteit. Waarom? Volgens sommigen lijken de overvallers toch behoorlijk op een „mislukte versie” van de Peaky Blinders. Oftewel de Britse boeven uit de welbekende Netflix-serie.

Op de video is namelijk te zien dat de overvallers gekleed zijn in kostuum en een iconische platte Peaky Blinders-pet dragen. Daarnaast concluderen twitteraars dat de overval er wel behoorlijk amateuristisch uitziet.

De TEFAF, oftewel The European Fine Art Fair, is een kunst- en antiekbeurs met internationale bekendheid. Deze toonaangevende beurs keert jaarlijks terug in het Maastrichts Expositie en Congres Centrum (MECC). Afgelopen weekend ging de beurs, na de nasleep van de pandemie, weer open voor publiek. De kunstbeurs verwachtte meer dan 240 handelaren uit zo’n twintig landen.

Het is niet voor het eerst dat de beurs met dieven te maken krijgt. Zowel in 2010 als in 2011 werden hier evenals juwelen gestolen ter waarde van honderdduizenden euro’s.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

‘BBB kan grootste partij van Nederland worden’

Published

on

bbb

Het verzet tegen de aangekondigde stikstofmaatregelen van het kabinet lijkt zich niet alleen bij boeren te beperken, maar ook bij burgers. BoerBurgerBeweging (BBB) ​​heeft vandaag (zondag 26 juni) maar liefst 18 zetels gewonnen in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Daarmee is de partij van lijsttrekker Caroline van der Plas vrijwel de tweede partij in Nederland, slechts drie zetels achter de VVD. Volgens De Hond heeft BBB de potentie om bij de komende Provinciale Statenverkiezingen over negen maanden de grootste partij van Nederland te worden.

In een toelichting op de peiling spreekt De Hond van een op handen zijnde historische politieke verschuiving, zeker met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2023. “Het is maar een paar keer voorgekomen dat in de peilingen naar politieke voorkeur, die ik in de afgelopen 45 jaar was de verschuiving niet alleen een zeer significante, maar ook een voorbode van iets veel groters, ofwel wat er daarna gebeurde in de politiek of wat er zou gebeuren bij de volgende verkiezingen. deze week zijn gebeurd.” En later: “De electorale krachten die nu in opkomst zijn, zijn misschien wel de eerste schokken die de seismograaf aangeeft voor een grote aardbeving in politiek Nederland.”

Gigantische opmars
BBB wint vier zetels van de bewogen afgelopen ‘stikstofweek’, met het boerenprotest in Stroe op woensdag 22 juni. Vorige week stond de partij van Van der Plas op 14 zetels in de peiling, deze week zijn dat er 18. Voor BBB, dat nu nog maar 1 zetel in de Tweede Kamer heeft, een enorme opmars waar de huidige coalitie onder leiding van VVD en D66 zorg voor moet dragen. Deze twee partijen verliezen samen 25 zetels in de peiling. De VVD heeft -13 zetels en heeft 21 zetels. D66, de grote rivaal van BBB, is pas de vijfde partij in het land met 12 zetels in de peiling. Dat is de helft van het huidige aantal zetels.

Ook na de afgelopen week blijft het geplaagde CDA stabiel op 7 zetels, een verlies van 8 zetels. JA21, dat drie zetels heeft in het huidige parlement, moet in de peiling van vandaag 2 zetels inleveren en staat nu nagenoeg op 8 zetels. Joost Eerdmans, de kapitein van JA21, presenteerde vorige week samen met Van der Plas een gezamenlijk alternatief stikstofplan. Dat wordt niet beloond voor JA21. Sterker nog, volgens opiniepeiler De Hond stal de BBB ook enkele zetels in de peiling van JA21. Volgens De Hond gaat de winst van BBB ook grotendeels ten koste van de VVD.

Potentiële overstappers
Volgens De Hond is de partij van Van de Plas in staat gebleken om met name kiezers aan de rechterzijde van het politieke spectrum te mobiliseren. Als de BBB nog het politieke tij heeft richting de Provinciale Statenverkiezingen in maart, kan de BBB volgens De Hond de grootste partij van Nederland worden. “Er is weinig fantasie voor nodig om je voor te stellen wat er aan die kant gaat gebeuren als de kans reëel is dat de BBB op PS2023 groter wordt dan de VVD. Er zijn voldoende kiezers onder de potentiële JA21- en PVV-stemmers die dan naar de BBB zouden kunnen overstappen.”

Pieter Omtzigt is een factor die nog zand in de motor van de BBB kan gooien. Als het onafhankelijke parlementslid met een politieke beweging meedoet aan de verkiezingen, kan hij volgens eerdere peilingen zetels stelen van BBB. Omtzigt gaf vorige week nadrukkelijk aan zich zorgen te maken over het lot van boeren in de stikstofdiscussie, zonder expliciet aan te geven hoe volgens hem het stikstofbeleid vorm moet krijgen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

Caroline van der Plas gaat Nederland slopen

Published

on

van der Plas

Caroline van der Plas Ze heeft een behoorlijke gunfactor, zeker bij de media, en ze wordt in de Tweede Kamer vrij breed gezien als een handige donder die het politieke handwerk verdomd snel heeft geleerd: de 55-jarige Caroline van der Plas. Ze heeft, met slechts anderhalf jaar Kamerervaring, meer positieve media-aandacht weten te genereren dan de hele PvdA-fractie bij elkaar.

Van der Plas beschikt ontegenzeggelijk over een goed politiek instinct en een bijzondere werkdrift, want als eenpitter is ze bij alle relevante debatten aanwezig. Niet alleen bij de plenaire debatten over onderwerpen die veel media-aandacht genereren, maar ook bij de veel inhoudelijker commissievergaderingen waar het ‘echte werk’ gedaan wordt, maar waar de media nauwelijks over rapporteren. In die commissiedebatten zie je types als Wilders en Baudet daarom ook nooit. Want dat kost wel veel tijd, maar levert publicitair, vinden ze, te weinig op. Maar zij van de BoerBurgerBeweging-baas doet daar wel serieus aan mee.

Wat verder opvalt, is dat van der Plas haar stukken meestal goed heeft gelezen en daar ook de essentie uit weet te halen, wat blijkt uit de doorgaans scherpe en relevante vragen die ze aan de bewindspersonen en collega’s weet te stellen. Niemand loopt tijdens de plenaire debatten zo vaak maar de interruptiemicrofoon als van der Plas. Ze is een beeldvanger. Door haar open en vooral onorthodoxe optreden is ze de darling van de kwekprogramma’s geworden. En ook de darling van de boeren en veel plattelandsbewoners, wat natuurlijk ook makkelijker wordt als je die groepen vooral naar de mond praat ….door vooral te zeggen wat zij graag willen horen. Zoals  gisteren in het stikstofdebat: dat het beleid van dit kabinet inzake de boeren ,,stuitend” is. Succes verzekerd.

Hoewel de BBB-leider ook over zaken als het corona- en het vluchtelingenbeleid haar (behoorlijk populistische) meningen geeft, is zij toch vooral de pleitbezorger van het boerenbelang. Dat doet ze niet alleen met passie, maar ook met alle demagogische trucs  die er denkbaar zijn.

Het stikstofdebat van gisteren is daarvoor illustratief. Allereerst ontkent zij dat er zo’n groot stikstofprobleem is. En daar waar er wel een probleem is, is dit niet te wijten aan de boeren. En daar waar de boeren daar ook een bijdrage aan zouden leveren, is die stikstofdepositie in nog veel grotere mate aan andere sectoren te wijten. Maar haar meest irritante retorische stellingname is: die wetenschappelijk experts rommelen ook maar wat aan met hun onbegrijpelijke modellen en hun cijfers die niet kloppen ….vindt zij.

Van der Plas weet het zeker: ,,het stikstofprobleem is door dit kabinet vooral bedacht om de boeren van hun grond te verwijderen . Maar ook om zoveel mogelijk grond vrij te maken voor woningbouw, windmolens, zonnepanelen en datacentra.” (1) Kortom: deze BBB-activiste kon zich gisteren in het debat qua demagogie volledig uitleven. Als een feitenresistente wetenschapsrelativist en complotdenker pur sang.

Haar filippica bracht Jesse Klaver een beetje tot wanhoop. Hij vond dat van der Plas zich hier gedroeg als een complotdenker en een gevaarlijke politicus omdat zij het wantrouwen in de wetenschap en experts alleen maar vergrootte. Ook door elk beleid waar ze het niet mee eens is onderuit te halen door onweerlegbare wetenschappelijke feiten te ontkennen. Vervolgens vindt hij dat ze daar zo’n stellingname ,,gif verspreidt”, waarna hij haar kwalificeerde als een ,,platte populist”.

Dat was niet sfeer bevorderend en misschien ook geen slimme kwalificatie, omdat hij haar daarmee wel erg dicht aandrukte tegen de extreemrechtse vandalen van PVV en Forum die op alle fronten nog vele graden erger zijn. Van der Plas is geen racist, islamofoob of antisemiet en ze gedraagt zich in de debatten doorgans zeer fatsoenlijk. Zij probeert, soms wel met een paar grote oogkleppen voor de feiten, tenminste nog fastoenlijk te argumenteren.

Alleen, en dat is niet te ontkennen, is zij een ongegeneerde lobbyist van het agro-complex: de boeren, de zuivelgiganten, veevoederbedrijven, supermarkten en de RABO-bank. Partijen die altijd het meest verdienden aan de inspanningen van de boer. En voor het beschermen van die heilige belangen zijn heel veel middelen ook voor haar blijkbaar toelaatbaar. Dus komen ze met het macabere voorstel: dring niet de stikstofuitstoot van boerenbedrijven terug, maar halveer het aantal natuurgebieden. !! En zoiets gaat in dit soms dwaze land ook nog serieus bediscussieerd worden.

Ik zou van der Plas niet zozeer een platte populist noemen, maar wel een platte lobbyist voor de agro-belangen. Net zoals CDA, VVD, SGP en CU dat ook altijd geweest zijn. Door feiten te ontkennen, door de milieuschade volstrekt te negeren, door te sjoemelen met regels en door de boeren op te jutten tot onverantwoorde investeringen. Het zijn dan ook deze partijen die de hoofdschuldige zijn aan het ontstaan van deze failliete landbouw-en veeteelt die met veel subsidies ontiegelijk veel milieuschade heeft aanricht.

De moedige en competente VVD-minister Christinanne van der Wal erkende dit overheidsfalen gisteren in het debat volmondig. Natuurlijk ook omdat ze beseft: als de politiek niet snel een einde aan maakt aan ons failliete agro-systeem dan gaan de rechters dat doen. Of Europa. Omdat Nederland o.a. w.b. het stikstofbeleid en het natuurbeleid al jaren in strijd handelt met haar eigen wetten. We zijn de grootste vervuiler in Europa geworden. En het agro-complex maar blijven borstkloppen: we zijn de beste van de wereld.

Ook als je de standpunten van van der Plas opportunistisch of zelfs stuitende demagogisch vindt als het om de landbouwbelangen gaat, kun je niet om de observatie heen dat ze zich in korte tijd heeft ontwikkeld van een onbetekenend groentje waarover wat denigrerend gegniffeld werd tot een politieke vedette, die uitermate serieus wordt genomen door bijna alle partijen op rechts, die haar zien als een geduchte electorale concurrent. Het machtige en voor ons milieu levensgevaarlijke agro-complex kan zich geen betere lobbyist wensen dan Caroline.

Maar lobbyisten horen niet in de Tweede Kamer. Als Kamerlid hoor je ‘zonder last’ de belangen van heel Nederland en alle Nederlanders te behartigen. Dat doet van der Plas niet. Zij is in de Kamer op afstand de belangrijkste leider van het boerenbelang, dat het milieubelang maar irrevant gelul vindt.

Maar de BBB-leider heeft de tijdgeest en agro-ondernemingen met diepe zakken mee en zal voorlopig een grote bedreiging blijven vormen voor partijen die nu hun fouten uit het verleden inzien en zich inmiddels schoorvoetend inzetten voor een ander soort landbouw. Er zijn helaas een paar miljoen Nederlanders die daar (nog) niets van willen weten. Dus die dreigen massaal over te stappen naar BBB. Vooral vanuit het CDA. Linke soep. (jv)

(1) Voor de bouw van de 1 miljoen nieuwe woningen is maximaal 1% van de landbouwgrond nodig. (CBS)

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Duits ” gas noodplan”: nu wordt zelfs Brussel nerveus

Het Duitse energiebeleid zorgt er nu zelfs voor dat de EU-autoriteiten (ernstige) twijfels hebben over het verloop van de grootste Europese economie: uiterlijk nadat minister van Economische Zaken Robert Habeck… [...]

MAGA-Congreslid Miller noemt einde abortusrecht ‘historische zege voor witte levens’

Volgens het Republikeinse Congreslid Mary Miller is het om zeep helpen van het abortusrecht door het Hooggerechtshof ‘een historische zege voor witte levens’. Miller deed die uitspraak op een bijeenkomst… [...]

Poetin De oude wereld is voorbij

De Russische leider Poetin heeft de oude wereldorde begraven en zijn visie op de toekomst van Rusland en de wereld uiteengezet in een sleuteltoespraak. Poetin Er zijn nieuwe machtscentra ontstaan,… [...]

Deze financiële staatsgreep, ook bekend als Great Reset , is een planetaire takedown door financiële “insiders”

Great Reset Catherine Austin Fitts (CAF), uitgever van  The Solari Report  en voormalig Assistant Secretary of Housing (Bush 41 Admin.), stelt dat de zogenaamde “reset” er zo uitziet. Hoge voedsel- en brandstofprijzen… [...]

Duitsland is het middelpunt van een proxy-oorlog tussen de VS en Rusland

Het publiek in Duitsland is zich nog niet bewust van de omvang van de Duitse betrokkenheid bij de Amerikaanse proxy-oorlog in Oekraïne tegen Rusland. In een artikel van zaterdag gaf de… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN