Connect with us

Nederland

Wob-documenten: Rijk en techbedrijven werken op grote schaal samen aan mind-control

Published

on

wob

Onderzoek in wob-documenten laat zien hoe het Rijk zich sinds de epidemie heeft georganiseerd bij het tegengaan van onwelgevallige meningen, onder supervisie van de Europese Unie en NAVO.

Wob-documenten Kort na het uitroepen van de pandemie heeft een interdepartementale werkgroep de basis gelegd voor het tegengaan van ongewenste meningen over het regeringsbeleid, ook wel het bestrijden van desinformatie genoemd. Hierbij spelen de multilaterale verbanden NAVO en Europese Unie een centrale rol. In Nederland is inmiddels een groot aantal overheidsinstanties betrokken bij zogenaamde mind-control van burgers. Zij trekken met techbedrijven en invloedrijke personen ten strijde tegen ongewenste opvattingen. Dit beeld ontstaat uit onderzoek in wob-documenten.

Het onderzoek (zie Twitter post) is van AukemaVan der VegtVan den Bos en Van der Tuin.

Op 14 mei 2020 schreef minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer dat Rusland desinformatie verspreidde over de epidemie. Volgens haar was het de bedoeling van de Russen om verdeeldheid te zaaien in Europa. Uit een omgevingsanalyse in een recent opgedoken Wob-document blijkt nu dat de minister op sociale media weinig steun kreeg. Volgens ambtenaren was het sentiment onder burgers namelijk dat zij zelf desinformatie verspreidde; de minister had een geloofwaardigheidsprobleem.

Het voorbeeld van minister Ollongren toont aan dat de term “desinformatie” al in een vroeg stadium van de epidemie twee vermeende vijanden van het trans-Atlantische bondgenootschap aan elkaar verbindt: de onzichtbare vijand (het virus) en een vermeende militaire vijand (Rusland). Het begrip desinformatie, dat vaak gebruikt werd tijdens de epidemie, lijkt dan ook weinig te maken te hebben met waarheidsvinding maar alles met het behoud van controle over burgers in het geallieerde machtsblok.

Duidelijker beeld over gedragsbeïnvloeding door het Rijk

Het onderzoeksteam verdiept zich grondig in patronen in ruim 60 duizend Wob-pagina’s met overheidscommunicatie rond de epidemie. Enkele weken geleden trad het analistenteam naar buiten met verschillende publicaties over gedragsbeïnvloeding en illegale spionagepraktijken door militaire eenheden op de Nederlandse bevolking. Het team is ondertussen gestuit op informatie die een duidelijker beeld geeft van de gebruikte technieken én de instanties die betrokken zijn bij het neerslaan van onwelgevallige meningen.

Coronacrisis ingezet voor politieke doeleinden op hoog niveau

De onderzoekers observeren dat de coronacrisis is aangegrepen voor politieke doeleinden op het hoogste niveau, met een duidelijk doel: het creëren van een onkritische bevolking, om de orde binnen het geallieerde machtsblok te bewaren. Dit blijkt onder meer uit de betrokkenheid van een ontzagwekkend aantal ministeries, instituten en bedrijven bij de bestrijding van “desinformatie”, met een centrale rol voor de Europese Unie en NAVO.

Wob

Het virus zette de deur open voor grootschalige mind-control

Uit correspondentie van 28 februari 2020 blijkt dat de Nederlandse overheid kort voor de epidemie waakzaam was voor de maatschappelijke orde, in verband met de komst van het coronavirus in Nederland. Een mogelijk verlies van vertrouwen in de overheid als nieuwsbron wordt hierbij als een significante bedreiging aangemerkt. Het is deze visie die de deur openzet om op kolossale schaal aan de slag te gaan met mind-control en het tegenwerken van onwelgevallige informatie.

14 mei 2020: Interdepartementaal Overleg Desinformatie

Enige tijd na het uitroepen van de pandemie komt de Interdepartementale Werkgroep Desinformatie op 14 mei 2020 bijeen voor een zogenaamde “table top exercise”. In deze werkgroep zit een afvaardiging van alle departementen, zoals Defensie, Buitenlandse Zaken en Justitie. De werkgroep rapporteert aan het “Directeurenoverleg Desinformatie”, dat onder verantwoordelijkheid valt van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wob

Centrale coördinatie door Directeurenoverleg Desinformatie

Het Directeurenoverleg heeft in Nederland een coördinerende rol over alle betrokken partijen. Het doel van de werkgroep is het bedenken van tactieken om ongewenste geluiden rond de epidemie tegen te gaan. De overlegstructuur “table top exercise” van de werkgroep is overgewaaid uit het militaire domein, waarbij generaals en militaire leiders gesprekken voeren om hun strategische denkwijzen aan te scherpen.

Wob

Gewenste denkbeelden in hoofden van burgers planten

De werkgroep buigt zich in het voorjaar van 2020 over tactieken om ongewenste meningen te saboteren. Dit doet zij aan de hand van zeven thema’s, waarover dan veel ongewenste informatie circuleert en die de reeds uitgezette verhaallijnen van het Rijk over de epidemie dreigen te ondermijnen. Het antwoord van de werkgroep is kort gezegd om gewenste denkbeelden in de hoofden van de bevolking te planten, terwijl ongewenste informatie moet worden bestreden. De werkgroep heeft vooral digitale technieken voor ogen.

Mind-control op niet eerder vertoonde schaal

De werkgroep komt tot verschillende actielijnen, die zijn opgedeeld in aandachtsgebieden. Binnen het uitgezette kader wordt op massale schaal en in samenwerking met allerlei private partijen en invloedrijke personen aan de slag gegaan met mind-control op niet eerder vertoonde schaal. Hiervoor worden opmerkelijke technieken gebruikt, zoals het ondermijnen van invloedrijke personen op social media door nepaccounts in te zetten. Ook het verbannen van burgers en videokanalen van social media behoren tot de ideeën.

Invloed op WhatsApp-berichten en mond-tot-mondreclame

Blijkens de wob-documenten, heeft de interdepartementale werkgroep nagedacht over manieren waarop de overheid de verspreiding van onwelgevallige meningen kan tegenwerken op onder meer YouTube, Facebook en Twitter maar ook in WhatsApp-berichten en zelfs via “mond-tot-mondreclame”. Tijdens de “table top exercise” wordt dus nagedacht over tactieken om invloed uit te oefenen op zowel de openbare als persoonlijke communicatie van en tussen Nederlandse burgers.

Beïnvloeden onwetende burgers door BN’ers

Het was al langer bekend dat de overheid influencers en ervaringsdeskundigen heeft ingehuurd om de staatsverhalen, zogenaamde narratieven, te verspreiden. Deze marketingtechniek werd door het Rijk gebruikt om onwetende burgers te laten beïnvloeden door gezaghebbende figuren uit het artiestencircuit, tegen forse betaling. Zo betaalde het Rijk 55 duizend euro voor communicatie van Boef, Ali B. en Famke Louise, in het kader van de campagne “alleen samen”.

Wob

Wob-documenten onthullen de inzet van tien andere influencers, die fors werden betaald voor het plaatsen van een video en story op hun Instagram. Onder de ingehuurde artiesten, met een gezamenlijk bereik van 3,8 miljoen abonnees, bevinden zich presentator Giel de Winter, Tiktokker Rutger Vink en rapper Quentin Correia. Voor de media-aandacht van het tiental betaalde de overheid een slordige 75 duizend euro aan Talpa Network.

Persoonlijke risicoanalyse voor iconen van de pandemie

De werkgroep heeft ook neergeschreven dat er een persoonlijke risicoanalyse zou moeten komen voor een aantal boegbeelden, die de staatsnarratieven rond de coronacrisis op dat moment uitdragen. Specifiek vermeld worden Jaap van Dissel, Diederik Gommers en Ernst Kuipers. De risicoanalyses moeten in kaart brengen wat de eventuele bedreigingen zijn voor de campagne van het Rijk, bij de inzet van deze personen.

Wob

Digitale gedragsprofielen van burgers opbouwen

Tegenover de strijd tegen desinformatie staat het promoten van narratieven. Dit zijn grootse verhaallijnen om de bevolking een bepaalde richting op te duwen. Het Meertens Instituut vraagt op 28 mei 2020 om steun van het RIVM voor een projectaanvraag rond zogenaamde “harvesting”. Met deze techniek worden massaal berichten op social media geoogst, met de bedoeling om gedragsprofielen van burgers op te bouwen. Hiermee kunnen burgers vervolgens gericht benaderd worden met op maat gesneden advertenties.

Wob

Duizelingwekkend web van uitvoerende partijen

De uitvoering van de vijfentwintig Nederlandse actielijnen tegen desinformatie ligt bij alle ministeries, met aftakkingen naar aan duizelingwekkend aantal instituten, militaire eenheden, inlichtingendiensten, universiteiten, onderzoeksbureaus, politie, gezondheidsdiensten en techbedrijven. Ook voor “Hilversum” is een rol weggelegd, met een tentoonstelling over desinformatie bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

TechTegenCorona buigt zich over verkiezingen

Enkele weken geleden werd de verstrengeling aangetoond tussen de overheid en techbedrijven, in de strijd tegen onwelgevallige informatie. Wob-documenten laten zien dat er veel initiatief uitgaat van techbedrijven. Zo komen 300 Nederlandse IT-bedrijven samen in het conglomeraat TechTegenCorona, waar zij met academici, uitvinders en ambtenaren van ministeries praten over censuur. Het conglomeraat kijkt inmiddels verder dan de gezondheidscrisis: de tweeduizend “techexperts” hebben zich ook over de verkiezingen van 2021 gebogen, zo valt op te maken uit een document op haar website.

Positieve communicatie over EU en NAVO

Eén van de prominente actiepunten volgens de interdepartementale werkgroep om de gezondheidscrisis het hoofd te bieden, is het verspreiden van positieve communicatie over de EU en de NAVO en het tegengaan van kritiek op deze multilaterale verbanden. De coördinatie is belegd bij Stratcom. Dit is een door de NAVO geaccrediteerde militaire organisatie, die zich bezighoudt met strategische communicatie binnen het geallieerde machtsblok.

Landmacht en inlichtingendiensten bespioneren burgers

Het onderzoeksteam observeerde in de wob-documenten dat inlichtingendiensten infiltreren in gesloten groepen op social media en rapporteren aan het Directeurenoverleg Desinformatie. Tegelijkertijd bespioneert de Landmacht burgers en journalisten. Deze diensten beschikken ook over trollenlegers, die worden ingezet om berichten op social media te ondermijnen. Volgens de regering vormen onwelgevallige meningen een bedreiging voor de democratie, maar met haar desinformatie tactieken heeft zij het publieke debat ondertussen verbrijzeld.

De Europese Unie heeft een coördinerende rol

Ook de Europese Unie houdt zich in toenemende mate bezig met het thema desinformatie. Sterker, sinds het najaar van 2020 heeft zij een coördinerende rol. De unie stelde op 19 oktober 2020 dat er steeds meer desinformatie voorkomt. Dat het hier in feite gaat om toegenomen weerstand tegen het politieke beleid is onmiskenbaar. Rond die tijd had Twitter al 3,4 miljoen accounts verwijderd, die het hadden gemunt op de verhaallijnen rond het coronavirus. YouTube had toen al 15 duizend video’s verwijderd die ingingen tegen het officiële coronaverhaal, zo valt te lezen in een rapport van TechTegenCorona.

Conclusies van het wob-onderzoek

Het onderzoek laat zien dat alle ministeries, een groot aantal instanties en een conglomeraat van 300 IT-bedrijven betrokken is bij het inventariseren en ondermijnen van kritische geluiden van burgers. Anderzijds worden digitale technieken ingezet om zogenaamde narratieven op te dringen, onder meer door het inhuren van Bekende Nederlanders en met behulp van “harvesting” en “artificial intelligence”.

Bij de strijd tegen “desinformatie” zijn ook de inlichtingendiensten en Landmacht betrokken, waarmee het een militair karakter heeft. Naast het verzamelen van informatie over burgers en sentimenten met nepaccounts, ondermijnen deze diensten kritische journalisten en invloedrijke burgers door de inzet van trollen. De centrale coördinatie van de militaire operatie in het geallieerde machtsblok ligt bij de NAVO. Binnen Europa heeft ook de Europese Unie een coördinerende rol.

Het hoogste orgaan in Nederland is het Directeurenoverleg Desinformatie van Binnenlandse Zaken. Onder meer het RIVM, NCTV, LIMC, AIVD, Politie, Meertens Instituut en Beeld & Geluid houden zich bezig met mind-control, gedragsbeïnvloeding en censuur. Dit gebeurt in samenwerking met grote techbedrijven zoals Facebook en YouTube. Overlegorganen zijn de werkgroep desinformatie, Red team, Denktank Desinfo, Democratie Actieplan en TechTegenCorona, bestaande uit 300 techbedrijven en tweeduizend techexperts.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nederland

Verbazing over kledingkeuze overvallers TEFAF-kunstbeurs: ‘Peaky Blinders?’

Published

on

TEFAF

Vier mannen pleegden vandaag op klaarlichte dag een gewapende overval op de internationale kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Niet alle verdachten zijn nog gepakt, maar online circuleert inmiddels een video van de overval. En op social media verbaast men zich voornamelijk over de kledingkeuze van de overvallers.

Rond 11.40 uur vandaag kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een overval in het TEFAF-gebouw. Gewapende overvallers zouden in de kunstbeurs meerdere juwelen hebben gesloten en sloegen daarna op de vlucht.

Roof in TEFAF kunstbeurs Maastricht

Inmiddels heeft de politie twee verdachten aangehouden. Momenteel wordt op de A2 nog een grote zoekactie gehouden naar de overige rovers. Het Franse La Tribune de l’Art was de eerste die het nieuws naar buiten bracht en plaatste daarbij twee foto’s van ingeslagen vitrines.

Kledingkeuze overvallers lijkt op Peaky Blinders

Inmiddels gaat er op social media een video rond waarop de roof te zien is. Daar zien we vier gewapende mannen het glas van een vitrine inslaan. Wat zij precies hebben meegenomen, kan de politie nog niet bevestigen.

Hoewel de overval voor de betrokkenen natuurlijk een ingrijpend incident is, klinkt daar op social media ook de nodige hilariteit. Waarom? Volgens sommigen lijken de overvallers toch behoorlijk op een „mislukte versie” van de Peaky Blinders. Oftewel de Britse boeven uit de welbekende Netflix-serie.

Op de video is namelijk te zien dat de overvallers gekleed zijn in kostuum en een iconische platte Peaky Blinders-pet dragen. Daarnaast concluderen twitteraars dat de overval er wel behoorlijk amateuristisch uitziet.

De TEFAF, oftewel The European Fine Art Fair, is een kunst- en antiekbeurs met internationale bekendheid. Deze toonaangevende beurs keert jaarlijks terug in het Maastrichts Expositie en Congres Centrum (MECC). Afgelopen weekend ging de beurs, na de nasleep van de pandemie, weer open voor publiek. De kunstbeurs verwachtte meer dan 240 handelaren uit zo’n twintig landen.

Het is niet voor het eerst dat de beurs met dieven te maken krijgt. Zowel in 2010 als in 2011 werden hier evenals juwelen gestolen ter waarde van honderdduizenden euro’s.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

‘BBB kan grootste partij van Nederland worden’

Published

on

bbb

Het verzet tegen de aangekondigde stikstofmaatregelen van het kabinet lijkt zich niet alleen bij boeren te beperken, maar ook bij burgers. BoerBurgerBeweging (BBB) ​​heeft vandaag (zondag 26 juni) maar liefst 18 zetels gewonnen in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Daarmee is de partij van lijsttrekker Caroline van der Plas vrijwel de tweede partij in Nederland, slechts drie zetels achter de VVD. Volgens De Hond heeft BBB de potentie om bij de komende Provinciale Statenverkiezingen over negen maanden de grootste partij van Nederland te worden.

In een toelichting op de peiling spreekt De Hond van een op handen zijnde historische politieke verschuiving, zeker met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2023. “Het is maar een paar keer voorgekomen dat in de peilingen naar politieke voorkeur, die ik in de afgelopen 45 jaar was de verschuiving niet alleen een zeer significante, maar ook een voorbode van iets veel groters, ofwel wat er daarna gebeurde in de politiek of wat er zou gebeuren bij de volgende verkiezingen. deze week zijn gebeurd.” En later: “De electorale krachten die nu in opkomst zijn, zijn misschien wel de eerste schokken die de seismograaf aangeeft voor een grote aardbeving in politiek Nederland.”

Gigantische opmars
BBB wint vier zetels van de bewogen afgelopen ‘stikstofweek’, met het boerenprotest in Stroe op woensdag 22 juni. Vorige week stond de partij van Van der Plas op 14 zetels in de peiling, deze week zijn dat er 18. Voor BBB, dat nu nog maar 1 zetel in de Tweede Kamer heeft, een enorme opmars waar de huidige coalitie onder leiding van VVD en D66 zorg voor moet dragen. Deze twee partijen verliezen samen 25 zetels in de peiling. De VVD heeft -13 zetels en heeft 21 zetels. D66, de grote rivaal van BBB, is pas de vijfde partij in het land met 12 zetels in de peiling. Dat is de helft van het huidige aantal zetels.

Ook na de afgelopen week blijft het geplaagde CDA stabiel op 7 zetels, een verlies van 8 zetels. JA21, dat drie zetels heeft in het huidige parlement, moet in de peiling van vandaag 2 zetels inleveren en staat nu nagenoeg op 8 zetels. Joost Eerdmans, de kapitein van JA21, presenteerde vorige week samen met Van der Plas een gezamenlijk alternatief stikstofplan. Dat wordt niet beloond voor JA21. Sterker nog, volgens opiniepeiler De Hond stal de BBB ook enkele zetels in de peiling van JA21. Volgens De Hond gaat de winst van BBB ook grotendeels ten koste van de VVD.

Potentiële overstappers
Volgens De Hond is de partij van Van de Plas in staat gebleken om met name kiezers aan de rechterzijde van het politieke spectrum te mobiliseren. Als de BBB nog het politieke tij heeft richting de Provinciale Statenverkiezingen in maart, kan de BBB volgens De Hond de grootste partij van Nederland worden. “Er is weinig fantasie voor nodig om je voor te stellen wat er aan die kant gaat gebeuren als de kans reëel is dat de BBB op PS2023 groter wordt dan de VVD. Er zijn voldoende kiezers onder de potentiële JA21- en PVV-stemmers die dan naar de BBB zouden kunnen overstappen.”

Pieter Omtzigt is een factor die nog zand in de motor van de BBB kan gooien. Als het onafhankelijke parlementslid met een politieke beweging meedoet aan de verkiezingen, kan hij volgens eerdere peilingen zetels stelen van BBB. Omtzigt gaf vorige week nadrukkelijk aan zich zorgen te maken over het lot van boeren in de stikstofdiscussie, zonder expliciet aan te geven hoe volgens hem het stikstofbeleid vorm moet krijgen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

Caroline van der Plas gaat Nederland slopen

Published

on

van der Plas

Caroline van der Plas Ze heeft een behoorlijke gunfactor, zeker bij de media, en ze wordt in de Tweede Kamer vrij breed gezien als een handige donder die het politieke handwerk verdomd snel heeft geleerd: de 55-jarige Caroline van der Plas. Ze heeft, met slechts anderhalf jaar Kamerervaring, meer positieve media-aandacht weten te genereren dan de hele PvdA-fractie bij elkaar.

Van der Plas beschikt ontegenzeggelijk over een goed politiek instinct en een bijzondere werkdrift, want als eenpitter is ze bij alle relevante debatten aanwezig. Niet alleen bij de plenaire debatten over onderwerpen die veel media-aandacht genereren, maar ook bij de veel inhoudelijker commissievergaderingen waar het ‘echte werk’ gedaan wordt, maar waar de media nauwelijks over rapporteren. In die commissiedebatten zie je types als Wilders en Baudet daarom ook nooit. Want dat kost wel veel tijd, maar levert publicitair, vinden ze, te weinig op. Maar zij van de BoerBurgerBeweging-baas doet daar wel serieus aan mee.

Wat verder opvalt, is dat van der Plas haar stukken meestal goed heeft gelezen en daar ook de essentie uit weet te halen, wat blijkt uit de doorgaans scherpe en relevante vragen die ze aan de bewindspersonen en collega’s weet te stellen. Niemand loopt tijdens de plenaire debatten zo vaak maar de interruptiemicrofoon als van der Plas. Ze is een beeldvanger. Door haar open en vooral onorthodoxe optreden is ze de darling van de kwekprogramma’s geworden. En ook de darling van de boeren en veel plattelandsbewoners, wat natuurlijk ook makkelijker wordt als je die groepen vooral naar de mond praat ….door vooral te zeggen wat zij graag willen horen. Zoals  gisteren in het stikstofdebat: dat het beleid van dit kabinet inzake de boeren ,,stuitend” is. Succes verzekerd.

Hoewel de BBB-leider ook over zaken als het corona- en het vluchtelingenbeleid haar (behoorlijk populistische) meningen geeft, is zij toch vooral de pleitbezorger van het boerenbelang. Dat doet ze niet alleen met passie, maar ook met alle demagogische trucs  die er denkbaar zijn.

Het stikstofdebat van gisteren is daarvoor illustratief. Allereerst ontkent zij dat er zo’n groot stikstofprobleem is. En daar waar er wel een probleem is, is dit niet te wijten aan de boeren. En daar waar de boeren daar ook een bijdrage aan zouden leveren, is die stikstofdepositie in nog veel grotere mate aan andere sectoren te wijten. Maar haar meest irritante retorische stellingname is: die wetenschappelijk experts rommelen ook maar wat aan met hun onbegrijpelijke modellen en hun cijfers die niet kloppen ….vindt zij.

Van der Plas weet het zeker: ,,het stikstofprobleem is door dit kabinet vooral bedacht om de boeren van hun grond te verwijderen . Maar ook om zoveel mogelijk grond vrij te maken voor woningbouw, windmolens, zonnepanelen en datacentra.” (1) Kortom: deze BBB-activiste kon zich gisteren in het debat qua demagogie volledig uitleven. Als een feitenresistente wetenschapsrelativist en complotdenker pur sang.

Haar filippica bracht Jesse Klaver een beetje tot wanhoop. Hij vond dat van der Plas zich hier gedroeg als een complotdenker en een gevaarlijke politicus omdat zij het wantrouwen in de wetenschap en experts alleen maar vergrootte. Ook door elk beleid waar ze het niet mee eens is onderuit te halen door onweerlegbare wetenschappelijke feiten te ontkennen. Vervolgens vindt hij dat ze daar zo’n stellingname ,,gif verspreidt”, waarna hij haar kwalificeerde als een ,,platte populist”.

Dat was niet sfeer bevorderend en misschien ook geen slimme kwalificatie, omdat hij haar daarmee wel erg dicht aandrukte tegen de extreemrechtse vandalen van PVV en Forum die op alle fronten nog vele graden erger zijn. Van der Plas is geen racist, islamofoob of antisemiet en ze gedraagt zich in de debatten doorgans zeer fatsoenlijk. Zij probeert, soms wel met een paar grote oogkleppen voor de feiten, tenminste nog fastoenlijk te argumenteren.

Alleen, en dat is niet te ontkennen, is zij een ongegeneerde lobbyist van het agro-complex: de boeren, de zuivelgiganten, veevoederbedrijven, supermarkten en de RABO-bank. Partijen die altijd het meest verdienden aan de inspanningen van de boer. En voor het beschermen van die heilige belangen zijn heel veel middelen ook voor haar blijkbaar toelaatbaar. Dus komen ze met het macabere voorstel: dring niet de stikstofuitstoot van boerenbedrijven terug, maar halveer het aantal natuurgebieden. !! En zoiets gaat in dit soms dwaze land ook nog serieus bediscussieerd worden.

Ik zou van der Plas niet zozeer een platte populist noemen, maar wel een platte lobbyist voor de agro-belangen. Net zoals CDA, VVD, SGP en CU dat ook altijd geweest zijn. Door feiten te ontkennen, door de milieuschade volstrekt te negeren, door te sjoemelen met regels en door de boeren op te jutten tot onverantwoorde investeringen. Het zijn dan ook deze partijen die de hoofdschuldige zijn aan het ontstaan van deze failliete landbouw-en veeteelt die met veel subsidies ontiegelijk veel milieuschade heeft aanricht.

De moedige en competente VVD-minister Christinanne van der Wal erkende dit overheidsfalen gisteren in het debat volmondig. Natuurlijk ook omdat ze beseft: als de politiek niet snel een einde aan maakt aan ons failliete agro-systeem dan gaan de rechters dat doen. Of Europa. Omdat Nederland o.a. w.b. het stikstofbeleid en het natuurbeleid al jaren in strijd handelt met haar eigen wetten. We zijn de grootste vervuiler in Europa geworden. En het agro-complex maar blijven borstkloppen: we zijn de beste van de wereld.

Ook als je de standpunten van van der Plas opportunistisch of zelfs stuitende demagogisch vindt als het om de landbouwbelangen gaat, kun je niet om de observatie heen dat ze zich in korte tijd heeft ontwikkeld van een onbetekenend groentje waarover wat denigrerend gegniffeld werd tot een politieke vedette, die uitermate serieus wordt genomen door bijna alle partijen op rechts, die haar zien als een geduchte electorale concurrent. Het machtige en voor ons milieu levensgevaarlijke agro-complex kan zich geen betere lobbyist wensen dan Caroline.

Maar lobbyisten horen niet in de Tweede Kamer. Als Kamerlid hoor je ‘zonder last’ de belangen van heel Nederland en alle Nederlanders te behartigen. Dat doet van der Plas niet. Zij is in de Kamer op afstand de belangrijkste leider van het boerenbelang, dat het milieubelang maar irrevant gelul vindt.

Maar de BBB-leider heeft de tijdgeest en agro-ondernemingen met diepe zakken mee en zal voorlopig een grote bedreiging blijven vormen voor partijen die nu hun fouten uit het verleden inzien en zich inmiddels schoorvoetend inzetten voor een ander soort landbouw. Er zijn helaas een paar miljoen Nederlanders die daar (nog) niets van willen weten. Dus die dreigen massaal over te stappen naar BBB. Vooral vanuit het CDA. Linke soep. (jv)

(1) Voor de bouw van de 1 miljoen nieuwe woningen is maximaal 1% van de landbouwgrond nodig. (CBS)

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

MAGA-Congreslid Miller noemt einde abortusrecht ‘historische zege voor witte levens’

Volgens het Republikeinse Congreslid Mary Miller is het om zeep helpen van het abortusrecht door het Hooggerechtshof ‘een historische zege voor witte levens’. Miller deed die uitspraak op een bijeenkomst… [...]

Poetin De oude wereld is voorbij

De Russische leider Poetin heeft de oude wereldorde begraven en zijn visie op de toekomst van Rusland en de wereld uiteengezet in een sleuteltoespraak. Poetin Er zijn nieuwe machtscentra ontstaan,… [...]

Deze financiële staatsgreep, ook bekend als Great Reset , is een planetaire takedown door financiële “insiders”

Great Reset Catherine Austin Fitts (CAF), uitgever van  The Solari Report  en voormalig Assistant Secretary of Housing (Bush 41 Admin.), stelt dat de zogenaamde “reset” er zo uitziet. Hoge voedsel- en brandstofprijzen… [...]

Duitsland is het middelpunt van een proxy-oorlog tussen de VS en Rusland

Het publiek in Duitsland is zich nog niet bewust van de omvang van de Duitse betrokkenheid bij de Amerikaanse proxy-oorlog in Oekraïne tegen Rusland. In een artikel van zaterdag gaf de… [...]

Peiling 26-6-22

De peiling van het bureau van Maurice de Hond gaf dit weekeinde een forse verschuiving te zien en die was bepaald niet in het voordeel van de regeringscoalitie. Volgens De Hond lijkt de peiling… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN