ma. nov 28th, 2022
Coronavirus

Inmiddels gaat er geen dag voorbij, of iemand sluit aan bij de karavaan van gelovigen die menen te weten dat een laboratorium in Wuhan de bron is van het ‘Covid’-virus.

Bij de aftrap van die ‘conspiracy theory’ werd het afgeschoten als ‘Fake News’, ook omdat het door Trump werd omarmd, en vervolgens beijverden de ‘Sociale Media’ zich om het onderwerp te censureren. Mijn oppositie tegen censuur wordt mede gevoed door dat waar we nu getuige van zijn. Als je zéker weet dat iets onjuist is, dan valt er iets voor te zeggen om het buiten het publieke discours te houden. Maar als dat oordeel over een onacceptabele theorie gestoeld is op de consensus binnen een bepaalde groep invloedrijke ‘Witte Jassen’ (autoriteiten), en die consensus schuift vervolgens op waardoor die censuur niet meer te handhaven is, dan lanceer je die ‘conspiracy theory’ met een catapult. Die heeft liggen stomen in de hoge-druk-pan.

Dat roept dan weer reacties op van mensen die, zoals ondergetekende, constateren dat er niets veranderd is. Er zijn geen nieuwe feiten. Was die censuur dan wellicht een ‘boos plan’ om die ‘conspiracy theory’ juist aan meer draagvlak te helpen? Of had iedereen ‘goede bedoelingen’, maar is dit weer zo’n inmiddels slaapverwekkend geval van ‘experts’ die helemaal geen expert zijn?

Waar is de ‘smoking gun’? Die is er niet. Sterker nog, om die ‘conspiracy theory’ nieuw leven in te blazen moeten uiteenlopende feiten die er gaten in schieten nog even onder de mat worden gefrommeld. Zoals eerder reeds benadrukt op dit blog, mis ik de kennis om met zekerheid te zeggen of ‘Covid’ een ‘natuurproduct’ is, spontaan ontstaan, zoals tal van virussen muteren, en ‘Covid’ zelf ook muteert, al zeiden sommige ‘experts’ in het begin dat de kans daarop ‘uitermate klein’ was, en dan op enig moment leiden tot zieke mensen, of dat het pertinent onmogelijk is dat dit virus op natuurlijke wijze is gemuteerd. Dan ook graag het onomstotelijke bewijs. Bij voorbaat dank.

Dat er wereldwijd in laboratoria ‘Gain of Function’-onderzoek werd gedaan, en dat Dr. Fauci en andere prominente figuren uit het voorbije jaar de drijvende krachten waren achter dat onderzoek, en via de instituten of liefdadigheidsinstellingen waarvan zij de fondsen beheerden miljoenen in dat onderzoek hebben gestoken, dat ontkent helemaal niemand (meer). Dat het laboratorium in Wuhan één van de onderzoekscentra was die geld kregen van de ‘Fauci-club’ voor (onder andere) dat soort onderzoek, ontkent (inmiddels) ook niemand meer. En we kunnen er niet omheen te constateren dat de eerste geregistreerde uitbraak van ‘Covid’ in Wuhan plaatsvond.

Let echter op dat woordje ‘geregistreerde’, want onderzoekers elders in de wereld die ‘samples’ van rioolwater, en bloed van patiënten met mysterieuze aandoeningen achteraf onderzochten op ‘Covid’, meldden dat het virus wereldwijd al kon worden aangetoond vér voor de uitbraak in Wuhan de Chinese overheid inspireerde tot een radicale ‘Lockdown’, en de rest is geschiedenis. Maar als je de Chinezen beschuldigt, dan mag je verwachten dat ze ook aandacht vragen voor mysterieuze ademhalingsziekte in Virginia en Wisconsin, die mogelijk ook ‘Covid’ was, maar dan wel ver voordat de Chinezen zelf in Wuhan de stekker eruit trokken.

Hoewel de meeste aanhangers van de ‘conspiracy theory’ uitgaan van een ongelukje, is er ook een groeiende groep heethoofden die er ‘biological warfare’ van maken. In die extensie van de oorspronkelijke ‘conspiracy theory’ zou ‘Beijing’ opzettelijk de eigen bevolking besmet hebben, om de Verenigde Staten te onttronen als absolute Heerser over de Hele Wereld. Het zou grappig zijn, als het niet zo verschrikkelijk gevaarlijk was. De eigenzinnige Amerikaanse afgevaardigde, en arts, Rand Paul, die vanaf het begin die ‘conspiracy theory’ van een ongelukje onderzocht wilde hebben, en daarom de confrontatie met de Heilige Dr. Fauci niet uit de weg ging, was zelf voorzichtig genoeg om niet stellig te beweren dat het virus ‘manmade’ is.

Als ‘Covid’ een ‘manmade’ virus is, en zelfs als daarnaast voor 100% zeker is dat het in het laboratorium in Wuhan werd gemaakt, zitten we nog steeds met het probleem dat we geen ‘Smoking Gun’ hebben. Dan kan het nog een ‘ongelukje’ zijn waardoor dat virus ontsnapt is, wat autonoom de reden was voor Obama om dat soort onderzoek op Amerikaanse bodem te verbieden, alhoewel Dr. Fauci wel geld van Amerikaanse belastingbetalers mocht gebruiken om dat onderzoek in Europa en China voort te zetten, met de hier al eerder gemelde doorbraak aan de ‘Erasmus Universiteit’ in Rotterdam als mijlpaal. Reden voor een feestje! (Of toch niet?).

Want als het ‘manmade’ was, dan moeten we ook rekening houden met opzettelijke verspreiding. En dan valt China eerder af, als dat virus in Wuhan werd uitgezet. Dan was het een ‘wapen’ dat weliswaar in China zelf ontwikkeld was (als dat aangetoond kan worden, wat op dit moment niet het geval is), maar daar val je dan niet de eigen bevolking mee aan. Dan zitten we hoe dan ook al ver in ‘waanzinland’, en kom je terecht bij ‘James Bond’-scenarios van de ‘Mad Scientists’ of ‘Big Pharma’ die de wereldbevolking willen decimeren, ons een totalitaire toekomst binnen willen leiden, en/of maximale winsten willen halen uit de verkoop van experimentele vaccins zonder aansprakelijkheid. Zie daar de versmelting van ‘Virus-Wappies’ die ineens op dezelfde pagina hun eerdere antagonisten tegenkomen, en nu aan de hand van Facebook, Twitter en Google zij aan zij optrekken tegen die ‘Ellendige Chinezen’.

Zullen we ‘Hollywood’ even uitschakelen, en terugkeren naar de realiteit? Feiten en harde bewijzen, en met minder geen genoegen nemen? En vér weg blijven van ‘spin’ in de media op aanreiken van ‘veiligheidsdiensten’ met een extreem bedenkelijke reputatie? Omdat we nog langer willen leven, in voorspoed en geluk?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord