23 september 2021

INDIGNATIE

Indignatie.nl jaagt altijd naar interessante, belangrijke en controversiële perspectieven grotendeels uitgesloten van de mainstream media

4 ondergerapporteerde tekenen dat papiergeld op sterven na dood is

contant geld

Hieronder kijken we naar vier opzettelijk genegeerde redenen waarom  extreme liquiditeit  papiergeld verdrinkt.

Reden 1: Het Taper-debat is misschien helemaal geen debat

Hier kijken we verder dan de aflopende krantenkoppen en stellen we een simpele vraag: zou een “afbouw” van QE door de Fed er echt toe doen?

Zoals we elders hebben geschreven, is het Great Taper Debate minder een debat dan een expertcircus, dat voor altijd de klassieke maar complementaire debatten aanwakkert over  inflatie versus deflatie ,  goud versus de dollar  en  Fed-speak versus eerlijkheid .

Natuurlijk zijn dergelijke onderwerpen, inclusief de grote “afbouw”, allemaal kritieke kwesties die tegengestelde standpunten en sombere discussies waard zijn.

De wereld heeft nu meer dan ooit behoefte aan een open, transparant en respectvol (in tegenstelling tot tiranniek) debat.

Als de Fed bijvoorbeeld het bijdrukken van geld zou afbouwen, is het logisch om aan te nemen (en te argumenteren) dat dit zou neerkomen op dalende obligaties, stijgende rentes, deflatoire krachten, een sterkere dollar en enorme tegenwind voor risicovolle activa zoals aandelen en onroerend goed.

Maar voor velen die anders niet diep verankerd zijn in het onkruid van Wall Street (dwz normale, slimme en gewetensvolle beleggers), weten ze misschien niet dit: de Fed heeft andere trucjes in petto dan alleen “QE”.

Anders gezegd, de vrees voor de afbouw en het afbouwdebat staan ​​misschien niet zo centraal in het debat over de centrale banken als men zou denken.

Waarom?

Verborgen liquiditeitstrucs en meer brandweerslangen van de centrale bank

Omdat verborgen in de terugspoeling van de opzettelijk duistere en mysterieuze (dwz giftige) liefdesaffaire tussen Wall Street en de Fed, ongemarkeerde kleine eilanden van verborgen liquiditeitsmachten liggen, bekend als de Standard Repo Facility (SRF).

In het bijzonder verwijzen we naar het Reverse Repo Program (RRP) voor binnenlands gebruik en de FIMA-swaplijnen (voor buitenlandse crediteuren) waarmee de Fed liquiditeit in het systeem kan blijven storten, zelfs tijdens een QE-afbouw.

Het RRP-programma stelt de Fed bijvoorbeeld in staat om commerciële banken te helpen de anders lovenswaardige Basel 3-regels te vermijden (dwz te bedriegen), waardoor onze schijnbaar onsterfelijke banken de verborgen macht krijgen om de reservevereisten van Basel 3 te omzeilen  .

Zonder te diep in deze opzettelijk complexe arena te duiken, verminderen RRP-programma’s technisch gezien de liquiditeit, maar de kleine lettertjes van het programma stellen in feite steeds minder “liquide” commerciële banken in staat om Basel 3 te omzeilen, wat betekent dat ze in de praktijk niet gedwongen worden “minder liquide” te worden – gewoon gevaarlijker .

Zoals we maanden geleden waarschuwden, verslechteren de schuldensituaties en ook transparantie en waarheid; veel belangrijker is dat de  gecentraliseerde controle  over (en steun voor) een anders sterk vervormd banksysteem (en een zeepbel met risico’s voor activa) achter de krantenkoppen blijft stijgen.

Kortom, als beleggers zich afvragen waarom of hoe markten kunnen en zouden kunnen stijgen ondanks “tapere” krantenkoppen, is het antwoord verborgen in een duidelijk maar opzettelijk complex zicht. Vervorming verschuilt zich immers graag achter complexiteit.

Net als  inflatie , is de echte waarheid achter Bazel 3 en het taper-debat verborgen achter opzettelijke verduistering en verkeerde rapportage – wat normale mensen noemen, nou … leugens.

Dit betekent dat, taper of geen taper, de liquiditeit van de dollar binnen de fantasie-eilanden van de RRP-archipel zal blijven pompen en daarom  zal en kan de liquiditeit die nodig is om te helpen “opblazen” de anders gewetenloze en  wiskundig  groeidodende staatsschuld voortzetten.

Dergelijke liquiditeitstrends betekenen natuurlijk alleen maar de verdere verlaging van fiat/papiergeld.

Reden 2: Het IMF signaleert meer liquiditeit

Maar als u denkt dat de Fed het enige monetaire orgaan is dat met de dag wanhopiger wordt en dus met de dag slimmer wordt in liquiditeit, laten we dan die Wunderkinders  bij het IMF en de herinnering van Forest Gump niet vergeten  dat als het gaat om het dumpen van meer papiergeld op een toch al onhoudbare schuldenberg , “dom is net zo dom.”

Nog maar een maand geleden keurde de raad van gouverneurs van het IMF een toewijzing (de eerste sinds 2009) van speciale trekkingsrechten (SDR) goed voor een bedrag van $ 650 miljard (456 miljard in SDR) om, u raadt het al, meer wereldwijde  liquiditeit te stimuleren  .

En zoals de onderstaande grafiek bevestigt, is deze laatste allocatie een historische doozy, zelfs voor het IMF.

papiergeld

Afgezien van het bevestigen van wanhoop, hebben de voorgaande SDR-toewijzingsfeiten een directe implicatie voor dat “barbaarse overblijfsel” dat ook wel bekend staat als goud, dat zich heeft geconsolideerd boven de uitbraak van vorig jaar.

Dat wil zeggen, wanneer SDR’s worden uitgegeven (en ze hebben er net veel van uitgegeven), heeft die mand met wereldwijd papiergeld (USD, JPY, EUR, CNY, GBP en JPY) de neiging om goud te kopen.

Dat is natuurlijk weer een tegenwind voor edele metalen, maar de CNY (dwz Chinese) component van die SDR’s zal niet de enige vraaggestuurde tegenwind voor goud zijn.

Aangezien de goudreserves van Brazilië de afgelopen maanden met 100% zijn gestegen, is het de moeite waard om op te merken wie het grootste deel van die kostbare in plaats van “barbaarse” metalen heeft gekocht.

Hier is een hint: de kopers zijn de grootste handelspartner van Brazilië, namelijk China.

Maar het plot wordt dikker.

China koopt niet voor niets goud (evenals sojabonen, staal, maïs en olie) uit Brazilië

Net als Rusland kunnen de Chinezen die Braziliaanse producten in CNY kopen en verkopen, maar toch de prijzen verrekenen in goud dat in prijs zweeft (en ook terug naar de gouddorstige centrale bank van Brazilië) op basis van elke valuta, waarbij ze langzaam maar zeker negeren dat steeds meer in diskrediet geraakte en gewantrouwde wereldreservemunt bekend als de Amerikaanse dollar.

Reden 3: De wereldreservevaluta – niet zo uitzonderlijk

Maar wat dit afnemende vertrouwen, politieke gaslighting en dollarverlagende trends betreft, kunnen we onze zogenaamde “experts” bedanken in   plaats van de Chinezen of Russen, die rustig financieel schaken terwijl Powell, Lagarde en anderen komisch worstelen om het dammen onder de knie te krijgen.

Zoals Jeffrey Gundlach van DoubleLine vorige week opmerkte, runt de VS zijn economie “alsof we niet geïnteresseerd zijn in het handhaven van de status van de wereldwijde reservevaluta.”

Net als de recente terugtrekking uit Afghanistan, ziet het Amerikaanse monetaire beleid (en zijn dollar) er voor de wereld in het algemeen steeds beschamender uit.

We suggereren niet dat de “status” van de Amerikaanse dollar morgen zal veranderen, maar we zijn er sterk van overtuigd dat het bezit van echte activa in het algemeen en edele metalen in het bijzonder gewoon gezond verstand-realisme is tegen de achtergrond van  toenemende  valutafantasie die uit DC spuugt

Reden 4: Eenvoudige wiskunde en het “niet-zo-gekke” van stijgende inflatie en diepere negatieve tarieven

Een kernaspect van dat realisme komt neer op inflatie die nu  voorbij “van voorbijgaande aard” stijgt  en verandert in gewoonweg gevaarlijk.

Zoals zo vaak herhaald, hebben  negatieve reële rentes  (dwz inflatie die de rendementen op staatsobligaties overtreft) buitengewone gevolgen voor de stijgende goudprijs.

Vorige week hebben we bijvoorbeeld gepleit voor een negatieve rente die tot -15% zou kunnen dalen, wat een behoorlijk afschuwelijke inflatie zou vergen (maar we voelen ons opzettelijk ontworpen maar publiekelijk ontkend).

Met dat doel herinnerden we lezers aan eerdere momenten in de geschiedenis van de Amerikaanse schulden, toen de rente zo diep onder nul zakte toen de inflatie naar de hemel steeg – allemaal met opzet toegestaan ​​om Uncle Sam uit een schuldengat te krijgen terwijl hij het publiek een stomp gaf.

In het geval dat de prognose van -15% vandaag de dag nog steeds “gek” lijkt, houd er dan rekening mee dat de officiële CPI-maatstaf van inflatie zelf, zoals gerapporteerd door DC, gewoon een andere open CPI-leugen is van het Bureau of Labor Statistics.

Diep van binnen weten we dit allemaal.

Desalniettemin, en als  fantasie  officieel wordt geaccepteerd als een vorm van financieel beleid, plaatsen de huidige inflatieverwachtingen (gebaseerd op het 10-jarige breakeven-inflatiepercentage van de Fed) van 2,3%, afgezet tegen het huidige 10YT-rendement van 1,3%, de reële rente vandaag op “slechts”  negatieve  1% op het moment van schrijven.

Hoe gênant zelfs een  negatieve  reële rente van 1% mag zijn, dat is nauwelijks -15%, toch?

Reden om te ontspannen?

Niet zo snel.

Wiskundige realiteit versus beleidsfantasie

De inflatoire gevaren worden duidelijker als we dieper graven en rekening houden met wiskundige eerlijkheid in plaats van beleidsfantasie.

Zelfs als we het huidige CPI-percentage op jaarbasis (juli) van 5,4% inflatie gebruiken ten opzichte van het 10YT-rendement, komen we uit op een negatief  reëel rentecijfer  van -4,1%.

papiergeld

Ugh.

Maar het wordt erger.

Dat wil zeggen, als we de Chapwood-index zouden toepassen, die de   inflatie nauwkeurig meet aan de hand van de meer eerlijke schaal die door de VS in de jaren zeventig werd gebruikt (dwz voordat de inflatoire CPI-schaal handig werd “geknepen” om papiergeld er in het kielzog levensvatbaarder uit te laten zien van Nixons sluiting van het goudvenster), ligt de huidige inflatie dichter bij hoe het voelt, namelijk 12%.

Dit betekent dat wanneer afgezet tegen de huidige 10YT-rendementen, de reële rente op dit moment negatief is  ten belope  van -10,7%. Op dit moment.

Dat brengt ons terug bij het cijfer van -15% dat we voelen aankomen.

Nogmaals, lijkt het echt zo “gek” om te verwachten dat de   tarieven van 15% negatief zijn in de komende 4 jaar, 5 jaar of 10 jaar, terwijl de reële, maar opzettelijk verkeerd gerapporteerde tarieven nu al dichter bij de  negatieve  11% liggen?

Hmmm.

Goud

Als goud het helderst schijnt naarmate de reële rente dieper en sneller in het negatieve gaat, is het onze overtuiging, gebaseerd op eerlijke wiskunde en echte in plaats van gemanipuleerde inflatiecijfers of Fed-taal, dat  het “gouden tijdperk” van goud nog moet beginnen.

Of er meer fiatgeld vandaan komt: a 1) toetsenbord bij een centrale bank; 2) de verwrongen kleine lettertjes van het Reverse Repo-programma; 3) de ongekende begrotingstekorten van mentaal middelmatige beleidsmakers die op zoek zijn naar herbenoeming op COVID-signalen en tirannieke sluitingen, of 4) van de SDR-pool van het IMF, het simpele feit is dat de inflatie de geldhoeveelheid volgt, en de groeiende geldhoeveelheid is letterlijk uit de hitlijsten.

De Fed kan voorlopig doen alsof ze deze door liquiditeit aangedreven inflatie verbergt achter dubbelzinnigheid of creatieve wiskunde, maar uiteindelijk komen alle waarheden (inclusief inflatiefeiten) naar boven als de reële tarieven, zoals de papiergeldvaluta die je vandaag bezit, zinken dichter bij de oceaanbodem.

Maar zoals elke schatzoeker al weet, rot papier op zulke diepten, maar goud doet dat nooit – zelfs niet na talloze jaren van talloze mislukte pogingen van failliete regimes (van Rome tot Joegoslavië) om te doen alsof papier waarde heeft zodra het vertrouwen is verdwenen.

Maar zoals Voltaire grapte, keert uiteindelijk al het papiergeld terug naar intrinsieke waarde: nul.

Dus, welk actief wil je bezitten als het huidige fiat-valutaschip zinkt zoals iedereen die eraan is voorafgegaan?

Hier in Zürich, Zwitserland , hebben we tientallen jaren besteed aan het dienen van degenen die het antwoord al weten.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.