politie

En toen was daar opeens de sprint naar de uitgang.

Winkeliers, restaurants, kroegen en tot voor kort brave, angstige burgers, kranten en columnisten gooiden het roer om. ‘Den Haag’ kon hen nog meer vertellen! ‘Wat zegt u? De ‘wetenschap’? Welke ‘wetenschapper’, want ze zeggen allemaal iets anders! Biertje?’ En u zult denken dat ik erbij sta te applaudisseren, maar doe even een stap terug.

Overal verschijnen ’studies’ waaruit blijkt dat mensen die ‘gevaccineerd’, maar nog niet ‘geboosterd’ zijn een grotere kans hebben op ziekenhuisopname, en om op de ‘IC’ te belanden. De artsen en wetenschappers die uitgesproken vóór ‘vaccinatie’ waren proberen op allerlei manieren om een ‘draai’ te geven aan die ‘weird data’. Ook de data en begeleidende tekst van overheidsdiensten in Engeland geven datzelfde beeld. Maar de artsen en wetenschappers die vanaf het begin kritisch waren over die ‘vaccins’, of zelfs op campagne gingen om te waarschuwen dat die ‘vaccins’ je eigen natuurlijke afweer onherstelbaar zouden beschadigen, die kijken naar die ‘data’ die ze helemaal niet ‘weird’ vinden, en ze prevelen moedeloos: ’Told you so!’ Met daar tegenover een weelde aan ‘fact checkers‘ die wanhopig blijven proberen tegen te spreken wat langzaam maar zeker van een prognose realiteit lijkt te worden. En datzelfde beeld waar het de ‘all cause mortality‘ onder jongeren en jong volwassenen betreft. Een correlatie is geen bewijs voor een oorzaak, maar kun je het nog negeren, als die groep ook nog eens amper risico loopt om aan ‘Covid‘ te overlijden? Wat is hier aan de hand?

Tegelijk ontstaat er voor die groep wetenschappers een duivels dilemma als je moet constateren dat je zonder ‘booster’, maar mét een beschadigd immuunsysteem, een veel groter risico loopt op consequenties van een infectie, wat betekent dat je die mensen wellicht toch moet adviseren om door te gaan met ‘boosteren’ tot de kist, terwijl onder die wetenschappers tevens ernstige bedenkingen zijn over de toegenomen risico’s op hart- en vaatziekten als gevolg van die ‘vaccins’.

Verwacht van mij geen advies, want ik ben geen arts, en het zal voor elk individu anders zijn. Wat echter nu toch echt met de grootst mogelijke spoed ter tafel moet komen, dat is de discussie over alternatieve preventie, zoals onder andere uitgedragen door de artsen van het FLCCC. Het gebruik van ‘off label’ medicatie, samen met voedingssupplementen en algemene maatregelen op het gebied van hygiëne en ventilatie, om mensen te beschermen tegen luchtweginfecties. En, in het verlengde, een serieus onderzoek naar de ‘massapsychose’ die ons gebracht heeft waar we nu zijn.

Bij die term ‘massapsychose’ wil ik nog wel even een kanttekening plaatsen, omdat ik er stellig van overtuigd ben dat veel meer mensen die op enig moment kozen voor ‘vaccinatie’ dat niet uit volle overtuiging deden, maar eerder omdat hen werd voorgespiegeld dat het de weg was naar het herwinnen van de vrijheid van voor de ‘Lockdowns’. Dat was van meet af een leugen. Ik zeg niet dat iedereen die het zo uitventte ook wist dat het een leugen was, maar zeker de ‘vaccin-industrie’ en de ’toezichthouders’ wisten dat je met een ‘lekkend vaccin’ dat werd ingespoten nooit een luchtweginfectie de baas zou worden.

Lees ook:  De stap van Duitsland om een ​​militaire macht te worden, zal een zelfmoordpil zijn, zowel voor Berlijn als voor de EU

Het maakt verschil of iemand hysterisch (gemaakt) hunkerde naar dat ‘vaccin’, en waar nodig het halve land doorkruiste, of zelfs in het buitenland op jacht ging naar een ‘fix’, of dat mensen zoiets hadden van: ‘Whatever!’ Die eerste categorie in een patiënt voor de psychiater, maar die tweede categorie valt weinig te verwijten. Die eerste categorie, van de manische ‘vaccin-aficinados’ is volgens mij niet zo héél groot. Daarom verwacht ik ook een reactie van de ‘gevaccineerden’ die nu de conclusie trekken dat ze belazerd zijn, en al helemaal als ze doorkrijgen dat die ‘vaccins’ hun immuunsysteem heeft opgeblazen. Maar als een ‘gezondheidsfreak’ die hysterisch joeg op een ‘vaccin’ erachter komt dat ze hun eigen afweer schade hebben berokkend, berg je dan maar! Die ’sanitaire’ medemens die dagelijks druk is met het redden van de planeet, en elk etiket afspeurt op schadelijke stoffen, is niet zo vergevingsgezind.

Een terugkeer naar solide wetenschap, wat inhoudt dat onzekerheid de norm wordt, totdat elke twijfel is weggenomen, met bijgevolg individuele verantwoordelijkheid, en innovatief gebruik van bestaande medicatie en passend advies op individueel niveau in de strijd tegen infecties, wordt geblokkeerd door een heel leger propagandisten die zich hebben ingespannen voor de ‘vaccin-industrie’, en die voelen nu nattigheid. De impuls zal zijn om ‘weird data’ weg te redeneren, om een gewetensconflict uit de weg te gaan. Waar iemand zelf in goed vertrouwen propaganda bedreef, ook al speelde mee dat een toegeknepen oogje nodig was om de stroom aan inkomsten of waardering van het ‘leiderschap’ niet te frustreren, is de betere keuze om dat zinkende schip nu te verlaten. Nu nog volharden maakt het crimineel. Nu nog volhouden dat ‘2G’ de uitweg is, waar de ‘weird data’ iets héél anders zeggen, brengt mensenlevens in gevaar.

Ondertussen vallen de stukjes op hun plaats aangaande de vraag of dat virus nou ‘man-made’ was, of een natuurproduct. DIT artikel laat zien dat één van de centrale figuren in het hele ‘Gain-of-Function’-onderzoek in januari 2020 in blinde paniek reageerde, en koortsachtig overleg voerde met Anthony Fauci over de mogelijkheid van een ‘Lab-Leak’, of ‘Bioterrorisme’ met één van de door hen bestelde, en betaalde virusvarianten. En dat is geen speculatie, want de man schreef er een boek over. De fragmenten die de journalist die het artikel schreef overnam, laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Het boek trekt geen definitieve conclusie, en het bevat geen speculatie over wie, of welke organisatie er dan achter een daad van ‘bioterreur’ zou kunnen zitten. Maar de theorie van Ron Unz, dat ‘Rogue Elements’ van Amerikaanse ‘Veiligheidsdiensten’ er de hand in hadden, wordt met elke nieuwe onthulling waarschijnlijker.

Lees ook:  Waarschuwing voor de burgers in Europa: Erdogan organiseert een aanval op onze vrijheid en democratie

De belangrijkste financiers van dat ‘Gain-of-Function’ onderzoek, waren Anthoni Fauci, die miljarden Amerikaans belastinggeld beheert, Jeremy Farrar, de schrijver van dat boek, voormalig hoogleraar in Oxford, en beheerder van het Britse ‘Wellcome Trust’, de ‘Bill and Melinda Gates Foundation’, en ‘DARPA’, dat net als Fauci een ‘cutout’ gebruikte, de ‘EcoHealthAlliance’ van de Britse zoöloog Peter Daszak. Een Chinees laboratorium dat onderzoek doet voor producenten van Amerikaanse biowapens is curieus. Alleen al op basis van het gegeven dat Amerikaanse geheime diensten in november 2019 de bondgenoten waarschuwden over een op handen zijnde pandemie met vertrekpunt Wuhan, terwijl de Chinezen zelf nog niet van het bestaan wisten, maakt ‘Bioterrorism’ waarschijnlijker dan een ‘Lab Leak’. Een theorie die buitengewoon lastig te verkroppen is voor Trump-aanhangers, omdat Trump op dat moment president was. Zij strijden liever voor een ‘Lab Leak’, in het verlengde van wat Trump en zijn ‘Administratie’ al propageerden, gekoppeld aan krijgshaftige taal over het ‘Gele Gevaar’, conform de Trump-doctrine. Joe Biden’s aanhang aanbidt Fauci, en de ‘Maatregelen’, inclusief verplichte ‘vaccinatie’, met een blind vertrouwen in de ‘Staatsmacht’, op weg naar een ‘Groene Toekomst’, die ‘EcoHealthy’ zal zijn, betaald door Bill en Melinda Gates en George Soros.

Het grote enigma is waarom Europese politici, en Europese media verstek laten gaan? Zeker, ook Europese ‘experts’ speelden een rol, en ik wees eerder al op de Erasmus-universiteit als de instelling die een doorbraak bereikte in dat ‘Gain-of-Function’ onderzoek, terwijl Frankrijk dat ‘biolab’ in Wuhan bouwde, en de Duitsers met hun ‘Bio-N-Tech’ leuk verdienen aan dat ‘vaccin’ van Pfizer. Dat alles gekoppeld aan het gegeven dat ‘Davos’, waar de EU mee vergroeid is, meent dat die pandemie een waar Godsgeschenk is. Zou het dan toch zo zijn dat we niet te maken hebben met ‘Rogue Elements’, maar met een ‘Groot Complot’? Farrar hield er blijkbaar rekening mee dat hij in dat spel geofferd zou kunnen worden, en waar Fauci aan Robert Kadlec schreef dat ze in de problemen zouden kunnen komen door de band met ‘Wuhan’, zie ik Fauci daarin ook niet als de architect, al heeft hij evident veel voorbereidend werk gedaan. Kadlec zelf is voor velen die deze ontwikkeling op de voet volgen, waaronder Robert Kennedy, een ‘Prime Suspect’. De man heeft diverse teksten op zijn naam staan waarin hij ‘bioterrorisme’ bepleitte als een alternatief voor een nucleair of ‘conventioneel’ conflict. En hij was de architect van de ‘Dark Winter’ oefening aan de vooravond van ‘9/11’ en de anthrax-scare in 2001. Dat Trump juist hem belastte met de respons op ‘Covid’, en ‘Operation Warp Speed’ om een ‘vaccin’ te ontwikkelen, zou best eens Trump’s grootste blunder kunnen zijn geweest, van de vele fouten die hij maakte in de personele sfeer. Maar daarin volg ik dan Ron Unz, die inschat dat Trump zelf niet op de hoogte was. Helemaal uitsluiten dat hij wel degelijk wist dat ‘men’ hem een handje wilde helpen met zijn strijd tegen China en Iran door dat virus in die landen uit te zetten wil ik op dit moment nog niet. Maar zijn onbeholpen reactie op het moment dat dat virus vooral in Amerika zelf, en in bepaalde Europese landen huishield, lijken hem vrij te pleiten.

Lees ook:  Bolton boek "The Room Where It Happened" is het niet waard om te lezen

Echter, de nog altijd opmerkelijke strijd van Fauci, Farrar en Europese autoriteiten tegen het gebruik van ‘off-label’ medicatie in de strijd tegen dat virus, gekoppeld aan de dwangmatige ‘vaccinatie’-programma’s, met ‘vaccins’ die schadelijk zijn voor de gezondheid volgens tal van experts die buiten de discussie worden gehouden, doen de vraag rijzen wat hier nou precies de agenda is dan? Wat is hier de ‘Werking’, en wat de ‘Bijwerking’? Wie zijn de generaals? En wie zijn de ‘trouwe soldaten’? En hoe ontloop je hen als vredelievende en vrijheid-minnende burger het best? Hoe organiseer je dat ze ontwapend worden? En het allerbelangrijkste: Hoe zorgen we er als burgers voor dat onze onderlinge solidariteit in de strijd tegen het ‘Kwaad’ niet gebroken wordt? Ik ben blij met de vreedzame demonstratie in Amsterdam. Als Femke haar honden aan de lijn houdt, en de mensen met rust laat, hoeft het niet gewelddadig te worden. Nou nog iemand die luistert. Die demonstraties zijn geen bewegend behang. Die mensen hebben een punt.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord