Connect with us

Politiek

Amerikaanse multinationals domineren agrarische markt Oekraïne

Published

on

Oekraïne

Waarom sturen de VS zoveel wapens naar Oekraïne? Vast niet vanuit christelijke goedheid. Eén van de redenen – naast het feit dat de Amerikanen Rusland van de kaart willen vegen – is omdat o.a. drie grote Amerikaanse multinationals van het land van Zelensky 17 miljoen hectare groot land in hun bezit hebben. Met bijvoorbeeld graan dat niet geëxporteerd kan worden. Het gaat over Cargill, Dupont en Monsanto…

Hoewel Oekraïne grote stukken van de meest vruchtbare landbouwgrond ter wereld heeft, is de rijkdom van zijn landbouwsector al lang buiten het bereik van zijn boeren. In een land dat bekend staat als “de graanschuur van Europa” wordt de landbouw gedomineerd door oligarchen en multinationals sinds de privatisering van staatsgrond na de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991.

In de afgelopen dertig jaar is geen enkele regering in staat geweest om deze status-quo aanzienlijk te veranderen.

Terwijl aanhangers beweren dat de agrarische markt essentieel is om de buitenlandse investeringen aan te trekken die de Oekraïense landbouw nodig heeft om zijn volledige economische potentieel te bereiken, geloven veel Oekraïners dat hun landbouw alleen maar corrupter zal worden en door machtige belangen zal worden gecontroleerd als gevolg van de jren geleden ingezette nieuwe landhervorming.

De wet ” Over wijzigingen van bepaalde wetten van Oekraïne met betrekking tot de voorwaarden voor de handel in landbouwgrond” (wet 552-IX) is een sleutelelement van het liberaliseringsprogramma dat geruime tijd geleden is besproken door president Volodymyr Zelensky en de westerse internationale instellingen die zijn regering ondersteunen.

Het werd in maart 2020 aangenomen door de Verchovna Rada, het eenkamerstelsel van Oekraïne, als voorwaarde voor het verkrijgen van een lening van $ 5 miljard van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aan een financieel bedreigde regering. Onder de westerse internationale instellingen bevinden zich multinationals als Dupont, Cargill en gifmenger Monsanto (Bayer).

De moeilijke geschiedenis van grondbezit in Oekraïne

Toen Oekraïne deel uitmaakte van de Sovjet-Unie, was al het land eigendom van de staat en werkten boeren in staats- en collectieve boerderijen. In de jaren negentig privatiseerde de regering, geleid en ondersteund door het IMF en andere internationale instellingen, een groot deel van de landbouwgrond van Oekraïne en deelde het certificaten uit die individuele arbeiders konden gebruiken om eigendom te krijgen van een apart stuk grond.

Maar omdat Oekraïne in een landelijke economische neergang verkeerde en de bevolking het erg slecht had, verkochten velen hun certificaten (voor een appel en een ei) door, waardoor een proces begon dat leidde tot een toenemende concentratie van land in handen van een nieuwe oligarchische klasse. Dat is één van de kernactiviteiten van het IMF: landen leningen verstrekken, leeg plunderen en het vervolgens in de afgrond duwen.

Om dit proces van herverdeling van grond te stoppen, stelde de Oekraïense regering in 2001 een moratorium in dat een einde maakte aan de verdere privatisering van staatsgrond en bijna alle particuliere grondoverdrachten, met een paar uitzonderingen zoals erfenissen. Hoewel het moratorium bedoeld was tijdelijk te zijn, werd het herhaaldelijk verlengd vanwege het falen van de Verchovna Rada en vele presidentiële regeringen om wettelijke hervormingen door te voeren die een eerlijker systeem van grondbezit mogelijk zouden maken. 41 miljoen hectare, of ongeveer 96% van de landbouwgrond in Oekraïne viel onder het moratorium. Ongeveer 68% of 28 miljoen hectare van dit land is in particulier bezit (hoewel niet alles is verdeeld in specifieke percelen), met ongeveer zeven miljoen kleine landeigenaren in het land.

Hoewel het moratorium verdere grondaankopen verhinderde, kon de landbouwgrond nog steeds worden verpacht en veel kleine landeigenaren verpachtten hun land aan zowel binnenlandse als buitenlandse bedrijven. De regering van president Zelensky beweerde dat minstens vijf miljoen van de meer dan tien miljoen hectare staatsgrond illegaal was geprivatiseerd onder vorige regeringen.

Hoewel het moeilijk is om betrouwbare gegevens te vinden over wie Oekraïense landbouwgrond pacht (veel pachtovereenkomsten zijn niet geregistreerd), vermeldt de Land Matrix-database grote grondtransacties van in totaal 3,4 miljoen hectare, zowel door Oekraïense als buitenlandse bedrijven. Volgens andere schattingen bedraagt ​​de omvang van de grond die door de grootste bedrijven in Oekraïne wordt gehuurd meer dan zes miljoen hectare.

Opening van de Oekraïense agrarische markt

Wet 552-IX maakte een einde aan het moratorium en stond particulieren toe om vanaf 1 juli 2021 tot 100 hectare grond te kopen. Zowel particulieren als rechtspersonen (d.w.z. bedrijven) kunnen vanaf 1 januari 2024 tot 10.000 hectare kopen.

Banken kunnen land overnemen als de lening niet wordt terugbetaald, maar moeten het binnen twee jaar land veilen voor agrarische doeleinden. Personen of entiteiten die momenteel grond pachten, krijgen voorrang (“voorkooprecht”) wanneer de grond bestemd is voor aankoop. Een langdurig verbod op grondaankopen in Oekraïne door buitenlandse personen en bedrijven zal worden gehandhaafd, hoewel zij de mogelijkheid behouden om grond te leasen.

De regering en internationale instellingen hebben landhervorming gepromoot als een manier om het volledige potentieel van Oekraïense landbouwgrond te “ontsluiten” door de landbouwsector aantrekkelijker te maken voor internationale investeerders.

Arup Banerji, directeur van de Wereldbank voor Oost-Europa, zei vorig jaar nog dat de hervorming “Oekraïne in staat stellen zijn economisch potentieel te gebruiken en het leven van Oekraïners te verbeteren.”  Maar deze retoriek druist in tegen de brede oppositie van het Oekraïense publiek, met meer dan 64% van de mensen die tegen het creëren van een nieuwe agrarische markt is, bleek uit een peiling van april 2021.

Het wantrouwen van de Oekraïners is niet ongegrond. Het belangrijkste argument van de aanhangers van de landhervorming is de verwachte impact op de economische groei. Volgens de International Finance Corporation (IFC), de particuliere tak van de Wereldbank, zou het opheffen van het moratorium op de verkoop van grond de jaarlijkse bbp-groei van Oekraïne gedurende vijf jaar met ongeveer 1-2 procent doen toenemen.

Deze stijging zal naar verwachting echter vooral te wijten zijn aan “het vertrek van producenten met een lagere toegevoegde waarde en de uitbreiding van producenten met een hogere toegevoegde waarde naarmate de grondprijzen stijgen.” De Wereldbank verwacht dan ook duidelijk dat de Landhervormingswet de armere, kleinere boeren uit de landbouwmarkt zal duwen en zal helpen bij de ontwikkeling van grotere boerderijen. Het Amerikaans beleid ten aanzien van multinationals en andere (arme) landen begint steeds meer smoel te krijgen, en dateert al van vóór de door de VS georganiseerde en met miljarden dollars gefinancierde coup op het Maidanplein in Kiev in 2014.

De landhervormingswet ondermijnt de toegang van boeren tot land

Veel kleine boeren zullen in de periode voor 2024 geen grote hoeveelheden land kunnen kopen omdat land tegen (voor hen) hoge prijzen wordt verkocht en veel kleinere boeren al financieel en met schulden worstelen. Hoewel boeren hoopten te profiteren van de voorkeursrechten die door de nieuwe wet aan bestaande huurders werd verleend, is het gevolg van deze clausule dat er in feite ruilverkaveling bevorderd wordt, aangezien veel van de huurders grote (internationale) bedrijven zijn.

Zelfs wanneer de pachters kleine of middelgrote boeren zijn, staat de wet hen toe hun voorkooprechten over te dragen aan andere partijen – in wezen zien we hier het herscheppen van de dynamiek van de jaren negentig toen landeigenaren de certificaten doorverkochten die werden gegeven in de eerste golf van privatisering, waardoor de ontluikende kliek van oligarchen voor een habbekrats de controle over het grote areaal land kregen.

Bovendien, volgens het Oekraïense Netwerk voor Plattelandsontwikkeling en maatschappelijke organisaties uit Kiev en de academische wereld, “blijft de meeste particuliere landbouwgrond nog jarenlang in pachtovereenkomsten met grote commerciële boerderijen”, zodat het land misschien niet eens beschikbaar is voor individuele boeren die ze eerder hebben gekocht. En in 2024, wanneer ze concurrentie krijgen van grote bedrijven, kunnen ze het helemaal schudden omdat die hen altijd zullen kunnen overbieden.

Er is wijdverbreide bezorgdheid dat als gevolg van de ongebreidelde corruptie in Oekraïne (die volgens president Zelensky niet bestaat) en de zwakke rechtsstaat kleine boeren weinig kans zullen hebben om hun rechten na te streven in het licht van de toenemende concurrentie van de landbouwindustrie.

Voor veel burgers is het grootste probleem met deze wet de mogelijkheid van illegale inbeslagname van land door buitenlandse bedrijven, bijvoorbeeld door het ondoorzichtige eigendom van een Oekraïens bedrijf, waarbij wordt geprofiteerd van de machteloze gerechtelijke en regelgevende systemen van het land. Bij enkele van de grootste grondtransacties in Oekraïne van de afgelopen jaren waren buitenlandse bedrijven betrokken die alles in het werk stellen om de nieuwe wet te omzeilen en het eigendom van de grond te verkrijgen.

Bovendien is volgens de juridische interpretatie van de nieuwe wet het verbod op grondbezit door buitenlanders niet van toepassing op schuldeisers die grond kopen door middel van hypothecaire executie – een buitenlandse bank zou daarom mogelijk het land van een kleine boer kunnen overnemen en het op een veiling verkopen, waar grote ondernemingen steevast een voordeel hebben.

Ondersteuning voor agribusiness, niet voor kleine boeren

De Wereldbank rechtvaardigde de oprichting van een (landbouw)grondmarkt als een manier voor boeren om toegang te krijgen tot financiering. De instelling verwacht echter dat dit zal gebeuren door boeren die hun land gebruiken als onderpand voor bankleningen, en niet door financiële en institutionele mechanismen te introduceren die boeren effectief kunnen financieren. Daarentegen ontvangen de grootste landbouwbedrijven van Oekraïne veel meer van internationale kredietinstellingen zoals de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) en de Europese Investeringsbank (EIB), naast de regelmatige steun van de Oekraïense regering door middel van belastingvoordelen en subsidies.

In de afgelopen jaren waren de ontvangers van deze leningen Kernel, MHP en Astarta, die qua totale grondbezit tot de top vijf van grootste landbouwbedrijven in Oekraïne behoorden. Zo ontving Kernel sinds 2018 $ 248 miljoen aan verschillende leningen van de EBRD, ontving MHP vanaf 2010 ongeveer $ 235 miljoen van de EBRD en in 2014 ongeveer $ 100 miljoen van de EIB, en ontving Astarta $ 95 miljoen van de EBRD van 2008 en ongeveer 60 miljoen dollar van de EIB in 2014.

Buitenlandse financiële instellingen, zoals de EBRD en de EIB, financieren niet alleen de machtigste landbouwbedrijven en landeigenaren, maar ook bedrijven die behoren tot de rijkste mensen van het land – zo stond MHP-oprichter Yuriy Kosyuk in 2019 op de 11e plaats van de lijst van rijkste personen in Oekraïne. Deze oligarch kennen we nog van een akkefietje uit 2009. Toen begon hij met de bouw van een luxueus landgoed met een paleis in het dorp Khotiv, op het grondgebied van de Khotiv-nederzetting uit de Scythische tijd. Dit en enkele andere delen van de nederzetting waren eerder uit het grondgebied van een archeologisch monument gehaald. De constructie vernietigde het noordelijke deel van de nederzetting (een van de rijkste aan overblijfselen van oude gebouwen en omringd door het hoogste deel van de verdedigingswal), evenals het omringende landschap. Volgens Kosyuk zelf is “wat gebouwd is in de diepte en heeft niets te maken met de nederzetting”.

Het gaat multinationals natuurlijk niet alleen om (goedkoop en veel)  land, maar ook om kansen in Oekraïne voor de ontwikkeling, productie en gebruik van landbouwinputs zoals (GMO)zaden, landbouwchemicaliën en meststoffen, wat agribusiness-giganten als Monsanto, Cargill en
DuPont heeft aangetrokken als vliegen naar een koeienvla. Terwijl alle drie de bedrijven al geruime tijd actief zijn in Oekraïne, blijven ze er in dit voor hen Walhalla zitten, dankzij de Amerikaanse regeringen, die de Oekraïense regering natuurlijk vooral uit christelijke, vredelievende overwegingen van enorme wapenvoorraden voorzien.

Genoemde drie bedrijven hebben de beschikking over grofweg 17 miljoen hectare grond. In aanmerking nemend dat een land als Italië beschikt over 16,7 miljoen hectare landbouwgrond, dan kunnen we gerust stellen dat drie multinationals een groter gebied kochten dan heel Italië. Over de aandeelhouders in de drie multinationals (bekende namen: Vangaurd, BlackRock, Blackstone) zullen we het een andere keer hebben.

Cargill is bijvoorbeeld in Oekraïne al meer dan 20 jaar bezig. Hun activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de verkoop van pesticiden, (GMO)zaden en meststoffen. In recente jaren hebben ze hun landbouw fors uitgebreid en hebben zij flinke investeringen gedaan om extra graanopslag op te nemen. Jammer dat de havens van het land door mijnen zijn geblokkeerd…..

Monsanto, de bekende gifmenger van Bayer (één van de nazi’s ondersteunde ondernemingen van IG Farben) is actief in Oekraïne sinds
1992, en heeft een focus op zaden en landbouwchemicaliën. In 2012 verdubbelde het team van Monsanto in Oekraïne in omvang, en
in maart 2014 – slechts enkele weken nadat de democratisch gekozen president Janoekovitsj door de Amerikanen werd afgezet – investeerde het bedrijf $ 140 miljoen in het bouwen van een nieuwe zaadfabriek.

Tenslotte heeft DuPont ook een vaste plaats verworven in Oekraïne. In juni 2013 heeft het bedrijf aangekondigd dat het ook zou
investeren in een nieuwe zaadfabriek “om te voldoen aan de toenemende vraag in de regio.” Een uitbreiding van deze zaadfaciliteit is in september 2014 opgeleverd ter ondersteuning van de “verhoogde vraag van klanten” voor maïshybriden van het Pioneer-merk in Oekraïne.

Met verhoogde investeringen in zaadproductie rijzen er ook vragen over de mogelijke aantasting van genetisch gemodificeerde (GM) producten. In de zomer 2014 was er in een ondertekende overeenkomst tussen Oekraïne en de Europese Unie een clausule opgenomen (artikel 404) om het gebruik van biotechnologie uit te breiden binnen het land. Dit creëerde een opening om genetisch gemanipuleerde producten naar Europa te exporteren, een mogelijkheid waarop grote agro-zaadbedrijven al vaker hamerden.

Zoals bekend is het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen zeer omstreden. De Europese Unie zegt strenge regels en ingewikkelde vergunningsprocedures voor de teelt en commercialisering te hanteren, maar controle ontbreekt nagenoeg geheel waardoor er niet alleen genetisch gemanipuleerd dierenvoedsel op de europese markt geplempt wordt, maar ook producten die wij consumeren. Inderdaad: Frankensteinvoer.

Dertig jaar na de rampzalige privatisering van land die met hun steun in de jaren negentig plaatsvond, slaagden internationale financiële instellingen zoals het IMF en de Wereldbank erin het moratorium op te heffen dat was ingesteld om te voorkómen dat een minderheid van particuliere belangen Oekraïens land zou overnemen.

Uit de bovenstaande analyse blijkt duidelijk dat de (landbouw)grondmarkt in Oekraïne in handen is van oligarchen en (Amerikaanse) multinationals, terwijl ook China inmiddels enorme belangen in het land heeft opgebowd, en dit zal zich verder concentreren, waarbij buitenlandse investeerders en banken worden begunstigd. Helaas zal de overgrote meerderheid van de Oekraïense boeren en burgers – die de komende decennia krom moeten liggen om de enorme schuldenberg van het land (i.v.m. Amerikaanse wapenleveringen – leningen) af te lossen – ook dzee exorbitante kosten moeten dragen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: De missie van de NAVO: breek Rusland, zelfs als miljoenen mensen wereldwijd omkomen INDIGNATIE

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

EU

EU vernieuwt digitale Covid-certificaat ondanks 99% negatieve publieke feedback

Published

on

Covid-certificaat

Op voorstel van de Europese Commissie heeft het Europees Parlement, zoals verwacht, gestemd om het EU Digital Covid-certificaat met nog een jaar te verlengen. De stemming was 453 voor, 119 tegen en 19 onthoudingen.

De Covid-certificaat regeling zou op 30 juni aflopen. Eerder deze maand had een delegatie van het parlement al een “politiek akkoord” bereikt met de Commissie over de verlenging van het certificaat, waardoor de stemming van gisteren vrijwel een uitgemaakte zaak was.

De certificaatverordening werd oorspronkelijk in juni vorig jaar aangenomen, zogenaamd om “veilig reizen” tussen EU-lidstaten te vergemakkelijken. Maar het digitale EU-certificaat evolueerde snel tot het model en soms de infrastructuur voor de binnenlandse “gezondheids”- of Covid-passen die het volgende jaar de toegang tot vele andere gebieden van het sociale leven zouden beperken.

De EU heeft ervoor gekozen om het covid-certificaat te verlengen ondanks de overweldigend negatieve resultaten van een openbare raadpleging over het onderwerp die door de Europese Commissie is gelanceerd onder de noemer “Geef uw mening” en die van 3 februari tot 8 april voor het publiek toegankelijk was De raadpleging lokte meer dan 385.000 reacties uit – die bijna allemaal tegen vernieuwing lijken te zijn!

In een brief aan de Europese Ombudsman die het Franse parlementslid Virginie Joron op haar Twitter-feed plaatste, schrijft Joron:

Ik lees willekeurig honderden reacties met mijn team. Ik vond geen voorstander van verlenging van de QR-code [dus het digitale certificaat]. Op basis van dit grote onderzoek lijkt het duidelijk dat vrijwel alle reacties negatief waren.

De overwegend negatieve tendens van de reacties was inderdaad vanaf het begin duidelijk. De eerste volledige pagina met reacties, allemaal van 4 februari, is hier beschikbaar . Ze zijn natuurlijk in verschillende talen van de Europese Unie: Frans, Duits, Italiaans en ook één in het Engels.

Om de lezers een idee te geven van de teneur, hier is een vertaling van alleen de eerste regel of twee van de eerste paar reacties (beginnend vanaf de onderkant van de pagina):

Ik ben volledig tegen de vaststelling van dit certificaat, gezien wat er momenteel gebeurt met de rampzalige behandeling van Covid door de EU …

Ik wil dat deze cst [waarschijnlijk een verwijzing naar het Belgische “Covid Safe Ticket”] of vaccinpaspoort eenvoudigweg wordt geëlimineerd …

In het conceptdocument worden beweringen gedaan die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Er wordt bijvoorbeeld beweerd dat het Covid-certificaat een effectieve bescherming biedt tegen de verspreiding van het virus – welke gegevens kunnen deze bewering ondersteunen?…

Hallo, ik ben geschokt en walg van de vrijheidsdodende beslissingen die in de EU zijn genomen … met betrekking tot dit “Europese certificaat” …

Het covid-certificaat of de groene pas MOET onmiddellijk worden afgeschaft als discriminerend en ongrondwettelijk en mag niet worden ondersteund door wetenschappelijke gegevens, omdat het uitsluitend is gebaseerd op BEPAALDE maatregelen voor burgers…

Ik ben tegen de verlenging van de groene pas, die geen ander doel dient dan het creëren van discriminatie…

Ik wil nooit meer onderworpen worden aan een discriminerend certificaat…

En tot slot de Engelstalige vermelding:

Het digitale Covid-certificaat zou per direct moeten eindigen. Er zijn zoveel gegevens die het feit ondersteunen dat digitale paspoorten nul positieve invloed hebben op transmissiesnelheden en in feite zijn er in de meest gevaccineerde en sterk gereguleerde landen [sic.] covid-percentages krankzinnig …

En zo verder, enzovoort, tot 385.191 reacties.

De vernieuwing van het Digitaal Covid Certificaat betekent niet dat het direct wordt toegepast, maar dat de infrastructuur op zijn plaats blijft en dat het kan worden toegepast als en wanneer lidstaten dat nodig achten.

De huidige regels voor het bezit van een geldig digitaal EU-Covid-certificaat discrimineren niet alleen, onnodig te zeggen, tegen niet-gevaccineerde, maar ook tegen natuurlijke immuniteit, die als vluchtiger wordt behandeld dan door vaccins veroorzaakte immuniteit.

Bewijs van voltooide basisvaccinatie maakt een certificaat 270 dagen geldig; het bewijs van het ontvangen van een boosterdosis geeft voorlopig onbeperkte geldigheid. Aan de andere kant geeft een bewijs van “herstel” – waarbij een positieve PCR-test het enige geaccepteerde bewijs is – slechts 180 dagen geldigheid.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

EU

EU Een nieuwe westerse religie krijgt vorm

Published

on

eu

EU Leiders in het Westen zijn de afgelopen 12 maanden erg druk geweest met het opzetten van internationale instellingen, regelgeving en technologieën die de bevoegdheden die ze tijdens de lockdown hebben gekregen legitimeren, formaliseren en verankeren. 

EU Ze hebben hun centrale banken die protocollen ontwikkelen voor het implementeren van nieuwe digitale valuta die het toezicht op de financiële transacties van hun bevolking vereenvoudigen; op vaccins gebaseerde identificatiesystemen (zoals het digitale Covid-certificaat van de EU , de gezondheidscode van Hong Kong en de digitale passagiersverklaring van Australië ) die het volgen van personen binnen en tussen landen gemakkelijker maken; en CO2-budgetten en sociale kredietsystemen die kunnen worden gebruikt om te beoordelen wie het waard is om te reizen en een redelijke levensstandaard, en wie niet.

Westerse politici gingen tijdens de covid-periode op de vuist met het opschorten van normale vrijheden en het beheersen van het dagelijkse leven van mensen. Hun autoritarisme was zo extreem dat, achteraf bezien, de legitimiteit ervan in westerse ogen moest worden gecementeerd via een permanente reeks internationaal gecoördineerde command-and-control-structuren.

 Deze zouden een bolwerk vormen tegen uitdagingen in en buiten de rechtbank, de achterkant van politici uit het covid-tijdperk beschermen en ook hun carrière bevorderen: hun herverkiezingsvooruitzichten zullen verbeteren omdat kiezers eerder geneigd zijn het ideologische verkooppraatje te blijven slikken als het wordt gezien als ondersteund door een wereldwijde consensus.

De nieuwe mondiale instellingen, hopen politici, zullen ervoor zorgen dat de kudde diep gehoorzaam blijft aan hun leiders, in beslag wordt genomen door zelfhaat en op hun hoede blijft voor elke medemens met wie ze verzet zouden hebben georganiseerd.

Deze nieuwe westerse orde die door onze leiders wordt opgericht, is verwant aan een religieuze orde die de neo-feodale ideologie behoudt die tijdens covid tot stand kwam, terwijl de massa’s verdeeld en in een staat van zelfhaat worden gehouden. 

De drie-eenheid van inputs

Om een ​​nieuwe religie op te richten, heb je eerst een aansprekend ideologisch verhaal nodig. Dan heb je een priesterschap nodig. Ten derde heb je een geschikt hoofdkwartier nodig voor het pausdom. De eerste twee waren gemakkelijk, maar de derde blijkt een knelpunt te zijn.

Laten we eens kijken waar we staan ​​met elk van deze drie.

In de middeleeuwen was de heersende ideologie dat iedereen zondig was en dat de duivel in ons allemaal op de loer lag, een verhaal dat leidde tot constante zelfhaat en een verdeelde boerenstand. Verenigd hadden ze stand kunnen houden, maar verdeeld waren ze een gemakkelijke prooi voor de rijken. De elites van de 21e eeuw zijn op zoek naar een modern equivalent van de zondeverhalen uit de Middeleeuwen.

Het blijkt dat ze een bijna beschamend groot aantal zondeverhalen hebben om uit te kiezen, aangezien legioenen fanatici geschikte oorzaken aandragen. Mogelijke op zonde gebaseerde ideologieën omvatten wakkerheid, waarin iedereen het gevaar loopt door iedereen te worden getriggerd; eeuwige noodsituaties in het klimaat, waarin ieders activiteiten een gevaar vormen voor iedereen; en eeuwige gezondheidscrises, waarin iedereen een potentiële microbiële verspreider is voor iedereen.

De elites kunnen hun favoriete nieuwe ideologie kiezen, hoewel ze er wel een moeten kiezen. Menigten zijn gemakkelijk te leiden, maar ze zijn ook wispelturig en kunnen gemakkelijk hun lijnen vergeten. De religie die de elites kiezen om hun bevolking mee te binden, moet goed ingebed zijn om nuttig te zijn. 

Op het gebied van het priesterschap is er geen gebrek aan groepen om tot priester te reconstrueren. De beste kandidaten om de vacatures in het priesterschap in te vullen, zijn de bullshitters die al in de meeste moderne organisaties zijn ingebed: degenen die worden geassocieerd met woorden als ‘duurzaam’, ‘ethisch’, ‘veilige ruimte’, ‘diversiteit’, ‘gezondheidsbewust’, ‘inclusief’, en andere anodyne, deugd-signalerende gemeenplaatsen die een marketeer identificeren die een pestkop is geworden. 

Ze verkopen al het idee dat huidige werknemers een bedreiging voor anderen zijn en regelmatige interventies nodig hebben, zoals onbewuste vooringenomenheidstraining en andere vormen van zelfkastijding. De laag bullshitters die in bijna elke grote westerse organisatie wordt aangetroffen, staat te trappelen om de handhavers te worden van welke ideologie dan ook die hun banen zal versterken.

Dus de ideologie en het priesterschap zijn in principe op elkaar afgestemd. De bottleneck in de opbouw van een nieuwe westerse religieuze orde is het pausdom. Wat nodig is, is niet een kopie van het moderne pausdom in Rome dat relatief weinig echte macht heeft over de vele rooms-katholieken in de wereld van vandaag, maar een kopie van het pausdom dat een echte macht was om rekening mee te houden in de Middeleeuwen in Europa: een ideologische krachtpatser met enorme belastinginkomsten die de markten voor onderwijs, gezondheidszorg en spirituele diensten domineerden. 

Het leidde en stuurde priesters, hield toezicht op de leercentra, organiseerde lezen en schrijven, hield een groot systeem van hospices in stand, organiseerde verschillende oorlogen (inclusief de kruistochten), enzovoort. Het deed veel dingen die we nu als slecht zouden beschouwen, maar ook dingen die de meesten als goed zouden beschouwen, zoals het verzorgen van zieken en het levend houden van de kennis van eerdere beschavingen in kloosters en bibliotheken. Dat is het soort machtig pausdom dat nodig is om een ​​nieuwe westerse religie te verstevigen.

Waar de Heilige Stoel?

Lokale priesters hebben een pausdom nodig om redenen van coördinatie en cohesie, om te voorkomen dat ze van het ideologische voorbehoud aflopen. Stel je voor dat een plaatselijke priester zijn plaats vergeet en serieus begint te worden over ethiek of duurzaamheid (of de echte betekenis van een ander recent gekaapt en ontdaan woord) en begint te twijfelen aan bijvoorbeeld de belastingontduiking en het frequente reizen van degenen aan de top. Dat kan een mens niet hebben!

En aangezien er van tijd tot tijd nieuwe informatie opduikt, kan men er niet van uitgaan dat deze automatisch gunstig in de ideologie zal worden verwerkt, tenzij er een pausdom is om deze te interpreteren en richtlijnen te geven. Waar dergelijke begeleiding niet beschikbaar of voldoende duidelijk is, zouden mensen naar een gebied van ‘gemakkelijke priesters’ kunnen trekken, wat de hele religie zou ondermijnen. Dat kan men ook niet hebben!

Waar kunnen de elites dan een religieus hoofdkwartier vestigen van waaruit ze echt gezag kunnen uitoefenen als middel om de plaatselijke priesters in het gareel te houden? 

Hun gedachten gingen tot dusver uit naar de Wereldgezondheidsorganisatie , in de hoop dat deze keuze drie vliegen in één klap zou slaan. Het zou het misbruik van noodgezondheidsbevoegdheden tijdens lockdowns normaliseren en afkeuren; het zou automatisch een bepaald verhaal kiezen als de nieuwe ideologie; en het zou een nieuwe, op gezondheid gebaseerde internationale bureaucratie versterken die macht zou kunnen krijgen over lokale gezondheidsbureaucraten en over iedereen die onder de vlag van ‘gezondheid’ reist. 

Alles wat ‘duurzaam’, ‘ethisch’ of ‘veilig’ is, zou onder de algemene noemer ‘gezondheid’ kunnen worden geplaatst. Het pausdom zou kunnen worden gestapeld met een paar vertrouwde handen (Anthony Fauci en dergelijke) die toezicht zouden houden op de benoeming van ideologische details die door de politieke elites worden vereist, zoals passende vrijstellingen voor zichzelf en hun vrienden. 

Ze zouden ook de verantwoordelijkheid nemen voor het organiseren van inquisities om ideologische tegenstanders te neutraliseren en te elimineren. Het script voor hoe de WHO een nieuw soort middeleeuwse rooms-katholieke kerk zou worden, schrijft zichzelf bijna.

De recente poging om de nationale soevereiniteit via de WHO te ondermijnen, is het belangrijkste bewijs van coördinatie langs deze lijnen tussen de elites. Deze poging kan en moet uit elkaar worden gehaald om erachter te komen wie de poging financierde, wie de voorgestelde wetgeving schreef, welke nationale regeringen het steunden, wie binnen die regeringen het steunden, enzovoort. Dit is de eerste concrete manifestatie van de opkomst van een globalistische elite, die onderzoekers een reële kans biedt om te zien wie ‘ze’ zijn en hoe ‘ze’ zich organiseren en coördineren.

Onze Verlossers

Toch heeft de WHO een fatale fout als het gaat om het hoofdkwartier van een nieuw westers pausdom: het bestrijkt de hele wereld en wordt dus medegefinancierd door veel regeringen, waarvan sommige geen interesse hebben in wakkerheid en andere westerse ideologieën die verdeeldheid zaaien. Westerse bevolkingsgroepen. Deze regeringen vertegenwoordigen bevolkingsgroepen die genoeg ervaring hebben met kolonialisme om de ‘vernieuwing’ waar het Westen naar toe gaat, te erkennen en af ​​te wijzen. 

Dit is de belangrijkste reden waarom het voorstel aan de WHO om zich de ideologische leiding en controle over het gezondheidsbeleid over de hele wereld toe te eigenen, op zijn kop werd gezet: het werd door Afrikaanse landen in de maling genomen. Hoewel het Westen het later opnieuw kan proberen, betekent de structuur van de WHO dat elke succesvolle beslissing ook later kan worden teruggedraaid, wat geen recept is voor een goed functionerend pausdom.

De westerse elites hebben dus alternatieve kandidaten voor de Stoel nodig, voor het geval de WHO niet tot actie kan worden gedwongen. Ze hoeven de priesterschappen in Afrika of in een groot deel van Azië niet te controleren: het is hun eigen bevolking die in het gareel moet worden gehouden, in plaats van de hele wereld. In die zin was het WHO-gambiet een beetje overdreven, waarbij de behoefte aan controle over het hele Westen werd gecombineerd met een terugkeer naar het kolonialisme. 

Wat beter zou passen als een nieuw ideologisch hoofdkwartier, althans in eerste instantie, is een organisatie die voornamelijk de westerse kernbevolking bereikt en al een commando- en controlestructuur heeft. Bij voorkeur zou het iets zijn dat al verplicht is voor westerse politici die, net als kardinalen, de toekomstige pausen zouden kunnen kiezen.

De komende opstanding?

Iets als de NAVO zou heel mooi passen. 

De NAVO heeft de afgelopen 30 jaar grotendeels met haar duimen gedraaid en was wanhopig op zoek naar een nieuwe missie. De crisis in Oekraïne heeft het een tijdelijk nieuw leven ingeblazen en heeft ertoe geleid dat voorheen onafhankelijke Europese landen (zoals die vervelende eerdere uitschieters in Scandinavië, Zweden en Finland) als aspirant nieuwe leden binnenkwamen. De geografische dekking is nu bijna perfect afgestemd op die van het gewenste nieuwe pausdom. 

Het enige dat nodig is, is om te gaan van een organisatie die erop uit is ‘ons te beschermen tegen oorlog’ naar een organisatie die erop is gericht ‘ons overal voor te beschermen’. 

Een kleine stap voor de NAVO, een grote sprong voor de westerse politieke elites.

De NAVO, of een organisatie die qua reikwijdte en leiderschap erg op de NAVO lijkt, zou spoedig de mantel van een nieuw ideologisch pausdom kunnen dragen en enige directe controle kunnen krijgen over de vele kleine priesterschappen in westerse landen, waaronder op zijn minst de bullshit-industrieën en de kleinere gezondheidsbureaucratieën. 

Dit nieuwe internationale ideologische systeem zou een ongemakkelijke alliantie vormen met de toppolitici in westerse landen, die aanvankelijk door hen werd opgericht, maar in de loop van de tijd onvermijdelijk meer rivaliserend met hen zou worden. Net als in de Middeleeuwen zouden kerk en heersers ideologisch bondgenoten zijn met een gemeenschappelijke reeks slachtoffers (de overgrote meerderheid van de mensen), maar rivalen als het ging om middelen en de ultieme loyaliteit van die slachtoffers.

Wat mogen we van zo’n systeem verwachten? Een overkoepelende gezondheidsstructuur die een stroom van verdeeldheid zaaiend en ontwrichtend bijgeloof zou afkondigen, zou in de eerste plaats de productiviteit van lokale zorgverleners aanzienlijk verminderen. We hebben al een vermindering van de levensverwachting gezien in landen die lockdowns oplegden, en een vergelijkbare verslechtering van de volksgezondheid mag worden verwacht in het kielzog van toekomstig bijgeloof dat wordt aangewend voor de gezondheid. 

Op dezelfde manier zou achteruitgang worden verwacht op het gebied van de geestelijke gezondheid en de economische productiviteit van particuliere bedrijven, aangezien het toezicht op en het gekleineerd worden door een nieuw priesterschap een grote belemmering is voor de productiviteit en het concurrentievermogen. 

Achteruitgang in de gezondheid en efficiëntie van de bevolking zal niet veel uitmaken voor de politici die de ideologische invloed van een nieuw pausdom nodig hebben om hun posities te verstevigen, maar op de langere termijn zal het er toe doen voor de kracht van hun landen. Terwijl de elites profiteren van zo’n nieuw pausdom, is de prijs een verzwakking van zowel de bevolking als het land.

genaden redden

Welke krachten zijn in staat deze destructieve nieuwe ideologie te doorbreken? De twee belangrijkste kandidaten zijn concurrentie en nationalisme.

De wereld evolueert langzaam naar militaire en economische machtsblokken, met een blok bestaande uit China en Rusland en een ander blok uit het Westen. Zelfs binnen het Westblok zullen die landen en regio’s die erin slagen het nieuwe pausdom te weigeren, gedijen in vergelijking met de anderen, en de dynamische, energieke, vrijheidzoekende elementen van de bevolking aantrekken. De jaloezie die hierdoor ontstaat, zal een echte uitdaging zijn voor de nieuwe ideologieën.

Wat kan de nieuwe verlichtingsbeweging aan dit scenario doen? In veel westerse landen, waaronder de grote EU-landen, is het antwoord “op korte termijn niet veel”. De belangen die ijveren voor de consolidering van de noodbevoegdheden zijn enorm, met inbegrip van de reguliere media en de belangrijkste politieke partijen. 

Maar in andere Europese landen, zoals Zwitserland, is het antwoord “dit scenario zal waarschijnlijk helemaal worden vermeden”. Dit komt omdat dergelijke landen de realiteit van de huidige situatie al hebben begrepen en bewust buiten de westerse superstructuren blijven, waaronder zowel de NAVO als de EU. 

Het belangrijkste slagveld op korte termijn zal waarschijnlijk de VS zijn. De federalistische structuren van de Amerikanen zullen de komst van een nieuw seculier pausdom weerstaan. Maar als de NAVO gebruikt gaat worden als zetel van nieuwe pausen, zal het Amerikaanse veiligheidsinstituut sterk in de verleiding komen om zich aan te sluiten bij de andere machtige Amerikaanse belangen – Big Tech, Big Pharma, de globalisten en de wakkere beweging – die hard aandringen op ideologische zege.

De ogen van de dapperen en de vrijen in het Westen zijn op de VS gericht.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

EU

Het Melilla-hek: zuidelijke flank en dood zonder rechten

Published

on

Melilla

Nog steeds geschokt door het bloedbad van Nador, naast de grens tussen Spanje en de Europese Unie in Melilla, is het complex om een ​​analyse te maken waarbij de pijn die door deze sterfgevallen wordt veroorzaakt, wordt genegeerd. Terwijl ik deze regels schrijf, is er nog steeds geen officieel dodental, maar ze liggen dichter bij de 50 die zijn aangekondigd door organisaties ter verdediging van de mensenrechten dan bij de 23 die door de Marokkaanse regering zijn erkend.

Wat de Spaanse regering nu het meest zorgen zou moeten baren, zou zijn te eisen dat Marokko de slachtoffers niet begraaft zonder een proces van identificatie en opheldering van de oorzaken van deze sterfgevallen. Lijken mogen niet ondergronds worden verborgen zonder te voldoen aan de minimumnormen voor legaliteit met respect voor de rechten die elk slachtoffer zou moeten hebben. In dit verband moeten we de verdragen aanhalen die zijn ondertekend ter bescherming van slachtoffers van schendingen van het internationaal strafrecht .

Het is duidelijk dat we deze strafrechtelijke kwalificatie nog steeds niet procedureel kunnen bepalen, maar de beschikbare gegevens wijzen in deze richting. En natuurlijk, als de begrafenis van de slachtoffers wordt uitgevoerd zonder de minste forensische procedure, dan moeten we concluderen dat het in strijd is met deze internationale normen.

Dit zou kunnen leiden tot de activering van de bevoegdheid van het Internationaal Strafhof om een ​​mogelijke verantwoordelijkheid voor het nalaten van Spanje dat het Verdrag van Rome heeft ondertekend, op te helderen. Marokko heeft echter alleen de status van waarnemer in genoemd verdrag , hoewel artikel 23 van de Marokkaanse grondwet van 2011 bepaalt dat genocide en andere misdaden tegen de menselijkheid en mensenrechtenschendingen strafbaar zijn.

In ieder geval moet de Spaanse regering een evenwicht vinden, en dat is de grote paradox, tussen een naadloze verdediging van de mensenrechten en de echte politiek van een zeer complexe diplomatieke relatie met het Koninkrijk Marokko, dat het met bloedige en betreurenswaardig deze nieuwe aanval op onze grenzen.

Wat er is gebeurd?

Er zijn veel onbeantwoorde vragen. De eerste vraag is om te bevestigen dat Marokko zich niet echt bewust was van deze benadering van de grens van talloze mensen die oprukten met het duidelijke doel om het hek aan te vallen. Had Marokko niet de capaciteit om ze te onderscheppen voordat het het kritieke punt van de grens bereikte? Het lijkt moeilijk te geloven.

Het is duidelijk dat als Marokko had ingegrepen voordat ze het grensgebied hadden bereikt, waarschijnlijk niemand van die interventie had gehoord en dat de gevolgen niet zo dramatisch zouden zijn geweest. Wilde Marokko dan weer meer publieke repercussies – die inmiddels uit de hand lopen – door zo’n grote groep migranten de grens te laten naderen? Wilde hij onze grenzen weer onder druk zetten met hybride destabilisatiesystemen? En de grote vraag, als het vorige antwoord bevestigend is, wat zou Marokko nu kunnen nastreven met deze nieuwe migratiedruk?

Je zou kunnen zeggen dat hun politiediensten hebben opgetreden om de aanval op het hek te voorkomen, maar ik sta erop: waarom lieten ze hen toe het kritieke punt te naderen en hen vervolgens af te slachten?

Deze bewegingen worden in de meeste gevallen georganiseerd door maffia’s die handel drijven in de wanhopige wensen van mensen in rampzalige economische, politieke en sociale omstandigheden. Deze zijn het resultaat van een kolonialisme dat in de 20e eeuw zijn hulpbronnen heeft uitgebuit en een hele reeks mislukte politieke regimes heeft opgebouwd.

Het is echter, en juist om deze reden, moeilijk te geloven dat, aangezien deze groepen zijn grondgebied binnenkwamen, Marokko zich niet bewust was van hun bewegingen in zijn eigen land totdat ze Nador bereikten, waar ze zelfs in menigten door de straten liepen. Natuurlijk was wachten tot ze het hek bereikten een riskante beslissing die leidde tot de opsluiting van deze mensen en een repressie ontketende die even gewelddadig was als de onbegrijpelijke dood van deze weerloze mensen gewelddadig was.

Gelijktijdig met de NAVO-top

Toevalligheden gebeuren, maar het is te toevallig dat dit slechts vier dagen voor de start van de NAVO-top in Madrid gebeurde. Om deze reden is het ook noodzakelijk om deze afgeleide in overweging te nemen vanwege het tijdelijke samenvallen van de feiten.

De bijeenkomst in Madrid wordt deze week gehouden met als meest urgente uitdaging de oorlog van Poetin in Oekraïne. Zonder natuurlijk de uitdaging te vergeten die de Indo-Pacific-regio en de rol van China de komende jaren zullen vormen. Het belangrijkste is bovendien dat de NAVO haar rol als organisatie voor de collectieve verdediging van haar leden in de Euro-Atlantische ruimte gaat opgeven om een ​​mondiale veiligheidsorganisatie te worden .

Hier blijkt de interesse van Spanje en andere mediterrane landen om ook een Bondgenootschappelijk veiligheidsbeleid te voeren op de zogenaamde “zuidelijke flank”, gezien het gevaar dat ontstaat door de hybride dynamiek van destabilisatie die uit de Maghreb en de Sahel komt. Het is op dit punt dat het tijdelijke samenvallen van deze buitensporige actie van de Marokkaanse veiligheidstroepen verrassend is. Vermoedelijk zijn de verklaringen van de Spaanse president, Pedro Sánchez , die de actie als effectief beschreef, gedaan zonder de omvang van de catastrofe in detail te kennen.

In ieder geval staat de agenda van de bijeenkomst in Madrid nu heel dicht bij enkele gebeurtenissen die de discussie verdienen over een veiligheidsbeleid dat de maffia demobiliseert die met mensenlevens spelen en die landen die door actie of nalatigheid gebruik hebben gemaakt van de wanhoop van migranten als instrument van zijn beleid ter verdediging van zijn eigen geostrategische belangen.

Als de actie van Marokko een andere bedoeling had, zal het in plaats daarvan een nieuw argument vormen voor het zogenaamde Strategische Concept van Madrid , dat de verdediging van “de soevereiniteit en territoriale integriteit” van alle leden van het Bondgenootschap omvat. Dit zal uiteindelijk eindigen met de uitsluiting van Melilla en Ceuta van het actieterrein van de NAVO, wat nu zal blijven binnen wat Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van het Bondgenootschap, de verbintenis noemt om “elke centimeter” van het grondgebied van de lidstaten te verdedigen. Dit versterkt exponentieel de zuidelijke flank, waarin Spanje de eerste belanghebbende partij is, aangezien historisch gezien de grootste externe bedreigingen voor zijn veiligheid uit de Noord-Afrikaanse regio komen.

Maar we kunnen niet zomaar vergeten wat er is gebeurd. Het is onmiddellijk noodzakelijk om een ​​internationaal onderzoek te eisen naar deze aanvallen op de mensenrechten waarin, als Spanje geen directe verantwoordelijkheid heeft, het op zijn minst een verantwoordelijkheid heeft als burgerwacht door een gemeenschappelijke controle van de grens met Marokko in te stellen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

NAVO-top op 29 juni: een “verplicht geschenk” aan Turkije!

Turkije – Zweden en Finland hadden zich al lang bereid verklaard om lid te worden van de NAVO. Maar een dergelijke daad moet unaniem worden goedgekeurd door alle Bondgenoten. En… [...]

EU: Uiterlijk in 2035 komt benzine alleen nog maar uit het stopcontact!

“Na de EU-commissie en het EU-parlement heeft de Raad gisteravond ook gestemd om de verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen in 2035 te beëindigen. Dit is historisch! Europa is het eerste continent ter wereld… [...]

Ongelooflijke wreedheden door Spaanse grenswachten – De schande van Melilla!

Melilla! We raden zwakke lezers aan om de onderstaande video niet te bekijken. Wij hebben het ook als onze plicht om deze afbeeldingen beschikbaar te stellen. Zo behandel je mensen… [...]

De VN rouwt altijd meer om vermoorde moslims dan om gewelddadige christenen!

De Verenigde Naties hebben onlangs 15 maart uitgeroepen tot “Internationale dag ter bestrijding van islamofobie” . Deze datum is gekozen omdat op die dag een van de ergste terroristische aanslagen op moslims plaatsvond:… [...]

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset We hebben een college van B & W met een gemeenteraad. We hebben een college van Gedeputeerde Staten dat de provincie… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN