za. aug 13th, 2022
vrijheid

Overheden gebruiken angst om hun burgers te controleren en te manipuleren. Dat is nu toegegeven door leden van de Scientific Pandemic Influenza Group on Behavior (SPI-B), een subcommissie die de Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) in het V.K. adviseert. En zij kunnen het weten, want zij waren het die hiervoor pleitten en nu zeggen ze dat het om een betreurenswaardige vergissing ging. Zoals bericht in The Telegraph op 14 mei 2021:1

“Wetenschappers van een comité dat het gebruik van angst aanmoedigde om het gedrag van mensen te controleren tijdens de COVID pandemie gaven toe dat hun werk ‘onethisch’ en ’totalitair’ was. In een nieuw boek over de rol van de psychologie in de reactie van de regering op COVID-19, betuigden leden van de Scientific Pandemic Influenza Group on Behavior (SPI-B) spijt met betrekking tot deze tactiek.

SPI-B waarschuwde vorig jaar in maart dat ministers “het waargenomen niveau van persoonlijke dreiging” van COVID-19 moesten verhogen, omdat “een aanzienlijk aantal mensen zich nog steeds niet voldoende persoonlijk bedreigd voelt”.

Gavin Morgan, een psycholoog in het team, zei: “Het is duidelijk dat het gebruik van angst als controlemiddel niet ethisch is. Angst gebruiken riekt naar totalitarisme. Het is geen ethische houding voor welke moderne regering dan ook. Van nature ben ik een optimistisch mens, maar dit alles heeft me een pessimistischer mensbeeld gegeven.””

Psychologische Oorlogsvoering Bestaat Echt

De Telegraph citeert verschillende SPI-B leden, die ook allen geciteerd worden in het pas verschenen boek van Laura Dodsworth, “A State of Fear: How the UK Government Weaponised Fear During the Covid-19 Pandemic“:2

“Een SPI-B wetenschapper vertelde mevrouw Dodsworth: “In maart [2020] was de regering erg bezorgd over naleving en ze dachten dat mensen niet opgesloten zouden willen worden. Er waren discussies over angst en dat dat nodig zou zijn om naleving te stimuleren en er werden beslissingen genomen over hoe de angst op te voeren. De manier waarop we angst hebben gebruikt is dystopisch.

Het gebruik van angst is ethisch gezien zeker twijfelachtig geweest. Het was alsof er een vreemd experiment gaande was. Uiteindelijk werkte het averechts omdat mensen te bang werden’ …

Eén lid waarschuwde dat ‘mensen de pandemie gebruiken om de macht te grijpen en dingen door te drukken die anders niet zouden gebeuren … We moeten heel voorzichtig zijn met het autoritarisme dat binnensluipt” …

Een ander lid van SPI-B zei dat hij ‘verbijsterd was dat gedragspsychologie als wapen werd gebruikt’ tijdens de pandemie en dat ‘psychologen het moment gemist leken te hebben waarop het niet langer altruïstisch was en manipulatief werd. Ze hebben te veel macht en het bedwelmt hen”.

Steve Baker, plaatsvervangend voorzitter van de COVID-herstelgroep van Tory-parlementsleden, zei: “Als het waar is dat de staat het besluit heeft genomen om het publiek angst aan te jagen om naleving van de regels af te dwingen, dan roept dat uiterst ernstige vragen op over het soort samenleving dat we willen worden. Als we echt eerlijk zijn, ben ik dan bang dat het regeringsbeleid van vandaag de wortels van het totalitarisme in de kaart speelt? Ja, natuurlijk is dat zo.”‘

Het Totstandbrengen van Angst

Bijna anderhalf jaar lang kregen burgers van hun regeringen over de hele wereld, op enkele uitzonderingen na, een niet aflatende stroom met angstaanjagend nieuws over zich heen. Maandenlang kon de televisie niet worden aangezet zonder een waterval van cijfers omtrent het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen.

Zelfs toen duidelijk werd dat mensen niet en masse stierven, bleven de media ons berichten over het groeiende aantal “gevallen”, zonder ooit de cijfers in de juiste context te plaatsen of uit te leggen dat de overgrote meerderheid vals-positief was.

“Mensen worden niet graag voor de gek gehouden en willen niet in een staat van angst leven. We moeten misschien wat moediger zijn om sneller op te staan als er iets niet klopt.” ~ Laura Dodsworth

Andersoortige informatie welke het slechte nieuws enigermate had kunnen compenseren – zoals de genezingspercentages en hoeveel zogenaamde “gevallen” eigenlijk geen gevallen waren, omdat ze nooit een enkel symptoom hadden – werd gecensureerd en onderdrukt.

Ook weigerde men om de gegevens in de juiste context te plaatsen, bijvoorbeeld door na te gaan of het aantal sterfgevallen wel significant verschilde ten opzichte van voorgaande jaren. In plaats daarvan werd elk nieuw geval behandeld als een noodgeval en een teken van catastrofaal onheil.

Laat U Niet In Verwarring Brengen – Tegenstrijdigheid Is een Oorlogstactiek

Afgezien van het spervuur van louter-slecht-nieuws gegevens – welke overigens op verschillende manieren zwaar gemanipuleerd waren – worden angst en bezorgdheid ook opgewekt door mensen in verwarring te brengen. Volgens Dodsworth wordt het geven van tegenstrijdige aanbevelingen en vage instructies opzettelijk gedaan, om de mensen psychologisch kwetsbaar te houden.

“Als er een toestand van verwarring gecreëerd wordt, worden mensen steeds afhankelijker van de berichtgeving. In plaats van zich zeker te voelen over het nemen van beslissingen, wachten ze uiteindelijk op instructies van de overheid,” zei ze in een podcast-interview van 20 mei 2021 met Planet Normal.3

Als voorbeeld gaf Dodsworth de pandemische maatregelen die tijdens de Kerst van 2020 werden uitgevoerd:

“Kerstmis met het gezin mocht wel, toen weer niet, toen weer wel, toen weer niet. Iemand draait die schroef aan, draait ‘em dan weer los en dan weer aan. Het is als een martelscenario.”

Maar dat is niet alles. Zoals psychiater Dr. Peter Breggin uitlegt, kan men, door verwarring en onzekerheid bovenop angst te stapelen, een individu in een toestand brengen waarin hij niet langer rationeel kan denken. Eenmaal in een onlogische staat gedreven, zijn ze gemakkelijk te manipuleren. Ik twijfel er niet aan dat mensen in een toestand brengen waarin logica en rede niet langer geregistreerd worden, het hele punt is achter veel van de tegenstrijdige informatie die we voorgeschoteld krijgen.

Lees ook:  Syrië, al Baghdadi, Amerika en Trump: Ze hebben ALLES en NIETS gemeen

De Angstfabriek

In haar boek beschrijft Dodsworth een aantal takken van de Britse regering die psychologische oorlogsmethoden gebruiken in hun interactie met het publiek. Naast de SPI-B vinden we het:4

  • Het Behavioral Insights-team, de zogenaamde “aansporings-unit”, een semi-onafhankelijk overheidsorgaan dat “gedragswetenschappelijke inzichten toepast om beleid te formuleren, openbare diensten te verbeteren en positieve resultaten op te leveren voor mensen en gemeenschappen. “5 Dit team geeft ook advies aan andere landen.
  • De Research, Information and Communications Unit (RICU) van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat deel uitmaakt van het Office for Security and Counter-Terrorism van het Verenigd Koninkrijk, adviseert dekmantelgroepen die vermomd zijn als publieke “actiegroepen” over hoe ze “heimelijk de gedachten van mensen kunnen vormgeven.”
  • Rapid Response Unit, gelanceerd in 2018, is werkzaam over de volle breedte van het Britse kabinet alsmede het kantoor van de premier (in de volksmond bekend als “Number 10”, het fysieke adres, 10 Downing Street in Londen) om “misinformatie en desinformatie tegen te gaan.” Deze Unit werkt ook samen met het National Security Communications Team tijdens crisissituaties om ervoor te zorgen dat “officiële informatie” een maximale zichtbaarheid krijgt.6
  • Counter Disinformation Cell, dat deel uitmaakt van het Department for Digital, Culture, Media and Sport. Beide houden toezicht op sociale media en bestrijden “nepnieuws” over wetenschap in het algemeen en COVID-19 in het bijzonder, waarbij “nepnieuws” al datgeen is wat in strijd is met de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie.7
  • Government Communications Headquarters (QCHQ), een inlichtingen- en veiligheidsorganisatie die informatie verstrekt aan de regering en de strijdkrachten van het Verenigd Koninkrijk. Volgens Dodsworth is personeel van QCHQ, en zelfs leden van de 77e Brigade, ingezet om te fungeren als zogenaamde “sockpuppets” en “trollen” om de anti-vaccin en anti-lockdown berichtgeving op sociale media te bestrijden.
Commentaar: Noot van de vertaler: Een “sockpuppet” is een fictieve online identiteit, meestal worden de nepprofielen gemaakt met het oog op misleiding en het verspreiden van nepnieuws. “Trollen” is een veelgebruikte toepassing van een sockpuppet. Een troll is iemand die opzettelijk een provocerend bericht plaatst, een soort van online onrust zaaien, vaak in de hoop om een (boze) reactie uit te lokken. Kort gezegd is een sockpuppet dus een valse identiteit, waarmee mensen (waaronder trollen) proberen anderen te misleiden.
Volgens Dodsworth zijn er nog vele anderen. In haar boek beweert ze dat ten minste 10 verschillende overheidsdepartementen in het Verenigd Koninkrijk werken met “gedragsteams” om het publiek te manipuleren.

We Beginnen Het Nu Pas In De Gaten Te Krijgen

Van belang is dat de afhankelijkheid van de overheid van gedragspsychologie niet alleen het gevolg is van de pandemie. Deze tactieken worden al jaren gebruikt voor talloze PR doeleinden en terwijl de pandemie wellicht aan het afnemen is, waarschuwt Dodsworth dat er meer en meer gedragswetenschappers worden ingehuurd: 8

“Het groeit en groeit. Op dit moment heb ik het gevoel dat we ons in een maalstroom van aansporing bevinden,” zegt ze. “In het verleden zijn er oproepen geweest om het publiek te raadplegen over het gebruik van gedragspsychologie en die oproepen kwamen van de gedragswetenschappers zelf. En toch is dat niet gebeurd. We zijn nog niet geraadpleegd over het gebruik van onbewuste technieken welke op een effectieve manier onze keuzes wegnemen …

Ik hoop vurig dat dit boek [‘The State of Fear’] een bron van inspiratie zal zijn om het broodnodige gesprek op gang te brengen over het gebruik van angst, niet alleen tijdens de epidemie, maar omtrent de manier waarop we gedragspsychologie in het algemeen gebruiken.

Het betreft niet alleen een geest die uit de fles is losgelaten. Het is alsof we een Hydra hebben ontketend en je kunt zijn kop eraf blijven hakken, maar ze blijven meer van deze gedragswetenschappers in dienst nemen bij de verschillende overheidsdiensten. Het gaat om de wijze waarop de regering nu zaken doet. Het draait om angst …

Ik denk dat mensen uiteindelijk niet gemanipuleerd willen worden. Mensen houden er niet van om voor de gek gehouden te worden en ze willen niet in een staat van angst leven. We moeten misschien wat moediger zijn om sneller op te staan als er iets niet klopt.”

Angst Is Besmettelijk

Tirannen gebruiken angst al heel lang als instrument. Het is uitermate effectief, deels omdat het zich verspreidt van persoon tot persoon, net als een virus. De besmetting van angst is het onderwerp van de Nova “Gross Science” video hierboven, welke oorspronkelijk medio februari 2017 werd uitgezonden. Bij dieren worden emotionele angstreacties verraden door feromonen, welke worden afgegeven door diverse lichaamsafscheidingen, zoals zweet en speeksel.

Zoals in de video wordt uitgelegd, zullen dieren met een sterke sociale structuur, zoals bijen en mieren, alarmferomonen afgeven wanneer ze een ernstige bedreiging ervaren. De geur trekt andere leden van de korf of kolonie aan om gezamenlijk de dreiging te lijf te gaan.

Mensen lijken een soortgelijk vermogen te hebben. Wanneer mensen bang of gestrest zijn, produceren ze chemische signalen en hoewel we de geur van angst of stress misschien niet bewust herkennen, kan het een onbewuste impact hebben waardoor een ander zich eveneens bang of gestrest gaat voelen.

Lees ook:  Wat als de volgende pandemie is gericht?

Mensen hebben ook de neiging om de gevoelens van de mensen om ons heen na te bootsen en dit is weer een andere manier waarop een emotie zich als een lopend vuurtje kan verspreiden door een gemeenschap of een hele natie – ten goede of ten kwade. Gedragspsychologen noemen dit “emotionele besmetting” en betreft zowel positieve als negatieve emoties.

Als we bijvoorbeeld met een glimlach worden begroet als we iemand ontmoeten, zullen we waarschijnlijk terug glimlachen en hun gezichtsuitdrukking en gedrag nabootsen. Als iemand ons met een boze blik aankijkt, is de kans groot dat we ons plotseling ook boos voelen, ook al waren we dat eerst niet en hebben we daar ook geen subjectieve reden toe – anders dan dat iemand op de “verkeerde” manier naar ons keek.

Maar hoewel zowel positieve als negatieve emoties besmettelijk zijn, verspreiden bepaalde emoties zich sneller en gemakkelijker dan andere. Uit onderzoek dat in het Nova-rapport wordt aangehaald blijkt, dat emoties met een “hoge mate van activatie”, zoals ontzag (positieve emotie met hoge mate van activatie) en woede of angst (negatieve emotie met hoge mate van activatie) meer “viraal” zijn dan emoties met een lage mate van activatie, zoals blijdschap of bedroefdheid.

Het Nova rapport wijst er ook op dat onderzoekers Twitter en andere sociale media gegevens verzamelden om beter te begrijpen hoe emoties worden verspreid en welk soorten berichten zich het snelst verspreiden. Ze negeerden echter de primaire boosdoeners, Google en Facebook, die beide privégegevens stelen en gebruiken om het gedrag van de gebruiker te manipuleren.

Destijds, in 2017, zeiden ze dat deze informatie werd geoogst en gebruikt om manieren te ontwikkelen om publieke berichtgeving te vermijden welke massale paniek zou kunnen aanwakkeren. De COVID-19 pandemie echter lijkt volkomen op het tegendeel te wijzen. Het is duidelijk dat gedragsdeskundigen druk bezig zijn geweest met het ontwikkelen van manieren om maximale angst, bezorgdheid en paniek te genereren.

Hoe U Zichzelf Kunt Beschermen Tegen Negative Besmetting

Onderaan het rapport citeert Nova onderzoek naar drie effectieve manieren om onszelf “immuun” te maken tegen negatieve emotionele besmettingen.

  1. Leid uzelf af van de bron van de negatieve besmetting – In het geval van pandemische angstporno kan dat inhouden dat u ophoudt met het lezen van en luisteren naar de reguliere nieuwsmedia, die het afgelopen jaar heeft bewezen niet in staat te zijn nuchterheid te betrachten.
  2. Projecteer uw eigen positieve emoties op de bron van de negatieve besmetting – Als u iemand spreekt die angstig is, kan het zijn dat deze persoon uiteindelijk uw optimisme “oppikt” in plaats van andersom.
  3. Merk het verbaal op – Als iemand onbewust “negatieve signalen” afgeeft, kan het hem helpen zich te realiseren wat hij aan het doen is. (Dit werkt echter niet als de bron bewust en opzettelijk angst of bezorgdheid verspreidt).

Paniekpandemie

In een recente Tweet,9 deelde Ivor Cummins, een biochemisch ingenieur die onderzoek doet naar de onderliggende oorzaken van chronische ziekten, een korte video waarin de onderliggende oorzaak van de paniekpandemie wordt toegelicht. Waarom is de hele wereld schijnbaar gek geworden van angst?

Zoals Cummins uitlegt, is het buitensporige niveau van publieke angst het resultaat van een catastrofale feedback loop, waarbij politieke en reguliere media het publiek angst aanjagen en de angst van het publiek vervolgens de media voedt (angst verkoopt) en politici dwingt actie te ondernemen, hetgeen meer angstboodschappen genereert. En zo gaat het rond en rond.

Op een bepaald moment begint deze angstmachine echter stoom te verliezen. Om de heksenketel van de pandemie gaande te houden, werden academici ingschakeld die met doemvoorspellingen kwamen teneinde politici angst aan te jagen en de media van meer angstporno te voorzien.

De academici worden bijgestaan door niet-verkozen, ondemocratische organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, het Wereld Economisch Forum, de Verenigde Naties, het Internationaal Monetair Fonds, de Bill & Melinda Gates Foundation en Big Pharma (om er maar een paar te noemen), die deze academische doemdenkers alle van achter de schermen steunen of openlijk promoten.

Alle organisaties die door Cummins genoemd worden maken deel uit van een technocratische, ongekozen elite die voor de gehele wereld beslissingen neemt. Als we deze secundaire motor, die de eerste voedt, op de een of andere manier zouden kunnen uitschakelen, zou de wereldwijde waanzin waarschijnlijk verminderen.

De vraag is of dat haalbaar is. Robert F. Kennedy Jr. vergeleek onze huidige situatie met “een apocalyptische strijd “,10 , aangezien we te maken hebben met formidabele ondemocratische krachten met schijnbaar onbeperkte financiële middelen, politieke invloed en de mogelijkheid om het mondiale communicatielandschap te beheersen.

We hebben te maken met een globalistische agenda welke uiteindelijk totale controle wil verkrijgen door mensenrechten en de rechten van landen af te nemen, waarbij “bioveiligheid” wordt gebruikt ter rechtvaardiging van dit alles.

Onthulling van het Grote Plan

Journalist James Corbett legt in zijn Corbett Report van 16 oktober 202011 uit, dat de Grote Reset een nieuw “sociaal contract” is, dat iedereen aan zich bindt middels een elektronisch ID welke gekoppeld is aan uw bankrekening en gezondheidsdossiers, alsmede een sociaal krediet ID dat uiteindelijk elk facet van ons leven zal bepalen.

Het gaat om afschaffing van het kapitalisme en het vrije ondernemerschap welke worden vervangen door “duurzame ontwikkeling” en “stakeholder kapitalisme” – termen die hun snode, tegen de menselijkheid gerichte bedoelingen verloochenen. Zoals opgemerkt in het boek, “Technocracy: The Hard Road to World Order“:12

“… Duurzame Ontwikkeling is Technocratie … De beweging voor duurzame ontwikkeling heeft zorgvuldig haar ware identiteit, strategie en doel verborgen gehouden, maar als de sluier eenmaal is opgelicht, zult u het nooit meer anders zien. Als haar strategie eenmaal ontmaskerd is, zal al het andere duidelijk worden.”

In haar blogpost “The Great Reset for Dummies,” vat journaliste Tessa Lena het doel achter de roep om een wereldwijde “reset” samen:13

“De wiskundige reden voor de Grote Reset is dat dankzij technologie de planeet klein is geworden en het economische model van oneindige expansie is kapot – maar uiteraard willen de superrijken superrijk blijven en dus hebben ze een wonder nodig, een andere zeepbel, plus een chirurgisch nauwkeurig systeem voor het beheren van wat zij zien als ‘hun beperkte hulpbronnen’.

Aldus zijn ze desperaat op zoek naar een zeepbel die uit het niets nieuwe groei oplevert – letterlijk – terwijl ze tegelijkertijd proberen de broekriem van de boeren aan te halen, een inspanning die begint met ‘gedragsaanpassing’, oftewel het opnieuw instellen van het gevoel van de westerse boeren dat ze recht hebben op hoge levensstandaarden en vrijheden … Het praktische doel van de Grote Reset is om de wereldeconomie en de geopolitieke verhoudingen fundamenteel te herstructureren, gebaseerd op twee vooronderstellingen:

Eén, dat elk element van de natuur en elke levensvorm deel uitmaakt van de wereldwijde inventaris (beheerd door de zogenaamd welwillende staat, die op haar beurt, door middel van technologie, eigendom is van een aantal plotseling welwillende vermogende mensen).

En twee, dat alle inventaris strikt moet worden verantwoord: geregistreerd in een centrale database, leesbaar met een scanner en gemakkelijk identificeerbaar en beheerd door AI, gebruikmakend van de meest recente ‘wetenschap’.

Het doel is om alle hulpbronnen, inclusief mensen, te tellen en vervolgens efficiënt te beheren en te controleren, op een ongekende schaal, met een ongekende digitale … precisie – dit alles terwijl de meesters blijven genieten van al hun pleziertjes, zich vermaken in uitgestrekte stukken geconserveerde natuur, vrij van onnodig soeverein gepeupel en hun onvoorspelbaarheid.”

Deze nieuwe wereldwijde “activa” kunnen ook worden omgezet in gloednieuwe financiële instrumenten, die vervolgens kunnen worden verhandeld. Bijvoorbeeld, Zero-Budget Natural Farming wordt nu geïntroduceerd in India. Dit is een gloednieuw agrarisch concept, waarbij boeren de koolstof in hun bodem op de wereldmarkt moeten verhandelen als ze in hun levensonderhoud willen voorzien. Ze krijgen geen cent voor de gewassen die ze daadwerkelijk verbouwen.

Lees ook:  Het echte schandaal van het Chinese hacken

De Pandemie Was een Psychologische Exercitie

Het plan van de Grote Reset omvat werkelijk alle facetten van het leven. De geplande hervorming zal alles beïnvloeden, van regering, energie en financiën tot voedsel, medicijnen, onroerend goed, politie en zelfs hoe we in het algemeen omgaan met onze medemensen.

Het behoeft geen betoog dat een radicale verandering van ieder aspect van de samenleving onderhevig is aan problemen. Geen zinnig mens zou ermee instemmen indien hij van alle details van het plan op de hoogte zou zijn. Dus, om een aanvang te nemen met de uitvoering ervan, moesten ze psychologische manipulatie gebruiken en angst is het meest effectieve middel dat bestaat om naleving af te dwingen.

De volgende illustratie toont de centrale rol van angstzaaierij voor de succesvolle uitrol van de Grote Reset.

angst

In Een Technocratische Heerschappij Staat Social Engineering Centraal

Per definitie is een technocratie een technologische samenleving gebaseerd op social engineering. Angst is slechts één middel om te manipuleren. De gerichtheid op “wetenschap” is een ander. Telkens als iemand het er niet mee eens is, wordt hij ervan beschuldigd “anti-wetenschap” te zijn, waarbij elke wetenschap welke tegenstrijdig is aan de status quo wordt uitgeroepen tot “ontkrachte wetenschap”.

De enige wetenschap die ertoe doet is die welke de technocraten als waar beschouwen, ongeacht hoeveel bewijs er tegen bestaat. We hebben dit met eigen ogen gezien tijdens deze pandemie, toen Big Tech alles censureerde en verbood wat inging tegen de meningen van de WHO, en de WHO is slechts een radertje in de technocratische machine.

Als we blijven toestaan dat deze censuur uitgeoefend kan blijven worden, zal het eindresultaat niets minder dan verwoestend zijn. We moeten dus simpelweg blijven aandringen op transparantie, waarheid, medische vrijheid, persoonlijke vrijheid en het recht op privacy.

Indien we erkennen dat de angst die we voelen zorgvuldig is gefabriceerd zou dit ons kunnen helpen om ons te bevrijden uit haar greep en zodra we – en masse – niet langer de leugens geloven die ons worden voorgehouden, zal de motor die de angst en paniek aandrijft uiteindelijk afslaan.

Zie: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/06/18/fear-contagious.aspx

Bronnen en Referenties

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord