vr. aug 19th, 2022
apartheid

De betekenis van apart is 1) gescheiden van iets of iemand anders en 2) anders dan gewoon. Dit van oorsprong neutrale Nederlandse woord, is in alle uithoeken van de wereld bekend. Geen reden voor borstklopperij, want het wordt geassocieerd met racisme. In 1994 is de Apartheid afgeschaft in Zuid-Afrika, na jarenlange druk van de internationale gemeenschap. De Klerk en Mandela kregen gezamenlijk de Nobelprijs voor de vrede; de politieke ziekte was uitgeroeid. Het zal nog even duren voordat “apart” de negatieve lading kwijt is maar nu lijkt het erop dat we juist een nieuw hoofdstuk apartheid gaan schrijven. Ditmaal wordt het kwaad toegepast als middel; scheiding van groepen op basis van gezondheid.

De pandemie was nauwelijks aangekondigd of onze minister van VWS wist het al; “Een vaccin is de enige weg naar vrijheid”. Insiders reageerden verbijsterd. Immers, de menselijke soort heeft millennia virussen overleefd zonder vaccin en bovendien is de ontwikkeltijd te lang om het acute probleem op te lossen. Snel muterende virussen zijn per definitie extreem lastig voor ontwikkeling van antistoffen, het is een moving target. Tegen alle verwachtingen in verspreiden fabrikanten in de zomer berichten dat vaccins binnen enkele maanden beschikbaar zijn. Via spoedprocedures worden ze toegelaten tot de markt. De discussie over “wie eerst” verloopt chaotisch en raakt plotseling verweven met in welke mate verplichting kan worden opgelegd. Vol afgrijzen is dit idee categorisch door het medische, ethische en juridische systeem naar de prullenbak verwezen. De grondrechten, zoals vastgelegd in het Nederlands en Europees wetboek staan verplichting niet toe. De individuele, fysieke integriteit moet te allen tijde worden gerespecteerd.

Dit solide fundament wordt gefrustreerd als luttele weken voor de verkiezingen, dus iedereen druk, een wetsvoorstel tevoorschijn komt uit de Haagse krochten: Wijziging van de Wet publieke gezondheid – de tijdelijke wet testbewijzen covid-19.

Artikel 58rc. Verplichting

Tot de regels met betrekking tot het tonen van een testuitslag voor deelname aan activiteiten of toegang tot       voorzieningen kunnen behoren:

a. een verplichting voor personen om de testuitslag en een geldig identiteitsdocument als

bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht of artikel 2 van de Wet

Lees ook:  Ineens is iedereen socialist

identificatieplicht BES op verzoek te tonen aan degene die bevoegd is, bedoeld in de

artikelen 58k en 58l, of de onderwijsinstelling, bedoeld in artikel 58q en aan een

toezichthouder;

b. een verplichting voor degene die bevoegd is, bedoeld in de artikelen 58k en 58l, of de

onderwijsinstelling, bedoeld in artikel 58q, de persoon die geen testuitslag of geldig

identiteitsdocument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht of artikel

2 van de Wet identificatieplicht BES kan tonen, de toegang tot of het gebruik van een

publieke onderscheidenlijk besloten plaats te ontzeggen.

Lusten wij nog peultjes? Een spoedwet die, via de achterdeur, de basale grondrechten alsnog aantast. Geen verplichte vaccinatie of test, maar dat zal je moeten bezuren met maatschappelijke uitsluiting. Vurige betogen uit medische en juridische hoek maar ze zijn onverenigd en kunnen geen vuist maken. Een volksopstand is ook niet te verwachten. Vanuit de luie stoel de inwoners van Hong Kong steunen als beperking van rechten wordt opgelegd is comfortabeler dan opstaan voor de eigen vrijheid.

In de relatieve luwte na de verschrikkingen van de 1e helft van de 20e eeuw is de gedachte dat de overheid optreedt als agressor onverdraaglijk. Het rapport over de toeslagen-affaire brengt daar zo maar geen verandering in. Meer dan 100.000 gezinnen, ongeveer een half miljoen Nederlanders zijn jarenlang, structureel, bruut onrechtvaardig behandeld en zij hebben ernstig geleden. Met de verkiezingen in zicht laat het kabinet zich technisch vallen, verdeelt de schuld over de partijen en haalt de schouders op, als ook bij de andere toeslagen systematisch etnisch profileren wordt aangetoond.

Als het zo doorgaat zullen Nederlanders die hun politieke leiders volgen op het pad, geplaveid met vertrouwen, plotseling tot hun knieën wegzakken en vol ongeloof vaststellen dat ze omgeven zijn door moeras en drijfzand. De Hofvijver stinkt. Het is niet ondenkbaar dat antidemocratische spoedwetten de druppel zijn.

Alsof ze Dante Alighieri naar de kroon (corona) willen steken worden kosten noch moeite gespaard  om het heersende virus op te blazen tot inferno-achtige proporties. De eerste rapportage van het RIVM sprak van mogelijke hospitalisatie van 19%(3,4 miljoen mensen) en een mortaliteit van 3,4%(595.000 doden). Mocht dit de werkelijkheid zijn geweest, dan zou helemaal niemand een vraagteken plaatsen bij de maatregelen. Binnen 6 maanden decimeren de cijfers maar verdubbelt de paniek en komt de vrijheid in de knel.

Lees ook:  Geweld, verkrachtingen, moord: Waarschuwing voor Nederland hoe kon het misgaan in Zweden

De feiten over de ziekte:

– 98,65% wordt niet of nauwelijks ziek

– 1,35% – 235.000 mensen kunnen ziek worden

              – De mortaliteit >70 is 0,23%

– 99,95% <70 overleeft Covid19, zonder vaccin (Ioannidis – WHO website)

              – Co-morbiditeit en hoge leeftijd zijn belangrijke risicofactoren

Laat niet onverlet dat voor miljarden euro’s vaccins zijn ingekocht. Na 3-maands onderzoeken in Fase II worden ze vrijgegeven. Ongekend hoge effectiviteitsratio’s worden gedeeld; insiders fronsen. De juichberichten ten spijt is onbekend -hoe lang de bescherming duurt, -welk risico op ziekte en besmettelijkheid na vaccinatie bestaat, -de lange termijn veiligheid en effectiviteit, en onderwerpen als -kinderen <16, -gravida, -ouderen met co-morbiditeit: over de hele linie geen idee, maar iedereen moet het wel nemen. NU! Wat drijft hen toch? In het 8uur journaal van 8 maart na 15.01 minuten wordt een nieuw kanon afgevuurd, Bart Jan Kullberg, voorzitter van de gezondheidsraad. Hij start zijn eerste zin met “het lijkt er op” gevolgd door een monoloog over de noodzaak dat mensen die Corona hebben doorstaan, antilichamen aangetoond, toch gevaccineerd moeten worden. Zij hoeven maar 1 prik, geen 2. Geen publicatie te vinden, maar met “lijkt” in de eerst zin komt hij er wetenschappelijk mee weg.

De effectiviteit van een vaccin:

Het verschil tussen relatieve en absolute effectiviteit wordt niet breed gedeeld. Zie hier de cijfers van het Pfizer-BioNTech vaccin in het FDA- rapport(10 dec. 2020):

18.325 in de placebogroep, na de 2°-dosis maakten 162 covid-19 door, 3 met ernstige covid-19

18.198 in de vaccingroep, na 2°-dosis maakten 8 covid-19 door, 1 met ernstige covid-19)

De relatieve risicoreductie (RRR) = 95%. 100% x (1 – (8/18198)/(162/18325) = 95%)

De absolute risicoreductie (ARR) = 0,84% (162/18325 – 8/18198 = 0.0084 = 0.84%)

Lees ook:  Meerdere grote Duitse bedrijven willen gevaccineerde en niet-gevaccineerde mensen scheiden in kantines

Van de 36.523 personen die deelnamen hebben slechts 170 een Covidinfectie opgelopen. Zo weinig komt de ziekte dus voor in de zomer! De studie zou veel meer waarde hebben wanneer de helft een infectie had doorgemaakt. Met deze lage aantallen KAN de effectiviteit niet ondubbelzinnig worden vastgesteld.

De relatieve effectiviteit, 95%, betreft dus 170 personen en suggereert dat 1 op de 20 spuiten niet zal beschermen. Wordt de totale groep gewogen, een absolute effectiviteit van 0,84%, dan zullen 118 van de 119 spuiten niet beschermen tegen Covid-19. Het niet benoemen van de absolute effectiviteit is laakbaar en het consequent weglaten van de 0,5% (1:200) bijwerkingen, met uitval door ziekte a.g.v. de vaccinatie, misleidend.

Op basis van de beperkte kans op ziekte en sterven, nauwelijks onderzochte, nieuwe, laagpotente vaccins en aantoonbaar onbruikbare testen voor de diagnose, is het invoeren van een COVID-pas onbespreekbaar. Sterker, met volledige, transparante informatie mógen mensen afwegen of zij al dan niet mee willen doen aan dit grote medische experiment. Wie er niet voor kiest mag dan ook geen “weigeraar” genoemd worden, laat staan dat zij tot 2erangs burgers degraderen. Groepenscheiding op basis van gezondheid is ontoelaatbaar.

Staan wij op? Of heeft het Stockholmsyndroom zoveel vat op ons dat de rechten-berovende dader wordt omhelst als de bevrijder? In dat geval is spoedig vergeten hoe het allemaal zo ver heeft kunnen komen omdat we, paradoxaal, de maatregelen slikken als de route naar het oude normaal. Later komt de vraag “Welke dictator heeft dit ingevoerd?” en we antwoorden “Het was een demissionair kabinet met de grote liberale partijen”.

“They must find it difficult, those who have taken authority as truth, rather than truth as authority.” (Gerald Massey)

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord