ma. nov 28th, 2022
wapens

De afschuwelijke terroristische aanslagen in Parijs en ook in eigen land België, kunnen het debat van de private bewapening weer op gang brengen in Europa. Moeten burgers het recht hebben om zich beter te kunnen bewapenen? Kan de overheid zijn burgers wel voldoende beschermen tegen eventuele terreurdaden?

De links staan onderaan de pagina. 

Telkens er een incident met wapens is, heb je die stemmen, weg met wapens, weg met alle wapens. Maar is dat wel logisch, is dat de moreel juiste keuze, is dat überhaupt allemaal wel mogelijk en praktisch haalbaar.

Het is een gemakkelijk standpunt, wanneer je roept dat alle wapens moeten worden verboden na incidenten zoals die van Parijs en Verviers. Dat is een natuurlijke reactie, angst, wanhoop en verontwaardiging en oprecht zulke slachtpartijen willen vermijden is een begrijpelijke menselijke reactie.

Dat vrije verkoop van wapens het ook gemakkelijker maakt voor eventuele daders om aan wapens te geraken is echter een serieus misverstand. De terroristen in Parijs en Verviers waren zwaar bewapend en dat was heus niet omdat ze iets voordien in een wapenwinkel wat waren wezen shoppen.

Een studie in de VS, door (crime prevention research centre) kwam tot de vaststelling, dat in de zes staten van de VS waar je zonder vergunning een wapen verborgen mag dragen, daar ook de minste gewelddadige delicten voorkomen. Criminelen veranderen hun gedrag, passen zich aan en denken blijkbaar tweemaal na voor ze daar een slachtoffer aanpakken. De angst van de crimineel om onverwacht met één of meerdere gewapende tegenstanders te maken te krijgen, schrikt blijkbaar af. Wie had dat gedacht.

Voor links zijn het rechtse oorlogszuchtige gekken die wapens willen en er lustig op los willen knallen. Voor rechts is de linkerzijde naïef en hebben ze teveel vertrouwen in de overheid, wanneer het erop aankomt om zijn burgers te beschermen. Dat alleen in totalitaire regimes en dictaturen alle burgers ontwapend zijn is iets dat het linkse voorstellingsvermogen vaak wat te boven gaat. Het is echter het eerste wat een dictator of regime doet, de bevolking ontwapenen. Wist Aristoteles al.

Een al te vaak toegepaste strategie van de tegenstanders is de “guilty by association” aanpak. U bent voor wapens, dan bent u ook mede verantwoordelijk voor alle slachtoffers die door middel van een vuurwapen worden gemaakt. De meest hypocriete politiek correcte miljonair en filmmaker in the business “Michael Moore” deed het met “Charlton Heston” in zijn documentaire (sic) “Bowling for Columbine”. Hij stak Heston een foto van een slachtoffer onder de neus, alsof Heston en alle wapeneigenaars persoonlijk verantwoordelijk waren.

Wat beide zijden vergeten, is dat criminelen sowieso een politieke of religieuze overtuiging hebben. Wellicht speelt deze overtuiging zelfs mee en is het juist een motivatie om zijn misdaden te plegen. Dat wil niet zeggen dat iedereen die deze religie of politieke overtuiging ook is aangedaan medeverantwoordelijk is voor die misdaden. Die mensen kunnen dezelfde overtuiging hebben, maar zijn zeker niet bereid om daarvoor ook andere medemensen te vermoorden.

Beide zijden van het politiek spectrum hebben al gewelddadige groeperingen gehad. De rode brigades, Baader Meinhof, Farc, Black Panthers, lichtend pad, CCC, allemaal linkse organisaties die ontvoerden, moorden en bommen legden. Dat wil echter niet zeggen dat Peter Mertens ook een terrorist is. Zo is ook niet elke moslim een terrorist. Er zijn zeker veel gematigde moslims. Dat zijn moslims die hun geloof links laten liggen en het niet zo nauw nemen met die koran.   Gematigde islam bestaat echter niet, islam is islam. Gematigde, verlichte islam is een westerse uitvinding volgens Arabiste/juriste en auteur Anne Marie Delcambre.

De man die Gabriel Giffords neerschoot was een veellezer, zijn boekenlijst was zeer divers, George Orwell, Hitler, Marx, Hemingway, Swift, Plato, Ayn Rand, Harper Lee en Hesse. Wie van deze auteurs zou een schuldige invloed hebben gehad aan dit soort van geweld?

Wanneer er links geïnspireerde betogingen zijn zoals deze recentelijk te Brussel, of de gewelddadige gevechten in Seattle in 1999, of de dodelijke G8 protesten in Genua van 2001, Rostock Duitsland in 2007, kunnen we ons toch afvragen of het werpen van Molotov-cocktails minder erg is dan een vuurgevecht aangaan om je ideeën of overtuigingen ook met geweld te willen doordrijven. Ik denk het niet.

We moeten aanvaarden dat er gekken zijn, criminelen, gewelddadige wanhopige rebelerende halve zolen. Wie toevallig hetzelfde geloof aanhangt is niet medeverantwoordelijk. Vaak zijn politieke of religieuze motieven maar een voorwendsel voor mentaal gestoorde daders om hun misdaden te begaan. James Fallows schreef er een goed stuk over “ the cloudy logic of ‘political’ shootings”

Waar er geen vuurwapens zijn kan je ze ook niet gebruiken om onschuldige slachtoffers te maken. Dat hoor je vaak. Kan wel kloppen zou je dan meteen denken. Waar geen zwembaden staan zullen er geen mensen in een zwembad verdrinken. Maar voorbeelden zoals Kim De Gelder laten ons duidelijk zien dat een mes ook voldoende schade kan aanrichten. Niemand wil alle messen verbieden.

Spijtig genoeg is er erg weinig data beschikbaar over legaal wapenbezit en al helemaal niet over illegaal wapenbezit en de relatie tot een vuurwapen gerelateerd incident. Er zijn gissingen en speculaties, maar de cijfers uit die studies, zijn vaak die met zelfmoord als enige indicator. Eén studie in de “journal of public health” in de VS heeft ondanks het gebrek aan goede indicatoren en cijfers en met inbegrip van aanzienlijke zelfmoordcijfers een poging gedaan een overzicht te geven. Wat daarin opvalt is de zeer hoge dodentol van Mexico. Dat is een land waar er zeer strikte wapenwetten zijn en waar de arme bevolking al zeker geen wapen kan kopen. Toch zijn daar enorm veel slachtoffers te betreuren door wapengeweld. De drugskartels zijn daar uiteraard de grote verantwoordelijken.

Ondanks intensief onderzoek is er geen enkele studie die een verband kan leggen tussen geweld en wapenbezit. De reden om een wapen te kopen kan verschillend zijn, voor de sport, om te jagen, zich te verdedigen, onveiligheidsgevoel etc.. Maar we kunnen er toch vanuit gaan dat de crimineel zijn ware intenties niet gaat kenbaar maken wanneer hij/zij een wapen gaat aankopen.

Een studie uit Harvard wees alleszins uit dat moorden en wapens geen verband hebben met elkaar. Het argument dat er meer moorden zouden gebeuren indien er meer wapens in een land circuleren, is blijkbaar fout. Wie een moord wil plegen, zal daar een wapen voor vinden. Dat heeft met vuurwapens niets van doen blijkens deze studie.

We moeten het niet verder gaan zoeken dan het Groothertogdom Luxemburg. Zeer strikte wapenwetten, weing privaat wapenbezit (15 op 100 inwoners) toegelaten. Toch 0,8 moorden per 100.000 inwoners. In Zwitserland, veel privaat wapenbezit (45 op 100 inwoners) en 0,6 moorden per 100.000 inwoners.

De studie gaat zelfs een stapje verder, waar er veel wapens zijn is er weinig geweld op burgers. Dat lijkt de studie te bevestigen, die zegt dat in zes staten van de VS waar verborgen wapenbezit is toegelaten er veel minder gewelddaden met vuurwapens te betreuren zijn.

Laten we de cijfers van de VS er even bij nemen. 32.000 doden per jaar door een wapen. Dat lijkt veel. Maar er sterven daar jaarlijks meer mensen door auto ongevallen. Van die 32.000 zijn er slechts 11.000 echte moorden, vaak bendes die elkaar naar het leven staan. Het staat niet in de top 20 van mogelijke doodsoorzaken en het wordt zeker niet erger. Integendeel de trend is dalend.

In Mexico daartegen is sterven door geweld doodsoorzaak nummer vier en dit met slechts 15 wapens per 100 inwoners. In België is dat bijvoorbeeld 17wapens per 100 inwoners en 1,8 moorden per 100.000 inwoners.  in de VS 122 en in Zwitserland 45, in Zweden zijn bijna 32 wapens per 100 inwoners. In Brazilië zijn 40974 moorden per jaar en slechts 8 wapens per 100 inwoners. Dat minder vuurwapens voor minder moorden zorgen, dat zie ik niet aan die cijfers.

Een belangrijk argument is toch wel dat de bevolking gewoon het recht moet hebben om zich om het even waar en wanneer te kunnen verdedigen tegen de overheid. Overheden wantrouwen hun burgers, burgers wantrouwen terecht hun overheden.

Ook al zijn er mensen die zich maar wat graag onderwerpen aan hun overheden, toch moeten ze zich het volgende afvragen. Mogen burgers zichzelf, hun familie en bezit verdedigen tegen gewapende criminelen of terroristen en dit met hulp van hun eigen wapens. Of willen ze dat recht ontzeggen aan mogelijke slachtoffers? Ik wil hun dat recht niet ontzeggen.

As George Orwell noted: “Rifles, muskets, long-bows and hand-grenades are inherently democratic weapons. A complex weapon makes the strong stronger, while a simple weapon – so long as there is no answer to it – gives claws to the weak.”

Een ander populair doch foutief argument is dat waar mensen met wapens zijn die wapens tegen die burgers worden gebruikt, deze wapens zelfs worden afgenomen om dan tegen de eigenaar zelf te worden ingezet.

Maar helaas voor de wapen bashers, een studie van de “Chicago Law School “ zegt het anders. Schietpartijen vonden vooral plaats waar wapens verboden waren en de slachtoffers ongewapend. Straffer nog, waar slachtoffers wel gewapend waren, waren er minder gewonden.

Is het zelfs maar mogelijk om wapens uit de maatschappij te bannen. Er zijn voorbeelden genoeg waar men dat probeerde. De AK47 is vrijwel overal verboden, toch overal te koop. In landen zoals Zuid Afrika kwamen de wapens vrijwel per direct terug in de handen van de criminelen. Ondanks programma’s van de overheid om de wapens binnen te halen en zelfs beloningen te geven voor elk ingeleverde wapen.

Het idee, dat alleen de politie en het leger verantwoordelijk met wapens kunnen omgaan is ook niet correct. De voorvallen van misbruik en ongevallen zijn legio. De reden waarom agenten in België hun wapens niet meer naar huis mochten nemen, was juist omdat er teveel misbruiken waren.

Telkens wanneer er een incident is met een vuurwapen kan je het van op de eerste rij mee beleven in onze media; daar is er altijd onevenredig veel aandacht voor zulke gruwelijke feiten. Het verkoopt goed en het is al bijna zo zeldzaam en traumatisch als een vliegtuigongeluk

Angst en wanhoop wanneer geconfronteerd met onredelijk en gruwelijk geweld zoals we de voorbije weken hebben meegemaakt, zorgen weer voor de gebruikelijke steekvlam politiek. De indruk wekken dat je iets gaat doen, hoe inefficiënt ook (zoals het leger inzetten dus) is blijkbaar beter dan niets doen. Of die wetten en maatregelen ook maar iets gaan helpen is nog maar zeer de vraag. Maar het is een opmerking die blijkbaar niet relevant is wanneer er zoveel boze verontwaardiging is bij politiek en kiezer.

Zelfs zogenaamd verstandig rechts, laat zich nu vangen en staat sinds nine-eleven mee aan de wieg van immer maar meer draconische en vrijheidsberovende, privacy schendende maatregelen. Ayn Rand draait zich om in haar graf en zou deze valse profeten ook uit haar kerk ranselen. Meer overheid en minder vrijheid, kunnen en zullen nooit de oplossing zijn. Hoe is het mogelijk dat zelfs deze vermeende liberalen en verdedigers van de individuele rechten, zo laag zinken dat ze dit goedkeuren en verdedigen.

Wanneer Minister Jambon naar Groot Britannië gaat en denkt dat ze daar oplossingen hebben, zou beter het rapport over de islam en sex slavery Easy Meat eens grondig lezen. Dat hebben de Brits blijkbaar niet zien aankomen met hun geavanceerde opsporingstechnieken van de overheid. Integendeel, het is weer een voorbeeld van een totaal falende overheid. Dat weldenkend rechts, eenmaal aan de macht zijn heil gaat zoeken in repressie en privacy schending is ronduit choquerend.

Economisch zijn die maatregelen zelfmoord. Nooit in de geschiedenis is er een voorbeeld te vinden waar het inperken van vrijheden, tot meer welvaart hebben geleid.

Er is geen enkel bewijs dat “wapens verbannen en verbieden voor burgers, ook maar een beetje zou helpen. Waarom dan deze vrijheden opgeven? Waarom die vrijheid juist niet versterken? Zeker nu.

Goede opleidingen en erop toezien wie een wapen in handen krijgt is één ding, maar de idee dat strengere wapenwetgeving en een ontwapende bevolking voor een vreedzamere samenleving gaat zorgen is gewoon je reinste onzin. Poneren, dat wapens voor geweld zorgen is gewoon een valse stelling die ons afleidt van de echte problemen, die daardoor niet worden aangepakt.

Nooit, ik herhaal, nooit zal de overheid er in slagen om alle wapens te recupereren; zelfs als je eigenaars van wapens zou begraven in een bureaucratische hel (dat is eigenlijk al zo) en een radicale zoek- en vernietigingsactie op getouw zou zetten, dan nog zou je in overgrote mate, de brave burger treffen. De crimineel koopt nu eenmaal zijn wapens niet op legale manier. Strenge wapenwetten zijn op maat van de crimineel geschreven en maken van de politie de vos in het hoenderhok.

Politici moeten de oorzaken aanpakken van dit geweld en niet de middelen waarmee dit geweld werd gepleegd.

Verband wapenbezit en criminaliteit in België

http://www.pskm.be/wapenbezitcriminaliteit.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Number_of_guns_per_capita_by_country

http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Crime/Violent-crime/Murder-rate

Zwitserse oplossing

http://democratie.nu/index.php/en/nieuws/720-zwitserland-als-voorbeeld-van-veiligheid-veiligheid-en-wapenbezit-gaan-samen

Anne Marie Delcambre, gematigde islam bestaat niet

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1542152/2006/08/18/De-gematigde-islam-bestaat-niet.dhtml

Harvard study on weapons and murder.

http://www.law.harvard.edu/students/orgs/jlpp/Vol30_No2_KatesMauseronline.pdf

James Fallows “cloudy logic of political shootings

http://www.theatlantic.com/politics/archive/2011/01/the-cloudy-logic-of-political-shootings/69147/

Meer wapens, minder geweld, zegt een studie

http://www.inquisitr.com/1345830/the-more-concealed-weapon-carriers-there-are-equals-a-lesser-number-of-violent-crimes-study-shows/

Geld en vuurwapens in VS studie.

http://www.businessinsider.com/shooting-gun-laws-2012-12?IR=T

Guns and violence

http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=10881&page=1

Moorden per capita Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_intentional_homicide_rate

Top 15 doodsoorzaken in de  VS

http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr61/nvsr61_06.pdf

Dood door wapens in de VS, dalende trend

http://www.gunpolicy.org/firearms/compareyears/194/rate_of_gun_homicide

Chicage Law study.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=161637

Corrupte overheden verkochten AK 47 terug aan gangsters

http://www.news24.com/SouthAfrica/News/Corrupt-cops-may-have-sold-guns-handed-in-during-amnesty-20140604

Politieman schiet partner neer

http://www.iol.co.za/news/crime-courts/1-dead-3-hurt-in-airport-shooting-1.1695507

Politieman schiet ongewapende jongen neer

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2129490/2014/11/23/Amerikaanse-wapenparanoia-ten-top-politie-schiet-jongen-met-speelgoedgeweer-dood.dhtml

Politieman schiet eigen vrouw dood

http://www.bnr.nl/meernieuws/778096-1108/agent-schiet-eigen-vrouw-dood

Vaker misdrijven met dienstwapen

http://www.telegraaf.nl/binnenland/article20830924.ece

Media Manipulation On Gun Control

Media Manipulation On Gun Control

This short video outlines just a few of the tactics the Mainstream Media use to distort the gun debate.Audio from First Degree Liberty Podcast #14: The Media…

This short video outlines just a few of the tactics the Mainstream Media use to distort the gun debate.

Ben Shapiro and Piers Morgan on guns

Guest Ben Shapiro debates Piers Morgan on gun control, and the need, or lack thereof, for assault weapons. For more CNN videos, check out http://www.youtube….

Ben Shapiro and Piers Morgan on guns

Guest Ben Shapiro debates Piers Morgan on gun control, and the need, or lack thereof, for assault weapons. For more CNN videos, check out http://www.youtube.com/cnn or visit our site at http://www.cnn.com/video/

Piers Morgan Owned by Jesse Ventura, over and over

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Een gedachte over “België: Geef burgers het recht op eigen wapens om tegen terreur in te gaan”
  1. Ik ben zelf compound Boogschutter. Vrij in de handel te koop. Liga schutter.. Competitie… Zeer dodelijk indien je wil… Echter nooit zin gehad dit tegen iemand te gebruiken… Wapens doden niet…. Wel wie ze vasthoudt. Of het nu een mes.. boog of vuurwapen is… Moet men dan ook hamers.. bijlen.. enz verbieden..? Daar worden ook mensen mee vermoord…

Geef een antwoord