Connect with us

coronavirus

Corona-crisis: Was alles gepland?

Published

on

covid

Zelfs als de Corona-putsch slim was geregeld, kunnen we de crisis gebruiken om de leugens van de elites aan het licht te brengen en dingen om te draaien.

Was alles gepland? Franklin D. Roosevelt zei dat niets in de politiek bij toeval gebeurde. Kun je deze zin uit een gekwalificeerde mond toepassen op de Corona-gebeurtenissen? De financieel journalist Ernst Wolff belooft in zijn toespraak niet dat hij alles kan bewijzen. Wat wel zeker is, is dat het feit dat de achtergrond van de processen bewust wordt verdoezeld, ons er niet van mag weerhouden vragen te stellen en plausibele hypothesen te ontwikkelen. We moeten zeker niet onze mond houden uit angst om beschuldigd te worden van een “samenzweringstheoreticus”. Dat zou het de acteurs te gemakkelijk maken. Het onderzoek van de auteur suggereert: We zijn op grote schaal bedrogen. Twee principes van politieke analyse lijken hier zonder voorbehoud van toepassing te zijn: voor wie is het goed? En: Volg het geld! Op het congres “Growth Earth Peace Freedom” in Davos gaf Ernst Wolff een lezing over de werkelijke belangen achter de Corona-putsch. Ook maakt hij duidelijk in hoeverre hij de huidige crisis als een kans ziet.

De Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt zei ooit dat niets in de politiek bij toeval gebeurt. Als er iets gebeurt, kun je er zeker van zijn dat het op dezelfde manier was gepland. Als je kijkt naar wat er de afgelopen anderhalf jaar is gebeurd, wordt deze zin bijzonder angstaanjagend. Zou het echt kunnen dat alles wat we hebben meegemaakt gepland was?

Ik wil alvast één ding zeggen: ik kan geen definitief bewijs leveren voor een dergelijk plan, bijvoorbeeld in de vorm van geverifieerde documenten. Maar na 18 maanden diepgaand onderzoek naar dit onderwerp, moet ik zeggen dat er een overweldigend aantal aanwijzingen en aanwijzingen zijn die precies in deze richting wijzen. En vandaag wil ik het hebben over hen en hun gevolgen.

De situatie waarin we ons momenteel bevinden is uniek in de menselijke geschiedenis. Nooit eerder is de hele wereld onderworpen geweest aan zo’n mondiaal dwangregime als in onze tijd. En nooit eerder zijn er zoveel maatregelen genomen die op het eerste gezicht zo onbegrijpelijk, soms zo onzinnig en vaak zo tegenstrijdig lijken. We worden officieel geconfronteerd met de ergste gezondheidscrisis sinds mensenheugenis. Maar de maatregelen die ertegen zijn genomen, hebben de situatie niet verbeterd, maar gestaag verergerd.

Elke arts kan het vandaag bevestigen: de gezondheid van de mensen, de meerderheid van de mensen, is vandaag slechter dan voor de crisis. En zelfs vanuit het oogpunt van degenen die de maatregelen hebben besteld, worden we geconfronteerd met een stapel gebroken glas. De zogenaamd dreigende vierde golf en de aankondiging van de noodzaak van derde, vierde en vijfde vaccinaties tonen aan dat de tot nu toe genomen maatregelen hun doel, namelijk het indammen van de ziekte, totaal niet hebben bereikt. Maar dat is niet alles.

We worden momenteel geconfronteerd met een ernstige wereldwijde economische crisis als gevolg van de lockdowns. De productie hangt in alle hoeken en gaten over de hele wereld, de logistiek ligt plat en de toeleveringsketens zijn verbroken. We hebben te maken met misoogsten, voedseltekorten en een tekort aan halfgeleiders, die van levensbelang zijn voor grote delen van de economie. Maar ook op dit gebied zien we dat de problemen niet worden aangepakt en opgelost, maar toenemen en toenemen door het nemen van verdere maatregelen en de constante dreiging van nieuwe beperkingen.

Het laatste voorbeeld: in China is een haventerminal in de op twee na grootste vrachthaven ter wereld gesloten vanwege een enkele positieve test onder havenarbeiders. Of Nieuw-Zeeland: In Nieuw-Zeeland werden vorige week in alle ernst vijf miljoen mensen drie dagen opgesloten omdat een alleenstaande 58-jarige een positieve test had.

Een andere crisis treft de MKB-sector, die wereldwijd verreweg het grootste aantal banen creëert en ook de hoogste belastingdruk draagt. Het midden- en kleinbedrijf wordt steeds meer in het nauw gedreven door de onophoudelijk opgestookte onzekerheid en de constante nieuwe regelgeving van week tot week en heeft nog nooit zo’n diepe crisis doorgemaakt als nu. Maar dat is niet alles.

We ervaren momenteel wereldwijd een enorme stijging van de inflatie, vooral in grondstoffen, producentenprijzen en voedsel. Maar ook hier worden geen tegenmaatregelen genomen.

Integendeel, de geldoverschot gaat door en wordt zelfs erger. Sinds het begin van de crisis hebben regeringen en centrale banken bijna $ 20 biljoen in de wereldwijde monetaire cyclus geïnjecteerd zonder dat het einde in zicht is. En het Internationaal Monetair Fonds – dat wil zeggen de machtigste financiële organisatie ter wereld – zal maandag 650 miljard uitgeven, het grootste bedrag aan eigen valuta tot nu toe, de speciale trekkingsrechten.

En de sociale situatie is niet beter. Slechts één voorbeeld: in de VS, het economisch sterkste land ter wereld, worden bijna vier miljoen mensen met uitzetting bedreigd omdat ze hun huur niet kunnen betalen of hun woningkredieten niet kunnen betalen. En meer dan tien keer zoveel in de VS – onthoud, het rijkste land ter wereld – kunnen niet in hun eigen onderhoud voorzien! En wat de opzettelijke ineenstorting van de economie en het aanwakkeren van de inflatie hebben gefaald, hebben politici bereikt: een grensoverschrijdende verdeling van de bevolking zoals we die nog nooit hebben gezien.

En nu is er – tot op zekere hoogte, als klap op de vuurpijl – de machtswisseling in Afghanistan die bewust door de VS is bewerkstelligd. Daar hebben de Taliban opzettelijk militair materieel achtergelaten met een waarde van 20 miljard dollar, een complete luchtmacht en 11 luchtmachtbases, wat zeker de volgende grote vluchtelingenstroom zal veroorzaken.

Waarom, vraagt ​​men zich af. Waarom worden er wereldwijd maatregelen genomen die tot ramp na ramp leiden en de meerderheid van de mensen steeds dieper in de afgrond trekken in plaats van ze uit hun ellende te halen?

Om deze vraag te beantwoorden, moeten er nog twee vragen worden gesteld: namelijk, wie heeft er belang bij deze mondiale agenda? En wie heeft er baat bij?

Het antwoord op beide vragen is duidelijk. De grootste begunstigde van de huidige crisis en het belangrijkste brein achter de schermen is het digitaal-financiële complex, een soort belangengemeenschap met aan de top de grootste IT-bedrijven en de grootste vermogensbeheerders van onze tijd. De grootste IT-bedrijven zijn onder meer Apple, het moederbedrijf van Google, Alphabet, Amazon, Microsoft en Facebook. De marktwaarde van deze vijf bedrijven alleen al bedraagt ​​momenteel maar liefst 9,1 biljoen dollar.

Ter vergelijking: het bruto binnenlands product van Duitsland, Frankrijk en Italië samen is 8,6 biljoen dollar. Naast deze digitale bedrijven zijn er ook de grote vermogensbeheerders. Namelijk BlackRock , Vanguard, State Street en Fidelity. Ze zijn allemaal instrumenteel in elk IT-bedrijf, en niet alleen dat: alleen deze vier beheren momenteel in totaal $ 22,6 biljoen. Nogmaals ter vergelijking: het bruto binnenlands product van alle 28 staten van de Europese Unie bedroeg vorig jaar 15,7 biljoen dollar.

Maar het is niet alleen de enorme financiële kracht van deze bedrijven die het digitaal-financiële complex zo krachtig maakt. Laten we eerst de IT-bedrijven nemen. Ze hebben niet alleen zelf een enorme marktmacht, ze beheersen ook honderdduizenden andere bedrijven doordat ze hun digitalisering organiseren en zo constant inzicht hebben in hun datastroom. De IT-industrie is niets meer dan een tumor die de afgelopen jaren in alle takken van de economie is uitgezaaid, ze afhankelijk heeft gemaakt van zichzelf en ze nu volledig domineert.

En met vermogensbeheer ziet het er niet anders uit. Je bent betrokken bij alle grote bedrijven ter wereld en bent in staat om elke markt in de wereld in elke richting te bewegen. De grootste van hen, BlackRock , heeft de grootste verzameling financiële informatie die de wereld ooit heeft gezien met zijn meer dan 40 jaar oude Aladdin- gegevensanalysesysteem , en BlackRock gebruikt deze kennis om ’s werelds grootste centrale banken, de Federal Reserve en de ECB . Met het enorme informatieve voordeel dat BlackRock op deze manier heeft, moet het duidelijk zijn wie van wie afhankelijk is.

We hebben dus te maken met een historisch unieke mix van geconcentreerde financiële macht en beschikkingsmacht over een onvoorstelbaar grote datapool. Deze combinatie geeft bedrijven sinds het begin van de crisis een opleving als nooit tevoren. En dat niet alleen: deze opleving versnelt continu. Alleen al in het laatste kwartaal, in april, mei en juni van dit jaar, boekten deze bedrijven de hoogste winsten in hun hele geschiedenis.

Gezien deze feiten is er niet veel verbeeldingskracht nodig om te concluderen dat het digitale financiële complex het mondiale machtscentrum is waar alles om draait.

Het digitaal-financiële complex staat ver boven alle overheden en is op elk moment in staat om elk kabinet ter wereld op de knieën te krijgen en compliant te maken.

Men moet echter des te meer verbaasd zijn over de methoden waarmee het digitaal-financiële complex sinds het begin van de huidige crisis werkt. Omdat het er bijna uitziet alsof hij juist het systeem ondermijnt waarvan hij zelf profiteert. Hier zijn slechts een paar voorbeelden: als het digitaal-financiële complex de middenklasse vernietigt, vernietigt het in feite haar eigen levensonderhoud. Want zoals we net hoorden: MKB’ers betalen de meeste belastingen en creëren de meeste banen. En als hij dan de inflatie aanwakkert, dan schaadt het hem ook, en als hij de sociale vrede vernietigt door de explosie van sociale ongelijkheid, dan vernietigt het ook de grond waarop hij zijn zaken doet. Dit zijn allemaal legitieme bezwaren. Maar ze negeren de realiteit. Het ziet er zo uit:

Het digitale financiële complex heeft geen andere keuze dan te doen wat het momenteel doet. Wat we momenteel meemaken is geen agenda die aan de balie wordt gecreëerd waarmee hij nog meer geld en nog meer macht wil verwerven om dan in alle rust de vruchten van zijn inspanningen te kunnen plukken. Wat we momenteel meemaken is een gigantische wanhoopsdaad, waarschijnlijk de grootste die ooit in de hele menselijke geschiedenis heeft plaatsgevonden. Deze wanhoopsdaad wordt veroorzaakt doordat het systeem waaraan het digitaal-financiële complex zijn bestaan ​​te danken heeft met de voorgaande middelen niet meer in leven kan worden gehouden.

Kort voor het einde ervan werd het al geconfronteerd met de wereldwijde financiële crisis van 2007/2008. Als de regeringen destijds niet enorme hoeveelheden belastinggeld hadden gemobiliseerd en de centrale banken hadden opgedragen om uit het niets enorme hoeveelheden geld te creëren, zou het systeem tegen die tijd ingestort zijn. De redding was echter maar tijdelijk. Het geldbedrag moest gedurende 12 jaar continu worden verhoogd en de rentetarieven moesten steeds weer worden verlaagd, waardoor het systeem steeds onstabieler werd. Dat kan op den duur niet goed gaan. En vorig jaar was het zover.

De volgende ineenstorting doemde op in maart 2020. En deze ineenstorting werd voor de laatste keer uitgesteld door een laatste krachtmeting, namelijk het verlagen van de rente tot nul en het injecteren van biljoenen in plaats van miljarden. Maar hiermee is een kwalitatief nieuwe situatie ontstaan. Elke verdere vertraging zou een verlaging van de rentetarieven tot negatief gebied vereisen, waardoor de basis van het bestaande banksysteem wordt vernietigd. Banken kunnen op de lange termijn niet leven met een negatieve rente. Met andere woorden, er zal geen verdere vertraging zijn met de middelen die tot nu toe zijn ingezet. In de huidige situatie kun je maar biljoenen en biljoenen in het systeem voeden – maar met als resultaat dat de toch al forse stijging van de inflatie verder wordt aangewakkerd en omgezet in hyperinflatie.

De situatie waarin het digitaal-financiële complex zich bevindt is dus het alternatief tussen de definitieve ineenstorting enerzijds en hyperinflatie anderzijds, oftewel de volledige devaluatie van geld. Dit betekent dat we historisch gezien een punt hebben bereikt waarop het digitaal-financiële complex alleen de keuze heeft tussen twee verschillende vormen van ineenstorting binnen het kader van het bestaande systeem. Dus wat te doen

In deze situatie is het vrij duidelijk dat er is gekozen voor een nieuw systeem en een dubbele strategie voor de installatie ervan. Enerzijds wordt op de achtergrond – weg van de publieke belangstelling – een nieuw systeem voorbereid. En aan de andere kant gebruik je de eindfase van het huidige gedoemde systeem om het volgens alle regels van de kunst te plunderen. Dat is precies wat we sinds maart ervaren. De opzettelijke en opzettelijke vernietiging van de wereldeconomie met als enig doel zelfverrijking via het digitaal-financiële complex, met gelijktijdige voorbereiding van een nieuw systeem door de centrale banken in samenwerking met de IT-groepen.

En we weten al hoe dit nieuwe systeem eruit moet zien. Het gaat om de volledige afschaffing van contant geld en banken in hun vorige vorm en de introductie van digitaal centralebankgeld. Het uiteindelijke doel is dat ieder van ons slechts één enkele rekening heeft waarop alle transacties plaatsvinden en dat deze rekening niet langer bij een commerciële bank maar bij de centrale bank gevestigd zou moeten zijn. De achtergrond van dit plan is als volgt: Digitaal geld van de centrale bank is programmeerbaar. En aangezien centrale banken uit het niets onbeperkt geld kunnen creëren, zou dat in feite een manier zijn om negatieve rentetarieven in te voeren zonder het systeem te vernietigen.

Maar dat is zeker niet de enige kwaliteit die digitaal centralebankgeld bezit. Het zou de staat in staat stellen om alle transacties te overzien, ons verschillende belastingtarieven toe te kennen en ons individuele boetes op te leggen. De staat kan het geld gedeeltelijk aan een vervaldatum koppelen en ons dwingen bepaalde bedragen binnen bepaalde termijnen uit te geven. Maar hij zou het geld ook voor een bepaald doel kunnen uitgeven en ons kunnen opleggen bepaalde bedragen alleen aan bepaalde goederen of in bepaalde regio’s te besteden. Maar bovenal zou de staat ons allemaal met een simpele muisklik van alle betalingsstromen kunnen afsnijden en zo financieel kunnen elimineren.

Digitaal geld van de centrale bank zou het meest effectieve sociale controlemechanisme zijn dat ooit in de menselijke geschiedenis heeft bestaan ​​en dus niet meer en niet minder dan de voltooiing van een allesomvattende dictatuur die door geld wordt teweeggebracht.

Het geheel heeft echter een enorme vangst. Namelijk de verwachte weerstand van de bevolking. Men kan er gerust van uitgaan dat een groot deel van de mensen deze vorm van ontneming van stemrecht niet zal accepteren, dat wil zeggen dat de introductie van digitaal centralebankgeld tot grote maatschappelijke onrust zou leiden.

En het is precies dit probleem dat het digitaal-financiële complex uiteraard op het idee heeft gebracht om het proces van invoering van dit geld om te keren, dus niet geleidelijk digitaal centralebankgeld te introduceren – en daarbij grote weerstand te riskeren – maar precies andersom rond: de samenleving stort zich in chaos om het digitale centralebankgeld te presenteren als de oplossing voor alle problemen in de vorm van het universele basisinkomen.

Als je denkt dat dit een uit de lucht gegrepen complottheorie is, raad ik je aan nog eens te kijken naar wat we de afgelopen 18 maanden hebben meegemaakt.

Onder het voorwendsel van de bestrijding van een ziekte is verwoestende en onherstelbare schade aan de gezondheid, economische en financiële schade aangericht, waarvan we de volledige gevolgen tot nu toe slechts gedeeltelijk hebben gevoeld.

Tegelijkertijd wordt er dag in dag uit gewerkt om deze schade te vergroten. Tegelijkertijd wordt de sociale verdeeldheid systematisch verdiept door voortdurend nieuwe wiggen tussen mensen te drijven. Dit alles leidt ons doelbewust in één richting: sociale onrust tot aan burgeroorlog, en dat wereldwijd. En volgens alle informatie die mij ter beschikking staat, is dat precies de bedoeling.

We ervaren momenteel dat er met alle mogelijke middelen wordt gepoogd een zo groot mogelijke sociale chaos te creëren, om vervolgens op het hoogtepunt van deze chaos met het wondermiddel universeel basisinkomen te komen en op deze manier maximale chaos om te zetten in maximale controle.

Overigens is er nog een tweede reden waarom het universele basisinkomen vanuit het gezichtspunt van de machtigen moet komen. We zitten midden in de vierde industriële revolutie en in de komende periode zullen we het verlies van miljoenen en miljoenen banen zien door het gebruik van kunstmatige intelligentie. Dat betekent dat miljoenen consumenten zullen falen. De vraag naar consumptiegoederen zal meer en meer instorten. En aangezien het huidige economische systeem consumptiegedreven is, moet men deze neerwaartse spiraal doorbreken om het in leven te houden. En dat kan alleen door werkloze consumenten geld te geven, ook zonder baan.

Dus we zien wat we hebben meegemaakt in de afgelopen 18 maanden en wat we momenteel ervaren, alles volgt uiteraard een plan. En dat plan is om het huidige systeem te ontmantelen ten gunste van de elite. Het creëren van maximale economische en sociale chaos en het opzetten van een nieuw systeem onder het voorwendsel humanitaire hulp te willen verlenen.

Dit plan is ook te lezen in de twee boeken: “The Fourth Industrial Revolution” en “The Great Reset”, “The Great Upheaval” van Klaus Schwab, wiens World Economic Forum een ​​sleutelrol speelt in de hele agenda. In de afgelopen 50 jaar is het WEF erin geslaagd om een ​​van de belangrijkste controlecentra van het digitaal-financiële complex te worden door eerst zakelijke leiders te netwerken, later ook politici en zelfs later ook mediaprofessionals, de adel en beroemdheden, en in de jaren 90 daarnaast een gerichte opleiding heeft gevolgd. We weten vandaag dat sinds 1992 de “Global Leaders of Tomorrow” en sinds 2005 de “Young Global Leaders” systematische en steeds diepgaandere training hebben gekregen van het WEFen dat zij precies de mensen zijn die momenteel aan de macht zijn.

Of het nu Bill Gates, Jeff Bezos of Jack Ma uit de IT-sector, of BlackRock- baas Larry Fink, IMF- baas Kristalina Georgieva of ex Bank of England-baas Mark Carney uit de financiële sector of Emmanuel Macron, Sebastian Kurz of Angela Merkel uit de politiek – ze hebben ze zijn allemaal opgeleid door het WEF of zitten in de bestuursorganen. En het zijn niet alleen de 1.300 leden van deze nauw verbonden leiderschapselite die over de hele wereld aan de touwtjes trekken. Sinds 2012 zijn ook 10.000 onder de 30-jarigen, de zogenaamde “Global Shapers”, bij de groep gekomen, die ook door het WEF zijn samengebracht en die in de geest van het WEF invloed hebben op de manier waarop de wereld gaat.

En als je wilt weten hoe deze cursus eruit moet zien, raden we je aan een kijkje te nemen in het werk van WEF- oprichter Klaus Schwab. En als je op dit moment nog steeds niet gelooft dat alles wat we doormaken of hebben meegemaakt volgens een plan verloopt, moet je eens kijken naar de releasedatum van Schwarz ‘”Great Reset”. Het boek werd gepubliceerd op 9 juli 2020, minder dan vier maanden na de wereldwijde lockdown, en geeft al nauwkeurige instructies over hoe Covid-19 te gebruiken om de wereld “creatief te vernietigen” in Schwarz’-woorden en een nieuwe wereld te creëren om op te bouwen , waarbij het door hem getekende mensbeeld doet denken aan de donkerste tijden van het nationaal-socialisme.

Ik weet dat het allemaal angstaanjagend klinkt, als een zorgvuldig voorbereide apocalyps. Inderdaad, de agenda die hier wordt nagestreefd is blijkbaar niet alleen gepland, maar ook moeilijk te verslaan in termen van wreedheid en sluwheid. Wie had ooit kunnen vermoeden dat de wereldeconomie zou instorten onder het voorwendsel mensen te beschermen tegen de gevolgen van ziekten? Dat mensen hun vrijheid van reizen, vergadering en vrijheid van meningsuiting en meningsuiting zouden worden ontnomen, en dat meer dan 100 miljoen van hen zouden worden veroordeeld tot de hongerdood, zogenaamd voor hun eigen gezondheidsbescherming? En wie had gedacht dat een flagrante eugeneticus genaamd Klaus Schwab dat zou kunnen? niet alleen om zijn gruwelijke visie van het samensmelten van mensen met kunstmatige intelligentie wereldwijd te verspreiden, maar om het door tienduizenden helpers te laten promoten. Dit zijn allemaal zeer verontrustende ontwikkelingen waarmee we momenteel leven, en we hebben allemaal te lijden, en de details hiervan moeten het bloed in het bloed van elk normaal denkend en normaal voelend persoon bevriezen.

Maar, en nu kom ik bij de belangrijkste boodschap die ik vandaag moet brengen, het geheel heeft ook een andere kant, een heel andere kant en vooral een kant die ons allemaal een enorme boost en veel kracht geeft voor de toekomst Moet taken geven. Het plan van de elite en de visioenen van Klaus Schwab zijn gedoemd te mislukken. Om verschillende redenen: De belangrijkste is dat het verhaal van het dodelijke virus dat het menselijk bestaan ​​bedreigt op de lange termijn niet kan worden volgehouden. We kunnen nu al zien hoe het bouwen van leugens links en rechts van ons instort en hoe steeds meer absurde argumenten en steeds bozere laster worden gebruikt om het te legitimeren.

Het is belangrijk te erkennen dat de heftigheid die de media momenteel aan de dag leggen niet getuigt van hun kracht, maar van hun zwakte.

Iedereen die steeds grotere leugens verspreidt, zoals die over de pandemie van niet-gevaccineerden, die gezonde mensen tot risicofactor nummer 1 in de samenleving uitroept, en die hele landen tot stilstand brengt vanwege individuele ziektes of testgevallen, doet dat alleen maar dus omdat hij geen argumenten meer heeft en in zijn wanhoop gewoon blindelings uithaalt.

(Applaus)

Abraham Lincoln zei ooit dat je altijd tegen een deel van de mensen kunt liegen en tegen alle mensen een deel van de tijd, maar je kunt niet altijd tegen alle mensen liegen. Dit is precies wat er in onze tijd gebeurt en dat is natuurlijk van enorm belang voor ons. Ironisch genoeg opent het wat Klaus Schwab het ‘Venster van Kansen’ noemt – maar met precies de tegenovergestelde dynamiek. Naarmate het verhaal uiteenvalt, wordt de geloofwaardigheid van degenen die ons in deze situatie hebben geleid, dag in dag uit verder ondermijnd, wat een unieke kans opent voor ons allemaal om aan een enorme en uitgebreide campagne van verlichting te beginnen.

De objectieve omstandigheden om mensen voor te lichten over de ware achtergrond van de vermeende pandemie, over het feitelijke machtsevenwicht in de wereld en de echte bedreigingen waarmee we worden geconfronteerd, zijn nog nooit zo goed geweest als nu en worden elke dag beter, omdat de andere kant moet verstrikt raken in steeds onbetrouwbare leugens. En zelfs als het digitaal-financiële complex erin zou slagen het nieuwe geld te introduceren, zou dat ook niet het einde van de wereld zijn. Het digitale centralebankgeld kan alleen functioneren op basis van een alomvattend dwangsysteem. Men zal altijd nieuwe prijscontroles moeten invoeren, het universele basisinkomen voortdurend moeten verhogen en met kracht permanente inflatie moeten creëren,

Wat we moeten weten is dat we ongetwijfeld turbulente en gevaarlijke tijden tegemoet gaan, maar we hebben een historische troefkaart. Het bestaat erin dat de andere kant niet handelt volgens de regels van de rede, maar uit motieven als hebzucht en machtsstreven en daardoor niet anders kan dan zichzelf steeds meer in de problemen te brengen.

Dit is precies wat we moeten gebruiken en steeds weer in gedachten moeten houden: de andere kant heeft misschien meer geld, meer bezittingen en alle wapens in de wereld. Maar hun macht is niet gebaseerd op hun geld, noch op hun bezittingen, noch op hun wapens, maar uitsluitend op één factor en dat is de onwetendheid van de meerderheid van de mensen – dat wil zeggen, op het feit dat de meerderheid het spel speelt dat de minderheid speelt je bedienen, niet doorzien. Hoe verschrikkelijk alles ook is wat het digitaal-financiële complex de afgelopen 18 maanden met zijn handlangers heeft gedaan en nog steeds doet, het heeft zichzelf in een situatie gemanoeuvreerd waar het niet meer uit kan komen en waarin het steeds roder wordt in zijn wanhoop Moet lijnen overschrijden.

Voor ons allemaal betekent dit dat we in deze uitzonderlijke situatie gewoon rustig moeten blijven, consequent alle leugens aan de kaak moeten stellen en zo de mensen stukje bij beetje moeten laten zien waarom en door wie ze voor de gek worden gehouden. Als we dat doen en ons concentreren op de kracht van onze argumenten, dan kunnen we niet alleen de huidige problemen oplossen, maar mogelijk veel grotere dingen bereiken, namelijk een van de diepste crises van de mensheid gebruiken om het tij van de wereldgeschiedenis te keren en zo de deur uitbarsten op een nieuwe tijd.

Heel erg bedankt!

(luid applaus)

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Nieuwe normaal: De normalisatie van waanzin

Published

on


In tijden waarin leugens en brute heropvoeding onderdeel zijn geworden van onze dagelijkse routine, is het grootste gevaar eraan te wennen.

Ik weet dat je waarschijnlijk moe bent van het horen over de opkomst van het Nieuwe Normale Rijk . Ze willen dat het voorbij is. Ik wil dat ook. Het is nog niet voorbij… verre van. Waar je ook bent, het lijkt misschien alsof het voorbij is. Ik kan me voorstellen dat dit het geval is als je in Florida of Texas woont of in het VK of Zweden of Kroatië of een ander land of staat waar de meeste ‘Covid-beperkingen’ zijn opgeheven of misschien helemaal niet zijn ingevoerd. Als dat het geval is, ben ik blij voor je.

nieuwe normaal

Ik woon toevallig in Nieuw Normaal Duitsland, de huidige punt van de Nieuwe Normale speer, of een van de uiteinden van een van zijn speren – of mRNA-puntige injectienaalden – de andere zijn landen en staten zoals Canada, China, Australië, New York, Californië en verschillende andere broeinesten van het nieuwe normalisme. Als je, zoals ik, in een van deze bolwerken van het Nieuwe Normaal woont, weet je heel goed dat het nog niet voorbij is.

Ja, de Covidiaanse cultus is gebroken . De betovering is verbroken. Alleen de meest waanzinnige fanatieke sekteleden van het Nieuwe Normaal blijven in het openbaar rondlopen in hun pestmaskers en zelfgemaakte hazmatpakken. Maar het rijk van het Nieuwe Normaal is niet gebroken. Het rijk van het Nieuwe Normaal wordt… nou ja, genormaliseerd.

De massa’s worden systematisch geconditioneerd om de bioveiligheidspolitiestaat te accepteren die de mondiale kapitalistische heersende klassen de afgelopen drie jaar hebben geïmplementeerd.

Ondanks het nu onweerlegbare bewijs dat de “vaccins” de overdracht van het virus niet voorkomen, worden de “niet-gevaccineerde” nog steeds gemarginaliseerd, verbannen van werk en school, mogen ze niet deelnemen aan grote sportevenementen, enzovoort. In vliegtuigen, treinen, openbaar vervoer, dokterspraktijken, ziekenhuizen, enzovoort, worden mensen nog steeds gedwongen om maskers te dragen – het symbool van het Nieuwe Normale Rijk. Hier, daar en overal zijn symbolen en sociale rituelen van het Nieuwe Normaal stevig geïntegreerd in het dagelijks leven.

Deze symbolen en rituelen zijn meer dan alleen de etalages van het New Normal Empire. Ze zijn het middel waarmee onze nieuwe ‘realiteit’ wordt gecreëerd en onderhouden. De massa is als acteurs die gedwongen worden zich emotioneel in te laten met de ‘realiteit’ van een absurd toneelstuk. Hoe vaker ze de voorstelling herhalen, hoe overtuigender de fictieve ‘realiteit’ wordt, hoe overduidelijk absurd die ook is… en ze wordt steeds absurder.

Op luchthavens in New Normal Canada worden bijvoorbeeld burgers die proberen naar hun eigen land te reizen zonder de zogenaamde ArriveCAN-app op hun smartphone om hun vaccinatiestatus te verifiëren, inclusief tachtigplussers die geen smartphone hebben , geconfronteerd met idioten Absurd gepest New Normal clowns in rode hesjes. Hier in Nieuw Normaal Duitsland bereidt de regering zich voor om iedereen te dwingen elke herfst en winter in het openbaar medisch ogende maskers te dragen , niet alleen vanwege de “apocalyptische plaag” maar ook vanwege de gewone wintergriep. De pretentie doet er niet meer toe. Het gaat om het tonen van ideologische uniformiteit.

Ondertussen werd het Duitse federale ministerie van Volksgezondheid gedwongen een klein bulletin te plaatsen over verwondingen en sterfgevallen door “vaccinatie”. Ze deden het op klassieke Goebbelsiaanse wijze.

nieuwe normaal

Blijkbaar hielden ze niet van de feitelijke gegevens over het aantal ernstige bijwerkingen, dus besloten ze er gewoon over te liegen op Twitter. Ernstige bijwerkingen werden gemeld bij ongeveer 1 op de 5.000 doses, niet bij 1 op de 5.000 “gevaccineerde” mensen. Ongeveer 184.000.000 doses zijn toegediend aan mensen in Duitsland en … nou, je kunt de wiskunde doen. Natuurlijk plakte Twitter Corporation hun valse “misleidende” waarschuwing op retweets die wijzen op de leugen van het ministerie van Volksgezondheid , omdat de waarheid is wat de corporatocratie zegt, en al het andere is “desinformatie”.

Als je denkt dat ik hard ben of overdrijf door de leugen van het ministerie een leugen te noemen, bedenk dan dat de Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach al meer dan twee jaar herhaaldelijk tegen het Duitse publiek heeft gelogen. Hier liegt hij over de “veilige vaccins” die in augustus 2021 komen, op het moment dat hij de segregatie van de “niet-gevaccineerde” afkondigde en haat aanzette tegen iedereen die weigert de ideologie van het Nieuwe Normaal te omarmen…

nieuwe normaal

En nu zijn tienduizenden mensen in Duitsland – tenminste omdat de bijwerkingen van vaccins altijd zwaar ondervertegenwoordigd zijn – zwaar gewond of… je weet wel, gedood omdat Karl en zijn New Normal fascistische trawanten keer op keer tegen iedereen logen , en de Duitse media herhaalden die leugens, en de massa’s van het Nieuwe Normaal herhaalden die leugens, en de regering en mondiale bedrijven censureerden, belasterden en demoniseerden degenen onder ons die deze leugens in twijfel trokken als “rechtse extremisten”, “wetenschapsontkenners”, “anti-vaxxers” enzovoort.

En dit zijn nog maar enkele recente voorbeelden. Ik denk niet dat ik een uitputtende lijst hoef te presenteren. Op dit punt ben je je bewust en in staat om onder ogen te zien wat er gebeurt, of je bent het niet. In dit geval vertel je jezelf alles wat je jezelf moet vertellen om te doen alsof wat er gebeurt niet gebeurt.

Als je dat doet, kan ik je niet helpen. Niets van wat ik schrijf of zeg zal tot je doordringen. Feiten zullen voor u geen verschil maken. Overheids- en gezondheidsfunctionarissen en mediawoordvoerders zullen keer op keer in je gezicht liegen, en je zult betrapt worden op liegen, en je zult hardnekkig hun leugens herhalen, niet omdat je niet begrijpt dat het leugens zijn, maar omdat je dat niet doet zorg dat het leugens zijn.

Het kan je niet schelen dat je talloze mensen vermoordt en pijn doet met je officieel goedgekeurde leugens, met je lafheid, met je hersenloze gehoorzaamheid. Je doel is om binnen de grenzen van “normaal” te blijven en niet verbaal te worden misbruikt en verbannen uit je sociale kring, en als het betekent dat je veel mensen moet vermoorden en elke schijn van integriteit en intellectuele eerlijkheid moet opgeven, dan is dat maar zo.

Wat de rest van ons betreft, degenen die zich bewust zijn van wat er gebeurt en die hun best doen om onder ogen te zien wat er gebeurt, zelfs als we niet begrijpen wat er gebeurt of het niet eens zijn met waarom het gebeurt, ik wou dat ik iets had slim om aan te bieden over hoe je het kunt stoppen.

Ik heb niets anders dan waar ik voor pleit, namelijk georganiseerde geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid, beoefend door Canadese vrachtwagenchauffeurs in Ottawa en Nederlandse boeren in Nederland. Dit soort columns, memes op sociale media, sporadische massademonstraties op zondag en individuele overtredingen zullen de New Normal-moloch niet stoppen. De normalisering van het Nieuwe Normaal zal doorgaan, de pathologisering van de samenleving zal doorgaan, de destabilisatie en herstructurering van de wereldeconomie zal doorgaan, tenzij er iets echt historisch gebeurt en de arbeiders van de wereld zich verenigen – of de soevereine individuen van de wereld zich verenigen,

De kans dat dit gebeurt is klein. In mijn 60-jarige fysieke bestaan ​​heb ik nog nooit een tijd gekend waarin mensen zo vervreemd en hopeloos waren en elkaar naar de keel zaten. Ik kan me geen tijd herinneren waarin mensen zo humorloos, hypocriet en gemeen waren… en ik heb het over de mensen die een verschil konden maken, niet de ordeminnende New Normal-massa’s. Als er ooit een tijd was dat de arbeidersklasse hun politieke meningsverschillen opzij moest zetten en hun collectieve spieren moest spannen, dan is het nu, maar de meesten van ons hebben het te druk met elkaar te pissen om te tweeten of gettr of telegram of, je weet wel, waar dan ook om goedkope punten.

Het spijt me dat ik op zo’n pessimistische noot eindig… Ik ben net aan het bijkomen van de Apocalyptische Pest, misschien ben ik gewoon te somber. Waarschijnlijk komt alles goed en zullen de mensen uiteindelijk tot bezinning komen en de heersende klassen van het mondiale kapitalisme zullen het hele nieuwe normale ongedaan maken en niemand zal enige vorm van internationale geweldloze campagne voor burgerlijke ongehoorzaamheid moeten organiseren, op een dag zullen we wakker worden en kijk op onze telefoons en ontdek dat er geen nieuw normaal was en niemand stierf ooit aan een vaccin en we gaan onze sociale kredietstatus controleren en onze slimme keukens vertellen om onze krekels te koken,

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Roep op tot vervroegde verkiezingen en ontmasker de Tory-Labour-samenzwering om Groot-Brittannië mee te slepen in de Derde Wereldoorlog!

Published

on

verkiezingen

De Socialist Equality Party (VK) heeft opgeroepen tot algemene verkiezingen. Dit doen we om de onderliggende problemen van de huidige crisis aan het licht te brengen: 1. de meedogenloze escalatie van de oorlog tegen Rusland tot het punt van een nucleaire oorlog, 2. het criminele coronabeleid waardoor het Sars-CoV-virus zich kan verspreiden 2 virus verspreidt zich eindeloos, leidend tot nieuwe, massale infecties en doden, en 3. de meedogenloze aanval op de levensstandaard en democratische rechten van de arbeidersklasse.

We roepen op tot nieuwe verkiezingen om de oppositie van de bevolking tegen het beleid van de Tories en hun bondgenoten in de Labour Party te tonen en te versterken.

Het aftreden van premier Boris Johnson als leider van de Conservatieve Partij is niet alleen het resultaat van diepe verdeeldheid binnen de Tory-partij. Het is ook een uiting van een groeiende crisis van klassenheerschappij. De heersende klasse escaleert de oorlog tegen Rusland en heeft de arbeidersklasse thuis de oorlog verklaard. Daarom zette ze Johnson, een gehate en verachte figuur, uit zijn ambt omdat hij het vertrouwen had verloren in zijn vermogen om Groot-Brittannië te leiden.

In de geschiedenis van de Britse politiek hebben oorlogen vaak geleid tot grote politieke crises die een verandering in het leiderschap van de regerende partij noodzakelijk maakten.

In 1916 zette de Liberale Partij premier Asquith af omdat ze ontevreden waren over zijn leiderschap in de Eerste Wereldoorlog.

In 1940, toen de Tories besloten dat Neville Chamberlain te veel gecompromitteerd was door de concessies die hij eerder in München aan Hitler had gedaan, vervingen ze hem acht maanden na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog door Winston Churchill.

In het begin van 1957, onmiddellijk na de rampzalige Suez-oorlog, verdreven de Tories Anthony Eden en vervingen hem door Harold Macmillan.

Dit politieke patroon herhaalt zich, zij het met één belangrijk verschil. Deze keer, terwijl de oorlog tegen Rusland zich uitbreidt, blijven de echte problemen die ten grondslag liggen aan de leiderschapscrisis onvermeld in het publieke debat.

De Tories willen elke verstoring van hun escalatie van de oorlog tegen Rusland vermijden, terwijl ze het moorddadige pandemiebeleid voortzetten en de levensstandaard van de arbeiders verder verlagen. De Labour Party deelt hun vastberadenheid om de arbeidersklasse zich nooit in de politiek te laten mengen.

Bovenal vrezen beide partijen dat een verkiezing het verzet van de bevolking tegen oorlog zou kunnen oproepen en tot een massabeweging zou kunnen leiden.

Achter de rug van miljoenen mensen slepen de Tories en de Labour Party het land steeds dieper in de oorlog tegen het nucleair bewapende Rusland. Ze stevenen snel af op een derde wereldoorlog.

De oproep van de SEP voor nieuwe verkiezingen is bedoeld om de arbeidersklasse de kans te geven de samenzwering tussen de twee belangrijkste partijen te doorbreken, zich tegen hun beleid te verzetten en hun onafhankelijke sociale belangen te laten gelden.

We zouden de verkiezingscampagne gebruiken om oppositie tegen het oorlogsbeleid van de regering aan te wakkeren en massale actie van de arbeidersklasse voorstellen om de strijd tegen de sociale en democratische aanval te leiden.

Onze oproep is voor de ontwikkeling van de economische en politieke strijd van de arbeidersklasse tegen alle kapitalistische partijen in Westminster. Een oorlogszuchtige financiële oligarchie, niet alleen gesteund door de Tories maar ook door de Labour Party en de Scottish National Party, maakt oorlog tegen Rusland onvermijdelijk. Het wordt ook ondersteund door de corrupte media, die de ernstige gevolgen voor de arbeidersklasse verbergt.

Noch de regering, noch de PvdA willen algemene verkiezingen. Starmers late poging tot een motie van wantrouwen was alleen bedoeld om Johnson te ontzetten, maar niet de Tories. De Labour Party vreest dat elke open discussie over het rechtse beleid dat zij met de regering deelt, de weg vrijmaakt voor massale volksoppositie. De arbeiders die hen tot dusver hebben gekozen, verachten dit partijleiderschap en weten heel goed dat Starmer net zo goed de leider van de Tory zou kunnen zijn.

Veel klassenbewuste en socialistisch ingestelde arbeiders twijfelen misschien aan de noodzaak van algemene verkiezingen, wetende dat het vervangen van de Tories door Labour niets zal veranderen. Dat is waar, maar het betekent niet dat de arbeidersklasse moet afzien van ingrijpen in de politieke crisis.

De oproep van het SEP voor algemene verkiezingen betekent niet dat het Labour steunt of een parlementaire oplossing zoekt die er niet is. In het geval van een verkiezing, zouden we geen Labour-stem vragen. We waarschuwen arbeiders: Labour is hun vijand en moet net zo resoluut worden bestreden als de Tories.

We zullen de algemene verkiezingen gebruiken om te pleiten voor stakingen en massale protesten en een algemene staking om de oorlog te stoppen. We zullen voorstellen om te vechten voor een zero covid-beleid en een socialistisch alternatief voor het kapitalisme te bouwen. Deze politieke strijd is essentieel omdat de vakbonden de groeiende stakingsbeweging verpletteren en een politieke uitdaging saboteren van zowel de Tory-regering als de rechtse Labour-politiek.

We zullen een stem geven aan de miljoenen arbeiders die nooit om hun mening gevraagd zullen worden, laat staan ​​dat hun zaak politiek vertegenwoordigd zal worden.

Dit zijn de politieke standpunten waarvoor de SEP zal strijden bij algemene verkiezingen:

Voor een internationale socialistische anti-oorlogsbeweging!

De SEP en haar zusterpartijen in het Internationale Comité van de Vierde Internationale (ICFI) strijden voor de ontwikkeling van een massabeweging van de Britse en internationale arbeidersklasse tegen de NAVO en de imperialistische macht om voorbereidingen te treffen voor een derde wereldoorlog.

De mensheid staat tegenwoordig dichter bij de wereldoorlog dan sinds 1945. Het leger bereidt zich er actief op voor.

Op 28 juni presenteerde het nieuwe hoofd van het Britse leger, stafchef Sir Patrick Sanders, zijn plan voor een landoorlog tussen de NAVO en Rusland. Hij zei: “Het Britse leger moet bereid zijn om deel te nemen aan de meest wrede vormen van oorlogvoering. Een Europese landoorlog is niet alleen een uitdrukking van verre onweerswolken aan de horizon; we kunnen hem nu zien.”

Volgens Sanders vereiste de omvang van de oorlogsdoelen van het Verenigd Koninkrijk de militarisering van de economie en de samenleving. “We kunnen de ovens van fabrieken in het hele land niet aan de vooravond van oorlog aansteken. Deze inspanningen moeten nu beginnen”, benadrukte hij. Groot-Brittannië moet “de verbeeldingskracht van zijn mensen aanwakkeren om te vechten en te triomferen wanneer dat wordt gevraagd (…) Om succesvol te mobiliseren, moeten we ervoor zorgen dat we de vereiste cultuur en het vereiste gedrag produceren.”

Ook de oorlog tegen China wordt actief voorbereid. Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss zei vorige maand op de NAVO-top in Madrid dat de oorlog in Oekraïne een boodschap is aan de Chinese president Xi. De steeds toenemende samenwerking tussen Rusland en China en de uitbreiding van hun “militaire capaciteiten” en “wereldwijde invloed” vereisten een nieuw strategisch concept voor de Indo-Pacific en Euro-Atlantische veiligheid.

Deze mondiale oorlogsdoelen zijn onverenigbaar met democratische vormen van heerschappij. Groot-Brittannië ten oorlog sturen betekent een oorlog ontketenen tegen de arbeidersklasse thuis. Het betekent massale bezuinigingsmaatregelen en de onderdrukking van democratische basisrechten zoals het stakingsrecht en de vrijheid van meningsuiting en vergadering. Het VK heeft al £ 4 miljard uitgegeven om Oekraïne te bewapenen, wat aanleiding gaf tot oproepen om de defensie-uitgaven met een derde te verhogen, tot 3 procent van het BBP. Maar dat is nog maar het begin.

De enige uitweg uit deze catastrofe is de bewuste tussenkomst van de arbeidersklasse.

Voor een Zero Covid-strategie om de pandemie te beëindigen!

De SEP en ICFI leiden de strijd om een ​​internationale beweging van de arbeidersklasse op te bouwen om de pandemie te stoppen.

Miljoenen arbeiders vieren de ondergang van Johnson, wiens criminele pandemiebeleid leidde tot de dood van meer dan 200.000 mensen. Zijn beruchte uitspraak is: “Geen lockdowns meer, en wanneer de lichamen zich bij duizenden opstapelen”. Ondanks dit alles gaat zijn beleid door.

De heersende klasse eist dat we “met het virus moeten leren leven”. Dit komt neer op een beleid van massale ziekte en dood. Een jaar nadat Johnson “Freedom Day” uitriep, neemt de pandemie toe. De afgelopen week werden naar schatting 3,5 miljoen mensen ziek door Covid, een stijging van bijna 30 procent in een week tijd. Jonge volwassenen en mensen in de werkende leeftijd worden het hardst getroffen.

De gevolgen op lange termijn zijn catastrofaal: 1,8 miljoen mensen lijden aan langdurige Covid-symptomen. Wereldwijd zijn sinds 3 januari nog eens 3,8 miljoen mensen overleden aan de pandemie , volgens een rapport van The Economist .

De winsten van de banken en bedrijven zijn belangrijker dan het leven van de arbeidersklasse, en dit feit heeft een catastrofe veroorzaakt. De Labour Party en de vakbonden maakten het mogelijk door in te stemmen met biljoenen aan Covid-reilingen voor bedrijven, maar voerden geen enkele staking uit om scholen, ziekenhuizen en werkplekken veilig te houden. Zelfs de voormalige “linkse” voorstanders van een zekere mate van schadebeperking (“mitigatie”) zijn vandaag stil gevallen.

We roepen werknemers op om de herinvoering van alle noodzakelijke gezondheidsmaatregelen te eisen om het virus te bestrijden, inclusief de sluiting van niet-essentiële werkplekken met volledige compensatie voor werknemers en eigenaren van kleine bedrijven. Maskervereisten en testen moeten worden hervat, contacten moeten worden getraceerd en geïsoleerd en de volledige quarantaineregels moeten worden hersteld. Waar nodig moeten lockdowns worden opgelegd. Dit alles moet worden gefinancierd door de onteigening van grote bedrijven, banken en pandemische profiteurs.

Mobiliseer de arbeidersklasse voor een algemene staking om een ​​einde te maken aan de crisis in de kosten van levensonderhoud!

De SEP zal oproepen tot nieuwe verkiezingen combineren met strijden voor een algemene staking.

De pandemie en de oorlog tegen Rusland voeden een inflatiespiraal die de levens van arbeiders verwoest. De prijzen van olie, gas, graan en andere basisgoederen bereiken steeds nieuwe recordhoogtes. In oktober zullen de brandstofkosten naar verwachting stijgen tot £ 3.245, ten opzichte van het huidige record van £ 1.971.

De arbeidersklasse kan zich geen fatsoenlijk leven veroorloven zolang de belangen van de superrijken voorop staan! Volgens Oxfam zijn stijgende bedrijfswinsten verantwoordelijk voor 60 procent van de stijging van de inflatie, terwijl Britse arbeiders de “ergste daling van de reële lonen” in decennia ervaren. Groot-Brittannië is na Bulgarije het land met de grootste sociale ongelijkheid in Europa.

Toen de vakbond Spoor, Maritiem en Transport vorige maand toesloeg, werd gewaarschuwd voor een “zomer van onvrede”. De regering heeft het gebruik van contractarbeiders als stakingsbrekers gelegaliseerd en dreigt stakingen in essentiële diensten te verbieden. De stakers zijn uitgemaakt voor “Poetins handlangers” die de oorlogsinspanningen ondermijnen.

Miljoenen arbeiders staan ​​klaar om mee te strijden voor een inflatiegedreven loonsverhoging: treinbestuurders en post-, telecom- en luchthavenarbeiders stemden overweldigend voor een staking, en leraren, artsen, verpleegsters, gemeentepersoneel en anderen dringen aan op actie. Maar ze worden geconfronteerd met een vakbondsbureaucratie die vastbesloten is de klassenstrijd koste wat kost de kop in te drukken.

We roepen arbeiders op om op elke werkplek onafhankelijke actiecomités te vormen, democratisch georganiseerd en geleid door de meest gerespecteerde arbeidersleiders. Hiermee kunnen ze de strijd in eigen handen nemen en hun krachten bundelen in hun strijd tegen de gemeenschappelijke vijand.

Voor de internationale eenheid van de arbeidersklasse!

Het centrale perspectief waarvoor de SEP strijdt is socialistisch internationalisme.

Bondgenoten van Britse arbeiders zijn arbeiders in Europa en over de hele wereld die de strijd al aangaan. De afgelopen weken hebben algemene stakingen plaatsgevonden in Griekenland, Italië en België. Er zijn golven van stakingen uitgebroken in Turkije, Frankrijk en andere landen. In Sri Lanka bracht een massabeweging van de arbeidersklasse en de armen op het platteland de regering van Rajapaksa ten val.

Een vastberaden offensief van de Britse arbeidersklasse om het recht van grote zakelijke partijen om te regeren aan te vechten, zou een krachtige inspiratiebron worden voor de klassenstrijd die zich in Europa en over de hele wereld zou verspreiden.

Dat is waar de SEP voor staat en op basis daarvan roepen we op tot nieuwe verkiezingen. Het is het fundament waarop we onze partij bouwen als de nieuwe socialistische leiding van de arbeidersklasse.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Chats van Von der Leyen over vaccindeal blijven geheim

Published

on

Von der Leyen

Heeft Pfizer de EU bedrogen met de miljardendeal voor Covid-vaccins? Chats van Commissievoorzitter Von der Leyen zouden het antwoord kunnen bieden. Maar de EU wil ze niet vrijlaten. Critici zien het recht op toegang tot informatie in gevaar.

De EU-commissie wil de gesprekken van Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla geheim houden. Von der Leyen sloot in het voorjaar van 2021 een Covid-vaccindeal van een miljard euro in berichten en telefoontjes met Bourla – maar de berichten vielen niet onder de EU-wet op de vrijheid van informatie, stelt de commissie.

Er is veel kritiek op de deal van de EU met Pfizer. Tot op heden heeft de Commissie alleen bewerkte versies van de koopovereenkomsten ingediend. De prijs van de vaccins en belangrijke contractvoorwaarden blijven geheim. Een rapport van de Financial Times roept echter twijfels op of de EU bij de aankoop is opgelicht. Volgens de krant, die delen van de deal kon zien, betaalde de EU aanvankelijk € 15,50 per dosis, maar na de deal stegen de kosten tot € 19,50 per dosis.

Gemaakt voor 3 euro, verkocht voor 19,50 euro

De People’s Vaccine Alliance , een alliantie van humanitaire organisaties, berekent op basis van een onderzoek van Imperial College London dat een enkele dosis van het vaccin voor minder dan drie euro kan worden geproduceerd. Volgens deze berekening had de deal van Von der Leyen het farmaceutisch bedrijf Pfizer een overschot van zo’n 31 miljard euro kunnen opleveren. De NGO Public Citizen, die in verschillende landen niet-geredigeerde Pfizer-vaccincontracten heeft kunnen bekijken, vertelde de Washington Postdat het bedrijf zijn onderhandelingsmacht als een van de weinige makers van een effectief Covid-vaccin gebruikt om “risico’s te verschuiven en de winst te maximaliseren”. In de geïnspecteerde contracten “worden de belangen van Pfizer consequent boven de eisen van de volksgezondheid gesteld.”

Nadat de New York Times bericht had over de directe lijn tussen Von der Leyen en Bourla , diende netzpolitik.org een aanvraag in om de chats vrij te geven . Maar de commissie weigerde de aanvraag helemaal te onderzoeken. Omdat berichten via sms, WhatsApp en andere messengers “van korte duur” zijn en dus geen documenten in de zin van de EU-verordening over documenttoegang.

Europarlementariër ruikt “vingerhoed rechtvaardigingen”

De algemene weigering van ons verzoek om het nieuws tussen Von der Leyen en Bourla is duidelijk wangedrag van de kant van de EU-commissie, oordeelde de EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly in antwoord op onze klacht. Parlementsleden en ngo’s spraken ook hun verontwaardiging uit over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Wat er op de telefoon van Frau von der Leyen gebeurt, is politiek”, zei de groene EU-politicus Daniel Freund . “Het kan niet zo zijn dat journalisten flauwe rechtvaardigingen krijgen en worden afgewezen. […] En het kan niet zo zijn dat de toegang tot centrale documenten weer wordt verhinderd doordat Ursula von der Leyen sms-berichten verwijdert .”

Maar ondanks de kritiek wil de commissie het nieuws geheim houden. In een vandaag, woensdag gepubliceerd antwoord aan ombudsvrouw O’Reilly , schrijft de EU-autoriteit dat ze niet eens “kortstondige” documenten zoals sms- en messenger-berichten bewaart en daarom geen toegang tot ze kan verlenen. Ze reageert niet op het verzoek van de ombudsvrouw om de applicatie van netzpolitik.org opnieuw te onderzoeken  en daadwerkelijk te beoordelen of ze de chats mag publiceren of niet.

Recht op toegang tot informatie ‘ernstig ondermijnd’

Aan de andere kant heeft de EU-commissie aangekondigd dat ze met andere EU-instellingen zal samenwerken om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor de interne afhandeling van sms- en messenger-berichten. De Commissie verwijst naar een aanbeveling van de EU-Raad aan haar werknemers om dergelijke berichten alleen te gebruiken voor “kortstondige chats over openbare of niet-gevoelige inhoud”. Dit zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een gemeenschappelijke richtlijn voor alle EU-instellingen. Daarmee wil de Commissie waarschijnlijk een argumentatiebasis creëren, zodat zij ook in de toekomst chats niet hoeft te archiveren.

Experts van het maatschappelijk middenveld vrezen dat het standpunt van de Commissie een enorme juridische maas in de toegang tot documenten creëert. “Als we niet eens om sms-berichten kunnen vragen, hoe moeten we dan weten of het echt vluchtige zaken of belangrijke beslissingen zijn?”, vraagt ​​Helen Darbishire, directeur van de organisatie voor vrijheid van informatie Access Info, zich af.

De realiteit is dat een groot deel van de overheidsactiviteiten in Europa en wereldwijd via verschillende communicatiemiddelen verlopen, waaronder sms, WhatsApp en andere berichtenplatforms. “Het recht op toegang tot informatie zal ernstig worden ondermijnd als we er geen toegang toe hebben”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Probleem immigratie tot op het mes: migrantencriminaliteit explodeert

Duitse politie-autoriteiten registreerden vorig jaar ongeveer 20.000 mesaanvallen. Dat zijn bijna 60 aanvallen per dag. Buitenlanders zijn onevenredig vertegenwoordigd onder de daders. Het lokale publiek weet zo goed als niets over de achtergrond… [...]

Worden de Provinciale Statenverkiezingen het Waterloo van de VVD?

Het zal een beetje nieuwsvolger niet zijn ontgaan dat het nogal onrustig is in het land. Van opstandige boeren tot midden- en lage inkomens die gebukt gaan onder de torenhoge… [...]

Essen: wrede burgeroorlog met 400 gewapende Arabieren – de achtergrond is ongelooflijk

Eind juni braken er burgeroorlogachtige schermutselingen uit in Essen. Zo’n 400 zwaarbewapende Arabische clanleden slaan elkaar onder meer met messen en honkbalknuppels in elkaar. Een klein verzoek van de AfD-parlementaire fractie aan… [...]

Viktor Orbán krijgt het Avondland op de kast met het onderwerp ras

Viktor Orbán, de president van Hongarije, heeft kennelijk iets gezegd over ras dat iedereen boos maakt. Nu heb ik van Hongaren begrepen dat de Hongaarse taal geen open speelveld is… [...]

Hoe krankzinnig wil je het hebben

Onder de oppervlakte woekert een abces dat door ontelbare zwaar verwaarloosde polderlandse kwalen wordt gevoed. De pus zoekt al heel lang een uitweg en heeft die nu gevonden met het… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN