27 oktober 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

Corona-crisis: Was alles gepland?

covid

Zelfs als de Corona-putsch slim was geregeld, kunnen we de crisis gebruiken om de leugens van de elites aan het licht te brengen en dingen om te draaien.

Was alles gepland? Franklin D. Roosevelt zei dat niets in de politiek bij toeval gebeurde. Kun je deze zin uit een gekwalificeerde mond toepassen op de Corona-gebeurtenissen? De financieel journalist Ernst Wolff belooft in zijn toespraak niet dat hij alles kan bewijzen. Wat wel zeker is, is dat het feit dat de achtergrond van de processen bewust wordt verdoezeld, ons er niet van mag weerhouden vragen te stellen en plausibele hypothesen te ontwikkelen. We moeten zeker niet onze mond houden uit angst om beschuldigd te worden van een “samenzweringstheoreticus”. Dat zou het de acteurs te gemakkelijk maken. Het onderzoek van de auteur suggereert: We zijn op grote schaal bedrogen. Twee principes van politieke analyse lijken hier zonder voorbehoud van toepassing te zijn: voor wie is het goed? En: Volg het geld! Op het congres “Growth Earth Peace Freedom” in Davos gaf Ernst Wolff een lezing over de werkelijke belangen achter de Corona-putsch. Ook maakt hij duidelijk in hoeverre hij de huidige crisis als een kans ziet.

De Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt zei ooit dat niets in de politiek bij toeval gebeurt. Als er iets gebeurt, kun je er zeker van zijn dat het op dezelfde manier was gepland. Als je kijkt naar wat er de afgelopen anderhalf jaar is gebeurd, wordt deze zin bijzonder angstaanjagend. Zou het echt kunnen dat alles wat we hebben meegemaakt gepland was?

Ik wil alvast één ding zeggen: ik kan geen definitief bewijs leveren voor een dergelijk plan, bijvoorbeeld in de vorm van geverifieerde documenten. Maar na 18 maanden diepgaand onderzoek naar dit onderwerp, moet ik zeggen dat er een overweldigend aantal aanwijzingen en aanwijzingen zijn die precies in deze richting wijzen. En vandaag wil ik het hebben over hen en hun gevolgen.

De situatie waarin we ons momenteel bevinden is uniek in de menselijke geschiedenis. Nooit eerder is de hele wereld onderworpen geweest aan zo’n mondiaal dwangregime als in onze tijd. En nooit eerder zijn er zoveel maatregelen genomen die op het eerste gezicht zo onbegrijpelijk, soms zo onzinnig en vaak zo tegenstrijdig lijken. We worden officieel geconfronteerd met de ergste gezondheidscrisis sinds mensenheugenis. Maar de maatregelen die ertegen zijn genomen, hebben de situatie niet verbeterd, maar gestaag verergerd.

Elke arts kan het vandaag bevestigen: de gezondheid van de mensen, de meerderheid van de mensen, is vandaag slechter dan voor de crisis. En zelfs vanuit het oogpunt van degenen die de maatregelen hebben besteld, worden we geconfronteerd met een stapel gebroken glas. De zogenaamd dreigende vierde golf en de aankondiging van de noodzaak van derde, vierde en vijfde vaccinaties tonen aan dat de tot nu toe genomen maatregelen hun doel, namelijk het indammen van de ziekte, totaal niet hebben bereikt. Maar dat is niet alles.

We worden momenteel geconfronteerd met een ernstige wereldwijde economische crisis als gevolg van de lockdowns. De productie hangt in alle hoeken en gaten over de hele wereld, de logistiek ligt plat en de toeleveringsketens zijn verbroken. We hebben te maken met misoogsten, voedseltekorten en een tekort aan halfgeleiders, die van levensbelang zijn voor grote delen van de economie. Maar ook op dit gebied zien we dat de problemen niet worden aangepakt en opgelost, maar toenemen en toenemen door het nemen van verdere maatregelen en de constante dreiging van nieuwe beperkingen.

Het laatste voorbeeld: in China is een haventerminal in de op twee na grootste vrachthaven ter wereld gesloten vanwege een enkele positieve test onder havenarbeiders. Of Nieuw-Zeeland: In Nieuw-Zeeland werden vorige week in alle ernst vijf miljoen mensen drie dagen opgesloten omdat een alleenstaande 58-jarige een positieve test had.

Een andere crisis treft de MKB-sector, die wereldwijd verreweg het grootste aantal banen creëert en ook de hoogste belastingdruk draagt. Het midden- en kleinbedrijf wordt steeds meer in het nauw gedreven door de onophoudelijk opgestookte onzekerheid en de constante nieuwe regelgeving van week tot week en heeft nog nooit zo’n diepe crisis doorgemaakt als nu. Maar dat is niet alles.

We ervaren momenteel wereldwijd een enorme stijging van de inflatie, vooral in grondstoffen, producentenprijzen en voedsel. Maar ook hier worden geen tegenmaatregelen genomen.

Integendeel, de geldoverschot gaat door en wordt zelfs erger. Sinds het begin van de crisis hebben regeringen en centrale banken bijna $ 20 biljoen in de wereldwijde monetaire cyclus geïnjecteerd zonder dat het einde in zicht is. En het Internationaal Monetair Fonds – dat wil zeggen de machtigste financiële organisatie ter wereld – zal maandag 650 miljard uitgeven, het grootste bedrag aan eigen valuta tot nu toe, de speciale trekkingsrechten.

En de sociale situatie is niet beter. Slechts één voorbeeld: in de VS, het economisch sterkste land ter wereld, worden bijna vier miljoen mensen met uitzetting bedreigd omdat ze hun huur niet kunnen betalen of hun woningkredieten niet kunnen betalen. En meer dan tien keer zoveel in de VS – onthoud, het rijkste land ter wereld – kunnen niet in hun eigen onderhoud voorzien! En wat de opzettelijke ineenstorting van de economie en het aanwakkeren van de inflatie hebben gefaald, hebben politici bereikt: een grensoverschrijdende verdeling van de bevolking zoals we die nog nooit hebben gezien.

En nu is er – tot op zekere hoogte, als klap op de vuurpijl – de machtswisseling in Afghanistan die bewust door de VS is bewerkstelligd. Daar hebben de Taliban opzettelijk militair materieel achtergelaten met een waarde van 20 miljard dollar, een complete luchtmacht en 11 luchtmachtbases, wat zeker de volgende grote vluchtelingenstroom zal veroorzaken.

Waarom, vraagt ​​men zich af. Waarom worden er wereldwijd maatregelen genomen die tot ramp na ramp leiden en de meerderheid van de mensen steeds dieper in de afgrond trekken in plaats van ze uit hun ellende te halen?

Om deze vraag te beantwoorden, moeten er nog twee vragen worden gesteld: namelijk, wie heeft er belang bij deze mondiale agenda? En wie heeft er baat bij?

Het antwoord op beide vragen is duidelijk. De grootste begunstigde van de huidige crisis en het belangrijkste brein achter de schermen is het digitaal-financiële complex, een soort belangengemeenschap met aan de top de grootste IT-bedrijven en de grootste vermogensbeheerders van onze tijd. De grootste IT-bedrijven zijn onder meer Apple, het moederbedrijf van Google, Alphabet, Amazon, Microsoft en Facebook. De marktwaarde van deze vijf bedrijven alleen al bedraagt ​​momenteel maar liefst 9,1 biljoen dollar.

Ter vergelijking: het bruto binnenlands product van Duitsland, Frankrijk en Italië samen is 8,6 biljoen dollar. Naast deze digitale bedrijven zijn er ook de grote vermogensbeheerders. Namelijk BlackRock , Vanguard, State Street en Fidelity. Ze zijn allemaal instrumenteel in elk IT-bedrijf, en niet alleen dat: alleen deze vier beheren momenteel in totaal $ 22,6 biljoen. Nogmaals ter vergelijking: het bruto binnenlands product van alle 28 staten van de Europese Unie bedroeg vorig jaar 15,7 biljoen dollar.

Maar het is niet alleen de enorme financiële kracht van deze bedrijven die het digitaal-financiële complex zo krachtig maakt. Laten we eerst de IT-bedrijven nemen. Ze hebben niet alleen zelf een enorme marktmacht, ze beheersen ook honderdduizenden andere bedrijven doordat ze hun digitalisering organiseren en zo constant inzicht hebben in hun datastroom. De IT-industrie is niets meer dan een tumor die de afgelopen jaren in alle takken van de economie is uitgezaaid, ze afhankelijk heeft gemaakt van zichzelf en ze nu volledig domineert.

En met vermogensbeheer ziet het er niet anders uit. Je bent betrokken bij alle grote bedrijven ter wereld en bent in staat om elke markt in de wereld in elke richting te bewegen. De grootste van hen, BlackRock , heeft de grootste verzameling financiële informatie die de wereld ooit heeft gezien met zijn meer dan 40 jaar oude Aladdin- gegevensanalysesysteem , en BlackRock gebruikt deze kennis om ’s werelds grootste centrale banken, de Federal Reserve en de ECB . Met het enorme informatieve voordeel dat BlackRock op deze manier heeft, moet het duidelijk zijn wie van wie afhankelijk is.

We hebben dus te maken met een historisch unieke mix van geconcentreerde financiële macht en beschikkingsmacht over een onvoorstelbaar grote datapool. Deze combinatie geeft bedrijven sinds het begin van de crisis een opleving als nooit tevoren. En dat niet alleen: deze opleving versnelt continu. Alleen al in het laatste kwartaal, in april, mei en juni van dit jaar, boekten deze bedrijven de hoogste winsten in hun hele geschiedenis.

Gezien deze feiten is er niet veel verbeeldingskracht nodig om te concluderen dat het digitale financiële complex het mondiale machtscentrum is waar alles om draait.

Het digitaal-financiële complex staat ver boven alle overheden en is op elk moment in staat om elk kabinet ter wereld op de knieën te krijgen en compliant te maken.

Men moet echter des te meer verbaasd zijn over de methoden waarmee het digitaal-financiële complex sinds het begin van de huidige crisis werkt. Omdat het er bijna uitziet alsof hij juist het systeem ondermijnt waarvan hij zelf profiteert. Hier zijn slechts een paar voorbeelden: als het digitaal-financiële complex de middenklasse vernietigt, vernietigt het in feite haar eigen levensonderhoud. Want zoals we net hoorden: MKB’ers betalen de meeste belastingen en creëren de meeste banen. En als hij dan de inflatie aanwakkert, dan schaadt het hem ook, en als hij de sociale vrede vernietigt door de explosie van sociale ongelijkheid, dan vernietigt het ook de grond waarop hij zijn zaken doet. Dit zijn allemaal legitieme bezwaren. Maar ze negeren de realiteit. Het ziet er zo uit:

Het digitale financiële complex heeft geen andere keuze dan te doen wat het momenteel doet. Wat we momenteel meemaken is geen agenda die aan de balie wordt gecreëerd waarmee hij nog meer geld en nog meer macht wil verwerven om dan in alle rust de vruchten van zijn inspanningen te kunnen plukken. Wat we momenteel meemaken is een gigantische wanhoopsdaad, waarschijnlijk de grootste die ooit in de hele menselijke geschiedenis heeft plaatsgevonden. Deze wanhoopsdaad wordt veroorzaakt doordat het systeem waaraan het digitaal-financiële complex zijn bestaan ​​te danken heeft met de voorgaande middelen niet meer in leven kan worden gehouden.

Kort voor het einde ervan werd het al geconfronteerd met de wereldwijde financiële crisis van 2007/2008. Als de regeringen destijds niet enorme hoeveelheden belastinggeld hadden gemobiliseerd en de centrale banken hadden opgedragen om uit het niets enorme hoeveelheden geld te creëren, zou het systeem tegen die tijd ingestort zijn. De redding was echter maar tijdelijk. Het geldbedrag moest gedurende 12 jaar continu worden verhoogd en de rentetarieven moesten steeds weer worden verlaagd, waardoor het systeem steeds onstabieler werd. Dat kan op den duur niet goed gaan. En vorig jaar was het zover.

De volgende ineenstorting doemde op in maart 2020. En deze ineenstorting werd voor de laatste keer uitgesteld door een laatste krachtmeting, namelijk het verlagen van de rente tot nul en het injecteren van biljoenen in plaats van miljarden. Maar hiermee is een kwalitatief nieuwe situatie ontstaan. Elke verdere vertraging zou een verlaging van de rentetarieven tot negatief gebied vereisen, waardoor de basis van het bestaande banksysteem wordt vernietigd. Banken kunnen op de lange termijn niet leven met een negatieve rente. Met andere woorden, er zal geen verdere vertraging zijn met de middelen die tot nu toe zijn ingezet. In de huidige situatie kun je maar biljoenen en biljoenen in het systeem voeden – maar met als resultaat dat de toch al forse stijging van de inflatie verder wordt aangewakkerd en omgezet in hyperinflatie.

De situatie waarin het digitaal-financiële complex zich bevindt is dus het alternatief tussen de definitieve ineenstorting enerzijds en hyperinflatie anderzijds, oftewel de volledige devaluatie van geld. Dit betekent dat we historisch gezien een punt hebben bereikt waarop het digitaal-financiële complex alleen de keuze heeft tussen twee verschillende vormen van ineenstorting binnen het kader van het bestaande systeem. Dus wat te doen

In deze situatie is het vrij duidelijk dat er is gekozen voor een nieuw systeem en een dubbele strategie voor de installatie ervan. Enerzijds wordt op de achtergrond – weg van de publieke belangstelling – een nieuw systeem voorbereid. En aan de andere kant gebruik je de eindfase van het huidige gedoemde systeem om het volgens alle regels van de kunst te plunderen. Dat is precies wat we sinds maart ervaren. De opzettelijke en opzettelijke vernietiging van de wereldeconomie met als enig doel zelfverrijking via het digitaal-financiële complex, met gelijktijdige voorbereiding van een nieuw systeem door de centrale banken in samenwerking met de IT-groepen.

En we weten al hoe dit nieuwe systeem eruit moet zien. Het gaat om de volledige afschaffing van contant geld en banken in hun vorige vorm en de introductie van digitaal centralebankgeld. Het uiteindelijke doel is dat ieder van ons slechts één enkele rekening heeft waarop alle transacties plaatsvinden en dat deze rekening niet langer bij een commerciële bank maar bij de centrale bank gevestigd zou moeten zijn. De achtergrond van dit plan is als volgt: Digitaal geld van de centrale bank is programmeerbaar. En aangezien centrale banken uit het niets onbeperkt geld kunnen creëren, zou dat in feite een manier zijn om negatieve rentetarieven in te voeren zonder het systeem te vernietigen.

Maar dat is zeker niet de enige kwaliteit die digitaal centralebankgeld bezit. Het zou de staat in staat stellen om alle transacties te overzien, ons verschillende belastingtarieven toe te kennen en ons individuele boetes op te leggen. De staat kan het geld gedeeltelijk aan een vervaldatum koppelen en ons dwingen bepaalde bedragen binnen bepaalde termijnen uit te geven. Maar hij zou het geld ook voor een bepaald doel kunnen uitgeven en ons kunnen opleggen bepaalde bedragen alleen aan bepaalde goederen of in bepaalde regio’s te besteden. Maar bovenal zou de staat ons allemaal met een simpele muisklik van alle betalingsstromen kunnen afsnijden en zo financieel kunnen elimineren.

Digitaal geld van de centrale bank zou het meest effectieve sociale controlemechanisme zijn dat ooit in de menselijke geschiedenis heeft bestaan ​​en dus niet meer en niet minder dan de voltooiing van een allesomvattende dictatuur die door geld wordt teweeggebracht.

Het geheel heeft echter een enorme vangst. Namelijk de verwachte weerstand van de bevolking. Men kan er gerust van uitgaan dat een groot deel van de mensen deze vorm van ontneming van stemrecht niet zal accepteren, dat wil zeggen dat de introductie van digitaal centralebankgeld tot grote maatschappelijke onrust zou leiden.

En het is precies dit probleem dat het digitaal-financiële complex uiteraard op het idee heeft gebracht om het proces van invoering van dit geld om te keren, dus niet geleidelijk digitaal centralebankgeld te introduceren – en daarbij grote weerstand te riskeren – maar precies andersom rond: de samenleving stort zich in chaos om het digitale centralebankgeld te presenteren als de oplossing voor alle problemen in de vorm van het universele basisinkomen.

Als je denkt dat dit een uit de lucht gegrepen complottheorie is, raad ik je aan nog eens te kijken naar wat we de afgelopen 18 maanden hebben meegemaakt.

Onder het voorwendsel van de bestrijding van een ziekte is verwoestende en onherstelbare schade aan de gezondheid, economische en financiële schade aangericht, waarvan we de volledige gevolgen tot nu toe slechts gedeeltelijk hebben gevoeld.

Tegelijkertijd wordt er dag in dag uit gewerkt om deze schade te vergroten. Tegelijkertijd wordt de sociale verdeeldheid systematisch verdiept door voortdurend nieuwe wiggen tussen mensen te drijven. Dit alles leidt ons doelbewust in één richting: sociale onrust tot aan burgeroorlog, en dat wereldwijd. En volgens alle informatie die mij ter beschikking staat, is dat precies de bedoeling.

We ervaren momenteel dat er met alle mogelijke middelen wordt gepoogd een zo groot mogelijke sociale chaos te creëren, om vervolgens op het hoogtepunt van deze chaos met het wondermiddel universeel basisinkomen te komen en op deze manier maximale chaos om te zetten in maximale controle.

Overigens is er nog een tweede reden waarom het universele basisinkomen vanuit het gezichtspunt van de machtigen moet komen. We zitten midden in de vierde industriële revolutie en in de komende periode zullen we het verlies van miljoenen en miljoenen banen zien door het gebruik van kunstmatige intelligentie. Dat betekent dat miljoenen consumenten zullen falen. De vraag naar consumptiegoederen zal meer en meer instorten. En aangezien het huidige economische systeem consumptiegedreven is, moet men deze neerwaartse spiraal doorbreken om het in leven te houden. En dat kan alleen door werkloze consumenten geld te geven, ook zonder baan.

Dus we zien wat we hebben meegemaakt in de afgelopen 18 maanden en wat we momenteel ervaren, alles volgt uiteraard een plan. En dat plan is om het huidige systeem te ontmantelen ten gunste van de elite. Het creëren van maximale economische en sociale chaos en het opzetten van een nieuw systeem onder het voorwendsel humanitaire hulp te willen verlenen.

Dit plan is ook te lezen in de twee boeken: “The Fourth Industrial Revolution” en “The Great Reset”, “The Great Upheaval” van Klaus Schwab, wiens World Economic Forum een ​​sleutelrol speelt in de hele agenda. In de afgelopen 50 jaar is het WEF erin geslaagd om een ​​van de belangrijkste controlecentra van het digitaal-financiële complex te worden door eerst zakelijke leiders te netwerken, later ook politici en zelfs later ook mediaprofessionals, de adel en beroemdheden, en in de jaren 90 daarnaast een gerichte opleiding heeft gevolgd. We weten vandaag dat sinds 1992 de “Global Leaders of Tomorrow” en sinds 2005 de “Young Global Leaders” systematische en steeds diepgaandere training hebben gekregen van het WEFen dat zij precies de mensen zijn die momenteel aan de macht zijn.

Of het nu Bill Gates, Jeff Bezos of Jack Ma uit de IT-sector, of BlackRock- baas Larry Fink, IMF- baas Kristalina Georgieva of ex Bank of England-baas Mark Carney uit de financiële sector of Emmanuel Macron, Sebastian Kurz of Angela Merkel uit de politiek – ze hebben ze zijn allemaal opgeleid door het WEF of zitten in de bestuursorganen. En het zijn niet alleen de 1.300 leden van deze nauw verbonden leiderschapselite die over de hele wereld aan de touwtjes trekken. Sinds 2012 zijn ook 10.000 onder de 30-jarigen, de zogenaamde “Global Shapers”, bij de groep gekomen, die ook door het WEF zijn samengebracht en die in de geest van het WEF invloed hebben op de manier waarop de wereld gaat.

En als je wilt weten hoe deze cursus eruit moet zien, raden we je aan een kijkje te nemen in het werk van WEF- oprichter Klaus Schwab. En als je op dit moment nog steeds niet gelooft dat alles wat we doormaken of hebben meegemaakt volgens een plan verloopt, moet je eens kijken naar de releasedatum van Schwarz ‘”Great Reset”. Het boek werd gepubliceerd op 9 juli 2020, minder dan vier maanden na de wereldwijde lockdown, en geeft al nauwkeurige instructies over hoe Covid-19 te gebruiken om de wereld “creatief te vernietigen” in Schwarz’-woorden en een nieuwe wereld te creëren om op te bouwen , waarbij het door hem getekende mensbeeld doet denken aan de donkerste tijden van het nationaal-socialisme.

Ik weet dat het allemaal angstaanjagend klinkt, als een zorgvuldig voorbereide apocalyps. Inderdaad, de agenda die hier wordt nagestreefd is blijkbaar niet alleen gepland, maar ook moeilijk te verslaan in termen van wreedheid en sluwheid. Wie had ooit kunnen vermoeden dat de wereldeconomie zou instorten onder het voorwendsel mensen te beschermen tegen de gevolgen van ziekten? Dat mensen hun vrijheid van reizen, vergadering en vrijheid van meningsuiting en meningsuiting zouden worden ontnomen, en dat meer dan 100 miljoen van hen zouden worden veroordeeld tot de hongerdood, zogenaamd voor hun eigen gezondheidsbescherming? En wie had gedacht dat een flagrante eugeneticus genaamd Klaus Schwab dat zou kunnen? niet alleen om zijn gruwelijke visie van het samensmelten van mensen met kunstmatige intelligentie wereldwijd te verspreiden, maar om het door tienduizenden helpers te laten promoten. Dit zijn allemaal zeer verontrustende ontwikkelingen waarmee we momenteel leven, en we hebben allemaal te lijden, en de details hiervan moeten het bloed in het bloed van elk normaal denkend en normaal voelend persoon bevriezen.

Maar, en nu kom ik bij de belangrijkste boodschap die ik vandaag moet brengen, het geheel heeft ook een andere kant, een heel andere kant en vooral een kant die ons allemaal een enorme boost en veel kracht geeft voor de toekomst Moet taken geven. Het plan van de elite en de visioenen van Klaus Schwab zijn gedoemd te mislukken. Om verschillende redenen: De belangrijkste is dat het verhaal van het dodelijke virus dat het menselijk bestaan ​​bedreigt op de lange termijn niet kan worden volgehouden. We kunnen nu al zien hoe het bouwen van leugens links en rechts van ons instort en hoe steeds meer absurde argumenten en steeds bozere laster worden gebruikt om het te legitimeren.

Het is belangrijk te erkennen dat de heftigheid die de media momenteel aan de dag leggen niet getuigt van hun kracht, maar van hun zwakte.

Iedereen die steeds grotere leugens verspreidt, zoals die over de pandemie van niet-gevaccineerden, die gezonde mensen tot risicofactor nummer 1 in de samenleving uitroept, en die hele landen tot stilstand brengt vanwege individuele ziektes of testgevallen, doet dat alleen maar dus omdat hij geen argumenten meer heeft en in zijn wanhoop gewoon blindelings uithaalt.

(Applaus)

Abraham Lincoln zei ooit dat je altijd tegen een deel van de mensen kunt liegen en tegen alle mensen een deel van de tijd, maar je kunt niet altijd tegen alle mensen liegen. Dit is precies wat er in onze tijd gebeurt en dat is natuurlijk van enorm belang voor ons. Ironisch genoeg opent het wat Klaus Schwab het ‘Venster van Kansen’ noemt – maar met precies de tegenovergestelde dynamiek. Naarmate het verhaal uiteenvalt, wordt de geloofwaardigheid van degenen die ons in deze situatie hebben geleid, dag in dag uit verder ondermijnd, wat een unieke kans opent voor ons allemaal om aan een enorme en uitgebreide campagne van verlichting te beginnen.

De objectieve omstandigheden om mensen voor te lichten over de ware achtergrond van de vermeende pandemie, over het feitelijke machtsevenwicht in de wereld en de echte bedreigingen waarmee we worden geconfronteerd, zijn nog nooit zo goed geweest als nu en worden elke dag beter, omdat de andere kant moet verstrikt raken in steeds onbetrouwbare leugens. En zelfs als het digitaal-financiële complex erin zou slagen het nieuwe geld te introduceren, zou dat ook niet het einde van de wereld zijn. Het digitale centralebankgeld kan alleen functioneren op basis van een alomvattend dwangsysteem. Men zal altijd nieuwe prijscontroles moeten invoeren, het universele basisinkomen voortdurend moeten verhogen en met kracht permanente inflatie moeten creëren,

Wat we moeten weten is dat we ongetwijfeld turbulente en gevaarlijke tijden tegemoet gaan, maar we hebben een historische troefkaart. Het bestaat erin dat de andere kant niet handelt volgens de regels van de rede, maar uit motieven als hebzucht en machtsstreven en daardoor niet anders kan dan zichzelf steeds meer in de problemen te brengen.

Dit is precies wat we moeten gebruiken en steeds weer in gedachten moeten houden: de andere kant heeft misschien meer geld, meer bezittingen en alle wapens in de wereld. Maar hun macht is niet gebaseerd op hun geld, noch op hun bezittingen, noch op hun wapens, maar uitsluitend op één factor en dat is de onwetendheid van de meerderheid van de mensen – dat wil zeggen, op het feit dat de meerderheid het spel speelt dat de minderheid speelt je bedienen, niet doorzien. Hoe verschrikkelijk alles ook is wat het digitaal-financiële complex de afgelopen 18 maanden met zijn handlangers heeft gedaan en nog steeds doet, het heeft zichzelf in een situatie gemanoeuvreerd waar het niet meer uit kan komen en waarin het steeds roder wordt in zijn wanhoop Moet lijnen overschrijden.

Voor ons allemaal betekent dit dat we in deze uitzonderlijke situatie gewoon rustig moeten blijven, consequent alle leugens aan de kaak moeten stellen en zo de mensen stukje bij beetje moeten laten zien waarom en door wie ze voor de gek worden gehouden. Als we dat doen en ons concentreren op de kracht van onze argumenten, dan kunnen we niet alleen de huidige problemen oplossen, maar mogelijk veel grotere dingen bereiken, namelijk een van de diepste crises van de mensheid gebruiken om het tij van de wereldgeschiedenis te keren en zo de deur uitbarsten op een nieuwe tijd.

Heel erg bedankt!

(luid applaus)

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.