Connect with us

coronavirus

De coronapas geeft u net zoveel vrijheid als een enkelband dat doet aan een gedetineerde

Published

on

Vaccinpaspoorten

“De coronapas geeft u net zoveel vrijheid als een enkelband dat doet aan een gedetineerde.”

De coronapas heeft niets te maken met de volksgezondheid: het is een eerste stap in de uitrol van een universeel digitaal controlesysteem waarmee overheden burgers willen controleren en aansturen. Als je vrijheid je lief is, doe er dan niet aan mee.

Zaterdag 25 september 2021: een inktzwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis. Vanaf vandaag heeft ons land een systeem van medische apartheid. Voor het eerst maakt een Nederlandse regering de medische keuzes van een persoon voorwaarde voor zijn of haar volledige deelname aan de samenleving. Een aperte schending van artikel 1 en andere artikelen van de grondwet – maar regering en een meerderheid in het Parlement maken al anderhalf jaar duidelijk lak te hebben aan de vrijheden en rechten van Nederlandse burgers.

Opmerkelijk is dat het systeem – een wet wil ik het niet noemen, want verkrachting van het recht kan geen wet worden genoemd – een zeer beperkte visie hanteert van wat “gezonde” (klasse-A) en “ongezonde” (klasse-B) burgers zijn, gebaseerd op een zeer beperkt farmacologisch model. Zij die een cocktail van bepaalde stoffen ingespoten hebben gekregen, zijn “gezond”, ook al hebben ze misschien overgewicht, snuiven ze cocaïne of slikken ze tachtig soorten pillen; kerngezonde mensen die zich niet willen laten inspuiten en vertrouwen op hun natuurlijke immuniteit, worden “ongezond” genoemd.

Deze laatste groep, die “niet-gevaccineerden” worden genoemd, zijn overigens nog steeds precies dezelfde mensen als ze een dag of een maand of een jaar geleden waren, toen ze dat etiket nog niet opgeplakt hadden gekregen. Hun status als “niet-gevaccineerde” is hun opgeplakt door de staat: niet zij zijn veranderd, alleen hoe ze worden aangemerkt is anders. Maar dat is het kenmerk van iedere vorm van apartheid.

Voor enige medische rechtvaardiging voor dit systeem is geen sprake. Gevaccineerden zijn net zo “besmettelijk” als niet-gevaccineerden, zoals de overheid zelf toegeeft in haar communicatie en de vaccinfabrikanten eveneens erkennen. Bovendien zouden gevaccineerden niet beschermd hoeven te worden voor niet-gevaccineerden als de vaccins goed zouden werken, wat door de overheid wordt beweerd.

Maar er is sowieso geen sprake van een medische noodtoestand en voor een maatregel als een coronapas bestaat dus sowieso geen enkele medische rechtvaardiging. De coronapas heeft dan ook niets te maken met bescherming van de volksgezondheid. Een regering die zich zou inzetten voor de volksgezondheid zou investeren in zorg, preventie, gezonde voeding en lichaamsbeweging, en alternatieve covid-medicijnen als Ivermectine. Zij zou nooit de complete Nederlandse bevolking hebben willen laten vaccineren, aangezien de meeste bevolkingsgroepen vrijwel nul kans hebben op om te overlijden aan corona, terwijl de schadelijke bijeffecten van de vaccinaties nu al aanzienlijk zijn, en alleen nog maar verder zullen oplopen.

Wat is de reden dat mensen waarvan je tot voor kort aannam dat ze enige mate van beschaving in zich droegen, zich toch tot deze brute aanval op de vrijheid hebben verlaagd? Zonder enige duidelijke noodzaak? Wat willen ze er uiteindelijk mee bereiken? Het feit dat in veel andere landen eveneens een “coronapas” (of vaccinatiepaspoort) wordt ingevoerd, geeft aan dat het hier niet gaat om een geïsoleerd incident. De wens van Europese bestuurders om een vaccinatiepaspoort in te voeren speelt ook al veel langer. De EU heeft al op 26 april 2018 een draaiboek gepubliceerd voor de invoering van een Europees vaccinatiepaspoort. Begin 2019 werd door de ambtenaren in Brussel een gedetailleerde routekaart vrijgegeven die moet leiden tot de verwezenlijking hiervan in 2022. De apartheid die nu wordt gekoppeld aan zo’n paspoort, maakte geen deel uit van die kaart, maar de mogelijkheden waren er wel al.

Permanent verdienmodel

Ik denk dat met de coronapas twee doelen worden beoogd. Ten eerste moet hij ertoe leiden dat zoveel mogelijk mensen, het liefst iedereen, tegen corona wordt gevaccineerd. Massa-vaccinatie is, vanaf dag één van de pandemie in maart 2020, overduidelijk de belangrijkste doelstelling geweest van het beleid van de Nederlandse regering. Rutte maakte bij zijn eerste persconferentie nog even de fout om iets te mompelen over groepsimmuniteit – een totaal juiste, gezonde en realistische respons op een snel muterend respiratoir virus – maar werd snel gecorrigeerd. De vaccins, en alleen de vaccins, zouden ons naar de bevrijding leiden.

Dit vaccinatie-fanatisme is geen toeval: het wordt, onder de bezielende leiding van de WHO, in de hele wereld gepropageerd. Er wordt, dat is duidelijk, ongelooflijk veel geld mee verdiend. De farmaceutische industrie, die een uiterst dubieuze reputatie geniet, en regelmatig bereid blijkt te zijn over lijken te gaan in haar zucht naar winst, is de grootste sponsor van de WHO. Bill Gates, een van de grootste financiers van het wereldwijde farmaceutische complex, inclusief de WHO, heeft gezegd dat alle inwoners op aarde moeten worden gevaccineerd tegen COVID. Gates heeft ook gezegd: “Mensen denken dat ze een keuze hebben. Dat hebben ze niet.”

Wat het verdienmodel extra lucratief maakt is dat het niet bij twee vaccinaties zal blijven. Nu al zijn “booster”-shots nodig tegen de nieuwe varianten waar de vaccins (in tegenstelling tot natuurlijke immuniteit!) niet tegen beschermen – en die zullen ook in de toekomst regelmatig nodig blijven, want van coronavirussen bestaat een eindeloos aantal varianten. Wie zei er dat kapitalisten alleen oog hebben voor kortetermijn-belangen?

De wereldwijde vaccinatiecampagne die is ingezet als antwoord op de coronacrisis, komt dan ook niet uit de lucht vallen. Hij is in de afgelopen jaren tot in detail voorbereid en gepland, zoals onder meer uit de doeken wordt gedaan door professor Kees van der Pijl in zijn afgelopen zomer verschenen boek De Pandemie van de Angst. Zo is al in juli 2019 de Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) opgericht (met Sigrid Kaag), schrijft Van der Pijl, een “transnationaal orgaan”, dat als doel had de wereld voor te bereiden op “een zeer reële dreiging van een zich snel ontwikkelende, zeer dodelijke pandemie van een luchtwegenziekteverwekker.”

De GPBM, die onder meer wordt gefinancierd door de Gates Foundation, Resolve to Save Lives (miljardairs Gates, Michael Bloomberg, Mark Zuckerberg), en de Wellcome Trust van het farmaceutische concern GlaxoSmithKline (GSK), was erop gericht om “een internationale noodtoestand af te kondigen, met strikte verplichtingen voor de afzonderlijke staten”, waarvan de belangrijkste uiteraard massale vaccinatie was.

Bekend is ook Event 201, gesponsord door de Gates Foundation, het World Economic Forum en het door Gates zwaar gefinancierde Johns Hopkins Center for Health Security, dat plaatsvond op 18 oktober 2019 in New York, en waarbij de hele coronapandemie werd geoefend. Anthony Fauci, de Amerikaanse topgezondheidsambtenaar, deed bij die, door de farmaceutische industrie gesponsorde, gelegenheid onder meer de opmerkelijke uitspraak: “Ik twijfel er niet aan dat er binnenkort – in de volgende regeerperiode – een onverwachte uitbraak van een pandemie” zal zijn! Ook bij deze oefening werd direct aangestuurd op vaccinaties als enige oplossing.

In Brussel werd op 12 september 2019 een mondiale vaccinatietop gehouden waar vertegenwoordigers van onder meer Pfizer, GAVI (de door Bill Gates gesponsorde vaccinatielobbyclub) en de Gates Foundation aan deelnamen. Daar werd al besproken hoe “vaccinatieschroom”, met name ten aanzien van kinderen, zou kunnen worden overwonnen. Er werd ook al besproken hoe moest worden omgegaan met critici: die moesten worden beschuldigd van het verspreiden van “desinformatie”.

Is het toeval dat deze scenario’s al heel snel daarna werden bewaarheid door een virus dat afkomstig blijkt te zijn uit een lab in China waar onderzoek werd gedaan dat mede door de Verenigde Staten (door het NIAID instituut van Dr. Fauci) werd gefinancierd? Het hoeft in ieder geval niet te verbazen dat de directeur van de WHO, de van oorlogsmisdaden verdachte Ethiopische diplomaat Tedros, in het voorjaar van 2020 een “pandemie” uitriep op basis van een sterftecijfer dat zeker 17 keer te hoog bleek te zijn – en meteen begon aan te sturen op massavaccinatie.

Identificatie door vaccinatie

Toch gaat het bij deze ongekende wereldwijde vaccinatiecampagne niet alleen om geld. Er speelt naar mijn mening nog een tweede motief. Vaccinaties, en de paspoorten die daarbij horen, zijn, zoals Van der Pijl opmerkt, ook een ideaal middel om mensen te identificeren. Digitale identificatie is voor overheden een belangrijke manier om burgers te kunnen controleren.

Ook dit – identificatie door vaccinatie – is een traject dat al ver vóór de coronacrisis is ingezet. Zo is in 2016 door Microsoft, de Rockefeller Foundation en GAVI de ID2020 Alliance opgezet, die iedere wereldburger een digitale identiteit wil geven. In september 2019 lanceerde ID2020 een programma “om door middel van vaccinatie een digitaal identiteitsbaken in te brengen … Het plan is om immunisering te gebruiken om een digitale identiteit aan te brengen,” schrijft Van der Pijl.

Een ander project dat Van der Pijl aanhaalt is van de MIT universiteit in de V.S., ook door de Gates Foundation gefinancierd, waarbij iemands vaccinatiegeschiedenis “door middel van tatoeage-inkt of verf via een vaccin in de huid wordt aangebracht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van nanokristallen (zogenaamde quantum dots) die vijf jaar actief blijven en bijna-infrarood licht uitzenden dat door een speciaal uitgeruste smartphone kan worden opgevangen.” De persoon zelf hoeft hier niets van te merken. In landen in Afrika is hiermee al geëxperimenteerd. Een ander door Gates (met Mastercard en wederom GAVI) gefinancierd project, Trust Stamp, betreft “een biometrische digitale identiteitskaart die met vaccinatiegegevens wordt gecombineerd.” In 2019 sloot GAVI een deal met de bedrijven NEC en Simprints om biometrische gegevens te genereren via inenting. GAVI-chef Seth Berkley stelde dat dit in alle landen zal moeten gebeuren.

Van der Pijl belicht ook de rol die de Amerikaanse veiligheidsdiensten spelen in het ontwikkelen van deze controlesystemen. Zo is DARPA, de R&D poot van het Amerikaanse ministerie van Defensie, in 2014 gestart met het Biological Technologies Office, waarin onderzoek wordt gedaan naar implanteerbare nanotechnologieën waarbij gebruikt wordt gemaakt van vaccinaties. Er bestaan nauwe banden tussen Amerikaanse veiligheidsdiensten en de farmaceutische industrie. De 200 Amerikaanse virologische labs, waarvan 24 in het buitenland, worden mede gefinancierd met defensiegeld. In veel van deze labs wordt zeer dubieus onderzoek gedaan waarbij virussen bewust gevaarlijker worden gemaakt om nieuwe vaccins te kunnen testen.

Een universeel digitaal identificatiesysteem biedt overheden ongekende nieuwe mogelijkheden om controle over burgers te intensiveren. Zo’n systeem kan naar believen worden uitgebreid met persoonlijke, financiële en medische informatie, en worden gebruikt zoals het “social credit” systeem in China. Het zou voorbeeld kunnen worden gaan gebruikt voor financiële transacties. De Centrale Banken bereiden zich op dit moment voor op de invoering van Digital Central Bank Currencies (DCBC’s). Dit project heet de Going Direct Reset, en is ontworpen door BlackRock, het grootste en machtigste investeringsfonds ter wereld, dat zijn tentakels heeft in zo’n beetje alle economische sectoren die je kunt bedenken en op dit moment drie van zijn mensen in het Witte Huis heeft zitten. In China heeft de Centrale Bank al zijn eerste digitale yuans uitgegeven. Het valt niet uit te sluiten dat regeringen een poging zullen gaan doen om het huidige geldsysteem, inclusief contant geld, af te schaffen, en te vervangen door CBDCs. Dat zou betekenen dat iedere transactie die mensen doen zal kunnen worden gecontroleerd en gestuurd door de autoriteiten. Een angstwekkend vooruitzicht.

Dit lijken misschien “complot-theorieën”, maar het gaat om plannen die openlijk worden nagestreefd, en deels al worden uitgevoerd, door overheden, industrieën, en internationale instellingen en denktanks. Klaus Schwab, de zeer invloedrijke voorzitter van het World Economic Forum, ’s werelds bekendste verzamelplek van machtige politici en grootkapitaal, heeft letterlijk gezegd dat “de vierde Industriële Revolutie”, waar zijn club van droomt, “zal leiden tot het samensmelten van onze fysieke, digitale en biologische identiteiten.” In het Global Redesign rapport van het WEF uit 2010 gaf Schwab aan dat in zijn visie nationale regeringen moet worden afgeschaft en de wereld moet worden geregeerd door technocratische bestuurders en “geselecteerde” internationale instellingen. Die visie is al akelig ver bewaarheid. En ik denk zomaar dat u en ik niet bij de “geselecteerde” bestuurders zullen zitten. Wij zullen vriendelijk doch dringend worden verzocht om onze “fysieke, digitale en biologische identiteit” beschikbaar stellen aan de mondiale Davos-elite die vervolgens zal bepalen wat onze “voetafdruk” op aarde zal mogen zijn.

In de media en Tweede Kamer wordt vaak nogal schamper gedaan over de invloed van het World Economic Forum. Misschien is het in dit verband toch goed om te weten dat deze club een Young Global Leaders groep heeft, waarin de politieke talenten van de toekomst worden klaargestoomd door Schwab. Van deze Young Global Leaders hebben onder meer deel uitgemaakt: Angela Merkel, Emmanuel Macron, Mark Zuckerberg, Larry Page en Sergei Brin (Google), Sebastian Kurz (president van Oostenrijk), Justin Trudeau (premier van Canada), Jack Ma (AliBaba), Tony Blair, Gordon Brown, Victor Orbán, Jacinda Adern (premier van Nieuw-Zeeland) en Bill Gates himself. Deze mensen zaten dus in het klasje toen ze nog niet de top hadden bereikt. Klaus Schwab heeft duidelijk een neusje voor talent.

Grens bereikt

De Nederlandse coronapas is dus geen doel op zichzelf en zal ook niet tijdelijk zijn. Veel aannemelijker is het om de pas te zien als het begin van de uitrol van een breder identificatiesysteem waarmee internationale en nationale autoriteiten en hun sponsors ongekende mogelijkheden krijgen om ons te controleren en aan te sturen.

Ik besef dat dit geen fijne boodschap is. Wie wil horen dat we worden bedreigd in ons vrije menselijke en sociale bestaan zoals nog nooit eerder is gebeurd? Maar nu wegkijken is fataal. Blijven hopen dat onze leiders het beste met ons voor hebben, is het slechtste wat we nu kunnen doen. Kijk naar wat er op dit moment gebeurt in een ooit vrij land als Australië, waar mensen in quarantainekampen worden opgesloten, en in elkaar worden geslagen door de politie als ze geen mondkapje dragen. Gezien de rücksichtlose uitsluiting en demonisering van een complete bevolkingsgroep, de “niet-gevaccineerden”, die op dit moment ook in Nederland plaatsvindt, is er geen enkele reden om te denken dat dit bij ons niet kan gaan gebeuren.

Onvermijdelijk is het echter niet. Het goede nieuws is dat we er makkelijk iets aan kunnen doen. Het enige dat we hoeven te doen om de parasieten van ons af te schudden is, heel simpel, niet meedoen.

Dat is alles. Niet meedoen.

Ook wie niet gelooft dat de coronapas deel uitmaakt van een groter plan, zou moeten weigeren om mee te gaan in het apartheidssysteem dat ermee wordt gecreëerd. Dat betekent vanaf zaterdag 25 september maar even niet naar het café of de film. Even niet op vakantie. Er zijn genoeg gelegenheden om bij elkaar te komen buiten de QR-kampen om. Als wij niet meedoen met het controlesysteem, is het gedaan met de controles. Zo simpel is het.

Is dit te moeilijk, vraag je jezelf dan nu af: waar ligt je grens? Wat doe je als de overheid andere functies aan de pas wil gaan toevoegen? Ga je voor een derde vaccinatie als die wordt verplicht? Wat doe je als de overheid contant geld gaat verbieden? Als je nu je grens bepaalt, is het makkelijker om straks een streep te trekken. Eis op zijn minst een einddatum van de regering en als men die niet wil geven, vraag jezelf dan af, waarom niet?

Mocht je denken dat je machteloos bent of er alleen voor staat, dat is niet zo. In Nederland zijn al honderdduizenden mensen bezig met alternatieve vormen van samenleven, samenkomen en samenwerken, buiten het systeem om. Ze zijn nieuwe scholen aan het oprichten, eigen munten, allerlei soorten coöperaties. Ze kopen lokaal en betalen zoveel mogelijk contant. Ze weigeren hun vrijheid in te leveren, hun autonomie, hun zelfbeschikkingsrecht, de vrijheid en de toekomst van hun kinderen. Ze krijgen geen aandacht in de media, maar het zijn er meer dan je denkt.

Ik geloof nog steeds dat we beter uit deze crisis kunnen komen dan we erin gingen. Dat een mooie toekomst mogelijk is. Een gezonde samenleving in vrijheid en verbondenheid. Technologische ontwikkeling is onvermijdelijk, maar het gaat erom van wie die technologie is. Van wie wij zelf zijn. Een betere wereld kan niet worden bereikt met controlesystemen, identiteitspasjes, injecties, tests, genetische manipulaties, QR-codes, puntensystemen. Dat snapt toch iedereen?

Met de coronapas is de grens bereikt. Doe er niet aan mee.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Chats van Von der Leyen over vaccindeal blijven geheim

Published

on

Von der Leyen

Heeft Pfizer de EU bedrogen met de miljardendeal voor Covid-vaccins? Chats van Commissievoorzitter Von der Leyen zouden het antwoord kunnen bieden. Maar de EU wil ze niet vrijlaten. Critici zien het recht op toegang tot informatie in gevaar.

De EU-commissie wil de gesprekken van Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla geheim houden. Von der Leyen sloot in het voorjaar van 2021 een Covid-vaccindeal van een miljard euro in berichten en telefoontjes met Bourla – maar de berichten vielen niet onder de EU-wet op de vrijheid van informatie, stelt de commissie.

Er is veel kritiek op de deal van de EU met Pfizer. Tot op heden heeft de Commissie alleen bewerkte versies van de koopovereenkomsten ingediend. De prijs van de vaccins en belangrijke contractvoorwaarden blijven geheim. Een rapport van de Financial Times roept echter twijfels op of de EU bij de aankoop is opgelicht. Volgens de krant, die delen van de deal kon zien, betaalde de EU aanvankelijk € 15,50 per dosis, maar na de deal stegen de kosten tot € 19,50 per dosis.

Gemaakt voor 3 euro, verkocht voor 19,50 euro

De People’s Vaccine Alliance , een alliantie van humanitaire organisaties, berekent op basis van een onderzoek van Imperial College London dat een enkele dosis van het vaccin voor minder dan drie euro kan worden geproduceerd. Volgens deze berekening had de deal van Von der Leyen het farmaceutisch bedrijf Pfizer een overschot van zo’n 31 miljard euro kunnen opleveren. De NGO Public Citizen, die in verschillende landen niet-geredigeerde Pfizer-vaccincontracten heeft kunnen bekijken, vertelde de Washington Postdat het bedrijf zijn onderhandelingsmacht als een van de weinige makers van een effectief Covid-vaccin gebruikt om “risico’s te verschuiven en de winst te maximaliseren”. In de geïnspecteerde contracten “worden de belangen van Pfizer consequent boven de eisen van de volksgezondheid gesteld.”

Nadat de New York Times bericht had over de directe lijn tussen Von der Leyen en Bourla , diende netzpolitik.org een aanvraag in om de chats vrij te geven . Maar de commissie weigerde de aanvraag helemaal te onderzoeken. Omdat berichten via sms, WhatsApp en andere messengers “van korte duur” zijn en dus geen documenten in de zin van de EU-verordening over documenttoegang.

Europarlementariër ruikt “vingerhoed rechtvaardigingen”

De algemene weigering van ons verzoek om het nieuws tussen Von der Leyen en Bourla is duidelijk wangedrag van de kant van de EU-commissie, oordeelde de EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly in antwoord op onze klacht. Parlementsleden en ngo’s spraken ook hun verontwaardiging uit over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Wat er op de telefoon van Frau von der Leyen gebeurt, is politiek”, zei de groene EU-politicus Daniel Freund . “Het kan niet zo zijn dat journalisten flauwe rechtvaardigingen krijgen en worden afgewezen. […] En het kan niet zo zijn dat de toegang tot centrale documenten weer wordt verhinderd doordat Ursula von der Leyen sms-berichten verwijdert .”

Maar ondanks de kritiek wil de commissie het nieuws geheim houden. In een vandaag, woensdag gepubliceerd antwoord aan ombudsvrouw O’Reilly , schrijft de EU-autoriteit dat ze niet eens “kortstondige” documenten zoals sms- en messenger-berichten bewaart en daarom geen toegang tot ze kan verlenen. Ze reageert niet op het verzoek van de ombudsvrouw om de applicatie van netzpolitik.org opnieuw te onderzoeken  en daadwerkelijk te beoordelen of ze de chats mag publiceren of niet.

Recht op toegang tot informatie ‘ernstig ondermijnd’

Aan de andere kant heeft de EU-commissie aangekondigd dat ze met andere EU-instellingen zal samenwerken om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor de interne afhandeling van sms- en messenger-berichten. De Commissie verwijst naar een aanbeveling van de EU-Raad aan haar werknemers om dergelijke berichten alleen te gebruiken voor “kortstondige chats over openbare of niet-gevoelige inhoud”. Dit zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een gemeenschappelijke richtlijn voor alle EU-instellingen. Daarmee wil de Commissie waarschijnlijk een argumentatiebasis creëren, zodat zij ook in de toekomst chats niet hoeft te archiveren.

Experts van het maatschappelijk middenveld vrezen dat het standpunt van de Commissie een enorme juridische maas in de toegang tot documenten creëert. “Als we niet eens om sms-berichten kunnen vragen, hoe moeten we dan weten of het echt vluchtige zaken of belangrijke beslissingen zijn?”, vraagt ​​Helen Darbishire, directeur van de organisatie voor vrijheid van informatie Access Info, zich af.

De realiteit is dat een groot deel van de overheidsactiviteiten in Europa en wereldwijd via verschillende communicatiemiddelen verlopen, waaronder sms, WhatsApp en andere berichtenplatforms. “Het recht op toegang tot informatie zal ernstig worden ondermijnd als we er geen toegang toe hebben”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biontech : De farmaceutische industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen

Published

on

Biontech

De farmaceutische Biontech industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen – toch wordt dit in de reguliere media fel afgedaan als onzin.

Dit is al verleden tijd:

“Een korte prik. Een beetje pijn. Afgerond. Het duurt minder dan tien minuten voordat een datachip ter grootte van een rijstkorrel onder de huid wordt geïmplanteerd – en het leven verandert ingrijpend. Vervelende alledaagse situaties zoals vergeten sleutels, achtergelaten portemonnees of verlopen paspoorten behoren dan tot het verleden. De chip, meestal geïmplanteerd in de vingertop, verzendt alle benodigde gegevens en ontlast u van de last van het onthouden” (1).

Nou, het zal waarschijnlijk geen chip ter grootte van een rijstkorrel zijn die in een spuit past waarmee men zogenaamd, maar nooit bewezen heeft, “immunisatie tegen corona”. Maar de digitale wereld gedijt op miniaturisering en de verbinding tussen technologie en het menselijk organisme is een van de natte dromen van transhumanistische ‘wereldleiders’ . Het draait allemaal om chips in het nanobereik en er wordt al lang geëxperimenteerd met dergelijke chips voor het monitoren en controleren van biologische organismen (2).

Los van het feit dat het er niet om gaat hoe nanochips in het menselijk organisme komen, maar dat het überhaupt zou moeten gebeuren. Of misschien al gebeurt? De “feitencheckers” in de “waarheidsmedia” zijn geobsedeerd met het wegwuiven van elke verdenking die in deze richting gaat:

“Avontuurlijke complottheorieën doen niet alleen de ronde op sociale netwerken. Staat Bill Gates uiteindelijk achter Corona omdat hij ons zijn vaccin wil opdringen en een chip wil implanteren?” (3).

Ja, ja, steeds weer Bill Gates. Personalisatie is een zeer krachtig hulpmiddel om elke ongewenste context te vervagen. Door vaardige woordkeuze komt de “samenzweringstheorie” – wij noemen de hele zaak beter, want waarheidsgetrouwer, een gegronde verdenking – eindelijk belachelijk. Zo wordt pseudo-journalistiek beleefd, in bovenstaand voorbeeld dat van ZDF.

‘S Werelds best verkochte “vaccin tegen corona” is dat van de Pfizer-groep, bijna uit de hoed getoverd door het Duitse bedrijf Biontech, dat al jaren afhankelijk is van de geldinfuus van verschillende geïnteresseerden. In november 2020 schonk de Bill & Melinda Gates Foundation (BMG) 4,9 miljoen dollar aan dit bedrijf, dat in het verleden altijd financieel vast zat, ruim op tijd voor de start van de wereldwijde “coronavaccinatiecampagne” (4).

“Grappig genoeg” is BMG ook een investeerder in Biontech – en daarmee de primeur voor de verkoop van het genetisch gemanipuleerde serum. Overigens vond de intrede als belegger plaats in september 2019, net op tijd voor het “uitbreken van de pandemie” (5). Nu weet de lezer hoe een stichting die zich altijd presenteert als een vereniging van filantropen rijker en rijker kan worden.

Kan Oliver Klein van ZDF (zie citaat hierboven) zulke complexe verbanden herkennen, zelfs begrijpen? Omdat het op de een of andere manier zijn vaccin is, dat van Bill Gates, dat hier wordt gespoten. En dat het opgelegd zal worden, het “vaccin”, zou nu langzaam bij iedereen door moeten dringen.

We beleven een gigantische, wereldwijde verkoopcampagne, geflankeerd door willekeurige, niet-democratische staatsmaatregelen. Dus wat ZDF ons als verlichting wil verkopen, wordt uiteindelijk een teken van incompetentie, desinformatie en propaganda.

Pfizer is niet Bill Gates, toch. Maar het is misschien niet helemaal irrelevant om te weten dat in februari 2020, net op tijd voor de ‘pandemie-uitbraak’, Susan Desmond-Hellmann werd gekozen in de raad van bestuur van Pfizer. Nu kan iedereen raden waar Desmond-Hellmann de afgelopen zes jaar aan het ravotten was. Een schot in de roos: ze was eigenlijk de CEO van de Gates Foundation. Het is natuurlijk volkomen duidelijk dat BMG geen financiële belangen heeft in Pfizer – of wel (6)?

Daarnaast schonk de Bill Gates Foundation in september 2016 ook de Pfizer Group het vrij aanzienlijke bedrag van 17,252 miljoen US dollar (7). Iedereen die nu concludeert dat de stichting winstgevende investeringen heeft gedaan, zoals bij Biontech (zie hierboven) en niet alleen vandaag, ook bij Pfizer, is spot on (8).

Dat brengt ons terug bij Albert Bourla. Zoals ik al zei, is hij een van de directeuren van Pfizer. In een paneldiscussie op het World Economic Forum in Davos (WEF) reageerde hij als volgt op een relevante vraag:

“Stel je een biologische chip voor in een pil die bij inslikken in de maag gaat en een signaal afgeeft. (…) Stel je de toepassingen voor, de mogelijkheid om mensen aan te sturen. (…) Wat er op dit gebied gebeurt, is fascinerend” (9).

Om eerlijk te zijn, ik was achterdochtig toen ik het citaat zag, dus ik heb de bron onderzocht. Hier eerst als audio stuk:

Albert Bourla, CEO van Pfizer, over elektronische trackingchips in pillen, goedgekeurd door de FDA

Ik kon het nog steeds niet echt geloven, maar uiteindelijk vond ik de originele bron (v2). Als kroon op het werk wil ik u vertellen dat deze uitspraak van Albert Bourla dateert van januari 2018. Zoals je kunt zien, was de Pfizer-baas enthousiast over zijn visioenen en wees alsjeblieft niet zo naïef om te geloven dat hij dit destijds, meer dan vier jaar geleden en voor het elite WEF-forum, uit pure grappen en gek doen.

En nu, als klap op de vuurpijl, is Albert Bourla ook deelnemer aan de Bilderbergconferentie, die een paar dagen geleden heel rustig en heimelijk werd gehouden in de hoofdstad van het afbrokkelende rijk (10).

Vraag in de Matrix: Wordt er aan nanochips gewerkt om mensen te controleren en te sturen? Neeeeee, nooit!!!

Mogen de blinden en doven hun ogen en oren blijven bedekken. De hele zaak stinkt naar de hemel.

Blijf a.u.b. alert, beste lezers.

Bronnen en opmerkingen:

(Algemeen) Dit artikel uit  Ped’s Views  is gelicentieerd onder een  Creative Commons -licentie  ( Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal ). Het kan worden gedistribueerd en gereproduceerd zolang de licentievoorwaarden worden nageleefd. Als je linkt naar andere artikelen uit de visie van Ped, vind je daar ook de externe bronnen die de stellingen in de huidige tekst ondersteunen. Laatst bewerkt: 7 juni 2022.

(1) 23-05-2022; dagelijkse spiegel; Datachips in het lichaam – horror of hoop?; https://www.tagesspiegel.de/politik/der-digitale-mensch-datenchips-im-koerper-horror-oder-hoffnung/19840472.html
(2) 07.10.2010; scinexx, Universiteit van Buffalo (VS); dieren op afstand bestuurd door nanodeeltjes; Onderzoekers gebruiken magnetische deeltjes om celfuncties specifiek te verstoren of te stimuleren; https://www.scinexx.de/news/technik/tiere-durch-nanoparticle-fernsteuerung/
(3) 30 december 2020; ZDF; Oliver Klein; De gekste complotmythes van 2020; https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-verschwoerungstheorien-2020-100.html
(4) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Biontech;https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Biontech#committed_grants ; opgehaald: 2022-06-01
(5) september 2019; BMG; Strategisch Investeringsfonds; Biontech; https://sif.gatesfoundation.org/investments/biontech/ ; opgehaald: 2022-06-01
(6) 2020-02-04; Pfizer; Susan Desmond-Hellman gekozen in de raad van bestuur van Pfizer; https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2020/Susan-Desmond-Hellmann-Elected-to-Pfizers-Board-of-Directors-04-02-2020/default.aspx
(7) 29-12-2012; Pfizer; Private en publieke partners verenigen zich om tegen 2020 10 verwaarloosde tropische ziekten te bestrijden;https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2012/Private-and-Public-Partners-Unite-to-Combat-10-Neglected-Tropical-Diseases-by-2020-01-29- 2012/default.aspx
(8) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Pfizer; https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=pfizer ; Opgehaald: 2022-06-01
(9) 2022-01-18; WEF-bijeenkomst; Albert Bourla op het World Economic Forum 2018 is enthousiast over elektronische nalevingspillen; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A
(10) Deelnemerslijst van de Bilderberg Conferentie 2022; https://bilderbergmeetings-org.translate.goog/press/press-release/participants?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp ; opgehaald: 07.06.0222
(v1) WEF, Martin Schwab, Albert Bourla, CEO van Pfizer, biologische chips; Bron: WEF; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A ; of hier:
(v2) 25/01/2018; WEF; Gezondheid transformeren in de vierde industriële revolutie; https://www.youtube.com/watch?v=Uio8X1h0H-E

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biden betaalt veel geld voor de nieuwste flop van Pfizer

Published

on

pfizer

De regering-Biden betaalt 10,6 miljard dollar aan belastinggeld voor Paxlovid van Pfizer, het niet-originele en ineffectieve Covid-19-medicijn van Pfizer.

In november 2021 betaalde het Witte Huis medicijnmaker Pfizer bijna $ 5,3 miljard voor 10 miljoen behandelingskuren van zijn experimentele  Covid-19-behandeling,  Paxlovid, een antivirale combinatie van nirmatrelvir en ritonavir.

Ritonavir werd ontwikkeld in 1989 en nirmatrelvir werd ontwikkeld in 2020. Met andere woorden, Paxlovid is niet helemaal opnieuw ontwikkeld om Covid-19 te behandelen; de verbindingen bestonden al.

In december 2021 beweerde Pfizer dat de eerste onderzoeksresultaten aantoonden dat Paxlovid het risico op  ziekenhuisopname en overlijden met bijna 90 procent verminderde bij mensen met milde tot matige coronavirusinfecties. Zonder context is deze verklaring schromelijk misleidend. Vrijwel iedereen die de bestaande Covid-19-mutatie krijgt, zal een milde of matige ziekte hebben, maar de medicijnmaker beperkte zijn onderzoek tot mensen die niet waren gevaccineerd en het grootste risico liepen op het virus vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen, zoals obesitas.

Een bijgewerkte, recentere analyse van 1.153 patiënten (van de mogelijke 2.246 patiënten) toonde een flauwe, niet-significante relatieve risicoreductie van 51 procent. Een subgroepanalyse van 721 gevaccineerde volwassenen met ten minste één risicofactor voor progressie naar ernstige Covid-19 toonde een niet-significante relatieve risicovermindering bij ziekenhuisopname of overlijden (behandelingsarm: 3/361; placebo: 7/360).

Volgens het officiële  persbericht van 14 juni van Pfizer toonden de resultaten van de fase 2/3 van de  gewijzigde  Paxlovid EPIC-SR-studie (Evaluatie van proteaseremming voor COVID-19 bij patiënten met een standaardrisico), met mijn nadruk:

  • Het nieuwe primaire eindpunt van zelfgerapporteerde, aanhoudende verlichting van alle symptomen gedurende vier opeenvolgende dagen  werd niet gehaald .
  • Pfizer zal  de deelname aan de EPIC-SR-studie stopzetten  vanwege het lage aantal ziekenhuisopnames of overlijden in de populatie met standaardrisico.

Verscholen in het persbericht van Pfizer was het volgende financiële goudklompje voor investeerders: “De resultaten van deze aanvullende analyses zullen naar verwachting geen invloed hebben op de omzetverwachtingen van Pfizer voor het volledige jaar 2022.” De reden daarvoor is: Pfizer  heeft al $ 5,3 miljard in handen van belastingbetalers en heeft de “blockbuster-status” vastgehouden (gedefinieerd als een miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn).

Naast de reeds toegezegde $ 5,3 miljard, kondigden de VS in januari een vertrouwelijke aanvullende “verbintenis” aan om  nog eens 10 miljoen doses te bestellen  (tegen de prijs van 5,3 miljard dollar meer, voor een totaal van 10,6 miljard dollar), wat Pfizer een zeer gewilde na ” super  blockbuster-status” (gedefinieerd als 10 miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn). De administratie bleef “vastbesloten om door te gaan met de [extra] aankoop”, aldus een Bloomberg-rapport van april 2022.

Volgens Bloomberg zocht het Witte Huis aanvankelijk $ 22,5 miljard aan nieuwe pandemiefinanciering. Democraten waren eerder dit jaar bereid iets meer dan $ 15 miljard op te nemen in een brede rekening voor overheidsuitgaven, maar deze werd verwijderd na onenigheid met de Republikeinen over de vraag of deze moest worden gecompenseerd door bezuinigingen elders in de regering.

De senaatswet van $ 10 miljard bevatte een vereiste dat ten minste de helft van het geld aan therapieën moet worden besteed, maar waarom gokte Biden  elke dollar  op één enkel medicijn van één enkele medicijnfabrikant? Waarom werd Pfizer gekozen om alleen aan de therapeutische clausule te voldoen?

Zoals we hebben gezien, werken FDA Emergency Use Authorizations (EUA’s) niet altijd zoals ze zouden moeten, maar in dit geval was het vanwege een manipulatieve actie van Pfizer en een riskante weddenschap van het Witte Huis van Biden.

Dat komt omdat Pfizer zonder publieke vermelding in het geheim zijn eigen lat had verlaagd na zijn EUA  nadat  het Witte Huis had toegezegd $ 5,3 miljard dollar aan product te kopen. Pfizer verklaarde:

Na de autorisatie voor gebruik in noodgevallen van Paxlovid voor personen met een hoog risico op progressie naar ernstige COVID-19, werd  het protocol gewijzigd om personen met een hoog risico uit te sluiten en de inschrijving van patiënten zonder risicofactoren voor progressie naar ernstige COVID-19  die niet waren gevaccineerd, of wiens laatste COVID-19-vaccinatie meer dan 12 maanden na inschrijving plaatsvond. (nadruk toegevoegd)

Op deze manier was Pfizer in staat zijn medicijn toe te dienen aan een minder ernstig zieke en gezondere populatie in de hoop een superieur werkzaamheidssignaal en een verminderd veiligheidssignaal te hebben, maar het kon  nog steeds  geen adequaat klinisch effect laten zien op een van zijn prospectief opgestelde protocollen. eindpunten.

Om het protocol na indiening door de FDA te wijzigen, had Pfizer formeel en schriftelijk met de FDA moeten communiceren. Een  voormalig niet-wetenschappelijk  directeur van Pfizer,  Patrizia Cavazzoni , nu het hoofd van het Center for Drug Evaluation and Research van de FDA, zou de verandering moeten goedkeuren. Interessant is dat de wijziging van het protocol van Pfizer zo strak werd gehouden dat het niet publiekelijk bekend was tot het Pfizer-persbericht van juni 2022.

Ongeveer een week eerder  had YaleMedicine van de Yale University  zelfs een lang artikel gepubliceerd over de voordelen van Paxlovid, waarin de verouderde oorspronkelijke protocoleindpunten werden geciteerd. Op 7 juni had de CEO van Pfizer, Albert Bourla, plannen aangekondigd om meer dan $ 100 miljoen uit te  geven om de productie van Paxlovid te verhogen en toegewijd aan het aannemen van honderden nieuwe werknemers om de schijn op te houden met het Witte Huis en Pfizer-investeerders.

Paxlovid is niet het eerste voorbeeld van “geheime” en wetenschappelijk twijfelachtige beslissingen die buiten de standaardkanalen van de FDA worden genomen onder toezicht van Patrizia Cavazzoni. Ongeveer een jaar geleden waren er geheime bijeenkomsten rondom Biogen’s monoklonale antilichaamgeneesmiddel aducanumab (Aduhelm) voor de ziekte van Alzheimer, dat miljarden dollars waard was, en dat in elk onderzoek niet voldeed aan de veiligheids- en werkzaamheidsnormen.

Na  een controversiële  en mogelijk illegale en onethische  back-channel ontmoeting met de leidinggevenden van Biogen , werd het medicijn van Biogen echter goedgekeurd door Cavazzoni tegen advies van leden van de FDA-adviescommissie en FDA-medewerkers.

Cavazzoni bevestigde haar beslissing door een komisch  ontoereikende rechtvaardiging van 1,5 pagina’s te schrijven, die meestal de mening van anderen citeerde en niets deed om hun discutabele hypothesen aan te pakken. Bijna elke medische commentator schold Cavazzoni’s goedkeuring van aducanumab uit en noemde het dingen als ” valse hoop “, ” slecht medicijn “, ” schandelijk “, ” gevaarlijk “, ” een ramp ” of ” een nieuw dieptepunt “. De omstandigheden rond de klinische resultaten van Paxlovid van Pfizer zijn eveneens verschrikkelijk.

Maar in tegenstelling tot Biogen kon ik zelfs  geen  online verslag vinden van een vergadering van Cavazzoni die de protocolwijziging voor Paxlovid rechtvaardigde, laat staan ​​een adequate. Pfizer zou een gedetailleerde motivering hebben moeten geven in zijn protocolwijziging en de FDA hield die verzoeken en wijzigingen geheim. Het is gewoon weer een voorbeeld van het totale  gebrek aan transparantie van de FDA .

Een jaar geleden meende ik in een opiniestuk dat  Cavazzoni twijfelachtige beslissingen zou blijven nemen  vanwege haar nauwe banden en lange geschiedenis van dienstverband bij Big Pharma. Het grootste deel van Cavazzoni’s carrière laat zien dat ze werkt als een niet-wetenschappelijke Big Pharma-manager.

Ze heeft ook een opvallend gebrek aan fundamentele wetenschappelijke of onderzoekservaring voor het bekleden van zo’n kritieke positie op het gebied van de volksgezondheid. Helaas had ik gelijk, maar het zijn de belastingbetalers die de kosten van de mislukte Paxlovid-gok zullen dragen.

Waarom heeft het Witte Huis een blanco cheque van belastinggeld afgeschreven voordat het definitieve bevindingen kreeg?

Het is niet zo dat Pfizer om geld kwetst of dat Amerikanen niet al meerdere goedkope,  generieke alternatieven hebben  met omvangrijke peer-reviewed bewijzen achter zich, die tientallen en honderdduizenden patiënten bestrijken. Toch negeerde het Biden Witte Huis de historische wijsheid van de  Spreuken van Ahiqar en koos ervoor om “twee in de hand weg te gooien (dwz hydroxychloroquine en ivermectine) voor één in de bush (Paxlovid).”

We weten al een tijdje dat de dominante gemuteerde varianten van Delta en Omicron (die  volgens de CDC >99 procent  van de huidige gevallen uitmaken) meestal milde infecties hebben veroorzaakt. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door Covid is gedaald, omdat de meeste mensen tegenwoordig slechts minimale tot matige  verkoudheidssymptomen krijgen  . Zelfs Johns Hopkins laat  recorddieptes  zien in Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames op de IC.

Pfizer heeft zijn experimentele product misschien overdreven en bedrieglijk geweest door zijn protocol te wijzigen zonder het publiek te informeren. Door Pfizer te vertrouwen en een aanzienlijke gok te wagen met belastinggeld, spoelde het Witte Huis $ 5,3 miljard belastingbetalerdollars grotendeels door de afvoer. Het Witte Huis zit nu aan de haak voor nog eens $ 5,3 miljard – voor een totaal van $ 10,6 miljard – voor een ineffectieve Covid-19-behandeling die Pfizer al  had  ontwikkeld, terwijl ze bijna niets hadden kunnen uitgeven en de gevestigde veiligheid en werkzaamheid van hydroxychloroquine hadden bevorderd en ivermectine met een superieur resultaat.

Meer praktisch, aangezien Delta en Omicron mild zijn, hadden we Covid-19-mutaties gewoon hun gang kunnen laten gaan en infecties symptomatisch kunnen behandelen met beschikbare generieke farmacologie, zodat individuen kunnen verkrijgen natuurlijke immuniteit .

De regering-Biden koos in plaats daarvan voor deze belachelijke en buitensporige verspilling van belastinggeld. Zal de president, of iemand anders, verantwoordelijk worden gehouden?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

NAVO-top op 29 juni: een “verplicht geschenk” aan Turkije!

Turkije – Zweden en Finland hadden zich al lang bereid verklaard om lid te worden van de NAVO. Maar een dergelijke daad moet unaniem worden goedgekeurd door alle Bondgenoten. En… [...]

EU: Uiterlijk in 2035 komt benzine alleen nog maar uit het stopcontact!

“Na de EU-commissie en het EU-parlement heeft de Raad gisteravond ook gestemd om de verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen in 2035 te beëindigen. Dit is historisch! Europa is het eerste continent ter wereld… [...]

Ongelooflijke wreedheden door Spaanse grenswachten – De schande van Melilla!

Melilla! We raden zwakke lezers aan om de onderstaande video niet te bekijken. Wij hebben het ook als onze plicht om deze afbeeldingen beschikbaar te stellen. Zo behandel je mensen… [...]

De VN rouwt altijd meer om vermoorde moslims dan om gewelddadige christenen!

De Verenigde Naties hebben onlangs 15 maart uitgeroepen tot “Internationale dag ter bestrijding van islamofobie” . Deze datum is gekozen omdat op die dag een van de ergste terroristische aanslagen op moslims plaatsvond:… [...]

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset We hebben een college van B & W met een gemeenteraad. We hebben een college van Gedeputeerde Staten dat de provincie… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN