19 januari 2022

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

De dictatuur rood geverfd

links

Politiek links vertrappelt tijdens de Coronacrisis haar kernwaarden.

Regeringen beperken de vrijheden van mensen in ongekende mate, het levensonderhoud wordt willekeurig vernietigd door volledig buitensporige maatregelen in de “strijd tegen het virus”, mensen worden geïsoleerd, tot eenzaamheid en ziekte gedreven, en het milieu wordt vernietigd. Goede tijden voor een sociaal links dat opkomt in solidariteit met de onderdrukte mensen en de strijd aangaat met een naderende, totalitaire staat – dat is tenminste wat je zou kunnen denken. Het tegenovergestelde kan echter worden waargenomen. Links, of het nu parlementair of buitenparlementair is, steunt in grote mate het naderende totalitarisme en valt alle critici van de maatregelen aan.

De diverse demonstranten in Berlijn, Kassel, Stuttgart en vele andere steden worden over het algemeen aangeduid als Covidioten, nazi’s of complottheoretici. De Antifa organiseerde tegendemonstraties om een ​​voorbeeld te stellen tegen “rechtse complotmythen”. Mensen die zichzelf eerder beschreven als kritiek op de staat, antikapitalistisch of zelfs anarchistisch, marcheren nu samen met staatsrepressie, juichen het harde optreden van de politie tegen demonstranten toe en verdedigen grote kapitalisten zoals Bill Gates, die de pandemie allang in een bedrijf.

Sterker nog, ze steunen niet alleen de door de staat voorgeschreven maatregelen zoals een volledig onzinnig en gezondheidsbedreigend masker verplicht, de sluiting van winkels en massale vaccinaties – nee, dit gaat voor hen niet eens ver genoeg. Ze roepen eerder op tot volledige uitsluiting met “ZeroCovid” of “NoCovid”, en roepen op tot een nog hardere, nog repressievere staat die totale dwang op de samenleving zal opleggen. Tegelijkertijd handhaven ze termen als “open”, “solidariteit” of “democratisch”. Hoe kan het dat deze mensen enerzijds de open, solidaire en democratische samenleving postuleren, maar anderzijds juist het tegenovergestelde eisen en totalitair handelen, zelfs fascistisch? De redenen hiervoor zijn waarschijnlijk divers en hun oorzaken werden al lang voor Corona uiteengezet.

Woord bijgeloof

Centraal staat het woord bijgeloof dat veel mensen uit alle delen van de samenleving nog hebben. Er wordt aangenomen dat een woord eigenlijk zijn betekenis in zichzelf heeft en dat het door alle andere mensen op dezelfde manier wordt begrepen. Men gaat dus uit van een vaste, onwrikbare definitie van de termen. Met andere woorden: het recht democratie kan alleen democratisch zijn.

Dus wanneer een ontketende uitvoerende macht beslist over verordeningen zonder grote tussenkomst in de wetgevende verordening, herhaaldelijk maatregelen uitbreidt zonder groot debat en op geen enkele manier de mensen die het bestuurt om hun mening vraagt, dan is dat democratisch omdat we er zeker van zijn dat het democratisch is. Omdat we hier in een democratie leven en enkele jaren geleden, lang voordat Corona een maatschappelijk vraagstuk werd, mochten we een van de weinige nauwelijks verschillende partijen in hun koers bevestigen.

En als solidair wordt verklaard om mensen te dwingen giftige maskers op te zetten waarmee ze hun eigen gezondheid en het milieu in gevaar brengen om mensen te beschermen die behoren tot een tot risicogroep verklaarde leeftijdsgroep, dan is dat ook solidariteit. Door dat te doen, geeft men echter de macht van de definitie van de eigen hand aan die van de staat, die het misbruikt voor zijn eigen machtsbelangen. Want wie kan beslissen wie tot een risicogroep behoort? Wie beslist welke maatregelen met onmiddellijke ingang als solidariteit moeten worden beschouwd?

Dit alles kan in twijfel worden getrokken. Men zou gegevens en feiten kunnen gebruiken en de definities van de staat op een gefundeerde basis in twijfel kunnen trekken. Georganiseerd links, eigenlijk een kind van de Verlichting, heeft besloten wetenschap en kritiek uit het discours te weren. In plaats daarvan wordt een eensgezinde mening die wordt gepropageerd door individuele geleerden die tot de staat behoren, gereproduceerd en tot absolute waarheid verheven.

Aan het begin van de afgekondigde coronacrisis werd links met eigen strijdvoorwaarden ingekocht.

Omdat maatregelen zoals sociaal afstand nemen of het dragen van een masker met de term solidariteit zijn getagd, werd links dat solidariteit altijd als zijn eigen zorg beschouwde, gedwongen zich aan deze vermeende solidariteit te houden. Je wilde niet opeens gezien worden als een gebrek aan solidariteit terwijl je deze term eerder voor jezelf had gehandhaafd. Ze zijn ontsnapt aan het feit dat de staat het al lang geleden heeft geherinterpreteerd vanwege zijn eigen machtsbelangen en nu, onder solidariteit, de verantwoordelijkheid voor alles en iedereen bij het individu legt. Links wordt zo de plaatsvervangende agent van het staatstotalitarisme. Want als zelfs de voormalige tegenstanders van de staat en de hoofdstad de maatregelen goedkeuren, welke betere propaganda kunnen de verantwoordelijken dan vragen?

Angst en schuldgevoel

Dat brengt ons bij een ander belangrijk aspect. De propaganda was vanaf het begin in volle gang. Er zijn horror-scenario’s ontworpen waarin er miljoenen en miljoenen doden zouden moeten vallen als we niets doen. Vanaf het begin kwamen twee emoties specifiek aan de orde: angst en schuldgevoel.

Angst, vooral de dood, is een krachtige drijfveer voor actie. In deze manier van overleven zijn mensen echter niet in staat tot reflectief denken. Het “vecht of vlucht” -gedeelte van onze hersenen, het zogenaamde reptielenbrein, overheerst. Er zijn hier slechts twee opties: vechten of vluchten. Dit was vanaf het begin ook duidelijk zichtbaar. Als sommigen zichzelf in quarantaine hebben geplaatst om elk potentieel gevaar in het openbaar te vermijden, bijvoorbeeld mensen die geen masker droegen, hebben anderen duidelijk hun ongemak geuit.

Degenen die niet zo streng waren over de maskers, de afstand of de regels voor contactbeperking werden en worden nog steeds lastig gevallen, soms fysiek aangevallen of aangeklaagd. De blokvoogdij is allang teruggekeerd en ook zogenaamd links heeft zijn angst geuit in boze tegendemonstraties of met gepeupel in de bus en trein.

Ook schuldgevoelens waren het doelwit, en niet alleen bij kinderen. Omdat het nog nooit zo gemakkelijk is geweest om tot moordenaar te worden verklaard als nu.

U draagt ​​geen masker, houdt geen afstand of laat u niet vaccineren? Door jou kunnen mensen doodgaan, omdat het virus al in je aanwezig zou kunnen zijn, en met je egoïsme zul je het voortzetten! Dus duidelijk de wijdverbreide en volkomen irrationele gedachtegang, en zo is het dat met name linkse deugdenwachters de maatregelen het felst verdedigen en proberen critici het zwijgen op te leggen in een soort corona-inquisitie.

Het is niet relevant dat virale ziekten altijd hebben bestaan ​​en de huidige is niet eens bijzonder dodelijk. Het feit dat de causale ketens die soms worden rondgedraaid, door een duidelijk denkende persoon als krankzinnig moeten worden omschreven, telt evenmin mee. Omdat je met dezelfde logica de moeder van een moordenaar in de gevangenis zou kunnen opsluiten – reden: als ze deze persoon niet had gebaard, zou hij geen moordenaar zijn geworden. Dus de moeder is schuldig aan de moord. Geen enkele rechtbank ter wereld zou een dergelijke causaliteit erkennen.

Het radicaal goede

Maar men wil op geen enkele manier schuldig zijn aan de dood van mensen, ongeacht hoe de schuld is geconstrueerd. Dit is het resultaat van een idee dat al lang aan de linkerkant heerst: je staat aan de kant van het radicaal goede. Men is tenslotte tegen racisme, seksisme, fascisme, men is een feministe, voor homo’s, lesbiennes, transgenders, vluchtelingen en in het algemeen voor alles wat goed en mooi is in de wereld, en tegen alles wat slecht en kwaad is. Dit betekent dat je in je eigen groep niet als racist, seksist of homofoob wilt worden gezien.

Door een mentaliteit die geen tolerantie kent en geen verstand heeft van plezier, leidt dit tot zelfcensuur en een constant schuldgevoel. Omdat elk gedrag wordt afgemeten aan de normen van de anti en pro. Praat je meer en luider dan anderen? Dit is uw mannelijk dominante spraakgedrag, dat een uitdrukking is van uw patriarchale karakter, dat u aanneemt zonder na te denken. Dus je bent een seksist! Twijfel je eraan dat de massale toestroom van vluchtelingen alleen maar voordelen oplevert? Dan ben je een racist!

Grappen over alle onderwerpen die als belangrijk en goed worden beschouwd, humor of zelf-ironie, zijn de zelfbenoemde goeden volkomen vreemd. Er is een gevoel van onverdraagzaamheid jegens iedereen die zich kritisch uitdrukt, een sektarisme waaraan men vriendschappen ondergeschikt maakt. Persoonlijke contacten zijn daarom altijd onderworpen aan de voorwaarde dat ze dezelfde, homogene, uniforme mening delen. Iedereen die dit niet honderd procent doet, zal genadeloos worden opgelost. Dit leidt tot het fenomeen van de annuleringscultuur. Stemmen die opvallend afwijkende meningen uiten, worden bedekt met laster, organisatoren van lezingen worden bedreigd en onder druk gezet om evenementen te annuleren.

De vrijheid van meningsuiting valt buiten de boot. Omdat vrijheid van meningsuiting in wezen alleen geldt voor degenen die dezelfde, homogene mening delen. Zelfs universiteiten, die een toevluchtsoord zouden moeten zijn voor onafhankelijke wetenschap, buigen voor deze druk die wordt opgewekt door kleine groepen. Omdat je niets te maken wilt hebben met mensen die op de een of andere manier worden geassocieerd met antisemitisme, nationaal-socialisme, racisme enzovoort.

Het is de vraag hoe deze verbindingen tot stand komen. Vaak zijn ze gebaseerd op onbewezen beweringen, op verdraaide uitspraken of op het principe van contactschuld. Mensen worden in de goede hoek gezet, simpelweg omdat ze een interview hebben gegeven aan bepaalde media zoals Junge Freiheit of Ken Jebsen. Ken heeft zelf de reputatie een rechtse antisemiet te zijn, een bewering die, zelfs na al die jaren, geen serieuze basis heeft, maar zonder twijfel en zonder nadenken in het collectieve geheugen van linkse bewegingen is gegrift.

Deze aantijgingen worden dan meestal niet meer gecontroleerd, want “je weet” dat de mensen in kwestie monsters zijn. U heeft dan niet meer met hun uitspraken en inhoud te maken. Dit is precies hoe het label van “complottheoretici” werkt. Door de boodschapper van een bericht te devalueren, negeert men inhoud en argumenten. Iedereen die de moeite neemt om verbanden te leggen, wordt tegenwoordig over het algemeen een complottheoreticus genoemd.

Dit zijn strategieën van macht en overheersing die erop gericht zijn afwijkende meningen te vernietigen om de eigen benadering te legitimeren en deze als de enige mogelijkheid te presenteren. Het heeft niets meer te maken met wetenschap, die gaat over het op een diepgaande manier omgaan met andere standpunten.

Links maakt van zichzelf een werktuig van de heersers, de schurken van het imperiale kapitaal, en bewijst keer op keer dat het in wezen geen verschil zou maken als het aan de macht zou komen.

Dit is echter geen nieuw fenomeen. De tendens is althans sinds de opkomst van de zogenaamde anti-Duitsers herkenbaar. Zelfs vóór Corona voorzagen ze elke kritiek op machtige financiële oligarchen en de imperiale politiek van de VS en Israël met het moorddadige argument van ‘antisemitisme’, een trend die nu wordt voortgezet met elke kritiek op financieel sterke actoren zoals Bill Gates. . Dus de zelfbenoemde antikapitalisten hebben gemeen met het kapitaal.

Hieruit kun je opmaken dat alle strijdtermen zoals antikapitalisme of “No God, No State” allang holle frasen zijn geworden. Tegenwoordig is het in bepaalde, meestal academische kringen een goede vorm om tegen het kapitalisme te zijn of de staat te demoniseren. Hoe gerechtvaardigd deze opvattingen ook zijn, ze hebben weinig gevolgen. Het zijn holle demonstratieslogans zonder aanspraak te maken op effectieve gevolgen.

Bericht gaat hieronder verder... OPROEP AAN U BESTE BEZOEKER.

Beste bezoeker, om door te kunnen gaan met ongecensureerd onafhankelijk nieuws en blogs hebben we u donatie nodig. Er is voor 31/01/2022 nog 125 euro nodig. Wie help ons? Hartelijk dank!.

Ons IBAN is:

OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX


In plaats van kritiek te leveren op het machtssysteem in het algemeen, zijn de linkse eisen al enige tijd beperkt tot een identiteitspolitiek die elke minderheid, hoe absurd ook, in staat stelt voor hun rechten op te komen, zelfs als niemand ze probeert aan te vechten. Dus vecht je voor LGBTQ, gendered tot de Duden kotst, en probeert hij elk spoor van vermeend racisme uit de wereld uit te wissen. Je maakt van jezelf een huurling van willekeurige ideologieën, maar met een ijver die zo ver doorschiet dat je denkt dat je je vijand op elke hoek kunt vinden.

Ze werkten bijvoorbeeld met een niet te stoppen kracht om ervoor te zorgen dat het niet-woord ‘neger’ zelfs uit het oudste en meest historische literaire werk wordt verwijderd. Men aanvaardt dus dergelijke werken te schenden door een woord te willen wissen dat op dat moment volledig in gebruik was.

Dat wil niet zeggen dat dit woord vandaag de dag nog steeds moet worden gebruikt. Het is echter geen teken van verlichting, solidariteit of emancipatie om elk van deze auteurs en hun werken in het rijk van het kwaad te plaatsen tijdens een inquisitoriële heksenjacht. Omdat ze getuigen van een historisch tijdperk en dus ook een getuigenis van verandering en vooruitgang. De annuleercultuur daarentegen heeft tot doel elke verwijzing naar de geschiedenis genadeloos uit te roeien, simpelweg om een ​​zachte, zachte feelgood-wereld te creëren waarin de vertegenwoordigers van dergelijke ideologieën niet langer hoeven te worstelen met verschillen, verschillen, dubbelzinnigheden en tegenstellingen.

Ook hier speelt het schuldgevoel een grote rol. Omdat deze zelfbenoemde weldoeners, als blanke, meestal mannelijke mensen, zichzelf tot de meest bevoorrechte groep mensen op de planeet rekenen en zichzelf uitspreken verantwoordelijk te zijn voor alle misdaden van deze groep, ook al waren ze eeuwen geleden. Niemand heeft bezwaar tegen het verlangen om van de geschiedenis te leren, om de verantwoordelijkheid te nemen om ervoor te zorgen dat zoiets niet meer gebeurt. Deze zelfingenomen strijders voor het radicaal goede laten echter zien dat ze niets uit de geschiedenis hebben geleerd, maar gewoon de geschiedenis willen vergeten. Maar als je je verhaal niet kent, ben je gedoemd het te herhalen.

Dat blijkt nu ook uit de zogenaamde coronacrisis. Het feit dat het fascisme niet gelijkgesteld moet worden met Hitler alleen, maar een beweging was die werd gesteund door een groot deel van de bevolking, die een absolute ideologie nastreefde met religieuze ijver, wordt door de hedendaagse linksen vaak vergeten. Voor hen komt het fascisme alleen uit de goede hoek in de vorm van kale hoofden.

Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat het fascisme is ontstaan ​​vanuit het midden van de samenleving, vergezeld van de zelfaanpassing van de media met de eliminatie van de laatste oppositiestemmen, precies zoals vandaag het geval is; Parallellen worden niet alleen niet getrokken, ze zijn zelfs verboden omdat ze neerkwamen op een bagatellisering van het nationaal-socialisme. Dit is aan de andere kant een uniek historisch fenomeen dat niet kan worden herhaald. Op dit moment kun je zien dat dit niets anders is dan een naïeve waanvoorstelling, als je het wilt zien. Maar links ziet alleen wat het wil zien en maakt van zichzelf de plaatsvervangende vertegenwoordiger van machtige belangen.

Dit alles zet zich voort op de andere “fronten”. Of het nu gaat om de rechten van homoseksuelen of transgenders of om andere aspecten die belangrijk lijken. Elk individu wordt tot het absolute verheven en elke gebeurtenis in de wereld wordt hieraan afgemeten. Dus, verenigd met de transatlantische oorlogsstokers, protesteren ze tegen Rusland omdat de situatie van homoseksuelen daar niet op hetzelfde niveau is als in Duitsland.

Daarbij vergeet men dat het behoorlijk wat tijd heeft gekost om dit niveau te bereiken, maar wil men andere landen en culturen niet dezelfde tijd geven voor verdere ontwikkeling, maar eerder onmiddellijk van buitenaf op fascistische wijze de status quo in dit land voor anderen Forceren van regio’s. Door naar kleine deelaspecten te kijken, verliezen linkse groepen het grote geheel uit het oog en veranderen ze zichzelf in manipuleerbare instrumenten van heersende belangen.

Als gevolg hiervan is het vermogen van linkse groepen om wereldgebeurtenissen systematisch en in context te bekijken de afgelopen decennia genadeloos afgenomen. Het vermeende bekritiseervermogen is slechts een puur oppervlakkige, die mediasensaties uitwerkt en in golven over de samenleving stroomt, altijd afhankelijk van welke zeug weer door het mediadorp wordt gedreven. Het dogmatische links, dat ongetwijfeld evenzeer kritiek verdiende, werd vervangen door een oppervlakkig denkend, liberaal pseudo-links, met lichte neigingen naar het groen.

Desalniettemin definieert dit links zichzelf als absoluut en meet het ook anderen af ​​tegen de normen die het zichzelf heeft gesteld. Voor iedereen die niet aan deze criteria voldoet, die niet op dezelfde manier antiracistisch is, voor homoseksuelen, feministen enzovoort, voelt ze niets dan minachting. Dit geldt vooral voor mensen uit de armere klassen die ooit de arbeidersklasse zouden zijn genoemd. Ze hebben in hun dagelijks leven genoeg eigen problemen en hebben vaak noch de tijd noch de neiging om te gaan met academische debatten die als vreemd en totalitair worden ervaren.

Daarom worden deze mensen als rechtse of nazi’s belasterd door linksen die zogenaamd hun vertegenwoordigers wilden zijn. Het was bijvoorbeeld niet ongebruikelijk om over de protesten met gele hesjes in Frankrijk te horen dat ze het niet waard waren om gesteund te worden omdat “ze allemaal homofoob waren”.

Links wil geen mensen steunen die in opstand komen tegen hun eigen ellende omdat ze niet voldoen aan de normen van academische liberalen.

Er is dus feitelijk een zeker onbehagen van de kant van vermeende revolutionaire krachten over alles dat lijkt op revolutie, opstand of zelfs gewoon onrust, als het niet homogeen en uniform overkomt in de ideologie van identitaire linksen. Dit is waar de hele fascistische waanzin zich openbaart, waarmee vermeende antifascisten de wereld in zwart en wit verdelen.

Hetzelfde geldt voor de critici van de coronamaatregelen. Omdat rechtsbuiten daar ook zouden moeten marcheren, wordt de hele beweging gedevalueerd via het principe van contactschuld, omdat het niet kan worden afgemeten aan normen die door links zijn gedefinieerd, die op deze manier als de absoluut correcte ideologie in totalitair worden verklaard. mode. Een revolutie die echt uit het midden van de samenleving komt, kan dus niet door links worden gesteund.

“Als het fascisme terugkeert, zal het niet zeggen: ik ben fascisme. Hij zal zeggen: ik ben antifascisme. ”Dit citaat wordt algemeen toegeschreven aan de Italiaanse socialist en schrijver Ignazio Silone, hoewel het onduidelijk is of het echt van hem komt. Dat maakt echter niet uit, want dit is precies wat er vandaag gebeurt in de vorm van een fascistische beweging ter ondersteuning van de coronamaatregelen, de eis tot totale lockdown en de strijd tegen alle devianten, critici en echte oppositionisten. Het was ook Ignazio Silone die, na een aanvankelijk enthousiasme voor de bolsjewistische revolutie, de Sovjet-Unie al snel ‘rood fascisme’ noemde en zo duidelijk maakte dat alles wat zichzelf omschrijft als links, snel kan afglijden naar fascisme.

groenheid

Dit liberale neplinks heeft een ander probleem gehad, niet alleen sinds Corona, dat het succes ervan op lange termijn in de weg staat en dat ook terug te zien is in zijn acties: een ongegrond vertrouwen in de staat en zijn structuren, evenals in de media en de verkondigde waarheden. daarin. In tegenstelling tot wat de populaire demoslogans suggereren, zijn linksen geenszins vijanden van de staat. Ze hebben de neiging om een ​​fundamenteel vertrouwen in de staat te hebben, ze geloven alleen dat de verkeerde mensen aan de macht zijn of dat sommige structuren hervormd moeten worden. De staat als onderdrukkingsinstrument wordt niet in twijfel getrokken.

In wezen wordt aangenomen dat de staat er is in het belang van de mensen die eraan onderworpen zijn. Het feit dat deze misvatting al talloze keren is weerlegd, doet er niets aan af. De staat kan censureren, gevangen zetten, oorlog voeren, infiltreren, beroven, vermoorden, plunderen zoals hij wil. Dit schudt het vertrouwen in hem niet fundamenteel, zelfs niet onder zelfverklaarde linksen. Natuurlijk krijg je het idee om de ene of de andere persoon te ruilen. Maar over het algemeen werkt de staat best goed als alleen ‘de juiste mensen’ verantwoordelijk zijn. Dit komt ook tot uiting in de eisen van veel demonstraties.

Men eist dus meer milieubescherming, de uitfasering van steenkool, daadkrachtig optreden tegen klimaatverandering, huurgekte, racisme enzovoort, vooral van de staat die al decennia verantwoordelijk is voor de uitbuiting en onderdrukking van mens en natuur of zichzelf heeft gemaakt. een instrument van het feitelijk heersende kapitaal en is daarom precies verantwoordelijk voor de voorwaarden waartegen men nu aantoont.

Deze mentaliteit is ook duidelijk geworden in de coronacrisis. De staat, die onlangs werd bekritiseerd, zou nu belang hebben bij de gezondheid van minderheden, zoals ouderen, voor wie het nooit eerder interesse heeft getoond, die integendeel vooral als een last voor het publiek werden gezien portemonnee en als meer exploiteerbaar Marktaandeel van de farmaceutische industrie en particuliere verpleeghuizen. Deze naïviteit die daar aan de linkerkant wordt onthuld, is een goede controlehendel geworden voor degenen die aan de macht zijn die linkse groepen in de strijd werpen tegen degenen die de feitelijke oppositie vertegenwoordigen.

Deze controle vindt ook plaats via de media. Want zelfs daartegen is er nauwelijks fundamenteel wantrouwen. De rapporten die daar worden verkondigd, worden eerder als feit aanvaard en de enige geldige waarheden. Dus als daar wordt gemeld dat nazi’s, complottheoretici en gekken protesteren tegen de regeringsmaatregelen, dan is het precies zo. Aangezien je zelf als goed linksist niet met hen geassocieerd wilt worden, blijf je weg van de demonstraties of kom je ze alleen tegen in de vorm van tegendemonstraties, waarbij je de argumenten van de critici niet behandelt. Het principe van contactschuld wordt een obstakel op weg naar begrip en begrip. In plaats daarvan wordt een “oppositie” gecultiveerd, die is gebaseerd op de overtuiging dat

Samenvatting

Al met al kan links dat zichzelf beschouwt als een verdediger van de absolute waarheid, door de staat en de media worden geïnstrumentaliseerd om een ​​totalitaire staat te verdedigen, te steunen en zelfs op te eisen die is gebaseerd op slogan als ‘democratie’ en ‘solidariteit’, die zijn allang geherinterpreteerd als een totalitair credo. Dit gebeurt vrij van alle feiten, claimt voor zichzelf de wetenschappelijke aard, waarbij elke afwijkende mening eenvoudigweg het zwijgen wordt opgelegd en op een volstrekt onwetenschappelijke manier wordt uitgesloten. De opinieleiders en heersers sluiten aan bij totalitaire basispatronen die lang voor Corona in links heersten.

Dit is echter fataal, want juist in de huidige tijd zouden linkse waarden als openheid, solidariteit, medemenselijkheid en mensenrechten in de westerse wereld meer dan ooit nodig zijn om de aanvallen van totalitair kapitaal op de samenleving af te weren.

Een resoluut standpunt tegen de fascistische aanspraak op de macht van totalitaire structuren is nog nooit zo nodig geweest, en nooit eerder was de oppositie zo afwezig.

Er zijn echter ook mensen binnen deze diverse linkse groepen en bewegingen die de tekenen des tijds hebben herkend. Er werd bijvoorbeeld ‘ Vrij Links ‘ opgericht, een vereniging van linksen uit verschillende stromingen, die openlijk kritiek uiten op de tekortkomingen en mislukkingen van hun kameraden. Het is te hopen dat zij, of soortgelijke verenigingen, aan populariteit zullen winnen en een belangrijke beweging zullen worden die zich resoluut verzet tegen de staatsinmenging.

Corona en het verval van links leren ons vooral voorzichtig te zijn met het radicaal goede, alle totale wijsheid te verwerpen en onze eigen gedachten en daden consequent in twijfel te trekken. Maar bovenal moeten we erkennen dat de gebeurtenissen van deze wereld alleen in context kunnen worden bekeken, maar dat een enkel perspectief, verheven tot de enige mogelijke kijk op de dingen, verboden is.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.
INDIGNATIE