20 september 2021

INDIGNATIE

Indignatie.nl jaagt altijd naar interessante, belangrijke en controversiële perspectieven grotendeels uitgesloten van de mainstream media

De EU moet het lidmaatschap van Hongarije beëindigen

orban

De ineenstorting van het Westen in Afghanistan toont aan dat democratische instellingen niet met geweld en buitenlandse hulp tot stand kunnen worden gebracht. De les voor de Europese Unie zou duidelijk moeten zijn: als ze niet het goede voorbeeld geeft en haar eigen autoritairen verdrijft, zal haar verklaarde toewijding aan democratie niets betekenen.

BOSTON – Na de goedkeuring door Hongarije van wetgeving die “LHBTQ-inhoud” op scholen afgelopen juni verbiedt, concludeerde de Nederlandse premier Mark Rutte dat het land “geen plaats meer heeft in de EU”. Hij heeft gelijk. De Europese Unie zou moeten beginnen met het proces om Hongarije te verdrijven, en dan zou ze moeten overwegen hetzelfde te doen met Polen.

In het afgelopen decennium hebben Hongarije en Polen consequent de rechtsstaat en democratische instellingen ondermijnd, die de kern van het Europese project zouden moeten vormen. De zelfbenoemde “ onliberale democratie ” van de Hongaarse premier Viktor Orbán is een verkeerde benaming: er is geen democratie meer om van te spreken. Rechtbanken staan ​​steeds meer onder controle van de Fidesz-partij van Orbán; de media hebben  ; maatschappelijke organisaties opereren onder constante dreiging ; en universiteiten zijn al  van het kleine beetje autonomie dat ze hadden.

In Polen is de eveneens autoritaire regeringspartij Law and Justice (PiS) openlijk in de voetsporen van Orbán getreden. Hoewel het het maatschappelijk middenveld en de oppositie nog niet in dezelfde mate heeft geïntimideerd, ondermijnt het gestaag de democratische instellingen van het land.

Vanuit het perspectief van de EU zou de weigering van de twee landen om deel te nemen aan een nieuw Europees Openbaar Ministerie de laatste druppel moeten zijn. Het EOM, dat in juni van start is gegaan, heeft een mandaat om fraude, verduistering en andere misdrijven waarbij EU-geld is betrokken, te onderzoeken en te vervolgen. Het is niet verrassend dat er voldoende bewijs is dat zowel Fidesz als PiS bij dergelijke misbruiken betrokken zijn. Door te weigeren de autoriteit van het EOM te erkennen, ook al blijven ze EU-fondsen ontvangen , maken Hongarije en Polen de spot met het Europese project en alles waar het voor staat.

Bovendien is er nu nog een argument voor de EU om op te treden tegen Hongarije en Polen. Met de herovering van Afghanistan door de Taliban, lijdt het geen twijfel meer dat de westerse poging om democratie en de rechtsstaat te vestigen met geweld en buitenlandse hulp  . Westerse landen zullen voortaan het goede voorbeeld moeten geven. Zoals de Amerikaanse president Jimmy Carter in zijn inaugurele rede zei : “De beste manier om de vrijheid in andere landen te vergroten, is door hier aan te tonen dat ons democratisch systeem navolging verdient.”

In nieuw onderzoek naar gegevens uit meer dan 110 landen, laten Nicolás Ajzenman, Cevat Giray Aksoy, Martin Fiszbein, Carlos Molina en ik zien dat democratische instellingen meer vertrouwen wekken als ze op betrouwbare wijze economische groei, vrede, stabiliteit en openbare diensten leveren. Bewijs uit de afgelopen vier decennia suggereert dat democratisering in regionale golven verloopt , mede doordat de vraag naar democratie zich van het ene land naar het andere verspreidt. Omkeringen van de democratie hebben een soortgelijk patroon gevolgd. Wanneer bestaande democratieën minder navolging verdienen, is de kans kleiner dat democratische instellingen zich verspreiden.

Deze overwegingen gelden dubbel voor de EU, aangezien het haar missie is om op supranationaal niveau democratische instellingen op te richten. In een tijd waarin  meer dan ooit nodig is, moet het historische experiment van de EU als een succes worden beschouwd.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd het continent verwoest en economisch uitgehold , nadat het al zijn hulpbronnen in bewapening had gestort. Terwijl de Verenigde Staten overspoeld waren met moderne technologieën zoals koelkasten, centrale verwarming, binnenleidingen en civiele transportsystemen, waren deze nergens in Europa te zien.

In Groot-Brittannië, dat het beter had gedaan dan de rest van het continent, had in 1947 slechts de helft van de huizen warm water of binnenleidingen. In Duitsland lagen veel grote steden – waaronder Hamburg, Keulen, Düsseldorf, Dresden en Berlijn – in puin na geallieerde bombardementen. Maar liefst 20 miljoen Duitsers waren dakloos en 10% van de vooroorlogse bevolking van het land was dood. De rest van Europa was nauwelijks veel beter. Het bezette Frankrijk, België en Nederland kregen te maken met lange herstelperiodes nadat ze op brute wijze door de nazi’s waren geplunderd .

Bovendien waren de historische vijandigheden – vooral tegen Duitsland – op een historisch hoogtepunt. Velen gingen ervan uit dat communisme of conservatieve dictaturen meer kans hadden dan democratie om voet aan de grond te krijgen. Vrede werd op zijn best als zwak beschouwd.

Maar zoals we nu weten, heerste er vrede en bloeide de democratie in heel West-Europa, met uitzondering van Spanje en Portugal (die tot latere decennia onder hun eigen quasi-fascistische dictaturen bleven). Economisch verbeterde de situatie bijna ongelooflijk; de drie decennia na de oorlog kwamen bekend te staan ​​als les trente glorieuses – de glorieuze 30 jaar.

Meer recentelijk was de uitbreiding van de EU naar Centraal- en Oost-Europa aanvankelijk ook een succes. Het is moeilijk voor te stellen dat Hongarije, Tsjechoslowakije, Polen en de Baltische landen zo’n snelle democratische transitie hadden kunnen doormaken zonder het vooruitzicht op toetreding tot de EU en financiering. En het is even onwaarschijnlijk dat Polen zonder de EU een van ‘s werelds snelst groeiende economieën zou zijn geworden .

Maar de uitbreiding naar het oosten lijkt nu de achilleshiel van Europa. Hongarije en Polen zijn het symbool geworden van het disfunctioneren en de institutionele zwakheden van de EU.

Zeker, het verdrijven van Hongarije en het op geloofwaardige wijze bedreigen van Polen met hetzelfde lot, is een serieuze beslissing die niet overhaast moet worden genomen. Elke lidstaat kan een regering kiezen die zou kunnen proberen de democratische instellingen te verzwakken (zoals Italië deed met Silvio Berlusconi, en zoals Groot-Brittannië heeft gedaan met Boris Johnson). Over het algemeen is de beste manier om met potentiële autoritairen om te gaan, democratische instellingen hun werk te laten doen en kiezers te vertrouwen om gevaarlijke politici te verwijderen.

Maar Hongarije is de uitzondering geworden die de regel tenietdoet. Na meer dan een decennium onder de Fidesz-partij van Orbán te hebben gestaan, lijkt de democratie dodelijk gewond te zijn geraakt, wat de twijfel doet rijzen of de kiezers het huidige regime ooit kunnen afzetten.

Hoe langer de EU Hongarije blijft behandelen als een normale democratie, hoe meer schade het haar eigen merk zal aanrichten. Het zou moeten beginnen met het veranderen van zijn regels, zodat het actie kan ondernemen tegen Hongarije en Polen, zelfs als deze landen hun vetorecht proberen te gebruiken. Vervolgens moet het zich beroepen op artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie om het stemrecht van Hongarije op te schorten, en vervolgens de levering van EU-gelden aan het land stopzetten terwijl het de beste manier vindt om zijn lidmaatschap te beëindigen. Behoudens een wonderbaarlijke terugkeer naar de democratie op het laatste moment, moet Hongarije gaan om het Europese project te laten overleven.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.