Connect with us

Nederland

De EU wil totale controle

Published

on

contant geld

De EU wil nagaan of er een Europees eigendomsregister kan worden opgezet. Het verklaarde doel is het bestrijden van witwassen en belastingontduiking. Maar het project is politiek explosief. Wordt de koers uitgezet voor algemene, EU-brede onteigeningsacties?

De huidige crisis wordt door de Europese Unie slim gebruikt om impopulaire regelingen te creëren. Naast de constante strijd tegen contant geld en de inmiddels ingevoerde cashcap, wordt nu de haalbaarheid onderzocht van een centraal vermogensregister. Op 16 juli 2021 heeft de Europese Commissie – midden in de vakantieperiode, zonder ophef – deze studie kenbaar gemaakt. Alleen oppervlakkig gaat het om witwassen en belastingontduiking, in werkelijkheid gaat het om totale controle, toezicht en onteigening.

Op 2 augustus schreven we op Indignatie o.a. het volgende:
“De Europese Commissie onderzoekt "mogelijkheden voor het verzamelen van informatie over het opzetten van een vermogensregister, dat vervolgens kan worden opgenomen in een toekomstig politiek initiatief".  Alle informatie over verschillende bronnen van eigendom moet worden gekoppeld, inclusief kunstwerken en goud. En de digitale euro komt er aan – de vraag is alleen: wanneer.”

Brussel plant dus een EU-breed register van activa waarin informatie over bankrekeningen, effecten, bedrijfsbezit of inschrijvingen in het kadaster zou kunnen worden samengebracht. Inmiddels begint Duitsland wakker te worden (nu de rest van de EU nog) en neemt bij onze oosterburen de weerstand tegen dit plan toe.

Volgens de technocraten in Brussel zou een dergelijk register kunnen zorgen voor meer transparantie in de bestrijding van financiële criminaliteit. Dat beweert althans een woordvoerder van de Europese Commissie. Een EU-breed systeem zou de bestaande vermogensregisters van de lidstaten kunnen koppelen en zo de autoriteiten in staat stellen om grensoverschrijdende toegang tot informatie te krijgen.

Zo ver is het nog niet, benadrukt de woordvoerder, de definitieve beslissing laat nog even op zich wachten, maar de nieuwe stappen naar de voltooiing van de fascistische EU-heilstaat zijn alvast gezet. Vorige maand werd de opdracht gegeven voor een haalbaarheidsstudie- lees ons eerdere artikel (link bovenstaand).

Het basis-idee klinkt goed, maar in plaats van zich te concentreren op rijke mensen en bedrijven, wil Brussel “het grote sleepnet gebruiken en alles wat beschikbaar is over de rijkdom van alle burgers met kleine tot middelgrote rijkdommen samenbrengen in een enorme genetwerkte database”. Maar zoals bekend weten de vetste vissen altijd de mazen in welk net dan ook wel te vinden…..

De Duitse europarlementariër Markus Ferber vindt ook dat “de Europese Commissie haar doel opnieuw voorbij schiet met haar overwegingen voor een Europees register van activa”. De strijd tegen witwassen en belastingontduiking is een belangrijke politieke prioriteit, “maar het creëren van de transparante burger gaat te ver.”  Vanuit de politiek in Duitsland is eerder kritiek geuit dat de EU te veel controle zou kunnen krijgen door het verzamelen van gegevens. “De EU-bureaucraten willen van de Duitsers steeds transparantere burgers maken”, zegt Martin Böhm, woordvoerder van de AfD-parlementaire fractie in het Beierse staatsparlement. AfD en CSU vrezen dat Brussel ook liquide middelen zal willen opnemen en uiteindelijk ook cash zal willen aanpakken (hoewel dat volgens ons nu ook al gebeurt, maar dan op een ander vlak).

De Oostenrijkse europarlementariër Harald Vilimsky (FPÖ) vroeg de Europese Commissie om een ​​in juli gelanceerde aanbesteding voor een haalbaarheidsstudie naar het eigendomsregister in te trekken. “Het idee dat de financiële en vermogenssituatie van elke burger met een druk op de knop beschikbaar zou moeten zijn voor een centrale autoriteit is meer dan vreemd”, bekritiseerde de politicus de EC in een tv-uitzending.

Het is nog maar de vraag of het beoogde EU-eigendomsregister echt zijn doel zal treffen. Dit register maakt het voor criminelen ongetwijfeld moeilijker om hun geld wit te wassen binnen de EU, maar niet buiten de EU. Ook wordt de invoering van een bovengrens van 10.000 euro voor contante transacties gepland. Het wordt voor individuele burgers steeds moeilijker om activa te kopen of te verkopen zonder overheidstoezicht (bemoeienis).

Volgens de aanbesteding zouden inschrijvingen in het kadaster, handelsregister of informatie over stichtingen gebundeld kunnen worden. Daarnaast wordt onderzocht of bestaande gegevens over activa zoals kunstwerken, cryptovaluta, goud of onroerend goed kunnen worden meegenomen. Volgens de aanbesteding van de studie kan het resultaat “worden verwerkt in een toekomstig politiek initiatief“.

De gevolgen, mocht het register er echt komen, liggen voor de hand. Zo zouden politiek onwelgevallige burgers – er moeten niet alleen criminelen bij zijn – het in de toekomst veel moeilijker kunnen hebben om hun activiteiten voort te zetten. Dit kunnen bijvoorbeeld onderzoeksjournalisten zijn of klokkenluiders die worden bedreigd met meer gerichte represailles. Vandaag de dag wordt door regeringen en de EU al alles in het werk gesteld om klokkenluiders monddood te maken, dus dat belooft nog wat.

Daarnaast zou zo’n register natuurlijk ook de gewone burger raken, die uiteindelijk tot op de cent wordt gescreend. De EU zou genoeg andere, minder uitgebreide opties hebben om bijvoorbeeld belastingontduiking tegen te gaan, zoals het opdrogen van belastingparadijzen binnen de EU. Maar daar vinden de EU-regeringsleiders dwarsligger Mark Rutte op hun weg.

De aanpak van de Europese Commissie is bepaald niet nieuw: toch doet de georganiseerde misdaad in Italië het nog steeds goed. De “eervolle samenleving” heeft kennelijk lang geleden andere wegen en middelen gevonden. Met een vergelijkbare naïviteit wordt door Brussel ook gedacht aan een wereldwijd vermogensregister.

Het plan wat men voor ogen heeft kan evenwel voor Brusselse ambtenaren gunstig uitpakken. Over ongeveer de helft van het inkomen van hen wordt belasting ingehouden. Met tal van financiële bonussen kan een gemiddelde ambtenaar zijn inkomen verdubbelen. Dit extra inkomen wordt ook wel “schaduwinkomen” genoemd. Dit “belastingparadijs” voor ambtenaren ligt niet op een afgelegen eiland, maar is officieel wettelijk goedgekeurd. Daarom heeft de vraag naar een wereldwijd vermogensregister een bijsmaak. Met name ambtenaren, rechters en federale ministers verbeteren vaak hun salaris met een belastingvrij schaduwinkomen. Een globaal register van activa zou hen geruisloos voorbijgaan. Tegelijkertijd willen ze geen hogere belastingen of sociale premies betalen over hun eigen inkomen: wie het dichtst bij het vuur zit warmt zich namelijk het best. Evenzo blijft de verspilling van belastinggeld onaangetast. De prioriteiten van fiscale eerlijkheid zijn daarom erg eenzijdig: kritiek is daarom ook op zijn plaats.

Vooral de Europese Unie kan gemakkelijk verwijzen naar haar eigen “belastingparadijzen”. Het komt erop neer dat een vermogensregister alleen de lagere- en de middenklasse zou treffen. Vooral omdat in Italië een dergelijke regel alleen geldt voor bijzonder ernstige misdrijven en hiervoor een definitieve rechterlijke uitspraak nodig is.

Maar in plaats van het gebruiken van de huidige middelen richt de Europese Commissie zich blijkbaar liever op alomvattende transparantie (voor zover dat bij hen bestaat – het is dan ook sarcastisch bedoeld). De spanning tussen vrijheid en veiligheid zou een beetje verschuiven ten gunste van veiligheid – en ten nadele van de transparante burger. Er moet echter ook worden opgemerkt dat het project nog aan het begin staat – en de loutere haalbaarheid van een dergelijk register betekent niet dat het uiteindelijk zal worden uitgevoerd. Maar de eerste stappen zijn gezet….. wat betekent dat de voornemens wèl in die richting wijzen.

Aan de hand van het europabrede Groene Paspoort ervaren we momenteel hoe moeizaam en vervelend het is om alle EU-lidstaten op één lijn te krijgen. Zo is er ondanks alle inspanningen nog steeds geen EU-breed transparantieregister van economische eigendommen. Om dit te doen zouden sommige EU-leden eerst een nationaal register moeten invoeren. Ook de EU-brede lijst van alle belangrijke openbare ambten waarin de witwasrichtlijnen voorzien is verzonken in de stortvloed aan regelgeving. Zelfs onder het mom van witwaspreventie verzanden ideeën verifieerbaar. We kunnen ons niet voorstellen dat het idee van een Europees register van activa een stille dood zal sterven. Voor de EU is dit idee van een nieuwe schier onuitputtelijke geldbron waarschijnlijk te verleidelijk.

Het is geen geheim dat de Europese nationale begrotingen krap zijn. Het is ook algemeen bekend dat de Europese Centrale Bank de EU-lidstaten financiert door middel van obligatieaankopen. Wat dit laatste betreft: natuurlijk is er een goede reden waarom het de ECB verboden is om rechtstreeks overheidsbegrotingen te financieren. Daarom hebben de boven ons gestelden een truc bedacht: banken treden op als “tussenpersonen”. Banken kopen staatsobligaties en de ECB koopt deze staatsobligaties vervolgens per ommegaande van de banken. Zo gemakkelijk omzeilt de EU haar eigen wetten.
De economische gevolgen van de corona-crisis zijn en blijven erg kostbaar. Ook de uitvoering van de Green Deal-plannen van Hans Brusselmans kost miljarden euro’s. Te midden van deze zorgen over de begroting overweegt de Europese Commissie uiteraard een Europees register van activa. Krijgt u ook een misselijk gevoel?

Dankzij de verkrapping van de begrotingssituatie van de EU-landen als gevolg van de corona-crisis wordt nu blijkbaar een nog harder tempo gehanteerd. Versnelde activaverschuivingen en een steeds onverantwoorde toename van de geldhoeveelheid als gevolg van het nulrentebeleid en de waanzin van het opkopen van obligaties maken de volgende (hyper)inflatie, inclusief een financiële crash, slechts een kwestie van tijd. En voordat alles instort, willen de moderne roofridders in de vorm van de Europese financiële autoriteiten absoluut een inventaris opmaken en weten van wie hoeveel er moet worden gestolen. Want bijna niemand twijfelt eraan dat er nieuwe soorten  “onroerendgoedbelastingen” moeten komen als onvermijdelijk gevolg van het schuldensocialisme dat vandaag al realiteit is. Onze eigen, door corona veroorzaakte hoge staatsschulden, maar ook de Target 2-saldi met hun biljoenen risico’s, zullen uiteindelijk alleen kunnen worden opgevangen door feitelijke onteigeningen.

Het wordt spannend om te zien welke ideeën de auteurs van het onderzoek hebben met betrekking tot het vastleggen van anonieme bezittingen die in de privé-woonkamer aan de muur hangen, discreet worden opgeborgen in hun eigen kluis of geheim worden gehouden op de buitenlandse EU-accounts en effectenrekenineng of portemonnee. De EU zal waarschijnlijk niet vertrouwen op vrijwillige openbaarmaking. Staan we voor de wettelijke verplichting om straks kunst, antiek, gouden munten, crypto-activa, etc. te registreren in het eigendomsregister?

Onder het mom van de twee genoemde ogenschijnlijke doelen, namelijk de strijd tegen de schaduweconomie en belastingontduikers, zijn alle andere inspanningen tot nu toe van vergelijkbare aard geweest: bijvoorbeeld om de geldstroom van bedrijven en particulieren volledig transparant te maken, het belastinggeheim op te heffen en eigendommen van burgers en bedrijven vast te leggen – tot aan de laatste broeksknoop toe. De geleidelijke afschaffing van contant geld moet ook in deze hogere context worden gezien. Want ongeacht waar marktpartijen of consumenten geld aan uitgeven, hun spaargeld of vermogen gebruiken: een steeds meer alomtegenwoordige “voogdijstaat” wil alles weten; niets kan voor hem verborgen blijven – van espresso in het straatcafé, waarvan de contante betaling in realtime wordt gemeld aan de belastingdienst via een verplicht belaste elektronische kassa, tot goudaankopen in de fine ounce en gram range.

Dit zijn de echte achtergronden en contexten van de plannen voor vermogensregisters van de EU. Net zoals traditionele dievenbendes elkaar vooraf informeren over hun gekozen slachtoffers in het doel- en actiegebied en elkaar via “boeven” precies laten weten van wie, hoeveel er te krijgen is en waar het de moeite waard is om toegang te krijgen, zo wil de Europese Commissie nu ook “alle informatie over het koppelen van verschillende bronnen van eigendom” in haar bezit krijgen – zoals gezegd zelfs tot aan activa zoals kunstwerken en goud.

Over contant geld wordt liever niet gesproken – maar er mag van worden uitgegaan dat dit ook moet worden vastgelegd zolang het nog bestaat en men niet snel genoodzaakt zal zijn om over te stappen op elektronische betaalmiddelen. Eerder hebben wij op onze Economedian site al meerdere kritische stukken geschreven over het afschaffen van cash – in plaats van effectieve maatregelen om intracommunautaire belastingparadijzen op te drogen – waarbij men opnieuw gebruikwil maken van “sleepnetten” – en alles waarmee zij informatie kan verkrijgen over de rijkdom van alle burgers,maar in feite alleen kleine tot middelgrote assets wil samenbrengen in een gigantische genetwerkte database.

Totale kennis is totale macht – en zo bezien zijn de nieuwe Brusselse plannen een volgende stap op weg naar het scheppen van dictatoriale voorwaarden.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nederland

Verbazing over kledingkeuze overvallers TEFAF-kunstbeurs: ‘Peaky Blinders?’

Published

on

TEFAF

Vier mannen pleegden vandaag op klaarlichte dag een gewapende overval op de internationale kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Niet alle verdachten zijn nog gepakt, maar online circuleert inmiddels een video van de overval. En op social media verbaast men zich voornamelijk over de kledingkeuze van de overvallers.

Rond 11.40 uur vandaag kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een overval in het TEFAF-gebouw. Gewapende overvallers zouden in de kunstbeurs meerdere juwelen hebben gesloten en sloegen daarna op de vlucht.

Roof in TEFAF kunstbeurs Maastricht

Inmiddels heeft de politie twee verdachten aangehouden. Momenteel wordt op de A2 nog een grote zoekactie gehouden naar de overige rovers. Het Franse La Tribune de l’Art was de eerste die het nieuws naar buiten bracht en plaatste daarbij twee foto’s van ingeslagen vitrines.

Kledingkeuze overvallers lijkt op Peaky Blinders

Inmiddels gaat er op social media een video rond waarop de roof te zien is. Daar zien we vier gewapende mannen het glas van een vitrine inslaan. Wat zij precies hebben meegenomen, kan de politie nog niet bevestigen.

Hoewel de overval voor de betrokkenen natuurlijk een ingrijpend incident is, klinkt daar op social media ook de nodige hilariteit. Waarom? Volgens sommigen lijken de overvallers toch behoorlijk op een „mislukte versie” van de Peaky Blinders. Oftewel de Britse boeven uit de welbekende Netflix-serie.

Op de video is namelijk te zien dat de overvallers gekleed zijn in kostuum en een iconische platte Peaky Blinders-pet dragen. Daarnaast concluderen twitteraars dat de overval er wel behoorlijk amateuristisch uitziet.

De TEFAF, oftewel The European Fine Art Fair, is een kunst- en antiekbeurs met internationale bekendheid. Deze toonaangevende beurs keert jaarlijks terug in het Maastrichts Expositie en Congres Centrum (MECC). Afgelopen weekend ging de beurs, na de nasleep van de pandemie, weer open voor publiek. De kunstbeurs verwachtte meer dan 240 handelaren uit zo’n twintig landen.

Het is niet voor het eerst dat de beurs met dieven te maken krijgt. Zowel in 2010 als in 2011 werden hier evenals juwelen gestolen ter waarde van honderdduizenden euro’s.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

‘BBB kan grootste partij van Nederland worden’

Published

on

bbb

Het verzet tegen de aangekondigde stikstofmaatregelen van het kabinet lijkt zich niet alleen bij boeren te beperken, maar ook bij burgers. BoerBurgerBeweging (BBB) ​​heeft vandaag (zondag 26 juni) maar liefst 18 zetels gewonnen in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Daarmee is de partij van lijsttrekker Caroline van der Plas vrijwel de tweede partij in Nederland, slechts drie zetels achter de VVD. Volgens De Hond heeft BBB de potentie om bij de komende Provinciale Statenverkiezingen over negen maanden de grootste partij van Nederland te worden.

In een toelichting op de peiling spreekt De Hond van een op handen zijnde historische politieke verschuiving, zeker met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2023. “Het is maar een paar keer voorgekomen dat in de peilingen naar politieke voorkeur, die ik in de afgelopen 45 jaar was de verschuiving niet alleen een zeer significante, maar ook een voorbode van iets veel groters, ofwel wat er daarna gebeurde in de politiek of wat er zou gebeuren bij de volgende verkiezingen. deze week zijn gebeurd.” En later: “De electorale krachten die nu in opkomst zijn, zijn misschien wel de eerste schokken die de seismograaf aangeeft voor een grote aardbeving in politiek Nederland.”

Gigantische opmars
BBB wint vier zetels van de bewogen afgelopen ‘stikstofweek’, met het boerenprotest in Stroe op woensdag 22 juni. Vorige week stond de partij van Van der Plas op 14 zetels in de peiling, deze week zijn dat er 18. Voor BBB, dat nu nog maar 1 zetel in de Tweede Kamer heeft, een enorme opmars waar de huidige coalitie onder leiding van VVD en D66 zorg voor moet dragen. Deze twee partijen verliezen samen 25 zetels in de peiling. De VVD heeft -13 zetels en heeft 21 zetels. D66, de grote rivaal van BBB, is pas de vijfde partij in het land met 12 zetels in de peiling. Dat is de helft van het huidige aantal zetels.

Ook na de afgelopen week blijft het geplaagde CDA stabiel op 7 zetels, een verlies van 8 zetels. JA21, dat drie zetels heeft in het huidige parlement, moet in de peiling van vandaag 2 zetels inleveren en staat nu nagenoeg op 8 zetels. Joost Eerdmans, de kapitein van JA21, presenteerde vorige week samen met Van der Plas een gezamenlijk alternatief stikstofplan. Dat wordt niet beloond voor JA21. Sterker nog, volgens opiniepeiler De Hond stal de BBB ook enkele zetels in de peiling van JA21. Volgens De Hond gaat de winst van BBB ook grotendeels ten koste van de VVD.

Potentiële overstappers
Volgens De Hond is de partij van Van de Plas in staat gebleken om met name kiezers aan de rechterzijde van het politieke spectrum te mobiliseren. Als de BBB nog het politieke tij heeft richting de Provinciale Statenverkiezingen in maart, kan de BBB volgens De Hond de grootste partij van Nederland worden. “Er is weinig fantasie voor nodig om je voor te stellen wat er aan die kant gaat gebeuren als de kans reëel is dat de BBB op PS2023 groter wordt dan de VVD. Er zijn voldoende kiezers onder de potentiële JA21- en PVV-stemmers die dan naar de BBB zouden kunnen overstappen.”

Pieter Omtzigt is een factor die nog zand in de motor van de BBB kan gooien. Als het onafhankelijke parlementslid met een politieke beweging meedoet aan de verkiezingen, kan hij volgens eerdere peilingen zetels stelen van BBB. Omtzigt gaf vorige week nadrukkelijk aan zich zorgen te maken over het lot van boeren in de stikstofdiscussie, zonder expliciet aan te geven hoe volgens hem het stikstofbeleid vorm moet krijgen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

Caroline van der Plas gaat Nederland slopen

Published

on

van der Plas

Caroline van der Plas Ze heeft een behoorlijke gunfactor, zeker bij de media, en ze wordt in de Tweede Kamer vrij breed gezien als een handige donder die het politieke handwerk verdomd snel heeft geleerd: de 55-jarige Caroline van der Plas. Ze heeft, met slechts anderhalf jaar Kamerervaring, meer positieve media-aandacht weten te genereren dan de hele PvdA-fractie bij elkaar.

Van der Plas beschikt ontegenzeggelijk over een goed politiek instinct en een bijzondere werkdrift, want als eenpitter is ze bij alle relevante debatten aanwezig. Niet alleen bij de plenaire debatten over onderwerpen die veel media-aandacht genereren, maar ook bij de veel inhoudelijker commissievergaderingen waar het ‘echte werk’ gedaan wordt, maar waar de media nauwelijks over rapporteren. In die commissiedebatten zie je types als Wilders en Baudet daarom ook nooit. Want dat kost wel veel tijd, maar levert publicitair, vinden ze, te weinig op. Maar zij van de BoerBurgerBeweging-baas doet daar wel serieus aan mee.

Wat verder opvalt, is dat van der Plas haar stukken meestal goed heeft gelezen en daar ook de essentie uit weet te halen, wat blijkt uit de doorgaans scherpe en relevante vragen die ze aan de bewindspersonen en collega’s weet te stellen. Niemand loopt tijdens de plenaire debatten zo vaak maar de interruptiemicrofoon als van der Plas. Ze is een beeldvanger. Door haar open en vooral onorthodoxe optreden is ze de darling van de kwekprogramma’s geworden. En ook de darling van de boeren en veel plattelandsbewoners, wat natuurlijk ook makkelijker wordt als je die groepen vooral naar de mond praat ….door vooral te zeggen wat zij graag willen horen. Zoals  gisteren in het stikstofdebat: dat het beleid van dit kabinet inzake de boeren ,,stuitend” is. Succes verzekerd.

Hoewel de BBB-leider ook over zaken als het corona- en het vluchtelingenbeleid haar (behoorlijk populistische) meningen geeft, is zij toch vooral de pleitbezorger van het boerenbelang. Dat doet ze niet alleen met passie, maar ook met alle demagogische trucs  die er denkbaar zijn.

Het stikstofdebat van gisteren is daarvoor illustratief. Allereerst ontkent zij dat er zo’n groot stikstofprobleem is. En daar waar er wel een probleem is, is dit niet te wijten aan de boeren. En daar waar de boeren daar ook een bijdrage aan zouden leveren, is die stikstofdepositie in nog veel grotere mate aan andere sectoren te wijten. Maar haar meest irritante retorische stellingname is: die wetenschappelijk experts rommelen ook maar wat aan met hun onbegrijpelijke modellen en hun cijfers die niet kloppen ….vindt zij.

Van der Plas weet het zeker: ,,het stikstofprobleem is door dit kabinet vooral bedacht om de boeren van hun grond te verwijderen . Maar ook om zoveel mogelijk grond vrij te maken voor woningbouw, windmolens, zonnepanelen en datacentra.” (1) Kortom: deze BBB-activiste kon zich gisteren in het debat qua demagogie volledig uitleven. Als een feitenresistente wetenschapsrelativist en complotdenker pur sang.

Haar filippica bracht Jesse Klaver een beetje tot wanhoop. Hij vond dat van der Plas zich hier gedroeg als een complotdenker en een gevaarlijke politicus omdat zij het wantrouwen in de wetenschap en experts alleen maar vergrootte. Ook door elk beleid waar ze het niet mee eens is onderuit te halen door onweerlegbare wetenschappelijke feiten te ontkennen. Vervolgens vindt hij dat ze daar zo’n stellingname ,,gif verspreidt”, waarna hij haar kwalificeerde als een ,,platte populist”.

Dat was niet sfeer bevorderend en misschien ook geen slimme kwalificatie, omdat hij haar daarmee wel erg dicht aandrukte tegen de extreemrechtse vandalen van PVV en Forum die op alle fronten nog vele graden erger zijn. Van der Plas is geen racist, islamofoob of antisemiet en ze gedraagt zich in de debatten doorgans zeer fatsoenlijk. Zij probeert, soms wel met een paar grote oogkleppen voor de feiten, tenminste nog fastoenlijk te argumenteren.

Alleen, en dat is niet te ontkennen, is zij een ongegeneerde lobbyist van het agro-complex: de boeren, de zuivelgiganten, veevoederbedrijven, supermarkten en de RABO-bank. Partijen die altijd het meest verdienden aan de inspanningen van de boer. En voor het beschermen van die heilige belangen zijn heel veel middelen ook voor haar blijkbaar toelaatbaar. Dus komen ze met het macabere voorstel: dring niet de stikstofuitstoot van boerenbedrijven terug, maar halveer het aantal natuurgebieden. !! En zoiets gaat in dit soms dwaze land ook nog serieus bediscussieerd worden.

Ik zou van der Plas niet zozeer een platte populist noemen, maar wel een platte lobbyist voor de agro-belangen. Net zoals CDA, VVD, SGP en CU dat ook altijd geweest zijn. Door feiten te ontkennen, door de milieuschade volstrekt te negeren, door te sjoemelen met regels en door de boeren op te jutten tot onverantwoorde investeringen. Het zijn dan ook deze partijen die de hoofdschuldige zijn aan het ontstaan van deze failliete landbouw-en veeteelt die met veel subsidies ontiegelijk veel milieuschade heeft aanricht.

De moedige en competente VVD-minister Christinanne van der Wal erkende dit overheidsfalen gisteren in het debat volmondig. Natuurlijk ook omdat ze beseft: als de politiek niet snel een einde aan maakt aan ons failliete agro-systeem dan gaan de rechters dat doen. Of Europa. Omdat Nederland o.a. w.b. het stikstofbeleid en het natuurbeleid al jaren in strijd handelt met haar eigen wetten. We zijn de grootste vervuiler in Europa geworden. En het agro-complex maar blijven borstkloppen: we zijn de beste van de wereld.

Ook als je de standpunten van van der Plas opportunistisch of zelfs stuitende demagogisch vindt als het om de landbouwbelangen gaat, kun je niet om de observatie heen dat ze zich in korte tijd heeft ontwikkeld van een onbetekenend groentje waarover wat denigrerend gegniffeld werd tot een politieke vedette, die uitermate serieus wordt genomen door bijna alle partijen op rechts, die haar zien als een geduchte electorale concurrent. Het machtige en voor ons milieu levensgevaarlijke agro-complex kan zich geen betere lobbyist wensen dan Caroline.

Maar lobbyisten horen niet in de Tweede Kamer. Als Kamerlid hoor je ‘zonder last’ de belangen van heel Nederland en alle Nederlanders te behartigen. Dat doet van der Plas niet. Zij is in de Kamer op afstand de belangrijkste leider van het boerenbelang, dat het milieubelang maar irrevant gelul vindt.

Maar de BBB-leider heeft de tijdgeest en agro-ondernemingen met diepe zakken mee en zal voorlopig een grote bedreiging blijven vormen voor partijen die nu hun fouten uit het verleden inzien en zich inmiddels schoorvoetend inzetten voor een ander soort landbouw. Er zijn helaas een paar miljoen Nederlanders die daar (nog) niets van willen weten. Dus die dreigen massaal over te stappen naar BBB. Vooral vanuit het CDA. Linke soep. (jv)

(1) Voor de bouw van de 1 miljoen nieuwe woningen is maximaal 1% van de landbouwgrond nodig. (CBS)

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

De bazen van het ‘Veiligheidsberaad’ zijn stiekem een nieuwe macht aan het worden

Tot ruim twee jaar geleden had nauwelijks iemand gehoord van ‘veiligheidsregio’s’, laat staan van ‘het Veiligheidsberaad’. Maar in coronatijd waren de burgemeesters van de veiligheidsregio’s en vooral hun voorzitter Hubert… [...]

Het bloedbad van Melilla

37 Afrikanen kwamen om bij een poging om over het hek van de Spaanse enclave Melilla in Marokko te springen. Ceuta en Melilla zijn twee steden die op het Afrikaanse… [...]

Welkom in Circus Rutte!

Je wordt gekwalificeerd als een tassendraagster van de Minister-president Rutte, laat een paar traantjes en het linkse deel van de Tweede Kamer staat op zijn achterste benen. Een linkse politieke… [...]

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN