rutte

Het is niet de eerste keer dat overheden het volk leugens verkopen. De leider van de toenmalige DDR Erich Honecker beloofde kort voor de bouw van de Berlijnse Muur dat niemand de intentie had een muur te bouwen. Uiteindelijk zou deze onmenselijke grens 28 jaar lang miljoenen familieleden, vrienden en collega’s van elkaar scheiden. ‘Samen tegen Corona’ zal de geschiedenis in gaan als de waterscheiding tussen vrije democratieën en techno-gedreven autoritaire staten. De meerderheid die zich heeft laten ‘prikken’ om uit deze ellende te komen en loyaal wilde zijn, is schandelijk voorgelogen: de vaccins helpen niet tegen het virus en de ellende gaat er niet mee weg. Het Nieuwe Normaal gaat door, desnoods met geweld.

De Grote Leugen

Het wordt langzamerhand voor velen duidelijk: het virus is schandelijk misbruikt om een al jaren geleden geplande ‘reset’ van de samenleving en een ‘reboot’ van de economie aan vrije democratische landen op te leggen, desnoods met harde hand. De in de hersenen 24/7 ingeprente boodschap dat meervoudig laten ‘prikken’ (lees injecteren) met de experimentele mRNA-stof ons naar de vrijheid zou leiden blijkt een flagrante leugen. De absurde maatregelen als de schadelijke mondkappen, de ontmenselijking van de omgang door de 1,5 meter en het ‘besmet’ maken van het handen schudden en omarmen, gaan niet verdwijnen, zo laat het Coronaregiem weten. Wen er maar aan is hun boodschap. Dit is wat alle regeringsleiders in maart 2020 bedoelden met ‘we hebben een virus en gaan naar een nieuw normaal’.

Trouw aan de Davos-Agenda

In koor met de grote media en talkshows geloven nog steeds mensen dat het World Economic Forum (WEF) een koffiekransje is omgeven door poedersuiker van het winterse Davos. Waarom dan geen staatsleider een uitnodiging van het WEF afslaat, vragen velen zich niet af. Of het nu de Chinese leider Xi Jinping is of Donald Trump of nu Joe Biden, Vladimir Putin, princes Maxima, Willem Alexander, niemand laat een gelegenheid voorbij gaan om bij de gesprekken met de machtigste investeerders, (centrale) banken, techbedrijven, media-conglomeraten, farmaceuten te zijn. De WEF zegt in een felicitatiebrief aan Wopke Hoekstra die in 2017 minister van financiën werd over zichzelf: ‘Interest in participating in the Annual Meeting is stronger than ever with 3 000 of the most influential leaders from all walks of life joining the discussions in Davos The meeting serves as an opportunity at the beginning of the year to shape the global agenda through an integrated and multistakeholder approach.

Op aanvraag van het Forum voor Democratie heeft het kabinet brieven openbaar moeten maken die de innige relatie van ons land met het WEF blootleggen. Bedragen van vele tonnen heeft Nederland naar Davos overgemaakt. De hardvochtige uitvoering van de ‘Davos-Agenda‘ door het Nederlandse Corona-regiem (nu bestaande uit een grotendeels WEF-kabinet) is een uitvloeisel van de diepe relaties en de loyaliteit aan de wensen van de machtigste bedrijven en geldschieters van de wereld.

Lees ook:  Hierbij roep ik alle Nederlanders volgend jaar niet meer te stemmen op de VVD of Mark Rutte

In een brief van de minister van financiën (zijn naam is zwart gemaakt) van 14 februari 2019 schrijft vermoedelijk Hoekstra: ‘It was my pleasure to participate at the Annual Meeting, in particular at the Informal Gathering of World Economic Leaders (IGWEL) session on Building Agile Financial Systems amid Gathering Headwinds.’ Let op het laatste ‘amid gathering headwinds‘, Men verwacht vermoedelijk verzet uit de samenleving bij ‘Building Agile Financial Systems.’

In een onlangs openbaar gemaakt document staat de voorliefde van het WEF voor Nederland letterlijk in hoofdletters geschreven: ‘THE NETHERLANDS OFFERS AN INCLUSIVE GLOBAL NETWORK KNOWLEDGE AND SUPPORTING POLICIES‘ Let op ‘supporting policies’. Nederland heeft haar beste wil moeten tonen om dan nu ook de WEF ‘Global Coordinating Secretariat’ in Wageningen te krijgen. Dat hiervoor Wageningen is gekozen mag niet verbazen. Het WEF (en haar grote leden van Big Food) willen knutselen aan het voedsel, bijvoorbeeld door genetische manipulatie. De Universiteit van Wageningen deelt die visie en is wereldberoemd om haar expertise in food en agrarische wetenschap.
Uit de correspondentie tussen Nederland en de WEF van 11 mei 2021 valt te lezen:
On March 4, 2021 on behalf of the World Economic Forum you requested a Tour ref letter March 4 2021 grant of € 651 000 during the period from 2021 to 2023 for purposes of the establishment and development In the Netherlands of the Global Coordinating Secretariat C GCS in line with the provisions in the attached collaboration agreement’. Opvallend is dat niet het WEF en haar schatrijke corporateleden de rekening voor de vestiging betalen, maar de Nederlandse belastingbetaler.

Nederland wil samen met landen als Australië, Canada, Frankrijk heel graag laten zien, kosten wat het kost, de globalistische agenda van het WEF goed uit te willen voeren. Protesten hiertegen, zoals in Nederland op het Malieveld en het Museumplein moeten worden ontmoedigd door toepassing van buitensporig politiegeweld en bewuste provocatie. De media doen de rest.

‘Klasje van Klaus’

Met een jaarbudget van €200 miljoen mag je stellen dat de WEF goed gefinancierd is. Het telt maar liefst 400 medewerkers. Zo’n 1.000 van de grootste concerns brengen jaarlijks dit bedrag op. En ze mogen tevreden zijn: het WEF heeft haar naam gevestigd en is momenteel een van de invloedrijkste NGO’s (Non-Governmental Organization) van de wereld.

Over wat we nu meemaken aan eenstemmigheid van beleid over hoe te handelen bij Covid-19 hoeven we ons niet te verbazen. Vrijwel alle nu zittende regeringsleiders, maar ook veel ministers en anderen op invloedrijke posities zijn door de handen van Klaus Schwab gegaan. Al sinds 2005 leidt hij zogenaamde ‘Young Global Leaders‘ op.

De eerste selectie van 237 deelnemers werd gekozen uit een aanbod van 8.000 kandidaten. Vooral jonge opkomende leiders die niet al te sterk een eigen profiel (lees mening) hebben, genieten de voorkeur. De eerste opleidingen duurden 1 jaar. Nu neemt de opleiding 5 jaar in beslag.

Namen als Merkel, Macron, Arden (Nieuw Zeeland), Trudeau (Canada), Rutte, Kurz (Oostenrijk), Page en Sergei Brin (Google), Zuckerberg, Cooper (CNN), DiCaprio, Jack Ma (Alibaba) en zo nog 1.300 met ‘succes’ afgestudeerden zitten momenteel op de juiste posities. Ook de diverse koningshuizen zijn ruim vertegenwoordigd: denk aan Noorwegen, Denemarken, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Uit Nederland is Willem-Alexander student van Schwab geweest naast Mabel van Oranje. Koningin Máxima is in 2020 toegetreden tot de bestuurscommissie van WEF’s Digital Currency Consortium, een stuurgroep die ijvert voor afschaffing van het contante geld. Ooit stond er een volledig overzicht van alle deelnemers van de ‘klas van Klaus’ op de website van het WEF, maar die is onlangs verwijderd. Het is klaarblijkelijk nu geen aanbeveling meer om als uitvoerder van de visie van Schwab bekend te staan.

Lees ook:  De vergeten christelijke terreurcultus QAnon die de herinneringen van Trump heeft bewaard

Wat de studenten van Schwab aan ideologische bagage meekrijgen is onbekend, maar wel is bekend dat het democratische denken een lage prioriteit heeft, techno-financiële en transhumanistische denkbeelden overheersen, waarbij het verdwijnen van onderscheid tussen mens en robot (Internet of Bodies) een van de ontspoorde ambities is. Wie de huidige aanpak van de ‘democratische’ leiders observeert ziet weinig respect voor mensenrechten en democratische spelregels: ze voeren rücksichtslos de Davos Agenda uit. Ze schrikken niet terug van de meest ondoordachte en maatschappij ontwrichtende maatregelen. Niet alleen omdat ze zo zijn ‘opgevoed’, maar ook omdat landen dwingende overeenkomsten met de WEF hebben gesloten en die overeenkomstig de gemaakte afspraken moeten uitvoeren.

De aansturing in termen van waar het naartoe moet gaan met de ‘leerlingen’, is in handen van mensen als Christine Lagarde (ECB) en Larry Fink van Blackrock (‘s werelds grootste vermogensbeheerder).

Een van de zeer gedetailleerde ‘beleidswielen‘ van het WEF die al direct na de uitbraak van Covid online stonden.

Covid als mist voor ‘de operatie’

Om verschillende redenen willen sommigen niet aan de gedachte dat dit proces van maatschappelijke en economische ontwrichting mondiaal gecoördineerd is. Men negeert het in 2010 geschreven ‘Lock Step’ scenario van gestuurde maatschappij-ontwrichting. Het plan kwam een jaar na de ineenstorting van de financiële markten toen ‘de elite’ duidelijk werd dat dit financiële stelsel op zijn eind liep en dat een reboot van de economie noodzakelijk werd.

Klaus Schwab publiceerde medio 2020 zijn boek ‘Covid-19: The Great Reset’. Een uitgebreid boek waarvan het onwaarschijnlijk is dat hij dat na maart, toen het Covid-virus zich wereldwijd verspreidde, heeft geschreven. EZAZ heeft het boek in twee lange artikelen beschreven. Velen hebben een mening over Schwab, maar weinigen hebben de moeite genomen om het wat chaotische schrijfwerk van Schwab door te akkeren.

We zijn met Covid om de tuin geleid. De aanvankelijk als mild in de media en door de overheden ingeschat virus, werd kort erna ineens een mondiale bedreiging. Het virus was gekaapt door partijen die zaten te wachten op een kans op een reset, maar dan niet door met naam en toenaam bekende leiders op gang gebracht, maar ‘veroorzaakt’ door een virus. Immers niemand wil verantwoordelijk zijn voor de chaotische transitie. Het virus mag dan echt zijn, het bedrog met de paniekcijfers, de vals gebruikte PCR-test, de niet voor het virus bedoelde maatregelen zijn onderdeel van ‘de operatie’ om de democratie om te buigen naar een geleide technocratie en de markteconomieën om te vormen naar een surveillance economie, waarbij toegang ertoe bepaald kan worden door opgelegde gedragingen van allerlei aard. Het is hiervoor noodzakelijk dat het contant geld verdwijnt, een gesloten financieel stelsel ontstaat en gekoppeld kan worden aan een mondiaal geaccepteerde digitale ID.

Microsoft had al vóór Covid de plannen gereed met haar ID2020. Gates als een van de grootste investeerders in vaccins zag een combinatie tussen zijn mondiale Digital ID en een vaccinatiebewijs wel als een mooie combinatie die nu wereldwijd wordt uitgerold. De QR-code moet de bevolking eraan laten wennen dat deelname aan het maatschappelijke en economische verkeer voorwaardelijk is geworden en dat de grondrechten ‘verdiend’ moeten worden. Het zal niet lang meer duren of het internet zal zonder ID niet meer toegankelijk zijn.

Lees ook:  Het coronavirus versterkt islamofoben - maar legt de idiotie van islamofobie bloot

En wij maar denken dat we met een ‘intelligente lock down’ ons uit het virusproject konden bevrijden. Maar telkens werden de doelpalen verschoven, en nu zijn ze helemaal verdwenen. We rennen nu van ‘variant’ naar ‘variant’, van prik naar prik, de PCR-test inzettend als het zo uitkomt.

wef

De Covid-crises moet zo lang mogelijk worden gerekt. Binnenkort gaan de noodwetten in de diverse landen in de ijskast. Mondiaal ook in dezelfde periode. Opgelucht ademhalen is er niet bij, want in de tijd dat de ‘tijdelijke’ noodwetten steeds werden verlengd, zijn hun bepalingen in bestaande, permanente, wetgeving opgenomen. Het Nieuwe (Ab-)Normaal is nu wettelijk verankerd. Het recht op vrije meningsuiting (online en offline), recht op demonstreren, het organiseren van grote bijeenkomsten (bijvoorbeeld van vakbonden of politieke partijen), recht op vergadering, het zal sterk worden ingeperkt in het Nieuwe Normaal.
Ondertussen is een normale menselijke begroeting verdacht gemaakt en zullen menselijke contacten blijvend worden bemoeilijkt.

Als Covid als voorbij wordt verklaard, worden we wakker in een andere samenleving. Een samenleving die bewust is verstoord, omdat alle leiders dat al in hun eerste toespraak van maart 2020 zeiden. Maar geen journalist vroeg toen wat er achter het “Nieuwe Normaal’ schuil ging.

Heeft u zich laten inenten met het idee dat we hier uit zouden komen? Of denkt u dat de ongeprikten de schuld van dit alles zijn? Het zal u teleurstellen: de inenting heeft u louter voor uzelf gedaan, het heeft het plan om onze samenleving zoals we dat kenden te vernietigen niet opgehouden, sterker uw medewerking heeft het regiem versterkt in de overtuiging dat de transitie toch redelijk geruisloos verloopt en wordt geaccepteerd.

In Rusland, dat ook in dezelfde globale gremia zitting heeft, ontkomt de bevolking dan ook niet aan deze reset. De burgemeester van Moskou wil dat iedereen in 2030 een genetisch paspoort en implanteerbare techniek bij (of in) zich zal dragen. Een digitaal kleinnood dat direct je premie voor je zorgverzekering uitrekent.
Een lid van het Russische parlement zei in De Andere Krant van 8 januari jl.: ‘De staat spreekt tegen het volk als tegen de bewoners in bezet gebied, die maar niet willen begrijpen dat ze bezet zijn.’ Het is in ‘het vrije westen’ momenteel niet anders. Het verschil in vrijheid tussen Rusland en de EU-landen slinkt met de dag.

Als dit jaar duidelijk wordt wat wij zijn kwijtgeraakt, ‘geprikt’ of niet, zal het geduld van velen opraken. De maatschappelijke onrust die dan ontstaat had de Rockefeller Foundation in haar Lock Step scenario (PDF) van 2010 ook al voorzien.

[pdf-embedder url=”https://indignatie.nl/wp-content/uploads/2022/01/rockefeller-foundation.pdf”]

Wij zijn voorgelogen in een Nacht und Nebel actie. Met dank aan de ondersteunende ‘onafhankelijke’ main stream media.
Het zal een heftig ontwaken worden.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord