24 januari 2022

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

De intolerante samenleving

vrijheid van meningsuiting

Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van wetenschap zijn niet onderhandelbare waarden, maar ze worden aangevallen.

Een mening kan alleen “eigen” worden genoemd voor zover de som van de informatie die erin stroomt een bepaald, individueel niveau bereikt. Of meer specifiek: naast de zuivere som speelt ook de variantie van het weergegeven informatiespectrum een ​​centrale rol. Waar ligt deze kritische diversiteit aan informatie? Het is moeilijk om dit empirisch te kwantificeren, maar het resultaat van een echte informatieoorlog is te zien in een studie van de Universiteit van Salzburg, uitgevoerd door psychologieprofessor en bewustzijnsonderzoeker Manuel Schabus van het Centrum voor Cognitieve Neurowetenschappen, waarin 3.600 burgers in Onder meer Duitsland vroeg naar het risico dat het besmet was met SARS-CoV-2 en vervolgens op de intensive care belandde.

Niet verrassend: afhankelijk van de leeftijdsgroep werd het subjectieve risico 7 tot 38 keer (!) Overschat. Opvallend is dat vooral jongeren tussen 18 en 29 of tussen 30 en 39 jaar in staat waren om hun risico op zijn minst realistisch in te schatten, wat zeker ook te wijten is aan het doorgaans zeer leeftijdsafhankelijke reële risico om ernstig COVID-19 op te lopen.

Het is gemakkelijk om met angst te regeren

Maar hoe komen zulke ernstige verkeerde inschattingen van de gevaarlijke situatie tot stand? Of om volledig open te vragen: is het echt erg als de bevolking zelfs een jaar na het uitbreken van de crisis het risico grotendeels niet realistisch kan indelen? In de ogen van een gedifferentieerde en kritisch denkende burger lijkt een onevenredig angstige bevolking niet bijzonder voordelig. Maar als het gaat om het maken van politiek, maakt angst het dagelijks leven zeker gemakkelijker. Een onzekere burger streeft naar veiligheid, naar iemand die rigoureus actie onderneemt, naar een duidelijke lijn – en geeft graag zijn kritisch denkvermogen op, zoals Erich Fromm 45 jaar geleden uitwerkte in “Have or Being”:

“De hypnose-achtige methoden die worden gebruikt in (…) politieke propaganda vormen een ernstige bedreiging voor de mentale en psychologische gezondheid, vooral voor helder en kritisch denken en emotionele onafhankelijkheid.”

Het is niet moeilijk om parallellen met de coronacrisis te zien – zolang je je ogen en oren maar niet bedekt.

Neem een ​​berichtoverdracht die fundamenteel is gebaseerd op emoties, gevormd door dramatische beelden, voeg horrorscenario’s en modelberekeningen toe van geselecteerde (!) Wetenschappers en moraliserende toespraken, meng alles met basiskennis van massapsychologie (Gustave Le Bon) en een golf van solidariteit ontstaat “in oorlog” tegen het virus.

De pandemie van woordvervorming of Orwell’s Newspeak à la 1984

De term solidariteit, in mijn ogen een van de unwords van het jaar, maakt sinds maart 2020 deel uit van het dagelijks gebruik. Maar wat houdt solidariteit eigenlijk in? Een veel voorkomende definitie zou kunnen zijn: “Solidariteit beschrijft een bewust, intrinsiek gemotiveerd gevoel van solidariteit gebaseerd op gedeelde waarden en doelen.” Kunnen we nog spreken van solidariteit als deze in niet onaanzienlijke mate gebaseerd is op een hoge mate van irrationele verkeerde inschattingen van realiteit?

Kan men terecht spreken van solidariteit als men mensen bijna overal ter wereld instrumentaliseert voor het zogenaamd goede en daarbij – volgens de nu overvloedige, bijna radicaal verborgen wetenschappelijke studies en beoordelingen – veel meer schade aanricht dan men pretendeert af te wenden? Hoe kan het dat iemand moraliseert ter wille van de ‘gezondheid’ en toch veel meer mensen de armoede in stuurt dan de Duitse bevolking omvat, bijvoorbeeld door middel van lockdowns en andere maatregelen, die volgens de Verenigde Naties grotendeels wereldwijd worden aanvaard. Oxfam?

Opgeschreven in het Orwellian Newspeak zou je kunnen zeggen: “Gezondheid is ziekte” of “Gezondheid is armoede”.

En het feit dat er een significant oorzakelijk verband is tussen armoede en verhoogde sterftecijfers is geen vals rapport in vergelijking met het wijdverspreide verhaal “Lockdowns redden levens” – ook al was het aanvankelijk denkbaar, maar is sindsdien verschillende keren weerlegd.

Hoe kan het zijn dat mensen die wijzen op ongekende schendingen van grondrechten en flagrante tekortkomingen in de risico-batenanalyse van drastische maatregelen en bijgevolg aandringen op een realistische proportionaliteit van de politiek, plotseling worden belasterd als nazi’s en ontkenners in een door de geschiedenis gevormd land? Hoe kan het dat in een zogenaamd verlicht land vreedzame demonstraties op zo’n verdraaide manier in de media worden verwerkt, dat de verschrikkelijke gebeurtenissen uit donkere tijden zo worden geïnstrumentaliseerd en gerelativeerd dat mensen met haat tegen veelal vreedzame demonstranten worden aangezet?

Waar komt deze gehoorzaamheid vandaan, die er zelfs toe leidt dat vertrouwen in berichtgeving in de media zwaarder weegt dan vertrouwen in de nauwste menselijke, vriendschappelijke of zelfs familierelaties en de macht heeft om deze relaties permanent te schaden? Kan een irrationeel hoge angst, vasthouden aan de eigen ideeën over de werkelijkheid, de eigen kijk op de wereld en vertrouwen in de politiek, die zogenaamd over gezondheid gaat, geen rol van betekenis spelen? Of heb ik hier Newspeak ook niet geleerd, omdat “rechts-extremist” nu echt staat voor “democratisch”?

Duitsland, een tolerante samenleving?

Het zou ook de indruk kunnen wekken dat er een tijdperk van desinteresse is aangebroken. Een tijdperk van de pseudo-solidariteit egocentrisch, van de comfortabele, nieuwsgierigheidsvrije beschermer van het wereldbeeld die alleen zijn oren opent voor dingen die de minst mogelijke heroriëntatie betekenen. Weliswaar een beetje provocerend, maar Berthold Brecht formuleerde het ooit des te krachtiger: “Domheid maakt zichzelf onzichtbaar omdat het heel grote dimensies aanneemt.” Is een van de grootste problemen waarmee Duitsers worden geconfronteerd, dat ze zichzelf en hun houding te serieus nemen? Die spreekt van openheid en tolerantie, maar handelt onbewust op een absoluut wederkerige manier in zaken die mogelijk het wereldbeeld schudden? Betekent “tolerantie” “intellectuele zelfisolatie”?

Bericht gaat hieronder verder... OPROEP AAN U BESTE BEZOEKER.

Beste bezoeker, om door te kunnen gaan met ongecensureerd onafhankelijk nieuws en blogs hebben we u donatie nodig. Wie help ons? Hartelijk dank!.

Ons IBAN is:

OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX


Vertrouw de wetenschap!

Aan het begin van de coronacrisis was ik trots op de ingeslagen weg. De overheid stopte eindelijk (!) De wetenschap. Was dat de afgelopen tien jaar maar het geval geweest! Dan zijn we misschien nog wel wereldmarktleider in de zonne-industrie. Het is mogelijk dat onze kolengestookte elektriciteitscentrales al lang niet meer op het net aangesloten waren en dat Duitsland nu een grote stap dichter bij nulemissie komt. Ik dacht. Maar toen kwamen de ontkenners – neem me niet kwalijk, de gedifferentieerde denkers. En het werd al snel duidelijk dat “trust the science” de verkorte versie is van “trust science die alleen wordt uitgevoerd door wetenschappers die ons beleid propageren ondanks het feit dat er duidelijke tekortkomingen zijn die vasthouden aan de wetenschappelijke methode”. om te werken volgens wetenschappelijke criteria. “). Dat laatste zou gewoon te lang geduurd hebben en de minderjarige burger niet kunnen vertrouwen.

Eén ding is eigenlijk duidelijk dat de schijnbaar overweldigende wetenschappelijke consensus die ons is voorgelegd niet bestaat. Helaas was de kwestie niet zo zichtbaar als ze lijkt wanneer ze onpartijdig wordt bekeken. Waarom zou iemand moeten luisteren naar wetenschappers die door de voorstanders van de schijnbare consensus worden genoemd complottheoretici? Dat klopt, daarom! Maar in plaats van dit na te streven, raakte een groot deel van de bevolking geradicaliseerd en onderschreef ze de dictatuur van de opinie. Vertrouw de wetenschap!

Het getallenspel

Wat na een jaar overblijft, is opmerkelijk. Een land dat zichzelf ziet als een modelstudent op het gebied van onderwijs, danst rond de neus en begrijpt niet eens dat een standaardisatie van de grenswaarde voor de PCR-methodiek nog steeds niet wordt uitgevoerd, laat staan ​​transparant wordt gecommuniceerd. Als je een echte exponentiële groei wilt waarnemen, moet je naar een polymerasekettingreactie kijken. Met elke cyclus, uitgedrukt in termen van de Ct-waarde, verdubbelt de gedetecteerde virale belasting.

Terwijl de epidemioloog Angela Spelsberg bijvoorbeeld een verstandige grenswaarde van 24 noemde in de paneldiscussie van een Oostenrijks televisiestation eind augustus, de Corman-Drosten-paper, die door de peer review kwam met een wereldrecordbrekende snelheid met het begin van de crisis, spreekt van maximaal 45 cycli. Drempel? Niets. Transparantie? Tekorten. Als leek kan ik niet zeggen waar de gulden snede tussen positief en negatief moet liggen. Veel stemmen spreken van een verstandige, waarschijnlijk vrij defensieve Ct-waarde, die ongeveer 30 cycli zou moeten zijn.

Maar wat nu ook voor leken duidelijk moet zijn: of men het eens is met de oriëntatie van Spelsberg of nog eens 21 cycli uitvoert en dus, op een ietwat metaforische manier, het beeld nog eens 2.097.152 keer vergroot (!), Is misschien niet helemaal irrelevant – als het zou worden bepaald van alcohollimieten in het wegverkeer, om het botter te zeggen. En dat is slechts één aspect van het spel met getallen, dat op veel plaatsen inconsistent is.

De infectioloog en medisch hoogleraar Matthias Schrappe drukte zich duidelijk uit in de context van de teststrategie van het Robert Koch Instituut (RKI) in een ZDF-interview in november: “Deze cijfers zijn (…) het papier niet waard waarop het is geschreven. . “voegde toe:” En je kunt er zeker niet politiek mee sturen. “Maar zoals zo vaak ook hier het geval is: zulke duidelijke woorden rollen van de onwetendheid en zelfverheerlijking van onze regering en overheidsinstellingen, en kritische vragen in de federale persconferentie over de betekenis van de huidige test-Strategie worden simpelweg niet duidelijk beantwoord. In plaats daarvan heeft men de indruk dat de incidentie-limieten worden overschreden wanneer men een Lothar Wieler hoort zeggen dat een waarde van tien “cool” zou zijn.

Tegelijkertijd is de definitie van een zeldzame ziekte als volgt te vinden op de website van het ministerie van Volksgezondheid: “In de Europese Unie wordt een ziekte als zeldzaam beschouwd als deze niet meer dan 5 op de 10.000 mensen in de EU treft. “Wat met meer dan 6.000 andere ziekten wordt beschreven als zeldzaam, definieert de grens met het corona-risicogebied in het nieuwe tijdperk van Homo Hygienicus. Ongemelde nummers of niet, dit is ongeveer de orde van grootte. Twee maatregelen, een onderwerp dat de afgelopen twaalf maanden hele boeken had kunnen vullen.

Met alle respect en de nodige ernst die passend is bij de behandeling van de ziekte COVID-19: Het is beangstigend hoe inconsistent, ondoorzichtig en incompetent de “Causa Corona” wordt verspreid en een groot deel van de bevolking, gezien de schijnbare onmacht, hun kritisch denkvermogen (zie citaat van Erich Fromm hierboven), voor wie zo’n demonstratie – in de ware zin van het woord – absoluut fantastisch zou zijn.

Waar het op neerkomt

Een land van dichters en denkers verandert in een land waarin de ruimte voor debat en denken eendimensionaal lijkt. Waar het op neerkomt is dat het leven wordt afgewogen tegen het leven, de onwetende welvarende samenleving wil het gewoon niet toegeven.

Het komt erop neer dat de overheid er niet in is geslaagd de oudere bevolking te beschermen, maar wordt gekenmerkt door een gebrek aan foutencultuur en geeft er de voorkeur aan om met de vinger te wijzen naar anderen die dit in een gedifferentieerde reflectie als Zweden toegeven, maar die aan de andere kant minder veroorzaakt. lijden aan de overdosis van een medicijn – dat kan worden omschreven als de lockdown en mogelijke maatregelen – dat alle maat heeft verloren.

Het komt erop neer dat de groeiende generatie nog sneller in humanisme wordt getraind dan een consumentgerichte en verkwistende samenleving sowieso al zou hebben gedaan (hersenonderzoeker Gerald Hüther over zogenaamde remmende onderlinge verbindingen).

Het komt erop neer dat je een samenleving duurzaam ziek maakt onder het mom van gezondheidsbescherming.

Waar het op neerkomt is dat maatschappelijke groepen die, nuchter bezien, eigenlijk zeer vergelijkbare belangen hebben, tegen elkaar worden uitgespeeld door een radicaal onevenwichtige publieke vertegenwoordiging van het spectrum van meningen – in de hoop op groepsdruk op mensen die er liever bij horen als een karakter zonder identiteit dan vanwege “politiek incorrecte” Overtuigingen die moeten worden gemarginaliseerd.

Op dit punt vraag ik me serieus af: gaat het te goed met ons? Of beter gezegd: moeten we denken dat het te goed met ons gaat? Hebben we een schuldig geweten over ons uitbuitende leven ten koste van minder bevoorrechte mensen? Komen onze humanistische behoeften en verlangens overeen met onze daden, of liegen we tegen onszelf? Zijn we de verbinding met het leven met al zijn facetten kwijtgeraakt?

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.
INDIGNATIE