rutte

Op 10 januari is het “nieuwe” kabinet Rutte 4 beëdigd. Een aantal ministers uit Rutte 3 zijn vervangen door nieuwe ‘poppetjes’ zodat we even moeten wennen aan wat nieuwe gezichten. Of het ingezette beleid van de vorige Rutte-kabinetten een omslag maakt valt te betwijfelen.

Het wordt namelijk steeds meer duidelijk dat niet onze eigen nationale regering het overheidsbeleid uitstippelt maar dat er belangrijke supranationale en gouvernementele organisaties zijn die aan de touwtjes trekken. Ik heb de VN, het WEF, WHO, IMF, EU etc. in dit verband al regelmatig genoemd. Deze instanties leggen meer gewicht in de schaal dan onze Tweede Kamerleden die meestal het nakijken hebben op bijvoorbeeld de doorgevoerde maatregelen vanuit de “tijdelijke” Noodwet.

Al enige tijd gaat de aandacht van wakker Nederland uit naar de zogenaamde WEF-papers die na een WOB-verzoek door Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen(FvD) openbaar zijn gemaakt. Het lijkt er op dat het WEF zijn tentakels al behoorlijk heeft uitgespreid over verschillende beleidsmakers van diverse departementen. Sommige ministers worden door het WEF regelmatig bijgepraat over de afspraken uit de bekende Agenda 2030. Echter worden de contacten tussen bewindspersonen en het WEF door de coalitiepartijen afgedaan als zou het gaan om een praatgroepje.

Gezien de besproken onderwerpen en de in te voeren maatregelen lijkt er absoluut geen sprake te zijn van een gezellig onderonsje maar is het landsbelang wel degelijk aan de orde. Er worden maatregelen voorgesteld die buiten de eigen parlementaire democratie worden opgedrongen door een ondemocratische en elitaire club globalisten. Nu er meer informatie vanuit de WEF-papers naar buiten toe druppelt neemt de verbazing bij sommige Kamerleden behoorlijk toe.

Lees ook:  PVV en FVD pakken Ollongren (van impopulair D66) aan na zinspeling Kamerverkiezingen uit te stellen: ‘Verbaasd?!’

De vraag is hoe groot de invloed van het WEF is op het regeringsbeleid en ook op welke heimelijke manier het parlement wordt omzeild. Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen doet daarover een uitgebreid verslag in een interview dat café Weltschmerz onlangs uitzond op hun youtubekanaal: https://www.youtube.com/watch?v=NIRv0D67o5Q

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord