Connect with us

Wereld

De klimaatverandering in het tijdperk van de miljardair

Published

on

klimaat

Wat zijn de mogelijke valkuilen van een groene sprong voorwaarts?

Het zou de grootste overgang van de moderne tijd worden. Vrijwel van de ene op de andere dag zou een vies, inefficiënt en onrechtvaardig systeem dat 11 tijdzones omvatte een extreme make-over ondergaan. Er waren miljarden dollars beschikbaar om het proces te versnellen. Een nieuwe crew van transitie-experts kwam met de blauwdruk en het publiek was overweldigend aan boord. Het beste van alles is dat deze grote sprong voorwaarts als model zou dienen voor alle landen die wanhopig op zoek zijn naar een mislukte status-quo.

Dat is niet wat er is gebeurd. Toen de Sovjet-Unie in 1991 instortte en Rusland uit zijn puinhoop tevoorschijn kwam als de grootste opvolgerstaat, werkten regeringsfunctionarissen in de nieuwgekozen regering van Boris Jeltsin samen met een kader van buitenlandse experts om een ​​pad uit te stippelen naar een post-Sovjet-systeem van democratie en vrije markten. Het Westen bood miljarden dollars aan leningen, terwijl de Russen meer geld binnenhaalden door de privatisering van staatsactiva. Met al die middelen had Rusland een enorm Zweden van het Oosten kunnen worden.

In plaats daarvan verdween veel van die rijkdom in de zakken van nieuw geslagen oligarchen. In de jaren negentig leed Rusland aan een economische catastrofe, waarbij het equivalent van  $ 20 tot $ 25 miljard  per jaar het land verliet en het bruto binnenlands product (BBP)  tussen 1991 en 1998 met bijna 40% daalde . De Sovjet-Unie had ooit de op een na grootste economie op aarde. Vandaag de dag, alleen dankzij een afhankelijkheid van de Sovjet-tijdperk van fossiele brandstoffen en armen-export-industrie, Rusland zweeft net  buiten  de top 10 in de totale economische productie, de rangschikking  hieronder  Italië en India, maar toch slaagt slechts 78 ste plaats – dat is  beneden Roemenië  — in BBP per hoofd van de bevolking.

De mislukkingen van de Russische overgang kunnen worden toegeschreven aan de ineenstorting van het rijk, decennia van economisch verval, het wraakzuchtige triomfalisme van het Westen, de ongecontroleerde omkoopbaarheid van lokale opportunisten of al het bovenstaande. Het zou echter een vergissing zijn om een ​​dergelijk waarschuwend verhaal af te doen als een louter historische eigenaardigheid.

Als we niet oppassen, zou het Russische verleden wel eens de toekomst van de mensheid kunnen worden: een mislukte overgang, een gemiste gouden kans. Per slot van rekening staat de wereld nu klaar om biljoenen dollars uit te geven voor een nog grotere transitie, deze keer van een evenzo vuile, inefficiënte en onrechtvaardige economie op basis van fossiele brandstoffen naar… wat? Als de internationale gemeenschap op de een of andere manier lering trekt uit eerdere transities, zullen we op een dag allemaal in een veel rechtvaardiger, koolstofneutrale wereld leven die wordt aangedreven door hernieuwbare energie.

Maar wed er niet op. De wereld vervangt langzaam vuile energie door hernieuwbare energiebronnen, maar zonder de industriële problemen van het huidige systeem aan te pakken. Het zou ons moeten herinneren aan de manier waarop de Russen staatsplanning vervingen door vrije markten, om uiteindelijk te eindigen met de tekortkomingen van het kapitalisme en veel van de kwalen van de vorige orde. En dat is niet eens het worstcasescenario. De overgang zou helemaal niet kunnen plaatsvinden of het decarbonisatieproces zou zo eindeloos kunnen duren over tientallen jaren dat het totaal ineffectief is.

De voorstanders van Green New Deals beloven win-winresultaten: zonnepanelen en windturbines zullen goedkoop overvloedige energie produceren, de klimaatcrisis zal afnemen, arbeiders zullen vuile banen achterlaten voor schonere, en het mondiale noorden zal het mondiale zuiden helpen over te stappen naar een glorieuze Groene toekomst. In werkelijkheid zijn transities van een dergelijke omvang en urgentie echter nooit win-win geweest. In het geval van de overgang van Rusland van het communisme, verloor bijna iedereen het, en het land lijdt nog steeds onder de gevolgen. Andere grootschalige transformaties uit het verleden – zoals de agrarische en industriële revoluties – waren op hun eigen manier eveneens catastrofaal.

Uiteindelijk ligt misschien een belangrijk onderdeel van het probleem niet alleen in de gebrekkige status-quo, maar in het overgangsmechanisme zelf.

Opofferingspiramides

Overgangen kunnen harde, zelfs genocidale gevolgen hebben. Vraag het maar aan de Neanderthalers. Sorry, dat kan niet. Ze werden 40.000 jaar geleden uitgeroeid   in de grote overgang naar de moderne homo sapiens. Die vroege mensachtigen lieten wat botten, een paar gereedschappen en een klein percentage DNA achter in het hedendaagse menselijke genoom. Neanderthalers zijn mogelijk uitgestorven door  inteelt  of  door klimaatverandering. Het is waarschijnlijker dat ze  tijdens duizenden jaren van conflicten door onze voorouders zijn  vermoord . Arme Neanderthalers: ze behoorden tot de eieren die gebroken moesten worden om de omelet te maken die wij zijn.

Het lot van de Neanderthalers is extreem, maar niet uniek. Wanneer mensen een grote sprong voorwaarts maken, hebben ze de neiging om dat te doen over een enorme stapel botten.

Neem de agrarische revolutie, die het einde betekende voor jager-verzamelaars, behalve voor degenen die het overleefden in afgelegen gebieden zoals het Amazone-regenwoud. Aan de positieve kant ontving de mensheid het geschenk van beschaving in de vorm van politiek, handel en geletterdheid. Aan de negatieve kant, zoals antropoloog Jared Diamond betoogde in een beroemd Discover-  artikel uit 1999  , veroorzaakte de neolithische transformatie ziekte, ondervoeding en grove economische ongelijkheid. Het was, concludeerde Diamond, “de ergste fout in de geschiedenis van de mensheid.”

Tienduizend jaar later heeft de mensheid misschien wel de grootste fout in de geschiedenis van de planeet begaan. Zeker, de industriële revolutie van de 19 e eeuw leidde uiteindelijk tot langere levensduur, eten genoeg om de wereld en TikTok voeden. Maar de toepassing van moderne wetenschap en techniek op economische zaken zette ook een verwoestende plundering van de planeet in gang. Meer onheilspellend, zoals iedereen die naar de ‘ hockeystick’- grafiek van koolstofemissies heeft gestaard, weet, markeerde de industriële revolutie de eerste keer dat mensen, misschien onherroepelijk, het klimaat op deze planeet begonnen te veranderen door fossiele brandstoffen in een steeds duizelingwekkender tempo te verbranden.  

De nieuwe religie van economische groei tot elke prijs eiste ook een menselijke tol. Kinderen werden aan het werk gezet in de ‘donkere satanische molens’ van de vroege fabrieken; een nieuw proletariaat kreeg een smerig, bruut en kort leven; en miljoenen stierven toen het kolonialisme een enorme strook van vernietiging door het Globale Zuiden sneed. De oligarchen van die tijd, verrijkt door plundering en uitbuiting, creëerden een verguld tijdperk van verbazingwekkende economische ongelijkheid dat, ondanks de inspanningen van vakbonden en sociaaldemocraten, een opvallende terugkeer heeft gemaakt in ons eigen  tijdperk van miljardairs .

Hoewel ze kritisch stonden tegenover de wreedheden van het kapitalisme, bleken communisten dezelfde god van economische groei te aanbidden. Leiders van Vladimir Lenin verder vast van overtuigd dat de staat geleide modernisering en dwingend tactiek nieuwe communistische staten in staat zou stellen om  produceren geen kapitalistisch land. Maar door decennia van industriële modernisering in een paar korte jaren te schuiven, vergrootten hun inspanningen om het Westen te overtreffen de verschrikkingen die de lokale bevolking teisterden. De collectivisering van de landbouw in de Sovjet-Unie in de jaren dertig leidde tot ongeveer  10 miljoen  doden, terwijl de soortgelijke Grote Sprong Voorwaarts in China die in 1958 begon, het leven kostte aan maar liefst 45 miljoen  mensen . Terwijl de lichamen zich opstapelden, nam de communistische 1% – een nieuwe  klasse partijfunctionarissen en hun trawanten – orkestreerden hun eigen persoonlijke sprong voorwaarts.

Voor socioloog Peter Berger namen het communisme en het kapitalisme beide een “opofferende” opvatting van ontwikkeling aan waarin mythen van “vooruitgang” en “groei” hun deel van de slachtoffers opeisten, net zoals Azteekse priesters ooit rituele moord hadden gebruikt om de goden gunstig te stemmen en hun te redden. beschaving. In zijn boek ” Pyramids of Sacrifice ” schrijft Berger dat de “elite bijna altijd haar bevoorrechte positie legitimeert in termen van vermeende voordelen die ze schenkt of bereid is te schenken aan ‘het volk'”. voordelen komen toe aan de elite, niet aan de massa.

Dit brengt ons weer bij de ‘grote transities’ van de jaren negentig, waarin landen die de weg naar het communisme waren ingeslagen, terugkwamen om de afslag naar het kapitalisme te nemen. De verliezen voor Rusland in de jaren negentig leken in niets op de verschrikkingen van de collectivisatie. Toch deden, afgezien van een klein aantal mensen dat zich als bandieten voordeed, vrijwel alle andere Russen een stap achteruit omdat de kosten van de overgang onevenredig vielen op gepensioneerden, arbeiders en boeren.

Als gevolg daarvan  zakte begin jaren negentig  een derde van de Russen onder de armoedegrens. Door een combinatie van alcoholisme en werkloosheid daalde de levensverwachting van Russische mannen buitengewoon  van 63 jaar in 1990 tot 58 jaar in 2000. Door de desillusie over de liberalisering nam de steun van de bevolking toe voor Vladimir Poetin, een politicus die vakkundig heeft geprofiteerd van die verijdelde hoop. Zijn  waarderingscijfers  blijven zoveel jaren later nog steeds relatief hoog, ook al gelooft slechts 27% van de Russen   dat hun economische situatie tegenwoordig beter is dan in de Sovjettijd.

De rest van het voormalige Sovjetblok leed soortgelijke, zij het minder ernstige, ontwrichtingen. In Polen, het eerste land dat experimenteerde met de ‘shocktherapie’ van een nachtelijke overgang naar het kapitalisme, werden de winnaars bekend als  Polen A , een jongere, beter opgeleide, overwegend stedelijke elite die met succes op de golven van verandering surfte. Polen B – de oudere, lager opgeleide, meer landelijke “verliezers” van die overgang – zou uiteindelijk wraak nemen in de stembus door de uitgesproken antiliberale Wet en Rechtvaardigheidspartij te steunen, die het land sinds 2015 regeert. In de hele regio , heeft een Oost-Europese B geholpen om soortgelijke rechtse populisten aan de macht te brengen in Tsjechië, Hongarije, Servië en Slovenië.

Ondanks de ontgoocheling over zulke liberale transities, profiteerden die landen van iets dat Rusland niet ter beschikking stond: de Europese Unie. Dankzij een continue kapitaalstroom en technische bijstand op het gebied van bestuur en de rechtsstaat wisten Oost-Europese landen uiteindelijk beter te presteren dan hun Russische buurland. Een grote kloof scheidt nog steeds een groot   deel van Oost-Europa van het rijkere Westen, maar de gemiddelde Rus kan alleen maar dromen van het leven van een tweederangs EU-burger.

Beide overgangservaringen bieden waardevolle lessen voor wat er daarna kan komen.

De groene New Deal

Als je de uitspraken van de regeringen van de wereld op het eerste gezicht neemt, behandelt bijna iedereen klimaatverandering nu zeer serieus en landen wereldwijd voelen de hitte om tegen 2050 (of eerder) CO2-neutraliteit uit te roepen. In augustus werden artikelen over het  laatste rapport  van het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC), waarin werd benadrukt dat de opwarming van de aarde “wijdverbreid, snel en intensiverend” is, vergezeld van angstaanjagende foto’s van de gevolgen in de echte wereld: de  bosbranden  in Californië en Siberië, de  rampzalige overstromingen  in Duitsland en China, de  recordtemperaturen in Canada en Sicilië, en dat is nog maar om een ​​lijst met klimaatrampen te beginnen. Je hoofd – of eigenlijk je hele lichaam – zou in het zand moeten hebben gestaan ​​om de noodsirenes die overal om je heen afgaan te negeren.

Desalniettemin heeft de wereld, ondanks zulke duidelijke waarschuwingssignalen van nog veel ergers, in feite het tempo van decarbonisatie niet versneld. De volgende grote klimaatconferentie staat gepland voor begin november in Glasgow, maar de belangrijkste economieën van de wereld komen nog steeds  pijnlijk tekort  bij de toezeggingen die ze bijna zes jaar geleden in Parijs hebben gedaan.

Nog gruwelijker, het IPCC meldt dat, zelfs als landen zich aan die verplichtingen zouden houden, ze tegen 2030 zouden resulteren in slechts  1% reductie  van de koolstofemissies ten opzichte van het niveau van 2010. Om de worstcasescenario’s van een te gaar gemaakte planeet te vermijden, zou die uitstoot binnen de komende negen jaar met bijna 50% moeten worden verminderd. Slechts een paar landen bereiden zich voor op zo’n dramatische transformatie.

De tijd van bescheiden hervormingen is allang voorbij. Een radicale vermindering van de CO2-uitstoot kan niet worden bereikt door simpelweg rietjes te verbieden, de productie van elektrische auto’s op te voeren of zelfs een miljard bomen te planten. Om de uitdaging van de klimaatverandering aan te gaan, is een transformatie nodig die vergelijkbaar is met de agrarische of industriële revoluties. Maar als die eerdere systeemveranderingen wegwijzers zijn, zullen de verliezers van deze volgende grote sprong voorwaarts legio zijn.

Verschillende voorstellen voor een rechtvaardige transitie  zijn bedoeld, althans op papier, om zo’n enorme menselijke tol te vermijden. Om te beginnen zou een “fair-share” -benadering  de overdracht van biljoenen dollars vereisen om het Zuiden te helpen fossiele brandstoffen in de grond te houden en tegelijkertijd over te schakelen op hernieuwbare energie. Een vergelijkbare aanpak binnen landen zou de “verliezers van de overgang” – van mijnwerkers tot mensen met een vast inkomen – gerichte hulp bieden om “groen te worden”.

Helaas druist een dergelijke benadering in tegen de huidige praktijken. Als reactie op de COVID-19-pandemie heeft de internationale gemeenschap bijvoorbeeld geen ‘fair share’-aanpak ingevoerd. De rijkste landen hebben de markt voor vaccins grotendeels in het nauw gedreven, en armere landen  waren aangewezen  op een straaltje aalmoezen.

Bovendien hebben regeringen, ondanks de ongekende kans die de COVID-crisis biedt om maatregelen te nemen tegen de volgende ramp, klimaatverandering, over het algemeen niet in staat herstelfondsen toe te wijzen om enige vorm van grote economische transformatie te financieren. In het Amerikaanse reddingsplan van $ 1,9 biljoen van 2021 ging bijvoorbeeld slechts $ 50 miljoen  naar  subsidies voor milieurechtvaardigheid, terwijl $ 8 miljard naar luchthavens ging. Evenzo wordt  volledig een tiende  van de infrastructuurrekening van $ 1 biljoen die nu (of niet) door het Congres gaat, besteed aan verbeteringen aan wegen en bruggen, wat de liefdesaffaire van Amerika met auto’s, SUV’s en vrachtwagens alleen maar zal versterken.

En waar is de noodzakelijke verschuiving van middelen naar het Zuiden om te helpen bij de transitie? In 2009 hadden rijke landen al beloofd om tegen 2020 $ 100 miljard te mobiliseren voor dergelijke klimaatfinanciering. Ze komen nog steeds  $ 20 miljard tekort  en de hulp is voornamelijk in de vorm van leningen, geen subsidies, alleen de afhankelijkheid en schuldenlast van de Globale Zuiden.

Erger nog, rijkere landen hebben hun eigen koolstofvoetafdruk op zijn minst bescheiden verminderd ten koste van armere landen door vervuilende industrieën naar het Zuiden te verplaatsen of door koolstofintensieve invoer te vervangen door de binnenlandse productie ervan. Hoewel China zijn aandeel  in binnenlandse hernieuwbare energiebronnen blijft  vergroten , financiert het  70% van alle kolengestookte elektriciteitscentrales die wereldwijd worden gebouwd (hoewel zijn leider, Xi Jinping,  onlangs beloofde  deze praktijk te beëindigen). De Europese Unie is bezig met het  uitfaseren van  steenkoolenergie – wat China  nadrukkelijk niet doet  – ook al blijft het  afhankelijk van koolstofrijke import uit kolenverbruikende landen zoals Rusland, Turkije, Marokko en Egypte.

Om een ​​dergelijke verschuiving van koolstofemissies van noord naar zuid tegen te gaan – en haar eigen, minder koolstofintensieve industrieën te beschermen – heeft de Europese Unie een koolstofgrensaanpassingsmechanisme voorgesteld, dat de invoer van cement, kunstmest, staal en dergelijke bestraft op basis van de hoeveelheid van de koolstof die bij hun productie wordt uitgestoten. Het raken van  Rusland het hardst, zou dit tarief inderdaad duwen dat land in de richting van een “groenere” productieproces voor de Europa-gebonden producten. Landen in het Zuiden die niet over de middelen beschikken om hun exportindustrie te upgraden, zouden echter  in de kou blijven staan .

Dit gebrek aan middelen in het Zuiden wordt nog  verergerd door schulden . De armste landen  besteden  bijna $ 3 miljard per maand aan het aflossen van hun schulden, en gebruiken middelen die anders zouden kunnen worden gebruikt voor een transformatie van energie en industriële infrastructuur. Om deze kloof te overbruggen zou grootschalige kwijtschelding van schulden, billijke schuld-voor-klimaatruil of, ambitieuzer, een ” Organisatie voor Noodmilieusamenwerking ” nodig zijn die biljoenen dollars aan openbare financiering zou bijeenbrengen om de hele wereld te betalen voor de overgang naar schone energie.

Hier is de ervaring van Oost-Europa relevant. De overdracht van middelen, opleiding en technologie door de Europese Unie van west naar oost heeft geholpen de overgang te verzachten die Rusland zo verwoestte. Hoewel niet genoeg om de opkomst van Oost-Europa B te voorkomen, gebaarde de bescheiden vrijgevigheid van de EU op zijn minst in de richting van het soort solidariteitseconomie dat het mondiale noorden moet aannemen in toekomstige klimaatonderhandelingen met het mondiale zuiden. Als de riem moet worden aangehaald om de wereldwijde ecologische voetafdruk te verkleinen, moeten degenen die het zich het meest kunnen veroorloven om het gewicht te verliezen naar voren stappen.

Dergelijke regelingen richten zich op de allerbelangrijkste kwestie van billijkheid. Maar er is een olifant in de kamer die tot nu toe onvermeld is gebleven. En dat beest wordt alleen maar groter.

Een opkomend tij

Alle grote transformaties uit het verleden waren gebaseerd op snelle economische groei, of het nu ging om de toenemende voedselproductie van de agrarische revolutie of de opname van de Sovjet-Unie in de geïndustrialiseerde wereld door middel van haar vijfjarenplannen. De meeste versies van de Green New Deal volgen hetzelfde groeiparadigma, met elektrische auto’s die de wegen vullen en duurzamer geproduceerde widgets die door de wereldeconomie circuleren.

Zelfs als rijkere landen beloven hun ecologische voetafdruk te verkleinen, denken ze nog steeds dat ze hun algemene manier van leven kunnen behouden en die levensstijl naar de rest van de wereld kunnen exporteren. Maar deze energieke levensstijl van computers, airconditioners en elektrische SUV’s is afhankelijk van het Zuiden. Volgens één  schatting geniet het Noorden van de wereld een jaarlijks voordeel van $ 2,2 biljoen in de vorm van te lage prijzen voor arbeid en grondstoffen, een winning die de omvang van het koloniale tijdperk evenaart. Bovendien worden het  kobalt en lithium dat  nodig is voor batterijen voor elektrische auto’s, het gallium en tellurium in zonnepanelen, de zeldzame aardelementen die nodig zijn voor windturbines voornamelijk gewonnen in het Zuiden en zal de winning ervan waarschijnlijk enorme milieukosten met zich meebrengen.

De snelle groei-aannames van het huidige systeem duiken weer op onder de noemer ‘groene groei’, afgekondigd door ouderwetse industriëlen in nieuwe groene kleding. Tijdens de overgang van het communisme in de jaren negentig waren “rode kapitalisten” goed geplaatst in het oude systeem om te profiteren onder de nieuwe dispensatie. Vandaag de dag zijn een klasse van “groene kapitalisten” op dezelfde manier ontstaan om  te genieten van  enorme winsten uit de vroege dagen van een vermoedelijk post-arme economie – Elon Musk in de wereld van elektrische auto’s, miljardairs zoals Robin Zeng en Huang Shilin met lithium-ion batterijen, en Aloys Wobben als het gaat om windturbines. Er zijn nu enorme sommen geld beschikbaar voor de meest schetsmatige projecten, van ‘blauwe waterstof’  tot de winning  van zeldzame aardmineralen  op de  zeebodem .

Grote winsten minus ernstig regelgevend toezicht is gelijk aan de mogelijkheid van een groot misdrijf. Fraude was wijdverbreid in Europese  windparken  in de jaren negentig, terwijl duurzame-energiebedrijven in het Noorden van de wereld  betrokken zijn  bij omkopingsregelingen in het Zuiden. De extra rijkdom aan groene fondsen via herstel-, infrastructuur- of transitieprogramma’s – zoals de eenmalige financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld door de Russische privatisering – zou gemakkelijk kunnen verdwijnen in dubieuze particuliere ondernemingen, bureaucratische zwarte gaten of de moerassen van corruptie.

Een opkomend tij, zo werd ooit gezegd, zou alle boten optillen: economische groei zou leiden tot algemene welvaart. Maar een ‘opkomend tij’ heeft nu een andere betekenis in een klimaatveranderende wereld. De planeet kan dat soort groei niet langer aan, ongeacht de kleur ervan.

De volgende transformatie moet anders zijn dan zijn voorgangers als het gaat om zowel economische expansie als sociale rechtvaardigheid. We kunnen niet eenvoudigweg uit deze hachelijke situatie groeien, en we mogen ook niet miljoenen mensen opofferen in het proces. Ondanks de enorme economische en politieke kloof die mensen over de hele wereld van elkaar scheiden, moeten we op de een of andere manier de handen ineen slaan over enorme verschillen om de fossiele brandstofeconomie over te slaan. Verenigd transformeren we of verenigd vallen we.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Politiek

Wat is een ‘Denktank’?

Published

on

denktank

De beste typering voor een denktank is dat het een soort ‘Herenclub’ is voor intellectuele paupers. De ‘Herenclub’ was voorheen een ontmoetingsplaats voor mannen met ‘Aanzien’. Ze betaalden voor het ‘Lidmaatschap’, en ze werden als regel pas toegelaten na een ‘ballotageproces’.

De denktank club was een plek die ‘Discretie’ hoog in het vaandel had staan, om de intellectuele vrijheid te garanderen. Iets wat in kringen van ‘Complot Theoretici’ al snel wordt begrepen als een ‘Samenzwering’. Leden van dergelijke exclusieve instellingen stelden daar tegenover dat de ‘Discretie’ juist bevorderlijk was voor het niveau van de dialoog, omdat men niet bevreesd hoefde te zijn voor repercussies als men de plank een keer finaal missloeg, of zijn hart luchtte met politiek incorrecte opmerkingen. Het gistingsproces binnen dergelijke ‘Clubs’, zo was het idee, bracht bruikbare oplossingen naar boven, en het attendeerde de elite op leden die potentieel hadden als ‘beleidsmaker’.

Onder de ‘Werkers’ bestonden dergelijke afgesloten ontmoetingsplaatsen ook binnen de ‘Vakbonden’ en politieke partijen die opkwamen voor de belangen van de ‘Werkers’. Die ‘Verzuilde’ structuur bestaat in die vorm niet meer, vooral omdat de ‘Werkers’ zich begonnen in te beelden dat ze geen ‘Werkers’ meer waren, maar ‘gesprekspartners’ van de elite binnen een publiek proces.

Een proces dat zich toespitste op discussies in het parlement en in de media. Hun formele vertegenwoordigers werden gaandeweg ingekapseld binnen ‘Overlegorganen’. Een ‘Overlegorgaan’ is geen ‘Denktank’. Een ‘Overlegorgaan’ is meer een ‘Massagesalon’ waar net zo lang wordt gekneed tot de ‘Werkers’ akkoord zijn met wat in de verschillende ‘Denktanks’ reeds is bekokstoofd.

Waar de leden van de ‘Herenclub’ moesten betalen om lid te mogen zijn, worden de leden van de ‘Denktank’ betaald. Ze zijn uitgezocht door schimmige bedrijven, danwel puissant rijke particulieren, of types die het recht hebben om naar hartelust een greep te doen in de pot met belastinggelden ten behoeve van subsidies, die ‘Belangen’ hebben die indruisen tegen het collectieve belang.

Veel, héél veel van die ‘Denktanks’ houden zich bezig met het bedenken van manieren om oorlogen te verkopen, namens hun sponsoren in het ‘MiciMatt‘-complex, zonder dat het volk door heeft dat het weer een nieuwe peperdure oorlog wordt binnengeloodst. Ook ‘Denktanks’ die niet tot taak hebben redenen te bedenken waarom we geld uit moeten geven om oorlog te voeren zijn een integraal onderdeel van het ‘Financieel Kapitalisme’, en de institutionele vijand van het ‘Industrieel Kapitalisme’.

De leden van die ‘Denktanks’ produceren zelf niks, behalve ‘geniale’ manieren om de burger een poot uit te draaien, maar ook de bedrijven en puissant rijke sponsoren produceren niks wat zichzelf verkoopt, omdat iedereen het hebben wil, anders hadden ze die ‘Denktank’ niet nodig.

De ‘Denktank’ verlaagt zich niet tot het aanprijzen van specifieke producten, maar ze bedenken drogredenen voor ‘beleidsmakers’ om grof geld uit te trekken voor beleid dat ‘Bittere Pillen’ verkoopt. Oorlogen, vluchtelingenstromen, experimentele medicijnen en pandemieën, en de noodzaak om afstand te doen van iets dat prima functioneert, in ruil voor iets wat schreeuwend duur is, onhandig, en niet voldoet.

De kracht van het concept is het ‘Sluimerende Bestaan’. De lange periodes waarin er geen beroep op de ‘Denktank’ wordt gedaan, waardoor je het idee hebt dat het een verzameling ’Studiebollen’ betreft, die volkomen terecht het predicaat ‘Expert’ opgeplakt krijgen, omdat ze in de rustige tijd studeren op het onderwerp, terwijl het eigenlijk luie, verwende, overbetaalde ‘PR’-medewerkers zijn die achter de hand worden gehouden voor de ‘Beslissende Momenten‘. Naast de ‘Vaste Medewerkers’ zijn er altijd ook types die ‘Verbonden’ zijn aan de ’Denktank’, en die erbij worden gehaald als het druk wordt.

Omroepen, kranten en tijdschriften kunnen een ‘Beroep’ doen op de ‘Denktank’, die dan een ‘Pratend Hoofd’ leveren om de discussie in een bepaalde richting bij te sturen. Er is daarnaast een wisselwerking met de ‘Consensus Wetenschap’, en ‘Denktanks’ bieden ’Schnabbels’ aan voor ‘Wetenschappers’ uit de ‘Consensus’ hoek, waarbij ze functioneren als ‘ballotagecommissie’. Functioneel maken ze deel uit van wat het ‘Lobby-circuit’ wordt genoemd.

Ze zijn uitermate geschikt voor het promoten van onsympathieke, gevaarlijke praktijken waar niemand bij zijn volle verstand ‘ja’ tegen zou zeggen. In de tijd dat het roken van tabak nog de normaalste zaak van de wereld was, had de industrie geen behoefte aan een ‘Denktank’ die ‘beleidsmakers’ en het publiek diende te bespelen. Een reclamebureau volstond. Maar naarmate er meer bekend werd over de risico’s, en ‘beleidsmakers’ zich gedwongen zagen ‘iets’ te doen om tenminste de indruk te wekken dat ze het probleem serieus namen, kwamen de ‘Denktanks’ in beeld.

De ‘Herenclubs’ van weleer bestaan alleen nog als visitekaartje voor mensen met teveel geld, en zijn in die vorm een museumstuk. Hetzelfde kan je zeggen van het gros van de ‘Loges’ van ‘Vrijmetselaars’ en ‘Rozenkruisers’. En over de ‘Vakbonden’ en politieke partijen zullen we het maar niet hebben. Discretie is hoe dan ook iets dat mensen niet meer begrijpen als concept, en dat het niet strijdig is met het verlangen naar transparantie, zolang de uiteindelijke keuze, en de logica waarop die keuze gestoeld is, maar zonder terughoudendheid wordt gedeeld met het volk, vóórdat het beleid wordt ingevuld. En dat beleid ook geen ‘Open Einden’ kent.

Het is in onze tijd verworden tot op schrift vastgelegde geheimhoudingsplicht, of de rotzooi ligt op straat voordat je buiten bent. Al die traditionele organisaties waren ‘breed’ georiënteerd, in tegenstelling tot de ‘Denktank’, waarbij ’Tank’ verwijst naar een soort aquarium.

Een watertank voor vissen die sullig dobberen en vreten wat hen wordt voorgezet, en laat dat ‘Denken’ maar weg. Pure inteelt waarbij ‘discussie’ wordt opgevoerd als een uithangbord om de claim waar te kunnen maken dat het in ‘Rapporten‘ op schrift gestelde, of uitgedragen standpunt het resultaat is van een ‘proces’, terwijl het omgekeerde waar is. Het resultaat staat vast. Die oorlog moet er komen, maar welke argumenten kunnen we erbij verzinnen, of met welke leugens komen we nog weg om het aan de man te brengen, zonder dat men ons ophangt.

Als je ‘beleidsmakers’ vraagt naar de wisselwerking tussen hen, en de ‘Denktanks’ die ze toelaten tot hun werkkamer, dan zul je horen dat die ‘Denktanks’ een mooie aanvulling zijn op hun eigen werk, omdat ze gedetailleerder kunnen ‘kijken’ naar een specifiek probleem, iets waar de ‘beleidsmaker’ geen tijd voor heeft. In de praktijk heeft die ‘Denktank’ helemaal nergens over nagedacht, laat staan gedetailleerd, en slepen ze die ‘beleidsmaker’, en de ‘pers‘ als een dood gewicht achter zich aan naar het standpunt dat ze kregen aangereikt van hun sponsor, de verenigde wapenproducenten, farmaceuten, tabaksindustrie of enig ander vaag collectief met diepe zakken.

Het gevolg is, dat de ‘beleidsmaker’ geen flauw idee heeft waarom hij geacht wordt bepaald beleid uit te venten, maar omdat een ‘Denktank’ het hem of haar zo heeft voorgekauwd, heeft hij of zij de illusie dat erover is nagedacht. Inhoudelijk in discussie gaan met een ‘beleidsmaker’ of ‘woordvoerder’ die zijn of haar standpunt krijgt aangereikt door de ‘Denktanks’, is zonde van de tijd. Ze hebben geen benul, en elke verbale confrontatie met tegenstanders van wéér een oorlog, of wéér nieuwe vluchtelingenstromen, of wéér een pandemie, of wéér een commissie voor het een of het ander, loopt stuk op de dooddoener dat ‘Experts’ het erover eens zijn dat het moet.

Maar ook die ‘Experts’ uit de ‘Denktanks’ moet je niet proberen te verleiden tot een inhoudelijke discussie met feiten en argumenten die haaks staan op wat de sponsor van die ‘Experts’ wil, want dan trek je de ‘Wetenschap’ in twijfel, en solliciteer je naar de status van paria, of een tijdje in de gevangenis wegens het verspreiden van ‘desinformatie‘.

Het instituut van de ‘Herenclub’ was verre van optimaal, en ook de ‘Vakbonden’ hadden hun tekortkomingen. Maar hoe het mogelijk is dat we collectief als een blok gevallen zijn voor het concept van de ‘Denktank’, dat is mij een eeuwigdurend raadsel. Waarmee ik niet wil stellen dat er geen ‘Denktanks’ zijn die over een bepaald onderwerp verstandige dingen zeggen.

Maar dat is dan omdat hun sponsor iets wil wat toevallig samenvalt met het belang van de samenleving op dat moment. Daar kunnen ze echter beter geen gewoonte van maken, want dan zijn ze niet meer nodig. Bij de ‘Herenclub’ of de ‘Vakbond’ was dat niet bezwaarlijk, want de leden betaalden de rekeningen zelf. Maar bij een ‘Denktank’ is dat dodelijk.

Betaald worden om te denken is eigenlijk hoe dan ook geen gezond concept, als je er even over nadenkt. Het dient een uitdaging te zijn om je intellect in dienst te stellen van de gemeenschap, via de dialoog met je medemens. De beloning is het werkbare resultaat en de erkenning dat jouw gedachten over de materie de voorkeur verdienden boven die van anderen. Dat vergt volledige intellectuele vrijheid, en geen goudvissenkom.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Politiek

Schaf de CIA af

Published

on

cia

Zowat elke waardeloze escapade van het Amerikaanse buitenlands beleid van de jaren vijftig tot het einde van de jaren zeventig gaat terug op de CIA. 

CIA Van de catastrofale staatsgreep van de Iraanse president Mohammad Mossadegh in 1954, de regimewisseling van de Guatemalteekse president Jacobo Arbenz omdat hij het aandurfde om United Fruit op de tenen te trappen, het fiasco van de Varkensbaai, de vele, sommige nogal belachelijke, pogingen om Fidel Castro, Zuid De ondergang van de Vietnamese leider Ngo Dinh Diem, een mogelijke rechtse Cubaanse link met de moord op JFK, de moord op de Chileense generaal Rene Schneider en de omverwerping van de Chileense president Salvador Allende, de Watergate-inbraak en nog veel, veel meer – de vingerafdrukken van de CIA waren al deze misdaden. 

Het werd zo erg dat twee hooggeplaatste, echt-centristische regeringsfunctionarissen opriepen tot het schrappen van de CIA: senator Patrick Moynihan in 1995 en president Harry Truman in 1963.

Een nieuw boek bewijst het. Jefferson Morley’s  Scorpion’s Dance, de president, de Spymaster en Watergate ,  beschrijven tientallen jaren van CIA-grappige zaken, en er waren er heel veel. Inderdaad, als je je ooit afvraagt ​​hoe de wereld zo’n puinhoop is geworden en wie daarvoor verantwoordelijk is, lees dan dit boek. En er is geen reden om aan te nemen dat de onzin is gestopt of dat de CIA, ondanks de Taliban, zich op de een of andere manier stilletjes met haar eigen zaken bemoeit en haar papavervelden in Afghanistan water geeft.

Nee. De CIA leidde terroristen op in het hele Midden-Oosten en nazi’s in Oekraïne. Ze zijn er nog steeds mee bezig, hoewel hun avonturen aan de Russische grens tot verreweg de meest dodelijke ramp leiden in een geschiedenis die doorzeefd is met hen, om de simpele reden dat de Russische caper op elk moment nucleair kan worden. Aan de manier waarop ze zich hebben gedragen, lijkt het alsof de CIA dat wil. Als Biden het agentschap kan controleren en een nucleaire winter en radioactieve wereldwijde massadood kan voorkomen, zal ik erg onder de indruk zijn.

Morley’s boek richt zich op de relatie tussen president Richard Nixon en CIA-directeur Richard Helms. Hun ietwat ongemakkelijke, edgy teamwerk leidde tot debacles in binnen- en buitenland. Met de goedkeuring van Nixon bespioneerde Helms illegaal de anti-oorlogsbeweging. Ondertussen hielp de CIA de moord op generaal Schneider – omdat hij een civiele machtsoverdracht steunde en Allendes legitieme presidentschap niet ongedaan zou maken, iets dat de kribbige trots van Nixon en zijn adviseur Henry Kissinger diep beledigde – moedigde fascistische moordenaars aan om achter Allende aan te gaan. . Het gaf aan dat de VS hun excessen niet alleen niet zouden stoppen, maar ze ook zouden steunen.

En Chili bedreigde niet eens een vitaal Amerikaans belang. Het was van internationale betekenis voor Washington. Maar Morley merkt op: „Chili was belangrijk als theater in de Koude Oorlog.” En de VS stal de show. De anti-Allende-coup leverde een geweldige prestatie van hoe Nixon en Helms de CIA inzetten om vrijheid, eerlijkheid, democratie en fatsoen te vernietigen. Het luidde tientallen jaren van openlijk fascisme in onder Pinochet. Maar de Amerikaanse elites vonden dit de moeite waard. Het beheer van de publieke perceptie dat Washington de koude oorlog aan het winnen was, bleef van het grootste belang, en hoe opzichtiger de tentoonstelling, hoe beter.

Dit was en blijft typisch. Washington gelooft dat het moet worden gezien als winnend en zijn vijanden als volkomen verdorven. “Het staat buiten kijf dat het idee om een ​​spectaculaire misdaad te plegen,” schrijft Morley, “en Cuba de schuld te geven als een manier om Castro omver te werpen, medio 1963 in omloop was op de hoogste niveaus van het Pentagon en de CIA.” Klinkt bekend? Vervang Cuba door Rusland en Castro door Poetin en je zult zien dat er in 50 jaar weinig is veranderd. 

De CIA bezit een zeer mager draaiboek, bijna uitsluitend doorspekt met mislukte strategieën, maar dit falen lijkt het bureau er nooit van te weerhouden dezelfde idiotie te herhalen, in de hoop op een ander resultaat: Einsteins definitie van waanzin. En volgens die regel was Helms een van de gekste van allemaal. “Roems, zoals Nixon, waren voorstander van actie. Het communisme, meenden ze, moest overal worden weerstaan. Zelfs met het manifeste fiasco van Vietnam hebben Helms en Nixon de strategie nog steeds verdubbeld. Nu is het communisme in de eenentwintigste eeuw misschien op de terugtocht, maar het fanatieke, paranoïde gevoel van een bedreiging voor Amerika verzadigt de hogere regionen van Washington. Dat in combinatie met andere gouvernementele kwalen is giftig.

“Een van de belangrijkste erfenissen van Nixon en Helms was cynisme”, schrijft Morley, en later dat van het Amerikaanse volk: “Bij gebrek aan een geloofwaardige verklaring voor Kennedy’s dood, explodeerde het wantrouwen jegens de regering en werd samenzweringsdenken gelegitimeerd.” En wie zegt dat het niet legitiem was? De CIA, de maffia, de anti-Castro Cubanen hadden allemaal een hekel aan Kennedy, en hun sluwheid was allemaal met elkaar verweven. 

Robert Kennedy ging er inderdaad van uit dat een dergelijke dodelijke combinatie zijn broer had gedood, maar Morley merkt op dat hij er niet naar kon handelen totdat hij president werd. Heel handig deed hij dat niet. En de moord op JFK werd onder het tapijt geveegd. Zoals Morley over de Franse president Charles De Gaulle schrijft: “Niet lang na Dallas voorspelde hij dat de Amerikaanse overheid zou terugschrikken om de raadselachtige misdaad van Dallas te onderzoeken. ‘Ze willen het niet weten,’ zei De Gaulle. ‘Ze willen het niet weten. Ze zullen zichzelf niet toestaan ​​om erachter te komen.’”

Het onderzoek van de Frank Church-congrescommissie aan het eind van de jaren zeventig naar misbruik door de CIA en de FBI markeerde het hoogtepunt van de inspanningen van de regering om deze schimmige criminele ondernemingen aan het licht te brengen. Het is sindsdien steil bergafwaarts gegaan en een duik in de duisternis. Na 9/11 kwam de waanzinnige oorlog tegen het terrorisme, toen het veel erger werd. 

Met carte blanche van de regering van George “Mission Accomplished” Bush, martelde de CIA onschuldige mensen op zwarte locaties over de hele wereld. Deze zinloze en gruwelijke wreedheden werden nooit vervolgd. In feite, Barak “Ik ben goed in het doden van mensen”, veegde Obama ze opzettelijk onder het tapijt en de zaken verslechterden alleen maar tijdens zijn regeerperiode. Maar ze stortten naar een dieptepunt onder Joe “Russische regimeverandering” Biden: dankzij de CIA en de speciale troepen van de VS in Oekraïne kan de mensheid over de afgrond turen naar nucleaire vernietiging.

Volgens de New York Times op 25 juni “zijn sommige CIA-personeelsleden in het geheim blijven opereren in [Oekraïne], voornamelijk in de hoofdstad Kiev, en leiden ze veel van de enorme hoeveelheden inlichtingen die de Verenigde Staten delen met Oekraïense troepen.” Omdat de Russen dit natuurlijk weten, is het een recept voor een nucleair Armageddon. Als de CIA dat voor elkaar krijgt, zal dat zijn ergste gruweldaad tot nu toe zijn, veel, onvergelijkbaar erger dan zijn mogelijke betrokkenheid bij de moord op Kennedy.

Biden zegt dat hij de Derde Wereldoorlog wil vermijden, maar zijn acties vertellen een ander verhaal. Dit is iets waarvoor hij zal boeten bij de peilingen in 2022 en 2024, maar dat is koude troost. We zouden tegen die tijd allemaal dood kunnen zijn vanwege zijn nucleaire vaardigheden. 

“Zoals gebruikelijk lijkt het erop dat de regering het van twee kanten wil hebben: het Amerikaanse volk verzekeren dat het wordt ‘in bedwang gehouden’ en dat we niet ‘in oorlog’ zijn met de Russen, maar alles doen behalve het planten van een Amerikaanse soldaat en vlag binnen Oekraïne”, schreef Kelley Vlahos in het Responsible Statecraft van 27 juni. “George Beebe … van het Quincy Institute … vraagt ​​zich af of Washington zelfs weet hoe ver het hier gaat.” Waarschijnlijk niet en speelt dus een onrechtvaardig arrogant spel met het lot van de mensheid. Wie gooit de dobbelstenen in dat spel? De CIA natuurlijk

Dit is het bureau dat Helms ons heeft nagelaten: gewelddadig, crimineel, geheimzinnig, wetteloos, het is een agglomeratie van moordenaars en folteraars die ongestraft over de hele wereld razen. Voormalig CIA-directeur Mike Pompeo pochte over het bureau: “We hebben gelogen, we hebben vals gespeeld, we hebben gestolen.” Dat zijn helaas slechts de overtredingen van het agentschap. Het zijn de misdrijven waar u zich zorgen over zou moeten maken. 

De CIA werkt niet alleen samen met nazi’s, ze traint ze ook. En het doet dat recht onder de neus van een land diep, tektonisch beledigd door het nazisme en, toevallig, gewapend met meer kernkoppen dan de VS. Dus momenteel flirt de CIA met de ultieme genocide, het uitsterven van de menselijke soort. Het is een instrument van het vleesgeworden kwaad. Los het op.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Politiek

De NAVO bereidt zich voor op oorlog tegen nucleair bewapende “gelijke concurrenten”.

Published

on

navo

Aan het einde van de NAVO-top in Madrid, Spanje, hebben de lidstaten van de NAVO, waaronder de meeste Europese landen, evenals de VS en Canada, een strategiedocument aangenomen waarin hun plannen worden geschetst om het Europese continent te militariseren, de massale uitbreiding van de oorlog tegen Rusland en om zich voor te bereiden op een oorlog tegen China.

NAVO Het document kondigt aan: “We zullen, zowel individueel als collectief, het volledige spectrum van strijdkrachten leveren… die nodig zijn voor afschrikking en verdediging, inclusief voor intensieve cross-dimensionale oorlogvoering tegen gelijkwaardige concurrenten die kernwapens bezitten.”

NAVO
Een fragment uit het strategiedocument

In tegenstelling tot het laatste strategiedocument uit 2010 zegt het huidige document: “Er is geen vrede in het Euro-Atlantische gebied.” Dit verklaart praktisch dat het bondgenootschap in oorlog is – hoewel geen van de lidstaten van de NAVO een oorlog heeft gevoerd in het “euro-Atlantisch gebied”.

NAVO
Het document beweert: “Er is geen vrede in het Euro-Atlantische gebied.”

Het strategisch kaderdocument gebruikt openlijk de taal van de machtspolitiek. Het woord ‘belangen’ wordt zeven keer gebruikt en er wordt uitgelegd dat zowel China als Rusland de ‘belangen van het bondgenootschap’ betwisten.

In het laatste strategische kaderdocument van de NAVO uit 2010 werd het woord ‘belangen’ slechts één keer gebruikt. Destijds beloofden ze “het politiek overleg en de praktische samenwerking met Rusland op gebieden van gemeenschappelijk belang te verbeteren”.

Terwijl het document uit 2010 Rusland een ‘partner’ noemde, noemt het huidige Rusland een ‘bedreiging’ en China een ‘uitdaging’. Het nieuwe NAVO-strategiedocument rechtvaardigt deze classificaties expliciet door te stellen dat deze landen “een uitdaging vormen voor onze belangen”.

Het zei verder: “De Volksrepubliek China probeert controle te krijgen over belangrijke gebieden van de technologie- en industriële sectoren, kritieke infrastructuur en strategische materialen en toeleveringsketens. Het gebruikt zijn economische slagkracht om strategische afhankelijkheden te creëren en zijn invloed te vergroten.”

NAVO
Het document beweert dat de economische ontwikkeling van China (aangeduid als “controle”) indruist tegen de belangen van de NAVO-lidstaten.

Om hun “belangen” veilig te stellen, beloven de bondgenoten “de afschrikkings- en verdedigingshouding aanzienlijk te versterken”.

Het document stelt stellig dat de reeks maatregelen die de oorlog in Oekraïne veroorzaakten, succesvol waren: “De uitbreiding van de NAVO is een historisch succes.” Het Kremlin rechtvaardigde zijn invasie van Oekraïne door te beweren dat de inspanningen van Oekraïne om toe te treden tot de NAVO en het stationeren van kernwapens op de Russische grens een bedreiging zou hebben gevormd voor de nationale veiligheid van Rusland.

Het NAVO-document kondigt aan door te gaan met de uitbreiding van het militaire bondgenootschap: “We bevestigen opnieuw ons opendeurbeleid… Onze deur blijft openstaan ​​voor alle Europese democratische staten die de waarden van ons bondgenootschap delen… Lidmaatschapsbesluiten worden genomen door gevangen door de NAVO-bondgenoten en derden hebben geen inspraak in dit proces.”

De oorlog in Oekraïne is nu de grootste Europese oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog en heeft al het leven gekost aan tienduizenden Oekraïners en Russen. Door haar uitbreiding als een succes te omschrijven, verklaart de NAVO dat deze doden en nog veel meer die zullen komen een aanvaardbare prijs zijn om de belangen van haar leden te beschermen.

Als antwoord op uitdagingen voor de ‘belangen’ van het Bondgenootschap, hebben de NAVO-leden zich verplicht tot een militariseringsprogramma dat gevolgen zal hebben voor alle aspecten van de samenleving. Het zegt: “In een omgeving van strategische concurrentie zullen we ons wereldwijde situationele bewustzijn vergroten en ons bereik uitbreiden om gebruik in alle dimensies en richtingen af ​​te schrikken, te verdedigen, te bestrijden en te weigeren in overeenstemming met onze 360-gradenbenadering.”

Het vervolgt: “Zolang er kernwapens bestaan, zal de NAVO een nucleair bondgenootschap blijven… Daartoe zullen we zorgen voor een substantiële en consistente aanwezigheid te land, ter zee en in de lucht, onder meer door verbeterde geïntegreerde vluchten.” – en raketverdediging . .. De houding van de NAVO op het gebied van nucleaire afschrikking is ook gebaseerd op door de Verenigde Staten in Europa naar voren geplaatste kernwapens en op de bijdragen van de relevante bondgenoten.”

De doelen die in het document worden geschetst, kunnen alleen worden bereikt door een enorme toename van de troepen, munitie en voorraden die nodig zijn voor oorlogvoering. “We zullen vooruit schrikken en verdedigen met robuuste, in het theater opgestelde, cross-dimensionale gevechtsklare troepen, geoptimaliseerde commando- en controleregimes, bijna-ingezette munitie en uitrusting, en verbeterde capaciteit en infrastructuur om elke bondgenoot met weinig of geen voorsprong snel te versterken. tijd.”

De NAVO-strategienota erkent geen andere prioriteiten die concurreren met de inzet van militaire middelen. De woorden “honger”, “armoede” en “werkloosheid” zijn even afwezig als de coronapandemie, die wereldwijd tientallen miljoenen mensen het leven heeft gekost, alleen al in de VS een miljoen.

De opmerkingen van de Amerikaanse president Joe Biden kwamen overeen met de toon van dit document.

Op een persconferentie na de top verklaarde Biden trots: “We hebben Oekraïne sinds mijn aantreden bijna $ 7 miljard aan veiligheidshulp verleend. In de komende dagen zijn we van plan meer leveringen aan te kondigen ter waarde van meer dan $ 800 miljoen, waaronder een ultramodern westelijk luchtverdedigingssysteem, extra artillerie en munitie, anti-artillerieradar, extra munitie voor de HIMARS-raketwerpers die we al hebben geleverd, en extra HIMARS uit andere landen.”

Hij voegde eraan toe dat de Amerikaanse bondgenoten in totaal “bijna 140.000 antitanksystemen, meer dan 600 tanks, bijna 500 artilleriesystemen, meer dan 600.000 patronen artilleriemunitie en ultramoderne meervoudige raketwerpers hadden geleverd.” , anti-scheeps- en luchtafweersystemen.”

Toen hem werd gevraagd naar de kosten van de oorlog voor het Amerikaanse volk, zei Biden dat er niet eens over was nagedacht.

Op de persconferentie werd Biden door een verslaggever gevraagd: “De leiders van de G7-landen hebben deze week een belofte gedaan om Oekraïne te steunen, ik citeer ‘zo lang als het duurt’. En ik vraag me af of u kunt uitleggen wat dat betekent – ‘zo lang als het duurt’. Betekent dit onbeperkte Amerikaanse steun aan Oekraïne? Of moet je uiteindelijk president Zelenskyy vertellen dat de VS zijn land niet langer kunnen steunen?”

Biden antwoordde: “We zullen Oekraïne steunen zolang als nodig is.”

Een andere verslaggever vroeg naar “hoge benzineprijzen in de VS en over de hele wereld… Hoe lang is het nog eerlijk voor automobilisten in Amerika en de rest van de wereld om de rekening van deze oorlog te blijven betalen?”

Biden herhaalde: “Zolang het duurt.”

Biden heeft in feite verklaard dat onbeperkte maatschappelijke middelen zullen worden besteed aan de oorlogsinspanning. Nadat de Amerikaanse heersende klasse de financiering voor de strijd tegen de pandemie heeft verlaagd, waardoor onverzekerde werknemers zelf de vaccins en ziekenhuisopnames voor Covid-19 moeten betalen, dringt ze in plaats daarvan aan om enorme maatschappelijke fondsen in de oorlogsinspanning te pompen.

De plannen die in het nieuwe NAVO-strategiedocument zijn uiteengezet, hebben onnoemelijke implicaties voor de oorlog zelf en voor de eindeloze herverdeling van sociale fondsen naar militaire uitgaven. Dit gaat gepaard met bezuinigingen op gezondheidszorg en pensioenen en lagere lonen voor werknemers.

Terwijl arbeiders wereldwijd de strijd aangaan tegen de stijgende kosten van levensonderhoud, is het van vitaal belang dat ze de strijd tegen oorlog en militarisme tot hun topprioriteit maken.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

De bazen van het ‘Veiligheidsberaad’ zijn stiekem een nieuwe macht aan het worden

Tot ruim twee jaar geleden had nauwelijks iemand gehoord van ‘veiligheidsregio’s’, laat staan van ‘het Veiligheidsberaad’. Maar in coronatijd waren de burgemeesters van de veiligheidsregio’s en vooral hun voorzitter Hubert… [...]

Het bloedbad van Melilla

37 Afrikanen kwamen om bij een poging om over het hek van de Spaanse enclave Melilla in Marokko te springen. Ceuta en Melilla zijn twee steden die op het Afrikaanse… [...]

Welkom in Circus Rutte!

Je wordt gekwalificeerd als een tassendraagster van de Minister-president Rutte, laat een paar traantjes en het linkse deel van de Tweede Kamer staat op zijn achterste benen. Een linkse politieke… [...]

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN