Connect with us

EU

De massamigratie en de slachtoffers

Published

on

vluchten

We hebben in de laatste maanden vaak geschreven over de massamigratie naar Europa, en de gevolgen die hier aan verbonden zitten. We hebben als eerste gekeken naar de consequenties voor onszelf en de maatschappij waarin we leven, en dat is logisch omdat we direct met deze zaken worden geconfronteerd, en meestal niet ten goede. Maar zoals met alles, kent ook deze zaak een andere kant. Ook die kant moeten we kennen als we de massamigratie willen voorkomen en bestrijden. Daarbij maken we gebruik van de bekende oude vragen: wie zit er precies achter, wat zijn de belangen, en wat wil men bereiken?

Er is intussen veel bekend over de massamigratie naar Europa, waar de westerse elite druk mee bezig is, en veel in heeft geïnvesteerd. We kennen de VN plannen uit 2001, de eerste grote vloedgolf van 2015, en nu het Global Pact for Migration. Allemaal instrumenten die zijn ingezet om zo veel mogelijk migranten uit Afrika en het Midden Oosten naar Europa te halen. De meeste van hen zijn in Duitsland, Frankrijk en Scandinavië terechtgekomen. Maar ook veel andere landen, waaronder Nederland, zijn door de instroom getroffen. Al in 2015 zeiden wij dat dit geen toeval was. Dat het op hoog niveau georganiseerd moest zijn. We hebben intussen gezien dat dit inderdaad het geval was, en dat het komende migratiepact dit hele proces moet legaliseren en permanent maken.

De gevolgen in veel Europese landen zijn duidelijk zichtbaar. Spanningen, terroristische aanslagen, steekpartijen en verkrachtingen. Verder zien we steeds meer criminele clans uit de herkomstlanden, die zich hier opnieuw organiseren. Kortom; Europa is nog nooit zo onveilig geweest. Als de plannen in het pact doorgang vinden, komen er in de komende jaren tussen de 100 en 300 miljoen migranten bij. Het is overbodig om uit te leggen wat daarvan de consequenties zullen zijn. Maar waarom riskeren de Europese regeringen zoveel, zelfs de levens van hun eigen burgers? Waarom wordt de instroom niet gestopt, ondanks het feit dat de bevolking in de verschillende landen over het algemeen tegen is? Om daar achter te komen, moeten we eerst kijken naar hoe de migranten hier naar toe komen, en wat dat betekend voor de landen die ze verlaten. Er zijn immers meer slachtoffers van dit smerige spel dan alleen de bevolking van West Europa.

We hebben gezien dat de elite er alles aan doet om mensen naar Europa te halen. Maar hoe doen ze dat, en wat zijn ze met deze mensen van plan? De plannen lopen al vele jaren, dus heeft men er ook veel werk van gemaakt, en is het goed georganiseerd. We kunnen op dit gebied een twee sporen beleid vaststellen. Ten eerste heeft de westerse elite een aantal landen onstabiel gemaakt door opstanden en burgeroorlogen. Daar kwamen natuurlijk ook de nodige interventies aan te pas. We denken hierbij aan Syrië, Irak, Afghanistan en Libië. Maar ook de zogenaamde “Arabische Lente” speelde een rol. Het spreekt voor zich dat deze chaos grote vluchtelingenstromen in gang zette. Maar de meeste mensen trokken naar veilige gebieden of buurlanden. Dat was natuurlijk niet de bedoeling van Soros en andere globalisten, die de mensen juist naar Europa willen hebben. Hierbij werd het tweede spoor ingezet. Afrika kreeg in snel tempo toegang tot het internet, en er werden grote hoeveelheden smartphones geleverd. Op deze manier kregen veel mensen kijk op het westen, en menigeen besloot om een poging te wagen, om naar de overkant te komen.

Precies dat was de bedoeling. De smartphones kwamen ook van pas om de mensen de weg te wijzen en contact te laten maken. Maar het gaat intussen nog verder. Op dit moment zit er een grote groep migranten vast aan de grens tussen Bosnië en Kroatië. Zij zijn bewapend met messen en dreigen steeds opnieuw om de grens te bestormen. Verschillende bronnen melden nu, dat deze migranten kredietkaarten hebben die niet op naam staan, maar waarmee ze wel geregeld geld kunnen opnemen. De kaarten zijn ondermeer van Mastercard en dragen het logo van de EU of de UNHCR, maar het is niet duidelijk wie voor het geld zorgt. Ook hier zou Soros wel weer eens een vinger achter kunnen hebben, want hij heeft openlijk gezegd dat hij 500 miljoen Euro in de massamigratie naar Europa wil investeren. Met het migratiepact in het verschiet vindt men het niet meer nodig om zaken geheim te houden. Het pact zal toch alles legaal maken, ook de misdaden uit het verleden.

Dan komen we bij de vraag, waarom is dit alles nodig? Ook hier zien we weer een twee sporenbeleid. Een deel van de elite wil de migranten gebruiken als goedkope werkkrachten. De bewering dat men vakmensen aan het importeren is, kunnen we als onzin wegzetten. Terwijl de automatisering de komende jaren zal toenemen, blijft er wel werk voor ongeschoolde krachten. De migranten komen dan dus mooi van pas, en ze kunnen gelijktijdig worden gebruik om door concurrentie de arbeidsvoorwaarden van de huidige werknemers te verslechteren. Van de mooie dromen die de migranten in ondermeer Afrika kregen voorgeschoteld, zal niets terecht komen. Ze zullen worden uitgebuit en misbruikt. Dat zal op zijn beurt weer meer criminaliteit opleveren, maar daar zullen we nu even niet op in gaan. We kunnen dit spoor dus als de gewone kapitalistische uitbuitingspolitiek beschrijven. Het is trouwens ook niet zo dat er echt gebrek aan vakmensen in Europa is. Het is veel meer het geval, dat er in een aantal sectoren slecht betaald wordt, en dat mensen die banen liever niet aannemen, omdat ze van het betaalde loon niet kunnen rond komen. Er zijn dus voldoende mensen voor handen, maar de werkgevers weigeren om een behoorlijk loon te betalen en blijven dan met vacatures zitten. Het leger van migranten kan vervolgens worden gebruikt om de loonkosten nog verder te drukken.

Het tweede spoor bestaat uit een aantal zogenaamde One World ideologen, die er van dromen in Europa een nieuwe gemengde bevolking te vestigen. Dit wordt als een experiment gezien. Men wil de huidige natiestaten afschaffen, en de volkeren weerloos maken door hun tradities, identiteit en geschiedenis uit te wissen, of om te vormen. Op die manier moet er een soort Verenigde Staten van Europa ontstaan, met een gemengde bevolking die passief is, en makkelijk tegen elkaar kan worden uitgespeeld. Dat zal de weg vrijmaken voor de grote oorlog tegen Rusland, waar men al jaren van droomt. Het einddoel is een verslagen Rusland, en wereldheerschappij voor de westerse elite, met de Amerikanen voorop. Niemand kan op dit moment voorspellen hoeveel mensenlevens dit gaat kosten, en hoe groot de schade zal zijn. Maar zeker is wel dat het Europa in scherven zal achterlaten. Ook de migranten zullen hier het slachtoffer van worden.

Maar nu even terug naar de herkomst landen. Het spreekt voor zich dat de grote uittocht een dramatisch effect zal hebben op de landen in Afrika en het Midden Oosten, die worden leeggezogen door de globalisten. Het is niet voor niets dat ze vooral krachtige jonge mannen naar Europa halen. Precies die generatie die het eigen land zou moeten opbouwen, zeker nu in landen als Syrië en Eritrea de oorlogen en conflicten aan een einde komen. Van die opbouw gaat onder de huidige omstandigheden niets terechtkomen. Wie moet de nieuwe wegen aanleggen, de ziekenhuizen en scholen weer opbouwen? De problemen zullen alleen maar groter worden, want zij die achter blijven hebben weinig kracht en natuurlijk ook geen geld. Het zal dus blijven bij armoede, een gebrekkige gezondheidszorg, en de ene natuurramp na de andere. Ook dit is een misdaad die door de globalisten en de Multi-Culti ideologen wordt begaan.

Kan het anders? Natuurlijk kan dat. Europa heeft de massamigratie niet nodig. De Europese landen zijn meestal dicht bevolkt en geen migratiegebieden. Als er gebrek aan vakmensen is, kan daar gericht naar gezocht worden, en beter betaald, zonder hele stromen gelukzoekers binnen te halen, die alleen maar een teleurstelling zal wachten. Veel beter zou het zijn om het geld dat nu naar de massamigratie en de asielindustrie gaat, in Afrika en het Midden Oosten te investeren. Hulp ter plekke dus. De huidige ontwikkelingshulp lost de problemen niet op, omdat het meestal een kwestie van voor wat, hoort wat is. Dat maakt de volkeren in deze landen alleen maar meer afhankelijk, en houdt de corrupte elites aan de macht. Zij steken het geld in hun eigen zak en laten de bevolking in armoede achter. Maar gerichte hulp om echte projecten van de grond te krijgen op het gebied van industrie en landbouw, zou wel een verschil maken. Sommige organisaties, zoals de Alternative Help Association (AHA), zijn daar al mee bezig, maar worden door de globalisten tegengewerkt. Met de juiste middelen kan alles, want zoals Israel heeft laten zien, is zelfs de droogste woestijn tot bloei te brengen. De toekomst van de mensen die nu op gepakte koffers zitten, ligt in Afrika en het Midden Oosten, niet hier waar ze alleen maar zullen worden uitgebuit en misbruikt.

Laat een ding duidelijk zijn: iedereen in Europa die opkomt voor open grenzen en ongecontroleerde migratie helpt de migranten niet. Integendeel; ze spelen in de kaart van de globalisten, die hun plannen tegen iedere prijs willen uitvoeren. Ook deze figuren beweren uit humanitaire redenen te handelen. Het kan eigenlijk niet hypocrieter. Zij spelen hun smerige spel, waar zowel wij als Europese volkeren, en gelijktijdig ook de migranten, slachtoffer van worden. Wie Afrika en het Midden Oosten wil steunen, moet hulp en investeringen ter plaatse eisen, en niet nog meer instroom van migranten. Het is dus in het belang van ons allemaal, inclusief ook de mensen in Afrika en het Midden Oosten, dat de grenzen dicht gaan, dat er echte duurzame hulp ter plekke komt, en dat de plannen van de globalisten worden gedwarsboomd.

Dus geen migratiepact, en geen ruimte voor bloedzuigers als Soros en zijn collaborateurs en volksverraders. Zij zijn de vijanden van ons allemaal. Iedereen die Soros en de globalisten steunt, kiest voor oorlog, moord, uitbuiting en verkrachting. Eigenlijk dus voor het einde der tijden. Het wordt tijd dat mensen die nog steeds “open grenzen” en “refugees welcome” roepen, daar eens diep over nadenken. Weet waar je achter aan loopt, en geloof niets zonder zelf eerst onderzoek te doen. Staar je niet blind op oude dogma’s, maar kijk met een heldere blik naar de dingen die iedere dag om ons heen gebeuren. En zorg er voor dat je niet de laatste bent die wakker wordt, want dan zou het wel eens veel te laat kunnen zijn. Tot slot onze boodschap aan de migranten die al hier zijn: leer wat je kunt en ga dan terug om met je nieuwe vaardigheden je eigen land op te bouwen. De toekomst van Afrika en het Midden Oosten ligt in de herkomstlanden, niet in Europa.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

EU

Voor digitaal euro & sociaal kredietsysteem: België verplicht alle winkels om met kaart te betalen

Published

on

belgie

Deze week is in België een wet van kracht geworden die elke winkel verplicht om kaartbetalingen te accepteren. Een puur contante betaling is niet meer mogelijk. De verantwoordelijken stellen dat er op middellange termijn geen contant geldverbod is gepland. 

Critici in België vertrouwen deze rust niet en maken zich ook zorgen over een mogelijke poging om consumptie- en bewegingsprofielen te creëren. Het is waarschijnlijk ook de volgende stap voor de landelijke invoering van de digitale euro – en daarmee totale controle over de burgers

Belgische winkels moeten contante alternatieven aanbieden

Corona als springplank voor een gedigitaliseerde wereldtransformatie: nauwelijks op enig ander gebied was dit aan het begin van de “pandemie” zo duidelijk als bij contant geld. Uit angst voor een zogenaamd “killer-virus” werden mensen het geld als vies verkocht . In sommige gevallen droegen winkels hun klanten op om met de kaart te betalen als anticiperende gehoorzaamheid. Het te betalen bedrag zonder code in te voeren is in Oostenrijk verdubbeld tot 50 euro. De waarschuwingen bleken vals te zijn, maar in veel landen is de sluipende verschuiving van contant geld nu de rigueur.

Eigenlijk zijn de Belgen van mening: alleen contant geld is waar. Driekwart van hen wijst een geldverbod streng af. Maar de overheid doet de dingen niet voor de helft. Zogenaamd om fraude te voorkomen, moet elke winkel op de hoek en frituur nu een alternatief voor giraal betalen aanbieden. Vooral in de hoofdstad Brussel zijn er tal van winkels die sowieso alleen kaartbetalingen accepteren. Maar een ander wetsontwerp, dat ook het accepteren van contant geld wil verplichten, staat in de ijskast – waarschijnlijk buiten de berekening om.

Over tactisch afstand nemen van het geldverbod

Het argument met de strijd tegen fraude en witwassen is altijd hetzelfde. Zo beperkte Italië bijvoorbeeld al de bovengrens voor contante betalingen tot 1.000 euro. Een paar jaar geleden was er in Griekenland zelfs sprake van een drempel van 70 euro – in tijden van torenhoge inflatie zou voortzetting van dergelijke plannen een nog dreigender gebaar zijn. Officieel wil niemand een verbod op contant geld – maar niemand wilde een muur bouwen in Berlijn of verplichte vaccinaties invoeren in Oostenrijk (wat uiteindelijk jammerlijk mislukte).

Zogenaamde pre-teaching: het is een psychologische truc die de communicatie-expert Dr. Braun legde in een AUF1-interview uit : “Ik zal het scenario dat ik later wil implementeren naar voren brengen, maar ik neem er nog steeds afstand van.” Zo betreedt een concept de gedachten- en gevoelswereld van mensen die qua uitvoering geen nieuw terrein meer is . Als je mensen bijvoorbeeld zou vertellen dat ze zich nu niet een roze olifant moeten voorstellen die door een groene woestijn loopt, is dat precies wat ze zich zouden voorstellen.

Sociaal kredietsysteem via digitale rekening van de centrale bank

De situatie is vergelijkbaar met de digitale euro, die de Europese Centrale Bank (ECB) promoot. Haar baas Christine Lagarde is ook bestuurslid van het World Economic Forum (WEF) rond “Great Reset”-architect Klaus Schwab. Op de top in mei was het geplande digitale geld van de centrale bank een groot onderwerp. De mantra is altijd hetzelfde: de digitale euro zou alleen contant geld moeten aanvullen. Maar een blik op Zweden is voldoende om te zien dat het verbod ook kan door middel van bewustmaking van de klant. Contant geld is daar een zeldzaam gezicht. Volgend jaar wordt het helemaal afgeschaft.

Als dergelijke plannen werden uitgevoerd, zou het volk plotseling onder de totale controle van de machtigen komen. Je kon niet eens een saucijzenbroodje kopen zonder een digitale geldrekening. Het is goed mogelijk dat de dreiging van een accountverbod wordt ingezet als gericht middel tegen dissidenten. Een combinatie met een sociaal kredietsysteem met beloning voor “goed gedrag” en straf voor koppigheid is ook denkbaar. En dat is niet eens het enige controlemechanisme dat de elites dan te bieden hebben.

Consumptieprofielen voor onteigening en einde van de democratie

Want inmiddels heeft zelfs de staatsradio er al op gewezen dat dataprotectors waarschuwen voor de mogelijkheid dat op deze manier bewegings- en consumptieprofielen kunnen ontstaan. Al tijdens de eerste lockdown gebruikten overheden deze tool via gsm-operators om te begrijpen of burgers zich beleefd hielden aan de totalitaire voorschriften van de Corona-dictatuur. In de hyperverbonden slimme stad waar de heersers de voorkeur aan geven, zou het beheersen van onderwerpen als onderdanen echter veel angstaanjagender eigenschappen kunnen aannemen.

Een voormalige Deense minister van Milieu droomde bijvoorbeeld van een leven waarin je geen auto, geen huis, geen apparaten en geen kleding had. Een wereld waar je “niets kunt bereiken zonder geregistreerd te zijn”. De lezing van een Finse activist haalde in 2017 het “Smart City Charter” van het Duitse Ministerie van Milieu. Hij sprak over een toekomst waarin gegevens “geld als valuta zouden kunnen aanvullen of vervangen”. In de laatste fase zullen zelfs vrije verkiezingen verdwijnen: “ Behavioural data can Replace democratie as the social feedback system.”

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

EU

NAVO’s nieuwe wereldwijde koude oorlog is nu officieel

Published

on

NAVO

Rusland en China, door standvastig te blijven, kunnen voldoende zijn om de Amerikaanse as de NAVO in het graf te duwen dat het verdient.

Ten slotte heeft de door de Verenigde Staten geleide militaire alliantie, de NAVO genaamd, haar wereldwijde ambities voor de Koude Oorlog expliciet gemaakt. Eindelijk is de oorlogszuchtige organisatie schoon uit de bedrieglijke kast gekomen waarin ze zich jarenlang heeft verstopt. En daarom, moge het voortaan verdoemd worden door alle goeddenkende mensen van de wereld.

Tijdens een top die deze week in Madrid werd gehouden, heeft de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie een nieuw Strategisch Concept uitgebracht waarin Rusland als een “directe bedreiging” en China als een “uitdaging” voor “onze waarden en belangen” wordt verklaard . Wat zijn die waarden en belangen precies? Oorlogszucht en overheersing!

De laatste keer dat de NAVO een strategisch document publiceerde was in 2010. Destijds werd Rusland beschreven als een “partner” en werd China niet eens genoemd.

In het afgelopen decennium heeft het door de VS gedomineerde militaire blok steeds meer een vijandig beleid aangenomen ten aanzien van zowel Rusland als China. De zoektocht naar een nieuwe koude oorlog was meedogenloos, onverbiddelijk en grotendeels impliciet. Nu echter verklaart de door de VS geleide as openlijk haar vijandigheid.

De 30-koppige NAVO heeft formeel twee nieuwe Europese staten uitgenodigd om zich bij haar gelederen te voegen, Finland en Zweden. De twee Scandinavische landen maken een einde aan decennia van nominale neutraliteit in wat alleen kan worden gezien als een berekende provocerende actie tegen de nationale veiligheid van Rusland. 

De nieuwe leden zullen de NAVO-landgrens met Rusland verdubbelen en de reeds ontluikende aanwezigheid van de nucleair bewapende alliantie in het Noordpoolgebied vergroten. Moskou heeft gewaarschuwd voor een dergelijke uitbreiding van de NAVO als een moedwillige destabilisatie van het strategische evenwicht. Het feit dat het blok doorgaat met de uitbreiding spreekt van de roekeloze minachting voor pogingen om wederzijdse veiligheid te vinden en de internationale vrede te handhaven.

De NAVO-top deze week maakte ook duidelijk dat de door de VS geleide militaire as een oorlogsbasis tegen China aanneemt. Waarom zou een Atlantische organisatie anders voor de eerste keer de aanwezigheid uitnodigen van vier landen in de Stille Oceaan die in toenemende mate de Amerikaanse anti-Chinese retoriek hebben herhaald? Leiders uit Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Zuid-Korea waren in Madrid om de zogenaamde “Asia-Pacific Four” (AP4) te vormen. 

Net als bij de door de VS geleide Quadrilateral Security Dialogue, of Quad, en het AUKUS-pact, wordt de Stille Oceaan veranderd in een NAVO-gevechtsgebied gericht op China, op vrijwel dezelfde manier als de Atlantische Oceaan wordt gedomineerd door NAVO-vijandigheid jegens Rusland. Uiteindelijk zijn het de Verenigde Staten en hun imperiale belangen die worden gediend en richting geven. Dit is wat echt wordt bedoeld met de vage en schijnbaar goedaardige bezwering van “onze waarden en interesses”.

Dit hoogtepunt in 2022 is allemaal in overeenstemming met de historische rol van de NAVO. Het werd in 1949 in Washington opgericht als een offensief instrument voor Amerikaanse agressie tegen de Sovjet-Unie. De nulsomideologie van het Amerikaanse imperialisme is noodzakelijkerwijs gebaseerd op hegemonie en overheersing. Andere naties zijn ofwel vazallen of vijanden. Een multipolaire wereld van wederzijds partnerschap is een gruwel. Het concept van de Verenigde Naties is inderdaad een gruwel. De wereld moet worden afgebakend in ‘bondgenoten en vijanden’ om het door het Amerikaanse militaristisch aangedreven kapitalisme te laten overleven.

Toen de eerdere koude oorlog met de Sovjet-Unie in 1991 eindigde door de politieke en economische ineenstorting van de Sovjet-Unie, verdween de aanvankelijke euforie van de vermeende Amerikaanse overwinning snel. Auteur en commentator John Rachel onderzoekt hoe duizelingwekkend gepraat over een einde aan militarisme en buitensporige militaire uitgaven en de anticipatie op een enorm, transformerend ‘vredesdividend’ maar al te wreed werd genegeerd. 

Waarom? Omdat de Amerikaanse heersers en hun NAVO-vazallen beseften dat zonder militarisme en oorlog het spel klaar was voor hun kapitalistische afpersing van het bedrijfsleven.

Toen ontstond de Wolfowitz-doctrine en “dominantie over het volledige spectrum”, waarbij de Verenigde Staten en hun Europese volgelingen letterlijk de oorlog aan de planeet verklaarden om natuurlijke hulpbronnen in het nauw te drijven en de waargenomen machten van concurrenten onder controle te houden. Een herrijzend Rusland en opkomend China zouden niet worden getolereerd als een belemmering voor de Amerikaanse hegemonische ambities.

In de afgelopen 30 jaar sinds het einde van de eerste koude oorlog is er niets minder dan een orgie van oorlogszuchtige oorlogen van de VS en de NAVO waarin zwakkere naties de een na de ander zijn vernietigd door het door de Amerikanen geleide militarisme. Internationaal recht en mensenrechten zijn gestript en geplunderd door een door Washington geleide blitzkrieg op de planeet.

Principiële mensen zoals Julian Assange die dergelijke criminaliteit aan de kaak stelden, zijn vervolgd en gemarteld. De vrijheid van meningsuiting en oprecht onafhankelijk kritisch denken zijn lastiggevallen en vermoord.

Met ongelooflijke hypocrisie, arrogantie en waanideeën verheerlijken de Amerikaanse president Joe Biden en andere NAVO-handlangers de principes van democratie, op regels gebaseerde orde en internationaal recht. Als de waarheid is, zijn de Verenigde Staten en hun NAVO-lacunes de vijanden van de wereldvrede. Martin Luther King maakte bijna 60 jaar geleden een soortgelijke observatie. Hij werd vervolgens vermoord door de Amerikaanse nationale veiligheidsstaat. Washington en zijn handlangers in het Westen of de Stille Oceaan vormen de grootste bedreiging voor alles wat ze zogenaamd, cynisch, koesteren.

De Verenigde Staten en hun bende imperialistische flunkeys in de NAVO snakken al drie decennia naar een nieuwe koude oorlog. Toen de Russische Federatie onder leiding van president Vladimir Poetin het unilateralisme van de Amerikaanse schurkenstaat en zijn satrapen uitdaagde met zijn historische toespraak in München in 2007, die hem als een vijand bestempelde. 

De militaire interventie van Rusland in 2015 om Syrië te helpen dat wordt aangevallen door de VS en de NAVO in een geheime oorlog voor regimeverandering, werd betaald voor de orgie van het door Amerika geleide imperialistische gangsterisme. Die spoiler markeerde Rusland verder als een vijand die moest worden aangepakt.

De staatsgreep van Washington en de NAVO in Oekraïne in 2014 was opnieuw een keerpunt. Het was een feitelijke uitbreiding van de NAVO tot aan de grenzen van Rusland met een nazi-speerpunt. Kan het nog provocerender? Maar Moskou trok de rode lijn. Ondanks herhaalde oproepen voor diplomatieke resolutie over Oekraïne en de uitbreiding van de NAVO, werd Rusland gedwongen om “technische militaire maatregelen” te nemen door de dreiging van het Kiev-regime te neutraliseren.

Ook China heeft stoutmoedig laten zien dat het zijn onafhankelijkheid niet ondergeschikt wil maken aan het keizerlijke bevel van Washington. Dit is de reden waarom Washington op grillige wijze zijn halve eeuw oude Eén China-beleid verlaat met het bijbedoeling om Peking tegen zich in het harnas te jagen. De provocatie richting Rusland in de vorm van het door de NAVO bewapende Oekraïne is hetzelfde als de provocatie richting China met een door de VS bewapend Taiwan en een toenemende NAVO-gelieerde omsingeling in Azië-Pacific.

Overduidelijk, en zonder toevlucht te nemen tot overdrijving, kan men zeggen dat de NAVO-top deze week neerkwam op een conferentie over oorlogsplanning. De door de VS geleide as heeft een nieuwe wereldwijde koude oorlog veroorzaakt.

Dat is op zich vervloekt. In een wereld die wordt geteisterd door pandemie, ziekte, ecologische achteruitgang, armoede, honger en werkloosheid, sluizen de kapitalistische machten miljarden naar oorlogsmachines en veroorzaken ze koorts voor confrontaties op basis van angstzaaierij, fobieën en demonisering. Hun mentaliteit is demonisch. Het door de VS geleide imperialisme heeft veel van de huidige crises in de wereld veroorzaakt, waaronder een nieuwe koude oorlog.

Desalniettemin is de wereld drastisch veranderd sinds de oprichting van de NAVO 73 jaar geleden of zelfs vanaf het moment dat de laatste koude oorlog zo’n drie decennia geleden eindigde. Er is inderdaad een verschrikkelijk gevaar van een catastrofale hete oorlog. Er is echter ook een welkom gevaar voor de NAVO die haar eigen graf graaft uit haar criminele activiteiten en betreurenswaardige tegenstellingen. Rusland en China, door standvastig te blijven, kunnen voldoende zijn om de Amerikaanse as in het graf te duwen dat het verdient.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

EU

EU vernieuwt digitale Covid-certificaat ondanks 99% negatieve publieke feedback

Published

on

Covid-certificaat

Op voorstel van de Europese Commissie heeft het Europees Parlement, zoals verwacht, gestemd om het EU Digital Covid-certificaat met nog een jaar te verlengen. De stemming was 453 voor, 119 tegen en 19 onthoudingen.

De Covid-certificaat regeling zou op 30 juni aflopen. Eerder deze maand had een delegatie van het parlement al een “politiek akkoord” bereikt met de Commissie over de verlenging van het certificaat, waardoor de stemming van gisteren vrijwel een uitgemaakte zaak was.

De certificaatverordening werd oorspronkelijk in juni vorig jaar aangenomen, zogenaamd om “veilig reizen” tussen EU-lidstaten te vergemakkelijken. Maar het digitale EU-certificaat evolueerde snel tot het model en soms de infrastructuur voor de binnenlandse “gezondheids”- of Covid-passen die het volgende jaar de toegang tot vele andere gebieden van het sociale leven zouden beperken.

De EU heeft ervoor gekozen om het covid-certificaat te verlengen ondanks de overweldigend negatieve resultaten van een openbare raadpleging over het onderwerp die door de Europese Commissie is gelanceerd onder de noemer “Geef uw mening” en die van 3 februari tot 8 april voor het publiek toegankelijk was De raadpleging lokte meer dan 385.000 reacties uit – die bijna allemaal tegen vernieuwing lijken te zijn!

In een brief aan de Europese Ombudsman die het Franse parlementslid Virginie Joron op haar Twitter-feed plaatste, schrijft Joron:

Ik lees willekeurig honderden reacties met mijn team. Ik vond geen voorstander van verlenging van de QR-code [dus het digitale certificaat]. Op basis van dit grote onderzoek lijkt het duidelijk dat vrijwel alle reacties negatief waren.

De overwegend negatieve tendens van de reacties was inderdaad vanaf het begin duidelijk. De eerste volledige pagina met reacties, allemaal van 4 februari, is hier beschikbaar . Ze zijn natuurlijk in verschillende talen van de Europese Unie: Frans, Duits, Italiaans en ook één in het Engels.

Om de lezers een idee te geven van de teneur, hier is een vertaling van alleen de eerste regel of twee van de eerste paar reacties (beginnend vanaf de onderkant van de pagina):

Ik ben volledig tegen de vaststelling van dit certificaat, gezien wat er momenteel gebeurt met de rampzalige behandeling van Covid door de EU …

Ik wil dat deze cst [waarschijnlijk een verwijzing naar het Belgische “Covid Safe Ticket”] of vaccinpaspoort eenvoudigweg wordt geëlimineerd …

In het conceptdocument worden beweringen gedaan die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Er wordt bijvoorbeeld beweerd dat het Covid-certificaat een effectieve bescherming biedt tegen de verspreiding van het virus – welke gegevens kunnen deze bewering ondersteunen?…

Hallo, ik ben geschokt en walg van de vrijheidsdodende beslissingen die in de EU zijn genomen … met betrekking tot dit “Europese certificaat” …

Het covid-certificaat of de groene pas MOET onmiddellijk worden afgeschaft als discriminerend en ongrondwettelijk en mag niet worden ondersteund door wetenschappelijke gegevens, omdat het uitsluitend is gebaseerd op BEPAALDE maatregelen voor burgers…

Ik ben tegen de verlenging van de groene pas, die geen ander doel dient dan het creëren van discriminatie…

Ik wil nooit meer onderworpen worden aan een discriminerend certificaat…

En tot slot de Engelstalige vermelding:

Het digitale Covid-certificaat zou per direct moeten eindigen. Er zijn zoveel gegevens die het feit ondersteunen dat digitale paspoorten nul positieve invloed hebben op transmissiesnelheden en in feite zijn er in de meest gevaccineerde en sterk gereguleerde landen [sic.] covid-percentages krankzinnig …

En zo verder, enzovoort, tot 385.191 reacties.

De vernieuwing van het Digitaal Covid Certificaat betekent niet dat het direct wordt toegepast, maar dat de infrastructuur op zijn plaats blijft en dat het kan worden toegepast als en wanneer lidstaten dat nodig achten.

De huidige regels voor het bezit van een geldig digitaal EU-Covid-certificaat discrimineren niet alleen, onnodig te zeggen, tegen niet-gevaccineerde, maar ook tegen natuurlijke immuniteit, die als vluchtiger wordt behandeld dan door vaccins veroorzaakte immuniteit.

Bewijs van voltooide basisvaccinatie maakt een certificaat 270 dagen geldig; het bewijs van het ontvangen van een boosterdosis geeft voorlopig onbeperkte geldigheid. Aan de andere kant geeft een bewijs van “herstel” – waarbij een positieve PCR-test het enige geaccepteerde bewijs is – slechts 180 dagen geldigheid.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

De bazen van het ‘Veiligheidsberaad’ zijn stiekem een nieuwe macht aan het worden

Tot ruim twee jaar geleden had nauwelijks iemand gehoord van ‘veiligheidsregio’s’, laat staan van ‘het Veiligheidsberaad’. Maar in coronatijd waren de burgemeesters van de veiligheidsregio’s en vooral hun voorzitter Hubert… [...]

Het bloedbad van Melilla

37 Afrikanen kwamen om bij een poging om over het hek van de Spaanse enclave Melilla in Marokko te springen. Ceuta en Melilla zijn twee steden die op het Afrikaanse… [...]

Welkom in Circus Rutte!

Je wordt gekwalificeerd als een tassendraagster van de Minister-president Rutte, laat een paar traantjes en het linkse deel van de Tweede Kamer staat op zijn achterste benen. Een linkse politieke… [...]

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN