di. nov 29th, 2022
grote reset

Omdat we vaak over de Corona dictatuur schrijven, inclusief de ontwikkelingen die achter dit fenomeen schuil gaan, krijgen we veel vragen van lezers over wat de ware bedoelingen van de globalisten zijn, en hoe we daar op moeten reageren. We zullen nu proberen een paar van deze vragen te beantwoorden. Ten eerste is het belangrijk om vast te stellen dat Corona maar een onderdeel is van een veel grotere agenda. Al jaren streven de globalisten naar de invoering van de Nieuwe Wereldorde (NWO). Om deze nieuwe situatie te bereiken hebben ze verschillende scenario’s doorgespeeld. Dit is een proces dat al jaren aan de gang is en steeds verder word uitgebreid. Een van die scenario’s was een pandemie. Men hoopte dat de angst voor een ziekte mensen over de hele wereld er toe zou bewegen om de grote veranderingen die voor de NWO nodig zijn te accepteren. Tijdens de Corona crisis hebben we gezien dat dit plan wel degelijk functioneert. Niet overal en niet bij iedereen, maar we hebben over de laatste 24 maanden ontwikkelingen gezien die zonder het zogenaamde virus nooit mogelijk zouden zijn geweest.

Wat men met de NWO bedoeld wordt uitvoerig beschreven in het boek “The Great Reset”, van Wereld Economisch Forum oprichter Klaus Schwab. Een zin uit het boek zegt eigenlijk alles: “Jullie zullen niets meer bezitten, maar jullie zullen gelukkig zijn.” Hiermee wordt bedoeld dat de mensen tot gelukkige slaven zullen worden. Ze mogen functioneren en betalen, ze mogen dienen en nog net leven, maar zelf denken, kritiek hebben of tegenspreken zal niet toegestaan zijn. Ook zullen alle volkeren hun identiteit en geschiedenis verliezen. Er moet een eenheidsbevolking ontstaan die makkelijk te controleren en te sturen is. Dat sturen zal vooral digitaal gebeuren.

De NWO en dus ook de Great Reset hebben twee hoofddoelen; het opzetten van een volledige controle maatschappij om elke vorm van oppositie en verzet uit te schakelen, en winstmaximalisatie voor de grote concerns. Daarom ook is men hard bezig om de middenklasse volledige uit te schakelen. Zo maar onteigenen is moeilijk, dus worden de zogenaamde lockdowns gebruikt om steeds meer zaken financieel kapot te maken. Wat overblijft wordt door de concerns overgenomen, en het probleem is opgelost. Lockdowns, zoals we die in de laatste maanden hebben gezien, hebben in feite niets te maken mat het bestrijden van een ziekte. Het is gewoon een vorm van uitschakeling van de concurrentie. Veel deskundigen zeggen intussen ook dat lockdowns geen nut hebben in de strijd tegen een virus of een ander medische probleem. Maar ze werken wel als het doel is om hele beroepsgroepen uit de markt te drijven. Wat we er verder om heen zien is niets meer dan theater. Een drama, maar toch theater. Dit werkt natuurlijk alleen als de leugens van de overheid worden geloofd. Nu functioneert dit nog, maar de vraag is hoe lang? We moeten er dus van uitgaan dat er al weer nieuwe scenario’s klaar liggen, om de plek van Corona in te nemen als het leugencomplex instort. We moeten niet vergeten dat de globalisten tijd hebben. Ze werken al jaren aan dit plan, en een paar jaar meer of minder maakt dan ook geen verschil meer.

Laten we eens kijken hoe ver ze intussen gekomen zijn met de uitvoering van de plannen. Als we alle feiten bestuderen moeten we zeggen dat ze al een behoorlijk stuk op weg zijn. De volkeren in de meeste landen hebben angst voor het virus en de maatregelen van de overheid. Ze laten zich economisch ruineren, laten zich inspuiten met vaccines waarvan niemand weet wat deze giftspuiten met de mensen zullen doen, en ze dragen in de meeste gevallen muilkorven, terwijl bewezen is dat deze lappen niet werken om besmetting te voorkomen, en gelijktijdig de eigen gezondheid schaden. Hoe groot deze schade zal zijn is ook nog onbekend. Toch doen de meeste mensen nog gewoon mee. We kunnen dus al over de gelukkige slaven spreken, die alleen maar proberen om te overleven, en nog steeds de illusie hebben dat het op een zeker moment gewoon weer zal ophouden. Ze begrijpen nog niet dat alleen hun eigen acties de normaliteit zullen herstellen, die we altijd hebben gekend.

Zeker, de oppositie neemt toe. Steeds meer mensen zien dat er iets niet klopt en vele zijn bang voor de gevolgen van de vaccinaties. Het vertrouwen in de maatregelen van de overheid neemt af, en dat geldt ook voor de overheid zelf. Hiervoor zijn twee redenen meteen zichtbaar. Omdat het leugencomplex steeds groter is geworden, is het niet te voorkomen dat er toch informatie naar buiten komt die de ware toestand aangeeft. Het wordt steeds duidelijker voor een grotere groep mensen dat de cijfers over besmettingen en positieve testen worden gemanipuleerd. Ook is de krapte in de gezondheidszorg iets wat vooral door de bezuinigingen en sluitingen van de overheid is ontstaan, en niet door het grote aantal Corona gevallen. Als je geregeld IC bedden wegbezuinigd of een andere bestemming geeft, ontstaan er op een gegeven moment tekorten. Die zelfgecreëerde tekorten worden dan vervolgens door de overheid gebruikt om de vele onzinnige maatregelen te legitimeren en door te drukken. Zo creëer je een noodtoestand, en dus ook een pandemie.

Verder komen er steeds meer verhalen over corruptie naar buiten. Denk daarbij aan de verschillende muilkorf deals in binnen en buitenland, waar sommige minderwaardige figuren miljoenen aan hebben verdiend. Zij kunnen niet wachten op de Great Reset, dus vullen ze nu al hun zakken. Maar dit alles maakt wel dan steeds meer mensen met wantrouwen en afkeer naar de zaak kijken, en ook niet meer geloven in de noodzaak. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de 5.5 miljard euro die het ministerie van gezondheidszorg heeft uitgegeven zonder dat iemand weet waar het geld precies is gebleven. Van verantwoording is geen sprake. Dat is zelfs de rekenkamer opgevallen. Uit dit alles moeten we concluderen dat er in de komende jaren meer angstmakers nodig zullen zijn om de globalisten agenda volledig door te drukken. Waarschijnlijk liggen deze scenario’s al klaar voor gebruik, en zullen op de juiste momenten worden ingezet.

Interessant is ook om te zien hoe met de verschillende landen wordt omgesprongen die weigeren om aan de Coronawaanzin toe te geven. Wit-Rusland heeft botweg geweigerd om maatregelen te nemen, en wordt daarom niet alleen als een dictatuur, maar bijna als een schurkenstaat weggezet. Zweden heeft wel de afstandregels en is bezig met de vaccinaties, maar van lockdowns, muilkorfplicht of spertijd is nooit sprake geweest. Toch wordt Zweden veel minder aangevallen dat Wit-Rusland. De reden komt met wat onderzoek al snel aan het licht. Zweden is al een stuk verder met de globalisten agenda dan de meeste andere landen. De bevolking betaald praktisch alleen nog maar met plastic, en er zijn plannen om het contante geld in 2023 af te schaffen. Deze afschaffing is een belangrijk onderdeel van de plannen voor een controle maatschappij. Zonder contant geld is iedere burger via bank en giro 24 uur per dag in de gaten te houden. Daar komt nog bij dat steeds meer Zweden zich laten chippen. Met een injectienaald wordt een kleine chip in de hand ingespoten, vlakbij de duim. Met deze chip kun je zaken betalen, je kunt er deuren mee openen, en nog veel meer. Maar gelijktijdig wordt je overal door de overheid gevolgd. Nu is dat alles nog vrijwillig, maar dat is natuurlijk tijdelijk. Ooit werd dit chippen als een complottheorie gezien, net als veel andere zaken. Maar die tijden zijn voorbij. Omdat Zweden dus al in de richting gaat die de elite wil, zijn de Corona maatregelen daar ook minder belangrijk. Een nieuw bewijs dat het om gedragsregels gaat, en niet om gezondheidszorg.

Overigens zijn in landen als Wit-Rusland en Zweden niet meer mensen aan Corona gestorven dan in andere landen, die wel alle maatregelen hebben doorgevoerd. In een aantal landen is er oversterfte, maar in andere landen, waaronder Duitsland, zijn er zelfs minder mensen overleden dan was verwacht in vergelijking met eerdere jaren. Daar komt ook nog bij dat niet zichtbaar is hoeveel van de slachtoffers op rekening van de maatregelen komen. De oudere mensen die zijn gestorven door eenzaamheid en isolatie, de mensen met psychische problemen als gevolg van de lockdowns,  waaronder ook veel kinderen, en de vele zelfmoorden. Overal deze dingen wordt nooit of nauwelijks gesproken, maar zo komen natuurlijk wel terug in de cijfers. Het ware beeld is niet helder te krijgen, maar een ding is zeker, als de normale definitie van een pandemie nog zou gelden, is er nooit een pandemie geweest. Onder die definitie was massasterfte nodig, en dat is gelukkig niet gebeurd. Dus heeft men de definitie aangepast, zodat men een pandemie kan uitroepen wanneer het maar gewenst is. We schreven het al eerder, alleen criminelen en psychopaten kunnen op zulke ideeën komen. Precies door dit soort figuren worden we geregeerd. De een doet het voor winstbejag, en de ander uit ideologisch oogpunt. Maar het resultaat is hetzelfde.

De komende tijd zullen we moeten beslissen of we gelukkig slaven willen worden, of vrije mensen die het lot in eigen hand nemen, en zelf blijven denken. Willen we een dictatuur waarin de macht in handen van de weinigen ligt, met winstbejag als doel, of willen we vrije volkeren zijn die zelf beslissen hoe we willen leven, en hoe we onze zaken regelen? Deze vragen zullen we in de komende tijd allemaal, zonder uitzondering, moeten beantwoorden. Laten we er naar streven dat de juiste keuze wordt gemaakt. In het belang van onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen. Die verantwoordelijkheid ligt bij ons allemaal.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord