27 november 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

De onbekende angst van een moslima”Dit is hoe ik ontsnapte aan de volledige sluier en het salafisme”

boerka

(Parijs) Gekleed in zwart leer, elegant en ongrijpbaar, maar met een glimlach klaar zodra de bruine ogen op de gesprekspartner rusten. Henda Hayari ziet er zo uit, gepassioneerd maar voorzichtig, met haar ogen altijd voorzichtig als ze haar verhaal vertelt dat vandaag een verhelderend voorbeeld is geworden voor honderden andere moslimvrouwen onderdrukt door het radicale geweld van vaders en broers. 

Om dit te doen, moest hij echter door de hel gaan: druk, afzweren, bedreigingen, zelfs de ontvoering van zijn kinderen. Zijn verhaal vertelt het in een boek getiteld J’ai choisi d’être libre, survivée du salafisme en France , uitgegeven door Flammarion, een boek dat zijn reis vertelt in het hart van het salafisme, de ontsnapping van een radicale en onderdrukkende echtgenoot, de afzwakking van het gezin en zijn omgeving, het langzame pad om zichzelf te bevrijden van indoctrinatie, het pad dat is uitgezet voor andere vrouwen die willen ontsnappen aan een bestemming van onderwerping en onderdrukking. We ontmoetten haar in de lobby van een hotel in Parijs.

“Ik leefde een getrouwd leven als een traditionele moslimvrouw – zegt zij – ik had kinderen. Ik ben op 20-jarige leeftijd getrouwd. Mijn man was een salafist. Een salafist die onder zijn religieuze voorschriften dat van het vermoorden van afvalligen, de goddelozen en de ongelovigen had. Ik ben getrouwd toen ik op vakantie ging zonder hem te kennen. Een gearrangeerd, gedwongen huwelijk dat ik moest accepteren. Dus bleef ik tien jaar bij hem en kreeg drie kinderen. “

Met een intense blik die rust op de plotselinge vaste gasten van de hotelbar waarin we ons bevinden, vertelt Henda de dagelijkse gevangenis van haar huwelijk , de angst voor de dood en de hel, de angst voor de jihad. “Mijn man heeft me tien jaar in het huis opgesloten – zegt ze – ik ging niet naar buiten, ik was van top tot teen bedekt, ik deed Hajj elk jaar (Islamitische bedevaart naar Mekka red.) Ik was echt heel, heel religieus. Ik werd een salafist. Mijn man maakte me constant bang met zijn voorschriften en verhandelingen over de hel. Hij bleef me non-stop vertellen: ‘als je het niet doet, ga je naar de hel als je het niet doet, ga je naar de hel’. Ik werd steeds banger en had vrijwel geen contact met de buitenwereld. ” De dagen, de maanden, de jaren gaan langzaam voorbij. Toen kwam op een dag eindelijk het besef dat het nodig was om de weg te veranderen en te ontsnappen uit de overweldigende gevangenis die haar dagelijks leven was geworden. “Op een dag vroeg ik mijn man of de jihad ook verplicht was voor kinderen. Hij zei tegen mij: ‘Als er oorlog is, is hun morele verplichting om voor de jihad te gaan.’ Ik was geschokt en bang. Ik had twee jongens en een meisje, de laatste dacht ik dat ze op 7-jarige leeftijd de sluier zou moeten dragen en op 14-jarige leeftijd zou trouwen of toen ze in de puberteit was. Ik wilde niet dat mijn dochter zou leven zoals ik had ervaren, met een jihadist trouwde, ik wilde niet dat mijn kinderen zichzelf opblazen en afslachten in Syrië. Ik begreep dat ik hem moest verlaten. Ik moest ontsnappen met mijn kinderen. “

Zo begint de ommekeer van druk, beledigingen en doodsbedreigingen. “We woonden in Saoedi-Arabië – zegt hij – op een dag ging hij naar het consulaat om documenten te maken. Ik maakte er gebruik van en rende weg met de taxi. Ik reisde 700 kilometer om aan mijn man te ontsnappen en verborg mezelf. Het was 2006 en mijn kinderen waren erg jong. Aanvankelijk verstopte ik me in het huis van mijn moeder, maar mijn moeder wilde me niet langer houden. Dus ik overleefde verborgen. Toen besloot ik in 2007: ik moest scheiden. Ik ben daarom gescheiden maar vanaf daar was het de hel. Hij zocht me overal. Hij wilde me vermoorden en mijn keel doorsnijden. Ik dacht ook aan hertrouwen, maar uiteindelijk besloot ik: ik wilde alleen zijn met mijn kinderen. Ik wilde niet opnieuw trouwen. In 2009 verloor ik echter de voogdij over mijn kinderen omdat ik gezondheidsproblemen had en toen ik in het ziekenhuis lag, herstelde mijn ex-man mijn kinderen. Ik kon ze niet meer zien. Zelfs niet met hem praten. Ik heb de stem van mijn kinderen twee jaar niet gehoord. Ik huilde elke dag. “

Na twee jaar slaagt zij er echter in de band met haar kinderen te herstellen, maar lijdt opnieuw een zware klap, maar deze keer in Frankrijk. “In 2011 kreeg ik de voogdij over mijn kinderen terug en besloot ik de sluier te verwijderen. Ik vond een baan bij het ministerie van justitie. Toen, plotseling, zonder duidelijke reden, hebben ze me ontslagen. Waarom? Ze wilden me naar Martinique sturen. In Martinique? Ik had drie kinderen, hoe konden we me daarheen sturen? Dus ze hebben me ontslagen. Dus ging ik een tijdje terug naar salafist omdat Frankrijk me had geweigerd. Ik haatte haar, ik was boos, ik voelde me afgewezen. Langzaam ging ik echter terug naar milder advies, ik wilde de sluier niet meer, ik wilde geen radicalisme meer “.

Het keerpunt zijn echter de aanvallen van 13 november 2015. “Met de aanvallen op Bataclani n 2015 kreeg ik een psychologische schok. Ik was letterlijk geschokt door de foto’s, het bloed en de doden. Ik voelde meteen dat de terroristen salafisten waren. Dus ik dacht aan mijn ex-man omdat hij me dat altijd al jaren vertelde. ‘We moeten niet-gelovigen doden, we moeten degenen doden die geen moslims zijn.’ In feite is er in het salafisme een diepe haat tegen niet-moslims. Joden, christenen en Fransen worden gehaat door de namen van ongelovigen. Dus besloot ik uit protest twee foto’s op Facebook te plaatsen. Eén met de sluier en de volgende, zonder sluier. Ik schreef dat ik er spijt van had een salafist te zijn. Dat voordat ik onderdanig was en vandaag ben ik een vrije vrouw geworden. Mijn post zorgde voor veel opschudding in Frankrijk en daarom werd ik gecontacteerd door de uitgever Flammarion die me vroeg om mijn verhaal in een boek te schrijven.

In datzelfde jaar van bewustzijn, voelt Henda dat hij de weg moet wijzen voor andere vrouwen in dezelfde situatie. “In 2015 – zegt hij – heb ik de Libératrices- vereniging opgericht , een vereniging ter ondersteuning van vrouwelijke slachtoffers van misbruik: misbruikte, verkrachte, misbruikte vrouwen, met geweld getrouwd en gedwongen om een ​​sluier te dragen. Ik wilde hen helpen vrijheid te vinden en hen te begeleiden in een psychologische reconstructie en opnieuw de wereld van het werk te betreden. Ik heb veel getuigenissen ontvangen van vrouwen die hun sluiers wilden uitdoen maar bang waren voor vergelding, bedreigingen, druk. Libératrices heeft tientallen succesverhalen bekendgemaakt aan voormalige radicale islamisten, vrouwen maar ook mannen die na de sociale ineenstorting met succes opnieuw in de samenleving zijn geïntegreerd.

Het andere boek uitgegeven door Henda, Nooit meer gesluierd, nooit meer verkracht, verwijst in plaats daarvan naar de Ramadan-zaak na de verkrachting die ze leed in 2012. In het boek vertelt Henda over de hel van vandaag, wat ze ervaart sinds 20 oktober 2017, de dag waarop ze besloot de naam van haar aanvaller te geven in naar aanleiding van de Weinstein-zaak en de #metoo-beweging door een verkrachtingsklacht in te dienen tegen Tariq Ramadan, de beroemde moslimpredikant. Ramadan is de vertegenwoordiger en woordvoerder van de Moslim Broederschap-organisatie, een organisatie die tot terrorist is verklaard in Egypte en verschillende moslimlanden, opgericht door de grootvader van Tariq Ramadan, Hassan Al Banna. Sindsdien is Henda Ayari regelmatig het doelwit van bedreigingen, druk, intimiderende campagnes, gevolgd op straat, beledigd via de telefoon, via e-mail en sociale media.

“De ergste bedreigingen die ik heb ontvangen sinds ik een klacht tegen Tariq Ramadan heb ingediend. Ik had mijn leven vernietigd. Dus in mijn boek heb ik het nooit genoemd, ook al waren er journalisten die begrepen waarover ik het had. Toen, op 20 oktober 2017, in een ander geval, besloot ik actie te ondernemen: ik schreef op Twitter en Facebook dat ook ik het slachtoffer was geweest van geweld en dat mijn aanvaller Tariq Ramadan heette. Van daaruit regenden doodsbedreigingen, beledigingen op mij en een poging werd gedaan om mijn imago te vervuilen. De entourage van Ramadan is zeer krachtig en vandaag voel ik me niet veilig op de weg. Ze vertelden me dat ik een spion uit Israël ben, een Arabier in dienst van de zionisten die modder op moslims gooit, soms vreemden beledigen me op straat, ik ontvang anonieme oproepen, berichten over intimiderende sociale netwerken. Maar ik heb het gevoel dat ik door moet gaan met vechten. Vandaag is het proces tegen Ramadan nog niet begonnen. Het begon niet omdat er elke keer een nieuwe beschuldiging is. Beschuldigingen van vrouwen die ook in angst leven. Ik heb heel moeilijke dingen meegemaakt in mijn leven en wil andere vrouwen helpen om zich te ontdoen van onderdrukking en angst. Islamisten gebruiken onze religie voor politieke belangen. De sluier is een instrument, het vaandel van de islamisten. Vrouwen dwingen de sluier te dragen, betekent deze obscurantistische ideologie beschermen en verspreiden. De sluier is geen verplichting voor vrouwen in de islam. Een vrouw kan zelfs zonder sluier moslim zijn. Radicaal islamisme is vandaag een nieuw fascisme. We moeten deze ideologie bestrijden en de rechten van vrouwen verdedigen die er zich niet van bewust zijn “. Vandaag is het proces tegen Ramadan nog niet begonnen. Het begon niet omdat er elke keer een nieuwe beschuldiging is. Beschuldigingen van vrouwen die ook in angst leven. Ik heb heel moeilijke dingen meegemaakt in mijn leven en wil andere vrouwen helpen om zich te ontdoen van onderdrukking en angst. Islamisten gebruiken onze religie voor politieke belangen. De sluier is een instrument, het vaandel van de islamisten. Vrouwen dwingen de sluier te dragen, betekent deze obscurantistische ideologie beschermen en verspreiden. De sluier is geen verplichting voor vrouwen in de islam. Een vrouw kan zelfs zonder sluier moslim zijn. Radicaal islamisme is vandaag een nieuw fascisme. We moeten deze ideologie bestrijden en de rechten van vrouwen verdedigen die er zich niet van bewust zijn “. Vandaag is het proces tegen Ramadan nog niet begonnen. Het begon niet omdat er elke keer een nieuwe beschuldiging is. Beschuldigingen van vrouwen die ook in angst leven. Ik heb heel moeilijke dingen meegemaakt in mijn leven en wil andere vrouwen helpen om zich te ontdoen van onderdrukking en angst. Islamisten gebruiken onze religie voor politieke belangen. De sluier is een instrument, het vaandel van de islamisten. Vrouwen dwingen de sluier te dragen, betekent deze obscurantistische ideologie beschermen en verspreiden. De sluier is geen verplichting voor vrouwen in de islam. Een vrouw kan zelfs zonder sluier moslim zijn. Radicaal islamisme is vandaag een nieuw fascisme. We moeten deze ideologie bestrijden en de rechten van vrouwen verdedigen die er zich niet van bewust zijn “. Beschuldigingen van vrouwen die ook in angst leven. Ik heb heel moeilijke dingen meegemaakt in mijn leven en wil andere vrouwen helpen om zich te ontdoen van onderdrukking en angst. Islamisten gebruiken onze religie voor politieke belangen. De sluier is een instrument, het vaandel van de islamisten. Vrouwen dwingen de sluier te dragen, betekent deze obscurantistische ideologie beschermen en verspreiden. De sluier is geen verplichting voor vrouwen in de islam. Een vrouw kan zelfs zonder sluier moslim zijn. Radicaal islamisme is vandaag een nieuw fascisme. We moeten deze ideologie bestrijden en de rechten van vrouwen verdedigen die er zich niet van bewust zijn “. Beschuldigingen van vrouwen die ook in angst leven. Ik heb heel moeilijke dingen meegemaakt in mijn leven en wil andere vrouwen helpen om zich te ontdoen van onderdrukking en angst. Islamisten gebruiken onze religie voor politieke belangen. De sluier is een instrument, het vaandel van de islamisten. Vrouwen dwingen de sluier te dragen, betekent deze obscurantistische ideologie beschermen en verspreiden. De sluier is geen verplichting voor vrouwen in de islam. Een vrouw kan zelfs zonder sluier moslim zijn. Radicaal islamisme is vandaag een nieuw fascisme. We moeten deze ideologie bestrijden en de rechten van vrouwen verdedigen die er zich niet van bewust zijn “. De sluier is een instrument, het vaandel van de islamisten. Vrouwen dwingen de sluier te dragen, betekent deze obscurantistische ideologie beschermen en verspreiden. De sluier is geen verplichting voor vrouwen in de islam. Een vrouw kan zelfs zonder sluier moslim zijn. Radicaal islamisme is vandaag een nieuw fascisme. We moeten deze ideologie bestrijden en de rechten van vrouwen verdedigen die er zich niet van bewust zijn “. De sluier is een instrument, het vaandel van de islamisten. Vrouwen dwingen de sluier te dragen, betekent deze obscurantistische ideologie beschermen en verspreiden. De sluier is geen verplichting voor vrouwen in de islam. Een vrouw kan zelfs zonder sluier moslim zijn. Radicaal islamisme is vandaag een nieuw fascisme. We moeten deze ideologie bestrijden en de rechten van vrouwen verdedigen die er zich niet van bewust zijn “.

Ik groet Henda die bij het verlaten van het hotel rondkijkt met die gebruikelijke omzichtigheid en dan snel in een taxi glijdt. De prijs van zijn spaarstrijd wordt vrijheid genoemd. Maar het is nog steeds een te hoge prijs om te betalen voor veel moslimvrouwen.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.