Connect with us

Economie

De oorlog tegen contant geld gaat een nieuwe fase in

Published

on

geld

Met zoveel nieuws over Oekraïne, inflatie, enorme overheidsuitgaven en exploderende tekorten, is het gemakkelijk om de voortdurende oorlog tegen contant geld over het hoofd te zien. Dat kan uitdraaien op een dure fout, want het heeft ernstige gevolgen, niet alleen voor uw geld, maar ook voor uw privacy en persoonlijke vrijheid.

De oorlog tegen contant geld is een wereldwijde inspanning die op vele fronten wordt gevoerd. Wij zijn van mening dat de oorlog tegen contant geld (“war on cash”) gevaarlijk is in termen van afgenomen privacy en het risico van inbeslagname van bezit door de overheid.

Overheden gebruiken het witwassen van geld, drugshandel en terrorisme altijd als excuses om eerlijke burgers in de gaten te houden en hen de mogelijkheid te ontnemen om geldalternatieven te gebruiken, zoals fysiek geld, goud en tegenwoordig cryptocurrencies. De èchte last van de oorlog tegen contant geld ligt bij eerlijke burgers die kwetsbaar zijn voor vermogensconfiscatie door negatieve rentetarieven, verlies van privacy, bevriezing van rekeningen en limieten voor geldopnames of -overdrachten.

De vijanden van contant geld promoten de eenvoud en het gemak van digitale betalingen. Het valt natuurlijk niet te ontkennen dat digitale betalingen zeker handig zijn. We gebruiken ze zelf in de vorm van creditcards en betaalpassen, bankoverschrijvingen, automatische betalingen en factuurbetalingen. Wij weten zeker dat de meeste mensen dat ook doen.

Maar de zekerste manier om iemand in zelfgenoegzaamheid in slaap te wiegen, is door een “gemak” te bieden dat al snel een gewoonte wordt en waar je niet meer zonder kunt. De factor gemak komt steeds vaker voor en consumenten stappen over van contant geld naar digitale betalingen, net zoals zo’n eeuw geleden van gouden en zilveren munten naar papiergeld.

Uit een onderzoek bleek dat meer dan een derde van de Amerikanen en Europeanen geen enkel probleem zou hebben om contant geld op te geven en volledig digitaal te gaan. Concreet toonde het onderzoek aan dat 34% van de Europeanen en 38% van de ondervraagde Amerikanen liever zonder contant geld door het leven zouden gaan.

De politieke redenering voor een “Europese” oorlog tegen contant geld is gebaseerd op een ideologische denkwijze die identiek is aan wat aan de andere kant van de Atlantische Oceaan wordt gehoord. Het verschil is echter de populariteit van het gebruik van contant geld, die ook binnen Europa van land tot land verschilt.
Terwijl de Scandinaviërs grotendeels een geldloze samenleving zijn geworden, geven andere landen nog steeds de voorkeur aan bankbiljetten en munten. Recente onderzoeken tonen aan dat meer dan 70% van de Duitse bevolking tégen verdere beperkingen op contant geld is. De Nationale Bank van Zwitserland heeft aangekondigd dat het het voorbeeld van andere landen niet zal volgen om het biljet van 1000 Zwitserse frank geleidelijk af te schaffen (in termen van wisselkoerswaarde).

De houding van mensen ten opzichte van contant geld lijkt af te hangen van cultuur en geschiedenis. Duitsers hebben bijvoorbeeld de afgelopen 100 jaar te maken gehad met minstens vier monetaire hervormingen. De grote hyperinflatie in de jaren twintig kan een blijvende aanwezigheid hebben in het Duitse publieke bewustzijn. De Zwitsers hebben echter nooit dezelfde monetaire instabiliteit ervaren als de Duitsers. Een over het algemeen achterdochtige houding ten opzichte van de regeringsmacht heeft de Zwitsers ertoe gebracht een conservatieve houding aan te nemen ten aanzien van contant geld.

Aan de andere kant hebben Denemarken en Zweden wetgeving aangenomen om het gebruik van contant geld geleidelijk af te schaffen. De grootste Scandinavische banken zijn onlangs gestopt met het opnemen van contant geld in de meeste filialen. Bovendien heeft de Scandinavische financiële sector actief regelgeving aangemoedigd om het gebruik van contant geld bij dagelijkse transacties te beperken in naam van misdaadbestrijding en bescherming van het milieu. De Deense wet staat ook individuele leveranciers van goederen en diensten toe om klanten af te wijzen die niet elektronisch kunnen betalen.

In werkelijkheid is de zogenaamde “cashless society” slechts een paard van Troje voor een systeem waarin alle financiële rijkdom elektronisch is en digitaal wordt weergegeven in de administratie van overheden, een klein aantal megabanken en vermogensbeheerders. Als dat eenmaal is bereikt, zal het voor de staatsmacht gemakkelijk zijn om bezit in beslag te nemen en te bevriezen, of deze te onderwerpen aan constant toezicht, belastingen en andere vormen van digitale confiscatie zoals negatieve rentetarieven.

Dat kunnen ze niet doen zolang u naar uw bank kunt gaan en uw geld kunt opnemen. Daar zit voor de overheid het knelpunt. Met andere woorden, het is veel gemakkelijker voor hen om uw geld te beheersen als ze u eerst in een digitale veestal drijven. Dat is hun ware doel en alle andere redenen zijn slechts een rookgordijn.
Maar dat vertellen ze u niet.

De heersende elites weten dat ze hun impopulaire agenda’s in normale tijden niet kunnen invoeren. De mondiale elites en deep state-actoren hebben altijd een waslijst aan programma’s en voorschriften waarvan ze niet kunnen wachten om die in praktijk te brengen. Ze weten dat de meeste hiervan zeer impopulair zijn en dat ze er nooit mee weg zouden komen ze in gewone tijden in te voeren. Maar wanneer een crisis toeslaat zijn burgers wanhopig op zoek naar snelle actie en snelle oplossingen. De elites brengen hun reddingspakketten naar voren, maar gebruiken deze vervolgens als Trojaanse paarden om hun verlanglijstjes naar binnen te sluipen. Dat is wat we vandaag de dag ook weer zien.

De Amerikaanse Patriot Act die na 9/11 werd aangenomen, is een goed voorbeeld. Natuurlijk waren er enkele contraterroristische maatregelen nodig. Maar de Schatkist had een al lang bestaande wensenlijst met betrekking tot het melden van contante transacties en het beperken van het vermogen van burgers om contant geld te krijgen. Ze stopten dat verlanglijstje in de Patriot Act en sindsdien leven Amerikanen met de resultaten, ook al is 9/11 lang geleden.

In de wereld van na 9/11 zijn de beperkingen op contant geld exponentieel toegenomen. Hoewel wetgeving om terroristische financiële netwerken te verstoren misschien goed bedoeld is, hebben de maatregelen onmiskenbaar een negatief effect gehad op het vermogen van mensen om contant geld te gebruiken. De ministers van Financiën van de EU hebben al vroegtijdig de Europese Commissie opgeroepen om in de hele Unie te onderzoeken of er passende beperkingen moeten gelden voor contante betalingen die bepaalde drempels overschrijden. De Europese Centrale Bank had eerder aangekondigd dat het 500 euro biljet vanaf 27 april 2019 niet meer in omloop wordt gebracht.

Contant geld voorkomt dat centrale banken negatieve rentetarieven opleggen, want als ze dat zouden doen, zouden mensen hun geld uit het banksysteem halen (wat met de massale sluiting van geldautomaten en bankkantoren steeds moeilijker wordt). Als burgers hun geld in een matras stoppen, verdienen ze er niets aan… dat is waar, maar ze verliezen er in ieder geval niets mee. Zodra al het geld digitaal is, heeft u niet meer de mogelijkheid om uw geld op te nemen en negatieve tarieven te vermijden. En een geldloze samenleving stelt centrale banken in staat om op elk niveau negatieve rentetarieven in te voeren. Als een tarief van -1% niet werkt, zal misschien -5% dat wel doen. Als -5% het niet redt, zal -10% het misschien wel doen. In feite zou er geen limiet zijn aan hoe laag de negatieve rente zou kunnen gaan.

In een systeem waarin al het geld elektronisch is, kunnen bail-ins, kapitaalheffingen en beslagleggingen worden opgelegd aan bankklanten zonder hun toestemming. Een dergelijk beleid zou het vermogen van valuta om als waardeopslagmiddel te fungeren, vernietigen. Een andere door politici (en het publiek) verdedigde misvatting is het idee dat contant geld voornamelijk wordt gebruikt om illegale activiteiten te verdoezelen. Deskundigen hebben aangetoond dat witwasacties overwegend cashloos worden uitgevoerd – via lege vennootschappen die zich in verschillende rechtsgebieden bevinden. Kleptocratische regeringen vinden dat trouwens prima…..

U zit bij een cashloze samenleving vast in een digitale gevangenis zonder uitgang.

Maar wat dan als we ons geld nou eens verplaatsen naar cryptocurrencies zoals bitcoin?

Laten we eerst vaststellen dat regeringen een monopolie hebben op het scheppen van geld, en dat ze dat monopolie niet overgeven aan digitale valuta zoals Bitcoin. Libertarische aanhangers van crypto’s vieren hun gedecentraliseerde aard en gebrek aan controle door de overheid. Toch is hun geloof in de duurzaamheid van krachtige systemen buiten de controle van de overheid naïef. Blockchain bestaat niet in de ether (ondanks de naam van één cryptocurrency), en het bevindt zich niet op Mars. Blockchain is afhankelijk van kritieke infrastructuur, waaronder servers, telecommunicatienetwerken, het banksysteem en het elektriciteitsnet, diensten die allemaal onder controle van de overheid staan. Dat is ook een werkelijkheid waarmee rekening gehouden moet worden.

Het goede nieuws is dat contant geld in veel landen nog steeds een dominante vorm van betalen is. Het probleem is dat naarmate digitale betalingen toenemen en het gebruik van contant geld afneemt, er een “omslagpunt” wordt bereikt waarop het plotseling geen zin meer heeft om cash te blijven gebruiken vanwege de kosten en de logistiek die ermee gemoeid zijn. Zodra het gebruik van contant geld tot een bepaald punt gedaald is gaan schaalvoordelen verloren en kan het gebruik bijna van de ene op de andere dag tot nul worden teruggebracht. Weet u nog hoe muziek-cd’s plotseling verdwenen toen mp3- en streamingdiensten populair werden?

Zo snel kan contant geld ook verdwijnen. Als de oorlog tegen contant geld eenmaal zo’n vaart krijgt, is het praktisch onmogelijk om het te stoppen. Naast het verlies van privacy vloeien andere gevaren van de geldloze samenleving voort uit het feit dat digitaal geld, overgedragen via creditcards of pinpassen of andere elektronische betalingssystemen, volledig afhankelijk is van het elektriciteitsnet.

Als het elektriciteitsnet uitvalt door stormen, ongevallen, sabotage of cyberaanvallen, komt onze digitale economie volledig tot stilstand. De beste manier om uzelf enigszins te beschermen is volgens ons om een deel van uw vermogen buiten het banksysteem te houden. Papiergeld (zolang het nog kan) en fysieke gouden of zilveren munten. Vooral de gouden en zilveren munten zullen in elk land van de wereld hun waarde behouden. Zorg er dan wel voor dat u het op een veilige plaats bewaart en niet bij een bank, omdat het dan alsnog kan worden geconfisceerd.

De meeste mensen die over de geldloze samenleving schrijven, benadrukken het gevaar dat de overheid bankdeposito’s in beslag neemt, internationale overschrijvingen verbiedt of negatieve rentetarieven oplegt. Dat is allemaal waar. Maar wat ons echt bang maakt, is niet alleen de mogelijkheid dat de overheid onze bankrekeningen kan controleren, maar dan zelfs elke afzonderlijke euro.
Zou u een regering die bevoegdheid toevertrouwen? Natuurlijk niet. Daarom is het tijd om na te denken over de onvermijdelijke dag waarop u geen andere optie meer hebt.

We zijn niet paranoïde of fanatieke “preppers”. We willen u alleen wijzen op de geldloze samenleving… die er sneller is dan u denkt.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Spanje Toegang tot contant geld, een universeel recht INDIGNATIE

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Economie

Lagarde is de moeder van inflatie

Published

on

lagarde

Lagarde De Europese Centrale Bank heeft gespeculeerd. In plaats van de ongebreidelde inflatie in een vroeg stadium te bestrijden, bleef de ECB de markten zelfs na het uitbreken van de oorlog overspoelen met nieuw geld. Het totale vermogen bereikte deze week een nieuw record. De president van de ECB stelt renteverhogingen uit en maakt het probleem week na week erger. Wie houdt ze eindelijk tegen?.

Nu is dat 8,8 biljoen euro dankzij Lagarde. Het balanstotaal van de Europese Centrale Bank (ECB) bereikte eind mei dit adembenemende historische record. Hoewel de inflatie in Europa woedt, overspoelt de Europese Centrale Bank de markten nog steeds met nieuw geld. Sinds het begin van het jaar is daar 250 miljard euro bijgekomen. De oorlog in Oekraïne heeft de inflatieproblemen in Europa al dramatisch verergerd.

ECB-president Christine Lagarde is verantwoordelijk voor de grootste geldcreatie in de geschiedenis van de EU.

lagardeMaandenlang heeft ze bruusk waarschuwingen en oproepen gladgestreken om eindelijk een einde te maken aan het buitensporige gelddrukken. Inflatie is slechts een tijdelijk fenomeen, speciale factoren zoals de pandemie of supply chain-problemen zijn de schuld, alles zal snel normaliseren. Toen werd gezegd dat de oorlog de inflatie in de eerste plaats gevaarlijk had gemaakt. De inflatie bereikte in januari voor het uitbreken van de oorlog al het hoogste niveau in decennia.

Sinds haar aantreden eind 2019 voert Lagarde in financiële kringen een buitengewoon agressief beleid om geld te verhogen.

Eind 2019 had de ECB een balanstotaal van 4,7 biljoen euro. Nu, twee en een half jaar later, heeft het de ongelooflijke 8,8 biljoen bereikt. Dat betekent: onder Lagarde creëert de ECB elke maand 137 miljard euro aan nieuw geld en elke dag nog eens 4,6 miljard euro. Een beurshandelaar in Frankfurt merkt op: “Geen wonder dat al dat geld nu snel in waarde daalt en stijgt.”

De geldstroom van Lagarde moet het voor Frankrijk en de Zuid-Europese landen gemakkelijk maken om de hoge schuld te herfinancieren en de gevolgen van de pandemie te verzachten.

Tegelijkertijd heeft het echter de aandelen- en vastgoedmarkten tot een speculatieve boom gedreven, maar vooral heeft het een enorme inflatie veroorzaakt. In april stegen de consumentenprijzen in Duitsland en Europa met elk 7,4 procent. Dit betekent dat de inflatie in het Europese muntgebied hoger is dan ooit tevoren en dat de inflatie in Duitsland het hoogste punt in veertig jaar heeft bereikt.

De snel stijgende prijzen belasten niet alleen miljoenen consumenten, vooral die met lage inkomens.

Tegelijkertijd worden Duitse spaarders abrupt onteigend omdat inflatie snel opeet wat ze hebben gespaard. Lagarde daarentegen lijkt de belangen van de eurolanden met een overmatige schuldenlast voor ogen te hebben. Omdat de devaluatie voor hen een zegen is. Een massale herverdeling van spaarders naar de staten is begonnen, economen noemen het effect “inflatiebelasting”.
Terwijl de protesten tegen het inflatiebeleid van de ECB steeds luider worden, heeft Lagarde er eindelijk mee ingestemd om van koers te veranderen – zij het in slow motion. Allereerst maakt ze pas bekend dat de extra geldschepping in de zomer wordt afgebouwd. Een einde aan de netto-aankopen van effecten wordt ‘heel vroeg’ in het derde kwartaal verwacht, schrijft de ECB-president in een blog op de website van de centrale bank.

En: “Op basis van de huidige vooruitzichten zullen we waarschijnlijk tegen het einde van het derde kwartaal een einde kunnen maken aan de negatieve rentetarieven.” , waaronder mogelijk het einde van de activa-aankopen en een initiële renteverhoging. Dit is precies waar veel experts op het gebied van inflatiebestrijding om hadden gevraagd.

Voor veel analisten is de ommekeer te voorlopig en toch te laat.

“Ze heeft vier biljoen euro nieuw geld op de markt gegooid en vraagt ​​zich nu af wat de inflatie is”, zei een CDU-lid van de Bondsdag.

Een brede kring van bedrijven, banken, vakbonden, politici, verenigingen en wetenschappers beschuldigt de centrale bank al maanden van inactiviteit. Volgens de spaarbanken hadden de valutawaakhonden zelf maandenlang de inflatie aangewakkerd. Daarmee schendt de ECB haar centrale mandaat om prijsstabiliteit te waarborgen. Het wekt met name wrevel dat de belangrijkste rentetarieven tot op de dag van vandaag negatief zijn gebleven.

 De depositorente van de centrale bank, die geldt voor bankdeposito’s bij de centrale bank, is momenteel min 0,5 procent. De basis-herfinancieringsrente, die lange tijd werd beschouwd als de belangrijkste rente, maar de laatste jaren werd overschaduwd door de depositorente, bevindt zich op de nullijn.

Terwijl de Fed in de VS eerder en resoluut de monetaire beleidsommekeer in gang zette, speelt Lagarde om tijd.

De EVP, de grootste fractie in het Europees Parlement, waarschuwt Lagarde al maanden dat burgers het vertrouwen in het monetaire beleid zullen verliezen als de hoge inflatie hen “maand na maand van geldelijke waarde berooft”. Het effect van de inflatiebelasting is politiek explosief omdat miljoenen burgers hier koeltjes zouden worden onteigend zonder democratische legitimiteit. In Duitsland zijn er steeds meer stemmen die Lagarde beschuldigen van eenzijdige politiek van belang. Het demonstratieve ontslag van de Bundesbank-president en inflatiecriticus Jens Weidmann is een baken.

Om interne kritiek te voorkomen, legde Lagarde in april een intern spreekverbod van de ECB op de communicatie op.

Kritiek van individuele valutawaakhonden op rentebesluiten moet worden voorkomen, zodat de geloofwaardigheid van de ECB niet wordt geschaad. Maar dat maakte critici nog meer woedend over de koppigheid van de president. Uw kritiek op cryptocurrencies wordt ook gezien als een verkeerde inschatting en een signaal van zwakte. Lagarde zei op de Nederlandse televisie: “Mijn zeer nuchtere beoordeling is dat cryptocurrencies niets waard zijn, dat ze op niets zijn gebaseerd, dat er geen onderliggende waarde is die als een anker van veiligheid fungeert.”

rypto-valuta’s zijn in feite een indicatie van de groeiende wantrouwen jegens veel beleggers in conventionele valuta, die om politieke redenen kan oplopen. Bovendien slaagde de ECB er onder Lagarde niet in om om eindelijk de aangekondigde digitale euro te realiseren. Lagarde countert droog: “De dag dat we de digitale munt van de centrale bank, een digitale euro, vrijgeven, garandeer ik dat de centrale bank erachter zal staan.” Maar hoe aantrekkelijk is een digitale euro die net zo snel opblaast als die Analoge euro momenteel?

 

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Economie

Dit is misschien een goed moment om na te denken over een cryptoverzekering

Published

on

verzekering

Terwijl crypto crasht, is de toestand van cryptocurrency en verzekering vaag.

Cryptoverzekering De crypto-industrie stort in. Bitcoin-prijzen zijn op hun laagste sinds 2020 ; één platform heeft gebruikers uitgesloten van het opnemen van geld, en veel van de grootste cryptobedrijven, waaronder Coinbase en BlockFi , hebben ontslagen aangekondigd. Deze verstoring weerspiegelt de economische onrust die door de bredere markt kabbelt, maar dient ook als een duidelijke waarschuwing voor gewone mensen dat, over het algemeen gesproken, crypto de ene dag waardevol kan zijn en de volgende waardeloos.

Hoewel de bedrijven die mensen gebruiken om crypto te kopen en op te slaan in sommige opzichten vergelijkbaar zijn met banken, hebben deze platforms niet de depositoverzekering die bank- of beleggingsrekeningen hebben. Als de bedrijven die deze platforms exploiteren zouden falen, is er geen garantie dat mensen de waarde van hun crypto kunnen terugkrijgen . Dit gebrek aan bescherming weerspiegelt het feit dat regelgevers de crypto-industrie nog steeds inhalen. Het dient ook als een herinnering dat hoewel cryptoplatforms misschien veilig lijken – sommige zijn beursgenoteerde bedrijven – ze opereren in een sector die bijna geen regels en weinig vangnetten heeft. Zelfs UST, een ‘stablecoin’-cryptocurrency die de waarde van de Amerikaanse dollar zou moeten volgen, crashte vorige maand, waardoor het equivalent vantientallen miljarden dollars .

“Mijn slaap was ernstig verstoord, ik verloor 4 kilogram gewicht in een paar dagen, ik was in een extreem depressieve toestand”, vertelde Yuri Popovich, een in Kiev gevestigde webdesigner die het spaargeld van zijn gezin tijdens de oorlog in Oekraïne naar UST overboekte. Hercoderen. “Helaas is er in ons land geen wetgeving die dergelijke soorten verliezen dekt.”

Hoewel beleggen in crypto om vele redenen over de hele wereld ongelooflijk riskant blijft, genieten reguliere Amerikaanse bankrekeningen enige bescherming die wordt geboden door de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). De FDIC, opgericht tijdens de Grote Depressie om het vertrouwen in het financiële systeem te vergroten , is ontworpen om te garanderen dat rekeninghouders ten minste een deel van hun geld terugkrijgen in het geval dat een bank instort . Banken financieren de FDIC, die op zijn beurt bankrekeningen tot $ 250.000 verzekert.

Aangezien cryptoplatforms technisch gezien geen banken zijn en niet betalen in het FDIC-systeem, hebben individuele crypto-accounts deze vorm van bescherming niet . Ondertussen worden crypto-investeringsrekeningen over het algemeen niet ondersteund door de Securities Investor Protection Corporation, die rekeningen verzekert die worden beheerd door beursvennootschappen, zoals Fidelity of Vanguard , tot $ 500.000 als het bedrijf faalt.

“De meeste mensen kopen cryptocurrency om te speculeren, toch? Ze beschouwen het als een belegbaar actief’, zegt Lee Reiners, uitvoerend directeur van het Global Financial Market Center van Duke Law School. ‘Als je Apple-aandelen koopt, is er ook echt geen verzekering. Het concept van verzekeren is nu niet echt van toepassing.”

Het risicovolle karakter van crypto is een groter onderwerp van discussie geworden, aangezien verschillende cryptobedrijven tekenen van hapering vertonen. Coinbase, een van ’s werelds meest populaire crypto-uitwisselingen, zei vorige maand in een winstrapport dat gebruikers theoretisch de toegang tot hun crypto zouden kunnen verliezen als het bedrijf failliet zou gaan. (Coinbase probeerde later de waarschuwing in een blogpost terug te draaien en zei dat er “nooit een situatie is waarin klantengelden kunnen worden verward met bedrijfsactiva.”)

Het is de laatste tijd alleen maar erger geworden voor de crypto-industrie. In de nasleep van de UST-crash onderzoekt de Securities and Exchange Commission naar verluidt of het bedrijf achter de munt, Terraform Labs, de effectenwet heeft overtreden . En vorige week weerhield Celsius Network, een cryptoplatform dat geen echte bank is, maar beweert hoogrentende cryptovaluta-leningen aan te bieden, zijn gebruikers plotseling om zich terug te trekken van het platform; effectentoezichthouders in verschillende staten onderzoeken nu dat besluit. Downtime kan extreem kostbaar zijn voor crypto-investeerders, aangezien de waarde van een enkele munt binnen een paar uur met honderden of duizenden dollars kan schommelen. Te midden van alle verstoringen ligt de prijs van bitcoin rond de $ 20.000 , een scherpe daling ten opzichte van het hoogste punt in november van bijna $ 70.000.

“Op dit moment is er geen gemakkelijke manier voor klanten om de aard en omvang van hun blootstelling aan het faillissement van een crypto-handelsplatform te bepalen”, vertelde Dan Awrey, een Cornell-professor in de rechten, aan Barron’s vorige maand. “Klanten moeten ervan uitgaan dat het faillissement van een platform hen zou blootstellen aan aanzienlijke vertragingen in het herstel, waarna ze misschien maar een paar cent van de dollar terugkrijgen.”

Maar er zijn ook andere risico’s. Een crypto-portemonnee kan worden gehackt en als iemand eenmaal heeft gestolen wat erin zit, kan die crypto ongelooflijk moeilijk te herstellen zijn . Sommige mensen proberen dit risico te vermijden door hun cryptovaluta te beschermen met zogenaamde ” cold storage “, wat neerkomt op het opslaan van de sleutels die mensen gebruiken om toegang te krijgen tot hun cryptovaluta op een harde schijf die niet is verbonden met internet. Deze methode brengt dezelfde risico’s met zich mee als elk ander fysiek eigendom, en die risico’s zijn zelfs nog groter voor bedrijven die veel cryptovaluta van andere mensen in koude opslag opslaan, en voor cryptomining-activiteiten die nieuwe cryptocurrency produceren met behulp van magazijnen vol krachtige computers .

“Je hebt aardbevingen, overstromingen, brand, bliksem, wind, hagel”, zegt Ben Davis, teamleider bij Superscript, een verzekeringsprogramma dat cryptovaluta dekt en is geregistreerd als makelaar op Lloyd’s Insurance Marketplace. “Als je veel zeer dure apparatuur op één plek hebt, wil je dat deze verzekerd is.”

Terwijl sommige conventionele verzekeringsaanbieders langzaam opwarmen om crypto te dekken , is er ook een opkomende lichting startups die zich specifiek richten op cryptoverzekeringen. Deze omvatten bedrijven zoals InsurAce, dat verliezen dekt die het gevolg zijn van crypto-hacks, en Coincover, dat NFT-verzekeringen aanbiedt , naast verschillende andere op crypto gerichte producten die bij een verzekering worden geleverd .

Sommige mensen dienen al claims in voor crypto-verliezen. Een rechter in Ohio oordeelde in 2018 dat bitcoin gestolen van het online account van één man legaal eigendom was – geen geld – en daarom zou moeten worden gedekt door de verzekering van de huiseigenaar van de man voor zijn volledige waarde, die op dat moment $ 16.000 was. Na een explosie in een onderstation dat vorige maand werd gebruikt door een bitcoin-mijnwerker in de staat New York, zei een bedrijf dat werd getroffen, samen met de crypto-mijnwerker, Blockfusion, dat ze een claim zouden indienen voor de verloren inkomsten.

Meer recentelijk zegt Dan Thomson van InsurAce dat het bedrijf meer dan $ 11 miljoen heeft uitbetaald aan mensen die een “depegging” -verzekering hebben gekocht voor hun UST, de stablecoin die is ontworpen door Terraform Labs (depegging vindt plaats wanneer de waarde van een cryptocurrency niet langer overeenkomt met de fiat-valuta, of een ander type asset, dat is ontworpen om te volgen). Het bedrijf vergoedde ook een aantal van zijn klanten nadat hackers in april een cryptoplatform met de naam Elephant Money hadden aangevallen .

Hoewel verzekeringen een iets groter deel van de crypto-industrie aan het worden zijn, is de dekking nog steeds een lappendeken. En zelfs als een cryptoplatform wel een verzekering afsluit, is er geen garantie dat individuele cryptohouders die het platform van dat bedrijf gebruiken volledig beschermd zijn. Coinbase zegt bijvoorbeeld dat hoewel bepaalde beveiligingsgebeurtenissen worden beschermd door zijn verzekering, zelfs als het bedrijf probeert mensen gezond te maken, het plan mogelijk niet het geheel van iemands verliezen dekt. Over het algemeen blijft de meeste activiteit in de wereld van crypto onverzekerd.

“Het is heel, heel, heel klein”, zegt Eyhab Aejaz, de mede-oprichter en CEO van Breach Insurance, een verzekeringsmaatschappij die zich richt op crypto. “Er is gewoon niet genoeg verzekeringscapaciteit op de markt om zelfs maar een klein deel van de totale blootstelling te garanderen.”

Dit benadrukt een groot probleem als het gaat om het reguleren van crypto: er is geen sterke consensus over wat crypto is. Is het internetgeld, eigendom, oplichting, een digitaal bezit, een beveiliging, een redelijke investering? En omdat er geen overeenstemming is over wat crypto is, is het moeilijk om een ​​goede benadering te bedenken om de waarde ervan te verzekeren – of om erachter te komen of het überhaupt moet worden beschermd.

Regelgevers onderzoeken nog steeds hoe ze crypto kunnen benaderen. De SEC heeft betoogd dat ten minste sommige cryptoproducten effecten zijn, en eerder dit jaar gaf president Joe Biden federale agentschappen de opdracht om nieuwe regels voor de industrie op te stellen. Een tweeledige rekening van Sens. Kirstin Gillibrand (D-NY) en Cynthia Lummis (R-WY) heeft tot doel de toegang van klanten tot hun cryptocurrency te beschermen in het geval dat de crypto-uitwisseling die ze gebruiken failliet gaat, naast andere voorstellen voor het reguleren van de industrie . Ten minste één wetgever, Rep. Josh Gottheimer, heeft voorgesteld dat de overheid de FDIC-dekking uitbreidt tot bepaalde soorten stablecoin-cryptocurrencies, zolang deze worden geleverd door instellingen die de overheid kwalificeert. De FDIC, de Federal Reserve en het Office of the Comptroller of the Currency hebben soortgelijke plannen voorgesteld . Toch vindt niet iedereen dat een geweldig idee of zinvol voor elk type crypto.

“Als crypto een volledig speculatieve investering is, dan denk ik dat het onverstandig is om de depositoverzekering en de overheid achter die crypto-activa te plaatsen”, zegt Hilary Allen, een professor in de rechten aan de American University. “Beleggers moeten begrijpen dat ze geen geld op een bank zetten. Wat ze doen is gokken.”

De toenemende inspanning om de crypto-industrie te reguleren zal waarschijnlijk niet snel voorbij zijn. Ondertussen zorgt alle chaos op de cryptomarkt ervoor dat meer mensen nadenken over het lot van hun geld. Dat is misschien geen goed nieuws voor crypto-investeerders, maar het is zeker goed nieuws als je in de snelgroeiende cryptoverzekeringsbusiness zit.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Economie

Crisis aandelen- en obligatiemarkten: ECB komt bijeen voor crisisvergadering

Published

on

ecb

De ECB heeft een buitengewone vergadering bijeengeroepen met het oog op de aanhoudende uitverkoop op de obligatiemarkten. Volgens ingewijden maakt de centrale bank zich vooral zorgen over de Italiaanse risicopremie.

De monetaire politici van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben verrassend genoeg een buitengewone raadsvergadering bijeengeroepen met het oog op de onrust op de financiële markten. “De Raad van Bestuur zal woensdag een ad-hocvergadering houden om de huidige marktomstandigheden te bespreken”, zei een woordvoerder van de centrale bank woensdagochtend. Volgens verschillende ingewijden loopt de vergadering al sinds 11.00 uur. Het is echter nog niet duidelijk of er daarna een bericht wordt gepubliceerd.

Hoewel de ECB geen informatie op de agenda heeft gegeven, heeft het nieuws nu al impact op de financiële markten. Volgens de aankondiging is de euro met 0,7 procent gestegen tot 1.049 Amerikaanse dollar. De Dax steeg met maar liefst 1,3 procent tot 13.481 punten. Daarentegen daalde het rendement op tienjarige Italiaanse staatsobligaties met bijna 30 basispunten tot 3,87 procent.

Vorige week kondigde de ECB tijdens haar meest recente vergadering een reeks renteverhogingen aan, waardoor het renteverschil tussen de Duitse staatsobligaties en die van de zuidelijke eurolanden, met name Italië, met een grotere schuldenlast opliep tot het hoogste niveau in meer dan twee jaar. Dit bracht de ECB in een dilemma. Enerzijds moet het de inflatie bestrijden. Aan de andere kant, kijk tegelijkertijd naar het niveau van de rentetarieven die eurolanden met een hoge schuldenlast, zoals Italië of Griekenland, kunnen verwachten.

Het sentiment op de aandelenmarkten was de afgelopen dagen al flink verslechterd, doordat de rente op de kapitaalmarkten fors was gestegen als gevolg van het eerder aangekondigde verkrappingsbeleid van de Amerikaanse Federal Reserve en de door de ECB aangekondigde renteverhoging. Dit was de laatste tijd vooral duidelijk in Zuid-Europese landen en leidde tot een uitverkoop op de aandelen- en obligatiemarkten. Volgens analisten voedde ook de aankondiging van de ECB dat ze al begin juli zou stoppen met het kopen van nieuwe staatsobligaties de huidige ontwikkeling. 

Tegen deze achtergrond verklaarde ECB-directeur Isabel Schnabel enkele dagen geleden dat de centrale bank actie wilde ondernemen tegen de verruiming van de spreads. De ontwikkelingen op de obligatiemarkt worden nauwlettend gevolgd en bij een wanordelijke stijging van de financieringskosten van eurolanden met een zware schuldenlast zal worden opgetreden, aldus Schnabel. De verbintenis met de euro is het instrument van de centrale bank tegen een dergelijke versnippering, legde de directeur uit en benadrukte:

” Deze inzet kent geen grenzen.”

Volgens Schnabel kan de ECB op nieuwe noodsituaties reageren met bestaande of nieuwe instrumenten. “Deze instrumenten kunnen weer anders zijn, met andere voorwaarden, verschillende looptijden en verschillende waarborgen om ons stevig binnen ons mandaat te houden.” Als voorbeelden verwees ze naar het pandemische noodaankoopprogramma van de ECB en het concept van regelrechte geldtransacties. Dit werd onlangs naar voren gebracht door voormalig president Mario Draghi, die in het kader van de eurocrisis in 2012 aankondigde dat hij “alles zou doen om de euro te behouden”. 

Schnabel liet echter vaag doorschemeren dat een nieuw “instrument” niet zonder voorwaarden kon komen. Volgens de directeur van de ECB is een eerste tegengif om de rentekloven te dichten de flexibele herinvestering van fondsen van verlopen obligaties als onderdeel van het multi-miljard dollar-aankoopprogramma voor PEPP-obligaties.

Niet iedereen is echter overtuigd van de geplande reddingsprogramma’s van de ECB. Beleggers die gewend zijn aan grootschalige marktinterventie door de ECB zijn er nog niet van overtuigd dat de centrale bank de leenkosten kan verhogen en tegelijkertijd de obligatierendementen van de meest kwetsbare leden van de regio onder controle kan houden. Met name de hoge inflatie van momenteel ruim 8 procent en de gevolgen van de coronapandemie vormen een probleem. 

“De aandelenmarkten kreunen onder zorgen over inflatie, problemen met de toeleveringsketen en afnemend economisch vertrouwen”, zegt Ulrich Kater, hoofdeconoom bij de spaarbankeffectendochter Dekabank, tegen het Handelsblatt . Op de obligatiemarkten zou een scherpe stijging van de inflatieverwachtingen de prijzen hebben gedrukt en de rente ‘dramatisch hebben opgetrokken’. Opluchting op de financiële markten is dus voorlopig niet in zicht. 

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Boris Johnson heeft Brexit niet waargemaakt, dus waarom zouden de Britten hem vertrouwen op Oekraïne?

Boris Johnson zit in de problemen want ‘We kunnen het ons niet veroorloven om onze eigen mensen te eten te geven, maar we kunnen het ons wel veroorloven om een… [...]

Nieuwe NAVO-uitbreiding: carte blanche voor sultan Erdogan

Nu het is opgelost, kunnen Zweden en Finland lid worden van de NAVO. Turkije heeft zijn negatieve houding opgegeven. Maar de goedkeuring van Erdogan had een prijs. De situatie zal waarschijnlijk niet alleen… [...]

Fascisme: de laars van het kapitaal deel 2

Dit is deel 2 van het Fascisme: de laars van het kapitaal (deel 1 is hier) II. Liberalisme, neoliberalisme en het liberaal-fascistische koopje Bij een goede analyse zien we dat liberalisme… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN