Connect with us

Nederland

De schurk Gerrit Zalm

Published

on

zalm

Gerrit Zalm was minister van financiën van 1984-2002 en van 2003 tot 2007. Daarna verliet hij de politiek in de hoop op een mooie baan in de financiële wereld. Die baan kwam niet. Het schijnt dat Zalm toen via een open sollicitatie bestuurslid werd bij de schurkenbank DSB. Toen DSB in 2009 failliet ging – Zalm leidde inmiddels de net genationaliseerde ABN Amro bank – kwam de vraag op of Zalm wel integer gehandeld had als bestuurder bij DSB. Of was hij als Maurice Papon die collaboreerde tijdens de Tweede Wereldoorlog en na de oorlog vooraan stond toen de overheidsfuncties werden verdeeld?

Waar is het ethisch besef van Gerrit Zalm?

Die zelfde vraag kwam vrij recent weer op naar aanleiding van de witwasaffaire bij ABN Amro. Het blijkt dat de bank onder Zalm niet voldaan heeft aan de wettelijke verplichting om te zorgen dat klanten de bank niet misbruiken voor witwassen, financiering van terrorisme en andere criminele activiteiten. Het bestuur onder leiding van Gerrit Zalm had kennelijk andere prioriteiten. Hij wordt, zo meldt de krant, als verdachte aangemerkt omdat hij te weinig gedaan heeft tegen fout geld bij de bank.

Het is een patroon bij Zalm. In al zijn functies omzeilt hij ethische piketpaaltjes die hij soms zelf gezet heeft. Telkens komt hij ermee weg en het schaadt hem op geen enkele wijze. Hij kan altijd weer ergens anders terecht en hij wordt gevraagd voor eervolle opdrachten, zoals informateur bij een kabinetsformatie. Na zijn periode bij ABN Amro was hij bestuurslid van een Deense bank.

Laten we zijn doopceel eens gaan lichten.

Zalm als minister van financiën

Zalm is wijd en zijd bejubeld voor zijn ministerschap: hij was de eerste na-oorlogse minister van financiën die een overschot op zijn begroting wist te krijgen. Dat overschot was er echter maar voor korte duur en was er ook tegen wil en dank. Eind jaren 90 werd het ministerie overspoeld met extra belastingopbrengsten. Zalm reageerde daarop door forse belastingverlagingen door te voeren. De uitgaven aan zorg stegen in die tijd, min of meer vanzelf, boven de begrote bedragen uit. Maar door de hoogconjunctuur vielen de uitgaven aan uitkeringen juist mee (minder werkloosheid). Dus, om de begrotingsnood van minister van volksgezondheid Els Borst te lenigen, schoof Zalm de meevallers van de lagere uitkeringen door naar Volksgezondheid.

Mooi gebaar misschien, maar het was allemaal in strijd met de begrotingsnormen die hij zelf in de jaren 90 had ingevoerd. Volgens die normen moesten de feitelijke overheidsuitgaven te allen tijde  onder de begrote uitgaven blijven. Daarnaast mochten meevallers in uitgaven in departement X niet gebruikt worden om tegenvallers in departement Y te compenseren. Meevallers in de belastingopbrengsten mochten niet gebruikt worden om belastingtarieven te verlagen.

De gulheid van Zalm werd een probleem in slechte tijden

In 2003 ging het in Nederland economisch minder dan eind jaren 90. De Raad van State schreef toen over het beleid van Gerrit Zalm: “Het is van belang na te gaan hoe het komt dat Nederland onvoldoende gebruik heeft gemaakt van de hoogconjunctuur om structurele verbeteringen in de overheidsfinanciën aan te brengen, ondanks eerdere waarschuwingen. Het contrast tussen de huidige situatie en eind jaren negentig beschrijft de Miljoenennota in termen van de ‘prijs van het succes’. Deze typering suggereert onvermijdelijkheid waarmee wordt vergoelijkt wat veeleer kritisch zelfonderzoek behoeft.”

Wat de Raad van State hier vraagt aan Zalm of hij niet eens bij zichzelf te rade moet gaan of hij wel zo’n goed financieel beleid had gevoerd. Gerrit Zalm is echter niet zo goed in zelfonderzoek. Wie zijn memoires heeft gelezen weet dat hij vooral zeer tevreden met zichzelf is. Hij beschrijft zich als innemend, een goed en eerlijk onderhandelaar, een charismatisch politicus, een slim econoom, een charmante en humoristische persoonlijkheid. Gerrit Zalm vond de opmerkingen van de Raad van State “wijsheid achteraf.” Het ‘kritisch zelfonderzoek’ is er dan ook nooit gekomen.

Zalm wilde zwakke landen uit de euro houden

Er valt ook wel iets goeds te zeggen over zijn ministerschap: hij heeft echt geprobeerd het zogeheten stabiliteitspact in Europa waterdicht te maken. In dat stabiliteitspact verplichten lidstaten zich de begrotingstekorten en de overheidsschuld beperkt te houden. Het was geen geloofwaardige afspraak en landen kwamen er mee weg als ze de afspraken schonden. Zeer tegen de zin van Gerrit Zalm.

Hij stelde zich op tegen Duitsland toen dit land de regels overtrad, hij verzette zich tegen de komst van Italië als lid van de eurozone, omdat het begrotingstekort van Italië te hoog was. Het mocht niet baten: Duitsland bleef doen wat het zelf beliefde en Italië werd een euroland. De bezwaren van Zalm werkten als het gekef van een keffertje tegen een leeuw, ofte wel klein landje kan niet tegen grote monsterstaten op.

Na de politiek smeekte Zalm om een baan bij DSB

In 2017 zei Gerrit Zalm de politiek gedag. Wellicht was zijn gedachte dat nieuwe werkgevers, vooral bij het bankwezen, op zijn stoep zouden staan te dringen om hem een mooie baan aan te bieden. Dat viel tegen. Men zag hem kennelijk toch te veel als een boekhouder en niet als een bankier. Het schijnt dat hij toen min of meer in vertwijfeling maar een open sollicitatie bij Dirk Scheringa indiende.

Scheringa was de oprichter van de naar hem genoemde DSB-bank. Scheringa werd door de ‘echte’ bankiers ook al niet serieus genomen. Wat dat betreft pasten Scheringa en Zalm goed bij elkaar. Scheringa kon Zalm echter goed gebruiken als een soort uithangbord van degelijkheid en betrouwbaarheid. Door zijn ministerschap van 12 jaar stond hij bij het grote publiek als een deskundig en betrouwbaar persoon bekend bij wie je geld wel vertrouwd was.

De DSB-bank werd groot door klanten vals voor te lichten en op te zadelen met contracten waar ze zonder hoge kosten niet meer vanaf konden. Scheringa heerste over zijn bank als een dictator, die geen tegenspraak duldde. Zalm was overduidelijk geen dictator: hij was immers niet sterk genoeg om Scheringa voldoende tegenwerk te kunnen bieden. Zalm wist van Scheringa’s malafide praktijken, maar nergens is gebleken dat hij daar tegen optrad. Dat kwam pas in 2009 volop in de publiciteit toen Gerrit Zalm er al weer was vertrokken. Door de negatieve publiciteit over DSB kwam er een ouderwetse bank run tot stand, waar de bank binnen een paar dagen aan bezweek. Toen werd het tijd om naar de rol van Gerrit Zalm bij DSB te kijken.

Was Zalm integer geweest bij DSB?

Dat was een relevante vraag, want hij was inmiddels bestuursvoorzitter geworden van de genationaliseerde ABN Amro bank. Hij was daarvoor gevraagd door zijn vroegere staatssecretaris Wouter Bos. De ABN Amro maakte deel uit van een groter conglomeraat, dat door de kredietcrisis dreigde om te vallen. De Nederlandse regering had vrijwel geen andere keuze dan de failliete boedel over te nemen en Zalm werd daarvoor bij Scheringa weggehaald.

Gerrit Zalm zat dus veilig bij ABN Amro toen de DSB-bank van Dirk Scheringa ten onder ging eind 2009. Zalm zou echter niet bij ABN Amro kunnen blijven als zou blijken dat hij niet integer had gehandeld bij DSB. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) had Zalm onvoldoende gedaan om de klanten van DSB te beschermen. Toch mocht hij baas van ABN Amro blijven van DNB. Dat was niet zo’n verwonderlijk oordeel, omdat DNB een jaar eerder, eind 2008, de regering toestemming had gegeven om Zalm als bestuursvoorzitter van ABN Amro te benoemen. Als DNB dat oordeel in 2009 had moeten herzien, zou dat een grote reputatieschade voor DNB betekend hebben. De Autoriteit Financiële Markten (AFM), vond, op basis van dezelfde feiten, wel dat Zalm weg moest. Dus was de stand 1-1.

Michiel Scheltema: een “beminnelijke” kennis van Zalm

Er moest dus een scheidsrechter komen om de knoop door te hakken. Dat werd Michiel Scheltema die als voorzitter van een commissie het definitieve oordeel over Zalm moest vellen. Scheltema en Zalm kenden elkaar. Dit zei Zalm in 2004 over Scheltema bij het afscheid van de laatste als voorzitter van de wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR):

“Dames en heren, vanmiddag nemen we afscheid van de beul van dat gezelschap [de WRR]: Michiel Scheltema. Waarbij ik meteen wil aantekenen, Michiel, dat je de meest beminnelijke beul bent die je je als regering kunt wensen. (…) ik hoop van harte dat we je (…) zullen blijven ontmoeten. Want jouw genuanceerde onderscheidingsvermogen zijn ons bijzonder lief geworden. Dank je wel voor alles, en we houden contact.”

De heren tutoyeerden elkaar, kennelijk, en het “genuanceerde onderscheidingsvermogen” van Scheltema was Zalm “bijzonder lief” geworden. Alsof Zalm toen al wist dat de “beul” Scheltema zes jaar later bijzonder “beminnelijk” zou zijn bij zijn oordeel over Zalm.

Scheltema mocht bezien of Zalm ethisch had gehandeld

Michiel Scheltema moest beoordelen of Zalm bij de ABN Amro gehandhaafd kon worden. Het ging om de vraag of Gerrit Zalm integer had gehandeld als bestuurslid bij de DSB-bank. Was hij wel opgetreden tegen het verwaarlozen van de zorgplicht voor klanten door DSB? Uit de brief van Scheltema aan de Minister van Financiën, gedateerd 26 februari 2010, over het functioneren van Zalm bij de DSB-bank bleek echter dat Scheltema vrijwel niets over de integriteit van Zalm te melden had.

De AFM vond dat Zalm moest worden ontslagen bij de ABN Amro. Scheltema bestrijdt die aanbeveling, onder meer, omdat het AFM onvoldoende in het oordeel mee had laten wegen wat Zalm voor en na zijn tijd bij de DSB-bank had gepresteerd. Volgens Scheltema had hij in die andere functies duidelijk blijk gegeven van deskundigheid.

Scheltema: Zalm mag bankier blijven

Het was curieus dat Scheltema voor het opereren van Zalm bij DSB meewoog hoe Zalm in andere functies functioneerde. Die andere functies waren min of meer ‘normale’ functies, maar de integriteit van mensen blijkt niet uit hun gedrag in normale situaties, maar uit wat ze doen in abnormale en moeilijke situaties waarin moed nodig is om iets tot stand te brengen.

Het was dus niet relevant dat Zalm zo’n goede minister van financiën was geweest (wat dus ook al niet helemaal waar was). Het was ook al niet relevant dat Zalm bij ABN Amro zulke puike prestaties leverde (wat dus ook la niet waar was). Het was wel relevant dat het Zalm aan de moed had ontbroken om fundamentele veranderingen bij de DSB-bank tot stand te brengen. Zalm was bij DSB de slippendrager van Scheringa geweest. Scheltema woog dit morele aspect van het handelen van Zalm tijdens zijn DSB-periode niet mee bij zijn oordeel over Gerrit Zalm. Zalm was gered door zijn ‘beul’ Scheltema en hij kon bij ABN Amro blijven.

Was Zalm een topbankier?

Van Michiel Scheltema mocht Gerrit Zalm dus topbankier bij ABN Amro blijven. Ik heb Zalm in die functie nauwelijks gevolgd. Topbankiers in Nederland zijn mensen die zichzelf overschatten. Neem Rijkman Groenink, een voorganger van Zalm bij de toen nog niet genationaliseerde ABN Amro. Een typische macho-bankier die van alles wilde met zijn bank, niets tot stand bracht, en uiteindelijk nauwelijks wist hoe zijn eigen bank in elkaar zat. Toen er kosten bespaard moesten worden bij de bank, had hij geen idee hoe de kostenstructuur bij de bank eruit zag.

Wat dat betreft lijkt Zalm uit ander hout gesneden. Hij heeft van de ABN Amro een winstgevende bank gemaakt, hoewel niet genoeg om van de bank een rendabele investering voor de overheid te maken. Het was dan ook zijn taak ABN Amro winstgevend voor de overheid te verkopen. Dat is hem tijdens zijn periode bij ABN Amro niet gelukt. Hij was waarschijnlijk te weinig een topbankier en te veel een boekhouder.

Zijn ethisch kompas bleef maar falen

Helaas liet zijn ethisch kompas hem bij ABN Amro diverse malen in de steek. Hij presenteerde een salarisverhoging van 100.000 euro voor de topbestuurders als een salarisverlaging. Verontwaardiging alom, uiteraard: een bank die de belastingbetaler alleen maar geld kost geeft aan zijn top ‘zo maar’ een ton. Gerrit Zalm begreep de commotie niet. Ook liet hij het kennelijk toe dat aan woningcoöperatie Vestia speculatieve en zeer riskante derivaten werden verkocht. Voorts was ABN Amro onder zijn leiding betrokken bij frauduleuze dividendarbitrage. Het curieuze van deze zaak is dat Zalm als minister van financiën waarschijnlijk al in 2006 van deze frauduleuze transacties wist. Hij deed daar dus zowel als minister en als topbankier niets tegen.

En dus trad hij evenmin op tegen witwassen door zijn klanten. Dat is al enige tijd bekend. Diverse malen kreeg de bank onder leiding van Zalm waarschuwingen van justitie dat de controles op de rekeningen van klanten te zwak waren. In 2014, toen Zalm nog steeds de baas was bij ABN Amro, ontdekte DNB dat bijna alle klanten van de ABN Amro in de laagste risicogroep waren ingeschaald. Dan hoefden ze niet al te sreng gecontroleerd te worden. Lekker makkelijk. Nu lijkt justitie dan toch stappen te zetten om tot vervolging van de huidige en toenmalige bancaire kopstukken over te gaan.

Opnieuw is Zalm zich van geen kwaad bewust. “Onnodig beschadigend”, liet Zalm zijn advocaat verklaren over het nieuws dat hij verdachte is geworden in deze affaire. Wat de at betreft is hij de perfecte spiegeling van Maurice Papon.  Deze sprak een paar jaar voor zijn dood dat justitie zich moet schamen dat hij is veroordeeld. Hij had immers alleen maar goede dingen gedaan.

Conclusie

Zalm is een zwak mens. Hij slaat voor zichzelf en anderen ethische paaltjes, maar als iemand er toch voorbij gaat (Scheringa!), verschuift Zalm gewoon de paaltjes een eindje. Of hij doet net of niemand er voorbij gaat (witwasaffaire). Hij is er jarenlang mee weggekomen. Hoewel hij nu dan officieel verdachte is, zal het voor hem wel weer met een sisser aflopen. Desnoods wordt Michiel Scheltema nog een keer te voorschijn geroepen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nederland

Verbazing over kledingkeuze overvallers TEFAF-kunstbeurs: ‘Peaky Blinders?’

Published

on

TEFAF

Vier mannen pleegden vandaag op klaarlichte dag een gewapende overval op de internationale kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Niet alle verdachten zijn nog gepakt, maar online circuleert inmiddels een video van de overval. En op social media verbaast men zich voornamelijk over de kledingkeuze van de overvallers.

Rond 11.40 uur vandaag kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een overval in het TEFAF-gebouw. Gewapende overvallers zouden in de kunstbeurs meerdere juwelen hebben gesloten en sloegen daarna op de vlucht.

Roof in TEFAF kunstbeurs Maastricht

Inmiddels heeft de politie twee verdachten aangehouden. Momenteel wordt op de A2 nog een grote zoekactie gehouden naar de overige rovers. Het Franse La Tribune de l’Art was de eerste die het nieuws naar buiten bracht en plaatste daarbij twee foto’s van ingeslagen vitrines.

Kledingkeuze overvallers lijkt op Peaky Blinders

Inmiddels gaat er op social media een video rond waarop de roof te zien is. Daar zien we vier gewapende mannen het glas van een vitrine inslaan. Wat zij precies hebben meegenomen, kan de politie nog niet bevestigen.

Hoewel de overval voor de betrokkenen natuurlijk een ingrijpend incident is, klinkt daar op social media ook de nodige hilariteit. Waarom? Volgens sommigen lijken de overvallers toch behoorlijk op een „mislukte versie” van de Peaky Blinders. Oftewel de Britse boeven uit de welbekende Netflix-serie.

Op de video is namelijk te zien dat de overvallers gekleed zijn in kostuum en een iconische platte Peaky Blinders-pet dragen. Daarnaast concluderen twitteraars dat de overval er wel behoorlijk amateuristisch uitziet.

De TEFAF, oftewel The European Fine Art Fair, is een kunst- en antiekbeurs met internationale bekendheid. Deze toonaangevende beurs keert jaarlijks terug in het Maastrichts Expositie en Congres Centrum (MECC). Afgelopen weekend ging de beurs, na de nasleep van de pandemie, weer open voor publiek. De kunstbeurs verwachtte meer dan 240 handelaren uit zo’n twintig landen.

Het is niet voor het eerst dat de beurs met dieven te maken krijgt. Zowel in 2010 als in 2011 werden hier evenals juwelen gestolen ter waarde van honderdduizenden euro’s.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

‘BBB kan grootste partij van Nederland worden’

Published

on

bbb

Het verzet tegen de aangekondigde stikstofmaatregelen van het kabinet lijkt zich niet alleen bij boeren te beperken, maar ook bij burgers. BoerBurgerBeweging (BBB) ​​heeft vandaag (zondag 26 juni) maar liefst 18 zetels gewonnen in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Daarmee is de partij van lijsttrekker Caroline van der Plas vrijwel de tweede partij in Nederland, slechts drie zetels achter de VVD. Volgens De Hond heeft BBB de potentie om bij de komende Provinciale Statenverkiezingen over negen maanden de grootste partij van Nederland te worden.

In een toelichting op de peiling spreekt De Hond van een op handen zijnde historische politieke verschuiving, zeker met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2023. “Het is maar een paar keer voorgekomen dat in de peilingen naar politieke voorkeur, die ik in de afgelopen 45 jaar was de verschuiving niet alleen een zeer significante, maar ook een voorbode van iets veel groters, ofwel wat er daarna gebeurde in de politiek of wat er zou gebeuren bij de volgende verkiezingen. deze week zijn gebeurd.” En later: “De electorale krachten die nu in opkomst zijn, zijn misschien wel de eerste schokken die de seismograaf aangeeft voor een grote aardbeving in politiek Nederland.”

Gigantische opmars
BBB wint vier zetels van de bewogen afgelopen ‘stikstofweek’, met het boerenprotest in Stroe op woensdag 22 juni. Vorige week stond de partij van Van der Plas op 14 zetels in de peiling, deze week zijn dat er 18. Voor BBB, dat nu nog maar 1 zetel in de Tweede Kamer heeft, een enorme opmars waar de huidige coalitie onder leiding van VVD en D66 zorg voor moet dragen. Deze twee partijen verliezen samen 25 zetels in de peiling. De VVD heeft -13 zetels en heeft 21 zetels. D66, de grote rivaal van BBB, is pas de vijfde partij in het land met 12 zetels in de peiling. Dat is de helft van het huidige aantal zetels.

Ook na de afgelopen week blijft het geplaagde CDA stabiel op 7 zetels, een verlies van 8 zetels. JA21, dat drie zetels heeft in het huidige parlement, moet in de peiling van vandaag 2 zetels inleveren en staat nu nagenoeg op 8 zetels. Joost Eerdmans, de kapitein van JA21, presenteerde vorige week samen met Van der Plas een gezamenlijk alternatief stikstofplan. Dat wordt niet beloond voor JA21. Sterker nog, volgens opiniepeiler De Hond stal de BBB ook enkele zetels in de peiling van JA21. Volgens De Hond gaat de winst van BBB ook grotendeels ten koste van de VVD.

Potentiële overstappers
Volgens De Hond is de partij van Van de Plas in staat gebleken om met name kiezers aan de rechterzijde van het politieke spectrum te mobiliseren. Als de BBB nog het politieke tij heeft richting de Provinciale Statenverkiezingen in maart, kan de BBB volgens De Hond de grootste partij van Nederland worden. “Er is weinig fantasie voor nodig om je voor te stellen wat er aan die kant gaat gebeuren als de kans reëel is dat de BBB op PS2023 groter wordt dan de VVD. Er zijn voldoende kiezers onder de potentiële JA21- en PVV-stemmers die dan naar de BBB zouden kunnen overstappen.”

Pieter Omtzigt is een factor die nog zand in de motor van de BBB kan gooien. Als het onafhankelijke parlementslid met een politieke beweging meedoet aan de verkiezingen, kan hij volgens eerdere peilingen zetels stelen van BBB. Omtzigt gaf vorige week nadrukkelijk aan zich zorgen te maken over het lot van boeren in de stikstofdiscussie, zonder expliciet aan te geven hoe volgens hem het stikstofbeleid vorm moet krijgen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

Caroline van der Plas gaat Nederland slopen

Published

on

van der Plas

Caroline van der Plas Ze heeft een behoorlijke gunfactor, zeker bij de media, en ze wordt in de Tweede Kamer vrij breed gezien als een handige donder die het politieke handwerk verdomd snel heeft geleerd: de 55-jarige Caroline van der Plas. Ze heeft, met slechts anderhalf jaar Kamerervaring, meer positieve media-aandacht weten te genereren dan de hele PvdA-fractie bij elkaar.

Van der Plas beschikt ontegenzeggelijk over een goed politiek instinct en een bijzondere werkdrift, want als eenpitter is ze bij alle relevante debatten aanwezig. Niet alleen bij de plenaire debatten over onderwerpen die veel media-aandacht genereren, maar ook bij de veel inhoudelijker commissievergaderingen waar het ‘echte werk’ gedaan wordt, maar waar de media nauwelijks over rapporteren. In die commissiedebatten zie je types als Wilders en Baudet daarom ook nooit. Want dat kost wel veel tijd, maar levert publicitair, vinden ze, te weinig op. Maar zij van de BoerBurgerBeweging-baas doet daar wel serieus aan mee.

Wat verder opvalt, is dat van der Plas haar stukken meestal goed heeft gelezen en daar ook de essentie uit weet te halen, wat blijkt uit de doorgaans scherpe en relevante vragen die ze aan de bewindspersonen en collega’s weet te stellen. Niemand loopt tijdens de plenaire debatten zo vaak maar de interruptiemicrofoon als van der Plas. Ze is een beeldvanger. Door haar open en vooral onorthodoxe optreden is ze de darling van de kwekprogramma’s geworden. En ook de darling van de boeren en veel plattelandsbewoners, wat natuurlijk ook makkelijker wordt als je die groepen vooral naar de mond praat ….door vooral te zeggen wat zij graag willen horen. Zoals  gisteren in het stikstofdebat: dat het beleid van dit kabinet inzake de boeren ,,stuitend” is. Succes verzekerd.

Hoewel de BBB-leider ook over zaken als het corona- en het vluchtelingenbeleid haar (behoorlijk populistische) meningen geeft, is zij toch vooral de pleitbezorger van het boerenbelang. Dat doet ze niet alleen met passie, maar ook met alle demagogische trucs  die er denkbaar zijn.

Het stikstofdebat van gisteren is daarvoor illustratief. Allereerst ontkent zij dat er zo’n groot stikstofprobleem is. En daar waar er wel een probleem is, is dit niet te wijten aan de boeren. En daar waar de boeren daar ook een bijdrage aan zouden leveren, is die stikstofdepositie in nog veel grotere mate aan andere sectoren te wijten. Maar haar meest irritante retorische stellingname is: die wetenschappelijk experts rommelen ook maar wat aan met hun onbegrijpelijke modellen en hun cijfers die niet kloppen ….vindt zij.

Van der Plas weet het zeker: ,,het stikstofprobleem is door dit kabinet vooral bedacht om de boeren van hun grond te verwijderen . Maar ook om zoveel mogelijk grond vrij te maken voor woningbouw, windmolens, zonnepanelen en datacentra.” (1) Kortom: deze BBB-activiste kon zich gisteren in het debat qua demagogie volledig uitleven. Als een feitenresistente wetenschapsrelativist en complotdenker pur sang.

Haar filippica bracht Jesse Klaver een beetje tot wanhoop. Hij vond dat van der Plas zich hier gedroeg als een complotdenker en een gevaarlijke politicus omdat zij het wantrouwen in de wetenschap en experts alleen maar vergrootte. Ook door elk beleid waar ze het niet mee eens is onderuit te halen door onweerlegbare wetenschappelijke feiten te ontkennen. Vervolgens vindt hij dat ze daar zo’n stellingname ,,gif verspreidt”, waarna hij haar kwalificeerde als een ,,platte populist”.

Dat was niet sfeer bevorderend en misschien ook geen slimme kwalificatie, omdat hij haar daarmee wel erg dicht aandrukte tegen de extreemrechtse vandalen van PVV en Forum die op alle fronten nog vele graden erger zijn. Van der Plas is geen racist, islamofoob of antisemiet en ze gedraagt zich in de debatten doorgans zeer fatsoenlijk. Zij probeert, soms wel met een paar grote oogkleppen voor de feiten, tenminste nog fastoenlijk te argumenteren.

Alleen, en dat is niet te ontkennen, is zij een ongegeneerde lobbyist van het agro-complex: de boeren, de zuivelgiganten, veevoederbedrijven, supermarkten en de RABO-bank. Partijen die altijd het meest verdienden aan de inspanningen van de boer. En voor het beschermen van die heilige belangen zijn heel veel middelen ook voor haar blijkbaar toelaatbaar. Dus komen ze met het macabere voorstel: dring niet de stikstofuitstoot van boerenbedrijven terug, maar halveer het aantal natuurgebieden. !! En zoiets gaat in dit soms dwaze land ook nog serieus bediscussieerd worden.

Ik zou van der Plas niet zozeer een platte populist noemen, maar wel een platte lobbyist voor de agro-belangen. Net zoals CDA, VVD, SGP en CU dat ook altijd geweest zijn. Door feiten te ontkennen, door de milieuschade volstrekt te negeren, door te sjoemelen met regels en door de boeren op te jutten tot onverantwoorde investeringen. Het zijn dan ook deze partijen die de hoofdschuldige zijn aan het ontstaan van deze failliete landbouw-en veeteelt die met veel subsidies ontiegelijk veel milieuschade heeft aanricht.

De moedige en competente VVD-minister Christinanne van der Wal erkende dit overheidsfalen gisteren in het debat volmondig. Natuurlijk ook omdat ze beseft: als de politiek niet snel een einde aan maakt aan ons failliete agro-systeem dan gaan de rechters dat doen. Of Europa. Omdat Nederland o.a. w.b. het stikstofbeleid en het natuurbeleid al jaren in strijd handelt met haar eigen wetten. We zijn de grootste vervuiler in Europa geworden. En het agro-complex maar blijven borstkloppen: we zijn de beste van de wereld.

Ook als je de standpunten van van der Plas opportunistisch of zelfs stuitende demagogisch vindt als het om de landbouwbelangen gaat, kun je niet om de observatie heen dat ze zich in korte tijd heeft ontwikkeld van een onbetekenend groentje waarover wat denigrerend gegniffeld werd tot een politieke vedette, die uitermate serieus wordt genomen door bijna alle partijen op rechts, die haar zien als een geduchte electorale concurrent. Het machtige en voor ons milieu levensgevaarlijke agro-complex kan zich geen betere lobbyist wensen dan Caroline.

Maar lobbyisten horen niet in de Tweede Kamer. Als Kamerlid hoor je ‘zonder last’ de belangen van heel Nederland en alle Nederlanders te behartigen. Dat doet van der Plas niet. Zij is in de Kamer op afstand de belangrijkste leider van het boerenbelang, dat het milieubelang maar irrevant gelul vindt.

Maar de BBB-leider heeft de tijdgeest en agro-ondernemingen met diepe zakken mee en zal voorlopig een grote bedreiging blijven vormen voor partijen die nu hun fouten uit het verleden inzien en zich inmiddels schoorvoetend inzetten voor een ander soort landbouw. Er zijn helaas een paar miljoen Nederlanders die daar (nog) niets van willen weten. Dus die dreigen massaal over te stappen naar BBB. Vooral vanuit het CDA. Linke soep. (jv)

(1) Voor de bouw van de 1 miljoen nieuwe woningen is maximaal 1% van de landbouwgrond nodig. (CBS)

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

NAVO-top op 29 juni: een “verplicht geschenk” aan Turkije!

Turkije – Zweden en Finland hadden zich al lang bereid verklaard om lid te worden van de NAVO. Maar een dergelijke daad moet unaniem worden goedgekeurd door alle Bondgenoten. En… [...]

EU: Uiterlijk in 2035 komt benzine alleen nog maar uit het stopcontact!

“Na de EU-commissie en het EU-parlement heeft de Raad gisteravond ook gestemd om de verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen in 2035 te beëindigen. Dit is historisch! Europa is het eerste continent ter wereld… [...]

Ongelooflijke wreedheden door Spaanse grenswachten – De schande van Melilla!

Melilla! We raden zwakke lezers aan om de onderstaande video niet te bekijken. Wij hebben het ook als onze plicht om deze afbeeldingen beschikbaar te stellen. Zo behandel je mensen… [...]

De VN rouwt altijd meer om vermoorde moslims dan om gewelddadige christenen!

De Verenigde Naties hebben onlangs 15 maart uitgeroepen tot “Internationale dag ter bestrijding van islamofobie” . Deze datum is gekozen omdat op die dag een van de ergste terroristische aanslagen op moslims plaatsvond:… [...]

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset We hebben een college van B & W met een gemeenteraad. We hebben een college van Gedeputeerde Staten dat de provincie… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN