pest

“Het beeld van dit veronderstelde gevaar kwelde en martelde de geesten van de mensen veel meer dan het echte en bestaande gevaar.”

Ik kom terug op de 19e-eeuwse auteur Alessandro Manzoni die schrijft over de 17e-eeuwse plaag in Italië. Uit zijn boek: The Bethrothed .

Er gingen geruchten dat onreine mensen de pest verspreidden: “De stad, die al tumultueus was, werd nu op zijn kop gezet…”

pest

Ze begonnen alles te verbranden en te vernietigen wat mogelijk besmet was. “… de eigenaren van de huizen, met aangestoken stro, verbrandden de besmeurde plekken; en voorbijgangers stopten, staarden, huiverden, mompelden.”

Er ontstonden vermoedens! “Vreemdelingen, alleen hiervan verdacht en in die tijd gemakkelijk te herkennen aan hun kleding, werden door de mensen op straat gearresteerd en naar de gevangenis gestuurd. Hier werden ondervragingen en onderzoeken gedaan van gevangengenomen, ontvoerders en getuigen…”

pest

Verdere geruchten deden de ronde over mensen die bedorven olie en water gebruikten om muren en banken te “zalven”. Als je de zaken niet nauwkeurig hebt opgevolgd… zijn er maatregelen tegen je genomen! “In de kerk van Sant’ Antonio zag men op de dag van ik weet niet wat een oude man van meer dan tachtig jaar, nadat hij in gebed was neergeknield, gaan zitten, maar eerst de bank afstoffend met zijn mantel ‘Die oude man zalft de banken!’ riepen met één stem enkele vrouwen, die getuige waren van de daad.”

Lees ook:  Franse regering wil COVID 'noodtoestand', vaccinpaspoort verlengen tot 2022

“De mensen… vielen op de oude man; ze scheurden zijn grijze lokken, gaven hem klappen en trappen, en sleepten hem halfdood naar buiten, om hem naar de gevangenis te brengen, naar de rechters, om te martelen… Ik denk dat hij kon niet veel momenten hebben overleefd.” (tinten van maskershaming)

Een groep genaamd de Monatti ontstond – ongekozen functionarissen die waren aangesteld om “goed bestuur af te dwingen” (zoals gezondheidsdirecteuren van de provincie) – die “alle soorten tirannie uitoefenden” over de burgerij.

“De strengste bevelen werden aan deze mensen opgelegd; de zwaarste straffen die hen worden bedreigd; stations werden hen toegewezen; en commissarissen… over hen geplaatst: magistraten en edelen werden aangesteld in elk district, met de bevoegdheid om summier goed bestuur af te dwingen.”

“Een dergelijke stand van zaken ging door en werd tot een bepaalde periode van kracht; maar met de toename van doden en verlatenheid, en de angst van de overlevenden, werden deze officieren als het ware ontheven van alle toezicht; zij vormden zichzelf, de monatti… de scheidsrechters van alles. Ze gingen de huizen binnen als meesters, als vijanden; en, om nog maar te zwijgen van hun plundering, en hoe ze de ongelukkige wezens behandelden die door de pest waren verminkt om door zulke handen te gaan, ze legden ze – deze besmette en schuldige handen – op de gezonde …”

pest

“kinderen, ouders, echtgenoten, echtgenotes, dreigden hen naar de Lazzaretto te slepen, tenzij ze zichzelf zouden verlossen, of werden verlost, met geld. Op andere momenten zetten ze een prijs op hun diensten en weigerden ze de reeds gecorrumpeerde lichamen weg te dragen, voor minder dan zo veel scudi.”

Lees ook:  De betekenis van vrijheid in tijden van COVID-19

“Er werd aangenomen (en tussen de goedgelovigheid van de ene partij en de slechtheid van de andere, geloof en ongeloof zijn even onzeker)… , die voor hen een middel van bestaan, een koninkrijk, een feest waren geworden. Andere ellendelingen, die deden alsof ze monatti waren, en met belletjes aan hun voeten gebonden, zoals deze officieren moesten doen, om zich te onderscheiden en te waarschuwen voor hun nadering, introduceerden zichzelf in huizen en oefenden daar allerlei tirannie uit. Sommige van deze, open en zonder inwoners, of alleen bewoond door een zwak of stervend wezen, werden straffeloos binnengedrongen door dieven op zoek naar buit; anderen werden verrast en binnengevallen door deurwaarders.”

Wat betreft de plaag zelf… Alessandro schrijft: “Het beeld van dit veronderstelde gevaar kwelde en martelde de geest van de mensen veel meer dan het werkelijke en bestaande gevaar.”

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord