Connect with us

Politiek

De Taliban zijn terug – precies zoals Pakistan en de VS het wilden

Published

on

vs

Dankzij de steun van Pakistan en de door het Westen gepropageerde corruptie staat Afghanistan weer onder controle van de Taliban. We maken de balans op van een catastrofale bezetting.

Het was de Amerikaanse bevolking nog zo beloofd: de inspanningen van de VS en de coalitie in Afghanistan zouden vrede brengen in een land van oorlog, en democratie in een land van terroristen, theocraten en krijgsheren. En nu, na 2.448 sterfgevallen van Amerikaanse militairen en uitgaven van dat land van meer dan $ 2 biljoen, controleert de Taliban Afghanistan en is de waarnemend Amerikaanse ambassadeur de ambassade van $ 770 miljoen in Kabul ontvlucht (die de Taliban nu bezit). Het Afghaanse presidentiële paleis is van hen. Daarnaast krijgen ze ook kadootjes van het Westen: zo geeft de Duitse Bundesregierung de Taliban 100 miljoen euro “humanitaire hulp”.

De toenmalige president George W. Bush en zijn regering beloofde nog zo dat de bevordering van democratie – zelfs door middel van militair geweld – “een keerpunt zou zijn in de wereldwijde democratische revolutie”. Dat de Verenigde Staten, door de “groei van democratische bewegingen en instellingen in elke natie en cultuur” te ondersteunen, een einde zouden kunnen maken aan “tirannie in onze wereld”. Hij zei dat “de opmars van vrijheid tot vrede zal leiden”, dat het multi-generatieproject in Afghanistan essentieel was “voor onze eigen veiligheid”.

Door neoconservatieven werd het Amerikaanse volk beloofd dat democratie over de hele wereld het toppunt zou zijn van de sociale evolutie van de mens en dat dit proces zou kunnen worden versneld “met de juiste toepassing van macht en wil”. Tenslotte hadden in de VS de generaals en de nationale veiligheidsbureaucratie beloofd dat er vooruitgang werd geboekt in Afghanistan. Dat de Afghaanse regering een stabiele en moedige partner was.

Ze logen allemaal.

In werkelijkheid werkten de neoconservatieven in de dwaze veronderstelling dat het exporteren van democratie een slechte wereld goed zal maken. De Afghaanse regering heeft de Amerikanen opgelicht. Politici hebben hun burgers bedrogen over waar westerse zonen en dochters hun levens voor hebben gegeven. En de generaals deden bewust valse verklaringen over de status van de oorlog in Afghanistan, een openbaring aan het publiek na de geweldige berichtgeving over The Afghanistan Papers door de Washington Post.
De hoogtepunten:
– Terwijl Amerikaanse generaals zeiden dat ze gestage vooruitgang boekten met het trainen van het Afghaanse leger en de nationale politie, beschreven Amerikaanse militaire trainers de Afghaanse veiligheidstroepen als incompetent, ongemotiveerd en vol met deserteurs.
– Elk feit werd aangepast om het best mogelijke beeld te geven.
– Zorgen over de corruptie van de Afghaanse regering waren onwelkom. Er waren een aantal foutieve aannames in de strategie: Afghanistan is van de ene op de andere dag klaar voor democratie, de bevolking zal de regering op korte termijn steunen, meer van alles is beter.
– In Afghanistan was het beleid om een sterke centrale regering te creëren, wat idioot was omdat Afghanistan geen geschiedenis heeft van een sterke centrale regering. Het tijdsbestek voor het creëren van een sterke centrale overheid is 100 jaar, wat bij lange na niet gehaald is.
– Het grootste project van de VS in Afghanistan was waarschijnlijk de ontwikkeling van massale corruptie.
– Volgens uitgelekte documenten liep de kleinschalige corruptie van de Afghaanse regering door “naar de top”. Zoals een voormalige regeringsfunctionaris het uitdrukte, “wilden de Afghaanse politie en soldaten hun leven niet op het spel zetten voor een regering die corrupt was en geneigd was hen te verwaarlozen.”  Dat is meteen het antwoord op de vraag waarom het Afghaanse leger niet heeft gevochten en de opmars van de Taliban gestopt. De vraag zou eigenlijk moeten zijn: waarom zou een soldaat zijn leven riskeren voor een even corrupte als incompetente regering voor een maandsalaris van 50 tot 60 euro? De Taliban zijn geen buitenaardse wezens die uit de hemel zijn gevallen, ze zijn diep geworteld bij de Pashtuns, de grootste etnische groep in Afghanistan. Ze rekruteren een groot deel van hun strijders via de madrasa’s, de koranscholen. Pakistan en Saoedi-Arabië zijn de belangrijkste financiers.

De voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, generaal Mark Milley, heeft bovenstaande punten van de Washington Post van zich af geschud. Om het in de juiste context te zien: dit is dezelfde generaal die op 21 juli 2021 beloofde dat “de Afghaanse veiligheidstroepen de capaciteit hebben om voldoende te vechten en hun land te verdedigen.”

Deze leugens waren ontegenzeggelijk politiek gemotiveerd. Maar de bedoeling was ook zelfbehoud, opborrelend vanuit de behoefte om hun eigen mislukkingen te verbergen, zodat ze konden ontsnappen aan verantwoordelijkheid. Betrokkenen wisten dat de waarheid over de corruptie en het gebrek aan vooruitgang publieke verontwaardiging zou veroorzaken en zou leiden tot het eisen tot terugtrekking. Door de misleiding ontzegden ze het Amerikaanse volk, via (of van) hun gekozen vertegenwoordigers, hun politieke recht om een weloverwogen beslissing te nemen over het al dan niet voortzetten van de oorlog in Afghanistan.

Dat gezegd hebbende, kun je dan stellen dat zij medeplichtig zijn aan de dood van westerse troepen? En hoewel er misschien geen rechtsmiddelen zijn voor dergelijk bedrog en de gevolgen ervan (hoe goed dat dat de uitverkorenen en de aangewezenen ook uitkomt), vragen wij ons af: wat is de rechtvaardige en verdiende straf voor dit handelen?

Iets meer dan een maand geleden verzekerde de Amerikaanse president Joe Biden het publiek dat het “hoogst onwaarschijnlijk” was dat de Taliban de macht in Kabul zouden overnemen als de troepen zich uit Afghanistan hadden teruggetrokken. Maar de afgelopen dagen heeft de wereld de Taliban de controle over de ene provincie na de andere zien overnemen. Zondag vluchtte de Afghaanse president Ashraf Ghani halsoverkop uitKabul naar Tadzjikistan net voordat de Taliban het presidentiële paleis binnenvielen. Ze verklaarden de overwinning op het door het Westen gesteunde regime en hun voornemen om een ​​islamitisch emiraat Afghanistan uit te roepen.

Iedereen beweert nu dat de snelle val van Kaboel niet te verwachten was. Grote onzin: de oorlog was niet pas nu op die ingeslagen weg, maar zij was in principe al verloren in 2005, dus 4 jaar na het begin van de interventie.

Talloze mensen verdrongen zich bij de banken, luchthavens of hun voertuigen in de wanhopige hoop zich te kunnen voegen bij de miljoenen Afghaanse vluchtelingen die het land hebben moeten verlaten in de afgelopen vier decennia van constant conflict. Ook het aantal binnenlandse ontheemden neemt toe, omdat in het hele land het risico bestaat om familieleden, huizen, scholen en banen te verliezen door Taliban-strijders of gebombardeerd te worden door Amerikaanse troepen.

De Taliban gebruiken momenteel sociale media en internettechnologie niet alleen voor propagandadoeleinden en hun eigen communicatie, maar ook om tegenstanders van het Taliban-regime op te sporen. Voor dit doel worden video’s en foto’s die momenteel op internet beschikbaar zijn, geëvalueerd. Dit resulteert in zoekoproepen die via Telegram en Whatsapp naar hun eigen vechters worden gestuurd. Ook de bemanningen bij de checkpoints rond de luchthaven in Kaboel worden voorzien van actuele informatie over de burgers in het land.

De meer dan 300.000 soldaten van het Afghaanse leger, getraind en bewapend door het Westen, boden weinig weerstand. In plaats daarvan hebben ze de Taliban grotendeels geholpen bij het innemen van overheidsgebouwen en het vrijlaten van duizenden gevangenen. Na twintig jaar bezetting hebben de VS en hun bondgenoten Afghanistan officieel aan hun lot overgelaten. Dit is geen overwinning voor de anti-oorlogsbeweging, maar een beschamende getuigenis van hoe weinig mensen in het Westen zich zorgen maken over de rampzalige gevolgen van hun eigen acties.

Als reactie op de tragische gebeurtenis met het World Trade Center in New York kondigde de Amerikaanse regering onder George W. Bush in 2001 de invasie van Afghanistan aan. De verklaarde doelen van deze oorlog waren de eliminatie van al-Qaeda, de garantie van de rechten van vrouwen en minderheden en de oprichting van een democratische republiek. Ook zou gestreden worden tegen de opiumhandel. Op de grafiek is te zien wat daarvan terechtgekomen is.

De ijzervreters rond Bush hadden graag éérst Irak aangevallen. Het was minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell die, om redenen van dramaturgie, aanbeveelde eerst de Taliban omver te werpen, en daarna Saddam Hoessein. Dit is wat er gebeurde ondanks het feit dat 15 van de 19 aanvallers van 9/11 uit Saoedi-Arabië kwamen. Het bombarderen van de naaste bondgenoot leek echter absurd. Dus de Taliban, die Osama bin Laden onderdak hadden gegeven, waren het doelwit. De interventies in Afghanistan hadden niets te maken met vrijheid, democratie en mensenrechten, argumenten die altijd worden gebruikt om door het Westen gevoerde oorlogen in de islamitische wereld te rechtvaardigen.

Toen de VS hun militaire macht over Afghanistan uitbreidden, trokken de Taliban zich snel terug uit de belangrijkste steden zodat de Noordelijke Alliantie – bestaande uit voormalige anticommunistische moedjahedien – de macht kon grijpen. Buurland Pakistan – de belangrijkste bondgenoot van de Taliban – was gedwongen een gênante politieke ommezwaai te maken en de Amerikaanse oorlogsinspanningen te steunen.
Toen in Kaboel een nieuwe regering onder leiding van Hamid Karzai werd geïnstalleerd, waren zowel de westerse media als de politieke besluitvormers euforisch over de snelle overwinning en het vooruitzicht van een meer liberale politieke orde in de regio.

Maar slechts een paar maanden later was de Amerikaanse regering al begonnen een oorlog tegen Irak te rechtvaardigen. De dreiging van het regime van Saddam Hoessein werd overdreven om een ​​”preventieve aanval” op het land te rechtvaardigen – een demonstratie van het vertrouwen van de VS in het exporteren van “vrijheid” over de hele wereld. In dit verhaal wordt naast de wederopbouw van Europa en Japan na de Tweede Wereldoorlog en de Golfoorlog van 1991 ook de oorlog in Afghanistan als voorbeeld van succes genoemd. Maar onder de oppervlakte kookte de hele regio.

De nieuwe Afghaanse regering bleek een onhandig samengestelde coalitie van krijgsheren, geëmigreerde elites en technocraten uit verschillende delen van de wereld. In 2003 haalde vrouwenrechtenactiviste Malalai Joya de krantenkoppen toen ze de nieuwe heersers van het land publiekelijk uitdaagde en hen beschuldigde van “misdaden tegen het Afghaanse volk” in een loja jirga (een grote vergadering van oudsten). In 2005 werd ze gekozen in het parlement als vertegenwoordiger van de provincie Farah en gebruikte zij haar platform om de aandacht te vestigen op de corruptie en het geweld dat NAVO-troepen hebben gepromoot. Helaas worden kritische stemmen als Malalai Joya genegeerd in discussies over de toekomst van het land. Ze pasten niet in het uitbundige verhaal van de “goede oorlog”.

Maar ook de corrupte machinaties van de Afghaanse elites, die weer aan de macht waren, kwamen steeds vaker ter sprake in de internationale media. In 2012 stond Afghanistan op de laatste plaats in de Corruption Perceptions Index van Transparency International. President Karzai en zijn familie zijn beschuldigd van betrokkenheid bij duistere transacties met internationale organisaties. Iran ‘gaf’ hem onder meer geld in 2010 voor de renovatie van het presidentiële paleis. Zijn broer Mahmud Karzai was ook betrokken bij verschillende corruptieschandalen – hij leidde bijvoorbeeld een piramidespel bij Kabul Bank, wat leidde tot het spectaculaire faillissement in 2011. In andere delen van Afghanistan waren berichten over chantage en drugshandel door krijgsheren aan de orde van de dag, terwijl internationale hulp nauwelijks bij de armen van het land terechtkwam.

De grootschalige corruptie was echter geen puur Afghaans probleem, maar onderdeel van het concept dat door de bezettende machten werd ontwikkeld. Een rapport van de New York Times uit 2013 onthulde hoe de CIA de regering Karzai omkocht om haar kortetermijndoelen te verwezenlijken. Het rapport onthulde dat de bezettingstroepen corrupte praktijken promootten in plaats van ze te bestrijden. De Amerikaanse regering onder Barack Obama zweeg over deze explosieve beschuldigingen en toonde daarmee haar minachting voor de economische wederopbouw in Afghanistan. In 2014 beschuldigde Karzai zelf de VS van het bevorderen van corruptie in zijn land, waarbij hij beweerde dat het merendeel van de transacties in kwestie gebaseerd waren op formele contracten, voornamelijk uitgegeven door Amerikaanse functionarissen.

De geloofwaardigheid van de Afghaanse Republiek nam verder af toen de presidentsverkiezingen van 2014 en 2019 gepaard gingen met beschuldigingen van wijdverbreide verkiezingsfraude. Hoewel het mogelijk was een coalitieregering in elkaar te flansen met de in de VS opgeleide politicoloog Ashraf Ghani als president, legden de toenemende spanningen tussen de verschillende facties de staat lam. Het smeulende ongenoegen werd de voedingsbodem voor de Taliban, die op hun moment wachtten en ondertussen bases oprichtten in het achterland van Afghanistan. Het is bijzonder beschamend dat Pakistan de Taliban heimelijk steunde terwijl het land werd gezien als een belangrijke bondgenoot in de “oorlog tegen het terrorisme”.

Dit dubbelspel kwam voort uit de weigering van de Pakistaanse Deep State om zijn materiële en ideologische banden met de Taliban te verbreken, ook al steunde het land officieel de NAVO-coalitie. De Pakistaanse regering wisselde in 2001 van partij onder de militaire dictatuur van generaal Pervez Musharraf omdat ze financiële steun nodig had om haar door schulden geteisterde economie te ondersteunen. Zelfs vandaag de dag neemt Pakistan geen coherente houding aan tegenover de Taliban – de lokale media blijven hun gruweldaden in Afghanistan toejuichen. Het Taliban-leiderschap kon niet alleen opereren vanuit de West-Pakistaanse stad Quetta, ze wisten ook steun te krijgen van delen van de Deep State in Pakistan. Dit had ernstige gevolgen voor het land: in de loop der jaren zijn 70.000 Pakistaanse burgers omgekomen als gevolg van het geweld van de Taliban.

Eén van de ergste incidenten was het bloedbad in 2014 op de Army Public School (APS) in de Pakistaanse stad Peshawar, waarbij terroristen 144 schoolkinderen doodschoten. Het incident schokte het publiek en maakte de bevolking vastbesloten om de Taliban in hun land te bestrijden. Maar zelfs toen werd het onderscheid gehandhaafd tussen de “goede Taliban” (die soortgelijke wreedheden begaan in Afghanistan) en de “slechte Taliban” (die zich richten op Pakistan).
In een interview met Al-Jazeera werd het voormalige hoofd van de Pakistaanse geheime dienst ISI, generaal Asad Durrani, gevraagd naar de gevolgen van het Pakistaanse beleid ten aanzien van de Taliban, in het bijzonder het afschuwelijke bloedbad van de APS. Durrani deed dit echter af als “collateral damage”, omdat uit strategische overwegingen “moraliteit op de achtergrond raakt”. Het cynisme dat de relatie van Pakistan met zijn bondgenoten in de regio bepaalt, had niet duidelijker kunnen worden uitgedrukt.

De terugtrekking van de VS en haar bondgenoten uit Afghanistan kan alleen maar worden omschreven als een laf vertrek. In 2020 nodigde de Amerikaanse regering van Donald Trump, buiten de Afghaanse staat om, de Taliban uit voor een onderhandelingsronde in de Qatarese hoofdstad Doha – een stap die de terroristische groepering een ongekend niveau van legitimiteit gaf.

Als onderdeel van het in Doha ondertekende vredesakkoord gaven de VS de Afghaanse regering de opdracht om 5.000 gevangengenomen Taliban-soldaten vrij te laten, van wie velen kort daarna naar het front terugkeerden. De man die de Taliban vertegenwoordigde in de Doha-onderhandelingen was Mullah Baradar, een mede-oprichter van de Taliban, die eerder in een Pakistaanse gevangenis had gezeten. Hij werd in 2018 op verzoek van de VS vrijgelaten om de Taliban “vredespartners” te maken. Baradar wordt nu beschouwd als het meest waarschijnlijke hoofd van een door de Taliban geleide regering in Afghanistan. Bovendien besloten de VS om hun troepen abrupt terug te trekken, wat eind juli 2021 in werking zouden moeten treden, terwijl de aangemoedigde Taliban inmiddels provinciale hoofdsteden in heel Afghanistan aanviel.

Ondanks de instabiliteit van de Afghaanse regering hebben vrouwen en minderheden een aantal lokale initiatieven gelanceerd om hun positie in het openbare leven te consolideren. De “hervormde Taliban” maakten deze verworvenheden echter snel ongedaan na de verovering van de respectievelijke provincies. De etnische groepering Hazara maakt melding van gedwongen huwelijken van jonge vrouwen met Taliban-commandanten. Er zijn talloze berichten over buitengerechtelijke executies van soldaten en regeringsfunctionarissen die door de terroristische groepering zijn gevangengenomen. De vlucht van maatschappelijke activisten en journalisten uit Kaboel betekent een diepgaande uittocht van Afghaanse intelligentsia.

De overeenkomst van Doha versterkte de Taliban en veroorzaakte een golf van demoralisatie en loyaliteitsveranderingen binnen de Afghaanse staat. De enige militaire interventie van de VS tijdens de Taliban-aanval op Kaboel was het evacueren van het ambassadepersoneel. Tegelijkertijd renden honderden jongeren naar de luchthavens. Een video die op sociale media circuleert, toont twee mannen die zich vastklampen aan een Amerikaans vliegtuig en kort na het opstijgen uit de lucht vallen – een symbool van de tragische vluchtelingencrisis die zich binnenkort op wereldwijde schaal zal ontvouwen.

De Afghaanse staat diende eerst en vooral de behoeften van de bezettende machten op het gebied van bestrijden van tegenstand, niet de belangen van de bevolking. Dat versnelde de ineenstorting van de veiligheidstroepen na de terugtrekking. Het regime moedigde niet alleen krijgsheren en corruptie aan – de VS gebruikten de regio ook als proeftuin voor wapens en bewakingstechnologie.
AfPak werd de eerste plek van de illegale drone-oorlog, waarbij duizenden burgers in de regio omkwamen en anti-Amerikaans sentiment werd aangewakkerd. Incidenten met burgerslachtoffers, zoals de moord op 51 mensen (waaronder 12 kinderen) bij een reeks bomaanslagen in Herat in 2007, wakkerden de woede van de bevolking tegen de bezettingstroepen aan. Het heimelijke karakter van drone-oorlogsvoering verdiepte ook de bewakings- en geheimhoudingsinfrastructuur die verband houdt met de “oorlog tegen het terrorisme”.
De verdwijning van mensen – en aanvankelijk hun deportatie naar Guantanamo – is een belangrijke methode geworden van de regeringen van Afghanistan en Pakistan in de omgang met dissidenten in hun eigen land. Dit is misschien wel een van de meest verachtelijke erfenissen van de bezetting.

Het fiasco in Afghanistan is de tweede grote Amerikaanse nederlaag sinds de terugtrekking uit Saigon in april 1975. Opnieuw moet de sterkste militaire macht ter wereld zich overgeven aan krijgers die geen hightech wapens hadden, ja, ze kwamen zelfs op sandalen. Niet alleen de VS – ook de NAVO en de opeenvolgende Nederlandse regeringen die al bijna 20 jaar betrokken zijn bij de “oorlog tegen het terrorisme” in Afghanistan (Nederlandse militairen hielpen van 2002 tot 2021 mee in Afghanistan. De officiële rechtvaardiging van Den Haag voor de toezegging bleek “veiligheid”). In die periode zond Defensie zo’n 30.000 militairen naar Afghanistan.

De westerse alliantie heeft de oorlog in Afghanistan verloren. Nederland behoort tot de groep van verliezers. De foto’s van het beschamende, onwaardige vertrek van het overgebleven ambassadepersoneel van de westerse landen zijn zeker weer een bijzonder indrukwekkend stuk van het mozaïek dat past in een beeld dat vertelt over de teloorgang van de westerse invloed.

De westerse alliantie verloor óók de oorlog in Syrië. Voor de meesten grotendeels onopgemerkt, omdat de mainstream media er nauwelijks meer over berichten. Je kunt een niet-verklaarde oorlog ook niet verliezen, was misschien de logica van de berichtgeving. Het militaire deel is nog steeds beslist, ongeacht of het Westen vasthoudt aan zijn doelen. Zijn doel – regimewisseling – probeert het Westen nu te bereiken door middel van sancties die bedoeld zijn om de bevolking rechtstreeks te raken en hongerrellen te veroorzaken. Iedereen die nog gelooft in het verhaal dat het bij Syrië gaat over het bevrijden van het volk van een tiran, moet eens goed kijken naar de middelen die daarvoor worden gebruikt. De sancties zijn direct gericht op de burgerbevolking. Nederland neemt actief deel aan dit wanhopige beleid dat alle ethiek en moraal overstijgt.

De nederlaag is moeilijk te verkroppen voor velen, zowel de politieke klasse van Washington als haar bondgenoten. NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg spreekt van een “tragedie”, de Duitse bondskanselier van een “bitter besef”. Ze verhullen de catastrofe in Afghanistan met de taalkundige beschermende dekmantel dat “niet alles is gegaan zoals we hadden bedoeld”. Het is veelzeggend dat westerse politici zich niet de vraag stellen of het verkeerde plan was uitgekozen en of deze oorlog überhaupt nodig en gerechtvaardigd was.

Blijkbaar wil niemand het hebben over het feit dat de VS en de NAVO deze oorlog nooit afdoende zouden kùnnen rechtvaardigen. Een oorlog verliezen is al erg genoeg. Een zinloze oorlog verliezen is erger. Het starten van een ongerechtvaardigde agressieoorlog is een misdaad. Er zouden veel ongemakkelijke vragen beantwoord moeten worden, en tienduizenden zieke, verminkte (en gedode) Afghaanse kinderen, vrouwen en mannen wachten op de antwoorden.
De verantwoordelijken vrezen deze vragen zoals de duivel het wijwater vreest. Want het antwoord op deze vragen zou ook grotendeels verklaren wat er tegenwoordig in Afghanistan aan de hand is. Als er geen reden was voor deze oorlog, dan waren de NAVO-troepen geen natie-opbouwende democratie-brengers en geen bevrijders van het Afghaanse volk, maar een buitenlandse bezettingsmacht die niets te zoeken had in Afghanistan.

Als een internationale rechtbank de NAVO-oorlog in Afghanistan zou onderzoeken, zou het eerste wat de onderzoekers van het openbaar ministerie zouden opmerken het vreemde feit zijn dat Osama bin Laden, die volgens de VS de hoofdverantwoordelijke en het brein achter de terroristische aanslagen van 9 /11 was, buiten de rechtbank werd geëxecuteerd zonder in staat te zijn commentaar te geven op de beschuldigingen voor enige vorm van autoriteit. President Barak Obama liet de man in mei 2011 vermoorden door een commando-eenheid van de Navy Seals en zijn lichaam werd gedumpt op een geheime locatie op zee. Hierdoor werd de hoofdverdachte, die verantwoordelijk zou zijn voor 20 jaar NAVO-oorlog in Afghanistan, het zwijgen opgelegd. Was Obama bang voor zijn uitspraken? Osama bin Laden was een ideoloog die de moslimwereld opriep om oorlog te voeren tegen de Verenigde Staten, maar hij had na 9/11 herhaaldelijk verklaard dat hij operationeel niets met de terroristische aanslag te maken had.

De snel verslechterende internationale situatie suggereert dat we een nieuwe fase van het imperialisme zijn ingegaan waarin elke aanspraak op ontwikkeling of wederopbouw is opgegeven. Afghanistan, Irak, Syrië, Libië en Jemen zijn voorbeelden van hoe hedendaagse westerse interventies zijn gericht op het creëren van zones van imperialistische controle voor het bereiken van kortetermijndoelen. Zodra deze taken zijn vervuld, bijvoorbeeld dat de rijke grondstoffen zijn geplunderd, wordt het land weer aan zichzelf overgelaten – de belofte dat men de mensen democratie zou brengen en een functionerende staat zou bouwen, blijkt slechts een loze belofte. De schijn van menselijkheid heeft plaatsgemaakt voor een logica van terreur en vernietiging die wordt opgelegd aan “vijandige staten”‘. De Verenigde Staten en hun bondgenoten vormen nu een wereldwijde vernietigingsmacht.

De bestrijding van islamofobie, de toelating van vluchtelingen en de veroordeling van de staatsoorlogsmachine moeten essentiële elementen zijn van een hedendaags anti-imperialistisch beleid. Dit is vandaag dringend nodig, aangezien de VS opnieuw linkse regeringen in Latijns-Amerika (vooral Cuba en Venezuela) bedreigt en tegelijkertijd haar bases in Azië uitbreidt. De heersende klassen zullen doorgaan met het oproepen van vermeende bedreigingen en proberen hun agressieve zorgen te verbergen onder het mom van mensenrechten en democratie. Het zou meer dan tragisch zijn als de mensen van het Westenn opnieuw zouden vallen voor deze tactiek, die onvoorstelbaar leed brengt voor de burgers in de betrokken landen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

EU

EU vernieuwt digitale Covid-certificaat ondanks 99% negatieve publieke feedback

Published

on

Covid-certificaat

Op voorstel van de Europese Commissie heeft het Europees Parlement, zoals verwacht, gestemd om het EU Digital Covid-certificaat met nog een jaar te verlengen. De stemming was 453 voor, 119 tegen en 19 onthoudingen.

De Covid-certificaat regeling zou op 30 juni aflopen. Eerder deze maand had een delegatie van het parlement al een “politiek akkoord” bereikt met de Commissie over de verlenging van het certificaat, waardoor de stemming van gisteren vrijwel een uitgemaakte zaak was.

De certificaatverordening werd oorspronkelijk in juni vorig jaar aangenomen, zogenaamd om “veilig reizen” tussen EU-lidstaten te vergemakkelijken. Maar het digitale EU-certificaat evolueerde snel tot het model en soms de infrastructuur voor de binnenlandse “gezondheids”- of Covid-passen die het volgende jaar de toegang tot vele andere gebieden van het sociale leven zouden beperken.

De EU heeft ervoor gekozen om het covid-certificaat te verlengen ondanks de overweldigend negatieve resultaten van een openbare raadpleging over het onderwerp die door de Europese Commissie is gelanceerd onder de noemer “Geef uw mening” en die van 3 februari tot 8 april voor het publiek toegankelijk was De raadpleging lokte meer dan 385.000 reacties uit – die bijna allemaal tegen vernieuwing lijken te zijn!

In een brief aan de Europese Ombudsman die het Franse parlementslid Virginie Joron op haar Twitter-feed plaatste, schrijft Joron:

Ik lees willekeurig honderden reacties met mijn team. Ik vond geen voorstander van verlenging van de QR-code [dus het digitale certificaat]. Op basis van dit grote onderzoek lijkt het duidelijk dat vrijwel alle reacties negatief waren.

De overwegend negatieve tendens van de reacties was inderdaad vanaf het begin duidelijk. De eerste volledige pagina met reacties, allemaal van 4 februari, is hier beschikbaar . Ze zijn natuurlijk in verschillende talen van de Europese Unie: Frans, Duits, Italiaans en ook één in het Engels.

Om de lezers een idee te geven van de teneur, hier is een vertaling van alleen de eerste regel of twee van de eerste paar reacties (beginnend vanaf de onderkant van de pagina):

Ik ben volledig tegen de vaststelling van dit certificaat, gezien wat er momenteel gebeurt met de rampzalige behandeling van Covid door de EU …

Ik wil dat deze cst [waarschijnlijk een verwijzing naar het Belgische “Covid Safe Ticket”] of vaccinpaspoort eenvoudigweg wordt geëlimineerd …

In het conceptdocument worden beweringen gedaan die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Er wordt bijvoorbeeld beweerd dat het Covid-certificaat een effectieve bescherming biedt tegen de verspreiding van het virus – welke gegevens kunnen deze bewering ondersteunen?…

Hallo, ik ben geschokt en walg van de vrijheidsdodende beslissingen die in de EU zijn genomen … met betrekking tot dit “Europese certificaat” …

Het covid-certificaat of de groene pas MOET onmiddellijk worden afgeschaft als discriminerend en ongrondwettelijk en mag niet worden ondersteund door wetenschappelijke gegevens, omdat het uitsluitend is gebaseerd op BEPAALDE maatregelen voor burgers…

Ik ben tegen de verlenging van de groene pas, die geen ander doel dient dan het creëren van discriminatie…

Ik wil nooit meer onderworpen worden aan een discriminerend certificaat…

En tot slot de Engelstalige vermelding:

Het digitale Covid-certificaat zou per direct moeten eindigen. Er zijn zoveel gegevens die het feit ondersteunen dat digitale paspoorten nul positieve invloed hebben op transmissiesnelheden en in feite zijn er in de meest gevaccineerde en sterk gereguleerde landen [sic.] covid-percentages krankzinnig …

En zo verder, enzovoort, tot 385.191 reacties.

De vernieuwing van het Digitaal Covid Certificaat betekent niet dat het direct wordt toegepast, maar dat de infrastructuur op zijn plaats blijft en dat het kan worden toegepast als en wanneer lidstaten dat nodig achten.

De huidige regels voor het bezit van een geldig digitaal EU-Covid-certificaat discrimineren niet alleen, onnodig te zeggen, tegen niet-gevaccineerde, maar ook tegen natuurlijke immuniteit, die als vluchtiger wordt behandeld dan door vaccins veroorzaakte immuniteit.

Bewijs van voltooide basisvaccinatie maakt een certificaat 270 dagen geldig; het bewijs van het ontvangen van een boosterdosis geeft voorlopig onbeperkte geldigheid. Aan de andere kant geeft een bewijs van “herstel” – waarbij een positieve PCR-test het enige geaccepteerde bewijs is – slechts 180 dagen geldigheid.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

EU

EU Een nieuwe westerse religie krijgt vorm

Published

on

eu

EU Leiders in het Westen zijn de afgelopen 12 maanden erg druk geweest met het opzetten van internationale instellingen, regelgeving en technologieën die de bevoegdheden die ze tijdens de lockdown hebben gekregen legitimeren, formaliseren en verankeren. 

EU Ze hebben hun centrale banken die protocollen ontwikkelen voor het implementeren van nieuwe digitale valuta die het toezicht op de financiële transacties van hun bevolking vereenvoudigen; op vaccins gebaseerde identificatiesystemen (zoals het digitale Covid-certificaat van de EU , de gezondheidscode van Hong Kong en de digitale passagiersverklaring van Australië ) die het volgen van personen binnen en tussen landen gemakkelijker maken; en CO2-budgetten en sociale kredietsystemen die kunnen worden gebruikt om te beoordelen wie het waard is om te reizen en een redelijke levensstandaard, en wie niet.

Westerse politici gingen tijdens de covid-periode op de vuist met het opschorten van normale vrijheden en het beheersen van het dagelijkse leven van mensen. Hun autoritarisme was zo extreem dat, achteraf bezien, de legitimiteit ervan in westerse ogen moest worden gecementeerd via een permanente reeks internationaal gecoördineerde command-and-control-structuren.

 Deze zouden een bolwerk vormen tegen uitdagingen in en buiten de rechtbank, de achterkant van politici uit het covid-tijdperk beschermen en ook hun carrière bevorderen: hun herverkiezingsvooruitzichten zullen verbeteren omdat kiezers eerder geneigd zijn het ideologische verkooppraatje te blijven slikken als het wordt gezien als ondersteund door een wereldwijde consensus.

De nieuwe mondiale instellingen, hopen politici, zullen ervoor zorgen dat de kudde diep gehoorzaam blijft aan hun leiders, in beslag wordt genomen door zelfhaat en op hun hoede blijft voor elke medemens met wie ze verzet zouden hebben georganiseerd.

Deze nieuwe westerse orde die door onze leiders wordt opgericht, is verwant aan een religieuze orde die de neo-feodale ideologie behoudt die tijdens covid tot stand kwam, terwijl de massa’s verdeeld en in een staat van zelfhaat worden gehouden. 

De drie-eenheid van inputs

Om een ​​nieuwe religie op te richten, heb je eerst een aansprekend ideologisch verhaal nodig. Dan heb je een priesterschap nodig. Ten derde heb je een geschikt hoofdkwartier nodig voor het pausdom. De eerste twee waren gemakkelijk, maar de derde blijkt een knelpunt te zijn.

Laten we eens kijken waar we staan ​​met elk van deze drie.

In de middeleeuwen was de heersende ideologie dat iedereen zondig was en dat de duivel in ons allemaal op de loer lag, een verhaal dat leidde tot constante zelfhaat en een verdeelde boerenstand. Verenigd hadden ze stand kunnen houden, maar verdeeld waren ze een gemakkelijke prooi voor de rijken. De elites van de 21e eeuw zijn op zoek naar een modern equivalent van de zondeverhalen uit de Middeleeuwen.

Het blijkt dat ze een bijna beschamend groot aantal zondeverhalen hebben om uit te kiezen, aangezien legioenen fanatici geschikte oorzaken aandragen. Mogelijke op zonde gebaseerde ideologieën omvatten wakkerheid, waarin iedereen het gevaar loopt door iedereen te worden getriggerd; eeuwige noodsituaties in het klimaat, waarin ieders activiteiten een gevaar vormen voor iedereen; en eeuwige gezondheidscrises, waarin iedereen een potentiële microbiële verspreider is voor iedereen.

De elites kunnen hun favoriete nieuwe ideologie kiezen, hoewel ze er wel een moeten kiezen. Menigten zijn gemakkelijk te leiden, maar ze zijn ook wispelturig en kunnen gemakkelijk hun lijnen vergeten. De religie die de elites kiezen om hun bevolking mee te binden, moet goed ingebed zijn om nuttig te zijn. 

Op het gebied van het priesterschap is er geen gebrek aan groepen om tot priester te reconstrueren. De beste kandidaten om de vacatures in het priesterschap in te vullen, zijn de bullshitters die al in de meeste moderne organisaties zijn ingebed: degenen die worden geassocieerd met woorden als ‘duurzaam’, ‘ethisch’, ‘veilige ruimte’, ‘diversiteit’, ‘gezondheidsbewust’, ‘inclusief’, en andere anodyne, deugd-signalerende gemeenplaatsen die een marketeer identificeren die een pestkop is geworden. 

Ze verkopen al het idee dat huidige werknemers een bedreiging voor anderen zijn en regelmatige interventies nodig hebben, zoals onbewuste vooringenomenheidstraining en andere vormen van zelfkastijding. De laag bullshitters die in bijna elke grote westerse organisatie wordt aangetroffen, staat te trappelen om de handhavers te worden van welke ideologie dan ook die hun banen zal versterken.

Dus de ideologie en het priesterschap zijn in principe op elkaar afgestemd. De bottleneck in de opbouw van een nieuwe westerse religieuze orde is het pausdom. Wat nodig is, is niet een kopie van het moderne pausdom in Rome dat relatief weinig echte macht heeft over de vele rooms-katholieken in de wereld van vandaag, maar een kopie van het pausdom dat een echte macht was om rekening mee te houden in de Middeleeuwen in Europa: een ideologische krachtpatser met enorme belastinginkomsten die de markten voor onderwijs, gezondheidszorg en spirituele diensten domineerden. 

Het leidde en stuurde priesters, hield toezicht op de leercentra, organiseerde lezen en schrijven, hield een groot systeem van hospices in stand, organiseerde verschillende oorlogen (inclusief de kruistochten), enzovoort. Het deed veel dingen die we nu als slecht zouden beschouwen, maar ook dingen die de meesten als goed zouden beschouwen, zoals het verzorgen van zieken en het levend houden van de kennis van eerdere beschavingen in kloosters en bibliotheken. Dat is het soort machtig pausdom dat nodig is om een ​​nieuwe westerse religie te verstevigen.

Waar de Heilige Stoel?

Lokale priesters hebben een pausdom nodig om redenen van coördinatie en cohesie, om te voorkomen dat ze van het ideologische voorbehoud aflopen. Stel je voor dat een plaatselijke priester zijn plaats vergeet en serieus begint te worden over ethiek of duurzaamheid (of de echte betekenis van een ander recent gekaapt en ontdaan woord) en begint te twijfelen aan bijvoorbeeld de belastingontduiking en het frequente reizen van degenen aan de top. Dat kan een mens niet hebben!

En aangezien er van tijd tot tijd nieuwe informatie opduikt, kan men er niet van uitgaan dat deze automatisch gunstig in de ideologie zal worden verwerkt, tenzij er een pausdom is om deze te interpreteren en richtlijnen te geven. Waar dergelijke begeleiding niet beschikbaar of voldoende duidelijk is, zouden mensen naar een gebied van ‘gemakkelijke priesters’ kunnen trekken, wat de hele religie zou ondermijnen. Dat kan men ook niet hebben!

Waar kunnen de elites dan een religieus hoofdkwartier vestigen van waaruit ze echt gezag kunnen uitoefenen als middel om de plaatselijke priesters in het gareel te houden? 

Hun gedachten gingen tot dusver uit naar de Wereldgezondheidsorganisatie , in de hoop dat deze keuze drie vliegen in één klap zou slaan. Het zou het misbruik van noodgezondheidsbevoegdheden tijdens lockdowns normaliseren en afkeuren; het zou automatisch een bepaald verhaal kiezen als de nieuwe ideologie; en het zou een nieuwe, op gezondheid gebaseerde internationale bureaucratie versterken die macht zou kunnen krijgen over lokale gezondheidsbureaucraten en over iedereen die onder de vlag van ‘gezondheid’ reist. 

Alles wat ‘duurzaam’, ‘ethisch’ of ‘veilig’ is, zou onder de algemene noemer ‘gezondheid’ kunnen worden geplaatst. Het pausdom zou kunnen worden gestapeld met een paar vertrouwde handen (Anthony Fauci en dergelijke) die toezicht zouden houden op de benoeming van ideologische details die door de politieke elites worden vereist, zoals passende vrijstellingen voor zichzelf en hun vrienden. 

Ze zouden ook de verantwoordelijkheid nemen voor het organiseren van inquisities om ideologische tegenstanders te neutraliseren en te elimineren. Het script voor hoe de WHO een nieuw soort middeleeuwse rooms-katholieke kerk zou worden, schrijft zichzelf bijna.

De recente poging om de nationale soevereiniteit via de WHO te ondermijnen, is het belangrijkste bewijs van coördinatie langs deze lijnen tussen de elites. Deze poging kan en moet uit elkaar worden gehaald om erachter te komen wie de poging financierde, wie de voorgestelde wetgeving schreef, welke nationale regeringen het steunden, wie binnen die regeringen het steunden, enzovoort. Dit is de eerste concrete manifestatie van de opkomst van een globalistische elite, die onderzoekers een reële kans biedt om te zien wie ‘ze’ zijn en hoe ‘ze’ zich organiseren en coördineren.

Onze Verlossers

Toch heeft de WHO een fatale fout als het gaat om het hoofdkwartier van een nieuw westers pausdom: het bestrijkt de hele wereld en wordt dus medegefinancierd door veel regeringen, waarvan sommige geen interesse hebben in wakkerheid en andere westerse ideologieën die verdeeldheid zaaien. Westerse bevolkingsgroepen. Deze regeringen vertegenwoordigen bevolkingsgroepen die genoeg ervaring hebben met kolonialisme om de ‘vernieuwing’ waar het Westen naar toe gaat, te erkennen en af ​​te wijzen. 

Dit is de belangrijkste reden waarom het voorstel aan de WHO om zich de ideologische leiding en controle over het gezondheidsbeleid over de hele wereld toe te eigenen, op zijn kop werd gezet: het werd door Afrikaanse landen in de maling genomen. Hoewel het Westen het later opnieuw kan proberen, betekent de structuur van de WHO dat elke succesvolle beslissing ook later kan worden teruggedraaid, wat geen recept is voor een goed functionerend pausdom.

De westerse elites hebben dus alternatieve kandidaten voor de Stoel nodig, voor het geval de WHO niet tot actie kan worden gedwongen. Ze hoeven de priesterschappen in Afrika of in een groot deel van Azië niet te controleren: het is hun eigen bevolking die in het gareel moet worden gehouden, in plaats van de hele wereld. In die zin was het WHO-gambiet een beetje overdreven, waarbij de behoefte aan controle over het hele Westen werd gecombineerd met een terugkeer naar het kolonialisme. 

Wat beter zou passen als een nieuw ideologisch hoofdkwartier, althans in eerste instantie, is een organisatie die voornamelijk de westerse kernbevolking bereikt en al een commando- en controlestructuur heeft. Bij voorkeur zou het iets zijn dat al verplicht is voor westerse politici die, net als kardinalen, de toekomstige pausen zouden kunnen kiezen.

De komende opstanding?

Iets als de NAVO zou heel mooi passen. 

De NAVO heeft de afgelopen 30 jaar grotendeels met haar duimen gedraaid en was wanhopig op zoek naar een nieuwe missie. De crisis in Oekraïne heeft het een tijdelijk nieuw leven ingeblazen en heeft ertoe geleid dat voorheen onafhankelijke Europese landen (zoals die vervelende eerdere uitschieters in Scandinavië, Zweden en Finland) als aspirant nieuwe leden binnenkwamen. De geografische dekking is nu bijna perfect afgestemd op die van het gewenste nieuwe pausdom. 

Het enige dat nodig is, is om te gaan van een organisatie die erop uit is ‘ons te beschermen tegen oorlog’ naar een organisatie die erop is gericht ‘ons overal voor te beschermen’. 

Een kleine stap voor de NAVO, een grote sprong voor de westerse politieke elites.

De NAVO, of een organisatie die qua reikwijdte en leiderschap erg op de NAVO lijkt, zou spoedig de mantel van een nieuw ideologisch pausdom kunnen dragen en enige directe controle kunnen krijgen over de vele kleine priesterschappen in westerse landen, waaronder op zijn minst de bullshit-industrieën en de kleinere gezondheidsbureaucratieën. 

Dit nieuwe internationale ideologische systeem zou een ongemakkelijke alliantie vormen met de toppolitici in westerse landen, die aanvankelijk door hen werd opgericht, maar in de loop van de tijd onvermijdelijk meer rivaliserend met hen zou worden. Net als in de Middeleeuwen zouden kerk en heersers ideologisch bondgenoten zijn met een gemeenschappelijke reeks slachtoffers (de overgrote meerderheid van de mensen), maar rivalen als het ging om middelen en de ultieme loyaliteit van die slachtoffers.

Wat mogen we van zo’n systeem verwachten? Een overkoepelende gezondheidsstructuur die een stroom van verdeeldheid zaaiend en ontwrichtend bijgeloof zou afkondigen, zou in de eerste plaats de productiviteit van lokale zorgverleners aanzienlijk verminderen. We hebben al een vermindering van de levensverwachting gezien in landen die lockdowns oplegden, en een vergelijkbare verslechtering van de volksgezondheid mag worden verwacht in het kielzog van toekomstig bijgeloof dat wordt aangewend voor de gezondheid. 

Op dezelfde manier zou achteruitgang worden verwacht op het gebied van de geestelijke gezondheid en de economische productiviteit van particuliere bedrijven, aangezien het toezicht op en het gekleineerd worden door een nieuw priesterschap een grote belemmering is voor de productiviteit en het concurrentievermogen. 

Achteruitgang in de gezondheid en efficiëntie van de bevolking zal niet veel uitmaken voor de politici die de ideologische invloed van een nieuw pausdom nodig hebben om hun posities te verstevigen, maar op de langere termijn zal het er toe doen voor de kracht van hun landen. Terwijl de elites profiteren van zo’n nieuw pausdom, is de prijs een verzwakking van zowel de bevolking als het land.

genaden redden

Welke krachten zijn in staat deze destructieve nieuwe ideologie te doorbreken? De twee belangrijkste kandidaten zijn concurrentie en nationalisme.

De wereld evolueert langzaam naar militaire en economische machtsblokken, met een blok bestaande uit China en Rusland en een ander blok uit het Westen. Zelfs binnen het Westblok zullen die landen en regio’s die erin slagen het nieuwe pausdom te weigeren, gedijen in vergelijking met de anderen, en de dynamische, energieke, vrijheidzoekende elementen van de bevolking aantrekken. De jaloezie die hierdoor ontstaat, zal een echte uitdaging zijn voor de nieuwe ideologieën.

Wat kan de nieuwe verlichtingsbeweging aan dit scenario doen? In veel westerse landen, waaronder de grote EU-landen, is het antwoord “op korte termijn niet veel”. De belangen die ijveren voor de consolidering van de noodbevoegdheden zijn enorm, met inbegrip van de reguliere media en de belangrijkste politieke partijen. 

Maar in andere Europese landen, zoals Zwitserland, is het antwoord “dit scenario zal waarschijnlijk helemaal worden vermeden”. Dit komt omdat dergelijke landen de realiteit van de huidige situatie al hebben begrepen en bewust buiten de westerse superstructuren blijven, waaronder zowel de NAVO als de EU. 

Het belangrijkste slagveld op korte termijn zal waarschijnlijk de VS zijn. De federalistische structuren van de Amerikanen zullen de komst van een nieuw seculier pausdom weerstaan. Maar als de NAVO gebruikt gaat worden als zetel van nieuwe pausen, zal het Amerikaanse veiligheidsinstituut sterk in de verleiding komen om zich aan te sluiten bij de andere machtige Amerikaanse belangen – Big Tech, Big Pharma, de globalisten en de wakkere beweging – die hard aandringen op ideologische zege.

De ogen van de dapperen en de vrijen in het Westen zijn op de VS gericht.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

EU

Het Melilla-hek: zuidelijke flank en dood zonder rechten

Published

on

Melilla

Nog steeds geschokt door het bloedbad van Nador, naast de grens tussen Spanje en de Europese Unie in Melilla, is het complex om een ​​analyse te maken waarbij de pijn die door deze sterfgevallen wordt veroorzaakt, wordt genegeerd. Terwijl ik deze regels schrijf, is er nog steeds geen officieel dodental, maar ze liggen dichter bij de 50 die zijn aangekondigd door organisaties ter verdediging van de mensenrechten dan bij de 23 die door de Marokkaanse regering zijn erkend.

Wat de Spaanse regering nu het meest zorgen zou moeten baren, zou zijn te eisen dat Marokko de slachtoffers niet begraaft zonder een proces van identificatie en opheldering van de oorzaken van deze sterfgevallen. Lijken mogen niet ondergronds worden verborgen zonder te voldoen aan de minimumnormen voor legaliteit met respect voor de rechten die elk slachtoffer zou moeten hebben. In dit verband moeten we de verdragen aanhalen die zijn ondertekend ter bescherming van slachtoffers van schendingen van het internationaal strafrecht .

Het is duidelijk dat we deze strafrechtelijke kwalificatie nog steeds niet procedureel kunnen bepalen, maar de beschikbare gegevens wijzen in deze richting. En natuurlijk, als de begrafenis van de slachtoffers wordt uitgevoerd zonder de minste forensische procedure, dan moeten we concluderen dat het in strijd is met deze internationale normen.

Dit zou kunnen leiden tot de activering van de bevoegdheid van het Internationaal Strafhof om een ​​mogelijke verantwoordelijkheid voor het nalaten van Spanje dat het Verdrag van Rome heeft ondertekend, op te helderen. Marokko heeft echter alleen de status van waarnemer in genoemd verdrag , hoewel artikel 23 van de Marokkaanse grondwet van 2011 bepaalt dat genocide en andere misdaden tegen de menselijkheid en mensenrechtenschendingen strafbaar zijn.

In ieder geval moet de Spaanse regering een evenwicht vinden, en dat is de grote paradox, tussen een naadloze verdediging van de mensenrechten en de echte politiek van een zeer complexe diplomatieke relatie met het Koninkrijk Marokko, dat het met bloedige en betreurenswaardig deze nieuwe aanval op onze grenzen.

Wat er is gebeurd?

Er zijn veel onbeantwoorde vragen. De eerste vraag is om te bevestigen dat Marokko zich niet echt bewust was van deze benadering van de grens van talloze mensen die oprukten met het duidelijke doel om het hek aan te vallen. Had Marokko niet de capaciteit om ze te onderscheppen voordat het het kritieke punt van de grens bereikte? Het lijkt moeilijk te geloven.

Het is duidelijk dat als Marokko had ingegrepen voordat ze het grensgebied hadden bereikt, waarschijnlijk niemand van die interventie had gehoord en dat de gevolgen niet zo dramatisch zouden zijn geweest. Wilde Marokko dan weer meer publieke repercussies – die inmiddels uit de hand lopen – door zo’n grote groep migranten de grens te laten naderen? Wilde hij onze grenzen weer onder druk zetten met hybride destabilisatiesystemen? En de grote vraag, als het vorige antwoord bevestigend is, wat zou Marokko nu kunnen nastreven met deze nieuwe migratiedruk?

Je zou kunnen zeggen dat hun politiediensten hebben opgetreden om de aanval op het hek te voorkomen, maar ik sta erop: waarom lieten ze hen toe het kritieke punt te naderen en hen vervolgens af te slachten?

Deze bewegingen worden in de meeste gevallen georganiseerd door maffia’s die handel drijven in de wanhopige wensen van mensen in rampzalige economische, politieke en sociale omstandigheden. Deze zijn het resultaat van een kolonialisme dat in de 20e eeuw zijn hulpbronnen heeft uitgebuit en een hele reeks mislukte politieke regimes heeft opgebouwd.

Het is echter, en juist om deze reden, moeilijk te geloven dat, aangezien deze groepen zijn grondgebied binnenkwamen, Marokko zich niet bewust was van hun bewegingen in zijn eigen land totdat ze Nador bereikten, waar ze zelfs in menigten door de straten liepen. Natuurlijk was wachten tot ze het hek bereikten een riskante beslissing die leidde tot de opsluiting van deze mensen en een repressie ontketende die even gewelddadig was als de onbegrijpelijke dood van deze weerloze mensen gewelddadig was.

Gelijktijdig met de NAVO-top

Toevalligheden gebeuren, maar het is te toevallig dat dit slechts vier dagen voor de start van de NAVO-top in Madrid gebeurde. Om deze reden is het ook noodzakelijk om deze afgeleide in overweging te nemen vanwege het tijdelijke samenvallen van de feiten.

De bijeenkomst in Madrid wordt deze week gehouden met als meest urgente uitdaging de oorlog van Poetin in Oekraïne. Zonder natuurlijk de uitdaging te vergeten die de Indo-Pacific-regio en de rol van China de komende jaren zullen vormen. Het belangrijkste is bovendien dat de NAVO haar rol als organisatie voor de collectieve verdediging van haar leden in de Euro-Atlantische ruimte gaat opgeven om een ​​mondiale veiligheidsorganisatie te worden .

Hier blijkt de interesse van Spanje en andere mediterrane landen om ook een Bondgenootschappelijk veiligheidsbeleid te voeren op de zogenaamde “zuidelijke flank”, gezien het gevaar dat ontstaat door de hybride dynamiek van destabilisatie die uit de Maghreb en de Sahel komt. Het is op dit punt dat het tijdelijke samenvallen van deze buitensporige actie van de Marokkaanse veiligheidstroepen verrassend is. Vermoedelijk zijn de verklaringen van de Spaanse president, Pedro Sánchez , die de actie als effectief beschreef, gedaan zonder de omvang van de catastrofe in detail te kennen.

In ieder geval staat de agenda van de bijeenkomst in Madrid nu heel dicht bij enkele gebeurtenissen die de discussie verdienen over een veiligheidsbeleid dat de maffia demobiliseert die met mensenlevens spelen en die landen die door actie of nalatigheid gebruik hebben gemaakt van de wanhoop van migranten als instrument van zijn beleid ter verdediging van zijn eigen geostrategische belangen.

Als de actie van Marokko een andere bedoeling had, zal het in plaats daarvan een nieuw argument vormen voor het zogenaamde Strategische Concept van Madrid , dat de verdediging van “de soevereiniteit en territoriale integriteit” van alle leden van het Bondgenootschap omvat. Dit zal uiteindelijk eindigen met de uitsluiting van Melilla en Ceuta van het actieterrein van de NAVO, wat nu zal blijven binnen wat Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van het Bondgenootschap, de verbintenis noemt om “elke centimeter” van het grondgebied van de lidstaten te verdedigen. Dit versterkt exponentieel de zuidelijke flank, waarin Spanje de eerste belanghebbende partij is, aangezien historisch gezien de grootste externe bedreigingen voor zijn veiligheid uit de Noord-Afrikaanse regio komen.

Maar we kunnen niet zomaar vergeten wat er is gebeurd. Het is onmiddellijk noodzakelijk om een ​​internationaal onderzoek te eisen naar deze aanvallen op de mensenrechten waarin, als Spanje geen directe verantwoordelijkheid heeft, het op zijn minst een verantwoordelijkheid heeft als burgerwacht door een gemeenschappelijke controle van de grens met Marokko in te stellen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

NAVO-top op 29 juni: een “verplicht geschenk” aan Turkije!

Turkije – Zweden en Finland hadden zich al lang bereid verklaard om lid te worden van de NAVO. Maar een dergelijke daad moet unaniem worden goedgekeurd door alle Bondgenoten. En… [...]

EU: Uiterlijk in 2035 komt benzine alleen nog maar uit het stopcontact!

“Na de EU-commissie en het EU-parlement heeft de Raad gisteravond ook gestemd om de verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen in 2035 te beëindigen. Dit is historisch! Europa is het eerste continent ter wereld… [...]

Ongelooflijke wreedheden door Spaanse grenswachten – De schande van Melilla!

Melilla! We raden zwakke lezers aan om de onderstaande video niet te bekijken. Wij hebben het ook als onze plicht om deze afbeeldingen beschikbaar te stellen. Zo behandel je mensen… [...]

De VN rouwt altijd meer om vermoorde moslims dan om gewelddadige christenen!

De Verenigde Naties hebben onlangs 15 maart uitgeroepen tot “Internationale dag ter bestrijding van islamofobie” . Deze datum is gekozen omdat op die dag een van de ergste terroristische aanslagen op moslims plaatsvond:… [...]

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset We hebben een college van B & W met een gemeenteraad. We hebben een college van Gedeputeerde Staten dat de provincie… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN