Connect with us

Wereld

De Trojaanse kudde: Grote schandalen worden verzwegen bij goeden doelen organisaties

Published

on

goede doelen

Elitebelangen verschuilen zich achter de filantropische façade van een aantal niet-gouvernementele organisaties.

Niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) – veel mensen associëren deze term met iets positiefs. Met goede doelen, humanitaire missies en milieubescherming. De Verenigde Naties (VN), het Wereld Natuur Fonds (WWF), de United States Agency for International Development (US AID), de dierenbeschermingsorganisatie PETA of Greenpeace: ze zouden allemaal staan ​​voor de strijd voor een betere wereld en adverteren met budgetten in de miljoenen voor aandacht. In tegenstelling tot de ’trusts’ die de neiging hebben om op de achtergrond te opereren – de ondoorzichtige kapitaalverzamelpunten van de oligarchie van het bedrijfsleven – staan ​​de NGO’s centraal bij sociaal-economische en mediagebeurtenissen. Ze vormen een integraal onderdeel van het moderne maatschappelijk middenveld en hebben een aanzienlijke invloed op de ontwikkeling ervan op lange termijn. Het lijkt des te toepasselijker

Een aanzienlijk deel van de bevolking schenkt ijverig kleine bedragen van het zuurverdiende nettoloon, zelfs in magere jaren, en vrijwilligers in organisaties waarvan ze de feitelijke structuren zelden kennen. Omdat nogal wat van de ngo’s die zich blijkbaar inzetten voor het algemeen welzijn, naast hun kerntaken ook de imperialistische doeleinden van de corporatistische oligarchie dienen. Economisch gezien verschillen ze nauwelijks van een grote onderneming met een hoge omzet. En als het gaat om het realiseren van hun verborgen agenda, spelen moraal, waarden, de “mission statement” in de preambule van de betreffende organisatie of de gebruikelijke public relations-zinnen zoals inclusie, duurzaamheid en democratie meestal geen rol meer. Wat telt zijn de belangen van de financiers.

Het is dus veelzeggend dat het vorige hoofd van Greenpeace, Jennifer Morgan, zal verhuizen naar het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken in opdracht van Annalena Baerbock, zoals gerapporteerd door WELT op 8 februari 2022 . Morgan is Amerikaans staatsburger en leidt sinds 2016 Greenpeace. Ze heeft tientallen jaren in niet-gouvernementele organisaties gewerkt. Het is echter een illusie dat in deze kringen verwassen spijkerbroeken worden gedragen en dat idealisten financieel onafhankelijk filosoferen over een betere wereld. Filantropie is een bedrijf als elk ander.

Greenpeace heeft bijvoorbeeld meer dan 1.000 vaste medewerkers en genereerde in 2012 een omzet van ruim 50 miljoen euro per jaar, zo blijkt uit een infographic van Statista . De totale omzet over datzelfde jaar bedroeg maar liefst 270 miljoen euro. Het is algemeen bekend dat donaties vaak worden verduisterd. De financiële speculatie van Greenpeace had echter een bijzonder precair effect, waarbij de milieubeschermingsorganisatie volgens SPIEGEL zo’n 3,8 miljoen euro aan donaties in valutatransacties vergokte . Er werd echter niet uitgelegd waarom Greenpeace dergelijke financiële transacties überhaupt afhandelt, in plaats van de kerntaken van de organisatie op zich te nemen met de royale inkomsten uit donaties.

In een kort maar leesbaar interview uit 2010 beschrijft journalist David Harnasch treffend hoe het NGO-bedrijfsmodel moet worden voorgesteld als hij het heeft over PETA , de grootste Duitse dierenbeschermingsorganisatie, die vooral bekend staat om de provocerende optredens van schaars geklede activisten:

“Hoewel veel NGO’s zeer specifieke doelen hebben, is PETA in feite een NGO 2.0: politieke campagnes worden gebruikt om geld in te zamelen, dat op zijn beurt wordt gebruikt om politieke campagnes te financieren. Daarom is er helaas geen geld meer voor dierenasielen of dierenbemiddeling. In plaats van concrete hulp te bieden aan het individuele lijdende schepsel, wordt een belangrijk – en in wezen misantropisch – doel nagestreefd: rechten voor dieren.

Ook hier richt mijn kritiek zich op de media en de beroemdheden die zich massaal beschikbaar stellen voor deze winkel: PETA is geen dierenwelzijnsorganisatie, maar een dierenrechtenorganisatie. Het kost vijf minuten om te googlen hoe grof de hier gecultiveerde ideeën zijn. Dit soort intellectuele prestaties moet je niet verwachten van oppervlakkige acteurs, maar je moet het wel van journalisten eisen.”

Een tekst van GERATI, een organisatie van tegenstanders van radicale dierenbescherming, laat zien hoe gewetenloos PETA omgaat met donaties.Je hoeft hun standpunt niet te delen, maar hun analyse van PETA’s financiële gedrag uit 2018 is correct en vooral schokkend.

Terwijl PETA op haar eigen website vermeldt dat tot 88 procent van de donaties rechtstreeks aan dierenwelzijn wordt doorgesluisd, blijkt uit de inmiddels geschrapte jaarrekening 2016 dat er in dat jaar vrijwel niets aan dierenwelzijn is uitgegeven. PETA heeft het geld nodig om vaste personeelskosten te financieren en voor marketingcampagnes die bedoeld zijn om het spraakmakende merk te helpen een groter bereik te bereiken. Zodat u het volgende jaar nog hogere donaties kunt genereren. Een zinloze cyclus – en opzettelijke fraude bij de donor, het betalende clublid of de vrijwillige burger.

Zelfs het Wereld Natuur Fonds, dat adverteert met de snoezige panda, is lang niet vrij van schandalen. De organisatie, die in 1961 in Zwitserland werd opgericht en in 2013 een indrukwekkend bedrijfsresultaat van 654 miljoen euro genereerde, blijkt uit onderzoeksonderzoek van BuzzFeed .Verslaggevers Tom Warren en Katie Baker, die meer dan een jaar onderzoek hebben gedaan naar de kwestie, zijn beschuldigd van het financieren van paramilitaire groepen in Azië en Afrika. Deze martelden, verkrachtten en vermoordden stropers en gewone dorpelingen. All-terrain voertuigen, uitrusting en wapens – allemaal betaald met donaties. En toen de dodelijke escapades van de WWF-rangers tot juridische problemen op de grond leidden, drongen de lobbyisten met pandathema de relevante autoriteiten binnen totdat de aantijgingen uiteindelijk werden laten vallen.

Naast ernstige mensenrechtenschendingen, lakse omgang met donaties en het uitvoeren van inconsistente programma’s, wordt het WWF beschuldigd van nauwe samenwerking met bedrijven als Coca-Cola, Hewlett-Packard en Johnson & Johnson, die graag de wereldberoemde en daarom waardevol en invloedrijk panda-logo voor het misbruiken van de groene flair van hun merk.

Een uitgebreid artikel van Influence Watch biedt meer informatie over het Wereld Natuur Fonds en zijn laakbare machinaties. Interessant voor het WWF is ook dat mede-oprichter Julian Huxley , broer van de bekende schrijver Aldous Huxley (Brave New World), ook de eerste directeur-generaal van UNESCO was en daarmee in belangrijke mate betrokken was bij de Universele Verklaring van de Mensheid. Rechten. Dit is vermeldenswaard omdat Julian Huxley wordt beschouwd als een verklaarde voorstander van eugenetica. Tijdens zijn inaugurele redevoor de UNESCO in 1946 sprak hij vrijuit over het feit dat eugenetische ideeën in de toekomst weer maatschappelijk aanvaardbaar moeten worden gemaakt. Ook al werd er na de Tweede Wereldoorlog voor gezorgd dat dergelijke initiatieven nietszeggende, eufemistische titels kregen.

Maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Omdat het enorme aantal niet-gouvernementele organisaties overweldigend is. Terwijl de Verenigde Naties “slechts” 397 geaccrediteerde NGO’s op hun website vermeldt, vermeldt WANGO – een wereldwijd opererende overkoepelende organisatie van NGO’s – duizenden en duizenden van deze organisaties .

Alleen al voor Noord-Amerika bevat de database maar liefst 23.131 vermeldingen. Voor Europa is dat meer dan 10.000. Bijna een armada van liefdadigheid – of liever een kudde Trojaanse paarden?

“Ze willen geweldige dingen doen; maar een korte ambtsperiode is genoeg om de politieke idealist te laten zien dat hij niets voor elkaar kan krijgen, dat zijn hervormingen moeten worden afgeschreven en door het stof moeten worden gesleept, zodat zelfs als ze wet worden, ze misschien niet alleen niet meer nuttig zijn , maar een onvermijdelijk kwaad” (Margaret Sanger).

Feit is dat de meest invloedrijke niet-gouvernementele organisaties van onze tijd zijn opgericht en gefinancierd door mensen die aantoonbaar lid waren van een aristocratische elite en niet bepaald humane tijdgenoten. Bankiers, monarchen, aristocratie, industriëlen, geestelijken, eugenetici – allemaal parkeerden hun fortuin in schenkingen, trusts en fondsen om hun vaak twijfelachtige idealen over generaties te verspreiden. Het feit dat een gewetenloze bankiersfamilie als de Rockefellers een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de oprichting van de VN en zelfs het uitstekende stuk grond in New York, waar nu het VN-hoofdkwartier staat, aan de supranationale organisatie heeft geschonken, is slechts een kanttekening.

Wat interessanter is, is dat de VN precies de geostrategische ideeën implementeert waar imperialisten zoals de Rockefellers hun hele leven voor hebben gepleit: centralisatie van politieke macht in supranationale organisaties, consolidering van markten in oligopolies, vermindering van democratische participatie, vermindering van de wereldbevolking, vestiging van autoritaire tot totalitaire controlestructuren, sedatie en afhankelijkheid van de massa van het systeem.

rart controversiële doelen kunnen natuurlijk alleen worden afgedwongen tegen immens verzet van de normale bevolking, aangezien ze alleen een welgestelde kaste dienen. En omdat geweld de door elitekringen gewenste verandering alleen maar duurder maakt, is de meest efficiënte manier voor deze groep om de afgematte massa’s ertoe te brengen zichzelf in hun vrijheden te beperken. Door middel van façadedemocratie, pseudo-activisme, social engineering, propaganda, nudging en infiltratie.

Dit is het strategische instrumentarium, de verraderlijke sociaal-psychologische instrumenten waarmee de heersers opereren. Zie coronacrisis. De VN is al begonnen met de volgende fase van mondiale machtsconcentratie en presenteerde het nieuwe internationale Pandemieverdrag, grotendeels onopgemerkt door het publiek . Dit geeft de democratisch onwettige organisatie vergaande bevoegdheden in geval van een crisis. In de triade met de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldgezondheidsorganisatie is de facto al een wereldregering gevormd die elke participatieve processen ontwijkt en superieur is aan de nationale wetgeving.

“Door kiezers te verdelen via het politieke partijsysteem, kunnen we hen ertoe brengen hun energie te richten op het vechten over onbelangrijke kwesties” (Montagu Norman, voormalig gouverneur van de Bank of England).

Om ervoor te zorgen dat deze gerichte manipulatie van de massa’s geen averechts effect op hen heeft, siert de internationale oligarchie zich met de bedrieglijke glamour van filantropie. Dit wordt duidelijk door het voorbeeld van Planned Parenthood (PPFA), een organisatie die in 1921 werd opgericht als de American Birth Control League en die nog steeds haar diensten aanbiedt op het gebied van gezinsplanning, seksuele geneeskunde en gynaecologie in de Verenigde Staten. Hoe onschuldig de naam ook was, de idealen van de oprichter, Margaret Sanger , de uitgesproken voorstander van eugenetica (rassentheorie) en gedwongen sterilisatie van minderheden, waren somber. Nog in 2015 beschuldigden activisten de PPFA van het illegaal verkopen van foetaal weefsel aan farmaceutische bedrijven en het uitvoeren van gedeeltelijke geboorte-abortussen.

Officiële onderzoeken werden uitgevoerd in twaalf Amerikaanse staten. Drie commissies in het Amerikaanse Congres behandelden de beschuldigingen. En hoewel Planned Parenthood nooit is veroordeeld, hebben 11 staten de overheidsfinanciering voor de organisatie verlaagd. Toch lijkt Planned Parenthood er alles aan te doen om zoveel mogelijk nieuw leven te voorkomen. Explosief: de vader van Bill Gates, William Henry Gates , zat jarenlang in het bestuur van de PPFA. Misschien vanwege de ideologische invloed van zijn ouders, heeft zijn zoon het voortdurend over overbevolking, terugdringing van de bevolkingsgroei, anticonceptie, een eenkindbeleid en vaccinaties, die zouden moeten helpen het geboortecijfer te verlagen, vooral in ontwikkelingslanden.

Het lijkt ongeloofwaardig om Gates’ uitbundige activisme in de farmaceutische en gezondheidssector met een humanistische inslag te rechtvaardigen. Omdat Gates zelf herhaaldelijk zijn basismotivatie bevestigt – dat zijn investeringen op dit gebied onevenredig hoge rendementen opleveren. En voordat zijn imago opnieuw werd gelanceerd , werd de oprichter van Microsoft , die rijk was geworden door oneerlijke zakelijke methoden, zelden gezien als een uitgesproken filantroop .

Maar de filantropische inspanningen van de controversiële tech-miljardair hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk voor controverse en schandalen gezorgd. Op 31 augustus 2014 berichtte de Indian Times uitgebreid over een door de Bill & Melinda Gates Foundation gefinancierde vaccinatiecampagne in India , waarbij niet alleen een groot deel van de schriftelijke toestemmingsverklaringen werd gemanipuleerd en de proefpersonen totaal niet op de hoogte waren, maar er traden ook ernstige bijwerkingen en sterfgevallen op.

Zo’n 16.000 meisjes tussen de negen en vijftien jaar kregen een product van Merck om baarmoederhalskanker te voorkomen. In een andere provincie zijn nog eens 14.000 meisjes op scholen voor inheemse groepen behandeld met een soortgelijk product van de farmaceutische gigant GlaxoSmithKline . Een paar maanden later werden veel van deze kinderen, van wie de meesten een precaire achtergrond hadden, ernstig ziek. Sommigen stierven. Het aantal niet-gemelde gevallen is hoog. Er zijn vergelijkbare rapporten uit Colombia en Afrika.

Children’s Health Defense , geleid door Robert F. Kennedy Jr., rapporteert in een diepgaand artikel van tot 490.000 Indiase kinderen die verlamd zijn door poliovaccins. Deze serieuze behandelingen werden gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation , een organisatie van ongekende proporties, waarvan de projectenportefeuille zo’n 30.000 investeringen omvat. En de WHO moest zich ook verantwoorden nadat recente polio-uitbraken , zoals in Soedan, waarschijnlijk te wijten zijn aan de bijbehorende vaccinatiecampagnes van de niet-gouvernementele organisatie.

Natuurlijk proberen factcheckers als Correctiv of het Poynter Institute de aantijgingen in oppervlakkige artikelen te relativeren. Door een gebrek aan weerlegbare argumenten lukt dit echter maar in beperkte mate. Vooral omdat de Indiase regering zeker niet zonder reden de Bill & Melinda Gates Foundation het land uit complimenteerde nadat de beschuldigingen bekend werden.

“Een strikt en onbuigzaam beleid van sterilisatie en segregatie zal worden toegepast op die delen van de bevolking waarvan het nageslacht corrupt is of wiens erfenis van zodanige aard is dat verwerpelijke karaktertrekken waarschijnlijk op het nageslacht worden overgedragen” (Margaret Sanger, A Plan voor vrede, in: The Birth Control Review, pagina 106, 1932).

De activiteiten van verenigingen die rechtstreeks door regeringen of geheime diensten zijn opgericht en gefinancierd, verdienen echter bijzondere aandacht als we kijken naar de doeltreffendheid van niet-gouvernementele organisaties. Bijvoorbeeld de aan het begin genoemde Amerikaanse AID , een in 1961 opgericht Amerikaans agentschap, dat verschijnt in de gedaante van een NGO en een jaarlijks budget heeft van ruim 20 miljard dollar. US AID is wereldwijd actief op het gebied van buitenlands beleid en zou zich bezighouden met civiele bescherming en het versterken van democratische waarden in opkomende en ontwikkelingslanden. Maar dit beeld fungeert alleen als een uitnodigende façade voor de imperialistische machinaties van een bureau dat grotendeels wordt gecontroleerd door de CIA.

De vormen die US AID kan aannemen bij het ‘versterken van democratische waarden’ worden getoond in verbazingwekkende gebeurtenissen in Bolivia, waar de organisatie $ 10,5 miljoen verstrekte om de ‘politieke besluitvorming’ in het land te ondersteunen – een eufemisme voor serieuze inspanningen om de regering van president Morales omver te werpen, volgens geheime documenten vrijgegeven door WikiLeaks . Evo Morales zette de Amerikaanse AID in 2013 het land uit. Soortgelijke gebeurtenissen worden gemeld uit Venezuela. Ook hier probeerde de Amerikaanse AID, volgens journalist Eva Golinger, die interne documenten van de Amerikaanse regering onderzocht, de zittende regering omver te werpen. In een interview met RT in 2010 meldt ze:

“Venezuela’s zaak is een land dat rijk is aan olie, dus het is nooit in aanmerking gekomen voor enige vorm van directe hulp van de Amerikaanse AID. Als gevolg hiervan heeft US AID hier nooit officieel een kantoor gehouden. Ze kwamen pas in 2002 naar het land en openden een kantoor net voor de staatsgreep tegen president Chávez. En de documenten – interne documenten verkregen onder de Freedom of Information Act – onthullen dat de enige bedoeling van het opzetten van het kantoor hier in Venezuela was om de oppositie te helpen Chávez uit zijn ambt te verdrijven.”

Nog spectaculairder zijn de gebeurtenissen in Cuba, waar US AID een illegaal socialemedianetwerk heeft ontwikkeld en uitgerold om sociale onenigheid onder de bevolking te zaaien en zich tegen de regering van Fidel Castro te keren, zoals The Guardian in april 2014 meldde . Nadat deze poging niet succesvol was, stuurde de Amerikaanse AID meer agenten naar Cuba, onder het mom van het uitvoeren van programma’s voor civiele bescherming en gezondheidsbescherming, op zoek naar mogelijke leiders van de revolutie. Ook The Guardian berichtte hierover in augustus 2014. Nog brutaler en gênanter was de poging van US AID om de Cubaanse muziekscene te ondermijnen., om een ​​revolutie te beginnen tegen de onwelkome socialistische regering van Cuba.

US AID was ook actief in Brazilië en Uruguay. En dat was in de jaren zeventig. Een artikel in de New York Times van 7 mei 1978 beschrijft hoe het instrumentele hulpprogramma van de CIA in beide landen lokale politiediensten rekruteerde om CIA-opdrachten uit te voeren, zoals het martelen van politieke gevangenen.

In Laos financierde US AID de vermeende humanitaire luchtvaartmaatschappij Xieng Khouang Air Transport . Het bedrijf, dat met twee Amerikaanse vliegtuigen opereert, hielp alleen de controversiële CIA-man generaal Vang Po , die de Amerikanen vanuit Laos steunde tijdens de Vietnamoorlog, met opiumsmokkel. Een gedetailleerde samenvatting door Biblioteca Pleyades laat zien dat de CIA – en dus ook de Amerikaanse AID – kan terugkijken op een lange en angstaanjagend succesvolle geschiedenis, vooral in de drugshandel .

Natuurlijk werd Oekraïne, dat momenteel de geopolitieke focus is, niet gespaard. Vlak voor de deur van Rusland schudden verschillende NGO’s nog steeds de hand en proberen ze de regio naar hun idee te herstructureren. In een CNN-interview uit 2017 kondigde investeringsmagnaat George Soros, die ook ANTIFA of de door schandalen geteisterde “Black Lives Matter”-beweging financierde en zo massaal doorging met de verdeling van het Amerikaanse maatschappelijk middenveld, aan:

“Ik heb een stichting opgericht in Oekraïne voordat Oekraïne onafhankelijk werd van Rusland. De stichting heeft sindsdien gefunctioneerd en speelt nu een cruciale rol in de actualiteit.”

Een artikel van Mark Ames uit februari 2018 beschrijft hoe onder andere eBay -oprichter en voormalig hoofd George Soros en Pierre Omidyar revolutionaire bewegingen in Oekraïne steunden om het land te destabiliseren. Een gedetailleerde lezing (2015) van John Mearsheimer, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit van Chicago , beschrijft ook dat de schijnbaar chaotische situatie in Oekraïne terug te voeren is op heimelijke interventies en operaties door het Westen . Het wordt duidelijk dat de NAVO-lidstaten en de NGO’s die ter plaatse actief zijn, zich nooit bezighielden met humanitaire hulp of de versterking van democratische structuren in Oekraïne – maar met de uitbreiding en implementatie van de ” Pax Americana “.‘ aan de Russische grens.

Dat blijkt ook uit de activiteiten van de National Endowment for Democracy (NED), een organisatie die begin jaren tachtig officieel werd opgericht door het Amerikaanse Congres en zich sindsdien inzet voor ‘democratische ontwikkelingen in de doelgebieden’. Maar schijn bedriegt ook als het om de NED gaat. Omdat, zoals een tekst van Robert Parry voor Consortium News uit juli 2015 uitlegt, de organisatie een CIA-voertuig en vlaggenschip is van de neocons, die zich voornamelijk inzetten voor regimewisseling in Rusland.

Allen Weinstein, een van de oprichters van NED, pochte publiekelijk in de Washington Post :

“Veel van wat we vandaag doen, werd 25 jaar geleden heimelijk gedaan door de CIA.”

Voormalig CIA-directeur William Casey pleitte in een memo aan het Witte Huis voor de oprichting van NED, maar waarschuwde dat de CIA achter de schermen moet opereren om de integriteit van een dergelijke organisatie niet in diskrediet te brengen:

“Wij hier (bij de CIA) zouden niet in de voorhoede moeten staan ​​bij de ontwikkeling van zo’n organisatie, en we willen ook niet verschijnen als sponsor of pleitbezorger.”

De lijst van de roemloze activiteiten van NED is lang. De organisatie speelde een belangrijke rol in de Iran-Contra-affaire en maakte in die jaren deel uit van de schaduwregering van Oliver North . In 1990 probeerde NED de verkiezingen in Nicaragua te manipuleren om president Daniel Ortega omver te werpen. In dezelfde periode heeft de NED zich ingespannen om de regeringen van Albanië en Bulgarije te veranderen . En zowel US AID als NED waren ook betrokken bij de kleurrijke revoluties in Georgië en Kirgizië. Zo ook met de “ Oranje Revolutie ” in Oekraïne of de Electric Yerevan-protesten in Armenië, zoals Michael Barker al deed in november 2006gemeld .

Een gesprek tussen de Amerikaanse politicus Ron Paul en journalist Daniel McAdams, die tijdens het gesprek de volgende verklaring aflegde, is in dit verband verhelderend :

“Dat is een groot probleem. Omdat ik denk dat je zou kunnen stellen dat de NAVO na de Koude Oorlog had moeten eindigen. Maar zeker had de National Endowment for Democracy na de Koude Oorlog moeten eindigen. In plaats daarvan zeggen ze, zoals bij elk overheidsprogramma: nee, nu hebben we meer nodig.

Er is een interessant artikel geschreven door de president van de National Endowment for Democracy – hij is president voor het leven – Carl Gershman. Ik weet dat dit je misschien choqueert, maar hij is eigenlijk een trotskist. Hij was een van de oprichters van een communistische afgescheiden partij, de Trotskyitische Sociaal-Democraten USA. Hij schreef een hoofdartikel in de Washington Post in september 2013, net voordat de gebeurtenissen in Oekraïne plaatsvonden. En hij schreef als voorzitter van de National Endowment for Democracy.

Hij zei: ‘Oekraïne is de grootste prijs.’ En hij zei dat ‘het besluit van Oekraïne om zich bij Europa aan te sluiten het verval zal bespoedigen van de ideologie van het Russische imperialisme die Poetin vertegenwoordigt’ – en dat ‘Poetin niet alleen in de buurlanden maar ook in Rusland zelf aan de verliezende kant zou kunnen staan’. Het echte doel van de NED is dus regimeverandering. Hij formuleerde dat vlak voordat al deze gebeurtenissen plaatsvonden.”

De Arabische Lente was ook geen toeval, zoals de New York Times op 14 april 2011 beschreef . In de Arabische wereld stonden immers ook de Amerikaanse belangen, de Pax Americana, voorop. Zelfs het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf in april 2008 toe dat het activisten in de regio had gesteund met meer dan 50 miljoen dollar en zo had bijgedragen aan de opbouw van netwerken, communicatie en protestbewegingen via NGO’s zoals Movements.org .

In Syrië is de Anglo-Amerikaanse hegemonie sinds ten minste 2006 ook heimelijk actief via NGO’s. Zoals de CBC in april 2011 meldde , werden miljoenen dollars indirect via een niet-gouvernementele organisatie – de Justice and Development Movement – naar de revolutionaire krachten in Syrië gesluisd. Zelfs de Syrische burgerbescherming, White Helmets genaamd , een first responder-organisatie opgericht door een voormalige Britse inlichtingenofficier, gaat terug op het instigatie van Amerikaanse imperialisten, zoals de gerenommeerde onderzoeksjournalist Vanessa Beeley uitlegde bij de Swiss Press Club in 2017.

Gezien de gegeven informatie wordt het nogmaals duidelijk:

Een kijkje achter de schermen van façadedemocratie en internationaal corporatisme is noodzakelijk. Zelfs met zogenaamd filantropische projecten.

Want naast niet-gouvernementele organisaties die hun werk serieus nemen en zich daadwerkelijk met liefdadigheidswerk bezighouden, zijn er ook organisaties die geheel andere doelen dienen en zo hun bonafide leden verraden, financieel uitbuiten en uitbuiten.

Bovendien beïnvloeden deze organisaties op ondemocratische wijze de ontwikkeling van het moderne maatschappelijk middenveld. Ze negeren nationale wetgeving en helpen dubieuze doelen van amorele, financieel sterke minderheden te laten slagen.

Miljoenen mensen over de hele wereld werken in NGO’s en willen de planeet een beetje beter maken. Ze voelen empathie voor de armen, de zwakken, de kansarmen, voor dieren die worden gemarteld, met uitsterven bedreigd of verlaten, en voor de mishandelde natuur.

Veel activisten en vrijwilligers werken tot het punt van zelfverloochening uit eerlijke overtuigingen – vaak zelfs in organisaties die achter de schermen een geostrategische agenda dienen. Want US AID of NED bieden ook hulp in crisisregio’s met het oog op legitimiteit. Op deze manier krijgt de hegemonie toegang tot landen en regio’s die officieel gesloten zijn gebleven voor de amorele imperialisten. Onder het voorwendsel onbaatzuchtige hulp te willen bieden, creëren de ongewenste gasten een achterdeur waardoor ze heimelijk invloed kunnen uitoefenen en de sociaal-politieke omstandigheden in hun voordeel kunnen manipuleren.

Het onbeheersbare aantal niet-gouvernementele organisaties is niet per se een verrijking voor het vrije, democratische maatschappelijk middenveld. In nogal wat gevallen moet men zelfs het tegenovergestelde aannemen – of op zijn minst kritisch afvragen welke doelen worden nagestreefd.

Vooral wanneer NGO’s invloedrijke grote bedrijven worden, belangenconflicten open zijn, er verifieerbare connecties zijn met regeringen en geheime diensten, de organisaties ondoorzichtige megabudgetten hebben en betrokken zijn in geostrategisch explosieve regio’s van de wereld.

Dit wordt aangetoond door Oekraïne, een land dat mogelijk als stroman moet dienen voor een NAVO-oorlog tegen Rusland. Omdat imperialistische belangengroepen de situatie naar eigen goeddunken en onder het mom van humanitaire hulp hebben gemanipuleerd.

“Ik geef de voorkeur aan vragen die niet kunnen worden beantwoord boven antwoorden die niet in twijfel kunnen worden getrokken” (Richard Feynman).

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Wereld

Wat wil Poetin?

Published

on

poetin

Poetin wil wat een zeer ruime meerderheid van de Russen wil. Als Poetin de geest geeft, is er geen gebrek aan bestuurders die het stokje van hem over kunnen nemen, zonder dat er wezenlijk iets verandert. De voorstelling van Poetin als een ‘Kwade Genius’, en dictator, is een tamelijk stupide poging om het eenvoudiger te maken haat te verspreiden tegen een land dat ons in de weg zit.

Waarmee ik overigens zeker niet wil ontkennen dat Poetin een tamelijk unieke politicus is, met kwaliteiten die je in het westen bij politici niet snel meer tegenkomt. En ik wil de welhaast mystieke verhalen over zijn unieke geheugen, waardoor hij allerlei details onthoudt, en geen spiekbriefjes nodig heeft, ook niet bagatelliseren. Maar het is een illusie om te denken dat de bakens worden verzet als Poetin zou komen te overlijden. Althans, als dat het gevolg zou zijn van een ziekte, en niet van een aanslag of een coup.

De steeds weer terugkerende geruchten over de gezondheid van Poetin, die niet lang meer te leven zou hebben, houden mij hier in deze bijdrage bezig. Ook Poetin heeft niet het eeuwige leven, en het zou derhalve waar kunnen zijn dat hij ernstig ziek is. Of het is de zoveelste leugen van mensen die grossieren in onwaarheden waar het Poetin en Rusland betreft.

Maar wat zou daarvan dan het doel kunnen zijn? Door mijn bril bekeken is het irrelevant of die berichten waar zijn, of gelogen, omdat er geen consequenties zijn. Behalve voor Poetin zelf en zijn naasten, uiteraard, als het juiste berichten zijn. Maar bezie het door de bril van westerse ‘spin-doctors’, en je kunt je voorstellen dat ze, anticiperend op dat overlijden, hun verhaal aanpassen om zichzelf een uitweg te bieden uit de hoek waarin ze nu klem zitten door hun eigen toedoen.

Door Poetin ambities toe te dichten die hij helemaal niet heeft, kunnen westerse landen zelf het roer omgooien als hij zou komen te overlijden, omdat daardoor de kans geweken is dat Rusland heel Europa onder de voet zou lopen, ‘zoals Poetin van plan was’. Dat was, en is hij niet. En nee, hij wil ook zeker niet heel Oekraïne bezetten. Daarvoor is hij veel te slim. Maar het westen zou het kunnen verkopen als een koerswijziging van de Russen als ze vervolgens accepteren wat Poetin bij zijn leven nog heeft bereikt.

Terwijl er in het Russische standpunt niets verandert. Maar hoe moeten we die geruchten dan begrijpen als ze niet waar zijn? Dan kan het zijn dat de Russen dat gerucht zelf doelbewust hebben gelanceerd. Dan denk ik aan een verhaal dat te boek werd gesteld door de ‘spin-doctor’ van Thatcher. Je lanceert zelf het verhaal dat je zwaar ziek bent, en hoogstwaarschijnlijk zult komen te overlijden. En als dat vervolgens niet gebeurt (omdat je helemaal niet ziek was), zal het dankbare volk je beschouwen als iemand die zelfs de dood weet te overwinnen. Maar dat is hier onwaarschijnlijk, omdat Poetin dat niet nodig heeft.

En dan is er de mogelijkheid dat Poetin helemaal niet ziek is, en dat gerucht ook niet de wereld in heeft gestuurd, maar dat één of andere ‘grapjas’ in de media erachter zit, wetend dat het veel ‘hits’ oplevert voor die schunnige publicatie, en daarmee veel reclame-inkomsten. Of wie weet, is het iemand die werkzaam is bij een ‘Veiligheidsdienst’ van het westen die de opdracht heeft om Rusland te ‘destabiliseren’ door chaos te stichten, vertaald als ‘verwarring’, waardoor Russen tijd kwijt zijn aan het jagen op schimmen, en onzeker worden.

Dat is ook zeker het geval waar wanhopige westerse ‘spin-doctors’ inmiddels speculaties over mogelijke moordaanslagen op Poetin promoten. Verhalen die de hoop bij de kinderen levend moeten houden, nu de hele westerse strategie een hopeloze mislukking blijkt te zijn. Inplaats van Rusland dood te bloeden, bloedt het westen dood. En militair heeft het Atlantische Genootschap geen antwoord op de Russische strategie.

Mijn eigen aarzeling om aandacht te besteden aan die geruchten, als er niks concreets te melden valt, verloor het uiteindelijk van mijn behoefte om deze inzichten met u te delen. Het voegt in het hier en nu niks toe, maar kan op de wat langere termijn wel nuttig zijn om zekere geprogrammeerde ontwikkelingen te begrijpen. Zo niet waar het Poetin betreft, dan weer wel waar het andere, vergelijkbare geruchtenstromen betreft.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Politiek

Piek van militaire escalatie: we leven in een nieuw vooroorlogs tijdperk

Published

on

oorlog

De steeds sneller wordende oorlogsvoorbereidingen laten maar één conclusie toe: de Derde Wereldoorlog op Europese bodem, mogelijk met kernenergie, wordt steeds waarschijnlijker. Sterker nog: het wordt consequent voorbereid door de NAVO en de VS.

Oorlog Ondanks energietekorten, torenhoge prijzen, inflatie en toenemende sociale onrust, houden de G7-landen meedogenloos vast aan hun Oekraïense koers. In plaats van te pleiten voor vredesonderhandelingen die vroeg of laat toch onvermijdelijk zullen worden, blijft de illusie bestaan ​​dat er een duidelijke militaire oplossing voor de oorlog zou kunnen zijn – idealiter met een militaire nederlaag voor Rusland; een idee dat absurd is, niet alleen in het nucleaire tijdperk, en dat doet denken aan het tijdperk van kabinetsoorlogen. In Duitsland, waar realpolitik een vreemd begrip is en demagogen die niet vertrouwd zijn met het leven en het zakenleven de scepter zwaaien, is dit naïeve wensdenken niet echt verrassend; maar nu zitten ook regeringen van voormalige wereldmachten op deze stoomboot van aanmatiging.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss toonde gisteren ook geen tekenen van begrip: in een “Welt” -interview vol agressieve volhardingsleuzen beweerde ze serieus: “Hoe meer we nu doen, hoe sneller we Oekraïne kunnen zien winnen.” Sterker nog: de problemen die “zijn ontstaan ​​met betrekking tot de stijging van de kosten van levensonderhoud” zou dan des te sneller eindigen.” Men moet geen “onvoltooide vrede krijgen” – wat waarschijnlijk betekent dat er geen onderhandelde vrede maar alleen een overwinning vrede in aanmerking moet komen .

Negatieve feedback

Wat we met verbazing horen heeft iets van de vroegere Sportpalast-formule “totale oorlog – kortste oorlog”, van “sluit je ogen en door” en “liever nu maximale escalatie dan eindeloze schermutselingen”; Het getuigt van de zeer radicaliserende oorlogsretoriek die 80 jaar geleden voor het laatst van Duitse politici op Europese bodem werd gehoord – met een bekend resultaat. Afgezien daarvan kunnen de eisen van Truss op zijn best als illusoir worden omschreven: omdat het bijna onmogelijk is dat het Rusland van Poetin zich als een geslagen hond zal terugtrekken – vooral uit de pro-Russische oostelijke regio’s van Oekraïne, die als een casus belli kunnen worden beschouwd.

In de praktijk komen de Britse eisen daarom slechts neer op de onberekenbare verlenging van de uitputtingsoorlog – die meer levens, meer materiaal en meer geld (ons geld!) zal kosten. Mogelijk is dat precies het eigenlijke Britse doel: Rusland zo lang mogelijk economisch met de oorlog belasten. Hoewel de Russische kant ook hier veel langer aan de macht zal blijven.

Westerse herbewapening in elk opzicht

In plaats van terug te keren naar het diplomatieke toneel, verkiezen de G7 – en vooral hun gastheer, de Duitse bondskanselier, het porselein van overmorgen te vernietigen: Olaf Scholz verklaarde in Elmau dat er “geen terugkeer naar de vooroorlogse relatie zou zijn” met Rusland” De oorlog was “een diepe, diepe insnijding in de internationale betrekkingen.” Een uitdagende, kortzichtige en ook historisch ongelooflijk domme uitspraak – omdat Rusland dit conflict in ieder geval zal overleven, en je kunt het niet van de wereldkaart hekelen, maar zal worden gedwongen om dit in de toekomst met hem te regelen, zal bij hem moeten wonen. Zelfs de tegenstanders van nazi-Duitsland van de Tweede Wereldoorlog spraken niet zo’n apodictiek uit.

Op militair gebied willen ze in alle opzichten upgraden. De aankondiging door NAVO-secretaris-generaal Jens-Stoltenberg om het aantal snelle reactietroepen (“NATO Response Force”, NRF) voor crisissituaties te verhogen van momenteel ongeveer 40.000 tot meer dan 300.000, en de toevoeging van de “multinationale gevechtsbataljons” op de oostelijke NAVO flankeren momenteel ongeveer 1.600 soldaten ongeveer 3.000 tot 5.000 man zou Rusland niet moeten intimideren, maar eerder Poetins vastberadenheid versterken. Het is dan ook meer dan de vraag of het “afschrikkingspotentieel tegen Rusland” en het “verdedigingsvermogen van de lidstaten” door dit escalatiebeleid werkelijk worden vergroot; de overdracht van aanzienlijk meer krachten dan voorheen naar een hoog niveau van paraatheid is niet bepaald het gebaar

Verwaande Duitse aankondigingen

Daarnaast moeten ook de NAVO-troepen in Polen en de Baltische staten worden versterkt. Het is waarschijnlijk dat de grootse aankondiging van Scholz dat de multinationale gevechtstroepen in Litouwen onder Duitse leiding zouden worden aangevuld met extra multinationale gevechtsgroepen van maximaal 5.000 man, een extra last zou worden, vooral voor Duitsland: de meerderheid van de brigade zou in Duitsland moeten worden gestationeerd “uit kostenoverwegingen” om zich “specifiek voor te bereiden op een opdracht in Litouwen”. Stoltenberg beschreef dit als de “grootste herschikking van onze collectieve verdediging en afschrikking sinds de Koude Oorlog.” De officiële beslissingen zullen worden genomen op de NAVO-top. Het valt nog te bezien welke van al deze uitspraken in de praktijk nog uitvoerbaar zijn, als de directe en indirecte gevolgen van de sancties blijven terugvallen op Duitsland en Europa, zoals nu al gebeurt. De dictie is in ieder geval typerend voor een vooroorlogse periode.

Overigens is de nogal eenzijdige en dubbel-morele bewering van Scholz dat de Russische regering “alle afspraken over de wijze van samenwerking tussen staten” heeft verbroken door Oekraïne aan te vallen niet overtuigend. Want juist deze afspraken zijn in het verleden ook herhaaldelijk verbroken door de VS en NAVO-landen. In de op uitdrukkelijk verzoek van Scholz uitgenodigde democratische opkomende landen India, Indonesië, Argentinië, Zuid-Afrika en Senegal wordt dit dan ook heel anders gezien en ondanks alle kritiek op een onbetwistbaar onaanvaardbare aanvalsoorlog van het Kremlin niet willen deze zelfingenomen demonisering van Rusland onderschrijven.

De gebruikelijke sponsachtige mededelingen

Ze waren het in ieder geval eens over de gezamenlijke verklaring: “We verbinden ons ertoe om samen met partners op internationaal niveau te werken aan vrede en welvaart en zullen werken aan vooruitgang naar een rechtvaardige wereld, want samen staan ​​we sterker.” Meer blanco cheques En beloften van miljarden voor Oekraïne werden – dodelijk genoeg – ook doorgewuifd door de G7-staten en men vraagt ​​zich nu af of het corrupte regime van Zelenskyy misschien geen financiële prikkels wil geven om de oorlog zo lang mogelijk uit te stellen.

De andere hoekstenen van de G7-top waren zoals verwacht en vaag: opnieuw werden gezamenlijke inspanningen voor klimaatbescherming overeengekomen met als doel “een schone en eerlijke overgang naar klimaatneutraliteit te versnellen en tegelijkertijd te zorgen voor energiezekerheid”. deze verklaring als gastheer van de top heeft gepubliceerd, moet ook de enige zijn die gelooft in de kwadratuur van de cirkel.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Politiek

Turkije geeft na zes weken zijn verzet tegen het NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland op

Published

on

turkije

Turkije geeft na zes weken zijn verzet tegen het NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland op. Zo voorspelbaar. De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan hield tot op het laatst, tot aan de NAVO-top in Madrid, het been stijf omdat de beide Noord-Europese landen ‘broeihaarden van het terrorisme’ zouden zijn. De prijs opdrijven heet die tactiek. Ze heeft gewerkt. Turkije mag alles afvinken wat op zijn verlanglijstje stond.

Terreurorganisatie

De regeringen van Turkije, Zweden en Finland hebben in een memorandum afgesproken elkaars veiligheidsbelangen te respecteren. Concreet betekent dat dat Zweden en Finland de PKK, de Koerdische guerrillabeweging, en de beweging van de prediker Fethullah Gülen als terroristische organisaties bestempelen.

Ze zullen optreden tegen activiteiten van de PKK en aanverwante organisaties zoals de YPG, de gewapende arm van de PYD. Dat is de partij die het Koerdische deel (Rojava) van Noord-Syrië bestuurt. Dat laatste lag en ligt wel moeilijk. Turkije beschouwt de PYD/YPG als een ‘filiaal’ van de PKK. Het Westen daarentegen vond bij de YPG steun in de strijd tegen de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Bovendien financiert Zweden humanitaire en infrastructuurprojecten in Noord-Syrië. Het is de vraag of dat nog verder kan zonder goede contacten met de PYD.

De sociaaldemocratische regering in Zweden is voor meerderheidsbeslissingen aangewezen op de stem van het partijloze parlementslid Amineh Kakabaveh. Zij is een Zweeds-Koerdische dame die ijvert voor Koerdische autonomie in Noord-Syrië.

Uitwijzen

Tot nu toe hield Zweden er vrij lakse anti-terreurwetten op na. Het was niet verboden om lid van een terroristische organisatie te zijn of om in Syrië te gaan vechten voor IS. Daar komt nu verandering in. De Zweedse premier Magdalena Andersson had twee weken geleden al aangekondigd dat de anti-terreurwetten aangescherpt zouden worden. Vanaf 1 juli treden ze in werking.

Ankara vroeg eerder al ook de uitlevering van Koerdische ‘extremisten’ (zoals bovenvermelde Kakabaveh). De Zweedse en Finse regeringen kunnen natuurlijk niet in rechtszaken ingrijpen, maar ze kunnen wel niet-veroordeelde personen uitwijzen die een ‘gevaar voor de publieke orde’ vormen.

Wapenembargo

Ook op een ander vlak haalt Turkije zijn slag thuis. Nadat het Turkse leger in 2019 weer een offensief tegen de Noord-Syrische Koerden had gelanceerd, besloten Zweden en Finland een wapenembargo tegen Turkije in te stellen. Sowieso levert Zweden geen wapens aan crisisgebieden of aan staten die in gevechten daar betrokken zijn. Sinds de oorlog van Rusland tegen Oekraïne is het Scandinavische land van die strenge verbodsbepalingen afgeweken. Ook de solidariteit tussen NAVO-leden zal een versoepeling van de uitvoerregels met zich mee brengen, in dit geval ook ten voordele van Turkije.

Pokeren

Alle actoren – Turkije aan de ene kant, Zweden en Finland aan de andere – hadden er alle belang bij om tot een akkoord te komen. De twee Noord-Europese landen uiteraard om hun veiligheidsgevoel op te krikken met een toekomstig NAVO-lidmaatschap. Daarvoor waren ze bereid om op de wensen van Turkije in te gaan.

De machthebbers in Ankara beseften dat als hun pokeren misgelopen was, de relaties tussen Ankara en het Westen nog verder bekoeld zouden zijn. Uit ergernis over de aankoop door Turkije van het Russische anti-raketsysteem S-400 had Amerika immers al geweigerd de Turken de hoogtechnologische F-35 jets te leveren.

Succesvol

Erdoğan mag zich dus in de handen wrijven. Het Westerse bondgenootschap is opgelucht over de ‘positieve’ houding van Turkije. De Turkse president kan de hardere opstelling van Zweden en Finland tegen het terrorisme als een succesverhaal verkopen aan zijn eigen bevolking. In het licht van de verkiezingen in Turkije volgend jaar niet onbelangrijk voor een president, die in eigen land de inflatie aanwakkert met zijn hardnekkig vasthouden aan een lage rente.

Moskou zal natuurlijk niet opgetogen zijn over het Turkse ‘ja’ voor Zweeds en Fins NAVO-lidmaatschap. Toch zal Turkije er geen problemen van ondervinden, aangezien het zich niet aangesloten heeft bij de sancties tegen Rusland. Zo komt de Turkse koorddanser in alle opzichten succesvol uit de arena van de geopolitiek. ​

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

NAVO-top op 29 juni: een “verplicht geschenk” aan Turkije!

Turkije – Zweden en Finland hadden zich al lang bereid verklaard om lid te worden van de NAVO. Maar een dergelijke daad moet unaniem worden goedgekeurd door alle Bondgenoten. En… [...]

EU: Uiterlijk in 2035 komt benzine alleen nog maar uit het stopcontact!

“Na de EU-commissie en het EU-parlement heeft de Raad gisteravond ook gestemd om de verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen in 2035 te beëindigen. Dit is historisch! Europa is het eerste continent ter wereld… [...]

Ongelooflijke wreedheden door Spaanse grenswachten – De schande van Melilla!

Melilla! We raden zwakke lezers aan om de onderstaande video niet te bekijken. Wij hebben het ook als onze plicht om deze afbeeldingen beschikbaar te stellen. Zo behandel je mensen… [...]

De VN rouwt altijd meer om vermoorde moslims dan om gewelddadige christenen!

De Verenigde Naties hebben onlangs 15 maart uitgeroepen tot “Internationale dag ter bestrijding van islamofobie” . Deze datum is gekozen omdat op die dag een van de ergste terroristische aanslagen op moslims plaatsvond:… [...]

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset We hebben een college van B & W met een gemeenteraad. We hebben een college van Gedeputeerde Staten dat de provincie… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN