Connect with us

coronavirus

De vaccinatie oorlog

Published

on

vaccin

Miljarden mensen liggen sinds het voorjaar van 2020 constant onder vuur als het gaat om coronavaccinatie – tijd om de balans op te maken.

Een paar gedachten vooraf…

“Taal is het huis van het zijn”, zei de filosoof Martin Heidegger (1889 tot 1976) (1). De persoonlijkheid van een persoon wordt onthuld in wat en hoe hij iets zegt is te lezen op de website van Lingva Eterna , een communicatie-instituut in Erlangen dat gespecialiseerd is in training en bijscholing in bewuste taal (2).

Het zegt ook dat mensen in aangeleerde patronen communiceerden in plaats van duidelijk uit te drukken wat ze eigenlijk wilden zeggen. Het bewust en helder taalgebruik leidt tot meer zelfbeschikking, balans en levensvreugde – allemaal voorwaarden voor vreedzaam en waarderend samenleven. Of de politiek en mediagroepen aan deze criteria voldoen, kan iedereen voor zichzelf beantwoorden.

Als kleuters tekorten vertonen in de verwachte taalvaardigheid, loopt hun schoolinschrijving gevaar. Getroffen ouders wordt dan geadviseerd om naar een logopedische praktijk te gaan, en mogelijk ook naar andere specialisten. Sinds het begin van de lockdown ervaren we allemaal hoe het onderwerp coronavaccinatie bijna permanent in de media is, door middel van aankondigingen in warenhuizen en supermarkten, via posters en vele andere distributiekanalen, en alle andere onderwerpen worden letterlijk overschaduwd . Wat hier opvalt is niet alleen een ongeëvenaarde penetratie wat betreft de vasthoudendheid van het sprenkelen, maar ook een gênante infantilisering van de taal. Slogans zoals “Just a Piks” worden gebruikt om reclame te maken voor seriële injecties en met termen als “boostervaccinatie” zijn marketingbureaus onlangs weer opgevoerd.

Triest maar waar: volwassenen vallen voor zo’n platte PR-speech en zelfs academisch geschoolde (opgeleide?) Mensen nemen dergelijke lege zinnen meestal zonder nadenken over. Het enige dat nog ontbreekt is een corona-realityshow waarin Karl Lauterbach, Jens Spahn en Mai Thi Nguyen-Kim ( maiLab ) als jury op de rode zoemerknop drukken wanneer kandidaten zich hebben onderscheiden door bijzonder systeemconform vaccinatiegedrag. Zal er ook dan nog applaudisserend publiek in de tv-studio’s zijn? Je houdt er niet van om het je voor te stellen…

Wie de oceaan van media beheerst, kan de zwerm beheersen.

Net zoals scholen vissen vaak van richting veranderen door een onzichtbare impuls, kunnen mensen ook worden gestuurd door impulsen die permanent en stereotiep hun bewustzijn bereiken via de media. Vooral de tijdgenoten die in de media slechts eenzijdig ‘eten’, dwz die vaak worden blootgesteld aan visueel en auditief fastfood, lopen risico. Ze kunnen dan niet noodzakelijkerwijs bijdragen aan hun respectievelijke meningen, omdat ze niet eens weten hoezeer ze gemanipuleerd worden door de media of andere instrumenten.

En hoewel kritische boeken over het onderwerp, zoals die van Sucharit Bhakdi, Wolfgang Wodarg, Flo Osrainik en vele anderen, al maanden bestsellers verkopen, lijkt de massa nog steeds te hopen dat “op een dag alles goed komt”, mogelijk zelfs via een nieuwe regering, die, zoals te verwachten, zal worden gevolgd door maandenlange coalitieonderhandelingen. Uiteindelijk hebben zulke onderhandelingen meestal tot gevolg dat er toch niets verandert. Hoe ook, zolang industriële, media en militaire evenals grote bankreuzen er niet aan denken terug te roeien?

De overheid vertegenwoordigt altijd een soort essentie van het pantheon van krachten die in de rest van het systeem aan het werk zijn. En laten we eerlijk zijn: wie wil er nou constant opgepakt worden op de mediale snijtafel? Zolang rendement, plezier en afleiding voor een samenleving belangrijker zijn dan bijvoorbeeld mentale en spirituele groei, zal de overheid via de respectievelijke hoofdrolspelers precies deze houding weerspiegelen.

Het land heeft nieuwe memes nodig

Dus de memes Corona en Vaccinatie hebben de hersenen van miljarden mensen in beslag genomen. Je moet weten: een meme wordt gezien als het culturele equivalent van het gen. Deze manier van kijken gaat terug op de bioloog Clinton Richard Dawkins, die memen zag als ‘gemanifesteerde inhoud van bewustzijn’ die als een virus door communicatie kan worden verspreid. Memes beïnvloeden dus de sociaal-culturele ontwikkeling van de hele mensheid.

Vooral Vera F. Birkenbihl, die in 2011 stierf en wiens non-fictieboeken miljoenen exemplaren hebben verkocht, maakte de relevantie van memes voor onze hersenen op een humoristische manier tot onderwerp in haar evenementen en publicaties. In een van haar lezingen over ‘Memes, Viruses of the Mind’ vroeg ze wat virussen eigenlijk zijn. Volgens haar zijn virussen voertuigen voor ideeën of informatie die, wanneer ze binnen systemen van kracht worden, zichzelf proberen te repliceren.

De twee woorden met de C voor corona en de I voor vaccinatie zijn epidemiologisch gezien viraal gegaan. Epidemiologie is de studie van wat “de mensen overkomt”, volgens Wikipedia een “wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met de verspreiding en de oorzaken en gevolgen van gezondheidsgerelateerde aandoeningen en gebeurtenissen in populaties en populaties (3).

De lockdown laat duidelijk zien: memes kunnen veel bedreigender zijn dan virussen, of om het anders te zeggen: memen op het mentale niveau komen grofweg overeen met het werkingsmechanisme dat in genen wordt getoond op het materiële niveau.

Memes zoals woorden en afbeeldingen moeten worden opgevat als overdragers van inhoud. Het gaat dus niet alleen om de taal (logo’s), maar ook om het beeld (eidos). In het Grieks betekent Eidos zoiets als “dat wat gezien kan worden”. In de metafysica van Aristoteles is Eidos een centrale term waarmee de Griekse filosoof, natuurwetenschapper en polyhistor eeuwen voor Christus de basis legde voor het holistische denken.

Over het algemeen begrijpelijker: elke uitdrukking, elke vorm moet worden voorafgegaan door een indruk, een idee. De beheersing van het massabewustzijn vindt niet alleen plaats via taal, maar nu meer dan ooit via beelden en symbolen. Het is geen toeval dat de mediarepresentatie van de kwaadaardige virussen er elk jaar vrij identiek uitziet, namelijk als een bolvormig iets met vreemde pieken.

Naast woorden, symbolen en beelden kunnen ook geuren het gedrag van mensen beïnvloeden, omdat er ook interacties zijn tussen geest, ziel en stoffen. De olfactorische manipulatie door zogenaamde geuren zou een ander vat zijn, dat in deze tekst niet zal worden geopend. Op dit punt moet alleen worden vermeld dat de geurindustrie het fenomeen gebruikt dat de hersenen worden beïnvloed door stoffen zoals benzoëzuurhars om mensen ertoe aan te zetten zich op een bepaalde manier te gedragen.

Vooral luxe parfummerken profiteren van deze truc. Overeenkomstige chemicaliën zijn ook te vinden in bijvoorbeeld “wonderbomen” die sommige mensen aan de achteruitkijkspiegel in hun auto of vrachtwagen hangen. Waarom dit korte betoog? Omdat veel mensen de woord- en beeldmagie van de massamedia en andere manipulatietechnieken zeer ver zullen onderschatten.

Er is veel geld mee gemoeid

Niet alleen bij de coronavaccinatie, maar in de vaccinatiebusiness in het algemeen gaat er veel geld om. Hele bedrijfstakken verdienen er geld aan. Alleen al om deze reden moet men voorzichtig zijn bij het indelen van mensen in corona-ontkenners en corona-gelovigen en de drastische maatregelen stellen in relatie tot het risico op ziekte en overlijden. Talloze wetenschappers, advocaten, artsen en journalisten leggen al maanden uit dat we niet te maken hebben met een pandemie met “Corona”.

Zelfs met de mainstream komt het steeds vaker voor dat er enkele inconsistenties zijn. Een van degenen die zich de afgelopen maanden aan het woord heeft gelaten, is computerwetenschapper en reserveofficier Marcel Barz (4). Hij analyseerde alle mogelijke ruwe data om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat de lockdown een volstrekt disproportionele maatregel is als deze in verhouding wordt gebracht tot het daadwerkelijke gezondheidsrisico.

Dit kleine uitstapje kan helpen om een ​​meer holistische kijk te krijgen op het fenomeen “Corona” en te begrijpen hoe het mogelijk was om miljarden mensen te manipuleren met één woord met zeven letters “vaccinatie” , omdat de macht van de media er nog nooit was groot als het nu is. Deze benadering hangt ook samen met de wens en hoop om mensen te sensibiliseren om zich af te vragen wat de media, vooral politici en wetenschappers, zeggen.

Vaccinatiehypothese op de proef gesteld

Wie kritisch wil omgaan met het coronaverhaal, moet ook de besmettingshypothese onder de loep nemen. De wereldwijde vaccinatiebusiness en het grootste deel van de medische wereld vertrouwen nog steeds op deze constructie. Een hypothese is slechts een veronderstelling die niet is bewezen of geverifieerd om geldig te zijn. Als een persoon een zogenaamde infectie heeft, richt de medische instelling zich op de trigger in kwestie, maar niet op het milieu. Bij elke epidemie zijn er mensen die niet geïnfecteerd raken, wiens metabolische omgeving het parasitaire organisme niet toestaat het systeem in gevaar te brengen.

Dit feit alleen al doet de geldigheid van de infectiehypothese in twijfel trekken, omdat het bewijst dat het milieu bepalend is voor het al dan niet besmet raken van iemand. Iedereen die farmacie of geneeskunde studeert, leert veel over geïsoleerde actieve ingrediënten, maar weinig over werkingsmechanismen en interacties in systemen, ook wel synergieën genoemd. Dat het leven onderhevig is aan elektromagnetische invloeden, is iets waar artsen je over het algemeen niet over vertellen.

In zijn boek “Good-Bye Germ Theory: end a century of medical fraud”, de chiropractor Dr. William P. Trebing presenteert feiten over een steeds groter wordend en onderdrukkend medisch systeem dat al meer dan 75 jaar in het leven van mensen is gegrift. Daarin valt de auteur de kern van het medische geloof aan, dat wordt gepresenteerd als wetenschap, maar in zijn optiek een dogmatische religie is.

“Corrupte mensen zijn de machtsinstrumenten van de vijand van liefde.” – Irina Rauthmann (dichter)

Wat moeten we ons realiseren:

Er is vrijwel geen onderzoek dat verder gaat dan de monetaire belangen van degenen die vasthouden aan gevestigde interpretatieve soevereiniteit, omdat hun economische basis juist aan deze interpretatieve soevereiniteit vasthoudt.

De salarissen van het academisch personeel worden betaald door de staat of door de industrie, op voorwaarde dat er leerstoelen zijn. De staat duldt geen enkele universiteitsfaculteit die het systeem bekritiseert of in twijfel trekt, en de industrie zal alleen degenen betuttelen die er nuttig voor zijn. Dit betekent dat de universiteiten alleen genereren wat overeenkomt met de heersende opvatting.

De apotheker Carsten Pötter uit Visbek heeft de volgende opmerkingen:

“Als vaccinaties veilig en effectief waren (in termen van bescherming …), zou het medische systeem er uiteindelijk geen probleem mee hebben om dit dienovereenkomstig te bewijzen. Maar dat laatste is niet het geval! Dit is verbazingwekkend, want anders moeten alle geneesmiddelen op recept worden goedgekeurd voordat ze in omloop kunnen worden gebracht. Dergelijke goedkeuringen, die bedoeld zijn om de werkzaamheid en veiligheid te testen, kosten tijd en zijn duur. Er is geen dergelijke goedkeuringsprocedure voor vaccins.

Er zijn dus geen dubbelblinde gerandomiseerde studies, die eigenlijk overeenkomen met de zogenaamde gouden standaard in de geneeskunde. Waarom niet? In het geval van vaccins worden dergelijke onderzoeken afgewezen omdat men denkt dat placebo’s in dergelijke gevallen ‘onethisch’ zijn. Dit betekent dat het vaccinconstruct gebaseerd is op geloof en niet op betrouwbare feiten. Naar verluidt heeft de vorige vaccinatiepraktijk al bewijs geleverd. Dit is precies wat bijvoorbeeld op het gebied van homeopathie (empirische geneeskunde) als ‘onwetenschappelijk’ wordt gepresenteerd. Er is zeker geen geloofwaardig toeval tussen het voorkomen van virale ziekten en vaccinaties. Iedereen die vertrouwd is met stochastische methoden, moet deze frauduleuze etikettering daarom snel doorzien.

Er is nog steeds geen panel van deskundigen die voorstanders en critici van vaccinatie in staat stelt objectief hun argumenten uit te wisselen. Als de uitgever van een postulaat ook de verificateur is, d.w.z. handelt in personele unie, is het moeilijk geloofwaardig te maken dat het postulaat correct is. Een andere methodiek is nodig, omdat dit de enige manier is om ervoor te zorgen dat het kijken en beoordelen niet door dezelfde bril wordt uitgevoerd als die op de neus wordt gedragen bij het maken van een postulaat.

Een vaccinatiecriticus zou hoogstwaarschijnlijk geen baan vinden bij de STIKO (Staande Vaccinatiecommissie) omdat hij zich niet aan de principes en contractuele afspraken houdt. Iedereen die iets wil worden in een academische omgeving, moet zich houden aan de gebruikelijke praktijken, niet uit het gewone vallen en geen opmerkingen maken die suggereren dat ze twijfels hebben over het huidige overeengekomen wereldbeeld. Anders zal hij snel merken dat hij academisch dakloos dreigt te worden” (5).

“Hebzucht verblindt de rechter die omkoping zoekt voor goed en kwaad” – Rumi (mysticus, 1207 tot 1273).

En toch zijn er wetenschappers en journalisten die zich niet laten corrumperen, die soms grote risico’s nemen om de bevolking te informeren buiten de winstbelangen van de industrie om. Een van hen is de journalist Neil Z. Miller, die in zijn boek “Het grote vaccinatierapport: 400 kritische studies voor ouders en onderzoekers” onthult. Op basis van bronnen beschrijft hij dat er veel wetenschappelijk bewijs is voor de negatieve effecten van vaccinaties. In zijn boek worden verbanden tussen vaccinaties bij kinderen en een verhoogd risico op het ontwikkelen van kanker, allergieën, autisme, stoornissen in de bloedsomloop of diabetes type 1 gedocumenteerd.

Miller gebruikt onderzoeken om aan te tonen dat zogenaamde medicinale hulpstoffen in vaccinserums, zoals kwik en aluminium, neurologische, immunologische en ontwikkelingsschade kunnen veroorzaken; dat kinkhoestvaccins kunnen leiden tot stammen van de ziekte die niet meer reageren op vaccins, en hij legt uit waarom vaccinatie tegen mazelen, bof en rubella het risico vergroot dat kinderen naar de eerste hulp moeten.

JB Handley schreef nog een boek dat grondig en uitgebreid licht werpt op de rol van vaccinaties met een speciale focus op ziekten van de autistische groep en is getiteld “Ending the Autism Epidemic: How Vaccinations Can Cause Serious Disorders in Children”. De vader van een autistische zoon en oprichter van de hulporganisatie “Generation Rescue” toont de verbanden tussen de dramatische stijging van de vaccinatiegraad sinds de jaren tachtig en de toegenomen incidentie van neurodegeneratieve ziekten sindsdien. Met wetenschappelijke kennis legt hij uit hoe vaccins kunnen leiden tot ernstige neurologische storingen door het immuunsysteem in de hersenen te activeren.

Robert F. Kennedy Jr. schrijft in het voorwoord:

“Handley is de meest bedachtzame, deskundige en onvermoeibare kindergezondheidsactivist ter wereld. In de frontlinie vecht hij al jaren tegen het farmaceutisch kartel. Lees dit boek en vraag jezelf af of je er echt op kunt vertrouwen dat vaccins veilig zijn.”

Paradigmaverschuiving in de geneeskunde

De ontwikkeling van het farmaceutische en medische establishment tot op de dag van vandaag vereist ook een onderzoek naar de historische wortels van deze industrieën, waarvan de machinaties niet los kunnen worden gezien van het werkterrein van de nazi’s. Daar is veel literatuur en studies over. Een aantal hiervan vindt u aan het einde van dit artikel. De bovengenoemde boeken van Miller, Handley en Trebing moeten allemaal worden opgevat als een oproep om eindelijk nieuwe wegen te bewandelen in de geneeskunde. Meer interdisciplinaire uitwisseling, meer integratie van holistische geneeswijzen en de daarbij behorende fundamentele gezondheidshervorming zijn de pijlers die op middellange termijn kunnen en moeten leiden tot een omslag in de samenleving van het winstdenken naar een gezondere mensheid en een gezonde aarde.

“De natuur krimpt terwijl het kapitaal groeit. De groei van de markt kan de crisis die het veroorzaakt niet oplossen. ”En” wanneer we betrokken raken bij consumptie- of productiepatronen die meer consumeren dan we nodig hebben, gebruiken we geweld ”, zijn de citaten van de Indiase wetenschapper, sociaal activist en globaliseringscriticus dr. Vandana Shiva (6). Een vraag die we ons allemaal geleidelijk moeten stellen is: welke wereld willen we onze kinderen en kleinkinderen nalaten? Als de huidige generatie volwassenen die nog kunnen acteren niet in staat is om nu de koers uit te zetten voor een betere toekomst, dan ziet de toekomst er somber uit. Als je vandaag kinderen met een zuiver geweten in de ogen wilt kijken,

In zijn huidige boek “Corona als een wake-up call” beschrijft arts en auteur Ruediger Dahlke zijn visie op een betere wereld na de lockdown, een wereld waarin hoopvolle, vertrouwende, vriendelijke mensen de baas zijn, mensen die elkaar steunen beschermen En nuttig, mensen die enthousiast werken en leven voor iets, niet met tegenzin, voor iets groots dat hen en anderen inspireert tot grootse dingen. Nou dan! Misschien lukt het de “Corona van de Schepping” langzamerhand om dergelijke visies samen in de praktijk te brengen.


Bronnen en opmerkingen:

(1) https://emojio.de/quote/martin-heidegger-die-sprache-ist-das-haus-des-seins/
(2) https://lingva-eterna.de/
(3) https: / /de.wikipedia.org/wiki/Epidemiologie
(4) https://www.youtube.com/watch?v=nEPiOEkkWzg&t=0s
(5) https://www.resonalogic.de/content/infos/poetters-perlen /infektionshypothese.html
(6) https://beruhmte-zitate.de/autoren/vandana-shiva/

Leestips:

 • Paramahansa Yogananda: De wederkomst van Christus – Deel I: De opstanding van Christus binnenin – Een baanbrekende interpretatie van de oorspronkelijke leringen van Christus, 2013, deel I, Self-Realization Fellowship.
 • Torsten Engelbrecht, Claus Köhnlein, Samantha Bailey, Stefano Scoglio: Virusmanie, Corona / COVID-19, mazelen, Mexicaanse griep, vogelgriep, SARS, BSE, hepatitis C, AIDS, polio, Spaanse griep. Hoe de medische industrie voortdurend epidemieën uitvindt en miljarden winst maakt ten koste van het grote publiek, 2021 (nieuwe editie), RvB.
 • Niko Paech: Bevrijding van overvloed: op weg naar de post-groei-economie, 2012, oekom-Verlag.
 • Christian Kreiß: Geplande slijtage: hoe de industrie ons tot steeds meer en steeds snellere consumptie drijft – en hoe we ons daartegen kunnen verdedigen, 2014, Europaverlag.
 • dr. Thomas Cowan: Vaccinaties en auto-immuunziekten: hoe vaccins nieuwe kinderziektes veroorzaken, 2021, Unimedica.
 • Robert J. Lifton: Artsen in het Derde Rijk, 1996, Klett-Cotta.
 • Thomas Röder, Volker Kubillus: De mannen achter Hitler, 1994, PI-Verlag.
 • dr. med. Walter Mauch: De bom onder de oksel – Praktische tips voor een gezond gezin, 1996, uitgeverij FA Herbig.
 • Hans Kellerer: The Perfume Trap – De miljardenbusiness ten koste van je gezondheid, 2016, CreateSpace Independent Publishing Platform.
 • Francisco López-Muñoz, Pilar García-García, Cecilio Álamo: De farmaceutische industrie en het Duitse nationaal-socialistische regime: IG Farben en farmacologisch onderzoek, 2009, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19125905/
 • Paul Anthony Taylor, Matthias Rath, Aleksandra Niedzwiecki, August Kowalczyk: The Nazi Roots of the Brussels EU, 2011, gepubliceerd door Dr. Rath Health Foundation, http://www.agmiw.org/wp-content/uploads/2018/07/die-nazi-wurzeln-der-eu.pdf
Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Nieuwe normaal: De normalisatie van waanzin

Published

on


In tijden waarin leugens en brute heropvoeding onderdeel zijn geworden van onze dagelijkse routine, is het grootste gevaar eraan te wennen.

Ik weet dat je waarschijnlijk moe bent van het horen over de opkomst van het Nieuwe Normale Rijk . Ze willen dat het voorbij is. Ik wil dat ook. Het is nog niet voorbij… verre van. Waar je ook bent, het lijkt misschien alsof het voorbij is. Ik kan me voorstellen dat dit het geval is als je in Florida of Texas woont of in het VK of Zweden of Kroatië of een ander land of staat waar de meeste ‘Covid-beperkingen’ zijn opgeheven of misschien helemaal niet zijn ingevoerd. Als dat het geval is, ben ik blij voor je.

nieuwe normaal

Ik woon toevallig in Nieuw Normaal Duitsland, de huidige punt van de Nieuwe Normale speer, of een van de uiteinden van een van zijn speren – of mRNA-puntige injectienaalden – de andere zijn landen en staten zoals Canada, China, Australië, New York, Californië en verschillende andere broeinesten van het nieuwe normalisme. Als je, zoals ik, in een van deze bolwerken van het Nieuwe Normaal woont, weet je heel goed dat het nog niet voorbij is.

Ja, de Covidiaanse cultus is gebroken . De betovering is verbroken. Alleen de meest waanzinnige fanatieke sekteleden van het Nieuwe Normaal blijven in het openbaar rondlopen in hun pestmaskers en zelfgemaakte hazmatpakken. Maar het rijk van het Nieuwe Normaal is niet gebroken. Het rijk van het Nieuwe Normaal wordt… nou ja, genormaliseerd.

De massa’s worden systematisch geconditioneerd om de bioveiligheidspolitiestaat te accepteren die de mondiale kapitalistische heersende klassen de afgelopen drie jaar hebben geïmplementeerd.

Ondanks het nu onweerlegbare bewijs dat de “vaccins” de overdracht van het virus niet voorkomen, worden de “niet-gevaccineerde” nog steeds gemarginaliseerd, verbannen van werk en school, mogen ze niet deelnemen aan grote sportevenementen, enzovoort. In vliegtuigen, treinen, openbaar vervoer, dokterspraktijken, ziekenhuizen, enzovoort, worden mensen nog steeds gedwongen om maskers te dragen – het symbool van het Nieuwe Normale Rijk. Hier, daar en overal zijn symbolen en sociale rituelen van het Nieuwe Normaal stevig geïntegreerd in het dagelijks leven.

Deze symbolen en rituelen zijn meer dan alleen de etalages van het New Normal Empire. Ze zijn het middel waarmee onze nieuwe ‘realiteit’ wordt gecreëerd en onderhouden. De massa is als acteurs die gedwongen worden zich emotioneel in te laten met de ‘realiteit’ van een absurd toneelstuk. Hoe vaker ze de voorstelling herhalen, hoe overtuigender de fictieve ‘realiteit’ wordt, hoe overduidelijk absurd die ook is… en ze wordt steeds absurder.

Op luchthavens in New Normal Canada worden bijvoorbeeld burgers die proberen naar hun eigen land te reizen zonder de zogenaamde ArriveCAN-app op hun smartphone om hun vaccinatiestatus te verifiëren, inclusief tachtigplussers die geen smartphone hebben , geconfronteerd met idioten Absurd gepest New Normal clowns in rode hesjes. Hier in Nieuw Normaal Duitsland bereidt de regering zich voor om iedereen te dwingen elke herfst en winter in het openbaar medisch ogende maskers te dragen , niet alleen vanwege de “apocalyptische plaag” maar ook vanwege de gewone wintergriep. De pretentie doet er niet meer toe. Het gaat om het tonen van ideologische uniformiteit.

Ondertussen werd het Duitse federale ministerie van Volksgezondheid gedwongen een klein bulletin te plaatsen over verwondingen en sterfgevallen door “vaccinatie”. Ze deden het op klassieke Goebbelsiaanse wijze.

nieuwe normaal

Blijkbaar hielden ze niet van de feitelijke gegevens over het aantal ernstige bijwerkingen, dus besloten ze er gewoon over te liegen op Twitter. Ernstige bijwerkingen werden gemeld bij ongeveer 1 op de 5.000 doses, niet bij 1 op de 5.000 “gevaccineerde” mensen. Ongeveer 184.000.000 doses zijn toegediend aan mensen in Duitsland en … nou, je kunt de wiskunde doen. Natuurlijk plakte Twitter Corporation hun valse “misleidende” waarschuwing op retweets die wijzen op de leugen van het ministerie van Volksgezondheid , omdat de waarheid is wat de corporatocratie zegt, en al het andere is “desinformatie”.

Als je denkt dat ik hard ben of overdrijf door de leugen van het ministerie een leugen te noemen, bedenk dan dat de Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach al meer dan twee jaar herhaaldelijk tegen het Duitse publiek heeft gelogen. Hier liegt hij over de “veilige vaccins” die in augustus 2021 komen, op het moment dat hij de segregatie van de “niet-gevaccineerde” afkondigde en haat aanzette tegen iedereen die weigert de ideologie van het Nieuwe Normaal te omarmen…

nieuwe normaal

En nu zijn tienduizenden mensen in Duitsland – tenminste omdat de bijwerkingen van vaccins altijd zwaar ondervertegenwoordigd zijn – zwaar gewond of… je weet wel, gedood omdat Karl en zijn New Normal fascistische trawanten keer op keer tegen iedereen logen , en de Duitse media herhaalden die leugens, en de massa’s van het Nieuwe Normaal herhaalden die leugens, en de regering en mondiale bedrijven censureerden, belasterden en demoniseerden degenen onder ons die deze leugens in twijfel trokken als “rechtse extremisten”, “wetenschapsontkenners”, “anti-vaxxers” enzovoort.

En dit zijn nog maar enkele recente voorbeelden. Ik denk niet dat ik een uitputtende lijst hoef te presenteren. Op dit punt ben je je bewust en in staat om onder ogen te zien wat er gebeurt, of je bent het niet. In dit geval vertel je jezelf alles wat je jezelf moet vertellen om te doen alsof wat er gebeurt niet gebeurt.

Als je dat doet, kan ik je niet helpen. Niets van wat ik schrijf of zeg zal tot je doordringen. Feiten zullen voor u geen verschil maken. Overheids- en gezondheidsfunctionarissen en mediawoordvoerders zullen keer op keer in je gezicht liegen, en je zult betrapt worden op liegen, en je zult hardnekkig hun leugens herhalen, niet omdat je niet begrijpt dat het leugens zijn, maar omdat je dat niet doet zorg dat het leugens zijn.

Het kan je niet schelen dat je talloze mensen vermoordt en pijn doet met je officieel goedgekeurde leugens, met je lafheid, met je hersenloze gehoorzaamheid. Je doel is om binnen de grenzen van “normaal” te blijven en niet verbaal te worden misbruikt en verbannen uit je sociale kring, en als het betekent dat je veel mensen moet vermoorden en elke schijn van integriteit en intellectuele eerlijkheid moet opgeven, dan is dat maar zo.

Wat de rest van ons betreft, degenen die zich bewust zijn van wat er gebeurt en die hun best doen om onder ogen te zien wat er gebeurt, zelfs als we niet begrijpen wat er gebeurt of het niet eens zijn met waarom het gebeurt, ik wou dat ik iets had slim om aan te bieden over hoe je het kunt stoppen.

Ik heb niets anders dan waar ik voor pleit, namelijk georganiseerde geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid, beoefend door Canadese vrachtwagenchauffeurs in Ottawa en Nederlandse boeren in Nederland. Dit soort columns, memes op sociale media, sporadische massademonstraties op zondag en individuele overtredingen zullen de New Normal-moloch niet stoppen. De normalisering van het Nieuwe Normaal zal doorgaan, de pathologisering van de samenleving zal doorgaan, de destabilisatie en herstructurering van de wereldeconomie zal doorgaan, tenzij er iets echt historisch gebeurt en de arbeiders van de wereld zich verenigen – of de soevereine individuen van de wereld zich verenigen,

De kans dat dit gebeurt is klein. In mijn 60-jarige fysieke bestaan ​​heb ik nog nooit een tijd gekend waarin mensen zo vervreemd en hopeloos waren en elkaar naar de keel zaten. Ik kan me geen tijd herinneren waarin mensen zo humorloos, hypocriet en gemeen waren… en ik heb het over de mensen die een verschil konden maken, niet de ordeminnende New Normal-massa’s. Als er ooit een tijd was dat de arbeidersklasse hun politieke meningsverschillen opzij moest zetten en hun collectieve spieren moest spannen, dan is het nu, maar de meesten van ons hebben het te druk met elkaar te pissen om te tweeten of gettr of telegram of, je weet wel, waar dan ook om goedkope punten.

Het spijt me dat ik op zo’n pessimistische noot eindig… Ik ben net aan het bijkomen van de Apocalyptische Pest, misschien ben ik gewoon te somber. Waarschijnlijk komt alles goed en zullen de mensen uiteindelijk tot bezinning komen en de heersende klassen van het mondiale kapitalisme zullen het hele nieuwe normale ongedaan maken en niemand zal enige vorm van internationale geweldloze campagne voor burgerlijke ongehoorzaamheid moeten organiseren, op een dag zullen we wakker worden en kijk op onze telefoons en ontdek dat er geen nieuw normaal was en niemand stierf ooit aan een vaccin en we gaan onze sociale kredietstatus controleren en onze slimme keukens vertellen om onze krekels te koken,

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Roep op tot vervroegde verkiezingen en ontmasker de Tory-Labour-samenzwering om Groot-Brittannië mee te slepen in de Derde Wereldoorlog!

Published

on

verkiezingen

De Socialist Equality Party (VK) heeft opgeroepen tot algemene verkiezingen. Dit doen we om de onderliggende problemen van de huidige crisis aan het licht te brengen: 1. de meedogenloze escalatie van de oorlog tegen Rusland tot het punt van een nucleaire oorlog, 2. het criminele coronabeleid waardoor het Sars-CoV-virus zich kan verspreiden 2 virus verspreidt zich eindeloos, leidend tot nieuwe, massale infecties en doden, en 3. de meedogenloze aanval op de levensstandaard en democratische rechten van de arbeidersklasse.

We roepen op tot nieuwe verkiezingen om de oppositie van de bevolking tegen het beleid van de Tories en hun bondgenoten in de Labour Party te tonen en te versterken.

Het aftreden van premier Boris Johnson als leider van de Conservatieve Partij is niet alleen het resultaat van diepe verdeeldheid binnen de Tory-partij. Het is ook een uiting van een groeiende crisis van klassenheerschappij. De heersende klasse escaleert de oorlog tegen Rusland en heeft de arbeidersklasse thuis de oorlog verklaard. Daarom zette ze Johnson, een gehate en verachte figuur, uit zijn ambt omdat hij het vertrouwen had verloren in zijn vermogen om Groot-Brittannië te leiden.

In de geschiedenis van de Britse politiek hebben oorlogen vaak geleid tot grote politieke crises die een verandering in het leiderschap van de regerende partij noodzakelijk maakten.

In 1916 zette de Liberale Partij premier Asquith af omdat ze ontevreden waren over zijn leiderschap in de Eerste Wereldoorlog.

In 1940, toen de Tories besloten dat Neville Chamberlain te veel gecompromitteerd was door de concessies die hij eerder in München aan Hitler had gedaan, vervingen ze hem acht maanden na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog door Winston Churchill.

In het begin van 1957, onmiddellijk na de rampzalige Suez-oorlog, verdreven de Tories Anthony Eden en vervingen hem door Harold Macmillan.

Dit politieke patroon herhaalt zich, zij het met één belangrijk verschil. Deze keer, terwijl de oorlog tegen Rusland zich uitbreidt, blijven de echte problemen die ten grondslag liggen aan de leiderschapscrisis onvermeld in het publieke debat.

De Tories willen elke verstoring van hun escalatie van de oorlog tegen Rusland vermijden, terwijl ze het moorddadige pandemiebeleid voortzetten en de levensstandaard van de arbeiders verder verlagen. De Labour Party deelt hun vastberadenheid om de arbeidersklasse zich nooit in de politiek te laten mengen.

Bovenal vrezen beide partijen dat een verkiezing het verzet van de bevolking tegen oorlog zou kunnen oproepen en tot een massabeweging zou kunnen leiden.

Achter de rug van miljoenen mensen slepen de Tories en de Labour Party het land steeds dieper in de oorlog tegen het nucleair bewapende Rusland. Ze stevenen snel af op een derde wereldoorlog.

De oproep van de SEP voor nieuwe verkiezingen is bedoeld om de arbeidersklasse de kans te geven de samenzwering tussen de twee belangrijkste partijen te doorbreken, zich tegen hun beleid te verzetten en hun onafhankelijke sociale belangen te laten gelden.

We zouden de verkiezingscampagne gebruiken om oppositie tegen het oorlogsbeleid van de regering aan te wakkeren en massale actie van de arbeidersklasse voorstellen om de strijd tegen de sociale en democratische aanval te leiden.

Onze oproep is voor de ontwikkeling van de economische en politieke strijd van de arbeidersklasse tegen alle kapitalistische partijen in Westminster. Een oorlogszuchtige financiële oligarchie, niet alleen gesteund door de Tories maar ook door de Labour Party en de Scottish National Party, maakt oorlog tegen Rusland onvermijdelijk. Het wordt ook ondersteund door de corrupte media, die de ernstige gevolgen voor de arbeidersklasse verbergt.

Noch de regering, noch de PvdA willen algemene verkiezingen. Starmers late poging tot een motie van wantrouwen was alleen bedoeld om Johnson te ontzetten, maar niet de Tories. De Labour Party vreest dat elke open discussie over het rechtse beleid dat zij met de regering deelt, de weg vrijmaakt voor massale volksoppositie. De arbeiders die hen tot dusver hebben gekozen, verachten dit partijleiderschap en weten heel goed dat Starmer net zo goed de leider van de Tory zou kunnen zijn.

Veel klassenbewuste en socialistisch ingestelde arbeiders twijfelen misschien aan de noodzaak van algemene verkiezingen, wetende dat het vervangen van de Tories door Labour niets zal veranderen. Dat is waar, maar het betekent niet dat de arbeidersklasse moet afzien van ingrijpen in de politieke crisis.

De oproep van het SEP voor algemene verkiezingen betekent niet dat het Labour steunt of een parlementaire oplossing zoekt die er niet is. In het geval van een verkiezing, zouden we geen Labour-stem vragen. We waarschuwen arbeiders: Labour is hun vijand en moet net zo resoluut worden bestreden als de Tories.

We zullen de algemene verkiezingen gebruiken om te pleiten voor stakingen en massale protesten en een algemene staking om de oorlog te stoppen. We zullen voorstellen om te vechten voor een zero covid-beleid en een socialistisch alternatief voor het kapitalisme te bouwen. Deze politieke strijd is essentieel omdat de vakbonden de groeiende stakingsbeweging verpletteren en een politieke uitdaging saboteren van zowel de Tory-regering als de rechtse Labour-politiek.

We zullen een stem geven aan de miljoenen arbeiders die nooit om hun mening gevraagd zullen worden, laat staan ​​dat hun zaak politiek vertegenwoordigd zal worden.

Dit zijn de politieke standpunten waarvoor de SEP zal strijden bij algemene verkiezingen:

Voor een internationale socialistische anti-oorlogsbeweging!

De SEP en haar zusterpartijen in het Internationale Comité van de Vierde Internationale (ICFI) strijden voor de ontwikkeling van een massabeweging van de Britse en internationale arbeidersklasse tegen de NAVO en de imperialistische macht om voorbereidingen te treffen voor een derde wereldoorlog.

De mensheid staat tegenwoordig dichter bij de wereldoorlog dan sinds 1945. Het leger bereidt zich er actief op voor.

Op 28 juni presenteerde het nieuwe hoofd van het Britse leger, stafchef Sir Patrick Sanders, zijn plan voor een landoorlog tussen de NAVO en Rusland. Hij zei: “Het Britse leger moet bereid zijn om deel te nemen aan de meest wrede vormen van oorlogvoering. Een Europese landoorlog is niet alleen een uitdrukking van verre onweerswolken aan de horizon; we kunnen hem nu zien.”

Volgens Sanders vereiste de omvang van de oorlogsdoelen van het Verenigd Koninkrijk de militarisering van de economie en de samenleving. “We kunnen de ovens van fabrieken in het hele land niet aan de vooravond van oorlog aansteken. Deze inspanningen moeten nu beginnen”, benadrukte hij. Groot-Brittannië moet “de verbeeldingskracht van zijn mensen aanwakkeren om te vechten en te triomferen wanneer dat wordt gevraagd (…) Om succesvol te mobiliseren, moeten we ervoor zorgen dat we de vereiste cultuur en het vereiste gedrag produceren.”

Ook de oorlog tegen China wordt actief voorbereid. Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss zei vorige maand op de NAVO-top in Madrid dat de oorlog in Oekraïne een boodschap is aan de Chinese president Xi. De steeds toenemende samenwerking tussen Rusland en China en de uitbreiding van hun “militaire capaciteiten” en “wereldwijde invloed” vereisten een nieuw strategisch concept voor de Indo-Pacific en Euro-Atlantische veiligheid.

Deze mondiale oorlogsdoelen zijn onverenigbaar met democratische vormen van heerschappij. Groot-Brittannië ten oorlog sturen betekent een oorlog ontketenen tegen de arbeidersklasse thuis. Het betekent massale bezuinigingsmaatregelen en de onderdrukking van democratische basisrechten zoals het stakingsrecht en de vrijheid van meningsuiting en vergadering. Het VK heeft al £ 4 miljard uitgegeven om Oekraïne te bewapenen, wat aanleiding gaf tot oproepen om de defensie-uitgaven met een derde te verhogen, tot 3 procent van het BBP. Maar dat is nog maar het begin.

De enige uitweg uit deze catastrofe is de bewuste tussenkomst van de arbeidersklasse.

Voor een Zero Covid-strategie om de pandemie te beëindigen!

De SEP en ICFI leiden de strijd om een ​​internationale beweging van de arbeidersklasse op te bouwen om de pandemie te stoppen.

Miljoenen arbeiders vieren de ondergang van Johnson, wiens criminele pandemiebeleid leidde tot de dood van meer dan 200.000 mensen. Zijn beruchte uitspraak is: “Geen lockdowns meer, en wanneer de lichamen zich bij duizenden opstapelen”. Ondanks dit alles gaat zijn beleid door.

De heersende klasse eist dat we “met het virus moeten leren leven”. Dit komt neer op een beleid van massale ziekte en dood. Een jaar nadat Johnson “Freedom Day” uitriep, neemt de pandemie toe. De afgelopen week werden naar schatting 3,5 miljoen mensen ziek door Covid, een stijging van bijna 30 procent in een week tijd. Jonge volwassenen en mensen in de werkende leeftijd worden het hardst getroffen.

De gevolgen op lange termijn zijn catastrofaal: 1,8 miljoen mensen lijden aan langdurige Covid-symptomen. Wereldwijd zijn sinds 3 januari nog eens 3,8 miljoen mensen overleden aan de pandemie , volgens een rapport van The Economist .

De winsten van de banken en bedrijven zijn belangrijker dan het leven van de arbeidersklasse, en dit feit heeft een catastrofe veroorzaakt. De Labour Party en de vakbonden maakten het mogelijk door in te stemmen met biljoenen aan Covid-reilingen voor bedrijven, maar voerden geen enkele staking uit om scholen, ziekenhuizen en werkplekken veilig te houden. Zelfs de voormalige “linkse” voorstanders van een zekere mate van schadebeperking (“mitigatie”) zijn vandaag stil gevallen.

We roepen werknemers op om de herinvoering van alle noodzakelijke gezondheidsmaatregelen te eisen om het virus te bestrijden, inclusief de sluiting van niet-essentiële werkplekken met volledige compensatie voor werknemers en eigenaren van kleine bedrijven. Maskervereisten en testen moeten worden hervat, contacten moeten worden getraceerd en geïsoleerd en de volledige quarantaineregels moeten worden hersteld. Waar nodig moeten lockdowns worden opgelegd. Dit alles moet worden gefinancierd door de onteigening van grote bedrijven, banken en pandemische profiteurs.

Mobiliseer de arbeidersklasse voor een algemene staking om een ​​einde te maken aan de crisis in de kosten van levensonderhoud!

De SEP zal oproepen tot nieuwe verkiezingen combineren met strijden voor een algemene staking.

De pandemie en de oorlog tegen Rusland voeden een inflatiespiraal die de levens van arbeiders verwoest. De prijzen van olie, gas, graan en andere basisgoederen bereiken steeds nieuwe recordhoogtes. In oktober zullen de brandstofkosten naar verwachting stijgen tot £ 3.245, ten opzichte van het huidige record van £ 1.971.

De arbeidersklasse kan zich geen fatsoenlijk leven veroorloven zolang de belangen van de superrijken voorop staan! Volgens Oxfam zijn stijgende bedrijfswinsten verantwoordelijk voor 60 procent van de stijging van de inflatie, terwijl Britse arbeiders de “ergste daling van de reële lonen” in decennia ervaren. Groot-Brittannië is na Bulgarije het land met de grootste sociale ongelijkheid in Europa.

Toen de vakbond Spoor, Maritiem en Transport vorige maand toesloeg, werd gewaarschuwd voor een “zomer van onvrede”. De regering heeft het gebruik van contractarbeiders als stakingsbrekers gelegaliseerd en dreigt stakingen in essentiële diensten te verbieden. De stakers zijn uitgemaakt voor “Poetins handlangers” die de oorlogsinspanningen ondermijnen.

Miljoenen arbeiders staan ​​klaar om mee te strijden voor een inflatiegedreven loonsverhoging: treinbestuurders en post-, telecom- en luchthavenarbeiders stemden overweldigend voor een staking, en leraren, artsen, verpleegsters, gemeentepersoneel en anderen dringen aan op actie. Maar ze worden geconfronteerd met een vakbondsbureaucratie die vastbesloten is de klassenstrijd koste wat kost de kop in te drukken.

We roepen arbeiders op om op elke werkplek onafhankelijke actiecomités te vormen, democratisch georganiseerd en geleid door de meest gerespecteerde arbeidersleiders. Hiermee kunnen ze de strijd in eigen handen nemen en hun krachten bundelen in hun strijd tegen de gemeenschappelijke vijand.

Voor de internationale eenheid van de arbeidersklasse!

Het centrale perspectief waarvoor de SEP strijdt is socialistisch internationalisme.

Bondgenoten van Britse arbeiders zijn arbeiders in Europa en over de hele wereld die de strijd al aangaan. De afgelopen weken hebben algemene stakingen plaatsgevonden in Griekenland, Italië en België. Er zijn golven van stakingen uitgebroken in Turkije, Frankrijk en andere landen. In Sri Lanka bracht een massabeweging van de arbeidersklasse en de armen op het platteland de regering van Rajapaksa ten val.

Een vastberaden offensief van de Britse arbeidersklasse om het recht van grote zakelijke partijen om te regeren aan te vechten, zou een krachtige inspiratiebron worden voor de klassenstrijd die zich in Europa en over de hele wereld zou verspreiden.

Dat is waar de SEP voor staat en op basis daarvan roepen we op tot nieuwe verkiezingen. Het is het fundament waarop we onze partij bouwen als de nieuwe socialistische leiding van de arbeidersklasse.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Chats van Von der Leyen over vaccindeal blijven geheim

Published

on

Von der Leyen

Heeft Pfizer de EU bedrogen met de miljardendeal voor Covid-vaccins? Chats van Commissievoorzitter Von der Leyen zouden het antwoord kunnen bieden. Maar de EU wil ze niet vrijlaten. Critici zien het recht op toegang tot informatie in gevaar.

De EU-commissie wil de gesprekken van Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla geheim houden. Von der Leyen sloot in het voorjaar van 2021 een Covid-vaccindeal van een miljard euro in berichten en telefoontjes met Bourla – maar de berichten vielen niet onder de EU-wet op de vrijheid van informatie, stelt de commissie.

Er is veel kritiek op de deal van de EU met Pfizer. Tot op heden heeft de Commissie alleen bewerkte versies van de koopovereenkomsten ingediend. De prijs van de vaccins en belangrijke contractvoorwaarden blijven geheim. Een rapport van de Financial Times roept echter twijfels op of de EU bij de aankoop is opgelicht. Volgens de krant, die delen van de deal kon zien, betaalde de EU aanvankelijk € 15,50 per dosis, maar na de deal stegen de kosten tot € 19,50 per dosis.

Gemaakt voor 3 euro, verkocht voor 19,50 euro

De People’s Vaccine Alliance , een alliantie van humanitaire organisaties, berekent op basis van een onderzoek van Imperial College London dat een enkele dosis van het vaccin voor minder dan drie euro kan worden geproduceerd. Volgens deze berekening had de deal van Von der Leyen het farmaceutisch bedrijf Pfizer een overschot van zo’n 31 miljard euro kunnen opleveren. De NGO Public Citizen, die in verschillende landen niet-geredigeerde Pfizer-vaccincontracten heeft kunnen bekijken, vertelde de Washington Postdat het bedrijf zijn onderhandelingsmacht als een van de weinige makers van een effectief Covid-vaccin gebruikt om “risico’s te verschuiven en de winst te maximaliseren”. In de geïnspecteerde contracten “worden de belangen van Pfizer consequent boven de eisen van de volksgezondheid gesteld.”

Nadat de New York Times bericht had over de directe lijn tussen Von der Leyen en Bourla , diende netzpolitik.org een aanvraag in om de chats vrij te geven . Maar de commissie weigerde de aanvraag helemaal te onderzoeken. Omdat berichten via sms, WhatsApp en andere messengers “van korte duur” zijn en dus geen documenten in de zin van de EU-verordening over documenttoegang.

Europarlementariër ruikt “vingerhoed rechtvaardigingen”

De algemene weigering van ons verzoek om het nieuws tussen Von der Leyen en Bourla is duidelijk wangedrag van de kant van de EU-commissie, oordeelde de EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly in antwoord op onze klacht. Parlementsleden en ngo’s spraken ook hun verontwaardiging uit over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Wat er op de telefoon van Frau von der Leyen gebeurt, is politiek”, zei de groene EU-politicus Daniel Freund . “Het kan niet zo zijn dat journalisten flauwe rechtvaardigingen krijgen en worden afgewezen. […] En het kan niet zo zijn dat de toegang tot centrale documenten weer wordt verhinderd doordat Ursula von der Leyen sms-berichten verwijdert .”

Maar ondanks de kritiek wil de commissie het nieuws geheim houden. In een vandaag, woensdag gepubliceerd antwoord aan ombudsvrouw O’Reilly , schrijft de EU-autoriteit dat ze niet eens “kortstondige” documenten zoals sms- en messenger-berichten bewaart en daarom geen toegang tot ze kan verlenen. Ze reageert niet op het verzoek van de ombudsvrouw om de applicatie van netzpolitik.org opnieuw te onderzoeken  en daadwerkelijk te beoordelen of ze de chats mag publiceren of niet.

Recht op toegang tot informatie ‘ernstig ondermijnd’

Aan de andere kant heeft de EU-commissie aangekondigd dat ze met andere EU-instellingen zal samenwerken om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor de interne afhandeling van sms- en messenger-berichten. De Commissie verwijst naar een aanbeveling van de EU-Raad aan haar werknemers om dergelijke berichten alleen te gebruiken voor “kortstondige chats over openbare of niet-gevoelige inhoud”. Dit zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een gemeenschappelijke richtlijn voor alle EU-instellingen. Daarmee wil de Commissie waarschijnlijk een argumentatiebasis creëren, zodat zij ook in de toekomst chats niet hoeft te archiveren.

Experts van het maatschappelijk middenveld vrezen dat het standpunt van de Commissie een enorme juridische maas in de toegang tot documenten creëert. “Als we niet eens om sms-berichten kunnen vragen, hoe moeten we dan weten of het echt vluchtige zaken of belangrijke beslissingen zijn?”, vraagt ​​Helen Darbishire, directeur van de organisatie voor vrijheid van informatie Access Info, zich af.

De realiteit is dat een groot deel van de overheidsactiviteiten in Europa en wereldwijd via verschillende communicatiemiddelen verlopen, waaronder sms, WhatsApp en andere berichtenplatforms. “Het recht op toegang tot informatie zal ernstig worden ondermijnd als we er geen toegang toe hebben”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Probleem immigratie tot op het mes: migrantencriminaliteit explodeert

Duitse politie-autoriteiten registreerden vorig jaar ongeveer 20.000 mesaanvallen. Dat zijn bijna 60 aanvallen per dag. Buitenlanders zijn onevenredig vertegenwoordigd onder de daders. Het lokale publiek weet zo goed als niets over de achtergrond… [...]

Worden de Provinciale Statenverkiezingen het Waterloo van de VVD?

Het zal een beetje nieuwsvolger niet zijn ontgaan dat het nogal onrustig is in het land. Van opstandige boeren tot midden- en lage inkomens die gebukt gaan onder de torenhoge… [...]

Essen: wrede burgeroorlog met 400 gewapende Arabieren – de achtergrond is ongelooflijk

Eind juni braken er burgeroorlogachtige schermutselingen uit in Essen. Zo’n 400 zwaarbewapende Arabische clanleden slaan elkaar onder meer met messen en honkbalknuppels in elkaar. Een klein verzoek van de AfD-parlementaire fractie aan… [...]

Viktor Orbán krijgt het Avondland op de kast met het onderwerp ras

Viktor Orbán, de president van Hongarije, heeft kennelijk iets gezegd over ras dat iedereen boos maakt. Nu heb ik van Hongaren begrepen dat de Hongaarse taal geen open speelveld is… [...]

Hoe krankzinnig wil je het hebben

Onder de oppervlakte woekert een abces dat door ontelbare zwaar verwaarloosde polderlandse kwalen wordt gevoed. De pus zoekt al heel lang een uitweg en heeft die nu gevonden met het… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN