27 oktober 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

De vaccinatie oorlog

vaccin

Miljarden mensen liggen sinds het voorjaar van 2020 constant onder vuur als het gaat om coronavaccinatie – tijd om de balans op te maken.

Een paar gedachten vooraf…

“Taal is het huis van het zijn”, zei de filosoof Martin Heidegger (1889 tot 1976) (1). De persoonlijkheid van een persoon wordt onthuld in wat en hoe hij iets zegt is te lezen op de website van Lingva Eterna , een communicatie-instituut in Erlangen dat gespecialiseerd is in training en bijscholing in bewuste taal (2).

Het zegt ook dat mensen in aangeleerde patronen communiceerden in plaats van duidelijk uit te drukken wat ze eigenlijk wilden zeggen. Het bewust en helder taalgebruik leidt tot meer zelfbeschikking, balans en levensvreugde – allemaal voorwaarden voor vreedzaam en waarderend samenleven. Of de politiek en mediagroepen aan deze criteria voldoen, kan iedereen voor zichzelf beantwoorden.

Als kleuters tekorten vertonen in de verwachte taalvaardigheid, loopt hun schoolinschrijving gevaar. Getroffen ouders wordt dan geadviseerd om naar een logopedische praktijk te gaan, en mogelijk ook naar andere specialisten. Sinds het begin van de lockdown ervaren we allemaal hoe het onderwerp coronavaccinatie bijna permanent in de media is, door middel van aankondigingen in warenhuizen en supermarkten, via posters en vele andere distributiekanalen, en alle andere onderwerpen worden letterlijk overschaduwd . Wat hier opvalt is niet alleen een ongeëvenaarde penetratie wat betreft de vasthoudendheid van het sprenkelen, maar ook een gênante infantilisering van de taal. Slogans zoals “Just a Piks” worden gebruikt om reclame te maken voor seriële injecties en met termen als “boostervaccinatie” zijn marketingbureaus onlangs weer opgevoerd.

Triest maar waar: volwassenen vallen voor zo’n platte PR-speech en zelfs academisch geschoolde (opgeleide?) Mensen nemen dergelijke lege zinnen meestal zonder nadenken over. Het enige dat nog ontbreekt is een corona-realityshow waarin Karl Lauterbach, Jens Spahn en Mai Thi Nguyen-Kim ( maiLab ) als jury op de rode zoemerknop drukken wanneer kandidaten zich hebben onderscheiden door bijzonder systeemconform vaccinatiegedrag. Zal er ook dan nog applaudisserend publiek in de tv-studio’s zijn? Je houdt er niet van om het je voor te stellen…

Wie de oceaan van media beheerst, kan de zwerm beheersen.

Net zoals scholen vissen vaak van richting veranderen door een onzichtbare impuls, kunnen mensen ook worden gestuurd door impulsen die permanent en stereotiep hun bewustzijn bereiken via de media. Vooral de tijdgenoten die in de media slechts eenzijdig ‘eten’, dwz die vaak worden blootgesteld aan visueel en auditief fastfood, lopen risico. Ze kunnen dan niet noodzakelijkerwijs bijdragen aan hun respectievelijke meningen, omdat ze niet eens weten hoezeer ze gemanipuleerd worden door de media of andere instrumenten.

En hoewel kritische boeken over het onderwerp, zoals die van Sucharit Bhakdi, Wolfgang Wodarg, Flo Osrainik en vele anderen, al maanden bestsellers verkopen, lijkt de massa nog steeds te hopen dat “op een dag alles goed komt”, mogelijk zelfs via een nieuwe regering, die, zoals te verwachten, zal worden gevolgd door maandenlange coalitieonderhandelingen. Uiteindelijk hebben zulke onderhandelingen meestal tot gevolg dat er toch niets verandert. Hoe ook, zolang industriële, media en militaire evenals grote bankreuzen er niet aan denken terug te roeien?

De overheid vertegenwoordigt altijd een soort essentie van het pantheon van krachten die in de rest van het systeem aan het werk zijn. En laten we eerlijk zijn: wie wil er nou constant opgepakt worden op de mediale snijtafel? Zolang rendement, plezier en afleiding voor een samenleving belangrijker zijn dan bijvoorbeeld mentale en spirituele groei, zal de overheid via de respectievelijke hoofdrolspelers precies deze houding weerspiegelen.

Het land heeft nieuwe memes nodig

Dus de memes Corona en Vaccinatie hebben de hersenen van miljarden mensen in beslag genomen. Je moet weten: een meme wordt gezien als het culturele equivalent van het gen. Deze manier van kijken gaat terug op de bioloog Clinton Richard Dawkins, die memen zag als ‘gemanifesteerde inhoud van bewustzijn’ die als een virus door communicatie kan worden verspreid. Memes beïnvloeden dus de sociaal-culturele ontwikkeling van de hele mensheid.

Vooral Vera F. Birkenbihl, die in 2011 stierf en wiens non-fictieboeken miljoenen exemplaren hebben verkocht, maakte de relevantie van memes voor onze hersenen op een humoristische manier tot onderwerp in haar evenementen en publicaties. In een van haar lezingen over ‘Memes, Viruses of the Mind’ vroeg ze wat virussen eigenlijk zijn. Volgens haar zijn virussen voertuigen voor ideeën of informatie die, wanneer ze binnen systemen van kracht worden, zichzelf proberen te repliceren.

De twee woorden met de C voor corona en de I voor vaccinatie zijn epidemiologisch gezien viraal gegaan. Epidemiologie is de studie van wat “de mensen overkomt”, volgens Wikipedia een “wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met de verspreiding en de oorzaken en gevolgen van gezondheidsgerelateerde aandoeningen en gebeurtenissen in populaties en populaties (3).

De lockdown laat duidelijk zien: memes kunnen veel bedreigender zijn dan virussen, of om het anders te zeggen: memen op het mentale niveau komen grofweg overeen met het werkingsmechanisme dat in genen wordt getoond op het materiële niveau.

Memes zoals woorden en afbeeldingen moeten worden opgevat als overdragers van inhoud. Het gaat dus niet alleen om de taal (logo’s), maar ook om het beeld (eidos). In het Grieks betekent Eidos zoiets als “dat wat gezien kan worden”. In de metafysica van Aristoteles is Eidos een centrale term waarmee de Griekse filosoof, natuurwetenschapper en polyhistor eeuwen voor Christus de basis legde voor het holistische denken.

Over het algemeen begrijpelijker: elke uitdrukking, elke vorm moet worden voorafgegaan door een indruk, een idee. De beheersing van het massabewustzijn vindt niet alleen plaats via taal, maar nu meer dan ooit via beelden en symbolen. Het is geen toeval dat de mediarepresentatie van de kwaadaardige virussen er elk jaar vrij identiek uitziet, namelijk als een bolvormig iets met vreemde pieken.

Naast woorden, symbolen en beelden kunnen ook geuren het gedrag van mensen beïnvloeden, omdat er ook interacties zijn tussen geest, ziel en stoffen. De olfactorische manipulatie door zogenaamde geuren zou een ander vat zijn, dat in deze tekst niet zal worden geopend. Op dit punt moet alleen worden vermeld dat de geurindustrie het fenomeen gebruikt dat de hersenen worden beïnvloed door stoffen zoals benzoëzuurhars om mensen ertoe aan te zetten zich op een bepaalde manier te gedragen.

Vooral luxe parfummerken profiteren van deze truc. Overeenkomstige chemicaliën zijn ook te vinden in bijvoorbeeld “wonderbomen” die sommige mensen aan de achteruitkijkspiegel in hun auto of vrachtwagen hangen. Waarom dit korte betoog? Omdat veel mensen de woord- en beeldmagie van de massamedia en andere manipulatietechnieken zeer ver zullen onderschatten.

Er is veel geld mee gemoeid

Niet alleen bij de coronavaccinatie, maar in de vaccinatiebusiness in het algemeen gaat er veel geld om. Hele bedrijfstakken verdienen er geld aan. Alleen al om deze reden moet men voorzichtig zijn bij het indelen van mensen in corona-ontkenners en corona-gelovigen en de drastische maatregelen stellen in relatie tot het risico op ziekte en overlijden. Talloze wetenschappers, advocaten, artsen en journalisten leggen al maanden uit dat we niet te maken hebben met een pandemie met “Corona”.

Zelfs met de mainstream komt het steeds vaker voor dat er enkele inconsistenties zijn. Een van degenen die zich de afgelopen maanden aan het woord heeft gelaten, is computerwetenschapper en reserveofficier Marcel Barz (4). Hij analyseerde alle mogelijke ruwe data om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat de lockdown een volstrekt disproportionele maatregel is als deze in verhouding wordt gebracht tot het daadwerkelijke gezondheidsrisico.

Dit kleine uitstapje kan helpen om een ​​meer holistische kijk te krijgen op het fenomeen “Corona” en te begrijpen hoe het mogelijk was om miljarden mensen te manipuleren met één woord met zeven letters “vaccinatie” , omdat de macht van de media er nog nooit was groot als het nu is. Deze benadering hangt ook samen met de wens en hoop om mensen te sensibiliseren om zich af te vragen wat de media, vooral politici en wetenschappers, zeggen.

Vaccinatiehypothese op de proef gesteld

Wie kritisch wil omgaan met het coronaverhaal, moet ook de besmettingshypothese onder de loep nemen. De wereldwijde vaccinatiebusiness en het grootste deel van de medische wereld vertrouwen nog steeds op deze constructie. Een hypothese is slechts een veronderstelling die niet is bewezen of geverifieerd om geldig te zijn. Als een persoon een zogenaamde infectie heeft, richt de medische instelling zich op de trigger in kwestie, maar niet op het milieu. Bij elke epidemie zijn er mensen die niet geïnfecteerd raken, wiens metabolische omgeving het parasitaire organisme niet toestaat het systeem in gevaar te brengen.

Dit feit alleen al doet de geldigheid van de infectiehypothese in twijfel trekken, omdat het bewijst dat het milieu bepalend is voor het al dan niet besmet raken van iemand. Iedereen die farmacie of geneeskunde studeert, leert veel over geïsoleerde actieve ingrediënten, maar weinig over werkingsmechanismen en interacties in systemen, ook wel synergieën genoemd. Dat het leven onderhevig is aan elektromagnetische invloeden, is iets waar artsen je over het algemeen niet over vertellen.

In zijn boek “Good-Bye Germ Theory: end a century of medical fraud”, de chiropractor Dr. William P. Trebing presenteert feiten over een steeds groter wordend en onderdrukkend medisch systeem dat al meer dan 75 jaar in het leven van mensen is gegrift. Daarin valt de auteur de kern van het medische geloof aan, dat wordt gepresenteerd als wetenschap, maar in zijn optiek een dogmatische religie is.

“Corrupte mensen zijn de machtsinstrumenten van de vijand van liefde.” – Irina Rauthmann (dichter)

Wat moeten we ons realiseren:

Er is vrijwel geen onderzoek dat verder gaat dan de monetaire belangen van degenen die vasthouden aan gevestigde interpretatieve soevereiniteit, omdat hun economische basis juist aan deze interpretatieve soevereiniteit vasthoudt.

De salarissen van het academisch personeel worden betaald door de staat of door de industrie, op voorwaarde dat er leerstoelen zijn. De staat duldt geen enkele universiteitsfaculteit die het systeem bekritiseert of in twijfel trekt, en de industrie zal alleen degenen betuttelen die er nuttig voor zijn. Dit betekent dat de universiteiten alleen genereren wat overeenkomt met de heersende opvatting.

De apotheker Carsten Pötter uit Visbek heeft de volgende opmerkingen:

“Als vaccinaties veilig en effectief waren (in termen van bescherming …), zou het medische systeem er uiteindelijk geen probleem mee hebben om dit dienovereenkomstig te bewijzen. Maar dat laatste is niet het geval! Dit is verbazingwekkend, want anders moeten alle geneesmiddelen op recept worden goedgekeurd voordat ze in omloop kunnen worden gebracht. Dergelijke goedkeuringen, die bedoeld zijn om de werkzaamheid en veiligheid te testen, kosten tijd en zijn duur. Er is geen dergelijke goedkeuringsprocedure voor vaccins.

Er zijn dus geen dubbelblinde gerandomiseerde studies, die eigenlijk overeenkomen met de zogenaamde gouden standaard in de geneeskunde. Waarom niet? In het geval van vaccins worden dergelijke onderzoeken afgewezen omdat men denkt dat placebo’s in dergelijke gevallen ‘onethisch’ zijn. Dit betekent dat het vaccinconstruct gebaseerd is op geloof en niet op betrouwbare feiten. Naar verluidt heeft de vorige vaccinatiepraktijk al bewijs geleverd. Dit is precies wat bijvoorbeeld op het gebied van homeopathie (empirische geneeskunde) als ‘onwetenschappelijk’ wordt gepresenteerd. Er is zeker geen geloofwaardig toeval tussen het voorkomen van virale ziekten en vaccinaties. Iedereen die vertrouwd is met stochastische methoden, moet deze frauduleuze etikettering daarom snel doorzien.

Er is nog steeds geen panel van deskundigen die voorstanders en critici van vaccinatie in staat stelt objectief hun argumenten uit te wisselen. Als de uitgever van een postulaat ook de verificateur is, d.w.z. handelt in personele unie, is het moeilijk geloofwaardig te maken dat het postulaat correct is. Een andere methodiek is nodig, omdat dit de enige manier is om ervoor te zorgen dat het kijken en beoordelen niet door dezelfde bril wordt uitgevoerd als die op de neus wordt gedragen bij het maken van een postulaat.

Een vaccinatiecriticus zou hoogstwaarschijnlijk geen baan vinden bij de STIKO (Staande Vaccinatiecommissie) omdat hij zich niet aan de principes en contractuele afspraken houdt. Iedereen die iets wil worden in een academische omgeving, moet zich houden aan de gebruikelijke praktijken, niet uit het gewone vallen en geen opmerkingen maken die suggereren dat ze twijfels hebben over het huidige overeengekomen wereldbeeld. Anders zal hij snel merken dat hij academisch dakloos dreigt te worden” (5).

“Hebzucht verblindt de rechter die omkoping zoekt voor goed en kwaad” – Rumi (mysticus, 1207 tot 1273).

En toch zijn er wetenschappers en journalisten die zich niet laten corrumperen, die soms grote risico’s nemen om de bevolking te informeren buiten de winstbelangen van de industrie om. Een van hen is de journalist Neil Z. Miller, die in zijn boek “Het grote vaccinatierapport: 400 kritische studies voor ouders en onderzoekers” onthult. Op basis van bronnen beschrijft hij dat er veel wetenschappelijk bewijs is voor de negatieve effecten van vaccinaties. In zijn boek worden verbanden tussen vaccinaties bij kinderen en een verhoogd risico op het ontwikkelen van kanker, allergieën, autisme, stoornissen in de bloedsomloop of diabetes type 1 gedocumenteerd.

Miller gebruikt onderzoeken om aan te tonen dat zogenaamde medicinale hulpstoffen in vaccinserums, zoals kwik en aluminium, neurologische, immunologische en ontwikkelingsschade kunnen veroorzaken; dat kinkhoestvaccins kunnen leiden tot stammen van de ziekte die niet meer reageren op vaccins, en hij legt uit waarom vaccinatie tegen mazelen, bof en rubella het risico vergroot dat kinderen naar de eerste hulp moeten.

JB Handley schreef nog een boek dat grondig en uitgebreid licht werpt op de rol van vaccinaties met een speciale focus op ziekten van de autistische groep en is getiteld “Ending the Autism Epidemic: How Vaccinations Can Cause Serious Disorders in Children”. De vader van een autistische zoon en oprichter van de hulporganisatie “Generation Rescue” toont de verbanden tussen de dramatische stijging van de vaccinatiegraad sinds de jaren tachtig en de toegenomen incidentie van neurodegeneratieve ziekten sindsdien. Met wetenschappelijke kennis legt hij uit hoe vaccins kunnen leiden tot ernstige neurologische storingen door het immuunsysteem in de hersenen te activeren.

Robert F. Kennedy Jr. schrijft in het voorwoord:

“Handley is de meest bedachtzame, deskundige en onvermoeibare kindergezondheidsactivist ter wereld. In de frontlinie vecht hij al jaren tegen het farmaceutisch kartel. Lees dit boek en vraag jezelf af of je er echt op kunt vertrouwen dat vaccins veilig zijn.”

Paradigmaverschuiving in de geneeskunde

De ontwikkeling van het farmaceutische en medische establishment tot op de dag van vandaag vereist ook een onderzoek naar de historische wortels van deze industrieën, waarvan de machinaties niet los kunnen worden gezien van het werkterrein van de nazi’s. Daar is veel literatuur en studies over. Een aantal hiervan vindt u aan het einde van dit artikel. De bovengenoemde boeken van Miller, Handley en Trebing moeten allemaal worden opgevat als een oproep om eindelijk nieuwe wegen te bewandelen in de geneeskunde. Meer interdisciplinaire uitwisseling, meer integratie van holistische geneeswijzen en de daarbij behorende fundamentele gezondheidshervorming zijn de pijlers die op middellange termijn kunnen en moeten leiden tot een omslag in de samenleving van het winstdenken naar een gezondere mensheid en een gezonde aarde.

“De natuur krimpt terwijl het kapitaal groeit. De groei van de markt kan de crisis die het veroorzaakt niet oplossen. ”En” wanneer we betrokken raken bij consumptie- of productiepatronen die meer consumeren dan we nodig hebben, gebruiken we geweld ”, zijn de citaten van de Indiase wetenschapper, sociaal activist en globaliseringscriticus dr. Vandana Shiva (6). Een vraag die we ons allemaal geleidelijk moeten stellen is: welke wereld willen we onze kinderen en kleinkinderen nalaten? Als de huidige generatie volwassenen die nog kunnen acteren niet in staat is om nu de koers uit te zetten voor een betere toekomst, dan ziet de toekomst er somber uit. Als je vandaag kinderen met een zuiver geweten in de ogen wilt kijken,

In zijn huidige boek “Corona als een wake-up call” beschrijft arts en auteur Ruediger Dahlke zijn visie op een betere wereld na de lockdown, een wereld waarin hoopvolle, vertrouwende, vriendelijke mensen de baas zijn, mensen die elkaar steunen beschermen En nuttig, mensen die enthousiast werken en leven voor iets, niet met tegenzin, voor iets groots dat hen en anderen inspireert tot grootse dingen. Nou dan! Misschien lukt het de “Corona van de Schepping” langzamerhand om dergelijke visies samen in de praktijk te brengen.


Bronnen en opmerkingen:

(1) https://emojio.de/quote/martin-heidegger-die-sprache-ist-das-haus-des-seins/
(2) https://lingva-eterna.de/
(3) https: / /de.wikipedia.org/wiki/Epidemiologie
(4) https://www.youtube.com/watch?v=nEPiOEkkWzg&t=0s
(5) https://www.resonalogic.de/content/infos/poetters-perlen /infektionshypothese.html
(6) https://beruhmte-zitate.de/autoren/vandana-shiva/

Leestips:

 • Paramahansa Yogananda: De wederkomst van Christus – Deel I: De opstanding van Christus binnenin – Een baanbrekende interpretatie van de oorspronkelijke leringen van Christus, 2013, deel I, Self-Realization Fellowship.
 • Torsten Engelbrecht, Claus Köhnlein, Samantha Bailey, Stefano Scoglio: Virusmanie, Corona / COVID-19, mazelen, Mexicaanse griep, vogelgriep, SARS, BSE, hepatitis C, AIDS, polio, Spaanse griep. Hoe de medische industrie voortdurend epidemieën uitvindt en miljarden winst maakt ten koste van het grote publiek, 2021 (nieuwe editie), RvB.
 • Niko Paech: Bevrijding van overvloed: op weg naar de post-groei-economie, 2012, oekom-Verlag.
 • Christian Kreiß: Geplande slijtage: hoe de industrie ons tot steeds meer en steeds snellere consumptie drijft – en hoe we ons daartegen kunnen verdedigen, 2014, Europaverlag.
 • dr. Thomas Cowan: Vaccinaties en auto-immuunziekten: hoe vaccins nieuwe kinderziektes veroorzaken, 2021, Unimedica.
 • Robert J. Lifton: Artsen in het Derde Rijk, 1996, Klett-Cotta.
 • Thomas Röder, Volker Kubillus: De mannen achter Hitler, 1994, PI-Verlag.
 • dr. med. Walter Mauch: De bom onder de oksel – Praktische tips voor een gezond gezin, 1996, uitgeverij FA Herbig.
 • Hans Kellerer: The Perfume Trap – De miljardenbusiness ten koste van je gezondheid, 2016, CreateSpace Independent Publishing Platform.
 • Francisco López-Muñoz, Pilar García-García, Cecilio Álamo: De farmaceutische industrie en het Duitse nationaal-socialistische regime: IG Farben en farmacologisch onderzoek, 2009, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19125905/
 • Paul Anthony Taylor, Matthias Rath, Aleksandra Niedzwiecki, August Kowalczyk: The Nazi Roots of the Brussels EU, 2011, gepubliceerd door Dr. Rath Health Foundation, http://www.agmiw.org/wp-content/uploads/2018/07/die-nazi-wurzeln-der-eu.pdf

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.