27 november 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

De Wereld DEDOLLARIZING: Het EIND van de Dollar en Euro Hegemonie

dollar

Wat als morgen niemand anders dan de Verenigde Staten de Amerikaanse dollar zou gebruiken? Elk land of samenleving zou zijn eigen valuta gebruiken voor interne en internationale handel, zijn eigen economie-gebaseerde, niet-fiat valuta.

Het kunnen traditionele valuta zijn of nieuwe door de overheid gecontroleerde cryptovaluta, maar het eigen soevereine geld van een land.

Niet langer de Amerikaanse dollar.

Niet langer het pleegkind van de dollar, de Euro.

Niet langer internationale monetaire transacties gecontroleerd door Amerikaanse banken en – door het door de Amerikaanse dollar gecontroleerde internationale transfersysteem, SWIFT, het systeem dat allerlei financiële en economische sancties van de VS mogelijk maakt en vergemakkelijkt – inbeslagname van buitenlandse fondsen, stopzetten van transacties tussen landen, chanteren ‘ onwillige naties tot onderwerping.

Wat zou er gebeuren? – Wel, het korte antwoord is dat we zeker een stap in de buurt van wereldvrede zouden zijn, weg van de Amerikaanse (financiële) hegemonie, naar de soevereiniteit van de nationale staten, naar een geopolitieke wereldstructuur van meer gelijkheid.

We zijn er nog niet. Maar grafficties zijn overal op de muren te zien dat we vrij snel in die richting gaan.

En Trump weet het en zijn afhandelaars weten het – dat is de reden waarom de aanval van financiële criminaliteit – sancties – handelsoorlogen – buitenlandse activa en reserves confiscaties, of regelrechte diefstal – alles in naam van “Make America Great Again”, exponentieel versnelt en ongestraft.

Wat verrassend is, is dat de Angelsaksische hegemonies niet lijken te begrijpen dat alle bedreigingen, sancties, handelsbelemmeringen het tegendeel opwekken van wat zou moeten bijdragen aan de Amerikaanse grootheid.

Economische sancties, in welke vorm dan ook, zijn alleen effectief zolang de wereld de Amerikaanse dollar gebruikt voor handel en als reservevaluta.

Zodra de wereld ziek wordt van het groteske dictaat van Washington en de sanctieregelingen voor degenen die niet langer willen meegaan met de onderdrukkende regels van de VS, zullen ze enthousiast zijn om op een andere boot of boten te springen – het verlaten van de dollar en waarderen hun eigen valuta.

Dit betekent handel drijven met elkaar in hun eigen valuta – en dat buiten het Amerikaanse banksysteem dat tot nu toe zelfs de handel in lokale valuta’s beheert, zolang fondsen via SWIFT van de ene natie naar de andere moeten worden overgemaakt.

Veel landen hebben zich ook gerealiseerd dat de dollar in toenemende mate dient om de waarde van hun economie te manipuleren.

De US-dollar, een fiat-valuta, kan door zijn enorme geldmassa de nationale economieën omhoog of omlaag buigen, afhankelijk van in welke richting het land door de hegemon wordt begunstigd. Laten we de absurditeit van dit fenomeen in perspectief plaatsen.

Tegenwoordig is de dollar zelfs niet op hete lucht gebaseerd en is hij minder waard dan het papier waarop hij is gedrukt. Het Amerikaanse bbp is US $ 21,1 biljoen in 2019 (schatting van de Wereldbank), met een huidige schuld van 22,0 biljoen, of ongeveer 105% van het bbp. Het wereldwijde bbp wordt voor 2019 geraamd op US $ 88,1 biljoen (Wereldbank).

Volgens Forbes zijn ongeveer 210 biljoen dollar “niet-volgestorte verplichtingen” (netto contante waarde van toekomstige geprojecteerde maar niet-volgestorte verplichtingen (75 jaar), voornamelijk sociale zekerheid, Medicaid en opgebouwde rente op schulden), een cijfer van ongeveer 10 keer het Amerikaanse bbp, of twee en een half keer de wereldwijde economische output.

Dit cijfer blijft groeien, omdat de rente op schulden wordt verergerd, wat deel uitmaakt van wat in de zakelijke termen ‘schuldendienst’ (rente en afschrijving van schulden) zou worden genoemd, maar wordt nooit ’terugbetaald’.

Bovendien zijn er ongeveer een tot twee biljoen dollar (niemand weet het exacte bedrag) van zogenaamde derivaten die over de hele wereld drijven.

Een derivaat is een financieel instrument dat zijn waarde creëert uit het speculatieve verschil van onderliggende activa, meestal afgeleid van dergelijke interbancaire en effecten op de beurs, zoals ‘futures’, ‘opties’, ‘forwards’ en ‘swaps’.

Deze monsterlijke schuld is gedeeltelijk in de vorm van schatkistobligaties als deviezenreserves door landen over de hele wereld.

Het grootste deel is de VS verschuldigd aan zichzelf – zonder plannen om het ooit ’terug te betalen’ – maar eerder om meer geld, meer schulden te creëren, waarmee ze de non-stopoorlogen, wapenproductie en leugenpropaganda kunnen betalen om houd de bevolking stil en in lockstep.

Dit komt neer op een gigantisch wereldwijd op dollar gebaseerd piramidesysteem. Stel je voor, deze schuld stort neer, bijvoorbeeld omdat een of meerdere grote (Wall Street) banken op de rand van faillissement staan, dus beweren ze dat hun uitstaande derivaten, papiergoud (nog een bank absurditeit) en andere schulden van kleinere banken.

Het zou een kettingreactie genereren die de hele dollarafhankelijke wereldeconomie zou kunnen doen afnemen. Het zou een exponentiële “Lehman Brothers 2008” op wereldschaal creëren.

De wereld is zich steeds meer bewust van deze reële dreiging, een economie gebouwd op een kaartenhuis – en landen willen uit de valkuil geraken, uit de hoektanden van de Amerikaanse dollar. Het is niet eenvoudig met alle in dollar luidende reserves en activa die over de hele wereld in het buitenland zijn belegd.

Een oplossing kan zijn om ze geleidelijk af te stoten (liquiditeit en investeringen in Amerikaanse dollar) en over te stappen op niet-dollar afhankelijke valuta’s, zoals de Chinese Yuan en de Russische Roebel, of een mandje met oosterse valuta’s die zijn onttrokken aan de dollar en het internationale betalingsschema , het SWIFT-systeem.

Pas op voor de euro, het is het pleegkind van de Amerikaanse dollar!

Er zijn steeds meer alternatieven voor blockchain-technologie beschikbaar. China, Rusland, Iran en Venezuela experimenteren al met door de overheid gecontroleerde cryptocurrencies om nieuwe betalings- en overdrachtssystemen buiten het Amerikaanse dollardomein te bouwen om sancties te omzeilen.

India kan al dan niet lid worden van deze club – telkens wanneer de Modi-regering beslist welke weg te buigen – oost of west. De logica suggereert dat India zich naar het oosten oriënteert, omdat India een belangrijk deel is van de enorme Euraziatische economische markt en landmassa.

India is al actief lid van de Shanghai Cooperation Organisation (SCO) – een vereniging van landen die vreedzame strategieën ontwikkelen voor handel, monetaire veiligheid en defensie, waaronder China, Rusland, India, Pakistan, de meeste Centraal-Aziatische landen en Iran wacht op de vleugels om een ​​volwaardig lid te worden.

Als zodanig is SCO goed voor ongeveer de helft van de wereldbevolking en een derde van de economische productie in de wereld. Het oosten heeft het westen niet nodig om te overleven.

Geen wonder dat westerse media de SCO nauwelijks noemen, wat betekent dat het westerse gemiddelde publiek in het algemeen geen idee heeft waar de SCO voor staat en wie zijn leden zijn.

Door de overheid gecontroleerde en gereguleerde blockchain-technologie kan de sleutel worden om dwingende financiële macht van de VS tegen te gaan en sancties te weerstaan.

Elk land is welkom om toe te treden tot deze nieuwe alliantie van landen en een nieuwe maar snelgroeiende benadering van alternatieve handel – en om terug te keren naar nationale politieke en financiële soevereiniteit.

In dezelfde geest van dedollarisatie zijn Indiase ‘ruilhandelbanken’. Ze ruilen bijvoorbeeld Indiase thee in voor Iraanse olie.

Zulke regelingen voor goederen die worden geruild tegen Iraanse benzine worden uitgevoerd via Indiase “ruilhandelbanken”, waar valuta’s, dwz Iraanse rials en Indiase roepies, door dezelfde bank worden behandeld.

De uitwisseling van goederen is gebaseerd op een lijst van Indiase handelsartikelen met het hoogste monetaire volume, tegen Iraanse koolwaterstofproducten, bijvoorbeeld de grote import van Indiase thee uit Iran.

Er vindt geen monetaire transactie plaats buiten India, daarom kunnen Amerikaanse sancties worden omzeild, omdat geen enkele Amerikaanse bank of Amerikaanse staatsinvesteringen de bilaterale handelsactiviteiten kunnen stoppen.

Op dit moment kan het gepast zijn om de poging van Facebook te vermelden om een ​​cryptocurrency over de hele wereld te introduceren, de Lira.

Er is weinig bekend over hoe het precies zal (of kan) functioneren, behalve dat het miljarden Facebook-leden over de hele wereld zou bedienen.

Volgens Facebook zijn er 2,38 miljard actieve leden. Stel je voor dat als slechts tweederde – ongeveer 1,6 miljard – een Libra-account bij Facebook zou openen, de sluis van Libra’s over de hele wereld open zou zijn.

Weegschaal is of zou een particuliere cryptocurrency zijn – en – afkomstig van Facebook – zou voorbestemd kunnen zijn om de dollar te vervangen door dezelfde mensen die nu de wereld misbruiken met de Amerikaanse dollar.

Het kan worden geprojecteerd als het tegengif tegen door de overheid gecontroleerde cryptocurrencies, waardoor het effect van dedollarisatie wordt omzeild. Pas op voor de weegschaal! 

Ondanks Amerikaanse en EU-sancties breken Duitse investeringen in Rusland een record van 10 jaar in 2019, doordat het Duitse bedrijfsleven in de eerste drie maanden van 2019 meer dan € 1,7 miljard in de Russische economie stort.

Volgens de Russisch-Duitse Kamer van Koophandel is het volume van de investeringen van Duitse bedrijven in Rusland met 33% gestegen – met € 400 miljoen – sinds vorig jaar, toen de totale investeringen € 3,2 miljard bereikten, de grootste sinds 2008.

Ondanks sancties die in totaal ongeveer € 1 miljard bedroegen voor 140 Duitse bedrijven die werden ondervraagd en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, en ondanks westerse anti-Rusland druk, is de Rusland-Duitse handel toegenomen met 8,4 procent en bereikte bijna € 62 miljard in 2018.

Bovendien, ondanks Amerikaanse protesten en bedreigingen met sancties, zetten Moskou en Berlijn hun Nord Stream 2-aardgaspijplijnproject voort dat naar verwachting vóór eind 2019 zal zijn afgerond.

De nabijheid van Russisch gas is niet alleen een natuurlijke en logische bevoorradingsbron voor Duitsland en Europa, het zal ook Europa onafhankelijk maken van de pestende verkoopmethoden van de Verenigde Staten. En betalingen worden niet gedaan in Amerikaanse dollars.

Op de lange termijn zullen de voordelen van Duits-Russische zakelijke en economische relaties ruimschoots opwegen tegen de illegale Amerikaanse sancties. Als dit bewustzijn eenmaal is ingezakt, is er niets meer om Russisch-Duitse bedrijfsverenigingen te stoppen om te floreren en om andere EU-Russische zakelijke relaties aan te trekken – allemaal buiten het door banken gedomineerde bank- en transfersysteem.

De handelsoorlog van president Trump met China zal uiteindelijk ook een dedollarisatie-effect hebben, aangezien China andere handelspartners, voornamelijk Aziatische, Aziatisch-Pacifische en Europese, zal zoeken – en al heeft verworven – met wie China andere contracten dan dollars zal aangaan en buiten het SWIFT-transfersysteem, bijvoorbeeld met behulp van het Chinese Internationale Betalingssysteem (CIPS) dat trouwens open staat voor internationale handel door elk land over de hele wereld.

Dit zal niet alleen de straffende tarieven op de Chinese export omzeilen (en Amerikaanse klanten van Chinese goederen woedend maken, omdat hun Chinese goederen niet langer beschikbaar zijn tegen betaalbare prijzen, of helemaal niet meer beschikbaar zijn), maar deze strategie zal ook de Chinese Yuan verbeteren op internationale markten en stimuleer de Yuan nog verder als een betrouwbare reservevaluta die de Amerikaanse dollar ooit overtreft.

In de afgelopen 20 jaar zijn de in dollar luidende activa in de internationale reservekas in feite gedaald van meer dan 90% tot minder dan 60% en zullen snel verder afnemen naarmate het dwingende financiële beleid van Washington de overhand heeft. Dollarreserves worden snel vervangen door reserves in Yuan en goud, en dat zelfs in trouwe aanhangers van het westen als Australië.

Washington heeft ook een contraproductieve financiële oorlog tegen Turkije gelanceerd, omdat Turkije associeert en vriendschappelijke betrekkingen aangaat met Rusland, Iran en China – en vooral omdat Turkije, een NAVO bolwerk, de geavanceerde S-400 van Rusland koopt verdedigingssysteem – een nieuw militair bondgenootschap dat de VS niet kan accepteren.

Als gevolg hiervan saboteert de VS de Turkse valuta, de Lira die sinds januari 2018 40% heeft verloren.

Turkije zal zeker doen wat het kan om onder de val van de wurggreep van de Amerikaanse dollar en valutasancties weg te komen – en zich verder verbinden met het Oosten. Dit komt neer op een dubbel verlies voor de VS.

Turkije zal hoogstwaarschijnlijk alle handel in Amerikaanse dollars opgeven en zijn valuta afstemmen op bijvoorbeeld de Chinese Yuan en de Russische roebel, en ten nadele van de Atlantische alliantie zal Turkije zeer waarschijnlijk de NAVO verlaten.

Het afschaffen van de NAVO zal een grote ramp voor de VS zijn, aangezien Turkije zowel strategisch als qua NAVO-militaire macht een van de sterkste – zo niet de sterkste – natie is van de 29 NAVO-leden, buiten de VS.

Als Turkije de NAVO verlaat, zal de hele Europese NAVO-alliantie worden geschud en ondervraagd. Andere landen, die al lang op hun hoede zijn voor de NAVO en de kernwapens van de NAVO op hun bodem opslaan, met name Italië en Duitsland, kunnen ook overwegen de NAVO te verlaten.

In zowel Duitsland als Italië is een meerderheid van de mensen tegen de NAVO en vooral tegen het Pentagon die oorlogen voeren vanuit hun NAVO-bases op hun grondgebied in Duitsland in Italië.

Om tegen deze trend in te gaan, wordt de voormalige Duitse minister van Defensie,  Ursula von der Leyen, van de conservatieve Duitse CDU-partij voorbereid om de opvolger van Jean-Claude Juncker als voorzitter van de Europese Commissie te worden.

De heer Juncker diende sinds 2014. Mevrouw Von der Leyen werd vanavond 17 juli gestemd met een beperkte marge van 9 stemmen. Ze is een fervent voorstander van de NAVO.

Haar rol is om de NAVO als een integraal onderdeel van de EU te houden. In feite, zoals het er nu uitziet, leidt de NAVO de EU. Dit kan veranderen, zodra mensen het opnemen tegen de NAVO, tegen de Amerikaanse vazal, de EU-regering in Brussel, en hun democratische rechten opeisen als burgers van hun natiestaten.

Europeanen hebben het gevoel dat deze door het Pentagon geïnitieerde en voortdurende oorlogen en conflicten, ondersteund door de Europese marionetten van Washington, kunnen escaleren tot een nucleaire oorlog, de NAVO-bases van hun landen zullen de eersten zijn die het doelwit zijn en Europa voor de derde keer in 100 jaar tot zinken brengen in een wereldoorlog.

Deze kan echter alle-destructieve nucleaire zijn – en niemand weet of kan de schade en vernietiging van een dergelijke catastrofe voorspellen, noch de tijd van herstel van Moeder Aarde van een atoomramp.

Laten we hopen dat Turkije de NAVO verlaat. Het zou een enorme stap zijn op weg naar vrede en een gezond antwoord op de chantage en de sabotage van Washington tegen de Turkse valuta.

De Amerikaanse valutasancties zijn op de lange termijn een zegen. Het geeft Turkije een goed argument om de Amerikaanse dollar in de steek te laten en geleidelijk over te gaan naar associatie met oostelijke gelden, voornamelijk de Chinese Yuan, waardoor de doodskist van de Amerikaanse dollar opnieuw een spijker wordt.

De zwaarste klap voor Washington zal echter zijn wanneer Turkije de NAVO verlaat. Zo’n beweging zal vroeg of laat komen, ondanks de strijd van mevrouw Von der Leyen om de NAVO. Het uiteenvallen van de NAVO zal de westerse machtsstructuur in Europa en over de hele wereld vernietigen, waar de VS nog steeds meer dan 800 militaire bases onderhoudt.

Aan de andere kant zal de ontbinding van de NAVO de veiligheid van de wereld vergroten, vooral in Europa – voor alle gevolgen van zo’n exit. Het verlaten van de NAVO en het economisch verlaten van de baan van de Amerikaanse dollar is een verdere stap in de richting van dedollarisatie en een klap voor de financiële en militaire hegemonie van de VS.

Ten slotte zullen investeringen van het Chinese Belt and Road Initiative (BRI), ook wel de Nieuwe Zijderoute genoemd, voornamelijk worden gedaan in Yuan en lokale valuta van de betrokken landen en worden opgenomen in een of meer van de verschillende BRI land- en maritieme routes die uiteindelijk zal de wereld overspannen.

Sommige investeringen in Amerikaanse dollars kunnen de People’s Bank of China, de Centrale Bank van China, dienen als een instrument voor het afstoten van dollars aan de enorme dollarreserves van China, die momenteel bijna twee biljoen dollar bedragen.

De BRI belooft de komende decennia, misschien wel eeuw, de volgende economische revolutie te worden, een niet-dollar economisch ontwikkelingsplan, dat volkeren en landen verbindt – culturen, onderzoek en onderwijs zonder echter uniformiteit te forceren, maar culturele diversiteit en menselijke gelijkheid te bevorderen – en dat alles buiten de dollar-dynastie, waardoor de snode dollar-hegemonie wordt doorbroken.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.