Connect with us

Nederland

De winter komt en we kunnen onze energierekening niet meer betalen

Published

on

energiecrisis

Het was op 6 oktober “open deuren” dag. De inkt van het artikel “Verarming en Onveiligheid” was nog niet droog of mijn oog viel op een tweetal uitspraken: “gasprijzen komen dit jaar acht keer hoger uit dan een jaar geleden. De zorgen over voorraden nemen toe” en “lange files in de spits komen niet meer voor!”

De eerste open deur werd door een voor mij onbekende marktanalist Chris Guth open getrapt en ik dacht onmiddellijk “Gutte Gut”. De tweede uitspraak kwam uit de boezem van het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) op het moment dat ik op teletekst las dat de avondspits 677 lange kilometers telde. Met zulke heldere visionairs heb je geen LED lampen meer nodig.

Het filespook terug van nooit weggeweest

Jan Dijkgraaf haakte in zijn column “Aan Politiek Den Haag” in op de uitspraak van hoofdonderzoeker Edwin Buitelaar, die vorig jaar constateerde dat er vrijwel geen files meer op de Nederlandse wegen te bekennen waren en opgelucht kraaide: “de uitkomst heeft mogelijk grote consequenties voor geplande uitbreidingen van snelwegen en treinverbindingen…ambtenaren moeten zich afvragen of geplande uitbreidingen nog wel nodig zijn”.

Jan reageerde op die uitspraken met de conclusie dat het PBL alvast opriep om het vastgestelde overheidsbeleid op het gebied van infrastructuur te herzien. Wat wil het geval. De media berichtten gisteren: “het filespook is weer terug…. sinds april 2021 zijn de files overdag en in de twee spitsen weer gegroeid. Een groei van 20%”. Op 6 oktober een ochtendspits met een lengte van 555 lange kilometers (de langste van dit jaar) en een avondspits van 548 iets minder lang dan de avondspits van vorige week vrijdag nl. 677 kilometer.

Volgens Jan: “als dit overheidsinstituut er met zoiets eenvoudigs als files al binnen een maand volledig naast blijkt te zitten, mogen we ons oprecht afvragen wie daar aan de knoppen zitten”. Gegeven het gezegde “wiens brood men eet diens woord men spreekt” komt deze vorm van wensdenken duidelijk uit de koker van de subsidieverlener: het Kabinet. Om het allemaal overzichtelijk te houden voor de verantwoordelijke bewindslieden, vergat het PBL ontwikkelingen in hun wensdenken mee te nemen als groei van het vrachtverkeer; groei van het forensenverkeer naar de Randstad doordat velen door de hoge woonlasten, de groeiende onvrijheid en criminaliteit een betaalbare woning buiten de Randstad hebben gezocht; groei van de bevolking en de verwachte groei van de woningbouw. Dat wetende kan men dit soort voorspellingen met een korreltje zout nemen en denken “voorspellingen zijn maar voorspellingen en worden zelden realiteit”.

Helaas is het overheidsbeleid van de Kabinetten Rutte te vaak gebaseerd op adviezen, voorstellen en hersenspinsels van dit soort door de overheid gesubsidieerde instanties om binnen de overheid hiërarchie politieke plannetjes door te drukken. De Gemeentekoepel VNG sorteerde alvast voor en vond het een mooie kans om investeringen in infrastructuur voor de auto nog eens tegen het licht te houden. Geld zou beter kunnen worden besteed aan projecten voor gedragsverandering en verduurzaming. Gedragsverandering? Het staat er echt! Zoiets als in de tijd van Stalin Rusland? Hoewel, is dat niet het doel van de coronamaatregelen? En de doorsnee burger betaalt de prijs in euro’s en persoonlijke vrijheid.

Er waait een koude wind door het huis

The Haque Center for Strategic Studies publiceerde onlangs een onderzoeksrapport van 17 pagina’s met de titel “de afnemende leveringszekerheid van aardgas in Nederland”. De Telegraaf kopte op 7 oktober op pagina 2 “Koopkracht in de Kachel” en ook de Directeur van het NIBUD waarschuwde dat wellicht een half miljoen huishoudens tijdens een koude winterperiode een keuze moeten gaan maken tussen eten en warmte. De drie schetsen de gevolgen van het rampzalige en ondoordachte energiebeleid dat de Kabinetten Rutte met geweld de Nederlandse samenleving hebben opgedrongen: groene energie die als men de procesgang doorrekent veel grijzer is dan de als grijze energie benoemde energie uit fossiele brandstoffen en kernenergie.  Een energiebeleid geconcipieerd door A-figuren die wetenschappelijke experts buiten de deur hebben gehouden met als resultaat een stijgende energieprijs die voor 30% uit belastingen bestaat. Belastingen die blijkbaar nodig zijn om het Energie akkoord uit 2013 en het Klimaatakkoord uit 2018 te kunnen bekostigen.

Wie had dat nu niet zien aankomen? Het demissionaire Kabinet Rutte III. De demissionaire leden waren na de verkiezingen meer bezig met het zoeken naar een aantrekkelijk baantje, ziek en zwak voelen, politieke profilering, namecalling en het opwerpen van hindernissen dan met serieuze inspanningen om snel een nieuwe regering van de grond te trekken. Op Prinsjesdag was de energieproblematiek nog niet eens aangekaart en dacht men dat een verhoging van de olieprijs en andere grondstoffen misschien roet in het eten zou kunnen gooien, maar de gasprijs? Nee die niet. Het was voor de realist met hersens allang duidelijk dat door het dichtdraaien van de gaskraan, de groeiende afhankelijkheid van het buitenland (Noorwegen, Duitsland, Rusland) uitgedrukt in kosten en toelevering volume; toename van de energiebehoefte en niet te vergeten de omhoogschietende inflatie (nu al 2,4% volgens het CBS) de energie nota van de doorsnee huishoudens in negatieve zin zou gaan beïnvloeden. Energie en vooral gas wordt door Rutte c.s. voor die doorsnee huishoudens onbetaalbaar gemaakt.

De onderzoekers van HCSS stellen maatregelen voor aan de aanbod en de verbruikers zijde. Aan de aanbod/toelevering kant stellen zij voor om bestaande commerciële gasopslagen (Norg, Grijpskerk en Bergermeer) in stand te houden (hetzij in Nederlands, hetzij in Europese Unie (EU) verband), het liefst die capaciteit uit te breiden, en net als in een aantal andere Europese landen als Frankrijk en Polen ervoor te zorgen dat ze goed gevuld zijn aan het begin van de winter. Een tweede optie is het afsluiten van langetermijncontracten. Bijna alle buurlanden hebben, voor enige tientallen procenten van de gasconsumptie, dergelijke contracten lopen tot tenminste 2030. De derde optie: productie uit kleine velden in stand houden; uit het oogpunt van financiën, leveringszekerheid en klimaat. Het NIBUD voegt daar een vierde optie toe: draaien aan de belastingknoppen die onderdeel zijn van de energieprijs. Natuurlijk wordt ook aan de behoefte kant geknabbeld: verminderen van de energiebehoefte aan vooral de gaszijde. Daarbij bieden betere isolatie en een grootschalige invoering van hybride warmtepompen meer uitzicht op een snelle vermindering van de gasvraag dan een volledig gasloos maken van een beperkt (gezien de hoge kosten) aantal bestaande huizen. Een advies uit de losse pols, omdat er geen tijd en kosten beeld bij geplaatst is.

Onverantwoord

De onderzoekers van HCSS hadden toch nog een goede boodschap:

“De huidige krapte op de gasmarkten en het feit dat krapte ook in de toekomst niet zal kunnen worden uitgesloten, maakt het vooralsnog onverantwoord kolencentrales, de nucleaire centrale in Borssele en het Groningen veld te sluiten”.

Zijn die vaststellingen van de onderzoekers van het HCSS, journalisten van de Telegraaf en de directeur van het NIBUS open deuren? Wie de wensen/eisen van het Energie akkoord 2013 en Klimaatakkoord 2018 doorrekent, kon op zijn 10 vingers natellen welke kant het op zou gaan met de energiekosten voor Louis en Truus (die wonen gelukkig voor hen in Portugal en dus niet op hen van toepassing. Omdat Louis het altijd beter weet dan de gemiddelde expert vond ik het wel gepast hem even te noemen). Wynia had vier jaar geleden in zijn Elsevier-column voor zijn volgers al doorgerekend wat het kost om 8 miljoen huishoudens wel of niet wonend in vrijstaande huizen, appartementen blokken en rijtjeswoningen aan de warmtepomp te krijgen. Hij schatte toen de kosten tussen de € 200 en € 800 miljard:

  • Afkoppeling van het gasnet: €450 miljard.
  • De kosten die verbonden zijn aan het energiezuinig maken van woningen. Schattingen variëren afhankelijk van instantie en belang tussen de €15.000 (Urgenda, Milieudefensie met comfortverlies) en €50.000 (aannemers, installatie branche met comfort winst) per huishouden. De vraag is echter welke leeftijd de normwoning heeft, waarop die bedragen berekend zijn
  • Energie transitie kleine huishoudens die volgens Rutte c.s. allemaal aan de warmtepomp moeten: €320 tot €800 miljard (8 miljoen huishoudens die gemiddeld tussen de €40.000 en € 100.000 koten moeten maken). Een snelle en ruimhartige berekening van de transitie tijd van gas etc. naar aardwarmte leert dat ongeveer 20 jaar nodig is om dat tot stand te brengen.
  • Verhoging van de energiebehoefte om die warmtepomp draaiend te houden is niet ingecalculeerd.

De bovenstaande teksten maken duidelijk dat als de doorsnee Nederlander een koude winter moet doorkomen inderdaad keuzes gemaakt moeten worden. Of dat volgens de Directeur NIBUD een keuze zal zijn tussen warmte en eten hangt af van het preferentieschema van het huishouden. Voor een keer hoop ik dat de klimaatvoorspellingen van het IPCC deels uitkomen.

Dank aan de energie activisten

De aardbevingen in Groningen zijn door milieu- en klimaat activisten misbruikt om de politocratie ervan te overtuigen alle huishoudens van het gasnet af te koppelen. Over de gevolgen van een dergelijk besluit hebben die activisten en verantwoordelijke politici in Den Haag blijkbaar niet nagedacht. Een respectabel percentage van de huizen in Nederland dateert uit jaren voor WO II en bij een groot deel van de huizen kan geen vloerverwarming aangelegd worden. Dat betekent dat huizen afgebroken moeten worden, waardoor de kosten oplopen en de woningnood hoger wordt dan nu al het geval is.

In plaats van het aanvullen van het huidige volume, zal de woningbouw zich moeten concentreren op woningvervanging. Gestarte Projecten zijn mede door ouderdom van de huizen en de daardoor benodigde aanpassingskosten mislukt. De huizen die in de jaren ´70 zijn gebouwd kosten € 70.000 per huis. Bij dat kostenplaatje is nog niet ingecalculeerd de kosten die verbonden zijn met het openbreken en dichtmaken van infrastructuur om een nieuw transitienetwerk aan te leggen en het oude af te breken en weg te transporteren.

Waren de uitgangspunten voor het Klimaatbeleid van Rutte c.s. niet betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid? Die volgorde was volgens Rutte niet zomaar gekozen. De huiseigenaar merkt de effecten van het Energie-akkoord en Klimaat-akkoord aan zijn huis (volgens een uitermate dom bewindspersoon moeten ze daarvoor maar een tweede en sommigen zelfs een derde hypotheek afsluiten); de automobilist merkt die effecten aan de pomp; de tuinder aan zijn gasrekening en de consument aan zijn stijgende maandafrekening  van energie. Voorzichtige berekeningen duiden op een verhoging van de energierekening van € 900 tot € 1000 per huishouden per jaar. Hoezo betaalbaar? Ook bij de betrouwbaarheid en duurzaamheid van de als Groen verkochte alternatieve energiebronnen moeten kanttekeningen geplaatst worden. De gecombineerde huiseigenaar-automobilist-consument kan nu alvast zijn knopen tellen en besluiten wat hij /zij in voorkomend geval zal doen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nederland

Verbazing over kledingkeuze overvallers TEFAF-kunstbeurs: ‘Peaky Blinders?’

Published

on

TEFAF

Vier mannen pleegden vandaag op klaarlichte dag een gewapende overval op de internationale kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Niet alle verdachten zijn nog gepakt, maar online circuleert inmiddels een video van de overval. En op social media verbaast men zich voornamelijk over de kledingkeuze van de overvallers.

Rond 11.40 uur vandaag kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een overval in het TEFAF-gebouw. Gewapende overvallers zouden in de kunstbeurs meerdere juwelen hebben gesloten en sloegen daarna op de vlucht.

Roof in TEFAF kunstbeurs Maastricht

Inmiddels heeft de politie twee verdachten aangehouden. Momenteel wordt op de A2 nog een grote zoekactie gehouden naar de overige rovers. Het Franse La Tribune de l’Art was de eerste die het nieuws naar buiten bracht en plaatste daarbij twee foto’s van ingeslagen vitrines.

Kledingkeuze overvallers lijkt op Peaky Blinders

Inmiddels gaat er op social media een video rond waarop de roof te zien is. Daar zien we vier gewapende mannen het glas van een vitrine inslaan. Wat zij precies hebben meegenomen, kan de politie nog niet bevestigen.

Hoewel de overval voor de betrokkenen natuurlijk een ingrijpend incident is, klinkt daar op social media ook de nodige hilariteit. Waarom? Volgens sommigen lijken de overvallers toch behoorlijk op een „mislukte versie” van de Peaky Blinders. Oftewel de Britse boeven uit de welbekende Netflix-serie.

Op de video is namelijk te zien dat de overvallers gekleed zijn in kostuum en een iconische platte Peaky Blinders-pet dragen. Daarnaast concluderen twitteraars dat de overval er wel behoorlijk amateuristisch uitziet.

De TEFAF, oftewel The European Fine Art Fair, is een kunst- en antiekbeurs met internationale bekendheid. Deze toonaangevende beurs keert jaarlijks terug in het Maastrichts Expositie en Congres Centrum (MECC). Afgelopen weekend ging de beurs, na de nasleep van de pandemie, weer open voor publiek. De kunstbeurs verwachtte meer dan 240 handelaren uit zo’n twintig landen.

Het is niet voor het eerst dat de beurs met dieven te maken krijgt. Zowel in 2010 als in 2011 werden hier evenals juwelen gestolen ter waarde van honderdduizenden euro’s.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

‘BBB kan grootste partij van Nederland worden’

Published

on

bbb

Het verzet tegen de aangekondigde stikstofmaatregelen van het kabinet lijkt zich niet alleen bij boeren te beperken, maar ook bij burgers. BoerBurgerBeweging (BBB) ​​heeft vandaag (zondag 26 juni) maar liefst 18 zetels gewonnen in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Daarmee is de partij van lijsttrekker Caroline van der Plas vrijwel de tweede partij in Nederland, slechts drie zetels achter de VVD. Volgens De Hond heeft BBB de potentie om bij de komende Provinciale Statenverkiezingen over negen maanden de grootste partij van Nederland te worden.

In een toelichting op de peiling spreekt De Hond van een op handen zijnde historische politieke verschuiving, zeker met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2023. “Het is maar een paar keer voorgekomen dat in de peilingen naar politieke voorkeur, die ik in de afgelopen 45 jaar was de verschuiving niet alleen een zeer significante, maar ook een voorbode van iets veel groters, ofwel wat er daarna gebeurde in de politiek of wat er zou gebeuren bij de volgende verkiezingen. deze week zijn gebeurd.” En later: “De electorale krachten die nu in opkomst zijn, zijn misschien wel de eerste schokken die de seismograaf aangeeft voor een grote aardbeving in politiek Nederland.”

Gigantische opmars
BBB wint vier zetels van de bewogen afgelopen ‘stikstofweek’, met het boerenprotest in Stroe op woensdag 22 juni. Vorige week stond de partij van Van der Plas op 14 zetels in de peiling, deze week zijn dat er 18. Voor BBB, dat nu nog maar 1 zetel in de Tweede Kamer heeft, een enorme opmars waar de huidige coalitie onder leiding van VVD en D66 zorg voor moet dragen. Deze twee partijen verliezen samen 25 zetels in de peiling. De VVD heeft -13 zetels en heeft 21 zetels. D66, de grote rivaal van BBB, is pas de vijfde partij in het land met 12 zetels in de peiling. Dat is de helft van het huidige aantal zetels.

Ook na de afgelopen week blijft het geplaagde CDA stabiel op 7 zetels, een verlies van 8 zetels. JA21, dat drie zetels heeft in het huidige parlement, moet in de peiling van vandaag 2 zetels inleveren en staat nu nagenoeg op 8 zetels. Joost Eerdmans, de kapitein van JA21, presenteerde vorige week samen met Van der Plas een gezamenlijk alternatief stikstofplan. Dat wordt niet beloond voor JA21. Sterker nog, volgens opiniepeiler De Hond stal de BBB ook enkele zetels in de peiling van JA21. Volgens De Hond gaat de winst van BBB ook grotendeels ten koste van de VVD.

Potentiële overstappers
Volgens De Hond is de partij van Van de Plas in staat gebleken om met name kiezers aan de rechterzijde van het politieke spectrum te mobiliseren. Als de BBB nog het politieke tij heeft richting de Provinciale Statenverkiezingen in maart, kan de BBB volgens De Hond de grootste partij van Nederland worden. “Er is weinig fantasie voor nodig om je voor te stellen wat er aan die kant gaat gebeuren als de kans reëel is dat de BBB op PS2023 groter wordt dan de VVD. Er zijn voldoende kiezers onder de potentiële JA21- en PVV-stemmers die dan naar de BBB zouden kunnen overstappen.”

Pieter Omtzigt is een factor die nog zand in de motor van de BBB kan gooien. Als het onafhankelijke parlementslid met een politieke beweging meedoet aan de verkiezingen, kan hij volgens eerdere peilingen zetels stelen van BBB. Omtzigt gaf vorige week nadrukkelijk aan zich zorgen te maken over het lot van boeren in de stikstofdiscussie, zonder expliciet aan te geven hoe volgens hem het stikstofbeleid vorm moet krijgen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

Caroline van der Plas gaat Nederland slopen

Published

on

van der Plas

Caroline van der Plas Ze heeft een behoorlijke gunfactor, zeker bij de media, en ze wordt in de Tweede Kamer vrij breed gezien als een handige donder die het politieke handwerk verdomd snel heeft geleerd: de 55-jarige Caroline van der Plas. Ze heeft, met slechts anderhalf jaar Kamerervaring, meer positieve media-aandacht weten te genereren dan de hele PvdA-fractie bij elkaar.

Van der Plas beschikt ontegenzeggelijk over een goed politiek instinct en een bijzondere werkdrift, want als eenpitter is ze bij alle relevante debatten aanwezig. Niet alleen bij de plenaire debatten over onderwerpen die veel media-aandacht genereren, maar ook bij de veel inhoudelijker commissievergaderingen waar het ‘echte werk’ gedaan wordt, maar waar de media nauwelijks over rapporteren. In die commissiedebatten zie je types als Wilders en Baudet daarom ook nooit. Want dat kost wel veel tijd, maar levert publicitair, vinden ze, te weinig op. Maar zij van de BoerBurgerBeweging-baas doet daar wel serieus aan mee.

Wat verder opvalt, is dat van der Plas haar stukken meestal goed heeft gelezen en daar ook de essentie uit weet te halen, wat blijkt uit de doorgaans scherpe en relevante vragen die ze aan de bewindspersonen en collega’s weet te stellen. Niemand loopt tijdens de plenaire debatten zo vaak maar de interruptiemicrofoon als van der Plas. Ze is een beeldvanger. Door haar open en vooral onorthodoxe optreden is ze de darling van de kwekprogramma’s geworden. En ook de darling van de boeren en veel plattelandsbewoners, wat natuurlijk ook makkelijker wordt als je die groepen vooral naar de mond praat ….door vooral te zeggen wat zij graag willen horen. Zoals  gisteren in het stikstofdebat: dat het beleid van dit kabinet inzake de boeren ,,stuitend” is. Succes verzekerd.

Hoewel de BBB-leider ook over zaken als het corona- en het vluchtelingenbeleid haar (behoorlijk populistische) meningen geeft, is zij toch vooral de pleitbezorger van het boerenbelang. Dat doet ze niet alleen met passie, maar ook met alle demagogische trucs  die er denkbaar zijn.

Het stikstofdebat van gisteren is daarvoor illustratief. Allereerst ontkent zij dat er zo’n groot stikstofprobleem is. En daar waar er wel een probleem is, is dit niet te wijten aan de boeren. En daar waar de boeren daar ook een bijdrage aan zouden leveren, is die stikstofdepositie in nog veel grotere mate aan andere sectoren te wijten. Maar haar meest irritante retorische stellingname is: die wetenschappelijk experts rommelen ook maar wat aan met hun onbegrijpelijke modellen en hun cijfers die niet kloppen ….vindt zij.

Van der Plas weet het zeker: ,,het stikstofprobleem is door dit kabinet vooral bedacht om de boeren van hun grond te verwijderen . Maar ook om zoveel mogelijk grond vrij te maken voor woningbouw, windmolens, zonnepanelen en datacentra.” (1) Kortom: deze BBB-activiste kon zich gisteren in het debat qua demagogie volledig uitleven. Als een feitenresistente wetenschapsrelativist en complotdenker pur sang.

Haar filippica bracht Jesse Klaver een beetje tot wanhoop. Hij vond dat van der Plas zich hier gedroeg als een complotdenker en een gevaarlijke politicus omdat zij het wantrouwen in de wetenschap en experts alleen maar vergrootte. Ook door elk beleid waar ze het niet mee eens is onderuit te halen door onweerlegbare wetenschappelijke feiten te ontkennen. Vervolgens vindt hij dat ze daar zo’n stellingname ,,gif verspreidt”, waarna hij haar kwalificeerde als een ,,platte populist”.

Dat was niet sfeer bevorderend en misschien ook geen slimme kwalificatie, omdat hij haar daarmee wel erg dicht aandrukte tegen de extreemrechtse vandalen van PVV en Forum die op alle fronten nog vele graden erger zijn. Van der Plas is geen racist, islamofoob of antisemiet en ze gedraagt zich in de debatten doorgans zeer fatsoenlijk. Zij probeert, soms wel met een paar grote oogkleppen voor de feiten, tenminste nog fastoenlijk te argumenteren.

Alleen, en dat is niet te ontkennen, is zij een ongegeneerde lobbyist van het agro-complex: de boeren, de zuivelgiganten, veevoederbedrijven, supermarkten en de RABO-bank. Partijen die altijd het meest verdienden aan de inspanningen van de boer. En voor het beschermen van die heilige belangen zijn heel veel middelen ook voor haar blijkbaar toelaatbaar. Dus komen ze met het macabere voorstel: dring niet de stikstofuitstoot van boerenbedrijven terug, maar halveer het aantal natuurgebieden. !! En zoiets gaat in dit soms dwaze land ook nog serieus bediscussieerd worden.

Ik zou van der Plas niet zozeer een platte populist noemen, maar wel een platte lobbyist voor de agro-belangen. Net zoals CDA, VVD, SGP en CU dat ook altijd geweest zijn. Door feiten te ontkennen, door de milieuschade volstrekt te negeren, door te sjoemelen met regels en door de boeren op te jutten tot onverantwoorde investeringen. Het zijn dan ook deze partijen die de hoofdschuldige zijn aan het ontstaan van deze failliete landbouw-en veeteelt die met veel subsidies ontiegelijk veel milieuschade heeft aanricht.

De moedige en competente VVD-minister Christinanne van der Wal erkende dit overheidsfalen gisteren in het debat volmondig. Natuurlijk ook omdat ze beseft: als de politiek niet snel een einde aan maakt aan ons failliete agro-systeem dan gaan de rechters dat doen. Of Europa. Omdat Nederland o.a. w.b. het stikstofbeleid en het natuurbeleid al jaren in strijd handelt met haar eigen wetten. We zijn de grootste vervuiler in Europa geworden. En het agro-complex maar blijven borstkloppen: we zijn de beste van de wereld.

Ook als je de standpunten van van der Plas opportunistisch of zelfs stuitende demagogisch vindt als het om de landbouwbelangen gaat, kun je niet om de observatie heen dat ze zich in korte tijd heeft ontwikkeld van een onbetekenend groentje waarover wat denigrerend gegniffeld werd tot een politieke vedette, die uitermate serieus wordt genomen door bijna alle partijen op rechts, die haar zien als een geduchte electorale concurrent. Het machtige en voor ons milieu levensgevaarlijke agro-complex kan zich geen betere lobbyist wensen dan Caroline.

Maar lobbyisten horen niet in de Tweede Kamer. Als Kamerlid hoor je ‘zonder last’ de belangen van heel Nederland en alle Nederlanders te behartigen. Dat doet van der Plas niet. Zij is in de Kamer op afstand de belangrijkste leider van het boerenbelang, dat het milieubelang maar irrevant gelul vindt.

Maar de BBB-leider heeft de tijdgeest en agro-ondernemingen met diepe zakken mee en zal voorlopig een grote bedreiging blijven vormen voor partijen die nu hun fouten uit het verleden inzien en zich inmiddels schoorvoetend inzetten voor een ander soort landbouw. Er zijn helaas een paar miljoen Nederlanders die daar (nog) niets van willen weten. Dus die dreigen massaal over te stappen naar BBB. Vooral vanuit het CDA. Linke soep. (jv)

(1) Voor de bouw van de 1 miljoen nieuwe woningen is maximaal 1% van de landbouwgrond nodig. (CBS)

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

De bazen van het ‘Veiligheidsberaad’ zijn stiekem een nieuwe macht aan het worden

Tot ruim twee jaar geleden had nauwelijks iemand gehoord van ‘veiligheidsregio’s’, laat staan van ‘het Veiligheidsberaad’. Maar in coronatijd waren de burgemeesters van de veiligheidsregio’s en vooral hun voorzitter Hubert… [...]

Het bloedbad van Melilla

37 Afrikanen kwamen om bij een poging om over het hek van de Spaanse enclave Melilla in Marokko te springen. Ceuta en Melilla zijn twee steden die op het Afrikaanse… [...]

Welkom in Circus Rutte!

Je wordt gekwalificeerd als een tassendraagster van de Minister-president Rutte, laat een paar traantjes en het linkse deel van de Tweede Kamer staat op zijn achterste benen. Een linkse politieke… [...]

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN