vr. aug 12th, 2022
Digitale privacy

Naarmate bedrijven gegevens verzamelen en geld verdienen met internet, wordt de kloof tussen arm en rijk op internet groter.

Wanneer u een advertentie voor online gokken ziet, is dit nooit een kwestie van toeval. Neem bijvoorbeeld het verhaal van Sportsbet, een Australisch bedrijf dat eigendom is van de gigantische gokindustrie Paddy Power. Een recent onderzoek ontdekte dat het bedrijf honderden miljoenen dollars besteedde aan sterk geïntegreerde promotionele activiteiten. Traditionele reclame en ambassadeursprogramma’s van beroemdheden werden aangevuld met een aanwezigheid op het web op grote platforms, op basis van gegevens verzameld uit een breed scala aan bronnen. Banken zijn bijvoorbeeld een leverancier van gegevens aan analysebedrijven waarop gokbedrijven vertrouwen om ervoor te zorgen dat advertentiedollars goed worden besteed. De gegevens kunnen worden geïdentificeerd, maar in het grote schema van dingen is dit niet relevant. Terwijl we ons over het internet bewegen en een spoor van gegevens achterlaten, worden deze op allerlei geheime en onverwachte manieren geveegd en verkocht.

En het is niet alleen gokken. Het digitale tijdperk heeft een groot aantal bedrijven – van online lenen tot onderwijs met winstoogmerk – toegang gegeven tot gedetailleerde informatie over potentiële klanten, de platforms die zich op hen kunnen richten en het geld om alles samen te brengen.

Vaak denken we aan het recht om met rust gelaten te worden, onaangetast door de staat. Maar het digitale tijdperk heeft geleid tot geïndustrialiseerde datamining, contentcuratie en geautomatiseerde besluitvorming, die allemaal de democratie ondermijnen en de sociale verdeeldheid versterken. Het vereist een meer verfijnd begrip van privacy – een begrip dat zowel de collectieve als individuele aard van dit recht kan waarderen.

Onze digitale ruimtes zijn steeds meer georganiseerd rond ons vermogen en onze neiging om te besteden. Het apparaat van observationele intelligentie dat het web domineert, is opgericht door particuliere bedrijven en beoordeelt onze waarde als individuen door de lens van consumentisme, volgens Shoshana Zuboff, zoals beschreven in haar boek Surveillance Capitalism. Allerlei bedrijven kiezen ons online gedrag voor aanwijzingen over hoe we overtuigd kunnen worden om geld uit te geven. Deze praktijken treffen met name arme mensen, die meer afhankelijk zijn van goedkope of gratis online diensten. De services lijken niets te kosten, maar de betaling gebeurt in data in plaats van in dollars. Een dergelijke transactie maakt van de gebruiker een bron om te ontginnen voor informatie en transformeert – op een manier die niet duidelijk is voor de internetconsument – de ervaring van het online leven in een verzadigd door de logica van de markt. Zoals Michael Fertik, de oprichter van reput.com, het botweg uitdrukte : “De rijken zien een ander internet dan de armen.”

Lees ook:  Wraakporno en andere laster

De onderwijssector met winstoogmerk is een illustratief voorbeeld. Bijna elk particulier college in de VS verdient het grootste deel van zijn inkomsten met federale financiële hulpprogramma’s van meerdere miljarden dollars. Deze hogescholen richten zich specifiek op arme en kwetsbare mensen en lokken hen met de belofte van sociale mobiliteit. “De eerste klik van een potentiële student op een for-profit universiteitswebsite,” schreef Cathy O’Neil in haar boek Weapons of Math Destruction, “Komt pas nadat een enorm industrieel proces de basis heeft gelegd.” Dit omvat het vinden van het perfecte moment waarop mensen het meest open staan ​​voor drastische stappen om hun situatie te verbeteren, zoals onthuld door Google-zoekopdrachten of universiteitsvragenlijsten. Bedrijven kopen ook informatie van websites die nepadvertenties plaatsen, of advertenties waarin mensen worden beloofd Medicaid of voedselbonnen te verkrijgen, en vragen degenen die op de advertenties reageren of ze geïnteresseerd zijn in een universitaire opleiding. De armen worden in principe gestalkt om zich in te schrijven, waarbij hogescholen routinematig grotere budgetten hebben voor marketing dan voor de kosten van collegegeld. “De for-profit hogescholen doen geen moeite om zich te richten op rijke studenten,” merkte O’Neil op. “Zij en hun ouders weten te veel.”

Het is niet zo dat arme mensen dom of gormless zijn, het is dat een hele economie is geëvolueerd rond het exploiteren van hun online leven, zoals een parasitaire wijnstok die het tropische ecosysteem van menselijke ervaring verstikt. Talrijke roofzuchtige industrieën, zoals gokken en betaaldagleningen, verdienen grote dollars om gerichte advertenties te plaatsen voor gesegmenteerd publiek. Ze spelen op enkele van de krachtigste krachten in onze psychologie – schaamte, begeerte, schuldgevoelens – om geld te verdienen. De basisdrivers van het kapitalisme ontdoen ons van de complexiteit van onze persoonlijkheden en verpulveren ze in naam van het consumentisme. Ze herdefiniëren onze persoonlijke geschiedenis, waardoor het wordt omgezet in gegevens voor gebruik door anderen, omlijst door onze neiging om te kopen. Het vertegenwoordigt een staatsgreep op ons bewustzijn; een overname van de delen van ons waarvan we instinctief geloven dat die onder onze controle zouden moeten zijn.

Lees ook:  Amerika's grootste lerarenvakbonden pushen vaccinmandaten die technocratische digitale ID zullen inluiden

Er is geen suggestie dat deze markt voor oogappels gebaseerd is op keuze of zinvolle, geïnformeerde toestemming voor het delen van informatie. De meeste mensen hebben weinig idee dat gegevens die door de gebruiker voor één doel worden bekendgemaakt, voor talloze andere doeleinden aan derden kunnen worden verkocht. En zelfs als ze dat deden, is er geen manier om echt en permanent af te zien. Zodra er voldoende informatie bekend is over het basisgedrag van bepaalde gesegmenteerde doelgroepen, is het mogelijk om conclusies te trekken over degenen die bij die demografie passen, zelfs als ze nog nooit iets hebben gedeeld. Onze digitale ervaringen zijn voor ons gemaakt op basis van ons lidmaatschap van een klasse – een kruising van collectieve eigenschappen, in plaats van een individu met keuzevrijheid of waardigheid.

Deze benaderingen van gegevensbeheer beïnvloeden ook de levering van openbare diensten. In haar recente boek Automating Inequality betoogde Virginia Eubanks dat de huidige modellen van gegevensverzameling en algoritmische besluitvorming creëren wat zij een ‘digitaal armenhuis’ noemt, dat dient om collectieve middelen te controleren, ons sociaal gedrag te controleren en niet-naleving strafbaar te stellen. Eubanks, mede-oprichter van de grassroots anti-armoede organisatie Our Knowledge, Our Power, toonde aan dat overheidsdiensten zoals monitoring van kinderwelzijn, het aanbieden van voedselbonnen en Medicare onderhevig zijn aan vooroordelen die voortvloeien uit een gebrekkige benadering van gegevensverzameling, of gewoon een slechte analyse. Het resultaat: verspilling van openbare middelen en aanzienlijke menselijke ellende.

Dit misbruik mag gebeuren omdat het traditionele begrip van privacy zo slecht geschikt is voor het huidige digitale moment. Het heeft geen zin dat mensen zeggenschap hebben over wat de overheid over hen mag weten of over welke soorten gegevens kunnen worden gebruikt om beslissingen te nemen over openbare programma’s.

Om deze redenen is het recht op privacy een paradoxale combinatie van het individu en het collectief. Het is het recht om serieus te worden genomen als een unieke persoon met keuzevrijheid, niet als een reeks kenmerken die kunnen worden gebruikt om aannames te doen over toekomstig gedrag. Maar het is ook het recht om te kunnen samenwerken en communiceren in gedeelde ruimtes zonder te worden beoordeeld – om op onze eigen voorwaarden deel uit te maken van een groep.

Lees ook:  Economische groei + 2,6 procent, voedselbanken + 8 procent

Als we ons bureau over ons online leven willen terugvorderen en het potentieel van het digitale tijdperk willen herwinnen, moeten we het bedrijfsmodel van surveillance-kapitalisme doorbreken. We hebben wetten en beleid nodig waarin respect voor de intrinsieke waarde van persoonlijke gegevens wordt vastgelegd, in plaats van dat deze worden behandeld als een bron die voor winst kan worden geëxploiteerd. Vergelijkbaar met de manier waarop regels nu bepalen hoe artsen of advocaten informatie die aan hen wordt verstrekt op een professionele manier moeten behandelen, zouden er strengere normen moeten zijn voor bedrijven die persoonlijke gegevens bijhouden die afkomstig zijn van internetgebruik. Dergelijke outfits mogen niet profiteren van de verkoop van deze informatie als deze niet met geïnformeerde toestemming is gegeven. Ze moeten worden verplicht om transparante en toegankelijke gegevens bij te houden over wat ze hebben, hoe ze het hebben gekregen en hoe ze het gebruiken.

Het recht op privacy is een belangrijk bolwerk tegen staatsoverschrijdingen en wordt terecht ingeroepen door klokkenluiders en journalisten. Maar om zinvol te zijn, moet het ook toepassing vinden bij gewone mensen die het beu zijn om gemanipuleerd en gecategoriseerd te worden om winst te maken. Zoals het er nu uitziet, ondermijnt de internetervaring universele concepten van sociaal welzijn, rechtvaardigheid en publieke participatie voor veel te veel. Een positieve visie op privacy beschouwt het als een gemeenschappelijk recht – een recht dat de armen, in plaats van de rijken, het grootste belang hebben bij het uitoefenen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord