The Voice of Holland

De opzienbarende uitzending van Boos levert tal van beschuldigingen op richting Marco Borsato, Jeroen Rietbergen, een regisseur, Ali B, ITV en Talpa. Boos vroeg om wederhoor, dit kreeg de redactie terug:

Ali B, die twee aangiftes van zedenfeiten aan de broek kreeg:
‘Vooropstaat dat ik er 100% van overtuigd ben dat ik mij niet schuldig heb gemaakt aan machtsmisbruik laat staan aan enige vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent dat ik de anonieme verdachtmakingen die Boos mij in vage omschrijving heeft voorgehouden volledig ontken. Op de paar roddels en insinuaties die Boos verder heeft verzameld, die grotendeels “van horen zeggen” zijn, kan ik onmogelijk reageren. Dit is kwaadsprekerij zonder dat mij duidelijk is waartegen ik mij moet verdedigen. Vaststaat dat bij RTL4, ITV of bij mijn management nooit klachten zijn binnengekomen over machtsmisbruik en/of seksueel overschrijdend gedrag van mij. Ik ben mij altijd bewust geweest van mijn positie en mijn verantwoordelijkheid binnen The Voice of Holland. Juist tegenover de vaak jonge kandidaten. Nogmaals, ik heb daar nooit misbruik van gemaakt. De voor mij anoniem gehouden aangifte die recent tegen mij is gedaan, ken ik niet. Het schijnt te gaan om iets wat lang geleden  zou zijn gebeurd. Ik herhaal dat deze beschuldiging niet waar kan zijn. Onderzoek door politie en het openbaar ministerie zal dat uitwijzen, als het zover komt. Ik werk daar dan uiteraard volledig aan mee zodat dit zo snel mogelijk duidelijk wordt.’

Jeroen Rietbergen, ook tegen hem is aangifte gedaan, door zangeres Nienke Wijnhoven:
‘Naar aanleiding van berichtgeving over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op 12 januari jl. ben ik benaderd door de redactie van BOOS van BNN/Vara, met de mededeling dat BOOS gaat berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag rondom het programma The Voice of Holland.

Mij is gevraagd om te reageren op diverse anonieme berichten van vrouwen, die er op neerkomen dat ik mij schuldig heb gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag in het kader van een machtspositie die ik binnen The Voice of Holland zou hebben. Naar aanleiding van deze berichten verklaar ik het volgende:

Tijdens mijn jarenlange betrokkenheid bij The Voice of Holland heb ik contact van seksuele aard gehad met enige bij het programma betrokken vrouwen en seksueel getinte whatsappberichten uitgewisseld. Mijn betrokkenheid bij The Voice of Holland was als pianist en bandleider. Voor mijn gevoel was er destijds geen sprake van een machtspositie, ik ben in mijn positie ook niet in staat iemand te  bevoorrechten in het programma, ik ga uitsluitend over de muziek. De contacten heb ik toen als wederkerig en gelijkwaardig gezien.

Lees ook:  YES! Max Verstappen wereldkampioen na een bloedstollende finale van een bloedstollend seizoen

Inmiddels ben ik mij er zeer bewust van geworden dat mijn eigen perceptie helemaal niet relevant is, maar veel meer de perceptie van betreffende vrouwen. En dat deze vrouwen dit misschien heel anders beleefd hebben. Door dit inzicht ben ik gaan beseffen dat mijn gedrag volledig verkeerd is geweest. De  dingen die ik heb gedaan had ik nooit moeten doen. Uiteraard ben ik hierdoor ook ten opzichte van mijn gezin en mijn opdrachtgever in de fout gegaan. Dit alles ben ik mij al een aantal jaren zeer bewust, vanaf  het moment dat ik door mijn opdrachtgever streng ben aangesproken op mijn gedrag. Ik heb toen met grote schaamte mijn vrouw op de hoogte gesteld. Dat heeft tot gevolg gehad dat onze relatie is beëindigd en wij uit elkaar zijn gegaan, met veel verdriet voor mijn gezin. Voor mij was meer dan duidelijk dat mijn gedrag richting een aantal personen ontoelaatbaar was geweest, maar ook dat ik er zonder professionele hulp niet uit zou komen. De therapie die ik daarna lange tijd heb gevolgd heeft tot gevolg gehad dat ik mijn gedrag drastisch en permanent heb kunnen veranderen. Mijn gezin is weer bij elkaar, hoe moeilijk de situatie voor mijn vrouw ook is geweest en nu weer is. Voor haar kan ik alleen maar grote bewondering en liefde voelen met veel dankbaarheid voor het feit dat zij mij destijds uiteindelijk niet  definitief heeft laten vallen. Bij mijn gezin en mijn werkgever ben ik al eerder diep door het stof gegaan, maar bij deze wil ik aan de betreffende vrouwen mijn oprecht gemeende excuses aanbieden voor dingen die ik nooit had mogen doen.

Omdat ik niet wil dat mijn opdrachtgever als gevolg van mijn gedrag onnodig in verlegenheid zal worden gebracht stop ik direct met mijn werk voor The Voice programma’s. Alles spijt mij meer dan ik in deze verklaring kan verwoorden.’

De regisseur die ook van grensoverschrijdend gedrag wordt beschuldigd:
REACTIE 16 JANUARI

‘Beste medewerkers van ‘team Boos’,

Wat een verschrikkelijk bericht. Ik kan jullie oprecht vertellen dat ik nooit door een kandidaat ben benaderd met een dergelijk verhaal. Als een kandidaat met een dergelijk verhaal of ander probleem bij mij zou hebben aangeklopt, dan had ik ze meteen verwezen naar de begeleiders van de kandidaten van de show, die speciaal toezien op het welzijn van onze kandidaten. Als regisseur hoor ik me daar zo min mogelijk mee te bemoeien. Het spijt me dat ik jullie niet verder kan helpen. Ik wil jullie vragen mijn privacy te respecteren en mijn naam niet te noemen in jullie berichtgeving.

Lees ook:  De Multipolar Alliance veroorzaakt zelfvernietiging van Rumpelstiltskin

Groet’

EN OP REACTIE 19 JANUARI

‘De heer … is zeer geschokt door de recente berichtgeving rondom het programma The Voice of Holland en in het bijzonder door uw brief van 18 januari jl., waarin u hem beschuldigt van ongeoorloofd gedrag jegens (ex-)kandidaten en medewerkers van het programma. De heer … herkent zich niet in uw aantijgingen en ontkent deze ten stelligste.’

Marco Borsato (via advocaat Knoops):
‘Na kennisneming van uw e-mail van 12 januari jl. wordt namens de heer Borsato medegedeeld dat hij niet op uw vragenlijst zal ingaan. Zoals u ongetwijfeld weet lopen er twee strafrechtelijke onderzoeken naar aanleiding van de desbetreffende aangiftes en zal iedere publicitaire inmenging op dit moment schadelijk zijn voor de beide onderzoeken.’

Talpa:
‘Geachte redactie Team Boos, Hierbij reageren wij op de brief die wij op 12 januari van u ontvangen hebben. Wij zijn enorm geschrokken van de omstandigheden en aantijgingen die u in uw brief beschrijft. Inmiddels zijn er persverklaringen uitgegaan vanuit de producent ITV, de zender RTL, alsmede van de heer Rietbergen. De producent ITV heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd. Lopende dat onderzoek doen de zender en de producent geen mededelingen, daar sluiten wij ons bij aan. Wij zullen, indien gevraagd door de instanties, uiteraard onze volledige medewerking geven aan de onderzoeken. Er werken bij ons immers mensen die destijds bij de productie van ITV betrokken waren. Het spreekt vanzelf dat ook TEP een enorm belang hecht aan een veilige werkomgeving, iedereen moet zich vrij en veilig kunnen voelen. Daarnaast moet iedereen de mogelijkheid hebben om, als er zich onwelgevallig zaken voordoen, dat zonder voorbehoud of remmingen te kunnen melden bij een vertrouwenspersoon. Daar hebben wij onze bedrijfsvoering ook op ingericht. Elke klacht die bij ons binnenkomt, intern of extern, wordt serieus genomen en onderzocht.’

Productiemaatschappij ITV:
Een woordvoerder van ITV Studios Netherlands zegt:

“Als producent nemen wij onze verantwoordelijkheden rond de zorgplicht voor iedereen die betrokken is bij onze programma’s serieus en het ondersteunen van hun fysieke en mentale gezondheid heeft onze hoogste prioriteit. Het BNN/VARA programma BOOS heeft onlangs contact opgenomen met ITV Studios met aantijgingen van ongepast gedrag in verband met The Voice of Holland. Wij zijn geschokt door deze aantijgingen. Onze hoogste prioriteit is het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor iedereen die deelneemt aan – of werkt aan – onze shows, en er is bij ITV Studios sprake van een zero-tolerance beleid ten aanzien van het soort gedrag waarvan wordt gezegd dat het heeft plaatsgevonden. We hebben onmiddellijk opdracht gegeven voor een extern onderzoek naar de aantijgingen.”

Lees ook:  Ghislaine Maxwell en haar foute familie die banden heeft met de Mossad

Programmadirecteur RTL Erland Galjaard:
‘De voorvallen, verdenkingen en verklaringen die je stuurt zijn niet alleen meer dan betreurenswaardig, maar ook nog eens zeer ongepast en zorgwekkend. De werkvloer, van in dit geval een tv programma, hoort natuurlijk een veilige plek te zijn. Voor in eerste instantie deelnemers, maar ook voor medewerkers. Het is inmiddels helder dat deze veiligheid kennelijk aan meerdere mensen/kandidaten niet geboden is. Dat is zeer ernstig, verdrietig, schadelijk.

Tot aan de aankondiging van jouw programma, en een voorschot dat werd gedeeld over (een deel van) de inhoud, heb ik nooit weet gehad van deze of dit soort voorvallen en misdragingen. Ik ga niet herhalen wat meerdere zijdelings of direct betrokkenen al uitgesproken hebben de afgelopen dagen, want natuurlijk is dit een schok van jewelste voor zovelen die wel oprecht proberen om een mooi en goed programma te maken waarbij zeer talentvolle mensen een podium krijgen. Dat zou alleen maar mooi moeten zijn, op basis van inhoud, kwaliteit, menselijkheid, mooie muziek, zangers/zangeressen en hun kunde, verhaal, achtergrond en ambitie.

Dat dat nu overschaduwd wordt door de vreselijke verhalen van meerdere deelnemers stemt mij, en velen met mij, triest. Voor de deelnemers/kandidaten uiteraard, en voor niets of niemand anders dan voor de deelnemers/kandidaten die dit mee hebben gemaakt. Daar past hoe dan ook een excuus. Zelfs in de wetenschap dat ik hier niet van wist. In dat kader hecht ik er aan te melden dat ook het in de berichtgeving van afgelopen week genoemde “ berispingsgesprek” niet alleen nieuw was voor mij, maar bij navraag tevens bleek dat dit gesprek kennelijk in 2019 heeft plaatsgevonden. In die periode was ik al enige tijd (ik stopte begin 2018) niet meer werkzaam voor RTL. Dat neemt niet weg dat eventuele  misstanden, al dan niet gemeld, van voor die tijd ook ontoelaatbaar zijn. Maar ze hebben mij, helaas, nooit bereikt.’

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord