20 september 2021

INDIGNATIE

Indignatie.nl jaagt altijd naar interessante, belangrijke en controversiële perspectieven grotendeels uitgesloten van de mainstream media

ECB laat onderzoek naar de onschadelijkheid van contant geld in de zomerse malaise zinken

contant geld

Eind vorige maand, kort voor het begin van de maand waarin verreweg het minste wordt opgemerkt en gebeurt omdat iedereen op vakantie was, heeft de Europese Centrale Bank (ECB) haar grote studie uitgevoerd naar het (niet-bestaande) risico van infectie door contant geld, dat vier weken van tevoren op internet werd gepubliceerd tijdens de pandemie – zonder enige indicatie ervan.

Daarbij blijft de centrale bank trouw aan zichzelf door haar trawanten, die optreden als strijders tegen het geld dat ze zelf heeft uitgegeven, niet in de parade te drijven. Op dezelfde manier heeft ze al een paar maanden gewacht totdat ze de ‘cashstrategie’ die in de zomer van 2020 werd aangenomen in de diepten van haar website begroef zonder enige kennisgeving aan het publiek.

Het resultaat van de studie ” Catch me (if you can): assessment the risk of SARS-CoV-2 transmissie via euro cash “, waarvan de ECB om een ​​onverklaarbare reden lijkt aan te nemen dat het publiek niet geïnteresseerd is, luidt:

Het SARS-CoV-2-virus wordt slechts in zeer kleine hoeveelheden via contant geld op de menselijke vinger overgedragen. De hoeveelheden zijn lager dan wat nodig zou zijn om besmettelijk te zijn, dus het risico van overdracht is erg laag.”

Het is geenszins ongebruikelijk dat de ECB verwijst naar studies die zij in een persbericht publiceert. Ze had dit pas de dag ervoor gedaan voor een ander onderzoek naar het betalingssysteem Target, een onderwerp dat veel minder snel door veel media wordt opgepikt.

De volgende zin uit de conclusies valt op door wat hij weglaat.

Contante betalingen zijn echter gedeeltelijk verminderd vanwege de angst voor besmetting met contant geld, die waarschijnlijk is verergerd door berichten in de media en aanbevelingen van de autoriteiten.

In het begin waren er waarschijnlijk weinig aanbevelingen van de autoriteiten om niet meer contant te betalen. Maar wat op grote schaal was en is, is een campagne van de financiële sector die contant geld afschildert als vies en gevaarlijk. Dat de ECB dit achterwege laat is ook opmerkelijk omdat er een schandaal was bij een werkgroep bij de ECB over het behoud van de acceptatie van contant geld. De dominante vertegenwoordigers van de financiële sector daar wilden de discussie over deze door de geldindustrie geëiste anti-cashcampagne niet toestaan. Hiervoor ontving zij de stilzwijgende zegen van de ECB.

Hier is een vertaling van de meeste conclusies van het rapport in de algemene context, ook al lijkt de ECB, zoals gezegd, aan te nemen dat het niemand iets kan schelen:

Contant geld wordt gezien als een veilige haven in alle crisissituaties, inclusief de COVID-19-pandemie. In onzekere tijden hebben mensen de neiging om contant geld toe te voegen als voorzorgsmaatregel om voorbereid te zijn op wat er komen gaat. Zoals aangetoond, is de toename van de totale vraag naar contanten tijdens de COVID-19-pandemie buitengewoon hoog in vergelijking met de jaren vóór de crisis, wat voornamelijk te wijten is aan een grotere vraag van burgers van het eurogebied naar waardeopslag. Contante betalingen zijn echter gedeeltelijk verminderd vanwege de angst voor besmetting met contant geld, die waarschijnlijk wordt verergerd door berichten in de media en aanbevelingen van de autoriteiten.

Aan het begin van de pandemie was er nog niet veel bekend over de overdrachtsmechanismen van het SARS-CoV-2-virus. De resultaten van onze stabiliteitstests laten zien dat het SARS-CoV-2-virus tot enkele dagen kan overleven op het oppervlak van bankbiljetten en munten met een hoge virale belasting, zij het op een zeer laag niveau. Het toepassen van een hoge virale belasting komt niet precies overeen met de werkelijkheid en kan leiden tot een overschatting van de hoeveelheid virus die daadwerkelijk op contant geld zou overleven en bijgevolg tot een overdrijving van het risico van overdracht van SARS-CoV-2 via bankbiljetten en munten.

Zelfs als het virus een bepaalde tijd kan overleven op levenloze oppervlakken, moet het eerst worden overgedragen op de menselijke huid (vingers) en vervolgens van de hand op de slijmvliezen. Het was daarom noodzakelijk om de overdracht van het virus van bankbiljetten en munten naar menselijke en kunstmatige vingers te bestuderen om het risico van overdracht van SARS-CoV-2 via bankbiljetten en munten te beoordelen.

De resultaten van onze nieuwe overdraagbaarheidstesten, die nog niet in de literatuur zijn vermeld, laten zien dat het SARS-CoV-2-virus slechts in zeer kleine hoeveelheden van contant geld naar de menselijke vinger wordt overgedragen. De hoeveelheden zijn lager dan wat nodig zou zijn om besmettelijk te zijn, dus het risico van overdracht is erg laag. Zowel bankbiljetten als munten gedragen zich in dit opzicht zeer gelijkaardig, waarbij staal en PVC iets meer overdragen dan valuta.

Ten slotte is er steeds meer bewijs dat fysiek contact niet de belangrijkste transmissieroute is, omdat het virus niet langer overleeft op het oppervlak van levenloze objecten dan veel andere vergelijkbare virussen (SARS-CoV, influenza) en ook niet efficiënt op de menselijke hand / vinger kan worden overgedragen. Er is voldoende bewijs dat de overdracht van het SARS-CoV-2-virus via ademhalingsvloeistoffen en de lucht (aërosoloverdracht) de belangrijkste bijdrage levert aan de verspreiding van het virus tussen mensen.

Op basis van onze testresultaten, de meer recente wetenschappelijke literatuur over de overdraagbaarheid van SARS-CoV-2, evenals onze eerdere bevindingen over de vogel- en varkensgriepvirussen, kan worden geconcludeerd dat het risico van overdracht via bankbiljetten en munten zeer groot is. laag en dat contant geld veilig kan worden gebruikt.”

cash
De wereldwijde oorlog tegen contant geld

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.