vaccin

Een wereldwijde vaccinatieagenda wordt door politiek en media afgedaan als een complottheorie, EU-documenten tonen het tegenovergestelde aan: de vaccinatiegraad moet worden vergroot en er komt een Europa-breed vaccinatie-informatiesysteem en een EU-vaccinatiepas.

vaccin

Screenshot van het document van het 10-puntenplan voor “Vaccinaties voor iedereen” van de EU

Er zijn steeds meer complottheoretici en die brengen onze tolerante en pluralistische democratie in gevaar, zo klinkt het vanuit de politiek en “kwaliteitsmedia”. In Corona-tijden zijn complottheorieën in opmars, fabelachtig over een vaccinatieagenda en een dwang tot het verstrekken van immuniteitsattesten. Daartoe hebben, volgens de onzinnige en verwarde theorieën van een groeiend aantal aluminium hoedendragers, internationale instellingen zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), financieel sterke filantropen zoals Bill Gates en de vaccinindustrie samengespannen.

Wat zit er achter zulke uitspraken?

Zijn dit echt gewoon domme complottheorieën of bestaat er eigenlijk zoiets als een samenzwering die heel andere belangen voor ogen heeft dan het welzijn van ons allemaal?

Als onze mediavertegenwoordigers van pers, radio en televisie hun zin krijgen, dan is de zaak glashelder: wie zulke “bullshit” uitspreekt kan niet anders zijn dan een complottheoreticus, een rechtse, een nazi of een soort extremist. Misschien is hij ook een ernstig geestelijk gestoorde persoon die, als hij dat zou doen, binnenkort geweld zal gebruiken tegen de rechtsstaat of tegen onschuldige burgers.

Want één ding wordt steeds duidelijker: wie in het tolerante en pluralistische Duitsland een mening aanhangt die afwijkt van de ‘gepubliceerde’ mening, is een ‘outlaw’. Als zodanig wordt het eerst genegeerd, dan uitgelachen en uiteindelijk bestreden met alle mogelijke propagandamiddelen. Wetenschappers en artsen als Wolfgang Wodarg, Sucharit Bhakdi, Stephan Hockertz, Stefan Homburg en recentelijk zelfs Hendrik Streeck, die met zijn Heinsberg-onderzoek voor het eerst zinvolle gegevens kon genereren, hebben dit al aan den lijve ondervonden.

Deze voortdurende vernauwing van de debatruimte, zoals Rainer Mausfeld het noemt, ging lange tijd goed. Maar in tijden van Corona wordt het krap voor de bewakers van de ‘vrijheid van eenheid’. Omdat de huidige documenten van de Europese Commissie aantonen dat vaccineren een realiteit is. Er is bijvoorbeeld een perfect gepland vaccinatieschema, met als doel routinematige “vaccinaties voor iedereen”.

Dit strijdplan is niet verzonnen door onze vertegenwoordigers, maar door een illustere groep dames en heren van de Europese Commissie en de WHO. Bij de uitvoering van het plan zijn ook tal van NGO’s, particuliere stichtingen en internationale bedrijven betrokken. Al deze mensen en groepen hebben geen enkele legitimatie om iets voor ons te beslissen.

Hoe dit vaccinatieschema eruitziet en met welke maatregelen, acties en projecten het uitgevoerd gaat worden, leest u in detail in de volgende documenten.

 1. “Final Flash Report of the Plenary Meeting of the Health Security Committee” – plenaire vergadering van december 2019 van het Health Security Committee
 2. “Roadmap Vaccinatie” uit Q3 2019
 3. “Tien acties op weg naar vaccinatie voor iedereen” – 10-puntenactieprogramma voor “Vaccinaties voor iedereen”, dat werd besloten op de wereldwijde vaccintop in september 2019 in Brussel

Zo lang van tevoren hebben alle drie de documenten hetzelfde doel: de vaccinatiegraad in de EU vergroten. Letterlijk staat er: “Vaccinaties voor iedereen en tegen alles” moeten mogelijk worden gemaakt.” Iedereen die na het lezen van bovenstaande documenten nog steeds gelooft dat een wereldwijde vaccinatieagenda niets meer is dan een complottheorie van domme aluminium hoedendragers, of dat vaccinatie alleen dient om onze gezondheid te beschermen, gelooft ook in de kerstman.

Maar wat staat er nu in deze documenten?

Eén ding wordt duidelijk uit de inhoud en is twijfelachtig: de vaccinstrategie, die tot doel heeft “vaccinaties voor iedereen” mogelijk te maken, draait al op volle toeren, zonder dat de gewone burger er ook maar iets van gemerkt heeft. Volgens het verslag van de plenaire vergadering van december 2019 van het Gezondheidsbeveiligingscomité hebben alle deelnemers – 22 EU-lidstaten, Noorwegen en Servië, het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voedsel (Chafea), het Regionaal Bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO/Europa) en de directoraten-generaal ECHO, MILIEU en SANTE van de Europese Commissie – voor de verdere uitvoering van de zogenaamde vaccinatieroutekaart.

Lees ook:  Energiecrisis Forbes voorspelt deze winter een energieramp voor de EU

Dit plan voorziet in enkele interessante maatregelen en projecten

Zo is er een aanbesteding voor een haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke EU-vaccinatiekaart , omdat deze volgens het “Routekaart Vaccinatie” al in 2022 verplicht zou moeten zijn voor alle EU-burgers .

vaccin

EU-plan tegen ziekten die voorkomen kunnen worden door vaccinatie. Bron: EU-Commissie

Dus als Jens Spahn terugkomt op de immuniteitskaart, betekent dit niet dat hij niet komt, want het EU-recht gaat immers boven het nationale recht. En omdat Spahn alleen maar uitvoert wat de fluisteraars van de EU hem in het oor fluisteren, zijn zijn uitspraken over de immuniteitskaart niets meer dan kalmerende pillen voor boze burgers.

Om ervoor te zorgen dat er voor ons allemaal voldoende vaccin beschikbaar is als de tijd daar is, loopt er al een aanbesteding voor een haalbaarheidsonderzoek naar de fysieke voorraden van vaccins . Persoonlijk maak ik mij zorgen over de oproep die het Directoraat-Generaal Onderzoek en Innovatie (GD RTD) in juli 2019 uitbracht tot het indienen van projectvoorstellen die de aarzelende houding ten opzichte van vaccins tegengaan.

Dergelijke maatregelen zijn niet alleen hoogst onethisch, ze grenzen mijns inziens al aan manipulatie.

Maar dat is niet alles. Er wordt ook een Europees vaccinatie-informatieportaal (EVIP) gepland , dat door het ECDC met steun van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zal worden opgezet. Het portaal – zo wordt gezegd – is bedoeld om “objectieve, transparante en bijgewerkte informatie te verstrekken over vaccinaties en vaccins, hun voordelen en veiligheid, evenals het geneesmiddelenbewakingsproces.”

Geneesmiddelenbewaking gaat over het ontdekken, documenteren en evalueren van bijwerkingen van geneesmiddelen. Past dat niet perfect bij het feit dat we verondersteld worden compleet nieuwe vaccins te krijgen die ook nog niet voldoende getest zijn? Nu zijn de eisen van topviroloog Christian Drosten en zijn sponsor Bill Gates, die beiden publiekelijk pleiten voor een eenvoudigere goedkeuring van de nieuwe vaccintechnologie, ook logisch. Wie heeft dure klinische proeven nodig als ze een vrije veldproef met de hele bevolking kunnen hebben?

De Coalitie voor Vaccinatie en de Actie (JA) voor Vaccinatie

Een andere instantie die vaccinaties in heel Europa zou moeten promoten, is de Coalitie voor Vaccinaties : volgens het document van de plenaire vergadering zijn er 16 leden die, onder leiding van het Permanent Comité van Europese Artsen (CPME), de Europese Federatie van Verpleegkundigen en Verpleegkundigen (EFN) en de Farmaceutische Groep van de Europese Unie (PGEU) plannen verbintenissen om de gezondheidssector relevante informatie over vaccinaties te verstrekken. Dat dit uitsluitend Europese organisaties zijn, terwijl er geen puur nationale belangengroepen zijn, is zeker toeval.

En dan is er ook nog de gezamenlijke campagne (JA) voor vaccinatie . Volgens het verslag van de bijeenkomst implementeert het al een groot aantal hoofddoelen van de routekaart voor vaccinatie: het ontwikkelt bijvoorbeeld duurzame mechanismen voor samenwerking en communicatie tussen de lidstaten en andere belangengroepen om de implementatie van wereldwijd vaccinatiebeleid. De doelstellingen van dit vaccinatiebeleid zijn het verbeteren van de vaccinatiegraad in Europa en het versterken van de nationale vaccinatieprogramma’s.

Er is dus – je hoort en staat versteld – zoiets als een mondiaal vaccinatiebeleid en nationale vaccinatieprogramma’s die waarschijnlijk binnenkort op ons pad komen. Waarom hebben we er niets over gehoord van onze volksvertegenwoordigers of van onze kwaliteitsmedia? Deze vaccinatiegekte tast immers ons fundamentele recht op de integriteit van ons lichaam aan.

Het vaccinvertrouwenproject en een vaccinatie-informatiesysteem

Het Vaccine Confidence Project wijst er ook op dat de hele zaak zelfs een mondiaal probleem zou moeten worden . Als onderdeel van een studie is het project bedoeld om de stemming onder de bevolking over de hele wereld met betrekking tot de coronapandemie vast te leggen en te informeren naar de houding ten opzichte van vaccinaties in het algemeen en de nieuwe Covid-19-vaccinaties in het bijzonder. De verklaring van Bill Gates op de Duitse televisie dat hij zeven miljard mensen wilde vaccineren, is tegen deze achtergrond eindelijk logisch.

Het Regionaal Bureau voor Europa van de WHO, dat aan de plenaire vergadering verslag uitbracht over de stand van zaken, inclusief het evaluatieproces van het Europees Vaccin-actieplan , concludeerde dat er meer tijd moet worden besteed aan vaccinatie, omdat dat de enige manier is om het uiteindelijk te doen Realiseer de voor 2022 geplande EU-vaccinatiekaart in de “Roadmap Vaccinatie”. Dit document, waarin het hele proces van de routekaart voor vaccins wordt beschreven, is de moeite van het lezen waard.

Er wordt ook een EU-breed vaccinatie-informatiesysteem gepland, waarin alle mogelijke gegevens moeten worden opgeslagen. In 2016 heeft het ECDC in de EU een onderzoek uitgevoerd naar een systeem voor heel Europa dat is gemodelleerd naar het systeem van de American Centers for Disease Control (CDC). Het document “Vaccinatie-informatiesystemen in de EU en EER” toont de resultaten van dit onderzoek en de volle omvang van wat ons nu wordt opgelegd in het kader van deze politieke coronacrisis. Ik raad iedereen aan dit document te lezen, vooral het getal 3.8 is interessant. Gebruik van IIS in de praktijk. De Engelse versie van het document is hier beschikbaar.

vaccin

Screenshot van het ECDC-document over de immunisatie-informatiesysteemenquête

De vaccintop en het 10-puntenprogramma

Het vaccin top op 12 september 2019 , waaraan 400 hooggeplaatste deelnemers uit de hele wereld werden uitgenodigd: met inbegrip van Nanette Cook, voorzitter van het vaccin groep bij Pfizer Biopharmaceuticals; Seth Berkley, leider van de GAVI Vaccine Alliance; Joe Carell, uitvoerend directeur mondiale politiek bij de Bill & Melinda Gates Foundation; Jason Hirsch, Public Policy Manager bij Facebook, om maar een paar van de illustere gasten te noemen.

vaccin

Vytenis Andriukaitis, Jean-Claude Juncker, Mathilde, Koningin der Belgen en Tedros Adhanom Gebreyesus op de vaccintop. Bron: EU-Commissie

De grote hit is echter het 10-puntenplan voor “Vaccinaties voor iedereen” , waartoe op deze vaccintop werd besloten en waar ook de deelnemers aan de plenaire zitting van de gezondheidscommissie mee instemden. De 10 acties van het plan zijn zwaar. Er staat letterlijk: “De zwaarbevochten successen bij vaccinatie moeten niet alleen worden behouden, maar we moeten ernaar streven meer te doen en beter te worden”. De volgende vertaling van het document “10 acties op weg naar vaccinatie voor iedereen”, dat vrijwel niets te maken heeft met democratische participatie, laat zien hoe het beter kan. Het Engelse origineel is hier beschikbaar .

TIEN PROMOTIES VOOR VACCINATIE VOOR IEDEREEN.

 1. Bevorder wereldwijd politiek leiderschap en inzet voor vaccinatie. De ontwikkeling van effectieve samenwerking en partnerschappen bevorderen – op internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau met gezondheidsautoriteiten, gezondheidswerkers, het maatschappelijk middenveld, gemeenschappen, wetenschappers en de industrie – met als doel alle mensen wereldwijd te beschermen door middel van een aanhoudend hoge vaccinatiegraad.
 2. Zorg ervoor dat alle landen nationale vaccinatiestrategieën hebben en toepassen. Ervoor zorgen dat alle landen hun financiële duurzaamheid versterken in lijn met de vooruitgang in de richting van universele gezondheidszorg, en niemand achterlaten.
 3. Bouw sterke bewakingssystemen voor ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen, met name ziekten die wereldwijd moeten worden geëlimineerd en uitgeroeid.
 4. Het aanpakken van de onderliggende oorzaken waardoor mensen aarzelen om zich te laten vaccineren. Vergroot het vertrouwen in vaccinaties. Plan en voer evidence-based interventies uit.
 5. Benut de mogelijkheden van digitale technologieën om surveillance te versterken bij de uitvoering van vaccinatieprogramma’s.
 6. Door continu onderzoek te doen, continu alle gegevens te verkrijgen over de effectiviteit en veiligheid van vaccins en de effecten van vaccinatieprogramma’s.
 7. Voortzetting van de inspanningen en meer investeringen, met inbegrip van nieuwe financierings- en stimuleringsmodellen, in onderzoek, ontwikkeling en innovatie voor nieuwe of verbeterde vaccins en technologieën voor de levering van vaccins.
 8. Verminder de risico’s van vaccintekorten: door verbeterde systemen voor het bewaken van de beschikbaarheid, prognoses, inkoop, levering en opslag van vaccins, evenals door samen te werken met fabrikanten en alle deelnemers in de distributieketen. Doelstelling: De bestaande productiecapaciteiten optimaal benutten of vergroten.
 9. Zorgprofessionals en de media in staat stellen het publiek effectief, transparant en objectief te informeren. Bestrijd valse en misleidende informatie, onder meer door samen te werken met socialemediaplatforms en technologiebedrijven.
 10. Vaccinatie aanpassen en integreren in de mondiale gezondheids- en ontwikkelingsagenda door middel van een vernieuwde vaccinatieagenda 2030.

Van complottheorieën kan geen sprake zijn

Het idee van wereldwijde vaccinaties tegen elke denkbare infectieziekte is niet voortgekomen uit de zieke hersenen van complottheoretici, maar uit de zieke hersenen van een groep mensen, van wie we de meesten niet eens kennen. Dit scenario is perfect gepland en georkestreerd, zoals op indrukwekkende wijze wordt bevestigd door alle documenten die elke persvertegenwoordiger met slechts een paar klikken kan vinden.

Lees ook:  DE EURO, OORZAAK VAN KOOPKRACHTVERLIES VAN EEN GENERATIE GEPENSIONEERDEN

De vraag rijst nu voor mij, wanneer waren onze vertegenwoordigers en de media van plan om ons te informeren over het wereldwijde vaccinatiebeleid van de EU en het bijbehorende vaccinatieschema?

Wanneer hadden we moeten weten dat “vaccinaties voor iedereen en tegen alles” binnenkort ook voor ons Europeanen werkelijkheid moeten worden? En wanneer zou meneer Spahn hebben gezegd dat we deze vaccinaties binnenkort moeten bewijzen in iets dat lijkt op een EU-vaccinatiekaart? Wanneer zou de RKI ons hebben verteld dat de gegevens uit de Corona-app mogelijk in een Europa-breed vaccinatie-informatiesysteem worden ingevoerd. De RKI nam deel aan de bovengenoemde ECDC-enquête voor Duitsland. Het zou ook interessant zijn om te weten wat de gevolgen zijn voor degenen die de geplande routinematige vaccinaties en zo’n paspoort weigeren?

En waar is het nieuws over dergelijke EU-evenementen, waar – buiten ons medeweten en zonder onze toestemming – belangrijke beslissingen worden genomen die onze gezondheid, onze lichamelijke integriteit en onze keuzevrijheid aantasten? Beste journalisten, jullie hebben jammerlijk gefaald!

Willen we echt leven in een wereld waarin ongekozen technocraten, miljarden particulieren en internationale bedrijven oneerlijke middelen zoals propaganda en manipulatie gebruiken om hun eigen belangen op onze kosten door te drukken? Ik wil dat niet!

Waar gaat dit eigenlijk over, onze gezondheid of financiële belangen?

Om dit te doen, moeten we een beetje speculeren. Dus laten we een gedachte-experiment wagen. Het is niet absurd dat achter de mantra een “return to normality” pas weer mogelijk is als er een vaccin is tegen Covid-19, in werkelijkheid zijn er financiële belangen. De farmaceutische industrie produceert steeds minder innovaties en aflopende patenten leiden tot verkoopverliezen door namaakgeneesmiddelen, de zogenaamde generieke geneesmiddelen. Vaccinatieprogramma’s met routinematige vaccinaties voor de hele wereldbevolking zouden dus een slimme oplossing zijn voor dit groeiende probleem.

Lees ook:  Gaan de online veiligheidswetten van de overheid voor sociale media ten koste van de vrijheid van meningsuiting?

Farmaceutische en biotechbedrijven over de hele wereld haasten zich momenteel om vaccins te ontwikkelen, de EU financiert tal van projecten en het geld van veel investeerders stroomt momenteel – zoals de aandelenkoersen laten zien – naar vaccinontwikkelaars en fabrikanten van actieve ingrediënten tegen allerlei soorten infectieziekten De WHO huurt zelfs een document in met een lijst van alle kandidaten voor Covid-19-vaccinatie.

Bill Gates lijkt dit ook te weten, want de man die samen met de WHO het decennium van vaccinaties heeft uitgeroepen, heeft uit voorzorg al geïnvesteerd in tal van vaccinbedrijven. Met zijn oprichting speelt Gates ook een grote rol in de wereldwijde vaccin-roadmap, die niet bepaald betrouwbaar is.

Een bedrijf waarin de heer Gates ook heeft geïnvesteerd, is het Duitse CureVac. De ontwikkelaar van een RNA-vaccin tegen SARS-CoV-2 is voor 80 procent in handen van SAP-oprichter Dietmar Hopp. Met zijn dievini Hopp BioTech Holding GmbH & Co. KG investeert Hopp al 14 jaar in particuliere biotechbedrijven, met tot dusver weinig succes.

Maar Corona zou het tij kunnen keren: als CureVac erin slaagt zijn vaccin marktrijp te maken, moeten de wereldwijde vaccinprogramma’s ervoor zorgen dat de investeringen van Hopp en Gates eindelijk vruchten afwerpen met samengestelde rente.

En eigenlijk lijken de kansen niet slecht, want Hopp wil het bedrijf binnenkort naar de Amerikaanse beurs Nasdaq halen, zo blijkt uit een bericht in Manager Magazin van 15 juni 2020.

Maar om te profiteren van een stijgende aandelenkoers, zou het vooruitzicht om miljoenen vaccindoses te verkopen positief moeten zijn. Wat betreft het vaccin, dat momenteel wordt getest in een fase 1-onderzoek en naar verwachting in de herfst in fase 2 gaat, zijn de vooruitzichten niet slecht. Voor het geplande fase 2-onderzoek zijn echter SARS-CoV-2-geïnfecteerde mensen nodig, die volgens de huidige RKI-cijfers nauwelijks meer bestaan. In dit kader is het Coronabulletin van het RKI van 18 juni 2020 interessant om te lezen .

Zou het kunnen dat we daarom constant nieuwe hotspots nodig hebben? Zou het kunnen dat onze regering er daarom belang bij heeft dat SARS-CoV-2 angst en terreur blijft zaaien onder de bevolking? Is het daarom mogelijk dat de onzinnige maskervereiste gehandhaafd blijft, ook al weet iedereen dat dit soort maskers een virus niet tegenhoudt?

We weten het niet, maar wat we wel weten is dat de geplande beursgang gesubsidieerd zal worden met geld van de Duitse belastingbetaler. Ja, de federale overheid legt amper 300 miljoen euro op tafel voor 23 procent van CureVac, terwijl de kleine ondernemers en freelancers die getroffen worden door de lockdown eerst een kijkje in de koker kunnen nemen. Wat we ook weten, is dat er een actueel wetsontwerp is “Ontwerp van een wet betreffende de blijvende geldigheid van wettelijke verordeningen en bevelen uit de epidemische situatie van nationale omvang in het licht van de Covid-19-pandemie”, waarin wordt overwogen hoe, zelfs na het einde van de pandemie, kan bepaalde resoluties handhaven. Eén ding lijkt dus duidelijk, de waarheid en wat ons als waarheid wordt verkocht hebben helaas weinig gemeen.

bronnen

 • “Final Flash Report of the Plenary Meeting of the Health Security Committee” – Plenaire zitting van het Health Security Committee (https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/ev_20191211_flash_en.pdf) van december 2019.
 • “Roadmap voor vaccinatie” (https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf) uit Q3 2019.
 • “Tien acties op weg naar vaccinatie voor iedereen” – 10-puntenactieprogramma voor “Vaccinatie voor iedereen” (https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/10actions_en.pdf), dat is gebaseerd op over de wereldwijde Vaccintop in september 2019 in Brussel.
 • https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf
 • https://www.vaccinesecure.org/covid-19)
 • https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/immunisation-systems.pdf
 • https://ec.europa.eu/health/vaccination/ev_20190912_en
 • https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/10actions_en.pdf
 • https://www.manager-magazin.de/unternehmen/industrie/curevac-bund-beteiligt-sich-direkt-a-1307723.html
 • https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Archiv_Juni.html)
 • https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/200/1920042.pdf
Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord