israel

De Europese Unie is een samenwerkingsverbond van lidstaten, waarbij dat samenwerken steeds meer op de achtergrond geraakt. Lidstaten varen steeds meer hun eigen koers, dat blijkt wel uit de coronacrisis. Desalniettemin wil de Brusselse moloch steeds meer macht en geld naar zich toetrekken. Macht staat voor militaire macht, en geld….. tja, de Unie wil steeds meer geld. Maar waarheen gaat dat belastinggeld, eigenlijk? Wordt het wel nuttig besteed? In een nieuwe artikelenreeks duiken we in de financiën van de EU: waaraan geeft het geld uit, en weten de burgers daar wel van? Vandaag: hoe de Europese Unie Israëlische spionnen financiert

Dit artikel gaat onder andere over het bedrijf Elbit Systems, dat naar verluidt de Palestijnse bevolking als proefkonijn gebruikt om haar wapens te testen, in strijd met het Vierde Verdrag van Genève. Het produceert ook witte fosfor, het vreselijke chemische wapen dat wordt gebruikt tegen de burgerbevolking in Gaza, en het produceert artilleriesystemen die kunnen worden gebruikt voor clustermunitie. Het neemt rechtstreeks deel aan de bouw en het onderhoud van de illegale muur op de Westelijke Jordaanoever en draagt bij aan infrastructuurprojecten in de nederzettingen.

De Europese Unie doet – ondanks jarenlange protesten – nog steeds zaken met dit bedrijf.

De meest openhartige beschrijving van de Israëlische Mossad is dat het “een misdaadsyndicaat is met een vergunning”. Die opmerking is afkomstig van Tamir Pardo, die tussen 2011 en 2016 leiding gaf aan de beruchte spionagedienst van Israël. Pardo is van zijn functie bij de Mossad niet minder geworden. Met een vrijwel unieke cv – alleen de weinige uitverkorenen mogen de Mossad leiden – heeft hij de afgelopen jaren posten op het hoogste niveau in de particuliere sector van Israël uitgeoefend.

De Europese Unie beloont nu zijn misdaden. XM Cyber – een bedrijf dat Pardo heeft opgericht – maakt deel uit van een door de EU gefinancierd project dat in september van start gaat. Het $ 10,5 miljoen kostende project, genaamd Impetus, een afkorting die staat voor “Intelligent Management of Processes, Ethics and Technology for Urban Safety”, zal de ethiek van het gebruik van bewakingstechnologie in steden aanpakken. XM Cyber – een bedrijf dat klanten adviseert hoe ze zich kunnen voorbereiden op aanvallen op computernetwerken – is zoals gezegd door Pardo opgericht samen met twee andere ervaren Israëlische spionnen.

Lees ook:  Directeur generaal van de VN voor migratie stelt dat de migratie vanuit Afrika naar Europa opgevoerd moet worden

Ze moeten daar in Brussel toch wel over een morbide soort van humor beschikken om een voormalige Mossad-chef en zijn vrienden op te dragen om aan ethische kwesties te werken. Zoals bekend omvatten de activiteiten van de Mossad ondermeer het uitvoeren van moorden. Onder de leiding van Pardo werd de Mossad ervan beschuldigd een hooggeplaatste nucleaire wetenschapper in Iran te hebben vermoord. Hoewel de Mossad bepaalde moorden niet zal toegeven, heeft Pardo toegegeven dat politieke moorden soms nodig zijn.

Moord(aanslag)en zijn in strijd met de fundamentele mensenrechten en de rechtsstaat – beginselen die de Europese Unie zegt als heilig te beschouwen. Hoe kan het dan zijn dat EU-ambtenaren in feite een man in dienst hebben genomen die meer dan waarschijnlijk moordaanslagen heeft goedgekeurd, en dan ook nog als een autoriteit op het gebied van ethiek?

Of het moet zijn dat het ethisch kompas van de Europese Unie in de loop der jaren ook veranderd is – wat ons niet zou verwonderen. Pardo is voorstander van rassendiscriminatie. Hij heeft onlangs een opiniestuk ondertekend waarin hij stelt dat de op handen zijnde annexatie van een groot deel van de Westelijke Jordaanoever uiteindelijk de “Joodse identiteit” van Israël zou kunnen ondermijnen. Hij is vooral bezorgd dat Israël voor een “dilemma” komt te staan, waarbij het zou moeten kiezen tussen het toekennen van gelijke rechten aan Palestijnen in het genoemde gebied of het ontnemen van hun rechten. Het idee dat alle mensen recht hebben op gelijke rechten komt niet voor in zijn manier van denken.

De chef van het buitenlands beleid van de Europese Unie, Josep Borrell, is tegen annexatie, maar heeft verschillende redenen genoemd voor zijn verzet. Borrell heeft benadrukt dat annexatie “in strijd zou zijn met het internationaal recht”. Een gerucht dat de ronde doet is dat de EU zal reageren op annexatie door Israël uit te sluiten van haar onderzoeksactiviteiten. Dat zou betekenen dat bedrijven zoals Pardo’s XM Cyber geen EU-subsidies meer zouden kunnen ontvangen.

Lees ook:  Verhofstadt vijfde grootste bijverdiener van Europees Parlement

Pardo profiteert nu van een onderzoeksconstructie genaamd Horizon 2020, waarover de Europese Commissie uiteindelijk gaat. Die EC heeft over XM Cyber gezegd dat de onderneming was “gecontroleerd en beoordeeld om te voldoen aan de regels en vereisten van Horizon 2020”. Het stopzetten van de stroom van EU-subsidies naar Israël zou aanzienlijk zijn. Israëlische bedrijven en instellingen hebben ongeveer 1,2 miljard dollar ontvangen uit Horizon 2020, het huidige onderzoeksprogramma van de EU. XM Cyber ontvangt onder de paraplu van Impetus een subsidie van € 332.062,50 van Brussel.

Tot nu toe heeft de EU bedrijven ingehuurd als een gebruikelijke aanpak. Dat betekent: bedrijven helpen die profiteren van het toebrengen van pijn aan Palestijnen. Elbit Systems, een toonaangevende Israëlische wapenfabrikant, is zo’n bedrijf. Het heeft drones gemaakt (bijvoorbeeld de Hermes-900 voor IJsland – zie onderstaande foto) die zijn gebruikt tijdens de grote aanvallen van Israël op Gaza en de onderneming heeft bewakingsapparatuur geleverd voor de enorme muur van Israël op de bezette Westelijke Jordaanoever. Volgens mensenrechtgroeperingen heeft Elbit ook witte fosfor geproduceerd, kanonnen die clustermunitie afschieten en talloze andere wapens die verwoestende burgerslachtoffers veroorzaken, waarvan sommige verboden zijn door internationale verdragen die zijn ondertekend door EU-lidstaten.

Dat weerhoudt de EU er niet van om voortdurend subsidies toe te kennen aan Elbit. Deze onderneming maakt deel uit van een consortium achter een door de EU gefinancierd project voor spoorwegveiligheid van $ 11 miljoen dat in oktober van start gaat – Elbit ontvangt € 296.625 subsidie en ons eigen ProRail krijgt hier van de EU € 176.750 subsidie voor. Met wapens van bedrijven als Elbit heeft Israël in Gaza essentiële aanbieders van essentiële transportdiensten, met name ambulancechauffeurs, gebombardeerd. Het inschakelen van Israël’s wapenhandelaars voor advies over spoorwegveiligheid is daarom net zo belachelijk als het vragen van een voormalig Mossad-chef om advies over ethiek.

De Europese Unie helpt ook een handje mee aan een nieuwe speler in de steeds groter wordende oorlogsindustrie van Israël.

BGR Robotics beweert Israëls eerste “autonome onderwatervoertuig” te hebben gemaakt. BGR Robotics, een bedrijf opgericht door personeel van de Ben Gurion Universiteit van de Negev, lijkt ook graag bovengronds te opereren. Het heeft een EU-subsidie van meer dan $ 56.000 ontvangen voor een project om te beoordelen hoe robots in de luchtvaart kunnen worden gebruikt.

Lees ook:  Wordt 2020 opnieuw een overwinningsjaar voor Trump en Brexit?

Op de website van de EU voor wetenschappelijk onderzoek wordt het project als particulier weergegeven door te suggereren dat robots kunnen helpen bij het verminderen van vluchtvertragingen. Toch probeert BGR Robotics niet te verbergen dat haar producten worden ontworpen voor militaire toepassingen. Het ligt dan ook voor de hand te stellen dat de EU een bescheiden bijdrage levert aan de ontwikkeling van dodelijke robots voor de toekomstige oorlogen van Israël.

De Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem biedt ondertussen een relatief nieuwe cursus om Israëlische soldaten te leren spioneren. Dat is één van de vele manieren waarop de Hebreeuwse Universiteit – met een campus in het bezette Oost-Jeruzalem – de Israëlische troepen ondersteunt, precies dezelfde troepen die de Palestijnen elke dag onderdrukken.

De EU negeert die realiteit zodat ze de Hebreeuwse Universiteit kan overstelpen met subsidies. De Hebreeuwse Universiteit heeft zich recentelijk aangesloten bij – of zal dit binnenkort doen – door de EU gefinancierde projecten die betrekking hebben op uiteenlopende onderwerpen als de zebravis (€ 1.500.000), anatomie in het oude Griekenland (€ 1.498.205), fotosynthese (€ 305.895) en het belang van textiel voor de zionistische beweging (€ 185.464,32). In de ogen van Brussel vast ongetwijfeld fascinerende onderwerpen, maar dat is geen excuus hoe een instelling profiteert van het geld van de Europese belastingbetaler – een instelling die direct medeplichtig was aan de misdaden van Israël lang voordat enkele van de Brusselse bureaucraten zich zorgen maakten over annexatie.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord