1 december 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

Explosie in Beiroet een jaar later: zijn Israël en Hezbollah verantwoordelijk?

Beiroet

Op de eenjarige verjaardag van de explosie in de haven van Beiroet zijn er geen conclusies getrokken over de oorzaak.

Op 4 augustus is het een jaar geleden dat de explosie plaatsvond die de haven van Beiroet deed schudden. Vandaag marcheren duizenden Beiroetis naar de plek ter nagedachtenis aan de slachtoffers en als vreedzaam protest tegen de aanhoudende passiviteit van de regering. Terwijl Libanon worstelt met politieke verlamming, een ongebreidelde pandemie en een verwoeste economie, hebben de autoriteiten geen antwoorden gegeven. Tot op heden is niemand in een hoge positie verantwoordelijk gehouden voor de explosie waarbij 218 mensen omkwamen, meer dan 7.000 gewonden en meer dan 300.000 ontheemden toen grote delen van de hoofdstad verwoest werden.

Een  FBI-rapport  van oktober vorig jaar (gezien door Reuters eind juli) concludeerde dat de hoeveelheid ammoniumnitraat die in het havenmagazijn was achtergebleven op het moment van de explosie slechts een vijfde was van de 2.754 ton die in 2013 door de autoriteiten in beslag werd genomen De vraag die de FBI niet stelde, was waar het grootste deel van die lading naartoe was gegaan. Het eigen verslag van Arab Digest van 20 juli suggereert de waarschijnlijke bestemming: de regimetroepen van de Syrische president Bashar al-Assad. Bronnen beweren dat Assads bondgenoot Hezbollah het ammoniumnitraat in de loop der jaren naar Syrië heeft verplaatst.

Onze analyse staaft het feit dat er nooit een verzekeringsclaim is voortgekomen uit de vermeende bestemming, Mozambique, voor de niet-geleverde meststof. We veronderstellen dat de Israëli’s bij het raken van een wapenopslagplaats van Hezbollah in de haven onbedoeld de explosie veroorzaakten.

Geen concreet bewijs

Een nieuw  onderzoek gepubliceerd door Human Rights Watch (HRW) linkt naar meer dan 100 documenten met betrekking tot de Rhosus en zijn lading, waarvan sommige niet eerder zijn gepubliceerd. Nogmaals, er komen meer vragen dan antwoorden, ook over belangrijke kwesties als of het ammoniumnitraat echt ooit, zoals is  beweerd,  bedoeld was voor Mozambique:

“Het alom gerapporteerde verhaal over de aankomst van de Rhosus, een schip onder Moldavische vlag, in de haven van Beiroet in november 2013 met 2.750 ton ammoniumnitraat met hoge dichtheid is als volgt: de lading van het schip was uiteindelijk op weg naar Mozambique; het kwam de haven van Beiroet binnen om seismische apparatuur te laden die het vervolgens in Jordanië moest afleveren voordat het verder reisde naar Mozambique; de eigenaar van het schip was een Russisch staatsburger, Igor Grechushkin; en de eigenaar van het ammoniumnitraat aan boord, Savaro Limited, was een chemische handelsonderneming in het Verenigd Koninkrijk. Bij onderzoek is het echter niet duidelijk dat een van deze beweringen waar is.”

Het HRW-rapport vermeldt verder drie mogelijke redenen voor de explosie: dat de explosie werd veroorzaakt toen lasvonken een brand veroorzaakten in hangar 12, waardoor het ammoniumnitraat ontbrandde; dat de explosie werd veroorzaakt door een Israëlische luchtaanval; of dat de explosie een opzettelijke daad van Hezbollah was. De hypothese dat de explosie zou kunnen zijn veroorzaakt door een Israëlische aanval die geen luchtaanval was, wordt niet officieel overwogen, hoewel onderzoeksrechter Tarek Bitar in juni  tegen journalisten zei  dat hij “80 procent zeker” was dat de explosie niet was veroorzaakt door een Israëlische raket.

In juli beschreven we hoe een Arab Digest-lid zich de gebeurtenissen van die dag herinnerde:

“Kort na 18.00 uur hoorden we vanuit het westen een straaljager laag overvliegen en een explosie uit de richting van de haven. Een paar minuten later klonk het diepere geluid van een grond-grondraket, gevolgd door een nieuwe explosie. De grond schudde toen hevig – dit bleek later de ontploffing van ammoniumnitraat te zijn – en we keken vol ongeloof naar de rookpluim en puin die de lucht in vlogen. De ontploffing bereikte ons een paar seconden later, gooide ons van het terras in de flat en blies al het glas naar binnen.”

Voor ons lid was het een gelukkige ontsnapping: gekneusd en gesneden, en verbaasd te ontdekken dat, midden in de zwaar beschadigde flat, het internet nog werkte.

Onbesliste conclusie

Nu, een jaar later, zijn er nog steeds prangende vragen over de oorzaak van de explosie en wie verantwoordelijk is, vragen waarop de lijdende bevolking van Libanon een antwoord verdient. De tweede en verreweg de meest verwoestende explosie vond plaats toen een magazijn met ammoniumnitraat in brand vloog. Een veelgehoorde verklaring die destijds naar voren werd gebracht, was dat de explosie was veroorzaakt door onvoorzichtige arbeiders. Maar er is geen concreet bewijs naar voren gebracht om die bewering te ondersteunen.

Frankrijk had verklaard dat het een grootschalig onderzoek zou doen. Een Franse rechter kon echter  niet met  zekerheid vaststellen “of de explosie het gevolg was van een opzettelijke veiligheidsoperatie of het gevolg was van nalatigheid bij het opslaan van het ammoniumnitraat en tekortkomingen die hebben geleid tot de verwoestende explosie.” Volgens Reuters was de FBI tot dezelfde onduidelijke conclusie gekomen.

Het Franse rapport bracht de mogelijkheid van een aanval naar voren – “een opzettelijke veiligheidsoperatie” – samen met de bewering dat de explosie een ongeval was veroorzaakt door nalatigheid. De dubbelzinnigheid en het niet vinden van antwoorden weerhield de Fransen er niet van om de Libanezen neerbuigend uit te  schelden . Zoals de Franse ambassadeur in Beiroet het uitdrukte: “Aan alle leiders van dit land wil ik zeggen dat uw individuele en collectieve verantwoordelijkheid aanzienlijk is, wees dapper genoeg om actie te ondernemen, en Frankrijk zal u helpen.”

De eerste Libanese rechter die de explosie onderzocht, werd   half februari gedwongen ontslagen nadat hij had geprobeerd de ministers en de minister-president die op het moment van de explosie in functie was, aan te klagen. Een tweede rechter heeft vrijwel geen vooruitgang geboekt tegen diepgewortelde politieke elites wiens centrale doel het is om zichzelf en hun koninkrijkjes te beschermen en tegelijkertijd de verantwoordelijkheid en de waarheid te ontwijken.

Op 14 juli   riep Amnesty International op tot het opheffen van de immuniteit van hooggeplaatste politici, regerings- en militair personeel: “De eis van de demonstranten is eenvoudig: laat het recht zijn gang gaan. We staan ​​achter deze families en roepen de Libanese autoriteiten op om onmiddellijk alle immuniteiten op te heffen die aan ambtenaren zijn verleend, ongeacht hun rol of positie. Elk verzuim om dit te doen is een belemmering van de rechtsgang en schendt de rechten van slachtoffers en families op waarheid, gerechtigheid en herstelbetalingen.”

Ondanks pleidooien en protesten van de families van de slachtoffers, zal het recht waarschijnlijk niet zijn gang gaan. De rechterlijke macht zelf is diep gecompromitteerd en verplicht tot tal van sektarische, zakelijke en politieke facties, een kwaadaardige erfenis van de burgeroorlog van 1975-1990 in Libanon. Zoals een artikel over Just Security  forensisch uitlegt: “de omkoopbaarheid van het gerechtelijk apparaat is geen toeval. In plaats daarvan vormt de ingewikkelde structuur van de rechterlijke macht een aanvulling op de structuur van de rest van het politieke systeem – in die zin dat het straffeloosheid op het hoogste niveau mogelijk maakt en degenen beschermt die de macht hebben behouden in de nasleep van de burgeroorlog in Libanon.”

Speculaties in overvloed

Bij gebrek aan een onafhankelijk onderzoek, met al het gesleep en verduistering dat het met zich meebrengt, wordt er volop gespeculeerd over de oorzaak van de explosie. Er zijn mensen, waaronder ons lid, die geloven dat wat er op 4 augustus 2020 gebeurde, het onbedoelde gevolg was van een Israëlische aanval op een Hezbollah-wapendump in de haven. De cache bevond zich naast het magazijn met het ammoniumnitraat. De eerste ontploffing, met zijn angstaanjagende gelijkenis met afgaand vuurwerk, veroorzaakte het vuur dat de grote ontploffing veroorzaakte die de haven met de grond gelijk maakte en een groot deel van Beiroet beschadigde.

Het Arab Digest-lid, dat bekend is met zowel de tactieken van de Israëlische luchtmacht als de gevolgen ervan, is ervan overtuigd dat het een raketaanval was: “We vergeleken de aantekeningen met een vriend die de jetbanking had waargenomen weg van de aanval en een andere vriend die daadwerkelijk zag de grond-grondraket flitste langs haar kantoorraam.” Het lid zegt dat, volgens gedetailleerd werk van Libanese burgeractivisten in de nasleep van de aanval, het ammoniumnitraat aan boord van de Rhosus in 2013 onder een dekmantel in Beiroet was geland. 

De lading werd vervolgens in beslag genomen door de havenautoriteiten. De veronderstelling van de activisten is dat het vervolgens door Hezbollah naar Syrië is vervoerd om de regimetroepen van Bashar al-Assad te voorzien van het ruwe materiaal voor de geïmproviseerde vatenbommen die ze begonnen te laten vallen op door de oppositie bezette steden die een tekort aan conventionele munitie hadden. . Het lid citeerde deskundige bronnen die schatten dat de oorspronkelijke 2.750 ton in de loop van meerdere jaren was teruggebracht tot ongeveer 400 ton op het moment van de ontploffing, wat in overeenstemming is met de bevindingen van de FBI.

Richard Silverstein, die zichzelf omschrijft als een schrijver die “zich concentreert op de excessen van de Israëlische nationale veiligheidsstaat”, schreef vlak na de explosie in zijn blog Tikun Olam:

“Een vertrouwelijke, goed geïnformeerde Israëlische bron heeft me verteld dat Israël eerder vandaag de enorme explosie in de haven van Beiroet heeft veroorzaakt, waarbij meer dan 100 doden en duizenden gewonden zijn gevallen. … De bron ontving deze informatie van een Israëlische functionaris met speciale kennis van de zaak.

Israël richtte zich op een wapendepot van Hezbollah in de haven en was van plan het met een explosief te vernietigen. Tragisch genoeg heeft de Israëlische inlichtingendienst geen due diligence uitgevoerd op zijn doelwit. Ze wisten dus niet (of als ze het wel wisten, het kon ze niet schelen) dat er 2.700 ton ammoniumnitraat was opgeslagen in een naastgelegen magazijn.”

Tikun Olam verwees naar de opmerkingen van de toenmalige president Donald Trump, die in een haastig georganiseerde persconferentie zei dat hij een aantal van zijn “grote generaals” had ontmoet en “ze lijken te denken dat het een aanval was. Het was een soort bom.” Zijn opmerkingen veroorzaakten consternatie bij het Pentagon, waarbij Silverstein aanvoerde dat Trump “zeer geheime informatie” had laten lekken, dat wil zeggen dat de Israëli’s Washington hadden geïnformeerd dat ze een aanval zouden gaan uitvoeren op een wapenopslagplaats van Hezbollah.

Silverstein, hoewel een  controversieel figuur , wordt door sommige deskundigen gezien als een nuttige bron van Israëlische defensie-informatie die anders door de autoriteiten zou worden gecensureerd. Toen Arab Digest contact met hem opnam, achtte Silverstein het “niet waarschijnlijk” dat de Israëli’s een straaljager zouden hebben gebruikt om de vermeende aanval uit te voeren. Hij vond het te voor de hand liggend en roekeloos. Hij wees op de modus operandi die werd gebruikt tegen Iraanse doelen waar explosieven werden geplaatst en vervolgens op afstand tot ontploffing werden gebracht als een meer waarschijnlijke benadering. Hij zei dat zijn bron niets had gezegd over het gebruik van een straaljager. “Het kan zijn veroorzaakt door een drone”, opperde Silverstein.

Maar Silverstein was zeker van de aanval zelf: hij werd uitgevoerd door de Israëli’s. Zijn bron, zei hij, was  kort na de explosie benaderd door een minister in de regering van Netanyahu (de “Israëlische functionaris met speciale kennis” ) . Silverstein vertelde Arab Digest dat hij “volledig vertrouwen had in de bron”.

Waar verhaal

Mocht deze versie, of variaties daarop, het ware verhaal zijn, dan is het begrijpelijk waarom Hezbollah en Israël niet willen dat het het daglicht ziet. Minder begrijpelijk en raadselachtig is de reden waarom grote nieuwszenders het verhaal niet hebben aangeraakt toen het door gerenommeerde bronnen aan hen werd gepresenteerd. Een deel van het antwoord kan liggen in het feit dat de bronnen, voor professionele of persoonlijke veiligheidsproblemen, niet openbaar hebben willen maken.

Een echt onafhankelijk onderzoek zou de vragen kunnen beantwoorden en de waarheid aan het licht kunnen brengen. Maar voor het Libanese volk, gehavend door een economische crisis en gestalkt door de COVID-19-pandemie, moet het ontdekken van wat er op die vreselijke dag in Beiroet is gebeurd, in een ontmoedigende rij gaan staan. In een land dat te lang is misbruikt door zijn politieke elites en door buitenlandse mogendheden voor hun eigen doeleinden is gebruikt, is het zoeken naar antwoorden een lange en zware taak met weinig hoop op het einde dat gerechtigheid zal geschieden.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.