di. nov 29th, 2022
geld

Geld dat je hebt gespaard door er een prestatie voor te leveren is in feite een ‘Schuldbekentenis’. Degene die profijt had van wat jij leverde heeft een openstaande ‘Schuld’ bij jou. In zijn meest simpele vorm gaat dat over de bakker in het dorp die brood levert, daarvoor betaald krijgt van de schilder, en als de bakker een schilder nodig heeft dan ‘koopt’ hij de diensten van die schilder door (een deel van de) ‘Schuldbekentenis’ te verscheuren. Mogelijk moet hij er dan nog ‘Schuldbekentenissen’ bijleggen van andere klanten. In die vorm werkt het niet in een grotere gemeenschap, al zie je het in dorpsgemeenschappen en families wel terug in de vorm van ‘wederdiensten’. Daarbij is de ‘Schuldbekentenis’ niet geformaliseerd. Er staat niets op papier. Sterker nog, onder vrienden, en binnen families is het niet zelden een belediging als je aanbiedt om te betalen. Ik gebruik loze ruimte in een grote loods van mijn schoonzus, en in ruil heb ik voor haar een groot hek gemaakt, en het materiaal voor eigen rekening aangeschaft. Met het bedrijf dat het materiaal levert heb ik niet zo’n uitruil-relatie, dus daar moet ik betalen.

Dit is geen revelatie, mag ik hopen. U denkt er niet bij na, maar werkt er in de praktijk alle dagen mee. Geld is daarin de innovatie van een ‘waardepapier’ met een erkende, gewaarborgde waarde in het economische verkeer, uitgegeven door een overheid die garant staat voor de waarde. Als u net aan rond kunt komen van wat u verdient, spaart u niet, en zolang de vergoeding voor wat u doet om aan dat geld dat u nodig heeft met de ‘inflatie’ meegroeit, merkt u niets van die ‘inflatie’. Dat wil zeggen, uw ‘Koopkracht’ lijdt er niet onder. Maar dat wordt anders als de beloning die u krijgt voor wat u doet achterblijft bij de ‘geldontwaarding’, of als u spaargeld, of pensioen-aanspraken heeft, terwijl de uitgever van het geld de rente moedwillig laag houdt. En dat wordt nog een héél stuk erger als de uitgever van dat geld uit ‘IJle Lucht’ meer geld in omloop brengt waar geen tegenprestatie tegenover staat. Binnen grenzen zullen burgers het accepteren als een ‘Kostprijs’ voor het gebruik van geld, dat immers zoveel voordeel brengt vergeleken bij ‘Ruilhandel’ en het werken met échte ‘Schuldbekentenissen’.

Maar als de overheid kwistig geld bijdrukt, moedwillig de rente op ‘nul’ houdt, en strooit met ‘kosten’ om mensen met spaargeld te straffen, dan zal de burger trachten te ontsnappen aan die diefstal. Tot zover is het nog altijd geen ‘Hogere Wiskunde’, maar menige ‘econoom’ is het zicht op de functie van geld kwijtgeraakt. Zie ook de visie van het ‘World Economic Forum’, van een wereld waarin u niets meer bezit, maar alles kunt ‘huren’ van de ‘Beheerders’ van de ‘Wereld’. Daarin is geld vervangen door ‘Sociaal Krediet’. Beheerd en toegekend door de ‘Beheerders’, en niet ‘verhandelbaar’. U kunt het niet ‘sparen’ of ‘ruilen‘. Het is een ‘Gunst’. Het fundament onder die wereld is niet gebaseerd op ‘Wetten’, maar op ‘Regels’. Uw ‘Besteedbaar Inkomen’ is een door de ‘Beheerder’ gecontroleerd ‘Krediet’ dat slechts digitaal toegankelijk is, en naar het inzicht van de ‘Beheerder’ kan worden opgehoogd, of verminderd, zonder uw inspraak.

Overal waar ik in het verleden dat beeld schetste, en vroeg of mensen daar vrolijk van werden, kreeg ik als antwoord: ‘Dat gaat echt niet gebeuren!’ En nu is het zover. Maar, niet geheel verrassend, verschijnen er ineens ‘Beren’ op de weg. Meer in het bijzonder de ‘Russische Beer’. Nu wordt dit verhaal lastig. Niet écht, maar u zult sterk geneigd zijn om er van alles bij te slepen om ontwikkelingen te rechtvaardigen. Niet anders dan waar u in het verleden viel als een blok voor ‘Digitaal Geld’ omdat het ‘makkelijk’ was, en voor het bijdrukken van ‘Krediet’ door de ‘Beheerder’ om de ‘economie te stimuleren’. Dat was echter niet de opzet. Dat was het verkooppraatje.

Graag nog even aandacht voor dat ‘World Economic Forum’, de bakermat van het ‘Nieuwe Denken’ over economische activiteit en ‘meerwaarde’, en hoe dat niet langer vrij verhandelbaar dient te zijn op een ‘Vrije Markt’, maar voortaan ‘gedistribueerd’ dient te worden. Om de ‘Planeet te Redden’, in de strijd tegen ‘Ongelijkheid’, om Oekraïne te helpen, of bedenk het maar een populaire slogan. In werkelijkheid echter alleen maar om een selecte groep ‘Beheerders’ universele macht te geven over de ‘Kudde’. De groep van de ‘Oligarchen’. Sta even stil bij ‘World’. Het systeem dat daar in ‘Davos’ werd ontwikkeld was nadrukkelijk bedoeld als een ‘Wereldomspannend’ systeem. En ‘ineens’ is daar Poetin die dat systeem afwijst, en ‘Oligarchen’ aanwijst als een ‘Fifth Column’. Als vliegen in je mond die je uit moet spugen. Wat heeft dat te betekenen?

In nagenoeg alle westerse landen wordt dat geïnterpreteerd als een ‘signaal’ dat Poetin zich verkeken heeft. Verkeken op ‘Oekraïne’, en verkeken op de gevolgen voor Rusland van de ‘sancties’. Of is het andersom? Door de ‘sancties’ staat het westen nu wereldwijd te kijk als ‘Ordinaire Dieven’. Geheel eigenmachtig hebben we het ‘Krediet’ van Rusland in de wereld op ‘nul’ gezet. Het ‘Spaargeld’ van Rusland, geparkeerd op westerse banken, en bij westerse ‘Beheerders’, onteigend. Het westen ging daarbij volledig voorbij aan de ‘VN Veiligheidsraad’, en het internationaal recht. Het westen liet haar masker vallen, en verklaarde zichzelf als enige rechthebbende op de ‘Almacht’ in de wereld. Kunnen we het waarmaken? Nee.

Niet zolang Poetin aanblijft in Rusland, en Xi in China. Het westen heeft al haar hoop gevestigd op een ‘Brutus’ die bereid is Poetin te vermoorden, en ons te helpen om een ‘Dommekracht’ als Navalny aan te stellen als een ‘Herboren Jeltsin’, die het hele zaakje overdoet aan de ‘Oligarchen’ van het ‘World Economic Forum’. De kans dat het Russische volk zich tegen Poetin keert is, als u het mij vraagt, ‘Min Nul’ op dit moment. En hetzelfde geldt voor Xi en de Chinezen. Waarmee ik niet zeg dat die twee onfeilbaar zijn, maar volgens mij hebben ze er goed over nagedacht. Een twistpunt is de vraag waarom Poetin, en zijn adviseurs, geen stappen hebben gezet om te voorkomen dat de ‘Tegoeden’ van Rusland in westerse landen ‘bevroren’ zouden worden. Ik wéét niet of het een omissie was, of niet. Maar als Rusland dat had gedaan, had hij de ‘Oligarchen’ geholpen, en Dollars en Euros in de kluis hebben liggen waarmee hij hoe dan ook niks kan kopen. Maar bovenal was dan niet in al die ‘Niet Westerse’ landen buiten de directe invloedssfeer van Rusland het kwartje niet gevallen dat westerse landen onbetrouwbaar zijn, en dat hun geld niks waard is, omdat hun ‘woord‘ niks waard is.

Dat laatste vergt dat je ziet dat geld dat je ergens op een ‘Rekening’ hebt staan, maar waarmee je niet kan betalen, waardeloos is. Iran, Venezuela en andere landen deden daar al ervaring mee op. Rusland wist dat het westen uit datzelfde vaatje zou tappen, en er zijn wel ‘achterdeurtjes’ om geld dat tenminste nog in je eigen kluis ligt weg te sluizen, via andere landen, maar wat schiet je daarmee op als die andere landen er hun handen niet aan willen branden, tenzij je bereid bent hen riant te belonen voor hun ‘bemiddeling’? In deze vorm, als openlijk diefstal door westerse landen, die geheel eigenmachtig, buiten de structuur van de ‘VN Veiligheidsraad’ om geld afpakken, zelfs van een ‘Atoommacht’, levert het ‘Politiek Krediet’ op in de landen die al veel langer worstelen met de wurgende ‘omhelzing’ van ‘Wallstreet’/’IMF’ en de ‘PetroDollar’, met haar schandknaap, de ‘Euro’.

De stap die Poetin nu heeft gezet, door te eisen dat westerse landen in Roebels betalen voor olie, gas, mineralen en landbouwproducten, zet het complete ‘sanctie-bouwwerk’ op zijn kop. Landen die iets nodig hebben van Rusland hoeven niet te zwaaien met hun ‘Credit Card’, Dollars of Euros, vers van de pers. Ze moeten eerst exporteren naar Rusland, om Roebels te verdienen, alvorens in Rusland te kunnen kopen wat ze nodig hebben om de huizen warm te houden, de elektriciteitscentrales te voorzien van brandstof, de industrie draaiende te houden, de auto’s te laten rijden, de grondstoffen voor kunstmest te bemachtigen, en hun ‘Energietransitie-droom’ te realiseren. Of geld ‘wisselen’ op de internationale valutamarkt. Wat een ingewikkelde operatie wordt, omdat ze zichzelf hebben afgesneden van de handel in Roebels. ‘Handelaren’ die Roebels in de aanbieding hebben kunnen daar leuk aan verdienen, wat autonoom de handel van ‘Niet-Westerse’ landen met Rusland alleen maar aantrekkelijker maakt.

Hoewel de gierende inflatie die we nu zien naadloos past in het plaatje van de ‘Big Reset’, de onteigening van de burger, en via subsidiestromen nivelleren tot iedereen op hetzelfde ‘Besteedbare Inkomen’ zit, om daarna over te schakelen op ‘Sociaal Krediet’ als alternatief voor het geld, gaat dat niet werken als de ‘vindplaatsen’ van grondstoffen, en de producenten van wat mensen nodig hebben niet meedoen. Een samenleving afgevuld met ‘Hoogleraren Genderstudies’, ‘Talk-Shows’, ‘Nagelstudios’, ‘YouTube-Content-Producenten’, ‘Columnisten’, ‘Theatermakers’, ‘Sporters’, gesubsidieerde activisten, en een weelde aan ‘stichtingen’ die voortkomen uit de ‘HulpIndustrie’, of die verbonden zijn met ‘PR-bureaus’ die van alles verkopen, tot en met politici aan toe, maar niets wat in eigen land wordt gefabriceerd, en ‘dienstverlening’ die is gestoeld op handel en financiële transacties of verzekeringen, waar geen behoefte meer aan is omdat er geen geld meer is, kan niet bestaan. En al helemaal niet als het schaarse geld dat er nog wordt verdiend opgaat aan dingen die ‘BOEM!’ zeggen, ‘vaccins’ die niet vaccineren, en compensatie voor de snel groter wordende groep ‘Benadeelden’ van het beleid van de overheid. Rond ‘Corona’, met de ‘Lockdowns’ en ‘Mondkapjes’, en nu door de ‘sancties’ en het geld dat de deur uit vliegt om een volk te ‘helpen’ dat zichzelf niet wil helpen, en al acht jaar, sinds de staatsgreep van ‘Team Nuland’, bezig is met voorbereidingen op een oorlog tegen buurland Rusland, en het wegsluizen van geld naar ‘Oligarchen’. Waaronder ‘Oligarchen’ die Poetin in Rusland over de grens heeft gezet.

Op weg naar deze splitsing in de weg was u met een natte vinger te lijmen. De sleutel die op uw slotje paste, was de belofte van ‘Gratis Geld’. Centraal op dit blog staat de notie dat ‘Gratis Geld’ niet bestaat. Iemand heeft ervoor moeten werken, of zal ergens in de toekomst gedwongen worden om ervoor te werken. Dat laatste is het geval met ‘Krediet’, oftewel ‘Schuld’. Waar ‘Krediet’ wordt gebruikt om productie te faciliteren, als een ‘Voorschot’, is ‘Krediet’ een opstapje naar bezit. Naar ‘Welvaart’. Ook van het land, zoals in Adam Smith’s ‘Wealth of Nations’. Daar is het een investering, en loopt de geldverstrekker risico, wat een passende rente redelijk maakt. Waar het hele leven op ‘Krediet’ is gebaseerd, bent u een slaaf. Hoeveel ‘Sociaal Krediet’ u krijgt bepaalt de ‘Beheerder’. Om die reden heb ik mij altijd tegen het gedifferentieerde systeem gekeerd van een ‘keuzemenu’ aan ‘uitkeringen’ en ‘toelagen’. Het is peperduur, door al die mensen die ‘werk’ hebben aan het ‘Beheer’, en het is consequent oneerlijk in haar uitwerking. Zie de ‘compensatie’ voor hoge energiekosten, als gevolg van de ‘sancties’. Is uw inkomen minder dan 120% van het bestaansminimum, dan krijgt u de volle mep. Zit u op 121%, dan krijgt u niks. Autonoom een argument om te stoppen met werken, en te vertrouwen op de ‘Kredietverstrekker’, oftewel de overheid. Bij één identiek ‘Basisloon’ voor elke burger, en extra geld voor elke minuut die je werkt, is die ‘Perverse Prikkel’ er niet. Maar ‘Davos’ keert dat om. Ze willen dat u verslaafd raakt aan ‘Perverse Prikkels’, waardoor u als was bent in de handen van de ‘Oligarchen’. De onvermijdelijke consequentie op korte termijn is dat u tekort komt, totdat de productie van basisbehoeften zelfs in ons gedeelte van de wereld, met zijn ‘Hoogconjunctuur’, weer ‘lonend’ is. Maar zelfs dan is dat kansloos als we geen toegang meer hebben tot de essentiële mineralen, grondstoffen, ‘halffabrikaten’ en landbouwgrond, of als die  schreeuwend duur zijn door kunstmatige schaarste (als gevolg van ‘sancties’ en monopolisering), dat het simpelweg onmogelijk zal zijn de hele bevolking te voeden, te laven, warm te houden, en een dak boven het hoofd te bieden. Ga eens kijken in landen waar dat al veel langer het geval is, omdat wij met onze ‘PetroDollar’ of ‘Euro’ betaalden, waardoor er niks overbleef voor de eigen bevolking.

Kortom, waar Rusland, samen met China, landen in het Midden-Oosten, India, delen van Afrika en Zuid-Amerika wegloopt van de ‘Dollar’ en de ‘Euro’, en wij niks kunnen produceren wat zij nodig hebben, en/of het niet (meer) willen leveren, staat ons een revolutionair inzicht te wachten. Alles wijst erop dat Poetin niet wordt overvallen door deze ontwikkeling, die hij tijdens zijn roemruchte toespraak op de ‘Veiligheidsconferentie’ in München van 2007 al voorspelde. Degenen die hier niet op voorbereid zijn, dat zijn wij. En we grossieren in verkeerde beslissingen in een wanhoopspoging om het tij te keren. Ik schat in dat vele ‘Oligarchen’ en aan ‘Davos’ verbonden types denken dat ze zelf altijd nog wel weer terug kunnen. Dat ze zich ‘in kunnen kopen’, of zoals politici als Mark Rutte, met zijn geweten van rubber, gewoon weer een vriendelijk gezicht hoeven op te zetten. Maar zoals Rolo Slavski HIER stelt, aan het slot van zijn analyse die volgens mij treffend is: ‘Mercy should be reserved for the people, not the treacherous international oligarchic elites who more than anyone else deserve to reap the harvest of our discontent.

Dat moet u niet begrijpen als een persoonlijke voorkeur mijnerzijds, maar als de nuchtere constatering dat het beeld dat hij schetst past op wat wij zien. Zelf vind ik het de overtreffende trap van stupide, waar we oogstrelende mogelijkheden hadden om de wereld beter achter te laten dan we ‘m gekregen hebben van de generaties die ons voorgingen, maar sinds het omvallen van de Sovjet-Unie nagenoeg alles verkeerd hebben gedaan wat we verkeerd konden doen, terwijl we gewaarschuwd werden. Hoe kon dat gebeuren? Ik ben zelf verzot op diepzinnige gedachten die terugvoeren naar de kern, zoals HIER in een inspirerend artikel over Schiller’s ‘Ghost Seeer’. Maar los van het gegeven dat ik mij geen illusies maak over het deel van de lezers dat op dat soort ‘hoogdravende’ studies zit te wachten, en er tijd voor heeft, heeft het ook geen praktisch nut. Ik hoop echter dat u met mijn beknopte beschouwing over de rol van ‘Geld’ wel iets kunt, al was het maar dat u ziet hoe Poetin met zijn keuze om geen Dollars of Euros meer te accepteren als ‘wettig betaalmiddel’, ons in de problemen brengt. Doorgaan zonder onderhoud te plegen tot de motor vastloopt heeft daarbij evident niet mijn voorkeur, maar ook ik ben ‘passagier’. Wel één die vol blijft houden dat als meer mensen zich bewust zouden zijn van wat er op ons afkomt een ‘crash’ nog kan worden voorkomen. Maar de tijd dringt! En dan nog zal de schade groot zijn.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord