Connect with us

Economie

Geld is slechts iets waard als je ermee kunt kopen wat je nodig hebt

Published

on

geld

Geld dat je hebt gespaard door er een prestatie voor te leveren is in feite een ‘Schuldbekentenis’. Degene die profijt had van wat jij leverde heeft een openstaande ‘Schuld’ bij jou. In zijn meest simpele vorm gaat dat over de bakker in het dorp die brood levert, daarvoor betaald krijgt van de schilder, en als de bakker een schilder nodig heeft dan ‘koopt’ hij de diensten van die schilder door (een deel van de) ‘Schuldbekentenis’ te verscheuren. Mogelijk moet hij er dan nog ‘Schuldbekentenissen’ bijleggen van andere klanten. In die vorm werkt het niet in een grotere gemeenschap, al zie je het in dorpsgemeenschappen en families wel terug in de vorm van ‘wederdiensten’. Daarbij is de ‘Schuldbekentenis’ niet geformaliseerd. Er staat niets op papier. Sterker nog, onder vrienden, en binnen families is het niet zelden een belediging als je aanbiedt om te betalen. Ik gebruik loze ruimte in een grote loods van mijn schoonzus, en in ruil heb ik voor haar een groot hek gemaakt, en het materiaal voor eigen rekening aangeschaft. Met het bedrijf dat het materiaal levert heb ik niet zo’n uitruil-relatie, dus daar moet ik betalen.

Dit is geen revelatie, mag ik hopen. U denkt er niet bij na, maar werkt er in de praktijk alle dagen mee. Geld is daarin de innovatie van een ‘waardepapier’ met een erkende, gewaarborgde waarde in het economische verkeer, uitgegeven door een overheid die garant staat voor de waarde. Als u net aan rond kunt komen van wat u verdient, spaart u niet, en zolang de vergoeding voor wat u doet om aan dat geld dat u nodig heeft met de ‘inflatie’ meegroeit, merkt u niets van die ‘inflatie’. Dat wil zeggen, uw ‘Koopkracht’ lijdt er niet onder. Maar dat wordt anders als de beloning die u krijgt voor wat u doet achterblijft bij de ‘geldontwaarding’, of als u spaargeld, of pensioen-aanspraken heeft, terwijl de uitgever van het geld de rente moedwillig laag houdt. En dat wordt nog een héél stuk erger als de uitgever van dat geld uit ‘IJle Lucht’ meer geld in omloop brengt waar geen tegenprestatie tegenover staat. Binnen grenzen zullen burgers het accepteren als een ‘Kostprijs’ voor het gebruik van geld, dat immers zoveel voordeel brengt vergeleken bij ‘Ruilhandel’ en het werken met échte ‘Schuldbekentenissen’.

Maar als de overheid kwistig geld bijdrukt, moedwillig de rente op ‘nul’ houdt, en strooit met ‘kosten’ om mensen met spaargeld te straffen, dan zal de burger trachten te ontsnappen aan die diefstal. Tot zover is het nog altijd geen ‘Hogere Wiskunde’, maar menige ‘econoom’ is het zicht op de functie van geld kwijtgeraakt. Zie ook de visie van het ‘World Economic Forum’, van een wereld waarin u niets meer bezit, maar alles kunt ‘huren’ van de ‘Beheerders’ van de ‘Wereld’. Daarin is geld vervangen door ‘Sociaal Krediet’. Beheerd en toegekend door de ‘Beheerders’, en niet ‘verhandelbaar’. U kunt het niet ‘sparen’ of ‘ruilen‘. Het is een ‘Gunst’. Het fundament onder die wereld is niet gebaseerd op ‘Wetten’, maar op ‘Regels’. Uw ‘Besteedbaar Inkomen’ is een door de ‘Beheerder’ gecontroleerd ‘Krediet’ dat slechts digitaal toegankelijk is, en naar het inzicht van de ‘Beheerder’ kan worden opgehoogd, of verminderd, zonder uw inspraak.

Overal waar ik in het verleden dat beeld schetste, en vroeg of mensen daar vrolijk van werden, kreeg ik als antwoord: ‘Dat gaat echt niet gebeuren!’ En nu is het zover. Maar, niet geheel verrassend, verschijnen er ineens ‘Beren’ op de weg. Meer in het bijzonder de ‘Russische Beer’. Nu wordt dit verhaal lastig. Niet écht, maar u zult sterk geneigd zijn om er van alles bij te slepen om ontwikkelingen te rechtvaardigen. Niet anders dan waar u in het verleden viel als een blok voor ‘Digitaal Geld’ omdat het ‘makkelijk’ was, en voor het bijdrukken van ‘Krediet’ door de ‘Beheerder’ om de ‘economie te stimuleren’. Dat was echter niet de opzet. Dat was het verkooppraatje.

Graag nog even aandacht voor dat ‘World Economic Forum’, de bakermat van het ‘Nieuwe Denken’ over economische activiteit en ‘meerwaarde’, en hoe dat niet langer vrij verhandelbaar dient te zijn op een ‘Vrije Markt’, maar voortaan ‘gedistribueerd’ dient te worden. Om de ‘Planeet te Redden’, in de strijd tegen ‘Ongelijkheid’, om Oekraïne te helpen, of bedenk het maar een populaire slogan. In werkelijkheid echter alleen maar om een selecte groep ‘Beheerders’ universele macht te geven over de ‘Kudde’. De groep van de ‘Oligarchen’. Sta even stil bij ‘World’. Het systeem dat daar in ‘Davos’ werd ontwikkeld was nadrukkelijk bedoeld als een ‘Wereldomspannend’ systeem. En ‘ineens’ is daar Poetin die dat systeem afwijst, en ‘Oligarchen’ aanwijst als een ‘Fifth Column’. Als vliegen in je mond die je uit moet spugen. Wat heeft dat te betekenen?

In nagenoeg alle westerse landen wordt dat geïnterpreteerd als een ‘signaal’ dat Poetin zich verkeken heeft. Verkeken op ‘Oekraïne’, en verkeken op de gevolgen voor Rusland van de ‘sancties’. Of is het andersom? Door de ‘sancties’ staat het westen nu wereldwijd te kijk als ‘Ordinaire Dieven’. Geheel eigenmachtig hebben we het ‘Krediet’ van Rusland in de wereld op ‘nul’ gezet. Het ‘Spaargeld’ van Rusland, geparkeerd op westerse banken, en bij westerse ‘Beheerders’, onteigend. Het westen ging daarbij volledig voorbij aan de ‘VN Veiligheidsraad’, en het internationaal recht. Het westen liet haar masker vallen, en verklaarde zichzelf als enige rechthebbende op de ‘Almacht’ in de wereld. Kunnen we het waarmaken? Nee.

Niet zolang Poetin aanblijft in Rusland, en Xi in China. Het westen heeft al haar hoop gevestigd op een ‘Brutus’ die bereid is Poetin te vermoorden, en ons te helpen om een ‘Dommekracht’ als Navalny aan te stellen als een ‘Herboren Jeltsin’, die het hele zaakje overdoet aan de ‘Oligarchen’ van het ‘World Economic Forum’. De kans dat het Russische volk zich tegen Poetin keert is, als u het mij vraagt, ‘Min Nul’ op dit moment. En hetzelfde geldt voor Xi en de Chinezen. Waarmee ik niet zeg dat die twee onfeilbaar zijn, maar volgens mij hebben ze er goed over nagedacht. Een twistpunt is de vraag waarom Poetin, en zijn adviseurs, geen stappen hebben gezet om te voorkomen dat de ‘Tegoeden’ van Rusland in westerse landen ‘bevroren’ zouden worden. Ik wéét niet of het een omissie was, of niet. Maar als Rusland dat had gedaan, had hij de ‘Oligarchen’ geholpen, en Dollars en Euros in de kluis hebben liggen waarmee hij hoe dan ook niks kan kopen. Maar bovenal was dan niet in al die ‘Niet Westerse’ landen buiten de directe invloedssfeer van Rusland het kwartje niet gevallen dat westerse landen onbetrouwbaar zijn, en dat hun geld niks waard is, omdat hun ‘woord‘ niks waard is.

Dat laatste vergt dat je ziet dat geld dat je ergens op een ‘Rekening’ hebt staan, maar waarmee je niet kan betalen, waardeloos is. Iran, Venezuela en andere landen deden daar al ervaring mee op. Rusland wist dat het westen uit datzelfde vaatje zou tappen, en er zijn wel ‘achterdeurtjes’ om geld dat tenminste nog in je eigen kluis ligt weg te sluizen, via andere landen, maar wat schiet je daarmee op als die andere landen er hun handen niet aan willen branden, tenzij je bereid bent hen riant te belonen voor hun ‘bemiddeling’? In deze vorm, als openlijk diefstal door westerse landen, die geheel eigenmachtig, buiten de structuur van de ‘VN Veiligheidsraad’ om geld afpakken, zelfs van een ‘Atoommacht’, levert het ‘Politiek Krediet’ op in de landen die al veel langer worstelen met de wurgende ‘omhelzing’ van ‘Wallstreet’/’IMF’ en de ‘PetroDollar’, met haar schandknaap, de ‘Euro’.

De stap die Poetin nu heeft gezet, door te eisen dat westerse landen in Roebels betalen voor olie, gas, mineralen en landbouwproducten, zet het complete ‘sanctie-bouwwerk’ op zijn kop. Landen die iets nodig hebben van Rusland hoeven niet te zwaaien met hun ‘Credit Card’, Dollars of Euros, vers van de pers. Ze moeten eerst exporteren naar Rusland, om Roebels te verdienen, alvorens in Rusland te kunnen kopen wat ze nodig hebben om de huizen warm te houden, de elektriciteitscentrales te voorzien van brandstof, de industrie draaiende te houden, de auto’s te laten rijden, de grondstoffen voor kunstmest te bemachtigen, en hun ‘Energietransitie-droom’ te realiseren. Of geld ‘wisselen’ op de internationale valutamarkt. Wat een ingewikkelde operatie wordt, omdat ze zichzelf hebben afgesneden van de handel in Roebels. ‘Handelaren’ die Roebels in de aanbieding hebben kunnen daar leuk aan verdienen, wat autonoom de handel van ‘Niet-Westerse’ landen met Rusland alleen maar aantrekkelijker maakt.

Hoewel de gierende inflatie die we nu zien naadloos past in het plaatje van de ‘Big Reset’, de onteigening van de burger, en via subsidiestromen nivelleren tot iedereen op hetzelfde ‘Besteedbare Inkomen’ zit, om daarna over te schakelen op ‘Sociaal Krediet’ als alternatief voor het geld, gaat dat niet werken als de ‘vindplaatsen’ van grondstoffen, en de producenten van wat mensen nodig hebben niet meedoen. Een samenleving afgevuld met ‘Hoogleraren Genderstudies’, ‘Talk-Shows’, ‘Nagelstudios’, ‘YouTube-Content-Producenten’, ‘Columnisten’, ‘Theatermakers’, ‘Sporters’, gesubsidieerde activisten, en een weelde aan ‘stichtingen’ die voortkomen uit de ‘HulpIndustrie’, of die verbonden zijn met ‘PR-bureaus’ die van alles verkopen, tot en met politici aan toe, maar niets wat in eigen land wordt gefabriceerd, en ‘dienstverlening’ die is gestoeld op handel en financiële transacties of verzekeringen, waar geen behoefte meer aan is omdat er geen geld meer is, kan niet bestaan. En al helemaal niet als het schaarse geld dat er nog wordt verdiend opgaat aan dingen die ‘BOEM!’ zeggen, ‘vaccins’ die niet vaccineren, en compensatie voor de snel groter wordende groep ‘Benadeelden’ van het beleid van de overheid. Rond ‘Corona’, met de ‘Lockdowns’ en ‘Mondkapjes’, en nu door de ‘sancties’ en het geld dat de deur uit vliegt om een volk te ‘helpen’ dat zichzelf niet wil helpen, en al acht jaar, sinds de staatsgreep van ‘Team Nuland’, bezig is met voorbereidingen op een oorlog tegen buurland Rusland, en het wegsluizen van geld naar ‘Oligarchen’. Waaronder ‘Oligarchen’ die Poetin in Rusland over de grens heeft gezet.

Op weg naar deze splitsing in de weg was u met een natte vinger te lijmen. De sleutel die op uw slotje paste, was de belofte van ‘Gratis Geld’. Centraal op dit blog staat de notie dat ‘Gratis Geld’ niet bestaat. Iemand heeft ervoor moeten werken, of zal ergens in de toekomst gedwongen worden om ervoor te werken. Dat laatste is het geval met ‘Krediet’, oftewel ‘Schuld’. Waar ‘Krediet’ wordt gebruikt om productie te faciliteren, als een ‘Voorschot’, is ‘Krediet’ een opstapje naar bezit. Naar ‘Welvaart’. Ook van het land, zoals in Adam Smith’s ‘Wealth of Nations’. Daar is het een investering, en loopt de geldverstrekker risico, wat een passende rente redelijk maakt. Waar het hele leven op ‘Krediet’ is gebaseerd, bent u een slaaf. Hoeveel ‘Sociaal Krediet’ u krijgt bepaalt de ‘Beheerder’. Om die reden heb ik mij altijd tegen het gedifferentieerde systeem gekeerd van een ‘keuzemenu’ aan ‘uitkeringen’ en ‘toelagen’. Het is peperduur, door al die mensen die ‘werk’ hebben aan het ‘Beheer’, en het is consequent oneerlijk in haar uitwerking. Zie de ‘compensatie’ voor hoge energiekosten, als gevolg van de ‘sancties’. Is uw inkomen minder dan 120% van het bestaansminimum, dan krijgt u de volle mep. Zit u op 121%, dan krijgt u niks. Autonoom een argument om te stoppen met werken, en te vertrouwen op de ‘Kredietverstrekker’, oftewel de overheid. Bij één identiek ‘Basisloon’ voor elke burger, en extra geld voor elke minuut die je werkt, is die ‘Perverse Prikkel’ er niet. Maar ‘Davos’ keert dat om. Ze willen dat u verslaafd raakt aan ‘Perverse Prikkels’, waardoor u als was bent in de handen van de ‘Oligarchen’. De onvermijdelijke consequentie op korte termijn is dat u tekort komt, totdat de productie van basisbehoeften zelfs in ons gedeelte van de wereld, met zijn ‘Hoogconjunctuur’, weer ‘lonend’ is. Maar zelfs dan is dat kansloos als we geen toegang meer hebben tot de essentiële mineralen, grondstoffen, ‘halffabrikaten’ en landbouwgrond, of als die  schreeuwend duur zijn door kunstmatige schaarste (als gevolg van ‘sancties’ en monopolisering), dat het simpelweg onmogelijk zal zijn de hele bevolking te voeden, te laven, warm te houden, en een dak boven het hoofd te bieden. Ga eens kijken in landen waar dat al veel langer het geval is, omdat wij met onze ‘PetroDollar’ of ‘Euro’ betaalden, waardoor er niks overbleef voor de eigen bevolking.

Kortom, waar Rusland, samen met China, landen in het Midden-Oosten, India, delen van Afrika en Zuid-Amerika wegloopt van de ‘Dollar’ en de ‘Euro’, en wij niks kunnen produceren wat zij nodig hebben, en/of het niet (meer) willen leveren, staat ons een revolutionair inzicht te wachten. Alles wijst erop dat Poetin niet wordt overvallen door deze ontwikkeling, die hij tijdens zijn roemruchte toespraak op de ‘Veiligheidsconferentie’ in München van 2007 al voorspelde. Degenen die hier niet op voorbereid zijn, dat zijn wij. En we grossieren in verkeerde beslissingen in een wanhoopspoging om het tij te keren. Ik schat in dat vele ‘Oligarchen’ en aan ‘Davos’ verbonden types denken dat ze zelf altijd nog wel weer terug kunnen. Dat ze zich ‘in kunnen kopen’, of zoals politici als Mark Rutte, met zijn geweten van rubber, gewoon weer een vriendelijk gezicht hoeven op te zetten. Maar zoals Rolo Slavski HIER stelt, aan het slot van zijn analyse die volgens mij treffend is: ‘Mercy should be reserved for the people, not the treacherous international oligarchic elites who more than anyone else deserve to reap the harvest of our discontent.

Dat moet u niet begrijpen als een persoonlijke voorkeur mijnerzijds, maar als de nuchtere constatering dat het beeld dat hij schetst past op wat wij zien. Zelf vind ik het de overtreffende trap van stupide, waar we oogstrelende mogelijkheden hadden om de wereld beter achter te laten dan we ‘m gekregen hebben van de generaties die ons voorgingen, maar sinds het omvallen van de Sovjet-Unie nagenoeg alles verkeerd hebben gedaan wat we verkeerd konden doen, terwijl we gewaarschuwd werden. Hoe kon dat gebeuren? Ik ben zelf verzot op diepzinnige gedachten die terugvoeren naar de kern, zoals HIER in een inspirerend artikel over Schiller’s ‘Ghost Seeer’. Maar los van het gegeven dat ik mij geen illusies maak over het deel van de lezers dat op dat soort ‘hoogdravende’ studies zit te wachten, en er tijd voor heeft, heeft het ook geen praktisch nut. Ik hoop echter dat u met mijn beknopte beschouwing over de rol van ‘Geld’ wel iets kunt, al was het maar dat u ziet hoe Poetin met zijn keuze om geen Dollars of Euros meer te accepteren als ‘wettig betaalmiddel’, ons in de problemen brengt. Doorgaan zonder onderhoud te plegen tot de motor vastloopt heeft daarbij evident niet mijn voorkeur, maar ook ik ben ‘passagier’. Wel één die vol blijft houden dat als meer mensen zich bewust zouden zijn van wat er op ons afkomt een ‘crash’ nog kan worden voorkomen. Maar de tijd dringt! En dan nog zal de schade groot zijn.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Economie

Lagarde is de moeder van inflatie

Published

on

lagarde

Lagarde De Europese Centrale Bank heeft gespeculeerd. In plaats van de ongebreidelde inflatie in een vroeg stadium te bestrijden, bleef de ECB de markten zelfs na het uitbreken van de oorlog overspoelen met nieuw geld. Het totale vermogen bereikte deze week een nieuw record. De president van de ECB stelt renteverhogingen uit en maakt het probleem week na week erger. Wie houdt ze eindelijk tegen?.

Nu is dat 8,8 biljoen euro dankzij Lagarde. Het balanstotaal van de Europese Centrale Bank (ECB) bereikte eind mei dit adembenemende historische record. Hoewel de inflatie in Europa woedt, overspoelt de Europese Centrale Bank de markten nog steeds met nieuw geld. Sinds het begin van het jaar is daar 250 miljard euro bijgekomen. De oorlog in Oekraïne heeft de inflatieproblemen in Europa al dramatisch verergerd.

ECB-president Christine Lagarde is verantwoordelijk voor de grootste geldcreatie in de geschiedenis van de EU.

lagardeMaandenlang heeft ze bruusk waarschuwingen en oproepen gladgestreken om eindelijk een einde te maken aan het buitensporige gelddrukken. Inflatie is slechts een tijdelijk fenomeen, speciale factoren zoals de pandemie of supply chain-problemen zijn de schuld, alles zal snel normaliseren. Toen werd gezegd dat de oorlog de inflatie in de eerste plaats gevaarlijk had gemaakt. De inflatie bereikte in januari voor het uitbreken van de oorlog al het hoogste niveau in decennia.

Sinds haar aantreden eind 2019 voert Lagarde in financiële kringen een buitengewoon agressief beleid om geld te verhogen.

Eind 2019 had de ECB een balanstotaal van 4,7 biljoen euro. Nu, twee en een half jaar later, heeft het de ongelooflijke 8,8 biljoen bereikt. Dat betekent: onder Lagarde creëert de ECB elke maand 137 miljard euro aan nieuw geld en elke dag nog eens 4,6 miljard euro. Een beurshandelaar in Frankfurt merkt op: “Geen wonder dat al dat geld nu snel in waarde daalt en stijgt.”

De geldstroom van Lagarde moet het voor Frankrijk en de Zuid-Europese landen gemakkelijk maken om de hoge schuld te herfinancieren en de gevolgen van de pandemie te verzachten.

Tegelijkertijd heeft het echter de aandelen- en vastgoedmarkten tot een speculatieve boom gedreven, maar vooral heeft het een enorme inflatie veroorzaakt. In april stegen de consumentenprijzen in Duitsland en Europa met elk 7,4 procent. Dit betekent dat de inflatie in het Europese muntgebied hoger is dan ooit tevoren en dat de inflatie in Duitsland het hoogste punt in veertig jaar heeft bereikt.

De snel stijgende prijzen belasten niet alleen miljoenen consumenten, vooral die met lage inkomens.

Tegelijkertijd worden Duitse spaarders abrupt onteigend omdat inflatie snel opeet wat ze hebben gespaard. Lagarde daarentegen lijkt de belangen van de eurolanden met een overmatige schuldenlast voor ogen te hebben. Omdat de devaluatie voor hen een zegen is. Een massale herverdeling van spaarders naar de staten is begonnen, economen noemen het effect “inflatiebelasting”.
Terwijl de protesten tegen het inflatiebeleid van de ECB steeds luider worden, heeft Lagarde er eindelijk mee ingestemd om van koers te veranderen – zij het in slow motion. Allereerst maakt ze pas bekend dat de extra geldschepping in de zomer wordt afgebouwd. Een einde aan de netto-aankopen van effecten wordt ‘heel vroeg’ in het derde kwartaal verwacht, schrijft de ECB-president in een blog op de website van de centrale bank.

En: “Op basis van de huidige vooruitzichten zullen we waarschijnlijk tegen het einde van het derde kwartaal een einde kunnen maken aan de negatieve rentetarieven.” , waaronder mogelijk het einde van de activa-aankopen en een initiële renteverhoging. Dit is precies waar veel experts op het gebied van inflatiebestrijding om hadden gevraagd.

Voor veel analisten is de ommekeer te voorlopig en toch te laat.

“Ze heeft vier biljoen euro nieuw geld op de markt gegooid en vraagt ​​zich nu af wat de inflatie is”, zei een CDU-lid van de Bondsdag.

Een brede kring van bedrijven, banken, vakbonden, politici, verenigingen en wetenschappers beschuldigt de centrale bank al maanden van inactiviteit. Volgens de spaarbanken hadden de valutawaakhonden zelf maandenlang de inflatie aangewakkerd. Daarmee schendt de ECB haar centrale mandaat om prijsstabiliteit te waarborgen. Het wekt met name wrevel dat de belangrijkste rentetarieven tot op de dag van vandaag negatief zijn gebleven.

 De depositorente van de centrale bank, die geldt voor bankdeposito’s bij de centrale bank, is momenteel min 0,5 procent. De basis-herfinancieringsrente, die lange tijd werd beschouwd als de belangrijkste rente, maar de laatste jaren werd overschaduwd door de depositorente, bevindt zich op de nullijn.

Terwijl de Fed in de VS eerder en resoluut de monetaire beleidsommekeer in gang zette, speelt Lagarde om tijd.

De EVP, de grootste fractie in het Europees Parlement, waarschuwt Lagarde al maanden dat burgers het vertrouwen in het monetaire beleid zullen verliezen als de hoge inflatie hen “maand na maand van geldelijke waarde berooft”. Het effect van de inflatiebelasting is politiek explosief omdat miljoenen burgers hier koeltjes zouden worden onteigend zonder democratische legitimiteit. In Duitsland zijn er steeds meer stemmen die Lagarde beschuldigen van eenzijdige politiek van belang. Het demonstratieve ontslag van de Bundesbank-president en inflatiecriticus Jens Weidmann is een baken.

Om interne kritiek te voorkomen, legde Lagarde in april een intern spreekverbod van de ECB op de communicatie op.

Kritiek van individuele valutawaakhonden op rentebesluiten moet worden voorkomen, zodat de geloofwaardigheid van de ECB niet wordt geschaad. Maar dat maakte critici nog meer woedend over de koppigheid van de president. Uw kritiek op cryptocurrencies wordt ook gezien als een verkeerde inschatting en een signaal van zwakte. Lagarde zei op de Nederlandse televisie: “Mijn zeer nuchtere beoordeling is dat cryptocurrencies niets waard zijn, dat ze op niets zijn gebaseerd, dat er geen onderliggende waarde is die als een anker van veiligheid fungeert.”

rypto-valuta’s zijn in feite een indicatie van de groeiende wantrouwen jegens veel beleggers in conventionele valuta, die om politieke redenen kan oplopen. Bovendien slaagde de ECB er onder Lagarde niet in om om eindelijk de aangekondigde digitale euro te realiseren. Lagarde countert droog: “De dag dat we de digitale munt van de centrale bank, een digitale euro, vrijgeven, garandeer ik dat de centrale bank erachter zal staan.” Maar hoe aantrekkelijk is een digitale euro die net zo snel opblaast als die Analoge euro momenteel?

 

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Economie

Dit is misschien een goed moment om na te denken over een cryptoverzekering

Published

on

verzekering

Terwijl crypto crasht, is de toestand van cryptocurrency en verzekering vaag.

Cryptoverzekering De crypto-industrie stort in. Bitcoin-prijzen zijn op hun laagste sinds 2020 ; één platform heeft gebruikers uitgesloten van het opnemen van geld, en veel van de grootste cryptobedrijven, waaronder Coinbase en BlockFi , hebben ontslagen aangekondigd. Deze verstoring weerspiegelt de economische onrust die door de bredere markt kabbelt, maar dient ook als een duidelijke waarschuwing voor gewone mensen dat, over het algemeen gesproken, crypto de ene dag waardevol kan zijn en de volgende waardeloos.

Hoewel de bedrijven die mensen gebruiken om crypto te kopen en op te slaan in sommige opzichten vergelijkbaar zijn met banken, hebben deze platforms niet de depositoverzekering die bank- of beleggingsrekeningen hebben. Als de bedrijven die deze platforms exploiteren zouden falen, is er geen garantie dat mensen de waarde van hun crypto kunnen terugkrijgen . Dit gebrek aan bescherming weerspiegelt het feit dat regelgevers de crypto-industrie nog steeds inhalen. Het dient ook als een herinnering dat hoewel cryptoplatforms misschien veilig lijken – sommige zijn beursgenoteerde bedrijven – ze opereren in een sector die bijna geen regels en weinig vangnetten heeft. Zelfs UST, een ‘stablecoin’-cryptocurrency die de waarde van de Amerikaanse dollar zou moeten volgen, crashte vorige maand, waardoor het equivalent vantientallen miljarden dollars .

“Mijn slaap was ernstig verstoord, ik verloor 4 kilogram gewicht in een paar dagen, ik was in een extreem depressieve toestand”, vertelde Yuri Popovich, een in Kiev gevestigde webdesigner die het spaargeld van zijn gezin tijdens de oorlog in Oekraïne naar UST overboekte. Hercoderen. “Helaas is er in ons land geen wetgeving die dergelijke soorten verliezen dekt.”

Hoewel beleggen in crypto om vele redenen over de hele wereld ongelooflijk riskant blijft, genieten reguliere Amerikaanse bankrekeningen enige bescherming die wordt geboden door de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). De FDIC, opgericht tijdens de Grote Depressie om het vertrouwen in het financiële systeem te vergroten , is ontworpen om te garanderen dat rekeninghouders ten minste een deel van hun geld terugkrijgen in het geval dat een bank instort . Banken financieren de FDIC, die op zijn beurt bankrekeningen tot $ 250.000 verzekert.

Aangezien cryptoplatforms technisch gezien geen banken zijn en niet betalen in het FDIC-systeem, hebben individuele crypto-accounts deze vorm van bescherming niet . Ondertussen worden crypto-investeringsrekeningen over het algemeen niet ondersteund door de Securities Investor Protection Corporation, die rekeningen verzekert die worden beheerd door beursvennootschappen, zoals Fidelity of Vanguard , tot $ 500.000 als het bedrijf faalt.

“De meeste mensen kopen cryptocurrency om te speculeren, toch? Ze beschouwen het als een belegbaar actief’, zegt Lee Reiners, uitvoerend directeur van het Global Financial Market Center van Duke Law School. ‘Als je Apple-aandelen koopt, is er ook echt geen verzekering. Het concept van verzekeren is nu niet echt van toepassing.”

Het risicovolle karakter van crypto is een groter onderwerp van discussie geworden, aangezien verschillende cryptobedrijven tekenen van hapering vertonen. Coinbase, een van ’s werelds meest populaire crypto-uitwisselingen, zei vorige maand in een winstrapport dat gebruikers theoretisch de toegang tot hun crypto zouden kunnen verliezen als het bedrijf failliet zou gaan. (Coinbase probeerde later de waarschuwing in een blogpost terug te draaien en zei dat er “nooit een situatie is waarin klantengelden kunnen worden verward met bedrijfsactiva.”)

Het is de laatste tijd alleen maar erger geworden voor de crypto-industrie. In de nasleep van de UST-crash onderzoekt de Securities and Exchange Commission naar verluidt of het bedrijf achter de munt, Terraform Labs, de effectenwet heeft overtreden . En vorige week weerhield Celsius Network, een cryptoplatform dat geen echte bank is, maar beweert hoogrentende cryptovaluta-leningen aan te bieden, zijn gebruikers plotseling om zich terug te trekken van het platform; effectentoezichthouders in verschillende staten onderzoeken nu dat besluit. Downtime kan extreem kostbaar zijn voor crypto-investeerders, aangezien de waarde van een enkele munt binnen een paar uur met honderden of duizenden dollars kan schommelen. Te midden van alle verstoringen ligt de prijs van bitcoin rond de $ 20.000 , een scherpe daling ten opzichte van het hoogste punt in november van bijna $ 70.000.

“Op dit moment is er geen gemakkelijke manier voor klanten om de aard en omvang van hun blootstelling aan het faillissement van een crypto-handelsplatform te bepalen”, vertelde Dan Awrey, een Cornell-professor in de rechten, aan Barron’s vorige maand. “Klanten moeten ervan uitgaan dat het faillissement van een platform hen zou blootstellen aan aanzienlijke vertragingen in het herstel, waarna ze misschien maar een paar cent van de dollar terugkrijgen.”

Maar er zijn ook andere risico’s. Een crypto-portemonnee kan worden gehackt en als iemand eenmaal heeft gestolen wat erin zit, kan die crypto ongelooflijk moeilijk te herstellen zijn . Sommige mensen proberen dit risico te vermijden door hun cryptovaluta te beschermen met zogenaamde ” cold storage “, wat neerkomt op het opslaan van de sleutels die mensen gebruiken om toegang te krijgen tot hun cryptovaluta op een harde schijf die niet is verbonden met internet. Deze methode brengt dezelfde risico’s met zich mee als elk ander fysiek eigendom, en die risico’s zijn zelfs nog groter voor bedrijven die veel cryptovaluta van andere mensen in koude opslag opslaan, en voor cryptomining-activiteiten die nieuwe cryptocurrency produceren met behulp van magazijnen vol krachtige computers .

“Je hebt aardbevingen, overstromingen, brand, bliksem, wind, hagel”, zegt Ben Davis, teamleider bij Superscript, een verzekeringsprogramma dat cryptovaluta dekt en is geregistreerd als makelaar op Lloyd’s Insurance Marketplace. “Als je veel zeer dure apparatuur op één plek hebt, wil je dat deze verzekerd is.”

Terwijl sommige conventionele verzekeringsaanbieders langzaam opwarmen om crypto te dekken , is er ook een opkomende lichting startups die zich specifiek richten op cryptoverzekeringen. Deze omvatten bedrijven zoals InsurAce, dat verliezen dekt die het gevolg zijn van crypto-hacks, en Coincover, dat NFT-verzekeringen aanbiedt , naast verschillende andere op crypto gerichte producten die bij een verzekering worden geleverd .

Sommige mensen dienen al claims in voor crypto-verliezen. Een rechter in Ohio oordeelde in 2018 dat bitcoin gestolen van het online account van één man legaal eigendom was – geen geld – en daarom zou moeten worden gedekt door de verzekering van de huiseigenaar van de man voor zijn volledige waarde, die op dat moment $ 16.000 was. Na een explosie in een onderstation dat vorige maand werd gebruikt door een bitcoin-mijnwerker in de staat New York, zei een bedrijf dat werd getroffen, samen met de crypto-mijnwerker, Blockfusion, dat ze een claim zouden indienen voor de verloren inkomsten.

Meer recentelijk zegt Dan Thomson van InsurAce dat het bedrijf meer dan $ 11 miljoen heeft uitbetaald aan mensen die een “depegging” -verzekering hebben gekocht voor hun UST, de stablecoin die is ontworpen door Terraform Labs (depegging vindt plaats wanneer de waarde van een cryptocurrency niet langer overeenkomt met de fiat-valuta, of een ander type asset, dat is ontworpen om te volgen). Het bedrijf vergoedde ook een aantal van zijn klanten nadat hackers in april een cryptoplatform met de naam Elephant Money hadden aangevallen .

Hoewel verzekeringen een iets groter deel van de crypto-industrie aan het worden zijn, is de dekking nog steeds een lappendeken. En zelfs als een cryptoplatform wel een verzekering afsluit, is er geen garantie dat individuele cryptohouders die het platform van dat bedrijf gebruiken volledig beschermd zijn. Coinbase zegt bijvoorbeeld dat hoewel bepaalde beveiligingsgebeurtenissen worden beschermd door zijn verzekering, zelfs als het bedrijf probeert mensen gezond te maken, het plan mogelijk niet het geheel van iemands verliezen dekt. Over het algemeen blijft de meeste activiteit in de wereld van crypto onverzekerd.

“Het is heel, heel, heel klein”, zegt Eyhab Aejaz, de mede-oprichter en CEO van Breach Insurance, een verzekeringsmaatschappij die zich richt op crypto. “Er is gewoon niet genoeg verzekeringscapaciteit op de markt om zelfs maar een klein deel van de totale blootstelling te garanderen.”

Dit benadrukt een groot probleem als het gaat om het reguleren van crypto: er is geen sterke consensus over wat crypto is. Is het internetgeld, eigendom, oplichting, een digitaal bezit, een beveiliging, een redelijke investering? En omdat er geen overeenstemming is over wat crypto is, is het moeilijk om een ​​goede benadering te bedenken om de waarde ervan te verzekeren – of om erachter te komen of het überhaupt moet worden beschermd.

Regelgevers onderzoeken nog steeds hoe ze crypto kunnen benaderen. De SEC heeft betoogd dat ten minste sommige cryptoproducten effecten zijn, en eerder dit jaar gaf president Joe Biden federale agentschappen de opdracht om nieuwe regels voor de industrie op te stellen. Een tweeledige rekening van Sens. Kirstin Gillibrand (D-NY) en Cynthia Lummis (R-WY) heeft tot doel de toegang van klanten tot hun cryptocurrency te beschermen in het geval dat de crypto-uitwisseling die ze gebruiken failliet gaat, naast andere voorstellen voor het reguleren van de industrie . Ten minste één wetgever, Rep. Josh Gottheimer, heeft voorgesteld dat de overheid de FDIC-dekking uitbreidt tot bepaalde soorten stablecoin-cryptocurrencies, zolang deze worden geleverd door instellingen die de overheid kwalificeert. De FDIC, de Federal Reserve en het Office of the Comptroller of the Currency hebben soortgelijke plannen voorgesteld . Toch vindt niet iedereen dat een geweldig idee of zinvol voor elk type crypto.

“Als crypto een volledig speculatieve investering is, dan denk ik dat het onverstandig is om de depositoverzekering en de overheid achter die crypto-activa te plaatsen”, zegt Hilary Allen, een professor in de rechten aan de American University. “Beleggers moeten begrijpen dat ze geen geld op een bank zetten. Wat ze doen is gokken.”

De toenemende inspanning om de crypto-industrie te reguleren zal waarschijnlijk niet snel voorbij zijn. Ondertussen zorgt alle chaos op de cryptomarkt ervoor dat meer mensen nadenken over het lot van hun geld. Dat is misschien geen goed nieuws voor crypto-investeerders, maar het is zeker goed nieuws als je in de snelgroeiende cryptoverzekeringsbusiness zit.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Economie

Crisis aandelen- en obligatiemarkten: ECB komt bijeen voor crisisvergadering

Published

on

ecb

De ECB heeft een buitengewone vergadering bijeengeroepen met het oog op de aanhoudende uitverkoop op de obligatiemarkten. Volgens ingewijden maakt de centrale bank zich vooral zorgen over de Italiaanse risicopremie.

De monetaire politici van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben verrassend genoeg een buitengewone raadsvergadering bijeengeroepen met het oog op de onrust op de financiële markten. “De Raad van Bestuur zal woensdag een ad-hocvergadering houden om de huidige marktomstandigheden te bespreken”, zei een woordvoerder van de centrale bank woensdagochtend. Volgens verschillende ingewijden loopt de vergadering al sinds 11.00 uur. Het is echter nog niet duidelijk of er daarna een bericht wordt gepubliceerd.

Hoewel de ECB geen informatie op de agenda heeft gegeven, heeft het nieuws nu al impact op de financiële markten. Volgens de aankondiging is de euro met 0,7 procent gestegen tot 1.049 Amerikaanse dollar. De Dax steeg met maar liefst 1,3 procent tot 13.481 punten. Daarentegen daalde het rendement op tienjarige Italiaanse staatsobligaties met bijna 30 basispunten tot 3,87 procent.

Vorige week kondigde de ECB tijdens haar meest recente vergadering een reeks renteverhogingen aan, waardoor het renteverschil tussen de Duitse staatsobligaties en die van de zuidelijke eurolanden, met name Italië, met een grotere schuldenlast opliep tot het hoogste niveau in meer dan twee jaar. Dit bracht de ECB in een dilemma. Enerzijds moet het de inflatie bestrijden. Aan de andere kant, kijk tegelijkertijd naar het niveau van de rentetarieven die eurolanden met een hoge schuldenlast, zoals Italië of Griekenland, kunnen verwachten.

Het sentiment op de aandelenmarkten was de afgelopen dagen al flink verslechterd, doordat de rente op de kapitaalmarkten fors was gestegen als gevolg van het eerder aangekondigde verkrappingsbeleid van de Amerikaanse Federal Reserve en de door de ECB aangekondigde renteverhoging. Dit was de laatste tijd vooral duidelijk in Zuid-Europese landen en leidde tot een uitverkoop op de aandelen- en obligatiemarkten. Volgens analisten voedde ook de aankondiging van de ECB dat ze al begin juli zou stoppen met het kopen van nieuwe staatsobligaties de huidige ontwikkeling. 

Tegen deze achtergrond verklaarde ECB-directeur Isabel Schnabel enkele dagen geleden dat de centrale bank actie wilde ondernemen tegen de verruiming van de spreads. De ontwikkelingen op de obligatiemarkt worden nauwlettend gevolgd en bij een wanordelijke stijging van de financieringskosten van eurolanden met een zware schuldenlast zal worden opgetreden, aldus Schnabel. De verbintenis met de euro is het instrument van de centrale bank tegen een dergelijke versnippering, legde de directeur uit en benadrukte:

” Deze inzet kent geen grenzen.”

Volgens Schnabel kan de ECB op nieuwe noodsituaties reageren met bestaande of nieuwe instrumenten. “Deze instrumenten kunnen weer anders zijn, met andere voorwaarden, verschillende looptijden en verschillende waarborgen om ons stevig binnen ons mandaat te houden.” Als voorbeelden verwees ze naar het pandemische noodaankoopprogramma van de ECB en het concept van regelrechte geldtransacties. Dit werd onlangs naar voren gebracht door voormalig president Mario Draghi, die in het kader van de eurocrisis in 2012 aankondigde dat hij “alles zou doen om de euro te behouden”. 

Schnabel liet echter vaag doorschemeren dat een nieuw “instrument” niet zonder voorwaarden kon komen. Volgens de directeur van de ECB is een eerste tegengif om de rentekloven te dichten de flexibele herinvestering van fondsen van verlopen obligaties als onderdeel van het multi-miljard dollar-aankoopprogramma voor PEPP-obligaties.

Niet iedereen is echter overtuigd van de geplande reddingsprogramma’s van de ECB. Beleggers die gewend zijn aan grootschalige marktinterventie door de ECB zijn er nog niet van overtuigd dat de centrale bank de leenkosten kan verhogen en tegelijkertijd de obligatierendementen van de meest kwetsbare leden van de regio onder controle kan houden. Met name de hoge inflatie van momenteel ruim 8 procent en de gevolgen van de coronapandemie vormen een probleem. 

“De aandelenmarkten kreunen onder zorgen over inflatie, problemen met de toeleveringsketen en afnemend economisch vertrouwen”, zegt Ulrich Kater, hoofdeconoom bij de spaarbankeffectendochter Dekabank, tegen het Handelsblatt . Op de obligatiemarkten zou een scherpe stijging van de inflatieverwachtingen de prijzen hebben gedrukt en de rente ‘dramatisch hebben opgetrokken’. Opluchting op de financiële markten is dus voorlopig niet in zicht. 

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

NAVO-top op 29 juni: een “verplicht geschenk” aan Turkije!

Turkije – Zweden en Finland hadden zich al lang bereid verklaard om lid te worden van de NAVO. Maar een dergelijke daad moet unaniem worden goedgekeurd door alle Bondgenoten. En… [...]

EU: Uiterlijk in 2035 komt benzine alleen nog maar uit het stopcontact!

“Na de EU-commissie en het EU-parlement heeft de Raad gisteravond ook gestemd om de verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen in 2035 te beëindigen. Dit is historisch! Europa is het eerste continent ter wereld… [...]

Ongelooflijke wreedheden door Spaanse grenswachten – De schande van Melilla!

Melilla! We raden zwakke lezers aan om de onderstaande video niet te bekijken. Wij hebben het ook als onze plicht om deze afbeeldingen beschikbaar te stellen. Zo behandel je mensen… [...]

De VN rouwt altijd meer om vermoorde moslims dan om gewelddadige christenen!

De Verenigde Naties hebben onlangs 15 maart uitgeroepen tot “Internationale dag ter bestrijding van islamofobie” . Deze datum is gekozen omdat op die dag een van de ergste terroristische aanslagen op moslims plaatsvond:… [...]

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset We hebben een college van B & W met een gemeenteraad. We hebben een college van Gedeputeerde Staten dat de provincie… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN