poetin

De Britse regering geeft tientallen miljoenen dollars uit aan mediaprojecten in Oost-Europa die vaak worden voorgesteld als de bestrijding van “Russische desinformatie”, maar waarbij mogelijk ook de eigen informatie-operaties van het VK betrokken zijn.

De Britse regering heeft in de vier jaar voorafgaand aan 2021 ten minste £ 82,7 miljoen aan overheidsgeld gestoken in mediaprojecten in landen die grenzen aan of in de buurt van Rusland.

De projecten, die worden uitgevoerd in 20 landen in Oost-Europa en Centraal-Azië, worden uitgevoerd via het Conflict, Stability and Security Fund (CSSF) – een intergouvernementeel fonds met als doel het  voorkomen van  “instabiliteit en conflicten die de belangen van de het VK.”

De Nationale Veiligheidsraad, voorgezeten door de minister-president, bepaalt de strategische richting van het fonds. Maar een parlementaire commissie  constateerde dat de CSSF “wordt gebruikt als een ‘zwart fonds’ voor projecten” die “niet voldoen aan de nationale veiligheidsbehoeften van het VK”.

De conclusies worden getrokken tegen de achtergrond van oplopende spanningen tussen het VK en  Rusland  over Oekraïne. Het VK heeft Rusland beschuldigd van het plannen van  een invasie  of  staatsgreep  in Oekraïne om een ​​pro-Moskou-regering te installeren.

Vorige maand is het VK  begonnen met het verzenden  van nieuwe antitankwapens naar de Oost-Europese natie. Sommige van de door het VK gefinancierde mediaprojecten lijken gericht te zijn op Oekraïne.

“Contra-desinformatie”

Het project dat het meest expliciet op Rusland is gericht, is het ” programma ter bestrijding van desinformatie en mediaontwikkeling “. Het loopt langs de westelijke grens van Rusland, van de Baltische staten tot Midden- en Oost-Europa, hoewel specifieke landen niet in de projectdocumenten worden genoemd.

Het kostte £ 60,4 miljoen in de vier jaar tot 2021.

Het programma  “ondersteunt het doel van de Rusland-strategie van de [regering] om de nationale veiligheid van het VK te beschermen door de schade aan de democratie en de op regels gebaseerde internationale orde door de informatieoperaties van Rusland te verminderen.”

Lees ook:  Zet je schrap voor impact! De Amerikaanse economie gaat achteruit, en het gaat hard achteruit ...

Het vormt ook een “aanvulling” op de Britse strategie ten aanzien van Oekraïne en lijkt op dit land te zijn gericht.

Het project maakt waarschijnlijk deel uit van een voortdurende informatieoorlog tussen Rusland en de NAVO. De fondsen zijn volgens de Britse documenten  bedoeld  om “desinformatie te begrijpen en aan het licht te brengen in de ruimte van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)”.

Het project begon in 2016 en heette oorspronkelijk ” Russische taal “. Daarin staat dat het VK “samenwerkt met een reeks partners om de kwaliteit van staatsmedia en onafhankelijke Russischtalige media te verbeteren”. Later werd het uitgebreid met niet-Russischtalige media.

De steun  van de begunstigde omvat  “mentorschap met de Britse media”, “programmeringsadvies” en “gefinancierde coproductie”. Het VK  ondersteunt  de media ook bij het “inwinnen van informatie uit open bronnen”. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat het programma leidt, weigerde  Declassified  de namen te vertellen van media die Britse financiering ontvingen.

Het weigerde ook de Britse mediaorganisaties te noemen die als “mentoren” voor het programma optraden.

“Sociale cohesie”

In februari 2014 werd de gekozen regering van Oekraïne omvergeworpen in de ” Maidan-revolutie “, genoemd naar een plein in de hoofdstad Kiev waar protesten plaatsvonden. Veiligheidstroepen hebben naar verluidt  ten minste 50 anti-regeringsdemonstranten gedood  tijdens een brutaal optreden.

President Viktor Janoekovitsj, die als een Russische bondgenoot werd beschouwd, ontvluchtte het land en in heel Oekraïne vonden protesten plaats voor en tegen de nieuwe regering. Dit leidde tot de oprichting van de zelfbenoemde door Rusland gesteunde staten van de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk. De Russische strijdkrachten namen ook deel aan het proces van hereniging van de Krim met Rusland.

Een programma ter ondersteuning van de Russischtalige media, dat kort na de gebeurtenissen van start ging, lijkt gericht te zijn op deze potentieel afgescheiden regio’s met een Russische meerderheid.

“We geven prioriteit aan werk dat de sociale cohesie versterkt”, staat in  de  Britse documenten. Het doel is om “de sociale cohesie te behouden, menselijke waarden hoog te houden en Russischtalige gemeenschappen in Oost-Europa toegang te geven tot betrouwbare informatie.”

Financiering van onafhankelijke media  is bedoeld om “de bevolking minder ontvankelijk te maken voor pogingen tot verdeeldheid door het gebruik van desinformatie”.

Lees ook:  Jeffry Epstein story deel I

In de documenten staat dat “het VK niet probeert propaganda met propaganda te bestrijden”, eraan toevoegend dat het gewoon “de verspreiding van en toegang tot nauwkeurige informatie en positieve interactie met degenen die getroffen zijn door Russische desinformatie” bevordert.

Maar het programma zou een dekmantel kunnen zijn voor de eigen informatieoperaties van Groot-Brittannië in de regio. Het Britse ministerie van Defensie is een van de instanties die een programma uitvoeren om desinformatie te bestrijden. Het is niet duidelijk welke rol de Britse strijdkrachten zullen spelen in het mediaondersteuningsproject.

De meeste CSSF-programma’s wijzen een aanzienlijk bedrag aan fondsen toe die als hulp worden aangemerkt. Dit project heeft echter bijna geen  helpcomponent .

Het Britse leger en de inlichtingendiensten wijzen  aanzienlijke middelen  toe aan informatieoperaties. De 77e Legerbrigade  beweert “niet-militaire hefboomwerking te gebruiken als een middel om het gedrag van tegengestelde krachten en tegenstanders aan te passen”. Simpel gezegd, het houdt zich bezig met  informatieoorlogvoering .

Het ministerie van Defensie weigerde de vragen  van Declassified  over zijn rol in het programma te beantwoorden.

“Donbass”

Een van de mediaprojecten in Oekraïne die de Britse regering aanvankelijk prees, was haar steun aan Hromadske Radio , een onafhankelijk station dat in 2013 werd gelanceerd en is gevestigd in Kiev.

De Britse financiering voor Hromadske, die in 2015 begon, was bedoeld om “radio-uitzendingen te ontwikkelen in de regio’s Donetsk en Loehansk”, de overwegend Russische regio’s die zich onafhankelijk verklaarden van Oekraïne na de afzetting van president Janoekovitsj in 2014.

Het Britse project heet Donbass Calling, verwijzend naar een regio in het oosten van Oekraïne die het centrum is van een langdurig gewapend conflict tussen Oekraïense troepen en pro-Russische rebellen.

De Britse  regering heeft  £ 243.094 per jaar (tot 2016) toegewezen aan Hromadske Radio om een ​​”informatieprovider” in de regio te worden om “een publiek van maximaal een miljoen mensen in Oost-Oekraïne” en een bron van “kwaliteitsnieuws” te bereiken.

Het jaar daarop  verhoogde de Britse regering  haar steun tot £ 350.000 om Hromadske te helpen uitbreiden naar de Donbass, “waar het vertrouwen in de centrale regering laag is, de toegang tot onafhankelijke media beperkt is en de impact van Russische desinformatie groot is.”

Lees ook:  Man gearresteerd in DC met ongeautoriseerde inauguratiegegevens, een geladen pistool en veel munitie

Britse fondsen hebben  steun verleend aan  “de installatie van 16 FM-zenders in door Oekraïne gecontroleerde gebieden langs de contactlijn en in de ‘grijze zone’ in het oosten”, waarmee een geschat publiek van twee miljoen mensen werd bereikt.

“Onafhankelijke media”

Het VK heeft vier andere programma’s in regio’s rond Rusland die een sterke mediacomponent hebben. Het programma voor goed bestuur is actief in Oost-Europa en de Westelijke Balkan en heeft  onder meer tot doel  “de vrijheid van de media en het maatschappelijk middenveld te vergroten” en “onafhankelijke media te ondersteunen”.

Het programma heeft het Britse publiek in de vier jaar tot 2021 £ 140,5 miljoen gekost, hoewel de regering geen uitsplitsing van de mediacomponent heeft verstrekt.

Het Centraal-Azië-programma, gericht op Kirgizië, Tadzjikistan, Oezbekistan en Kazachstan, heeft  tot doel  “activiteiten te ondersteunen ter bevordering van pluralisme en evenwicht in de media”.

Dit  omvat het  machtigen van journalisten en universitaire afdelingen om “onpartijdige, gendergevoelige en conflictgevoelige media-inhoud te creëren om desinformatie te bestrijden.” Een van de uitvoerende organisaties is  BBC Media Action  , de liefdadigheidstak van de omroep.

Het VK werkt  via dit programma ook nauw samen met de VS aan de hervorming van de media.

Het Oostelijk Nabuurschapsprogramma werkt in de Kaukasus, Moldavië en Wit-Rusland en ondersteunt  onafhankelijke mediaplatforms zodat ze desinformatie kunnen tegengaan. Ze  promoot  “mediapluralisme” en “alternatieve verhalen over conflicten in de zuidelijke Kaukasus”.

Ondertussen heeft het Media, Cyber ​​Security and Defense-programma van de Westelijke Balkan  tot doel  “capaciteit op te leiden en op te bouwen om de mediasector te versterken”. Ze werkt in Bosnië en Herzegovina, Servië, Kosovo, Macedonië, Montenegro en Albanië.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord