za. aug 13th, 2022
reset

Tijdens de 76 zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 september 2021, stortte VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zich in een ernstige waarschuwing door te zeggen :

“Ik ben hier om alarm te slaan. De wereld moet wakker worden. We staan ​​op de rand van een afgrond – en gaan de verkeerde kant op. Onze wereld is nog nooit zo bedreigd of meer verdeeld geweest. We worden geconfronteerd met de grootste cascade van crises in ons leven… Een overschot in sommige landen. Lege planken in anderen. Dit is een morele aanklacht tegen de toestand van onze wereld.”

Hoewel deze woorden op het eerste gezicht zeer waarheidsgetrouw lijken, aangezien we nu zitten op een systematische ineenstorting van de wereldeconomie en een mogelijke ineenstorting van de bevolkingsniveaus die sinds de 14e  eeuwse donkere eeuw ongezien is geweest , is het de moeite waard om te vragen: wat zijn de belangrijkste oorzaken voor de ineenstorting in een afgrond waar Guterres zo bezorgd over is?

Is het neokolonialisme beheerd door een financiersoligarchie die de meerderheid van het mondiale zuiden arm, met schulden, uitgehongerd, verdeeld en in oorlog heeft gehouden?

Maakt hij zich zorgen over het streven naar een volledige nucleaire hegemonie met een volledig spectrum door Anglo-Amerikaanse unipolaristen?

Of is het de immanente ineenstorting van de financiële zeepbel van 1,2 miljard dollar die zich voordoet als de westerse economie?

Het is in feite geen van die dingen.

In de geest van Guterres worden de existentiële crises die een totale herziening van al het menselijk collectieve gedrag, denken en tradities vereisen gevormd door het koken van de aarde veroorzaakt door door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde (die minder te maken heeft met antropogene CO2 dan je zou denken ) en een pandemie met een overlevingspercentage van 99,8%.

Wat voor soort oplossing heeft Guterres voor ogen?

De grote reset-toverstaf

In juni 2020, slechts enkele maanden na de World Economic Forum een strategisch partnerschap om haar taken samen te voegen met de Verenigde Naties ondertekend , Guterres aangelegd zijn visie met vermelding van :

“The Great Reset is een welkome erkenning dat deze menselijke tragedie een wake-up call moet zijn. We moeten meer gelijke, inclusieve en duurzame economieën en samenlevingen opbouwen die veerkrachtiger zijn in het licht van pandemieën, klimaatverandering en de vele andere wereldwijde veranderingen waarmee we worden geconfronteerd.”

Dit was slechts een herhaling van de woorden van de voorzitter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, die enkele dagen eerder zei:

“De wereld moet gezamenlijk en snel handelen om alle aspecten van onze samenlevingen en economieën te vernieuwen, van onderwijs tot sociale contracten en arbeidsomstandigheden… Elk land, van de Verenigde Staten tot China, moet deelnemen, en elke industrie, van olie en gas tot technologie , moet worden getransformeerd. Kortom, we hebben een ‘Great Reset’ van het kapitalisme nodig.”

Als je dit leest, zou je tussenbeide kunnen komen: “maar is het niet waar dat het kapitalisme heeft bewezen te corrupt te zijn om te redden en dat er een nieuw systeem nodig is dat wordt aangedreven door morele waarden?

Lees ook:  Foutje in berekening Klimaatakkoord: huiseigenaren zijn tóch duurder uit met vergroenen woning – ‘Het gaat om grote bedragen’

Zeker, het aanbidden van geld is zo slecht als Guterres en Schwab vaak bevestigen en bovendien is er een nieuw systeem nodig dat wordt aangedreven door morele waarden om ons uit de afgrond te halen… van de hand gebeurd?

Het is mijn stelling dat wat met het label ‘kapitalisme’ werd geschetst door Schwab in zijn Great Reset-toespraak hierboven, helemaal nooit kapitalisme was.

Zelfkannibalisme onder een andere naam

Kapitalisme vereist de creatie van kapitaal om de naam te verdienen.

Onder nationalistische staatslieden als John Quincy Adams, Abraham Lincoln, Ulysses Grant, William McKinley, Franklin Roosevelt en JFK in Amerika (en vele gelijkgestemde figuren internationaal) hebben de afgelopen 250 jaar verbazingwekkende sprongen van vooruitgang gezien in de vorm van het kapitalisme. Grootschalige, door de overheid gestuurde kredieten, beschermende tarieven en sociale programma’s brachten de behoeften van de natie samen met de vrijheid van het individu en vrij ondernemerschap.

Aan de andere kant ging de cultus van de consumptiemaatschappij die in de jaren zeventig werd gecreëerd nooit over het creëren van iets… geatrofieerde infrastructuur.

reset

De wereldwijde transformatie die werd ontketend met de vernietiging van de goudreservestandaard in 1971, werd altijd gedreven door de intentie om nationale systemen van economische planning te vervangen door een nieuw anti-natiestaatsysteem gedreven door kortzichtige speculatie.

In dit nieuwe geliberaliseerde systeem betekende een goede burger alleen een goede consument zijn waar de verering van kortetermijnwinsten corrupte dwazen verblindde voor de realiteit dat een zwerm oligarchen de controle over alle media, wetenschap, academische wereld, corporate governance en de ambtenarij van regeringen aan de overkant van de Trans-Atlantische Oceaan. Wat zij ‘kapitalisme’ noemden, was slechts een plunderingsoperatie die boven de dode lichamen van patriotten als Franklin Roosevelt, John F Kennedy, Bobby Kennedy, Martin Luther King, Enrico Mattei en vele anderen uitkwam.

Het netwerk dat deze systemische transformatie in de VS leidde, was een machtige groep genaamd “de Trilaterale Commissie”.

Het manifest voor deze groep werd mede opgericht door David Rockefeller, president van Chase Manhattan, David Rockefeller, Henry Kissinger en Zbigniew Brzezinski. Het manifest voor deze groep werd geschetst door Brzezinski in zijn boek ‘Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era’ uit 1970.

In dit manifest schreef Brezinski:

“Het technotronische tijdperk omvat de geleidelijke opkomst van een meer gecontroleerde samenleving. Zo’n samenleving zou worden gedomineerd door een elite, ongeremd door traditionele waarden. Binnenkort zal het mogelijk zijn om bijna continu toezicht te houden op elke burger en om volledige dossiers up-to-date te houden met zelfs de meest persoonlijke informatie over de burger. Deze bestanden zullen onmiddellijk door de autoriteiten worden opgehaald.”

De bom is ingesteld

Om van het ene verouderde tijdperk van nationalisme en het geloof in wetenschappelijke vooruitgang naar een nieuw tijdperk van post-nationalistische wereldregering te komen, moest er een tussenperiode worden gecreëerd “tussen twee tijdperken”. Dat tussenliggende tijdperk zou zichzelf aan de oppervlakte kapitalisme noemen en Amerika zou een Leviathan-achtige handhaver zijn van dit systeem van plundering op een wereldtoneel.

Gedurende deze tijd zouden supranationale consortia van internationale financiën, bedrijfsmacht en inlichtingendiensten die aan geen enkele natiestaat zijn gebonden, in toenemende mate de deregulering van het systeem onder globalisering gebruiken om westerse landen opnieuw te koloniseren, hen ontdoen van alle feitelijke economische soevereiniteit en hen alleen in naam soeverein laten .

Lees ook:  Triomf van democratie

Het systeem dat ontstond onder deze nieuwe orde was minder kapitalisme en meer een uitgebreide tijdbom.

Dankzij de nadruk op de hogere mate van fictieve kapitaalaccumulatie, zou dit nieuwe systeem van zelfkannibalisme de langetermijninvesteringen die nodig zijn om de samenleving in stand te houden teniet doen, en een speculatieve zeepbel creëren die gebaseerd is op steeds grotere bergen van onbetaalde schulden. Deze bom zou ontploffen als de eerste bubbels die in 1929 in New York en zelfs eerder in 1923 Duitsland zouden ontploffen met ‘wetenschappelijk beheerde’ vormen van fascistisch bestuur als oplossingen.

Terwijl de Trilaterale Commissie de controle overnam in de VS, was een voormalige student van Kissinger, genaamd Klaus Schwab, mede-oprichter van een nieuwe organisatie in Zwitserland, het World Economic Forum genaamd (oorspronkelijk het European Management Fund genoemd).

Deze nieuwe organisatie zou naast de Bilderberger Groep, opgericht in 1956 door de Nederlandse Prins (en mede-oprichter van het Wereld Natuur Fonds) Bernhardt, dienen als een invloedrijk platform voor de wereldelite om een ​​supranationaal spelplan te plannen en te coördineren dat is ontworpen om de wereld een duwtje in de rug te geven. naar een nieuwe utopie.

Mede-oprichter van het World Economic Forum (en later voorzitter) was een Canadese Rockefeller-protégé genaamd Maurice Strong, die in de jaren zestig was overgestapt van mijnbouwdirecteur naar leidend controller van de Canadese Liberale Partij om een ​​internationale leider te worden van de neo-Malthusiaanse opwekking aan het hoofd van de Verenigde Naties ‘ eerste milieuconferentie in Stockholm in 1972. Liefdevol beschreven door Schwab als ‘mijn mentor’, was het in Davos dat Maurice Strong openlijk begon te pleiten voor wereldregering en bevolkingscontrole, wat zijn hele leven een veelgehoord thema werd. Het was in verwijzing naar de Davos-groep die Strong in 1991 had mijmerd:

”Wat als een kleine groep wereldleiders zou concluderen dat het belangrijkste risico voor de aarde voortkomt uit de acties van de rijke landen? En als de wereld wil overleven, zouden die rijke landen een overeenkomst moeten ondertekenen om hun impact op het milieu te verminderen. Zullen ze het doen? De conclusie van de groep is ‘nee’. De rijke landen zullen het niet doen. Ze zullen niet veranderen. Dus, om de planeet te redden, besluit de groep: is niet de enige hoop voor de planeet dat de geïndustrialiseerde beschavingen instorten? Is het niet onze verantwoordelijkheid om dat te bewerkstelligen?”

Een frequente gast van het WEF was een ander lid van de Trilaterale Commissie die in 2004 voor het eerst de term “Davos-man” had bedacht . Zijn naam was Samuel P. Huntington, en in 1975 nam hij deel aan een studie van de Trilaterale Commissie genaamd “Crisis in Democracy”, waar hij schreef:

 “We zijn gaan inzien dat er mogelijk wenselijke grenzen zijn aan economische groei. Er zijn ook potentieel wenselijke grenzen aan de onbeperkte uitbreiding van de democratie … een regering die geen gezag heeft, zal weinig in staat zijn om haar mensen de nodige offers op te leggen”.

Hier komt een thema aan de orde dat kenmerkend is voor alle techno-feodale gedachten: het enige doel van de natiestaat is om te dienen als een aanhangsel voor een supranationale elite om af te dwingen: 1) grenzen aan de groei naar de beschaving, en 2) draconische offers die geen democratische mensen zouden opzettelijk toestaan ​​dat ze zichzelf of hun kinderen opdringen.

Lees ook:  Baudet onthult ware bedoeling van “stikstofcrisis”: ‘Feestvieren voor klimaatlobbyisten!’

Op de rand van een nieuw tijdperk

Tegenwoordig wordt de nieuwe tijd die de gouden kraag-elites van de Davos-kliek hun religieuze missie hebben gemaakt om online te brengen als onderdeel van een antichristelijk wetenschappelijk heidendom, “de vierde industriële revolutie” genoemd.

Om samen te vatten: de periode van chaos die in 1971 begon met het zweven van de dollar was nooit kapitalisme.

Het was altijd slechts een tijdelijk sociaal-darwinistisch tijdperk van plundering en hedonisme vermomd als kapitalisme dat door zijn aard niets anders kon doen dan instorten.

Meer dan vijftig jaar in dit tijdperk van chaos zijn de natiestaten van de trans-Atlantische gemeenschap systematisch ontdaan van alles wat hen economisch soeverein maakte.

Ja, er zijn nog steeds bepaalde verwarde levensvonken van republikeinse krachten in delen van de VS en Europa die nog steeds waarde hechten aan vrijheid, maar het soort politieke of economische soevereiniteit die ooit genoten werd in de tijd van Kennedy en de Gaulle is allang verdwenen . Privatiseringen, uitbesteding van industrie en atrofie van de infrastructuur hebben geleid tot een machtsoverdracht in de handen van een immens rijke oligarchische klasse.

De verdedigers van de mensheid van vandaag zijn te vinden in de Multipolaire Alliantie onder leiding van Rusland, China en een groeiend aantal naties die een toekomst willen hebben.

Dit zijn naties die worden geleid door staatslieden die de existentiële waarde erkennen van echte economische groei, nationalisme, langetermijnplanning en wetenschappelijke vooruitgang die nodig zijn om de mensheid uit het vuur te halen dat over de wereld raast en naar een toekomst die het waard is om in te leven.

Het is dit opkomende nieuwe paradigma waarnaar een bange Guterres verwees toen hij zei:

“Ik vrees dat onze wereld kruipt in de richting van twee verschillende sets van economische, handels-, financiële en technologische regels, twee uiteenlopende benaderingen in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie – en uiteindelijk twee verschillende militaire en geopolitieke strategieën. Dit is een recept voor problemen. Het zou veel minder voorspelbaar en veel gevaarlijker zijn dan de Koude Oorlog.”

In een toekomstig rapport zullen we dieper ingaan op de vraag: “HOE heeft deze oligarchische kliek zich tijdens de Koude Oorlog in de Verenigde Staten ingebed en een opkomende babyboomgeneratie ertoe aangezet om de joods-christelijke beschaving democratisch te deconstrueren?”

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord