Connect with us

Politiek

Heeft Poetin een fout gemaakt

Published

on

Oekraine

Heeft Poetin een fout gemaakt door de Russische Centrale Bank vrij te laten in de aanloop naar de ‘Ontknoping’?

Menig commentator die begrip heeft voor Rusland was met stomheid geslagen toen bleek dat de Russische Centrale Bank vele miljarden in westerse landen had geparkeerd, waardoor dat geld een gemakkelijke prooi werd voor de dievenbende die er vervolgens beslag op legde. Elvira Nabiullina, de voorzitter van de Russische Centrale Bank, kwam onder vuur te liggen in Kremlin-gezinde kringen, en ze bood haar ontslag aan, wat echter door het Kremlin niet werd geaccepteerd. De hele kwestie is terug te voeren op een al langer lopend conflict in Rusland tussen een vooraanstaande economische adviseur van Poetin, Sergei Glazyev, en de ‘oligarchen-vleugel’ waar Elvira Nabiullina een representant van zou zijn.

Die ‘oligarchen-vleugel’ zou innig verweven zijn met ‘westerse belangen’, en niet loyaal zijn aan wat het Kremlin beoogt te bereiken. Nou heb ik al eerder benadrukt dat ik niet de blauwdrukken van de plannen van het Kremlin voor mij heb liggen, dus ik sla er ook maar een slag naar. Overigens moet ik daarbij nog wel aantekenen dat dat ook geldt voor de plannen van andere belangrijke ‘spelers’ op het wereldtoneel, met inbegrip van ‘Davos’ als regisseur van het ‘Feodale Globale Ideaal’ zoals ik het typeer, met alle bezit in handen van een selecte groep ‘oligarchen’, ‘business tycoons’, ‘multimiljardairs’ en hun directe adviseurs, of hoe je het ook maar wilt noemen. Voor veel commentatoren is ‘insider information’ goud waard, maar ik houd vol dat het veel te vaak een distractie is. Om te beginnen is die ‘insider information’ in de meeste gevallen niet volledig, en/of niet actueel, en in steeds meer gevallen gewoon gelogen. Gedetailleerde kennis bezitten van wat één van de ‘spelers’ voor ‘hand’ heeft in het pokerspel, betekent nog niet dat je kunt weten wie er gaat winnen, tenzij die ene ‘speler’ een ‘Royal Flush’ in handen heeft. En er geen valse kaarten in omloop zijn.

Geostrategisch denken gaat over veel meer dan economische en militaire macht. Voor de ethische geostrategische denker gaat het zelfs helemaal niet om macht, maar over de ‘erfenis’. Dat wat men een land, een volk, de wereld ‘nalaat’. Met referentie aan wat ik in mijn vorige bijdrage schreef, claim ik dat voor de ‘realisten’. Degenen met een realistische ‘visie’. Degenen die weten dat je in ‘gelul’ niet kunt wonen, dat het je niet warm houdt, en dat je het niet kunt eten. En die accepteren dat ‘dood’ ook echt ‘dood’ is. Het einde van de weg. ‘Over je graf heen’ willen ‘regeren’ is in materialistische kring, en daarmee in westerse landen, iets wat je typeert als ‘laaghangend fruit’ voor de rovers. Ik heb het dan meer in het bijzonder over de mensen die de ‘Planeet’ willen redden. Zonder concreet plan. Maar de ‘realisten‘ behoren niet tot die groep.

Mijn eigen kijk op de ontwikkelingen in de wereld kan bezijden de waarheid zijn. Of eigenlijk moet ik dat al meteen nuanceren, want met zoveel ‘spelers’, elk van hen met een eigen ‘waarheid’, een eigen belang, een eigen doel voor ogen, is er hoe dan ook niet maar één in beton gegoten traject. En daarom wijs ik het hele concept van een ‘Groot Complot’ ook af. Dat is een dwaalspoor. Geen gebrek aan ‘complotten’, en doortrapte leugens, zeker nu met die oorlog in Oekraïne, maar wat mij daarbij opvalt is dat Rusland daar juist niet aan mee lijkt te doen. Dat ze propageren dat je krijgt wat je ziet. En dat ze doen wat ze zeggen dat ze zullen doen. En dat ze verliezen lijden. Zware verliezen, omdat elk mensenleven er één is, en de beelden van koelbloedig geëxecuteerde Russische militairen niet vrolijk stemt. Tegen die achtergrond is het verklaarbaar waarom er zoveel Russisch geld ‘voor het oprapen’ lag op het moment dat Rusland besloot dat het welletjes was.

Zeker, het beeld dat ik mij heb gevormd kan onjuist zijn. Maar op dit blog, en privé, heb ik steeds gezegd dat wat Poetin wilde, ook dat was wat Poetin zei dat hij wilde. Geen ‘dubbele bodem’. Geen herstel van het Sovjet-Rijk. Hij wilde dat het westen haar afspraken na zou komen. Dat het ‘Minsk II’ zou uitvoeren. Dat het Oekraïne zou dwingen indien nodig. En dat de NAVO terug zou keren naar het concept van de ‘Verenigde Naties’, en de ‘Veiligheidsraad’, als hoogste orgaan in de wereld. En op zou houden met al die eigenzinnige optredens. Tegelijk anticipeerde Poetin op de uitkomst zoals die nu in het nieuws is. Dat de westerse landen niet zouden stoppen, en eerder nog brutaler zouden eisen dat de hele wereld zich aan hun grillen zou onderwerpen. Rusland was klaar voor deze oorlog, maar wilde die niet. China bekijkt de ontwikkelingen door diezelfde bril, en eigenlijk staat het westen in de wereld inmiddels alleen met haar claim dat wij de Unieke, Onmisbare, Superieure, Ultieme macht zijn die het volste recht heeft om de rest van de wereld te onderwerpen aan wat er in haar hoofd opkomt, omdat onze ‘experts‘ een klasse apart zijn.

De Russen, en de Chinezen, en dan niet alleen Poetin en Xi, maar de hele ‘top’, en het leeuwendeel van de bevolking in die landen, hoopten dat het westen in zou binden nadat de Russen eind vorig jaar met voorstellen kwamen die lazen als een ultimatum. Het doet er daarbij niet toe of onze leiders het niet begrepen, of dat ze deze oorlog wilden. Ik denk dat het een mix is. Er waren naïeve, of onoplettende types. En types die al veel langer begrepen dat ze niks in de melk te brokkelen hadden, en slechts ‘op de winkel mochten passen’. Types die het wel zagen, ook gealarmeerd waren en nog probeerden een compromis uit het vuur te slepen. Maar de types die een oorlog wilden wonnen de strijd. Op zeventien februari opende Oekraïne het vuur op de ‘rebellen’ in de Donbas. De OSCE registreerde een scherpe toename van het aantal ‘incidenten’, die de afgelopen acht jaar al aan 14.000 mensen het leven hadden gekost. Daags daarna gaven de leiders in de Donbas burgers de mogelijkheid om de wijk te nemen naar Rusland. En een week later bemoeide Rusland zich er op doortastende wijze mee door de Donbas als autonoom gebied te erkennen, en militair in te grijpen. Naast die escalatie van het aantal ‘incidenten’ was er de aankondiging van Zelensky dat ‘Kiev’ overwoog kernwapens te gaan ontwikkelen als het geen lid mocht worden van de NAVO, zoals de NAVO in 2008 wel had beloofd. In de ogen van de Russen werd er een ‘Rode Lijn’ overschreden die ze eerder in niet mis te verstane bewoordingen met hun ‘partners’ in het westen hadden besproken. Een doelbewuste provocatie, maar ook in de wetenschap dat het westen geen enkele intentie had om Oekraïne tegen zichzelf in bescherming te nemen.

Wat ik hier ‘onder de bus flikkeren’ genoemd heb. Dat Rusland niet ‘klaar’ was voor de ‘sancties’ die er op volgden, zie ik daarom niet als een misser. Die grootschalige diefstal van Russisch geld, Russische bezittingen, en zelfs Russische kunst, op weg terug naar Russische musea, kan op geen enkele wijze worden gelegitimeerd. Behalve als je het westen een ‘Robin Hood’-achtig aureool toekent, maar dat is zo volkomen ‘van de pot gerukt’, als je beseft dat die moderne ‘Robin Hood’ tachtig procent van alle wapentuig in de wereld bezit, en aan de lopende band met grof geweld haar dictaten oplegt aan landen waar mensen amper iets te eten hebben. Om na die ingreep nog minder over te houden. Daar kom je alleen mee weg zonder een verschroeid geweten als je het ‘post-realisme’ als religie hebt. Meerdere commentatoren onderschrijven mijn inschatting dat deze keuze van onze leiders neerkomt op zelfmoord. Dat er in de wereld een nieuw monetair systeem zal komen dat niet langer gebaseerd is op de ‘PetroDollar’ als wereldhandelsmunt, met de Euro als haar ziekelijke zusje, maar dat er een systeem zal ontstaan waarin productiecapaciteit, van goederen, en de rijkdom aan grondstoffen zullen bepalen wat de waarde is van een ‘munt’.

Rusland is nagenoeg een ‘autarkisch’ land. Het heeft andere landen niet nodig. Mede dankzij de ‘sancties’ van Frans Timmermans en de zijnen. Door de levering van grondstoffen en voedsel af te rekenen in Roebels, of goud, ontstaat een nieuwe situatie in de wereld met goud als ‘standaard’, door verscheidene commentatoren in de financiële wereld een ‘Nieuw Bretton Woods’ genoemd. De consequenties daarvan zijn voor veel westerse landen ronduit desastreus. In het bijzonder voor landen die het moeten hebben van de ‘dienstverlening’ en de internationale handel, zoals ons land. ‘Den Haag’ zit erbij, en kijkt ernaar. Rutte hoopt vurig op die baan als Secretaris Generaal van de NAVO, dus die kan het zich niet permitteren tegengas te geven. En de rest ‘Kisses Ass’, en zwaait met de vlag van Oekraïne. Enige lichtpuntje is dat we, in elk geval op papier, nog veel goud bezitten. Nadeel is dat het grootste deel niet in Nederland ligt, maar in de Verenigde Staten en het Verenigde Koninkrijk, waardoor we een slaaf zijn van die landen, zoals de huidige praktijk nog eens onderstreept.

Door die bril bekeken maakt het dan uiteindelijk weinig uit waar die Dollars en Euros van Rusland geparkeerd zouden zijn. Ook als ze ergens in Rusland waren opgestapeld had Rusland er niets mee kunnen kopen. De Amerikanen blokkeren nu ook rentebetalingen op Russische obligaties vanuit die ‘bevroren’ (gejatte) tegoeden, waarop Rusland aan haar verplichtingen voldeed door in Roebels uit te keren. Een munt die aanvankelijk op weg leek om geheel waardeloos te worden in het internationale verkeer, maar niet slechts terug is op haar oude niveau, maar samen met de Chinese Yuan en goud bezig is aan een ‘rally’. De Amerikanen hopen op die manier Rusland in een ‘default’ te dwingen, maar degenen die failliet gaan, dat zijn de ‘partijen’ die Russische obligaties bezitten, en nu geen rente ontvangen die ze kunnen bijboeken. Denk aan uw en mijn pensioenfonds. Of uw ‘vermogensbeheerder’. En ‘Den Haag’ zit erbij, en kijkt ernaar. Zwaai nog even met je Oekraïense vlag……….

Het doet mij denken aan die wrange mop uit de tijd van de ‘Koude Oorlog’, waarin de vraag was wat je moest doen in het geval van een nucleaire aanval: ‘Hide under the table. Bend your head between your legs. Then kiss your ass goodbye!’ In dit geval is een nucleaire escalatie niet eens nodig. Von der Leyen heeft ‘Kiev’ beloofd dat wat er resteert van Oekraïne als de Russen klaar zijn ‘versneld’ zal worden opgenomen in de EU. Wat er nog restte van uw inkomen na enkele jaren wanbeleid gaat dan als subsidie naar ‘Kiev’. Kunnen Zelensky en de zijnen hun uitpuilende bankrekeningen elders parkeren, om in elk geval verzekerd te zijn van cocktails en lichtekooien als ze met hun privé-vliegtuig vluchten voor boze burgers die af komen rekenen als dat ‘EU-lidmaatschap’ een kat-in-de-zak blijkt, omdat de EU nergens meer kan betalen met Mickey-Mouse-Geld, behalve in belastingparadijzen. Oekraïne krijgt ook tien miljard ‘hulp‘ voor de ‘vluchtelingenproblematiek‘, waarvan zes miljard een lening is. Dat kan er ook nog wel bij! Waar gaan ze in dat land straks de rente op die leningen van betalen, nu de rente wel omhoog moet, vanwege de gierende inflatie, omdat we anders allemaal droog brood eten? En wie krijgen dat geld? Lokale overheden in Oekraïne! Een van de meest corrupte landen. Doe er een foldertje bij van een specialist in belastingontwijking. Of laat ze even bellen met Wopke, of de Bidens.

Niet alle EU-landen zijn even kwetsbaar voor de ontwikkeling die ik schets, maar een betrekkelijk autarkisch land als Frankrijk vragen om heel Europa, mét een vacuüm getrokken Duitsland, en de failliete boedel in ‘Kiev’ te subsidiëren, dat gaan de Fransen niet meemaken kan ik u verzekeren. De ogenschijnlijke solidariteit van ‘Europa’ met Oekraïne, en de onbreekbare band met de Angelsaksische ‘Five Eyes’ is nep. Hongarije, dat actief de EU uit wordt gepest, stapt over naar het alternatief door betaling in Roebels voor het gas dat het land nodig heeft te accepteren, en ze zijn de enigen niet. Dat Hongarije dan minder subsidie krijgt van von der Leyen en Timmermans voor ‘LHGBT+’-activiteiten maakt Orban niet zoveel uit. Subsidieslurper Polen rammelt aan de ketting, maar dan omdat het snakt naar uitbreiding van de vijandelijkheden aan de hand van de Amerikanen. Hoe die ‘Doos-met-Gezichtjes’ deze storm ooit zal kunnen doorstaan is mij een raadsel. Mijn voorkeur, een terugkeer naar een ‘reality-based’ wereld, zal vroeger of later weer meer aanhangers krijgen, maar vermoedelijk te laat om de boel bijeen te houden. En als de zaak in beweging komt, weet je niet waar het ophoudt. Zelfs een land als Duitsland, nu nog de belangrijkste financier van Europa, maar als de gaskraan wordt dichtgedraaid ernstig hulpbehoevend, kan dan ‘scheuren’. En allerlei uitgesproken onfrisse politieke groeperingen zullen groeien, in een ‘omgeving’ die verzadigd zal zijn van de los rondslingerende wapens die we nu zonder last of ruggespraak richting Oekraïne sturen. Met dank aan ‘Impulspolitiek’ die niet verder reikt dan het volgende ‘televisie-optreden’.

Mijn conclusie is dat ik begrijp dat mensen met een focus op ‘rijkdom’ uitgedrukt in ‘banktegoeden’ menen dat Poetin een fout heeft gemaakt. Maar daar waar ‘Geld-op-de-Bank’ weinig zegt over de kwaliteit van leven, kun je ook betogen dat hij terecht dat ‘Aas’ niet heeft weggenomen, omdat hij daarmee nu een kanjer van een vis gevangen heeft. Terwijl dat ‘Aas’ zelf hoe dan ook ongeschikt was voor menselijke consumptie. Ik stel mij zo voor dat hij de benadeelde ‘oligarchen’, waar het westen al haar hoop op heeft gevestigd als de macht die Poetin uit het zadel moet zien te wippen, voorhoudt: ‘Wacht maar af!’ Iets soortgelijks zagen we eerder in China. Het is niet zo makkelijk om ‘oligarchen’ te laten zien dat ze per saldo beter af zijn als ze investeren in hun eigen land, dan in een voetbalclub op een excentriek eiland in de Noordzee dat verder weinig meer te bieden heeft in deze tijd, als productiecapaciteit en grondstoffen de waarde van een ‘munt’ dicteren, en niet die roddelfabriek rond dat aftandse Vorstenhuis, en een verzameling ‘hoofdkantoren’ van bedrijven die niks meer bezitten dan een peperdure directie, en geld in een nominatie die slechts goed is voor toegangsbewijzen voor Disneyland.

Het doet er niet toe hoeveel mensen begrepen waar Poetin en Xi mee bezig waren. Ik beweer niet dat Elvira Nabiullina een ‘insider’ was. Noch dat zij voor Poetin een bedreiging was door haar focus op de wereld van ‘Bankdirecteuren’ waar zij onderdeel van was, en is. Zoals ik het zie, accepteerde Poetin de realiteit, en paste het in zijn strategie om niet voor de muziek uit te lopen, waardoor hij het verwijt zou kunnen krijgen dat het beleid van Rusland uitgesproken vijandig was richting het westen, waardoor het westen wel moest reageren. Steeds reageerde Rusland in het verleden welhaast lethargisch op alle ‘sancties’ en ‘maatregelen’. Het westen trok daaruit de verkeerde conclusie. Namelijk dat Poetin wanhopig trachtte de kou uit de lucht te halen om een rechtstreekse confrontatie te vermijden, omdat Rusland dan aan het kortste eind zou trekken. Wat Poetin deed, was de ‘pijn’ absorberen, beleefd blijven, terwijl hij ‘trainde‘ en de ‘Big Stick’ ontwikkelde waarmee hij vernietigend uit kon halen als die ‘treiterkoppen’ zijn ‘Rode Lijn’ zouden passeren. Will Smith, maar dan met vooraankondiging, en niet in reactie op iets wat je nog een ‘mislukte grap’ kunt noemen. En jammer dan als de ‘Academy’ je niet meer wil zien bij de uitreiking van die ‘Woke-Beeldjes’ op hun jaarlijkse gala. ‘You toucha my wife (people), I toucha your face!’ U zou versteld staan van het aantal mensen in de wereld dat daar nog altijd begrip voor heeft.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
3 Comments

3 Comments

  1. Pingback: Denazificeren met gebruik van nazi´s INDIGNATIE

  2. Pingback: Russisch imperialisme, geen NAVO-uitbreiding, veroorzaakte de oorlog in Oekraïne INDIGNATIE

  3. Pingback: Wat wil Poetin? INDIGNATIE

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Politiek

Schaf de CIA af

Published

on

cia

Zowat elke waardeloze escapade van het Amerikaanse buitenlands beleid van de jaren vijftig tot het einde van de jaren zeventig gaat terug op de CIA. 

CIA Van de catastrofale staatsgreep van de Iraanse president Mohammad Mossadegh in 1954, de regimewisseling van de Guatemalteekse president Jacobo Arbenz omdat hij het aandurfde om United Fruit op de tenen te trappen, het fiasco van de Varkensbaai, de vele, sommige nogal belachelijke, pogingen om Fidel Castro, Zuid De ondergang van de Vietnamese leider Ngo Dinh Diem, een mogelijke rechtse Cubaanse link met de moord op JFK, de moord op de Chileense generaal Rene Schneider en de omverwerping van de Chileense president Salvador Allende, de Watergate-inbraak en nog veel, veel meer – de vingerafdrukken van de CIA waren al deze misdaden. 

Het werd zo erg dat twee hooggeplaatste, echt-centristische regeringsfunctionarissen opriepen tot het schrappen van de CIA: senator Patrick Moynihan in 1995 en president Harry Truman in 1963.

Een nieuw boek bewijst het. Jefferson Morley’s  Scorpion’s Dance, de president, de Spymaster en Watergate ,  beschrijven tientallen jaren van CIA-grappige zaken, en er waren er heel veel. Inderdaad, als je je ooit afvraagt ​​hoe de wereld zo’n puinhoop is geworden en wie daarvoor verantwoordelijk is, lees dan dit boek. En er is geen reden om aan te nemen dat de onzin is gestopt of dat de CIA, ondanks de Taliban, zich op de een of andere manier stilletjes met haar eigen zaken bemoeit en haar papavervelden in Afghanistan water geeft.

Nee. De CIA leidde terroristen op in het hele Midden-Oosten en nazi’s in Oekraïne. Ze zijn er nog steeds mee bezig, hoewel hun avonturen aan de Russische grens tot verreweg de meest dodelijke ramp leiden in een geschiedenis die doorzeefd is met hen, om de simpele reden dat de Russische caper op elk moment nucleair kan worden. Aan de manier waarop ze zich hebben gedragen, lijkt het alsof de CIA dat wil. Als Biden het agentschap kan controleren en een nucleaire winter en radioactieve wereldwijde massadood kan voorkomen, zal ik erg onder de indruk zijn.

Morley’s boek richt zich op de relatie tussen president Richard Nixon en CIA-directeur Richard Helms. Hun ietwat ongemakkelijke, edgy teamwerk leidde tot debacles in binnen- en buitenland. Met de goedkeuring van Nixon bespioneerde Helms illegaal de anti-oorlogsbeweging. Ondertussen hielp de CIA de moord op generaal Schneider – omdat hij een civiele machtsoverdracht steunde en Allendes legitieme presidentschap niet ongedaan zou maken, iets dat de kribbige trots van Nixon en zijn adviseur Henry Kissinger diep beledigde – moedigde fascistische moordenaars aan om achter Allende aan te gaan. . Het gaf aan dat de VS hun excessen niet alleen niet zouden stoppen, maar ze ook zouden steunen.

En Chili bedreigde niet eens een vitaal Amerikaans belang. Het was van internationale betekenis voor Washington. Maar Morley merkt op: „Chili was belangrijk als theater in de Koude Oorlog.” En de VS stal de show. De anti-Allende-coup leverde een geweldige prestatie van hoe Nixon en Helms de CIA inzetten om vrijheid, eerlijkheid, democratie en fatsoen te vernietigen. Het luidde tientallen jaren van openlijk fascisme in onder Pinochet. Maar de Amerikaanse elites vonden dit de moeite waard. Het beheer van de publieke perceptie dat Washington de koude oorlog aan het winnen was, bleef van het grootste belang, en hoe opzichtiger de tentoonstelling, hoe beter.

Dit was en blijft typisch. Washington gelooft dat het moet worden gezien als winnend en zijn vijanden als volkomen verdorven. “Het staat buiten kijf dat het idee om een ​​spectaculaire misdaad te plegen,” schrijft Morley, “en Cuba de schuld te geven als een manier om Castro omver te werpen, medio 1963 in omloop was op de hoogste niveaus van het Pentagon en de CIA.” Klinkt bekend? Vervang Cuba door Rusland en Castro door Poetin en je zult zien dat er in 50 jaar weinig is veranderd. 

De CIA bezit een zeer mager draaiboek, bijna uitsluitend doorspekt met mislukte strategieën, maar dit falen lijkt het bureau er nooit van te weerhouden dezelfde idiotie te herhalen, in de hoop op een ander resultaat: Einsteins definitie van waanzin. En volgens die regel was Helms een van de gekste van allemaal. “Roems, zoals Nixon, waren voorstander van actie. Het communisme, meenden ze, moest overal worden weerstaan. Zelfs met het manifeste fiasco van Vietnam hebben Helms en Nixon de strategie nog steeds verdubbeld. Nu is het communisme in de eenentwintigste eeuw misschien op de terugtocht, maar het fanatieke, paranoïde gevoel van een bedreiging voor Amerika verzadigt de hogere regionen van Washington. Dat in combinatie met andere gouvernementele kwalen is giftig.

“Een van de belangrijkste erfenissen van Nixon en Helms was cynisme”, schrijft Morley, en later dat van het Amerikaanse volk: “Bij gebrek aan een geloofwaardige verklaring voor Kennedy’s dood, explodeerde het wantrouwen jegens de regering en werd samenzweringsdenken gelegitimeerd.” En wie zegt dat het niet legitiem was? De CIA, de maffia, de anti-Castro Cubanen hadden allemaal een hekel aan Kennedy, en hun sluwheid was allemaal met elkaar verweven. 

Robert Kennedy ging er inderdaad van uit dat een dergelijke dodelijke combinatie zijn broer had gedood, maar Morley merkt op dat hij er niet naar kon handelen totdat hij president werd. Heel handig deed hij dat niet. En de moord op JFK werd onder het tapijt geveegd. Zoals Morley over de Franse president Charles De Gaulle schrijft: “Niet lang na Dallas voorspelde hij dat de Amerikaanse overheid zou terugschrikken om de raadselachtige misdaad van Dallas te onderzoeken. ‘Ze willen het niet weten,’ zei De Gaulle. ‘Ze willen het niet weten. Ze zullen zichzelf niet toestaan ​​om erachter te komen.’”

Het onderzoek van de Frank Church-congrescommissie aan het eind van de jaren zeventig naar misbruik door de CIA en de FBI markeerde het hoogtepunt van de inspanningen van de regering om deze schimmige criminele ondernemingen aan het licht te brengen. Het is sindsdien steil bergafwaarts gegaan en een duik in de duisternis. Na 9/11 kwam de waanzinnige oorlog tegen het terrorisme, toen het veel erger werd. 

Met carte blanche van de regering van George “Mission Accomplished” Bush, martelde de CIA onschuldige mensen op zwarte locaties over de hele wereld. Deze zinloze en gruwelijke wreedheden werden nooit vervolgd. In feite, Barak “Ik ben goed in het doden van mensen”, veegde Obama ze opzettelijk onder het tapijt en de zaken verslechterden alleen maar tijdens zijn regeerperiode. Maar ze stortten naar een dieptepunt onder Joe “Russische regimeverandering” Biden: dankzij de CIA en de speciale troepen van de VS in Oekraïne kan de mensheid over de afgrond turen naar nucleaire vernietiging.

Volgens de New York Times op 25 juni “zijn sommige CIA-personeelsleden in het geheim blijven opereren in [Oekraïne], voornamelijk in de hoofdstad Kiev, en leiden ze veel van de enorme hoeveelheden inlichtingen die de Verenigde Staten delen met Oekraïense troepen.” Omdat de Russen dit natuurlijk weten, is het een recept voor een nucleair Armageddon. Als de CIA dat voor elkaar krijgt, zal dat zijn ergste gruweldaad tot nu toe zijn, veel, onvergelijkbaar erger dan zijn mogelijke betrokkenheid bij de moord op Kennedy.

Biden zegt dat hij de Derde Wereldoorlog wil vermijden, maar zijn acties vertellen een ander verhaal. Dit is iets waarvoor hij zal boeten bij de peilingen in 2022 en 2024, maar dat is koude troost. We zouden tegen die tijd allemaal dood kunnen zijn vanwege zijn nucleaire vaardigheden. 

“Zoals gebruikelijk lijkt het erop dat de regering het van twee kanten wil hebben: het Amerikaanse volk verzekeren dat het wordt ‘in bedwang gehouden’ en dat we niet ‘in oorlog’ zijn met de Russen, maar alles doen behalve het planten van een Amerikaanse soldaat en vlag binnen Oekraïne”, schreef Kelley Vlahos in het Responsible Statecraft van 27 juni. “George Beebe … van het Quincy Institute … vraagt ​​zich af of Washington zelfs weet hoe ver het hier gaat.” Waarschijnlijk niet en speelt dus een onrechtvaardig arrogant spel met het lot van de mensheid. Wie gooit de dobbelstenen in dat spel? De CIA natuurlijk

Dit is het bureau dat Helms ons heeft nagelaten: gewelddadig, crimineel, geheimzinnig, wetteloos, het is een agglomeratie van moordenaars en folteraars die ongestraft over de hele wereld razen. Voormalig CIA-directeur Mike Pompeo pochte over het bureau: “We hebben gelogen, we hebben vals gespeeld, we hebben gestolen.” Dat zijn helaas slechts de overtredingen van het agentschap. Het zijn de misdrijven waar u zich zorgen over zou moeten maken. 

De CIA werkt niet alleen samen met nazi’s, ze traint ze ook. En het doet dat recht onder de neus van een land diep, tektonisch beledigd door het nazisme en, toevallig, gewapend met meer kernkoppen dan de VS. Dus momenteel flirt de CIA met de ultieme genocide, het uitsterven van de menselijke soort. Het is een instrument van het vleesgeworden kwaad. Los het op.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Politiek

De NAVO bereidt zich voor op oorlog tegen nucleair bewapende “gelijke concurrenten”.

Published

on

navo

Aan het einde van de NAVO-top in Madrid, Spanje, hebben de lidstaten van de NAVO, waaronder de meeste Europese landen, evenals de VS en Canada, een strategiedocument aangenomen waarin hun plannen worden geschetst om het Europese continent te militariseren, de massale uitbreiding van de oorlog tegen Rusland en om zich voor te bereiden op een oorlog tegen China.

NAVO Het document kondigt aan: “We zullen, zowel individueel als collectief, het volledige spectrum van strijdkrachten leveren… die nodig zijn voor afschrikking en verdediging, inclusief voor intensieve cross-dimensionale oorlogvoering tegen gelijkwaardige concurrenten die kernwapens bezitten.”

NAVO
Een fragment uit het strategiedocument

In tegenstelling tot het laatste strategiedocument uit 2010 zegt het huidige document: “Er is geen vrede in het Euro-Atlantische gebied.” Dit verklaart praktisch dat het bondgenootschap in oorlog is – hoewel geen van de lidstaten van de NAVO een oorlog heeft gevoerd in het “euro-Atlantisch gebied”.

NAVO
Het document beweert: “Er is geen vrede in het Euro-Atlantische gebied.”

Het strategisch kaderdocument gebruikt openlijk de taal van de machtspolitiek. Het woord ‘belangen’ wordt zeven keer gebruikt en er wordt uitgelegd dat zowel China als Rusland de ‘belangen van het bondgenootschap’ betwisten.

In het laatste strategische kaderdocument van de NAVO uit 2010 werd het woord ‘belangen’ slechts één keer gebruikt. Destijds beloofden ze “het politiek overleg en de praktische samenwerking met Rusland op gebieden van gemeenschappelijk belang te verbeteren”.

Terwijl het document uit 2010 Rusland een ‘partner’ noemde, noemt het huidige Rusland een ‘bedreiging’ en China een ‘uitdaging’. Het nieuwe NAVO-strategiedocument rechtvaardigt deze classificaties expliciet door te stellen dat deze landen “een uitdaging vormen voor onze belangen”.

Het zei verder: “De Volksrepubliek China probeert controle te krijgen over belangrijke gebieden van de technologie- en industriële sectoren, kritieke infrastructuur en strategische materialen en toeleveringsketens. Het gebruikt zijn economische slagkracht om strategische afhankelijkheden te creëren en zijn invloed te vergroten.”

NAVO
Het document beweert dat de economische ontwikkeling van China (aangeduid als “controle”) indruist tegen de belangen van de NAVO-lidstaten.

Om hun “belangen” veilig te stellen, beloven de bondgenoten “de afschrikkings- en verdedigingshouding aanzienlijk te versterken”.

Het document stelt stellig dat de reeks maatregelen die de oorlog in Oekraïne veroorzaakten, succesvol waren: “De uitbreiding van de NAVO is een historisch succes.” Het Kremlin rechtvaardigde zijn invasie van Oekraïne door te beweren dat de inspanningen van Oekraïne om toe te treden tot de NAVO en het stationeren van kernwapens op de Russische grens een bedreiging zou hebben gevormd voor de nationale veiligheid van Rusland.

Het NAVO-document kondigt aan door te gaan met de uitbreiding van het militaire bondgenootschap: “We bevestigen opnieuw ons opendeurbeleid… Onze deur blijft openstaan ​​voor alle Europese democratische staten die de waarden van ons bondgenootschap delen… Lidmaatschapsbesluiten worden genomen door gevangen door de NAVO-bondgenoten en derden hebben geen inspraak in dit proces.”

De oorlog in Oekraïne is nu de grootste Europese oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog en heeft al het leven gekost aan tienduizenden Oekraïners en Russen. Door haar uitbreiding als een succes te omschrijven, verklaart de NAVO dat deze doden en nog veel meer die zullen komen een aanvaardbare prijs zijn om de belangen van haar leden te beschermen.

Als antwoord op uitdagingen voor de ‘belangen’ van het Bondgenootschap, hebben de NAVO-leden zich verplicht tot een militariseringsprogramma dat gevolgen zal hebben voor alle aspecten van de samenleving. Het zegt: “In een omgeving van strategische concurrentie zullen we ons wereldwijde situationele bewustzijn vergroten en ons bereik uitbreiden om gebruik in alle dimensies en richtingen af ​​te schrikken, te verdedigen, te bestrijden en te weigeren in overeenstemming met onze 360-gradenbenadering.”

Het vervolgt: “Zolang er kernwapens bestaan, zal de NAVO een nucleair bondgenootschap blijven… Daartoe zullen we zorgen voor een substantiële en consistente aanwezigheid te land, ter zee en in de lucht, onder meer door verbeterde geïntegreerde vluchten.” – en raketverdediging . .. De houding van de NAVO op het gebied van nucleaire afschrikking is ook gebaseerd op door de Verenigde Staten in Europa naar voren geplaatste kernwapens en op de bijdragen van de relevante bondgenoten.”

De doelen die in het document worden geschetst, kunnen alleen worden bereikt door een enorme toename van de troepen, munitie en voorraden die nodig zijn voor oorlogvoering. “We zullen vooruit schrikken en verdedigen met robuuste, in het theater opgestelde, cross-dimensionale gevechtsklare troepen, geoptimaliseerde commando- en controleregimes, bijna-ingezette munitie en uitrusting, en verbeterde capaciteit en infrastructuur om elke bondgenoot met weinig of geen voorsprong snel te versterken. tijd.”

De NAVO-strategienota erkent geen andere prioriteiten die concurreren met de inzet van militaire middelen. De woorden “honger”, “armoede” en “werkloosheid” zijn even afwezig als de coronapandemie, die wereldwijd tientallen miljoenen mensen het leven heeft gekost, alleen al in de VS een miljoen.

De opmerkingen van de Amerikaanse president Joe Biden kwamen overeen met de toon van dit document.

Op een persconferentie na de top verklaarde Biden trots: “We hebben Oekraïne sinds mijn aantreden bijna $ 7 miljard aan veiligheidshulp verleend. In de komende dagen zijn we van plan meer leveringen aan te kondigen ter waarde van meer dan $ 800 miljoen, waaronder een ultramodern westelijk luchtverdedigingssysteem, extra artillerie en munitie, anti-artillerieradar, extra munitie voor de HIMARS-raketwerpers die we al hebben geleverd, en extra HIMARS uit andere landen.”

Hij voegde eraan toe dat de Amerikaanse bondgenoten in totaal “bijna 140.000 antitanksystemen, meer dan 600 tanks, bijna 500 artilleriesystemen, meer dan 600.000 patronen artilleriemunitie en ultramoderne meervoudige raketwerpers hadden geleverd.” , anti-scheeps- en luchtafweersystemen.”

Toen hem werd gevraagd naar de kosten van de oorlog voor het Amerikaanse volk, zei Biden dat er niet eens over was nagedacht.

Op de persconferentie werd Biden door een verslaggever gevraagd: “De leiders van de G7-landen hebben deze week een belofte gedaan om Oekraïne te steunen, ik citeer ‘zo lang als het duurt’. En ik vraag me af of u kunt uitleggen wat dat betekent – ‘zo lang als het duurt’. Betekent dit onbeperkte Amerikaanse steun aan Oekraïne? Of moet je uiteindelijk president Zelenskyy vertellen dat de VS zijn land niet langer kunnen steunen?”

Biden antwoordde: “We zullen Oekraïne steunen zolang als nodig is.”

Een andere verslaggever vroeg naar “hoge benzineprijzen in de VS en over de hele wereld… Hoe lang is het nog eerlijk voor automobilisten in Amerika en de rest van de wereld om de rekening van deze oorlog te blijven betalen?”

Biden herhaalde: “Zolang het duurt.”

Biden heeft in feite verklaard dat onbeperkte maatschappelijke middelen zullen worden besteed aan de oorlogsinspanning. Nadat de Amerikaanse heersende klasse de financiering voor de strijd tegen de pandemie heeft verlaagd, waardoor onverzekerde werknemers zelf de vaccins en ziekenhuisopnames voor Covid-19 moeten betalen, dringt ze in plaats daarvan aan om enorme maatschappelijke fondsen in de oorlogsinspanning te pompen.

De plannen die in het nieuwe NAVO-strategiedocument zijn uiteengezet, hebben onnoemelijke implicaties voor de oorlog zelf en voor de eindeloze herverdeling van sociale fondsen naar militaire uitgaven. Dit gaat gepaard met bezuinigingen op gezondheidszorg en pensioenen en lagere lonen voor werknemers.

Terwijl arbeiders wereldwijd de strijd aangaan tegen de stijgende kosten van levensonderhoud, is het van vitaal belang dat ze de strijd tegen oorlog en militarisme tot hun topprioriteit maken.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Politiek

Oekraïne is de nieuwste neocon-ramp

Published

on

neocon

De belangrijkste boodschap van de neocons is dat de VS de militaire macht moet overheersen in elke regio van de wereld, en het hoofd moet bieden aan opkomende regionale machten die op een dag de wereldwijde of regionale dominantie van de VS kunnen uitdagen, met name Rusland en China.

De oorlog in Oekraïne is het hoogtepunt van een 30-jarig project van de Amerikaanse neoconservatieve beweging. De regering-Biden zit vol met dezelfde neocons die de Amerikaanse oorlogen van keuze in Servië (1999), Afghanistan (2001), Irak (2003), Syrië (2011), Libië (2011) verdedigden en die zoveel deden om de Russische regering te provoceren. invasie van Oekraïne. Het trackrecord van neocons is er een van regelrechte rampen, maar toch heeft Biden zijn team bemand met neocons. Als gevolg daarvan stuurt Biden Oekraïne, de VS en de Europese Unie naar weer een geopolitiek debacle. Als Europa enig inzicht heeft, zal het zich afscheiden van deze debacles van het Amerikaanse buitenlands beleid.

De neocon-visie is gebaseerd op een allesoverheersende valse premisse: dat de Amerikaanse militaire, financiële, technologische en economische superioriteit het mogelijk maakt om voorwaarden te dicteren in alle regio’s van de wereld.

De neocon-beweging ontstond in de jaren zeventig rond een groep publieke intellectuelen, van wie er verschillende werden beïnvloed door de politicoloog Leo Strauss van de University of Chicago en de classicus Donald Kagan van de Yale University. Neocon-leiders waren Norman Podhoretz, Irving Kristol, Paul Wolfowitz, Robert Kagan (zoon van Donald), Frederick Kagan (zoon van Donald), Victoria Nuland (vrouw van Robert), Elliott Cohen, Elliott Abrams en Kimberley Allen Kagan (vrouw van Frederick ).

De belangrijkste boodschap van de neocons is dat de VS de militaire macht moet overheersen in elke regio van de wereld, en het hoofd moet bieden aan opkomende regionale machten die op een dag de wereldwijde of regionale dominantie van de VS kunnen uitdagen, met name Rusland en China. Voor dit doel moet de Amerikaanse militaire macht vooraf worden gepositioneerd in honderden militaire bases over de hele wereld en moeten de VS bereid zijn om, indien nodig, oorlogen naar keuze te leiden. De Verenigde Naties mogen alleen door de VS worden gebruikt als ze nuttig zijn voor Amerikaanse doeleinden.

Deze aanpak werd voor het eerst uiteengezet door Paul Wolfowitz in zijn ontwerprichtlijn voor defensiebeleid (DPG), geschreven voor het ministerie van Defensie in 2002. Het ontwerp riep op tot uitbreiding van het door de VS geleide veiligheidsnetwerk naar Midden- en Oost-Europa, ondanks de expliciete belofte van de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken Hans-Dietrich Genscher zei in 1990 dat de Duitse eenwording niet zou worden gevolgd door de uitbreiding van de NAVO naar het oosten. Wolfowitz pleitte ook voor Amerikaanse oorlogen naar keuze en verdedigde het recht van Amerika om onafhankelijk, zelfs alleen, op te treden in reactie op crises die de VS zorgen baren. Volgens generaal Wesley Clark maakte Wolfowitz Clark al in mei 1991 duidelijk dat de VS regime-change-operaties zouden leiden in Irak, Syrië en andere voormalige Sovjet-bondgenoten.

De neocons waren al voorstander van de uitbreiding van de NAVO met Oekraïne, zelfs voordat dat in 2008 het officiële Amerikaanse beleid werd onder George W. Bush Jr.. Ze beschouwden het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne als de sleutel tot regionale en mondiale dominantie van de VS. Robert Kagan beschreef de neocon-zaak voor de uitbreiding van de NAVO in april 2006:

[D]e Russen en Chinezen zien niets natuurlijks in [de ‘kleurenrevoluties’ van de voormalige Sovjet-Unie], alleen door het westen gesteunde staatsgrepen die zijn ontworpen om de westerse invloed in strategisch vitale delen van de wereld te bevorderen. Zijn ze zo fout? Zou de succesvolle liberalisering van Oekraïne, aangespoord en ondersteund door de westerse democratieën, niet slechts de opmaat kunnen zijn voor de opname van dat land in de NAVO en de Europese Unie – kortom, de uitbreiding van de westerse liberale hegemonie?

Kagan erkende de ernstige gevolgen van de uitbreiding van de NAVO. Hij citeert een expert die zegt: “Het Kremlin maakt zich in alle ernst klaar voor de ‘strijd om Oekraïne’.” De neocons zochten deze strijd. Na de val van de Sovjet-Unie hadden zowel de VS als Rusland een neutraal Oekraïne moeten zoeken, als een voorzichtige buffer en veiligheidsklep. In plaats daarvan wilden de neocons de Amerikaanse ‘hegemonie’, terwijl de Russen de strijd aangingen, deels ter verdediging en deels ook uit hun eigen imperiale pretenties. Tinten van de Krimoorlog (1853-6), toen Groot-Brittannië en Frankrijk Rusland probeerden te verzwakken in de Zwarte Zee na Russische druk op het Ottomaanse rijk.

Kagan schreef het artikel als particulier, terwijl zijn vrouw Victoria Nuland de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO was onder George W. Bush Jr. Nuland was de neoconservatieve bij uitstek. Nuland was niet alleen de ambassadeur van Bush bij de NAVO, maar was in 2013-17 Barack Obama’s adjunct-staatssecretaris voor Europese en Euraziatische zaken, waar ze deelnam aan de omverwerping van de pro-Russische president van Oekraïne, Viktor Janoekovitsj, en nu dient als Bidens ondersecretaris van Staat die het Amerikaanse beleid leidt ten aanzien van de oorlog in Oekraïne.

In de ‘strijd om Oekraïne’ waren de neocons klaar om een ​​militaire confrontatie met Rusland uit te lokken door de NAVO uit te breiden over de heftige bezwaren van Rusland, omdat ze vurig geloven dat Rusland zal worden verslagen door financiële sancties van de VS en NAVO-wapens.

De neocon-visie is gebaseerd op een allesoverheersende valse premisse: dat de Amerikaanse militaire, financiële, technologische en economische superioriteit het mogelijk maakt om voorwaarden te dicteren in alle regio’s van de wereld. Het is een standpunt van zowel opmerkelijke overmoed als opmerkelijke minachting voor bewijs. Sinds de jaren vijftig zijn de VS gedwarsboomd of verslagen in bijna elk regionaal conflict waaraan het heeft deelgenomen. Maar in de ‘strijd om Oekraïne’ waren de neocons klaar om een ​​militaire confrontatie met Rusland uit te lokken door de NAVO uit te breiden over de heftige bezwaren van Rusland, omdat ze vurig geloven dat Rusland zal worden verslagen door financiële sancties van de VS en NAVO-wapens.

Het Institute for the Study of War (ISW), een neoconservatieve denktank onder leiding van Kimberley Allen Kagan (en gesteund door een who’s who van defensie-aannemers zoals General Dynamics en Raytheon), blijft een Oekraïense overwinning beloven. Met betrekking tot de opmars van Rusland gaf de ISW een typisch commentaar: “Ongeacht aan welke kant de stad [Sievierodonetsk] in handen is, zal het Russische offensief op operationeel en strategisch niveau waarschijnlijk zijn hoogtepunt hebben bereikt, waardoor Oekraïne de kans krijgt om zijn operationele te herstarten. tegenoffensief om de Russische troepen terug te dringen.”

De feiten ter plaatse doen echter anders vermoeden. De economische sancties van het Westen hebben weinig nadelige gevolgen gehad voor Rusland, terwijl hun ‘boemerang’-effect op de rest van de wereld groot was. Bovendien wordt de capaciteit van de VS om Oekraïne te bevoorraden met munitie en wapens ernstig belemmerd door Amerika’s beperkte productiecapaciteit en gebroken toeleveringsketens. De industriële capaciteit van Rusland is natuurlijk kleiner dan die van Oekraïne. Het BBP van Rusland was ongeveer 10x dat van Oekraïne voor de oorlog, en Oekraïne heeft nu veel van zijn industriële capaciteit verloren in de oorlog.

De meest waarschijnlijke uitkomst van de huidige gevechten is dat Rusland een groot deel van Oekraïne zal veroveren, waardoor Oekraïne misschien bijna geheel door land wordt ingesloten. De frustratie in Europa en de VS zal toenemen door de militaire verliezen en de stagflatoire gevolgen van oorlog en sancties. De domino-effecten kunnen verwoestend zijn als een rechtse demagoog in de VS aan de macht komt (of in het geval van Trump, terugkeert naar de macht) en belooft de vergane militaire glorie van Amerika te herstellen door middel van gevaarlijke escalatie.

In plaats van deze ramp te riskeren, is de echte oplossing om een ​​einde te maken aan de neocon-fantasieën van de afgelopen 30 jaar en dat Oekraïne en Rusland terugkeren naar de onderhandelingstafel, waarbij de NAVO zich ertoe verbindt een einde te maken aan haar inzet voor de uitbreiding naar het oosten met Oekraïne en Georgië in ruil voor een levensvatbare vrede die de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne respecteert en beschermt.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

De bazen van het ‘Veiligheidsberaad’ zijn stiekem een nieuwe macht aan het worden

Tot ruim twee jaar geleden had nauwelijks iemand gehoord van ‘veiligheidsregio’s’, laat staan van ‘het Veiligheidsberaad’. Maar in coronatijd waren de burgemeesters van de veiligheidsregio’s en vooral hun voorzitter Hubert… [...]

Het bloedbad van Melilla

37 Afrikanen kwamen om bij een poging om over het hek van de Spaanse enclave Melilla in Marokko te springen. Ceuta en Melilla zijn twee steden die op het Afrikaanse… [...]

Welkom in Circus Rutte!

Je wordt gekwalificeerd als een tassendraagster van de Minister-president Rutte, laat een paar traantjes en het linkse deel van de Tweede Kamer staat op zijn achterste benen. Een linkse politieke… [...]

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN