grote reset

Het lopende  Truckers for Freedom  -konvooi in Ottawa heeft een schokgolf veroorzaakt die de hele wereld bereikt. Zelfs terwijl ons autoritaire federale regime maatregelen blijft nemen en dreigt met brute force-tactieken tegen vreedzame demonstranten, beginnen veel provincies nerveus een tijdlijn op te stellen voor het beëindigen van mandaten.

Maar er ontbreekt iets belangrijks in het gesprek rond het einde van mandaten. Als de mandaten vandaag gewoon worden geschrapt zonder de onderliggende juridische en ethische drogreden aan de kaak te stellen die werd gebruikt om ze te rechtvaardigen, zal de reikwijdte van de overheid genormaliseerd zijn. We zullen worden achtergelaten zonder de wettelijke bescherming om te voorkomen dat ze ons dit opnieuw aandoen nadat de vrachtwagenchauffeurs naar huis zijn gegaan. Het enige dat nodig is om ons weer in een kooi te stoppen, is dat de regering wijst op de volgende golf, de volgende virusvariant of de volgende niet-Covid-noodsituatie.

We zullen genormaliseerd hebben dat onze rechten, onze vrijheden, onze lichamelijke autonomie en zelfs toegang tot ons leven voorwaardelijke privileges zijn, onderhevig aan opiniepeilingen en technocratische impulsen, en dat ze op elk moment weer kunnen worden ingetrokken, “voor onze veiligheid”.

In maart 2020 hebben regeringen over de hele wereld, in strijd met de principes die zijn verankerd in onze grondwetten, burgers overtuigd om hun leiders en openbare instellingen de autoriteit te geven om individuele rechten te negeren om “de curve af te vlakken”. Die impuls bleef onbetwist onder de valse veronderstelling dat mensenrechtenschendingen gerechtvaardigd konden worden zolang de voordelen voor de meerderheid groter waren dan de kosten voor de minderheid. Door dit excuus te accepteren om onvoorwaardelijke rechten op te heffen, hebben we onszelf getransformeerd in een autoritaire politiestaat waar ‘misschien het goed maakt’. Dat is het moment waarop alle checks and balances in onze wetenschappelijke en democratische instellingen niet meer functioneerden.

De liberale democratie is gebouwd rond het principe dat individuele rechten  onvoorwaardelijk moeten zijn. Met andere woorden, ze zijn bedoeld om het gezag van de overheid te overstijgen. Bijgevolg waren  individuele rechten (zoals lichamelijke autonomie) bedoeld om te dienen als checks and balances op de macht van de overheid . Ze waren bedoeld om een ​​harde grens te stellen aan wat onze regering ons kan aandoen zonder onze individuele toestemming.

Lees ook:  Hoe te voorkomen dat Brexit 3,6 miljoen EU-onderdanen in een Groot-Brittannië in problemen komen

Als de regering uw rechten om u naar haar hand te zetten niet terzijde kan schuiven, zal ze gedwongen worden u te overtuigen door met u te praten. Dat dwingt de overheid om transparant te zijn en een zinvol debat met critici aan te gaan. Uw vermogen om NEE te zeggen en uw keuze te laten respecteren, is het verschil tussen een functionerende liberale democratie en een autoritair regime.

Het natuurlijke instinct van angstige mensen is om de mensen om hen heen te beheersen. Onvoorwaardelijke rechten dwingen mensen om te onderhandelen over vrijwillige deelname aan collectieve oplossingen. Zo voorkomen onvoorwaardelijke rechten de vorming van echokamers en vormen ze een belangrijk tegenwicht om ongecontroleerde paniek te beteugelen. Als niemand de mogelijkheid heeft om de brute kracht van de staatsmacht te gebruiken om anderen te dwingen zich te onderwerpen aan wat zij denken dat “het juiste is om te doen”, dan is de enige weg vooruit om met iedereen te blijven praten, ook om “randminderheden” ‘ met ‘onacceptabele weergaven’. Wanneer we rechten voorwaardelijk laten worden, is het vrijwel zeker dat tijdens een crisis in paniek geraakte burgers en opportunistische politici zullen toegeven aan hun ergste impulsen en degenen die het niet met hen eens zijn, zullen vertrappen.

Onvoorwaardelijke individuele rechten voorkomen dat regeringen onwillige burgers op kruistochten nemen. Ze voorkomen dat wetenschappelijke instellingen zichzelf transformeren in onbetwistbare ‘ministeries van waarheid’ die hun fouten kunnen verdubbelen om aansprakelijkheid te vermijden. Ze zorgen ervoor dat de checks and balances die wetenschap en democratie doen werken, niet bezwijken in de chaos van een crisis. In de hitte van een noodsituatie, wanneer beleidsbeslissingen vaak terloops worden genomen, zijn onvoorwaardelijke rechten vaak de enige waarborgen om minderheden te beschermen tegen paniekerige menigten en zelfbenoemde koningen.

Lees ook:  CO2: We zijn met z'n allen niet langer een 'beetje dom', maar 'hardleers'. 'Stupid'.

Als we onze leiders toestaan ​​om het idee te normaliseren dat rechten kunnen worden uitgeschakeld tijdens noodsituaties of wanneer politieke leiders besluiten dat “de wetenschap is geregeld”, dan geven we de regering angstaanjagende en onbeperkte macht over ons. Het geeft degenen die de hefbomen van macht beheersen de autoriteit om de toegang tot je leven uit te schakelen. Dat maakt van de machtsstrijd een nulsomspel: de winnaars worden meesters, de verliezers worden lijfeigenen. Het betekent dat je het je niet langer kunt veroorloven om de andere partij tegen  elke  prijs een verkiezing te laten winnen, en evenmin in te stemmen met een vreedzame machtsoverdracht, want als je verliest, wordt het winnende team de baas over je lot. En zo wordt een nulsomspel van brute machtspolitiek in gang gezet. Onvoorwaardelijke individuele rechten zijn het tegengif voor een burgeroorlog. De liberale democratie stort in zonder hen.

Het intrekken van mandaten omdat “de Omicron-variant mild is” of omdat “de kosten van voortzetting van de maatregelen opwegen tegen de baten” maakt niet ongedaan wat is genormaliseerd en gelegitimeerd. Als de legitimiteit van mandaten niet wordt vernietigd, keert u niet terug naar uw normale leven. Het lijkt misschien oppervlakkig op uw leven vóór Covid, maar in werkelijkheid zult u in een Brave New World leven waar regeringen tijdelijk privileges verlenen aan degenen die zich conformeren aan de visie van de regering over hoe we zouden moeten leven. Je zult niet langer je verschillen vieren, je individualiteit cultiveren of je eigen vrije keuzes maken. Alleen conformiteit zal je in staat stellen te bestaan. Je zult onder een regime leven waarin elke nieuwe “crisis” kan dienen als rechtvaardiging om beperkingen op te leggen aan degenen die “niet met het programma meegaan”, zolang bendes en technocraten denken dat de beperkingen “redelijk” zijn. Je bent niet langer de baas over je eigen leven. Een gouden kooi is nog steeds een kooi als iemand anders het slot op de deur bedient.

Lees ook:  Hoe de elites inflatie uitbuiten?

Politici en volksgezondheidsautoriteiten MOETEN worden gedwongen te erkennen dat mandaten een schending zijn van burgerlijke vrijheden. Het publiek MOET geconfronteerd worden met het feit dat de liberale democratie ophoudt te bestaan ​​zonder de onvoorwaardelijke (onvervreemdbare) waarborgen van individuele rechten en vrijheden. Het publiek MOET erkennen dat wetenschap ophoudt te functioneren wanneer mandaten kunnen worden gebruikt om wetenschappelijke debatten af ​​te snijden. Onze regeringen en onze medeburgers MOETEN begrijpen dat onvoorwaardelijke rechten vooral belangrijk zijn tijdens een crisis.

Als de juridische en ethische drogredenen die werden gebruikt om mandaten te rechtvaardigen niet worden bestempeld als onvergeeflijke schendingen van onze grondwettelijke rechten, hebben we per ongeluk het onliberale idee genormaliseerd dat, zolang iemand in een laboratoriumjas zegt dat het goed is, dit kan worden gedaan aan ons, op elk moment, om de volgende golf van Covid te bestrijden, om vrijheden weg te nemen om “klimaatverandering te bestrijden”, om activa in beslag te nemen om een ​​overheidsschuldencrisis op te lossen, of gewoon om de resultaten sociaal te ontwikkelen volgens wat onze leiders ook definiëren als een “eerlijkere en rechtvaardigere wereld”. 

Hoe we door het einde van mandaten navigeren, bepaalt of we onze vrijheid winnen of dat we onze leiders toestaan ​​een Brave New World te normaliseren met voorwaardelijke rechten die weer kunnen worden uitgeschakeld tijdens de volgende ‘noodsituatie’.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord