wo. nov 30th, 2022
vs

Tien jaar geleden leek geopolitieke zwaargewicht gevechten een onderdeel van het verleden. Nu geeft het alles vorm.

goepoliIn 2010 was de Koude Oorlog al 20 jaar voorbij en sprongen de superkrachten terug in het verleden. Het ‘reset’-beleid van president Barack Obama met zijn Russische tegenhanger, Dmitry Medvedev, leidde tot belangrijke initiatieven in coöperatieve diplomatie. Obama’s “pivot” weg van de oude conflicten in het Midden-Oosten naar de dynamische kansen voor handel en vrede in de Stille Oceaan leek veelbelovend. Bedreigingen voor onze veiligheid kwamen minder van rivaliserende landen dan van schimmige terroristische groeperingen, waartegen onze voormalige rivalen zich ook verzetten. De weinige oorlogen die we voerden, betroffen lokale opstandelingen en waren niet uitgezaaid naar de bredere proxy-gevechten van vroeger.

Nu het decennium tot een einde komt, lijkt de wereld een heel andere plaats. Rusland is opnieuw een geostrategische vijand. We zitten vast in een handelsoorlog met China, wiens expansieve doelstellingen – lang een punt van zorg – duidelijker zijn dan ooit. Regionale conflicten, vooral in het Midden-Oosten, dienen als schaakborden voor de concurrerende ambities van externe mogendheden.

Deze transformatie is slechts gedeeltelijk te wijten aan veranderingen in leiderschap – Obama aan Donald Trump, Medvedev aan Vladimir Poetin, Hu Jintao in China aan Xi Jinping. Wat er in een grotere context gebeurt, is dat de mondiale politiek weer vorm begint te krijgen.

Toen Poetin binnenvielen het oosten van Oekraïne in 2014, Obama’s minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry , gestraald de verhuizing niet alleen als immoreel en illegaal maar ook als anachronistisch, te zeggen: “Je doet het gewoon niet, in de 21 ste eeuw, gedragen in 19 ste – eeuw mode door een ander land binnen te vallen op volledig verzonnen voorwendsel. ”Maar blijkbaar doen sommige landen dat. Landroof en machtsspelletjes niet beginnen in de 19 ste eeuw. (Lees Thucydides over de oorlog tussen Athene en Sparta in de 5 e eeuw voor Christus) Evenmin, zo lijkt het, zijn ze gewoon nog overblijfselen van de geschiedenis.

Wat veroorzaakte specifiek de relatieve rust aan het begin van het decennium in beroering? Die kalmte, althans onder de grote mogendheden van de wereld, was echt. In 2010 ondertekenden Obama en Medvedev het nieuwe START-nucleaire wapenreductieverdrag. Obama haalde Medvedev ook over om een ​​lucratief contract te annuleren om de modernste luchtverdedigingsraketten van Rusland aan Iran te verkopen – een beweging die de druk op de heersers van Teheran versterkte om te onderhandelen over wat vijf jaar later de nucleaire deal van Iran werd. China leek bereid, althans in principe, mee te doen aan campagnes voor terrorismebestrijding en druk uit te oefenen op zijn bondgenoot, Noord-Korea, om te stoppen met de ontwikkeling van kernwapens.

De kans op oorlog met een grootmacht leek zo klein dat het Amerikaanse leger in de eerste helft van het decennium een ​​existentiële crisis leed. Kleinschalige eenheden, voornamelijk speciale operatietroepen, vochten tegen opstanden en adviseerden geallieerde militairen over de hele wereld, maar het idee van grote veldslagen met tanks en artillerie leek absurd. Veel serieuze officieren vroegen zich af: wat doen we – en hebben we echt nodig – een permanent leger van meer dan een half miljoen actieve soldaten?

Toen gebeurden er twee dingen: de verzoenende neiging van Medvedev ging te ver, en Poetin – die was afgetreden van president naar premier maar nooit de macht had opgegeven – deed een stap achteruit. Een voormalige KGB-officier met een hang naar de gloriedagen van de Sovjet-Unie, Poetin was al lang wrok verontwaardigd over de sociaal-economische bezetting van Rusland in het Westen en zijn verwoeste rijk – de vloed van westerse bedrijven, economen en culturele artefacten – in de nasleep van de koude Oorlog. President Bill Clinton was al te ver gegaan in het ‘vergroten’ van de NAVO tot aan de Russische grenzen. Oekraïne, dat Poetin als onderdeel van Rusland beschouwde, dreef af naar de Europese Unie. Vervolgens stemde Medvedev in 2011 om zich te onthouden van een resolutie van de VN-Veiligheidsraad om de Libische leider Muammar Qaddafi te veroordelen, in plaats van veto te geven, een van de enige trouwe bondgenoten van Rusland in het Midden-Oosten. Het gevolg was dat het Westen tussenbeide kwam en Qaddafi omver wierp, die, temidden van de chaos, werd gedood door rebellen.

geoPoetin ging opnieuw voor president in de volgende verkiezingen; Medvedev stond opzij om hem te laten winnen; en Rusland, dat sinds de implosie van de USSR veel van zijn olierijke rijkdom had herwonnen, begon zijn leger opnieuw op te bouwen en hardnekkig te protesteren. Het Sovjet-imperium was voor altijd verdwenen, maar Poetin was vastbesloten niet verder te bezwijken voor wat hij zag als door Amerika geleid imperialisme. In 2014, nadat de Oekraïense pro-Moskou-president, Viktor Janoekovitsj, Kiev was ontvlucht en Westerse leunende politici hun intrek namen, annexeerde Poetin het Krim-schiereiland – dat Nikita Chroesjtsjov in 1954 aan Oekraïne had gegeven . Kort na de annexatie wekte Poetin een secessionistische beweging in de oostelijke Oekraïense regio Donbass, en bracht zelfs Russische troepen over de grens om de rebellen te helpen.

Beide bewegingen betekenden het einde van Obama’s ‘reset’. Ze juichten ook veel Amerikaanse officieren toe. Het leger had opnieuw een bekende missie. De NAVO-alliantie, die haar eigen identiteitscrisis doormaakte (haar nieuwe post-Koude Oorlog-missie, om te dienen als een wereldwijde expeditiemacht, was niet al te goed gegaan in Afghanistan), keerde terug naar afschrikking en voorbereiding op mogelijk conflict in Europa .

Het resultaat was dit: de Verenigde Staten en Rusland konden nog steeds gebieden van wederzijds belang uitsnijden – wapenbeheersing, terrorismebestrijding, nucleaire non-proliferatie – maar de twee naties werden nooit uitgesneden als partners. Hun belangenconflicten – onderdrukt of ondergedompeld in de jaren van Russische zwakte vlak na het einde van de Koude Oorlog – waren te talrijk en te diep om te vermijden, en na een tijdje liepen de spanningen ook over naar diplomatieke fora.

Maar dit was geen heropleving van de Koude Oorlog. Noch de Verenigde Staten, noch Rusland domineert een hele bol van de planeet. Hun legers staan ​​ook niet tegenover elkaar, in uitgestrekte garnizoenen, over een betwiste grens. Poetin heeft vooral aan kracht gewonnen door de kloven in het Westen te exploiteren, het meest berucht door de ‘informatieoorlogvoering’ van het beïnvloeden van de publieke opinie tijdens verkiezingen.

Ook China heeft zijn macht via niet-militaire middelen opgebouwd, hoogwaardige technologie uit het Westen gestolen, het in zijn eigen producten verwerkt en verkocht – terwijl tegelijkertijd wordt geïnvesteerd, mijnbouw en productie – over de hele wereld: kortom door een zuiver mercantilistisch buitenlands beleid te voeren, dat president Xi het Belt and Road Initiative noemt .

Xi heeft ook de Chinese luchtmacht en marine opgebouwd, niet om verre landen te veroveren (hij hoopt dat zijn economisch beleid dat zal doen), maar eerder als een “gebiedsontkenning” -strategie – dwz om anderen, met name het Amerikaanse leger, te weerhouden van domineert het gebied rond zijn grenzen. Om het bereik van zijn verdedigingswerken te vergroten, heeft China zelfs kunstmatige eilanden gebouwd in het midden van de Stille Oceaan en deze in luchtbases veranderd.

In gewone tijden had dit alles ten goede kunnen komen aan het voordeel van Amerika. Ruslands gerommel, eerder in het decennium, bracht Europese eenheid teweeg. China deed hetzelfde met onze bondgenoten in de Stille Oceaan. Obama – net als Clinton en de twee struiken vóór hem – bracht een evenwicht tussen Beijing en probeerde de lokalisatie van de wereldeconomie te lokken, terwijl het zijn expansieve neigingen in zich had. In 2016 onderhandelden hij en 11 andere leiders over het Trans-Pacific Partnership, een handelsovereenkomst die de Amerikaanse alliantie in de regio zou hebben gestold en een bolwerk tegen de oneerlijke praktijken van China zou hebben gevormd.

Maar Donald Trump heeft deze kansen verspild. Op een manier die zijn eigen ambtenaren heeft verbijsterd, de geallieerden heeft vervreemd en onze herleefde tegenstanders met vreugde heeft vervuld, heeft hij de invloed van Amerika in de wereld uitgebannen.

geoOm redenen die niemand volledig heeft uitgelegd, heeft hij vaak de belangen van Moskou gediend: de NAVO bijna net zo intensief als elke commissaris van het Kremlin ooit heeft gedaan, de betrekkingen met Oekraïne verslechterd (zelfs vóór het beroemde telefoongesprek met president Volodymyr Zelensky) en het kleine contingent intrekte van Amerikaanse troepen uit het noordoosten van Syrië. Met deze laatste stap kon Rusland zijn controle over het Syrische grondgebied consolideren en het toneel vormen voor een machtswedstrijd waarbij Rusland, Syrië, Turkije, Iran en verschillende jihadistische en Koerdische milities betrokken waren die de bosbranden in de regio konden versterken.

Maar ondanks al zijn gekoer over Poetin, heeft Trump nooit een strategie bedacht om hun vermeende vriendschap in het voordeel van Amerika te benutten. Hij had een deal kunnen sluiten om het nieuwe START-verdrag (dat in 2021 afloopt) te verlengen of om de akkoorden die in het begin van het decennium zijn gesloten aan te halen om los nucleair materiaal op te sluiten. Maar Trump staat vijandig tegenover elk verdrag waarover door Obama is onderhandeld. We moeten dus allemaal omgaan met de gevolgen.

Trump deed ook het tegenovergestelde van het benutten van de kans om allianties in Azië te sluiten, niet alleen door het Trans-Pacific Partnership te annuleren, maar ook door de handelsoorlog tegen China te starten, die Amerikaanse boeren en fabrikanten minstens evenveel pijn heeft gedaan als dat het pijn doet China. (Een strenger economisch beleid tegen China was gerechtvaardigd, vooral in de strijd tegen diefstal van intellectueel eigendom, maar groothandeltarieven zijn misleidend; Trump lijkt niet op de hoogte van de verweven supply chain, waarin veel Amerikaanse producten Chinese onderdelen bevatten.)

En net als Rusland heeft Trump geen strategie om met China te concurreren – economisch, diplomatiek of militair. Ondertussen doen Rusland en China er alles aan om zichzelf uit de door dollar gedomineerde wereldeconomie te verwijderen. (Dit zal jaren duren, maar ze beginnen goed.) En grote Amerikaanse bedrijven, verstoken van de begeleiding van Washington en niet in staat om een ​​langetermijnplanning te maken in het licht van de grillige tactiek van Trump, geven toe aan de Chinese eisen om om hun bottom line te behouden. Hoogwaardige Amerikaanse emblemen, van softwarebedrijven tot Hollywood-studio’s tot de NBA , doen deze concessies. En de rest van de wereld waakt; ze zien welke kant de wind waait.

Dus waar laat dit ons achter? De Koude Oorlog, die ongeveer van 1947 tot 1991 duurde, was een tijd van vreselijk gevaar en verwoestende ‘kleine oorlogen’. Maar het was ook een systeem van internationale veiligheid, tenminste voor de naties die zich verenigden, door keuze of met geweld, met een van de twee superkrachten. Toen de Koude Oorlog eindigde, brak dat systeem ermee uit. De eerste twee presidenten van het nieuwe tijdperk, Clinton en George W. Bush, hebben niet veel gedaan om een ​​nieuw systeem te creëren. Bush en zijn team dachten niet dat ze dat moesten doen: Amerika was ‘de enige grootmacht’ en het zou de wereld naar zijn beeld hervormen. Dat bleek fantasie te zijn.

Aan het begin van dit decennium leek Obama zich bewust van de noodzaak om een ​​nieuw systeem te bouwen en Medvedev leek een plausibele medewerker in het project. Maar de fundamenten ervan waren dun. Een nieuw systeem zou nieuwe regels vereisen over toegestaan ​​gedrag, nieuwe samenwerkingsverdragen, misschien het trekken van enkele nieuwe grenzen of machtsblokken, en veel rijkere uitgaven – een nieuw soort Marshall-plan – om veiligheid en stabiliteit te bevorderen in gebieden die waren niet langer beschermd door een supermacht en dat zou daarom kunnen terugvallen in de territoriale en sektarische geschillen die hen in decennia en eeuwen daarvoor in de greep hadden.

Dat is allemaal niet gebeurd. Er waren visionairs voor nodig, zoals we die zelden hebben gezien. In plaats daarvan zien we bij het ingaan van het derde decennium van de 21e eeuw de oude, vertrouwde patronen en plooien van de internationale politiek – die John Kerry als ’19e  eeuwse mode’ beschouwde, maar die in feite dateren uit de oudheid. Alleen deze keer spoelen ze zich in een wereld die net zo hyperverbonden en dodelijk en wanordelijk is als iedereen die ooit is gezien. 

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord