Connect with us

Politiek

Het ‘Globalistische Ideaal’ zoals uitgedragen door ‘Davos’, is failliet

Published

on

geld

Door mijn bril bekeken zitten we nu in de fase van de ‘Ontknoping’.

De aarde houdt niet op met draaien, en er worden dagelijks nieuwe mensen geboren, die op enig moment nieuwe ‘vindingen’ aan ons presenteren die de samenleving diepgaand zullen beïnvloeden. ‘Ontknoping’ moet u eigenlijk zien in het licht van wat de ‘neocons’ na de ‘Val van de Muur’ zagen als ‘Het Einde van de Geschiedenis’. U heeft mij hier consequent zien schrijven dat er geen sprake was van een ‘Groot Complot’, voorzover ik zien kon, maar van een ‘Agenda’. Een ‘Agenda’ die werd beheerd door ‘Davos’, waar op enig moment ook China en Rusland deel van uitmaakten. Op zoek naar een ‘Globaal Evenwicht’, als platform voor een hoog technologische samenleving, onder andere geschetst door Raymond Kurzweil, waar hij voorzag, en waarschuwde, voor een moment waarop de mens geen functionele controle meer zou hebben over de techniek, omdat de ontwikkelingen niet lineair verliepen, maar exponentieel, en we het domweg niet meer bij konden houden met ons beperkte brein. Een gezond fundament om ervoor te zorgen dat de techniek ons niet als te termineren vijand zou gaan zien was dan wel het minste.

Voor visionair, missionaris, Messias ben ik niet in de wieg gelegd. Al mijn commentaren hier waren gestoeld op observaties, en de vraag of die ‘Agenda’ u en mij zou verwennen, of zou vertrappen. Verwennen leek logisch, waar de techniek ons werk uit handen zou nemen, zoals het per saldo steeds heeft gedaan, waardoor de welvaart toeneemt, en wij meer vrije tijd zouden krijgen. Vertrappen zou onvermijdelijk de uitkomst zijn als we immorele mensen aan zouden stellen als onze leiders, die de techniek zouden gebruiken om zichzelf machtiger en rijker te maken, ten koste van de ‘Grootste Gemene Deler’, van u en van mij. Tegelijk was het evident dat degenen die droomden van vertrappen alles in het werk zouden stellen om ons de illusie te geven dat ze druk waren met het ontwikkelen van manieren om ons te verwennen.

Cruciaal voor het juiste beeld is dat we het niet hebben over twee scherp gescheiden groepen. Echter, degenen die uit waren op vertrappen hadden het nodig om te liegen, en waren daaraan herkenbaar. Steeds meer te liegen. Leugen op leugen te stapelen. Totdat we niet meer wisten wat waar was, en wat onwaar was. Ik heb mijn best gedaan om u te wijzen op de ‘Rode Kaart Overtredingen’. En hoe het uit zou pakken als we de macht over de politieke besluitvorming, en ‘Politie en Justitie’ in de wereld in handen zouden leggen van de NAVO. In het bijzonder als de landen die daarin dominant zijn zelf zonder industrie, en zonder grondstoffen, niet meer in staat zouden zijn om hun eigen broek op te houden. Je hoeft niet ‘doorgeleerd’ te hebben om te zien hoe gevaarlijk dat is. Sterker nog, bepaalde ‘studies’ ontnemen je het zicht op die dreiging, en voeden de leerlingen en studenten met het idee dat productie niet nodig is, en het delven van grondstoffen eigenlijk verboden zou moeten worden.

Op dit moment is er helemaal niemand meer over die niet beseft dat het ‘Globalistische Ideaal’ zoals uitgedragen door ‘Davos’, failliet is, en dat we die originele ‘Agenda’ door de versnipperaar kunnen trekken. Tenzij China en Rusland een ‘show’ opvoeren, terwijl Poetin en Xi ‘achter de schermen’ samen met Biden, Macron, Johnson, Scholz, Rutte, von der Leyen en Orban elkaar feliciteren met de geniale wijze waarop ze het gepeupel om de tuin hebben geleid. Ik zie dat niet. Ofschoon ik niet blind ben voor het gegeven dat landen die elkaar het ene moment vol ‘op de bek slaan’, het volgende moment weer ‘Best Friends Forever’ zijn. Overigens een ‘kwaliteit’ die vooral goed tot zijn recht komt bij de westerse, NAVO-landen. Rusland en China zijn eerder ouderwets ‘gereserveerd’. Niet zo impulsief.

Dat brengt mij bij de observatie van sommigen in het westen die stellen dat het ideaal van onze leiders consequent is geweest het brengen van ‘Democratie’ en ‘Vrijheid’, maar dat landen als Rusland en China afhaakten. Naast wat ik eerder schreef over culturele verschillen, niet slechts tussen landen, maar ook regionaal en lokaal, en dat het respecteren van die verschillen verstandig was als je olie op de golven wilde gooien, inplaats van op het vuur, met een overheid ‘op afstand’, en landen die elkaar vrij laten om keuzes te maken die niet raken aan het belang van de wereldbevolking als geheel, is mijn conclusie dat gangbare regels, normen en omgangsvormen in landen als Rusland en China verdacht veel lijken op wat in het westen nog niet zo lang geleden volstrekt normaal was. Wat toen bij ons stond voor een geciviliseerde samenleving. Wars van discriminatie, gedogen, geld uitgeven dat er niet was, en decadente excessen, of het aanmoedigen van zelfdoding, en een overheid die tot op het toilet ‘meekijkt’, compleet met censuur om ongemakkelijke feiten buiten beeld te houden, en liegen als een respectabele bezigheid. Wat is er mis met dat eerdere, civiele perspectief? Hoezo is dat bedreigender dan ‘koppensnellen’, oorlogen beginnen om mensen te ‘bevrijden‘ van hun welvaart en vrijheid, mensenhandel middels vluchtelingenstromen, steden vol daklozen, en opiaten distribueren alsof het snoepjes zijn?

Bij de ‘Dames’ van ‘GoedemorgenNederland’ hoorde ik Han ten Broeke opmerken dat China en Rusland spijt hadden van het gegeven dat ze in 2011 hun veto in de ‘Veiligheidsraad’ niet hadden gebruikt toen de NAVO aandrong op permissie om Gadhafi aan het mes te rijgen. In de meest letterlijke zin, waar de groeperingen die door de NAVO aan de macht werden geholpen het eigenzinnige staatshoofd van dat meest welvarende land in Afrika een overbemeten mes in de anus staken nadat ze hem in Sirte te pakken kregen. Ten Broeke zag die ‘R2P’ interventie in dat land blijkbaar niet als het summum van cynisme, maar China, Rusland, en ondergetekende krijgen het er, tot op de dag van vandaag, nog koud van. Diezelfde ten Broeke hamert erop dat het westen nu alles uit de kast moet trekken om ervoor te zorgen dat Oekraïne behouden blijft voor het westen. Al vreten we rattenkeutels, en vriezen we dood op straat, maar elke cent dient in nieuwe wapens gestoken te worden om die strijd in het voordeel van de NAVO te beslechten. De ‘Dame’ die de ‘Nieuwsshow’ mocht leiden knikte instemmend, en was voor het overige slechts geïnteresseerd in wat er nou zo interessant was aan de uitvoering van de ‘Matthäus Passion’, nadat ten Broeke enthousiast vertelde hoe hij ooit een uitvoering in de ‘Bergkerk’ in Deventer had bijgewoond. Misschien leuk voor een ‘BN-er Moment’, bedacht de ‘Dame’, die blijkbaar geen benul had waar dat muziekstuk voor stond, of wie Bach was. Daardoor ging de kans verloren om ten Broeke te vragen of hij voortaan gratis wilde optreden, zodat de ‘Dames’ zijn ‘vergoeding’ over konden maken aan ‘Azov’, voor het ‘goede doel’. Ik vrees namelijk dat ten Broeke eerder mijn geld, en dat van u op het oog heeft als donatie, omdat zijn inzichten nou eenmaal ‘van onschatbare waarde’ zijn.

In Oekraïne staat de NAVO voor een krachttoer. Geheel los van mijn eigen veelvuldige waarschuwingen voor deze uitkomst, heb ik u verwezen naar een hele reeks eminente geopolitieke strategen in het westen die hetzelfde zeiden, en die het beter zagen dan ten Broeke. Allen met de expliciete waarschuwing om het niet te doen. Niet de NAVO uitbreiden in oostelijke richting. We deden het, aangemoedigd door ten Broeke en consorten, tóch, wat voor mij inhoudt dat de NAVO uit was op dit gevecht. Alles wijst er ook op dat de NAVO zich heeft voorbereid op deze ontknoping. Acht jaar lang pompte het westen militair materieel en training in dat, met voorrang armste land van Europa, bedolven onder schulden, en economisch en territoriaal geamputeerd door die coup van 2014, waarvan het goud dat het nog had al gejat was door de Amerikanen. Wat was daarna het strijdplan van de NAVO? En wat was het strijdplan van Rusland?

Rusland is een kernmacht, en in de aanloop naar deze ontknoping heeft het, aanvullend, enkele belangrijke wapens ontwikkeld om een aanval op Rusland zelf te ontmoedigen. Daarnaast heeft het zich verzekerd van Chinese steun, en sympathie elders. Uit alles blijkt dat Rusland, en China, er de voorkeur aan gaven deze ontknoping te vermijden. Dat traject begon al in 2007, met de oproep van Poetin aan de NAVO-landen om te trachten een nieuwe ‘veiligheidsstructuur’ voor Europa te ontwikkelen. Daar had de NAVO geen oren naar, want zoals ten Broeke ook goed illustreert beschouwt de NAVO zich als de partij die bepaalt wie er wint, en wie verliest. Wie er geld krijgt, en wie er moet betalen. Zonder overleg met wie dan ook. Je ziet dat ook terug waar westerse landen niet langer aan diplomatie doen. Voor westerse landen zijn diplomaten er slechts om te worden uitgewezen. En verdragen zijn er slechts om de illusie te voeden van civilisatie, en oppositionele groepen en landen in slaap te sussen, terwijl je voorbereidingen treft om hen uit hun verschoning te helpen.

In al mijn eerdere bijdragen over de strijd in Oekraïne heb ik steeds benadrukt dat ik niet wéét wat het strijdplan van de Russen, of van de NAVO is. Ik heb geen geprivilegieerde informatie. En door de scherp toegenomen censuur, bij gelijktijdige hysterische propaganda ten bate van de NAVO-positie, is het zelfs gevaarlijk aan het worden om de leugens te scheiden van de feiten. En om twijfel te uiten, of bepaalde feiten ook in een ander licht te durven bezien dan de NAVO met u en mij deelt. Als Nederlander en Europeaan hoef ik geen Rus of Chinees in het ‘Catshuis’, of in ‘Brussel’ als voorzitter van de ‘Commissie’. Maar ik wil ook niet iemand op die positie die zich tot doel heeft gesteld om mij rattenkeutels te voeren, en te laten creperen op straat ten bate van hun krankzinnige oorlogen. Of om hen in staat te stellen om met al die gestolen megajachten op ‘cruise’ te gaan, op kosten van de belastingbetaler, met als excuus dat het de enige manier is om ervoor te zorgen dat al die havens niet failliet gaan als er geen liggelden meer binnenkomen, de werven mensen moeten ontslaan als er geen onderhoud meer wordt gepleegd, de bemanning anders werkloos thuis zit, en niemand die schepen nog wil hebben, omdat de brandstof onbetaalbaar is geworden. Geheel los van het evidente risico dat de NAVO op enig moment dat jacht ook van jou afpakt, omdat je op ‘ongepaste’ wijze aandacht besteed hebt aan ‘Big Brother’ die zichzelf aan de lopende band belachelijk maakt.

Puur op basis van wat ik weet, en zie, hecht ik nog altijd aan mijn oorspronkelijke lezing van de Russische strategie. Wat inhoudt dat ze niet hebben gelogen over de ontknoping die hen voor ogen staat, nadat die oorlog onvermijdelijk was geworden, omdat de NAVO weigerde Rusland te zien als een partner, of afspraken na te komen, en verdragen uit te voeren. Rusland is in de onderhandelingen ook nog immer onverzettelijk, wat er op wijst dat ze geen reden hebben om concessies te doen. De strategie die mislukte, als u mijn lezing volgt, was niet die van Rusland, maar die van de NAVO. Alles wijst erop dat de NAVO had bedacht dat Rusland zou trachten zich in minder dan geen tijd meester te maken van heel Oekraïne, en dat zou bezegelen met de aanstelling van een marionet in ‘Kiev’. Waarna de NAVO met haar ‘Stay Behind’ terreurgroepen en een ‘Regering in Ballingschap’ zou zorgen voor niet aflatende pijn in Moskou. Mijn analyse van wat de Russen zouden doen als het op oorlog uit zou draaien, die ik al in januari met u deelde, was dat de Russen zich zouden beperken tot het opleggen, en ‘schoonvegen’, van een zelfstandige ‘Donbas’, hoogst waarschijnlijk met een extensie langs de kuststrook van de Zwarte Zee tot aan Transnistrië. En dat het succes van die operatie stond, of viel, bij het vermogen van Rusland om de bevolking in die gebieden aan zich te verplichten, door duidelijk te maken dat ze geciviliseerder waren dan ‘Azov’. Wat inhield dat ze de tijd moesten nemen, en moesten ‘investeren’. Voedselpaketten uitdelen, zorg regelen, toezien op orde en veiligheid in de gebieden die ze zouden controleren, en burgers mobiliseren om bestuurlijke taken waar te nemen, en te helpen bij het opsporen en uitschakelen van raddraaiers. Geen geringe uitdaging!

De Russen en de Chinezen denken volkomen anders over hoe je de ‘harten’ van mensen kunt winnen dan de NAVO-landen. Voor Poetin en Xi staat vast dat mensen behoefte hebben aan welvaart, en civilisatie. Terwijl de NAVO-landen menen dat je mensen kunt manipuleren om welvaart en civilisatie een schop te geven, in ruil voor de illusie van vrijheid en de bevrediging van grillen en bevliegingen, waarbij je extreme groepen tegen elkaar opzet door hen onrealistische beloften te doen, en middels ‘Verdeel en Heers’, en stimulerende, danwel verdovende middelen, en ‘sancties’, de kudde naar je pijpen laat dansen. Zie Libië als schoolvoorbeeld. Maar ga het hele rijtje maar langs, en zie ook hoe we in het westen bezig zijn om onze eigen welvaart en civilisatie te slopen. Alleen al gebaseerd op dat verschil, zie ik niet hoe de Russen verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor ‘Bucha’. Terwijl ik wel begrijp hoe het in de NAVO-strategie past om zoiets in scene te zetten. Of, nog gruwelijker, om ‘Azov’ te laten afrekenen met burgers die tijdens de periode dat de Russen in dat dorp de scepter zwaaiden ‘heulden’ met de Russen, die er voedselpakketten uitdeelden, en volgens eigen zeggen geen beperkingen hadden opgelegd aan de bewegingsvrijheid van de burgers. Ik wijs er ook op, in dit verband, dat een verslaggever van de New York Times die optrok met ‘Azov’ toen die, ruim nadat de Russen vertrokken waren, bezit namen van ‘Bucha’, dat ook optekende als intentie, en dat er een video circuleerde waarop een dame van ‘Azov’ dat ook aankondigde. Terwijl er met de ‘satellietbeelden’ die werden opgevoerd volgens zekere experts  is ‘gerotzooid’, waardoor zelfs het Pentagon ze niet wilde accepteren als bewijs van iets. Als dat de werkelijke toedracht was, dan is het eenvoudig om te zien hoe ‘Azov’ louter voordelen zag. Maar oordeel zelf.

In het westen zou Rusland zonder nader onderzoek de schuld krijgen. Burgers in door Rusland bezette gebieden zouden begrijpen dat als de Russen weer wegtrokken, hun laatste uurtje geslagen was als ‘Azov’ op bezoek kwam indien ze te vriendelijk met de Russen waren omgegaan. En de Russen zelf zouden met een giga kater blijven zitten waar ze zich zouden realiseren dat ze die mensen eigenlijk hadden moeten beschermen, ook al hadden ze dat deel van Oekraïne slechts bezet gehouden uit strategische overwegingen. Daarmee zeg ik nog altijd niet dat Russische militairen een kruising zijn tussen Moeder Theresa en Martin Luther King. Of iets in die geest. Maar het staat welhaast gelijk aan sabotage als ze in ‘Bucha’ een slachtpartij hadden aangericht, om vervolgens te vertrekken met achterlating van de lijken. Neem ook mee in uw overweging dat ze niet overhaast vertrokken zijn, opgejaagd door militaire eenheden van Oekraïne. Ze vertrokken op 30 maart. Op 31 maart publiceerde de burgemeester filmpjes op zijn ‘Facebook’ pagina om de wereld te laten weten dat ze weg waren. En pas de volgende dag druppelde ‘Azov’ binnen, waarna ze nog twee dagen nodig hadden om die lijken op straat op te merken? Maak dat de kat wijs!

In elk geval kan ik nu wel veilig stellen dat er van nu af geen weg terug meer is. Ik hoef mij niet langer in te spannen om u te waarschuwen voor de consequenties van zekere keuzes. Deze gifbeker moet helemaal leeg. Daarna kan het boek dicht. En moeten we aan de slag met wat er over is. Historisch is het zo, dat de ‘winnaar’ de geschiedenisboeken schrijft, en dicteert wat ‘goed’ is, en wat ‘fout’, waarop nagenoeg iedereen zich voegt. Het doet onwerkelijk aan, maar als Hitler aan het langste eind had getrokken zou de ‘kudde’ in meerderheid scanderen dat we onze handen dicht mochten knijpen dat we verlost waren van die ellendige Joden, en dat Rusland en de rest van continentaal Europa blij mochten zijn dat ze waren ingelijfd door de Duitsers en hun ‘Derde Rijk’. Ik ben blij dat het niet zo is gelopen, maar er zijn revanchisten die nu de ‘Agenda’ domineren die geen moeite hebben met Nazi’s, of Jihadisten, of andere bruikbare slagers. Dat werkt niet voor mensen die welvaart en civilisatie, het verwennen van de mensheid, zien als de enige weg naar een levensvatbare toekomst voor de mens.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

EU

EU vernieuwt digitale Covid-certificaat ondanks 99% negatieve publieke feedback

Published

on

Covid-certificaat

Op voorstel van de Europese Commissie heeft het Europees Parlement, zoals verwacht, gestemd om het EU Digital Covid-certificaat met nog een jaar te verlengen. De stemming was 453 voor, 119 tegen en 19 onthoudingen.

De Covid-certificaat regeling zou op 30 juni aflopen. Eerder deze maand had een delegatie van het parlement al een “politiek akkoord” bereikt met de Commissie over de verlenging van het certificaat, waardoor de stemming van gisteren vrijwel een uitgemaakte zaak was.

De certificaatverordening werd oorspronkelijk in juni vorig jaar aangenomen, zogenaamd om “veilig reizen” tussen EU-lidstaten te vergemakkelijken. Maar het digitale EU-certificaat evolueerde snel tot het model en soms de infrastructuur voor de binnenlandse “gezondheids”- of Covid-passen die het volgende jaar de toegang tot vele andere gebieden van het sociale leven zouden beperken.

De EU heeft ervoor gekozen om het covid-certificaat te verlengen ondanks de overweldigend negatieve resultaten van een openbare raadpleging over het onderwerp die door de Europese Commissie is gelanceerd onder de noemer “Geef uw mening” en die van 3 februari tot 8 april voor het publiek toegankelijk was De raadpleging lokte meer dan 385.000 reacties uit – die bijna allemaal tegen vernieuwing lijken te zijn!

In een brief aan de Europese Ombudsman die het Franse parlementslid Virginie Joron op haar Twitter-feed plaatste, schrijft Joron:

Ik lees willekeurig honderden reacties met mijn team. Ik vond geen voorstander van verlenging van de QR-code [dus het digitale certificaat]. Op basis van dit grote onderzoek lijkt het duidelijk dat vrijwel alle reacties negatief waren.

De overwegend negatieve tendens van de reacties was inderdaad vanaf het begin duidelijk. De eerste volledige pagina met reacties, allemaal van 4 februari, is hier beschikbaar . Ze zijn natuurlijk in verschillende talen van de Europese Unie: Frans, Duits, Italiaans en ook één in het Engels.

Om de lezers een idee te geven van de teneur, hier is een vertaling van alleen de eerste regel of twee van de eerste paar reacties (beginnend vanaf de onderkant van de pagina):

Ik ben volledig tegen de vaststelling van dit certificaat, gezien wat er momenteel gebeurt met de rampzalige behandeling van Covid door de EU …

Ik wil dat deze cst [waarschijnlijk een verwijzing naar het Belgische “Covid Safe Ticket”] of vaccinpaspoort eenvoudigweg wordt geëlimineerd …

In het conceptdocument worden beweringen gedaan die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Er wordt bijvoorbeeld beweerd dat het Covid-certificaat een effectieve bescherming biedt tegen de verspreiding van het virus – welke gegevens kunnen deze bewering ondersteunen?…

Hallo, ik ben geschokt en walg van de vrijheidsdodende beslissingen die in de EU zijn genomen … met betrekking tot dit “Europese certificaat” …

Het covid-certificaat of de groene pas MOET onmiddellijk worden afgeschaft als discriminerend en ongrondwettelijk en mag niet worden ondersteund door wetenschappelijke gegevens, omdat het uitsluitend is gebaseerd op BEPAALDE maatregelen voor burgers…

Ik ben tegen de verlenging van de groene pas, die geen ander doel dient dan het creëren van discriminatie…

Ik wil nooit meer onderworpen worden aan een discriminerend certificaat…

En tot slot de Engelstalige vermelding:

Het digitale Covid-certificaat zou per direct moeten eindigen. Er zijn zoveel gegevens die het feit ondersteunen dat digitale paspoorten nul positieve invloed hebben op transmissiesnelheden en in feite zijn er in de meest gevaccineerde en sterk gereguleerde landen [sic.] covid-percentages krankzinnig …

En zo verder, enzovoort, tot 385.191 reacties.

De vernieuwing van het Digitaal Covid Certificaat betekent niet dat het direct wordt toegepast, maar dat de infrastructuur op zijn plaats blijft en dat het kan worden toegepast als en wanneer lidstaten dat nodig achten.

De huidige regels voor het bezit van een geldig digitaal EU-Covid-certificaat discrimineren niet alleen, onnodig te zeggen, tegen niet-gevaccineerde, maar ook tegen natuurlijke immuniteit, die als vluchtiger wordt behandeld dan door vaccins veroorzaakte immuniteit.

Bewijs van voltooide basisvaccinatie maakt een certificaat 270 dagen geldig; het bewijs van het ontvangen van een boosterdosis geeft voorlopig onbeperkte geldigheid. Aan de andere kant geeft een bewijs van “herstel” – waarbij een positieve PCR-test het enige geaccepteerde bewijs is – slechts 180 dagen geldigheid.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

EU

EU Een nieuwe westerse religie krijgt vorm

Published

on

eu

EU Leiders in het Westen zijn de afgelopen 12 maanden erg druk geweest met het opzetten van internationale instellingen, regelgeving en technologieën die de bevoegdheden die ze tijdens de lockdown hebben gekregen legitimeren, formaliseren en verankeren. 

EU Ze hebben hun centrale banken die protocollen ontwikkelen voor het implementeren van nieuwe digitale valuta die het toezicht op de financiële transacties van hun bevolking vereenvoudigen; op vaccins gebaseerde identificatiesystemen (zoals het digitale Covid-certificaat van de EU , de gezondheidscode van Hong Kong en de digitale passagiersverklaring van Australië ) die het volgen van personen binnen en tussen landen gemakkelijker maken; en CO2-budgetten en sociale kredietsystemen die kunnen worden gebruikt om te beoordelen wie het waard is om te reizen en een redelijke levensstandaard, en wie niet.

Westerse politici gingen tijdens de covid-periode op de vuist met het opschorten van normale vrijheden en het beheersen van het dagelijkse leven van mensen. Hun autoritarisme was zo extreem dat, achteraf bezien, de legitimiteit ervan in westerse ogen moest worden gecementeerd via een permanente reeks internationaal gecoördineerde command-and-control-structuren.

 Deze zouden een bolwerk vormen tegen uitdagingen in en buiten de rechtbank, de achterkant van politici uit het covid-tijdperk beschermen en ook hun carrière bevorderen: hun herverkiezingsvooruitzichten zullen verbeteren omdat kiezers eerder geneigd zijn het ideologische verkooppraatje te blijven slikken als het wordt gezien als ondersteund door een wereldwijde consensus.

De nieuwe mondiale instellingen, hopen politici, zullen ervoor zorgen dat de kudde diep gehoorzaam blijft aan hun leiders, in beslag wordt genomen door zelfhaat en op hun hoede blijft voor elke medemens met wie ze verzet zouden hebben georganiseerd.

Deze nieuwe westerse orde die door onze leiders wordt opgericht, is verwant aan een religieuze orde die de neo-feodale ideologie behoudt die tijdens covid tot stand kwam, terwijl de massa’s verdeeld en in een staat van zelfhaat worden gehouden. 

De drie-eenheid van inputs

Om een ​​nieuwe religie op te richten, heb je eerst een aansprekend ideologisch verhaal nodig. Dan heb je een priesterschap nodig. Ten derde heb je een geschikt hoofdkwartier nodig voor het pausdom. De eerste twee waren gemakkelijk, maar de derde blijkt een knelpunt te zijn.

Laten we eens kijken waar we staan ​​met elk van deze drie.

In de middeleeuwen was de heersende ideologie dat iedereen zondig was en dat de duivel in ons allemaal op de loer lag, een verhaal dat leidde tot constante zelfhaat en een verdeelde boerenstand. Verenigd hadden ze stand kunnen houden, maar verdeeld waren ze een gemakkelijke prooi voor de rijken. De elites van de 21e eeuw zijn op zoek naar een modern equivalent van de zondeverhalen uit de Middeleeuwen.

Het blijkt dat ze een bijna beschamend groot aantal zondeverhalen hebben om uit te kiezen, aangezien legioenen fanatici geschikte oorzaken aandragen. Mogelijke op zonde gebaseerde ideologieën omvatten wakkerheid, waarin iedereen het gevaar loopt door iedereen te worden getriggerd; eeuwige noodsituaties in het klimaat, waarin ieders activiteiten een gevaar vormen voor iedereen; en eeuwige gezondheidscrises, waarin iedereen een potentiële microbiële verspreider is voor iedereen.

De elites kunnen hun favoriete nieuwe ideologie kiezen, hoewel ze er wel een moeten kiezen. Menigten zijn gemakkelijk te leiden, maar ze zijn ook wispelturig en kunnen gemakkelijk hun lijnen vergeten. De religie die de elites kiezen om hun bevolking mee te binden, moet goed ingebed zijn om nuttig te zijn. 

Op het gebied van het priesterschap is er geen gebrek aan groepen om tot priester te reconstrueren. De beste kandidaten om de vacatures in het priesterschap in te vullen, zijn de bullshitters die al in de meeste moderne organisaties zijn ingebed: degenen die worden geassocieerd met woorden als ‘duurzaam’, ‘ethisch’, ‘veilige ruimte’, ‘diversiteit’, ‘gezondheidsbewust’, ‘inclusief’, en andere anodyne, deugd-signalerende gemeenplaatsen die een marketeer identificeren die een pestkop is geworden. 

Ze verkopen al het idee dat huidige werknemers een bedreiging voor anderen zijn en regelmatige interventies nodig hebben, zoals onbewuste vooringenomenheidstraining en andere vormen van zelfkastijding. De laag bullshitters die in bijna elke grote westerse organisatie wordt aangetroffen, staat te trappelen om de handhavers te worden van welke ideologie dan ook die hun banen zal versterken.

Dus de ideologie en het priesterschap zijn in principe op elkaar afgestemd. De bottleneck in de opbouw van een nieuwe westerse religieuze orde is het pausdom. Wat nodig is, is niet een kopie van het moderne pausdom in Rome dat relatief weinig echte macht heeft over de vele rooms-katholieken in de wereld van vandaag, maar een kopie van het pausdom dat een echte macht was om rekening mee te houden in de Middeleeuwen in Europa: een ideologische krachtpatser met enorme belastinginkomsten die de markten voor onderwijs, gezondheidszorg en spirituele diensten domineerden. 

Het leidde en stuurde priesters, hield toezicht op de leercentra, organiseerde lezen en schrijven, hield een groot systeem van hospices in stand, organiseerde verschillende oorlogen (inclusief de kruistochten), enzovoort. Het deed veel dingen die we nu als slecht zouden beschouwen, maar ook dingen die de meesten als goed zouden beschouwen, zoals het verzorgen van zieken en het levend houden van de kennis van eerdere beschavingen in kloosters en bibliotheken. Dat is het soort machtig pausdom dat nodig is om een ​​nieuwe westerse religie te verstevigen.

Waar de Heilige Stoel?

Lokale priesters hebben een pausdom nodig om redenen van coördinatie en cohesie, om te voorkomen dat ze van het ideologische voorbehoud aflopen. Stel je voor dat een plaatselijke priester zijn plaats vergeet en serieus begint te worden over ethiek of duurzaamheid (of de echte betekenis van een ander recent gekaapt en ontdaan woord) en begint te twijfelen aan bijvoorbeeld de belastingontduiking en het frequente reizen van degenen aan de top. Dat kan een mens niet hebben!

En aangezien er van tijd tot tijd nieuwe informatie opduikt, kan men er niet van uitgaan dat deze automatisch gunstig in de ideologie zal worden verwerkt, tenzij er een pausdom is om deze te interpreteren en richtlijnen te geven. Waar dergelijke begeleiding niet beschikbaar of voldoende duidelijk is, zouden mensen naar een gebied van ‘gemakkelijke priesters’ kunnen trekken, wat de hele religie zou ondermijnen. Dat kan men ook niet hebben!

Waar kunnen de elites dan een religieus hoofdkwartier vestigen van waaruit ze echt gezag kunnen uitoefenen als middel om de plaatselijke priesters in het gareel te houden? 

Hun gedachten gingen tot dusver uit naar de Wereldgezondheidsorganisatie , in de hoop dat deze keuze drie vliegen in één klap zou slaan. Het zou het misbruik van noodgezondheidsbevoegdheden tijdens lockdowns normaliseren en afkeuren; het zou automatisch een bepaald verhaal kiezen als de nieuwe ideologie; en het zou een nieuwe, op gezondheid gebaseerde internationale bureaucratie versterken die macht zou kunnen krijgen over lokale gezondheidsbureaucraten en over iedereen die onder de vlag van ‘gezondheid’ reist. 

Alles wat ‘duurzaam’, ‘ethisch’ of ‘veilig’ is, zou onder de algemene noemer ‘gezondheid’ kunnen worden geplaatst. Het pausdom zou kunnen worden gestapeld met een paar vertrouwde handen (Anthony Fauci en dergelijke) die toezicht zouden houden op de benoeming van ideologische details die door de politieke elites worden vereist, zoals passende vrijstellingen voor zichzelf en hun vrienden. 

Ze zouden ook de verantwoordelijkheid nemen voor het organiseren van inquisities om ideologische tegenstanders te neutraliseren en te elimineren. Het script voor hoe de WHO een nieuw soort middeleeuwse rooms-katholieke kerk zou worden, schrijft zichzelf bijna.

De recente poging om de nationale soevereiniteit via de WHO te ondermijnen, is het belangrijkste bewijs van coördinatie langs deze lijnen tussen de elites. Deze poging kan en moet uit elkaar worden gehaald om erachter te komen wie de poging financierde, wie de voorgestelde wetgeving schreef, welke nationale regeringen het steunden, wie binnen die regeringen het steunden, enzovoort. Dit is de eerste concrete manifestatie van de opkomst van een globalistische elite, die onderzoekers een reële kans biedt om te zien wie ‘ze’ zijn en hoe ‘ze’ zich organiseren en coördineren.

Onze Verlossers

Toch heeft de WHO een fatale fout als het gaat om het hoofdkwartier van een nieuw westers pausdom: het bestrijkt de hele wereld en wordt dus medegefinancierd door veel regeringen, waarvan sommige geen interesse hebben in wakkerheid en andere westerse ideologieën die verdeeldheid zaaien. Westerse bevolkingsgroepen. Deze regeringen vertegenwoordigen bevolkingsgroepen die genoeg ervaring hebben met kolonialisme om de ‘vernieuwing’ waar het Westen naar toe gaat, te erkennen en af ​​te wijzen. 

Dit is de belangrijkste reden waarom het voorstel aan de WHO om zich de ideologische leiding en controle over het gezondheidsbeleid over de hele wereld toe te eigenen, op zijn kop werd gezet: het werd door Afrikaanse landen in de maling genomen. Hoewel het Westen het later opnieuw kan proberen, betekent de structuur van de WHO dat elke succesvolle beslissing ook later kan worden teruggedraaid, wat geen recept is voor een goed functionerend pausdom.

De westerse elites hebben dus alternatieve kandidaten voor de Stoel nodig, voor het geval de WHO niet tot actie kan worden gedwongen. Ze hoeven de priesterschappen in Afrika of in een groot deel van Azië niet te controleren: het is hun eigen bevolking die in het gareel moet worden gehouden, in plaats van de hele wereld. In die zin was het WHO-gambiet een beetje overdreven, waarbij de behoefte aan controle over het hele Westen werd gecombineerd met een terugkeer naar het kolonialisme. 

Wat beter zou passen als een nieuw ideologisch hoofdkwartier, althans in eerste instantie, is een organisatie die voornamelijk de westerse kernbevolking bereikt en al een commando- en controlestructuur heeft. Bij voorkeur zou het iets zijn dat al verplicht is voor westerse politici die, net als kardinalen, de toekomstige pausen zouden kunnen kiezen.

De komende opstanding?

Iets als de NAVO zou heel mooi passen. 

De NAVO heeft de afgelopen 30 jaar grotendeels met haar duimen gedraaid en was wanhopig op zoek naar een nieuwe missie. De crisis in Oekraïne heeft het een tijdelijk nieuw leven ingeblazen en heeft ertoe geleid dat voorheen onafhankelijke Europese landen (zoals die vervelende eerdere uitschieters in Scandinavië, Zweden en Finland) als aspirant nieuwe leden binnenkwamen. De geografische dekking is nu bijna perfect afgestemd op die van het gewenste nieuwe pausdom. 

Het enige dat nodig is, is om te gaan van een organisatie die erop uit is ‘ons te beschermen tegen oorlog’ naar een organisatie die erop is gericht ‘ons overal voor te beschermen’. 

Een kleine stap voor de NAVO, een grote sprong voor de westerse politieke elites.

De NAVO, of een organisatie die qua reikwijdte en leiderschap erg op de NAVO lijkt, zou spoedig de mantel van een nieuw ideologisch pausdom kunnen dragen en enige directe controle kunnen krijgen over de vele kleine priesterschappen in westerse landen, waaronder op zijn minst de bullshit-industrieën en de kleinere gezondheidsbureaucratieën. 

Dit nieuwe internationale ideologische systeem zou een ongemakkelijke alliantie vormen met de toppolitici in westerse landen, die aanvankelijk door hen werd opgericht, maar in de loop van de tijd onvermijdelijk meer rivaliserend met hen zou worden. Net als in de Middeleeuwen zouden kerk en heersers ideologisch bondgenoten zijn met een gemeenschappelijke reeks slachtoffers (de overgrote meerderheid van de mensen), maar rivalen als het ging om middelen en de ultieme loyaliteit van die slachtoffers.

Wat mogen we van zo’n systeem verwachten? Een overkoepelende gezondheidsstructuur die een stroom van verdeeldheid zaaiend en ontwrichtend bijgeloof zou afkondigen, zou in de eerste plaats de productiviteit van lokale zorgverleners aanzienlijk verminderen. We hebben al een vermindering van de levensverwachting gezien in landen die lockdowns oplegden, en een vergelijkbare verslechtering van de volksgezondheid mag worden verwacht in het kielzog van toekomstig bijgeloof dat wordt aangewend voor de gezondheid. 

Op dezelfde manier zou achteruitgang worden verwacht op het gebied van de geestelijke gezondheid en de economische productiviteit van particuliere bedrijven, aangezien het toezicht op en het gekleineerd worden door een nieuw priesterschap een grote belemmering is voor de productiviteit en het concurrentievermogen. 

Achteruitgang in de gezondheid en efficiëntie van de bevolking zal niet veel uitmaken voor de politici die de ideologische invloed van een nieuw pausdom nodig hebben om hun posities te verstevigen, maar op de langere termijn zal het er toe doen voor de kracht van hun landen. Terwijl de elites profiteren van zo’n nieuw pausdom, is de prijs een verzwakking van zowel de bevolking als het land.

genaden redden

Welke krachten zijn in staat deze destructieve nieuwe ideologie te doorbreken? De twee belangrijkste kandidaten zijn concurrentie en nationalisme.

De wereld evolueert langzaam naar militaire en economische machtsblokken, met een blok bestaande uit China en Rusland en een ander blok uit het Westen. Zelfs binnen het Westblok zullen die landen en regio’s die erin slagen het nieuwe pausdom te weigeren, gedijen in vergelijking met de anderen, en de dynamische, energieke, vrijheidzoekende elementen van de bevolking aantrekken. De jaloezie die hierdoor ontstaat, zal een echte uitdaging zijn voor de nieuwe ideologieën.

Wat kan de nieuwe verlichtingsbeweging aan dit scenario doen? In veel westerse landen, waaronder de grote EU-landen, is het antwoord “op korte termijn niet veel”. De belangen die ijveren voor de consolidering van de noodbevoegdheden zijn enorm, met inbegrip van de reguliere media en de belangrijkste politieke partijen. 

Maar in andere Europese landen, zoals Zwitserland, is het antwoord “dit scenario zal waarschijnlijk helemaal worden vermeden”. Dit komt omdat dergelijke landen de realiteit van de huidige situatie al hebben begrepen en bewust buiten de westerse superstructuren blijven, waaronder zowel de NAVO als de EU. 

Het belangrijkste slagveld op korte termijn zal waarschijnlijk de VS zijn. De federalistische structuren van de Amerikanen zullen de komst van een nieuw seculier pausdom weerstaan. Maar als de NAVO gebruikt gaat worden als zetel van nieuwe pausen, zal het Amerikaanse veiligheidsinstituut sterk in de verleiding komen om zich aan te sluiten bij de andere machtige Amerikaanse belangen – Big Tech, Big Pharma, de globalisten en de wakkere beweging – die hard aandringen op ideologische zege.

De ogen van de dapperen en de vrijen in het Westen zijn op de VS gericht.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

EU

Het Melilla-hek: zuidelijke flank en dood zonder rechten

Published

on

Melilla

Nog steeds geschokt door het bloedbad van Nador, naast de grens tussen Spanje en de Europese Unie in Melilla, is het complex om een ​​analyse te maken waarbij de pijn die door deze sterfgevallen wordt veroorzaakt, wordt genegeerd. Terwijl ik deze regels schrijf, is er nog steeds geen officieel dodental, maar ze liggen dichter bij de 50 die zijn aangekondigd door organisaties ter verdediging van de mensenrechten dan bij de 23 die door de Marokkaanse regering zijn erkend.

Wat de Spaanse regering nu het meest zorgen zou moeten baren, zou zijn te eisen dat Marokko de slachtoffers niet begraaft zonder een proces van identificatie en opheldering van de oorzaken van deze sterfgevallen. Lijken mogen niet ondergronds worden verborgen zonder te voldoen aan de minimumnormen voor legaliteit met respect voor de rechten die elk slachtoffer zou moeten hebben. In dit verband moeten we de verdragen aanhalen die zijn ondertekend ter bescherming van slachtoffers van schendingen van het internationaal strafrecht .

Het is duidelijk dat we deze strafrechtelijke kwalificatie nog steeds niet procedureel kunnen bepalen, maar de beschikbare gegevens wijzen in deze richting. En natuurlijk, als de begrafenis van de slachtoffers wordt uitgevoerd zonder de minste forensische procedure, dan moeten we concluderen dat het in strijd is met deze internationale normen.

Dit zou kunnen leiden tot de activering van de bevoegdheid van het Internationaal Strafhof om een ​​mogelijke verantwoordelijkheid voor het nalaten van Spanje dat het Verdrag van Rome heeft ondertekend, op te helderen. Marokko heeft echter alleen de status van waarnemer in genoemd verdrag , hoewel artikel 23 van de Marokkaanse grondwet van 2011 bepaalt dat genocide en andere misdaden tegen de menselijkheid en mensenrechtenschendingen strafbaar zijn.

In ieder geval moet de Spaanse regering een evenwicht vinden, en dat is de grote paradox, tussen een naadloze verdediging van de mensenrechten en de echte politiek van een zeer complexe diplomatieke relatie met het Koninkrijk Marokko, dat het met bloedige en betreurenswaardig deze nieuwe aanval op onze grenzen.

Wat er is gebeurd?

Er zijn veel onbeantwoorde vragen. De eerste vraag is om te bevestigen dat Marokko zich niet echt bewust was van deze benadering van de grens van talloze mensen die oprukten met het duidelijke doel om het hek aan te vallen. Had Marokko niet de capaciteit om ze te onderscheppen voordat het het kritieke punt van de grens bereikte? Het lijkt moeilijk te geloven.

Het is duidelijk dat als Marokko had ingegrepen voordat ze het grensgebied hadden bereikt, waarschijnlijk niemand van die interventie had gehoord en dat de gevolgen niet zo dramatisch zouden zijn geweest. Wilde Marokko dan weer meer publieke repercussies – die inmiddels uit de hand lopen – door zo’n grote groep migranten de grens te laten naderen? Wilde hij onze grenzen weer onder druk zetten met hybride destabilisatiesystemen? En de grote vraag, als het vorige antwoord bevestigend is, wat zou Marokko nu kunnen nastreven met deze nieuwe migratiedruk?

Je zou kunnen zeggen dat hun politiediensten hebben opgetreden om de aanval op het hek te voorkomen, maar ik sta erop: waarom lieten ze hen toe het kritieke punt te naderen en hen vervolgens af te slachten?

Deze bewegingen worden in de meeste gevallen georganiseerd door maffia’s die handel drijven in de wanhopige wensen van mensen in rampzalige economische, politieke en sociale omstandigheden. Deze zijn het resultaat van een kolonialisme dat in de 20e eeuw zijn hulpbronnen heeft uitgebuit en een hele reeks mislukte politieke regimes heeft opgebouwd.

Het is echter, en juist om deze reden, moeilijk te geloven dat, aangezien deze groepen zijn grondgebied binnenkwamen, Marokko zich niet bewust was van hun bewegingen in zijn eigen land totdat ze Nador bereikten, waar ze zelfs in menigten door de straten liepen. Natuurlijk was wachten tot ze het hek bereikten een riskante beslissing die leidde tot de opsluiting van deze mensen en een repressie ontketende die even gewelddadig was als de onbegrijpelijke dood van deze weerloze mensen gewelddadig was.

Gelijktijdig met de NAVO-top

Toevalligheden gebeuren, maar het is te toevallig dat dit slechts vier dagen voor de start van de NAVO-top in Madrid gebeurde. Om deze reden is het ook noodzakelijk om deze afgeleide in overweging te nemen vanwege het tijdelijke samenvallen van de feiten.

De bijeenkomst in Madrid wordt deze week gehouden met als meest urgente uitdaging de oorlog van Poetin in Oekraïne. Zonder natuurlijk de uitdaging te vergeten die de Indo-Pacific-regio en de rol van China de komende jaren zullen vormen. Het belangrijkste is bovendien dat de NAVO haar rol als organisatie voor de collectieve verdediging van haar leden in de Euro-Atlantische ruimte gaat opgeven om een ​​mondiale veiligheidsorganisatie te worden .

Hier blijkt de interesse van Spanje en andere mediterrane landen om ook een Bondgenootschappelijk veiligheidsbeleid te voeren op de zogenaamde “zuidelijke flank”, gezien het gevaar dat ontstaat door de hybride dynamiek van destabilisatie die uit de Maghreb en de Sahel komt. Het is op dit punt dat het tijdelijke samenvallen van deze buitensporige actie van de Marokkaanse veiligheidstroepen verrassend is. Vermoedelijk zijn de verklaringen van de Spaanse president, Pedro Sánchez , die de actie als effectief beschreef, gedaan zonder de omvang van de catastrofe in detail te kennen.

In ieder geval staat de agenda van de bijeenkomst in Madrid nu heel dicht bij enkele gebeurtenissen die de discussie verdienen over een veiligheidsbeleid dat de maffia demobiliseert die met mensenlevens spelen en die landen die door actie of nalatigheid gebruik hebben gemaakt van de wanhoop van migranten als instrument van zijn beleid ter verdediging van zijn eigen geostrategische belangen.

Als de actie van Marokko een andere bedoeling had, zal het in plaats daarvan een nieuw argument vormen voor het zogenaamde Strategische Concept van Madrid , dat de verdediging van “de soevereiniteit en territoriale integriteit” van alle leden van het Bondgenootschap omvat. Dit zal uiteindelijk eindigen met de uitsluiting van Melilla en Ceuta van het actieterrein van de NAVO, wat nu zal blijven binnen wat Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van het Bondgenootschap, de verbintenis noemt om “elke centimeter” van het grondgebied van de lidstaten te verdedigen. Dit versterkt exponentieel de zuidelijke flank, waarin Spanje de eerste belanghebbende partij is, aangezien historisch gezien de grootste externe bedreigingen voor zijn veiligheid uit de Noord-Afrikaanse regio komen.

Maar we kunnen niet zomaar vergeten wat er is gebeurd. Het is onmiddellijk noodzakelijk om een ​​internationaal onderzoek te eisen naar deze aanvallen op de mensenrechten waarin, als Spanje geen directe verantwoordelijkheid heeft, het op zijn minst een verantwoordelijkheid heeft als burgerwacht door een gemeenschappelijke controle van de grens met Marokko in te stellen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

NAVO-top op 29 juni: een “verplicht geschenk” aan Turkije!

Turkije – Zweden en Finland hadden zich al lang bereid verklaard om lid te worden van de NAVO. Maar een dergelijke daad moet unaniem worden goedgekeurd door alle Bondgenoten. En… [...]

EU: Uiterlijk in 2035 komt benzine alleen nog maar uit het stopcontact!

“Na de EU-commissie en het EU-parlement heeft de Raad gisteravond ook gestemd om de verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen in 2035 te beëindigen. Dit is historisch! Europa is het eerste continent ter wereld… [...]

Ongelooflijke wreedheden door Spaanse grenswachten – De schande van Melilla!

Melilla! We raden zwakke lezers aan om de onderstaande video niet te bekijken. Wij hebben het ook als onze plicht om deze afbeeldingen beschikbaar te stellen. Zo behandel je mensen… [...]

De VN rouwt altijd meer om vermoorde moslims dan om gewelddadige christenen!

De Verenigde Naties hebben onlangs 15 maart uitgeroepen tot “Internationale dag ter bestrijding van islamofobie” . Deze datum is gekozen omdat op die dag een van de ergste terroristische aanslagen op moslims plaatsvond:… [...]

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset We hebben een college van B & W met een gemeenteraad. We hebben een college van Gedeputeerde Staten dat de provincie… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN