kuipers

Onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer zijn gemiddeld genomen hoogopgeleid. Ze zeggen zelf dat ze zich ‘te pletter’ lezen aan stukken, maar soms hoor je ze zulke bizarre opvattingen verkondigen die je denkt: ze lezen al die stukken misschien wel, maar dat ze de inhoud ook verteerd en begrepen hebben, laten ze niet altijd blijken. Is dat uit politiek opportunisme? Dus ze weten wel beter, maar ze willen een bewindspersoon gewoon in het nauw brengen en/of hun eigen kiezersvolk behagen? Of is het echte onwetendheid? De afgelopen dagen weer voorbeelden te over, ook gisteren in het plenaire coronadebat. Ik kan er pagina’s mee vullen. Zo maar een paar willekeurige statements van Kameleden en de reactie van de minister.

Kamerlid 1. “Nu blijkt ook dat we die lockdown helemaal niet nodig hadden, want terwijl het aantal besmettingen sterk toenam, namen de ziekenhuisopnames af. Het is dus niet veel meer dan een griepje geworden. Alles helemaal opengooien nu”. Reactie minister: “Zonder de laatste en vorige lockdowns zou het aantal besmettingen zo veel sterker zijn gestegen, dat de ziekenhuizen het niet meer aan hadden gekund en ze alle andere zorg hadden moeten afschalen. Daarnaast hebben we nu het geluk dat de Omikronvariant weliswaar veel besmettelijker is, maar minder vaak tot ziekenhuisopnames leidt. Toch kan een klein percentage van steeds grotere aantallen besmetten nog steeds tot hoge aantallen ziekenhuisopnames. De komende vier weken kunnen de besmettingen tot recordhoogten stijgen, zeker als we de elementaire voorzorgsmaatregelen niet in acht nemen. Het kan de vitale sectoren door het hoge ziekteverzuim lamleggen. En of de ziekenhuizen de toeloop aankunnen….we weten het niet, we nemen een behoorlijk, maar beredeneerd risico met het verregaand opheffen van de lockdown. Meer zit er even echt niet in .

Lees ook:  Russiagate: bewijs dat het altijd Hillary was

Kamerlid 2. “Nu de hogere besmettingen nauwelijks nog tot extra ziekenhuisopnames leiden, pleit ik er voor dat alles weer voor iedereen volledig open gaat, net zoals in Duitsland.” Reactie minister: “Dit is een misvatting. In Duitsland gaat niet alles voor iedereen open. Er is daar een G2-bewijs nodig voor vele publieksgelegenheden, wat streng gehandhaafd wordt, en de Duitsers zijn substantieel gedisciplineerder dan wij in het dragen van mondkapjes, het testen, het binnenblijven bij klachten en houden van anderhalve meter afstand.”  Maar helaas … het hier invoeren van G3, laat staan G2, is een no-go-area voor de alles-weer-open-gooiers die hun-vrijheid-weer-terug-willen en klaar-zijn-met die-corona. …en meerderheid in de Kamer

Kamerlid 3. “Het wordt tijd dat het RIVM gaat werken met andere modellen, want ze voorspellen structureel verkeerd en te pessimistisch.” Reactie minister: “De modellen van het RIVM zijn wetenschappelijk top of the bill en wijken nauwelijks af van het soort modellen dat in andere, ons omringende landen gebruikt wordt. En ook de voorspellingen wijken nauwelijks af van die in het buitenland. Het is natuurlijk niet zo dat het RIVM bewust ‘pessimistische aannames’ in het model stopt. Die aannames en ingevoerde data worden steeds aangepast aan de meest actuele situatie. Maar het blijft een kwestie van kansberekening met vele onzekere factoren, zeker bij nieuwe varianten, dus ook de uitkomsten kennen brede onzekerheidsmarges. Het zijn wel de best denkbare voorspellingen die we hebben”.

Kamerlid 4. “Dat vaccineren zou helpen is een fabeltje dat nu eindelijk is ontmaskerd, want van het aantal gevaccineerde coronapatiënten in de ziekenhuizen is ongeveer even groot als het aantal ongevaccineerden.” Reactie minister: “Dit is wel een heel vreemde interpretatie van de statistieken. In ons land is 14% van de volwassenen ongevaccineerd en 86% gevaccineerd, maar van de coronapatiënten in de ziekenhuizen is 55% ongevaccineerd en 45% gevaccineerd. Dus maar een heel klein deel van de gevaccineerde komt in het ziekenhuis en een relatief groot deel van de ongevaccineerden. De ongevaccineerden hebben een 20x grotere kans om in het ziekenhuis te komen dan de gevaccineerden. De kans op een ic is 40x groter. 

Vooral die bizarre gedachte dat wel of niet vaccineren blijkbaar geen verschil maakt omdat beide groepen in vergelijkbare absolute aantallen in de ziekenhuizen liggen, is een hardnekkige, vooral bij personen die geen enkel benul van statistiek hebben. Ze willen of kunnen blijkbaar niet inzien dat van de 11 miljoen mensen die gevaccineerd zijn maar een miniem percentage naar het ziekenhuis moet en een verwaarloosbaar klein deel daarvan naar de ic, terwijl van die 2 miljoen ongevaccineerden een veel groter percentage in het ziekenhuis komt.

Lees ook:  Financiële massavernietigingswapens in oorlogstijd

En ja …een heel klein percentage van een groot getal, kan even groot zijn als een hoog percentage van een klein getal…Als die 11 miljoen verstandigen zich ook niet hadden laten prikken, hadden we als land al meer dan een jaar massaal aan het infuus gelegen…als die er in die aantallen geweest zouden zijn. Nederland zou tot stilstand zijn gekomen. En als je de wij-zijn-er-nu-wel klaar-mee types hun zin geeft, kan dat alsnog gebueren. (jv)

NB. Het coronadebat verliep gisteren, vergelen bij de voorgaande weken, overigens redelijk beschaafd. Opmerkelijk, misschien wel treurig, is wel dat Kamervoorzitter Vera Bergkamp dat ook constateerde en de Kamerleden zelfs bedankte voor het “waardige debat”. Oké, Rutte en Kuipers werden deze keer inderdaad niet voor ‘rotte vis’ uitgemaakt door de Kamerleden van PVV en Forum ….winst. Maar moet je ze daar voor bedanken? Dat Maarten Hijink, woordvoerder ‘corona’ van de SP en erkend boerenpummel, minister Kuipers toebeet dat hij “de kluit belazerde” toen de minister bepaalde onderzoeksgegevens anders interpreteerde dan hij, valt dus niet eens meer op. Bij sommige partijen is dit soort bejegening al zo normaal geworden dat het toets van een “waardig debat” kan doorstaan ….niemand zei er wat van. En het ‘groentje’ Kuipers zag je alleen verbaasd kijken. Hij zal er aan moeten wennen

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Lees ook:  Frans Timmermans slijmt : Mijn liefdesbrief aan Groot-Brittannië
Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord